Проект Наказу МОЗ України та державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики України щодо виробництва, реєстрації та реалізації харчових біологічно активних добавок

На широке обговорення громадськості виноситься проект Положення «Про виробництво, реєстрацію та реалізацію харчових біологічно активних добавок (БАД)». Це Положення є чи не першим важливим документом, який буде визначати «правила гри» на ринку обігу БАД у наступні роки та основні засади державної політики щодо забезпечення якості й безпеки спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виробництва.

Пропозиції та зауваження щодо цього документу з поміткою «Пропозиції щодо проекту» надсилайте на адресу:

Україна, 01034, Київ-34, пров. Георгіївський, 9

Українська федерація громадських організацій сприяння охороні здоров’я громадянського суспільства

Тел.: (044) 228-66-56, 228-57-26

E-mail: ufoz@i.kiev.ua

Пропозиції та зауваження приймаються до 3 квітня 2003 р.


Проект

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИРОБНИЦТВО, РЕЄСТРАЦІЮ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ
ХАРЧОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК (БАД)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», 1998 р., «Основ законодавства України про охорону здоров’я», 1992 р., «Про захист прав споживачів», 1993 р. зі змінами і доповненнями, «Про наукову і науково-технічну експертизу», 1995 р. зі змінами, «Про об’єднання громадян», 1992 р. зі змінами, Указу Президента України від 11 грудня 2002 р. № 1148/2002 «Про Програму захисту прав споживачів на 2003–2005 роки» та інших нормативно-правових актів, що регламентують господарську діяльність суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом та реалізацією харчових біологічно активних добавок (БАД).

1.2. Терміни та їх визначення згідно зі ст. 1 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини»:

1.2.1. Харчова біологічно активна добавка — спеціальний харчовий продукт, призначений для вживання або введення в межах фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів з метою надання їм дієтичних, оздоровчих, профілактичних властивостей для забезпечення нормальних та відновлення порушених функцій організму людини.

1.2.2. Сировина — продукція рослинного, тваринного, мінерального, синтетичного чи біотехнологічного походження, що використовується для виробництва харчових біологічно активних добавок.

1.2.3. Спеціальні харчові продукти — дієтичні, оздоровчі, профілактичні харчові продукти та біологічно активні харчові добавки, продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів тощо.

1.2.4. Термін придатності спеціального харчового продукту і БАД — проміжок календарного часу, визначений виробником цього продукту, протягом якого, у разі додержання відповідних умов зберігання, якісні показники безпеки цього продукту повинні відповідати вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів.

1.2.5. Якість спеціального харчового продукту і БАД — сукупність властивостей харчового продукту, що визначає його здатність забезпечувати необхідні потреби організму людини протягом терміну придатності.

1.2.6. Цінність спеціального харчового продукту і БАД — провідний показник якості, який визначає ступінь його необхідної відповідності оптимальним потребам людини.

1.2.7. Показники якості спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини — комплекс ознак, притаманних кожному виду продукту чи сировини, що визначають його якісну цінність і споживчі властивості та дають можливість ідентифікувати конкретний продукт чи сировину.

1.2.8. Нові спеціальні харчові продукти, сировина і БАД — продукти та сировина, які вперше розроблені в Україні і для яких ще не встановлено показників якості та безпеки; виготовлені з використанням компонентів, що раніше в аналогічному продукті не використовувалися, або склад таких компонентів змінено, у тому числі методами генної інженерії; вироблені за новою технологією, що істотно змінює їх харчову цінність; і вони вперше ввозяться на територію України.

1.2.9. Фальсифіковані спеціальні харчові продукти і БАД  продукти чи сировина, яким з корисливою метою надано зовнішнього вигляду та/або окремих властивостей певного виду продукції і які не можуть бути ідентифіковані як такі, за які вони видаються.

1.2.10. Неправильно марковані спеціальні харчові продукти і БАД — продукція, щодо якої порушено встановлені законодавством вимоги маркування.

1.2.11. Санітарно-епідеміологічний сертифікат  разовий документ, виданий органами та установами Державної санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує безпеку для здоров’я та життя людини окремих партій (одиниць) спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини.

2. Основні засади державної політики щодо забезпечення якості та безпеки спеціальних харчових продуктів, БАД, сировини для їх виробництва

Основними засадами державної політики щодо забезпечення якості та безпеки спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виробництва є:

 • пріоритетність збереження і зміцнення здоров’я людини та визнання її права на якість та безпеку спеціальних харчових продуктів і БАД;
 • створення гарантій безпеки для здоров’я людини під час виробництва, ввезення, транспортування, зберігання, реалізації, використання та споживання спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виробництва;
 • державний і громадський контроль та нагляд за їх розробленням, виробництвом, переробкою, транспортуванням, зберіганням, реалізацією, використанням;
 • ведення (за згодою) Федерацією відомчого громадського реєстру спеціальних харчових продуктів, сировини, БАД;
 • державна, за участю медичної громадськості, сертифікація виробництва сировини та продукції — спеціальних харчових продуктів, БАД, стимулювання і подальше впровадження нових безпечних науково обгрунтованих технологій виробництва;
 • безпосередня участь медичної громадськості у здійсненні контролю якості спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виробництва;
 • широка роз’яснювальна робота серед населення, спрямована на раціональне, науково обгрунтоване використання спеціальних харчових продуктів і БАД, здоровий спосіб життя під час їх використання.

3. Умовна класифікація харчових БАД

3.1. На підставі наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених пропонується класифікація БАД:

 • нутрицевтики — есенційні (незамінні) нутрієнти, до складу яких можна віднести вітаміни, поліненасичені жирні кислоти, мінеральні речовини та мікроелементи, окремі амінокислоти, деякі моно- і діцукориди, харчові волокна тощо. Нутрицевтики застосовуються для корекції хімічного складу їжі. За допомогою нутрицевтиків можна коригувати раціон, оздоровити організм, попередити розвиток захворювань, але вилікувати хворобу не можна;
 • еубіотики  біологічно активні добавки до їжі, до складу яких входять живі мікроорганізми та їх метаболіти. Вони сприяють нормалізації біологічної активності мікрофлори шлунка та кишечнику, застосовуються під час допоміжної терапії дисбактеріозу;
 • парафармацевтики  органічні компоненти харчових та лікарських рослин, продукти моря і компоненти тваринних тканин. Їх добова доза, або у випадках композиції діючого початку парафармацевтика, не повинна перевищувати разову терапевтичну дозу, визначену для них в якості лікарських засобів, приймати їх потрібно не менш як два рази на добу. Вони застосовуються з метою профілактики, допоміжної терапії та підтримки в фізіологічних межах функціональної активності органів і систем людини.

3.2. На підставі умовної класифікації всі зареєстровані в Україні спеціальні харчові продукти, БАД і сировина для їх виробництва розподіляються на три умовні групи:

3.2.1. Група нутрицевтиків (за списком у додатку).*

3.2.2. Група еубіотиків (за списком у додатку).*

3.2.3. Група парафармацевтиків (за списком у додатку).*

4. Вимоги щодо рекламування та розповсюдження спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини

4.1. Рекламування та реалізація (розповсюдження) спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виробництва повинні здійснюватися в межах існуючого законодавства України стосовно спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виготовлення.

Забороняється виготовлення, ввезення, рекламування, реалізація та застосування серед населення чи в роздрібній, оптовій торгівлі будь-якого спеціального харчового продукту, БАД, сировини без документального підтвердження їх якості та безпеки.

4.2. Документом, що підтверджує якість та безпеку спеціальних харчових продуктів, БАД, сировини для їх виготовлення, є свідоцтво про державну реєстрацію — на спеціальні харчові продукти.

4.3. Експертиза БАД і сировини для їх виготовлення, а також видача за підсумками експертизи свідоцтв про державну реєстрацію здійснюється обмеженим колом установ і закладів, затвердженим Міністерством охорони здоров’я (додаток 1 до цього Положення). Міністерством охорони здоров’я щорічно переглядається перелік установ і закладів, які здійснюють експертизу БАД і сировини для їх виготовлення.

4.4. Забороняється рекламування еубіотиків і парафармацевтиків з використанням усіх існуючих форм і методів реклами, проведення лекцій, бесід, видання і розповсюдження методичних друкованих матеріалів (не прорецензованих фахівцями в установленому порядку) тощо юридичними і фізичними особами, які не мають вищої медичної освіти і не працюють у медичних закладах, установах незалежно від форми їх власності.

4.5. Не допускається розповсюдження серед населення, в роздрібній та оптовій торгівлі фальсифікованих спеціальних харчових продуктів, БАД, сировини для їх виготовлення.

4.6. Забороняється рекламування, розповсюдження серед населення, в роздрібній та оптовій торгівлі спеціальних харчових продуктів, БАД, сировини з порушенням терміну придатності, якості та показників якості, цінності з неправильним маркуванням, а також нової продукції, вперше виготовленої чи ввезеної в Україну без наявності необхідних документів, регламентованих Законом України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини».

4.7. Забороняється реклама спеціальних харчових продуктів, БАД, сировини для їх виготовлення без попереднього погодження її тексту з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, а також реклама продукції, яка не має підтвердження її якості та безпеки.

5. Вимоги до спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини при їх виготовленні та державне стимулювання їх виробництва

5.1. Порядок віднесення харчових продуктів до категорії спеціальних та норми їх використання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5.2. До сировини, яка використовується для виготовлення спеціальних харчових продуктів, БАД, застосовуються підвищені вимоги щодо її якості та безпеки для здоров’я людини. Ці вимоги визначені існуючим законодавством України.

5.3. Держава стимулює існуючими механізмами вітчизняне виробництво спеціальних харчових продуктів, БАД, сировини для їх виготовлення.

5.4. Виробництво, зберігання, ввезення та реалізація спеціальних харчових продуктів, БАД здійснюється відповідно до нормативних документів, які погоджені з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я у встановленому законодавством порядку.

6. Вимоги до маркування спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виготовлення

6.1. Забороняється реалізація і використання вітчизняних та ввезення на територію України імпортних харчових продуктів без їх маркування державною мовою України.

6.2. Маркування спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виготовлення (за умовами реалізації сировини) повинно містити інформацію про:

6.2.1. Загальну назву продукту.

6.2.2. Номінальну кількість харчового продукту в установлених одиницях виміру (маси, об’єму тощо).

6.2.3. Склад продукту, якщо він виготовлений з кількох складників, із зазначенням переліку назв використаних у процесі виготовлення інших продуктів.

6.2.4. Харчову й енергетичну (якщо вони її мають) цінність.

6.2.5. Рекомендації до застосування (для еубіотиків і парафармацевтиків) за наявності у виробника дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

6.2.6. Кінцевий термін реалізації (дата виготовлення і термін придатності до споживання).

6.2.7. Умови зберігання.

6.2.8. Найменування та адресу виробника і місце виготовлення.

6.2.9. Наявність компонентів з генетично модифікованої сировини.

6.2.10. Застереження щодо вживання продуктів певними категоріями (групами) населення.

6.2.11. Наявність затверджених у встановленому порядку специфічних символів для окремих видів продуктів (спеціальних харчових продуктів, БАД), штрих-кодів тощо.

6.2.12. Іншу інформацію, передбачену чинними в Україні нормативними документами, дія яких поширюється на певну продукцію.

7. Державне нормування показників якості та безпеки спеціальних харчових продуктів, БАД, сировини для їх виготовлення

7.1. Державне нормування показників якості спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виготовлення проводиться шляхом встановлення норм цих показників у нормативно-правових актах, стандартах та інших нормативних документах на продукцію.

7.2. Методики вимірювань показників безпеки спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виготовлення, а також засоби випробувань і вимірювальна техніка повинні бути атестовані в установленому законодавством порядку.

8. Державне регулювання якості та безпеки спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виготовлення

8.1. Державне регулювання якості та безпеки спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини здійснюється з метою забезпечення гарантій щодо:

 • якості та безпеки для життя і здоров’я людини у разі їх споживання і використання шляхом державної реєстрації спеціальних харчових продуктів, БАД, сировини для їх виготовлення (у разі її реалізації та розповсюдження). Порядок здійснення державної реєстрації спеціальних харчових продуктів, БАД, ведення реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та включення в Державний реєстр інформації про спеціальні харчові продукти, БАД та реєстрів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, а також оплати витрат на проведення зазначених робіт і надання послуг установлюються Кабінетом Міністрів України;
 • повноти і достовірності інформації про їх властивості;
 • відповідності вимогам нормативних документів щодо якості і безпеки; реалізації та розповсюдження.

8.2. Державний контроль і нагляд за якістю та безпекою спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виготовлення під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації чи знищення здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони здоров’я, захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації, ветеринарної медицини, карантину рослин та їхні регіональні органи у межах їх компетенції.

9. Порядок ввезення в Україну спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виготовлення

9.1. Спеціальні харчові продукти, БАД та сировина для їх виготовлення ввозяться в Україну за умови виконання постачальником вимог до їх виробництва, викладених в пункті 10.2 розділу 10 даного Положення, реєстрації та підтвердження відповідності (або сертифікації). Порядок ввезення встановлює Кабінет Міністрів України.

9.2. До спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виробництва, що ввозяться (імпортуються) на територію України, застосовуються вимоги щодо процедур контролю, експертиз, надання дозволів, встановлення санітарно-епідеміологічних нормативів, регламентів аналогічно тим вимогам, що застосовуються до відповідної продукції, виробленої в Україні.

9.3. Контроль за додержанням порядку ввезення спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виготовлення на митну територію України здійснюється митною службою згідно зі статтею 17 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» (1998 р., зі змінами і доповненнями).

9.4. Спеціальні харчові продукти, БАД та сировина для їх виготовлення, ввезені на територію України з порушенням пунктів 9.1 та 9.2 цього Положення, вважається контрабандною продукцією, що тягне за собою відповідальність згідно з існуючим законодавством України.

10. Права, обов’язки та відповідальність розробників, виробників щодо забезпечення якості та безпеки спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виробництва

10.1. Права розробників та виробників.

Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні та юридичні особи усіх форм власності, які займаються розробленням, виробництвом та зберіганням спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виготовлення, мають право:

10.1.1. Одержувати в установлений термін необхідну, доступну та достовірну інформацію від відповідних органів виконавчої влади про можливість реалізації, використання і споживання спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виготовлення в Україні.

10.1.2. За власною ініціативою займатися розробленням нових спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виготовлення.

10.1.3. Співпрацювати в процесі розроблення нової продукції з науковими установами, закладами, науково-дослідними інститутами.

10.1.4. На базі науково-дослідних інститутів, науково-дослідних центрів, лабораторій тощо усіх форм власності розробляти нові спеціальні харчові продукти, БАД, сировину для їх виготовлення.

10.1.5. Співпрацювати з закордонними виробничими, науково-дослідними установами, закладами усіх форм власності в процесі розроблення нової продукції.

10.1.6. Використовувати в наукових розробленнях досягнення світової науки в галузі створення нової продукції.

10.1.7. Створювати спільні з зарубіжними партнерами виробничі підприємства для виробництва спеціальних харчових продуктів, БАД, сировини для їх виготовлення.

10.1.8. Рекламувати свою продукцію за умови виконання існуючих у державі і за кордоном (де продукція може рекламуватися) вимог до рекламування виробленої продукції.

10.1.9. Звертатися за захистом і підтримкою своїх прав до органів виконавчої влади, громадських організацій, суду.

10.2. Обов’язки розробників і виробників.

Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні та юридичні особи усіх форм власності, які займаються розробленням і виробництвом, зобов’язані:

 • здійснювати виробництво спеціальних харчових продуктів, БАД на сертифікованих органами виконавчої влади підприємствах (приміщеннях, цехах тощо) за умови поступового розвитку заходів щодо поетапного впровадження міжнародної системи забезпечення безпеки харчових продуктів НАССР (Hazard Analisis and Critikal Control Point);
 • здійснювати розроблення і виробництво спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виготовлення відповідно до вимог нормативних документів на ці продукти, сировину і матеріали, які погоджені, затверджені та зареєстровані у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики;
 • своєчасно реєструвати в установленому порядку нові розроблені спеціальні харчові продукти, БАД та сировину для їх виготовлення;
 • мати спеціальну освіту, або пройти спеціальну підготовку для виконання заходів з розроблення та виробництва спеціальних харчових продуктів, БАД;
 • мати спеціальну медичну (фармацевтичну) освіту для розроблення та виробництва БАД, які належать до класу (категорії) парафармацевтиків;
 • забезпечувати безперешкодний доступ на відповідні об’єкти працівникам, які здійснюють державний або громадський контроль і нагляд, для проведення перевірки відповідності виробництва і зберігання готової продукції нормам і правилам щодо якості та безпеки цих продуктів і сировини, встановленим нормативними документами, і надавати безоплатно цим працівникам необхідні для виконання їхніх функцій документи та інші відомості, а також зразки (у кількості, визначеній нормативною документацією) використаних сировини, спеціальних харчових продуктів, БАД, що випускаються;
 • відшкодовувати споживачам шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства України про якість та безпеку спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виготовлення;
 • у разі неякісної продукції, яка виготовлена виробником і заподіяла шкоду здоров’ю споживачів з тяжкими для здоров’я наслідками або з віддаленими тяжкими наслідками для здоров’я, відповідальність виробника настає відповідно до чинного законодавства України.

11. Права, обов’язки і відповідальність продавців (постачальників), дистриб’юторів спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виготовлення

11.1. Продавець (постачальник), дистриб’ютор — це фізична чи юридична особа, установа (заклад, підприємство) незалежно від форми власності, яка на підставі договірних відношень з виробником виконує обов’язки по розповсюдженню (продажу) серед населення спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виготовлення.

11.2. Права продавця (постачальника), дистриб’ютора:

 • укладати з виробниками або з уповноваженими виробниками особами договори на розповсюдження (продаж) готової продукції;
 • ввозити в Україну, транспортувати по території України та зберігати отриману для розповсюдження продукцію згідно з вимогами, викладеними в статтях 16, 17 і 20 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» — 1998 р., зі змінами і доповненнями (2001 і 2002 р.);
 • передавати продукцію для її реалізації в аптеки, торговельні організації, на склади тощо при наявності в цих установах і закладах умов для її реалізації;
 • розповсюджувати сертифіковану продукцію серед населення, в організованих колективах тощо;
 • за узгодженням зі споживачами продукції здійснювати її тестування в медичних центрах, установах, закладах усіх форм власності;
 • рекламувати спеціальні харчові продукти, БАД, сировину для їх виготовлення за умовами виконання пункту 11.3 цього Положення.

11.3. Обов’язки продавців (постачальників), дистриб’юторів:

 • отримувати, зберігати, транспортувати та реалізовувати продукцію лише за наявності документального підтвердження її якості та безпеки;
 • продаж, реалізацію та розповсюдження еубіотиків та парафармацевтиків здійснювати без рекламування їх лікувально-профілактичних властивостей;
 • у випадках необхідності рекламування серед населення чи окремих фізичних осіб лікувально-профілактичних властивостей еубіотиків чи парафармацевтиків обов’язково мати сертифікат уповноваженої Міністерством охорони здоров’я установи на таке рекламування.

11.4. Забороняється на підставі діючого законодавства України контрабандне ввезення на територію України, зберігання, розповсюдження, реалізація чи продаж БАД, чи сировини для їх виготовлення, а також фальсифікованої продукції цього призначення.

12. Вилучення з обігу або знищення спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виготовлення

12.1. Неякісні та небезпечні спеціальні харчові продукти, БАД та сировина для їх виготовлення підлягають вилученню з обігу в порядку, встановленому законом.

12.2. До групи неякісних та небезпечних для здоров’я людини спеціальних харчових продуктів, БАД і продовольчої сировини для їх виготовлення належить продукція у разі:

 • невідповідності даних, зазначених у декларації чи іншому документі про відповідність якості;
 • порушення маркування;
 • пошкодження чи деформація тари, упаковки;
 • наявності сторонніх запахів, ознак замокання;
 • наявності сторонніх домішок чи предметів, що можуть бути видалені;
 • наявності фальсифікату;
 • контрабандна та безхазяйна;
 • відсутності супровідних документів;
 • закінчення терміну придатності для споживання;
 • пошкоджена гризунами чи комахами;
 • якщо парафармацевтики та еубіотики містять лікарські речовини.

13. Міжнародне співробітництво

13.1. Міжнародне співробітництво в галузі наукових розробок, виробництва та дистриб’юції передбачає:

 • спільну наукову роботу з представниками інших держав у сфері наукових розробок нових спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виготовлення;
 • спільне виробництво з представниками, підприємцями, виробниками інших держав спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виготовлення;
 • спільне чи за дорученням однієї із сторін розповсюдження, продаж, дистриб’юція виробленої продукції.

13.2. Участь у роботі міжнародних організацій, форумів, з’їздів.

13.3. Гармонізація державних стандартів, норм і правил, які визначають вимоги до якості та безпеки спеціальних харчових продуктів, БАД і сировини для їх виготовлення.

13.4. Обмін інформацією про заходи, що вживаються в Україні для забезпечення якості та безпеки спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виготовлення.

14. Роль і місце громадських організацій у питаннях розроблення, виготовлення та реалізації спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виготовлення

З метою підвищення прозорості та участі медичної громадськості в розробленні, виробництві, рекламуванні та реалізації спеціальних харчових продуктів, БАД та сировини для їх виробництва, на підставі статті 20 Закону України «Про об’єднання громадян» (1992 р., зі змінами і доповненнями), статей 5, 6, 7, 13, 24, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (1992 р., зі змінами і доповненнями), статей 24 і 25 Закону України «Про науково-технічну експертизу» (1995 р., зі змінами і доповненнями), статей 25 і 26 Закону України «Про захист прав споживачів» (1993 р., зі змінами і доповненнями), статті 3 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» (1998 р., зі змінами і доповненнями), Указів Президента України від 12.01.2002 р. № 16/2002 «Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів», від 11.12.2002 р. № 1148/2002 «Про Програму захисту прав споживачів на 2003–2005 роки»:

14.1. Визначити (за згодою) уповноваженою Міністерством охорони здоров’я України та Державним Комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики громадську організацію — Українську федерацію громадських організацій сприяння охороні здоров’я громадянського суспільства (надалі — Федерація).

14.2. Рекомендувати Федерації та її фаховим асоціаціям:

14.2.1. На громадських засадах здійснювати контроль за недержавним науково-дослідним розробленням нових БАД і сировини для їх виготовлення.

14.2.2. Ведення недержавного реєстру розробників і виробників БАД.

14.2.3. Висвітлення в засобах масової інформації науково-популярної інформації щодо виробництва та застосування БАД, їх цінової політики на споживчому ринку, вилучення фальсифікованих БАД, порядок застосування різними групами населення, їх роль і місце у вирішенні проблем здорового способу життя тощо.

14.2.4. Громадський контроль за розробленням, сертифікацією виробництва, виробництвом, реєстрацією, застосуванням, транспортуванням, збереженням, розповсюдженням, рекламуванням тощо.

14.2.5. Рецензування фахівцями фахових асоціацій Федерації рекламних матеріалів щодо розповсюдження та застосування БАД, особливо парафармацевтиків та еубіотиків.

14.2.6. Доводити до відома державних органів влади громадську думку щодо розробників, виробників та дистриб’юторів, які порушують чинне законодавство та нормативно-правові акти з питань розроблення, виробництва, розповсюдження, ввезення на територію України БАД.

14.2.7. Сприяти органам державної влади в питаннях виконання виробниками та дистриб’юторами законодавчих актів та нормативних документів, що регламентують їх діяльність.

Контроль за виконанням Наказу покладається на першого заступника державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України Бобильову О.О. та на заступника Голови Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Воронкова А.М.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті