Проект розпорядження КМУ «Про внесення змін до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками»

02 Квітня 2012 11:58 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Відповідно до компетенції та постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 р. № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» ДСКН України надає суб’єктам господарювання дозволи на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — дозволи).

Оформлення дозволів здійснюється на законних підставах.

Зокрема, пунктом першим статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначено, що платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру визначається виключно законами, які регулюють відносини, що пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру.

Пунктом 47 статті 29 Бюджетного кодексу України врегульовано, що до складу доходів Державного бюджету України входить плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Видача дозволів містить всі ознаки адміністративних послуг, визначених Тимчасовим порядком надання адміністративних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. № 737.

Враховуючи викладене, пропонується видачу дозволів на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів внести до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками, що затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. № 513-р.

У зв’язку з цим підготовлено відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками» (далі — проект розпорядження).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту розпорядження є вдосконалення та впорядкування нормативно-правових актів, що регулюють сферу діяльності ДСКН України з надання адміністративних послуг.

Для цього пропонується до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками, включити позиції щодо видачі дозволів на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Таким чином, зазначений перелік буде приведено у відповідність до чинного законодавства.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є Бюджетний кодекс України, Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Указ Президента України від 13.04.2011 р. № 457 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками», постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 р. № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», від 27.01.2010 № 66 «Про затвердження методики визначення собівартості платних адміністративних послуг», від 26.10.2011 № 1076 «Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту регуляторного акта не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження підлягає узгодженню з Міністерством юстиції, Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Затвердження проекту розпорядження сприятиме впорядкуванню та подальшому розвитку системи надання адміністративних послуг на чітко визначених правових засадах, дасть змогу задовольнити потреби споживачів адміністративних послуг, забезпечить захист їх прав та інтересів, гарантованих законодавством.

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
В. Тимошенко

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про внесення змін до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками

Внести до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 513-р (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1867), зміни, доповнивши його такими новими позиціями:

5. Видача дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
6. Видача дозволу на право вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів _
7. Видача дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів _
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками»

1. Визначення проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 р. № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та згідно з компетенцією Державна служба України з контролю за наркотиками видає дозволи щодо здійснення імпортно-експертних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (далі — підконтрольні речовини).

Зазначені дозволи ДСКН України видає на платній та безоплатній основі згідно з чинним законодавством.

Зокрема, пунктом 1 статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначено, що платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру визначається виключно законами, які регулюють відносини, що пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру.

Пунктом 47 статті 29 Бюджетного кодексу України, що набрав чинності з 1 січня 2012 року, врегульовано, що до складу доходів Державного бюджету України входить плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через її територію підконтрольних речовин.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 р. № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» встановлено розмір плати, яка справляється за оформлення і видачу зазначеного дозволу, та встановлено порядок спрямування цих коштів.

З огляду на положення абзаців другого та шостого пункту 1 Тимчасового порядку надання адміністративних послуг (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. № 737), надання дозволів на здійснення імпортно-експертних операцій у сфері обігу підконтрольних речовин відноситься до адміністративних послуг.

Водночас зазначена послуга до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2001 р. № 513-р (далі — перелік), не внесена.

Отже, проблемою, що потребує розв’язання шляхом державного регулювання, є приведення переліку у відповідність до чинного законодавства.

У зв’язку з цим підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками» (далі — проект розпорядження).

2. Цілі державного регулювання

Метою видання проекту розпорядження є впорядкування нормативно-правових актів, що регулюють сферу обігу підконтрольних речовин, зокрема приведення переліку у відповідність до чинного законодавства, що сприятиме систематизації платних адміністративних послуг, які надаються ДСКН України.

3. Способи досягнення цілей

Під час розробки проекту розпорядження розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Перший альтернативний спосіб

Залишення чинної редакції переліку без змін. У цьому випадку зазначений перелік і надалі не відповідатиме вимогам законів та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

Другий альтернативний спосіб

Доповнення переліку позиціями, що стосуються видачі дозволів на імпортно-експортні операції. За цих умов буде забезпечено гармонізацію національного законодавства у сфері обігу підконтрольних речовин та надання платних адміністративних послуг.

З огляду на викладене, видання запропонованого проекту розпорядження є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

4. Механізм для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Проектом регуляторного акта передбачається внести зміни до переліку. Зокрема, пропонується доповнити його позиціями стосовно дозволів на імпортно-експертні операції у сфері обігу підконтрольних речовин, які надаються ДСКН України згідно з чинним законодавством.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей

За результатами внесення змін до регуляторного акта не передбачається заподіяння шкоди суб’єктам господарювання, тому механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди в разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся.

Функції здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта покладатимуться на Державну службу України з контролю за наркотиками. Контроль і нагляд за додержанням вимог акта здійснюватимуться постійно.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не призведе до зменшення надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України.

Для виконання вимог проекту розпорядження достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають заподіяння шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати прийнятого регуляторного акта

Видання проекту розпорядження сприятиме вдосконаленню організаційної та структурної основи для забезпечення здійснення ДСКН України ефективної державної політики з питань надання платних адміністративних послуг. Негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод і витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об’єкт впливу Вигоди Витрати
Держава Упорядкування механізму надання адміністративних платних послуг відповідно до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками Не спричинить збільшення видатків загального фонду державного бюджету на заходи з контролю за обігом підконтрольних речовин і утримання Державної служби з контролю за наркотиками
Центральні органи виконавчої влади Упорядкування механізму надання адміністративних платних послуг відповідно до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками Не спричинить збільшення видатків загального фонду Державного бюджету на заходи з контролю за обігом підконтрольних речовин і утримання Державної служби з контролю за наркотиками
Суб’єкти господарювання Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, вдосконалення механізму надання адміністративних платних послуг відповідно до переліку платних адміністративних послуг Не спричинить збільшення плати за отримання вказаної адміністративної послуги

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмеження щодо строку дії регуляторного акта відсутні, що дасть змогу розв’язати проблему та досягти цілі державного регулювання. Термін чинності регуляторного акта — відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

8. Показники результативності акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта

Кошти, отримані ДСКН України, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України за кодом 22012000. Орієнтовний їх розмір від видачі дозволів на імпортно-експортні операції підконтрольних речовин становить 5455 тис. грн. на рік.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

Дія акта поширюється на суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, які здійснюють діяльність з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення підконтрольних речовин, з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України. У середньому на рік отримують дозволи на імпортно-експортні операції з підконтрольними речовинами 115 суб’єктів господарювання.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, не зміниться.

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта, не зміниться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

Проект розпорядження розміщено на сайті Державної служби України з контролю за наркотиками.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних його положень середній.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта.

Моніторинг результатів впровадження акта здійснюватиметься шляхом збору та аналізу даних у процесі надання адміністративних платних послуг суб’єктам господарювання, який здійснюватиметься Державною службою з контролю за наркотиками.

Джерела інформації для відстеження результативності регуляторного акта становитимуть виключно статистичні дані, отримані зі звітності щодо кількості коштів, які надійшли до державного бюджету за надані адміністративні платні послуги.

Щодо регуляторного акта ДСКН України здійснюватимуться базове, повторне та періодичне відстеження його результативності у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

базове відстеження — через шість місяців після набрання актом чинності;

повторне відстеження — через рік з дня набрання актом чинності;

періодичні відстеження — кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державною службою України з контролю за наркотиками.

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
В. Тимошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті