Тендерні закупівлі за новими правилами

16 січня 2003 р. Верховна Рада України прийняла закон України «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (далі — Закон), який офіційно опублікований у газеті «Урядовий кур’єр» 19 лютого 2003 р. і набуде чинності з 19 квітня 2003 р.

У газеті «Податки та бухгалтерський облік», № 22 (580) від 17 березня 2003 р., розміщено коментар економіста-аналітика цього видання Вікторії Матвєєвої стосовно Закону, який з люб’язної згоди редакції та деякими скороченнями пропонуємо вашій увазі.

Змінено термінологію. Внесено декілька змін до визначення термінів, наведених у ст. 1 закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» № 1490 (далі — Закон № 1490), які потребують докладного розгляду. Так, розширено поняття «замовник», яким тепер є не лише органи державної влади, місцевого самоврядування та підпорядковані їм установи й організації, а також установи і підприємства, уповноважені Кабінетом Міністрів України, установи, організації, створені органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, наділені повноваженнями отримувати державні кошти, брати зобов’язання щодо них та здійснювати платежі.

Термін «постачальник (виконавець)», що використовувався раніше, змінено на термін «учасник процедури закупівлі», який поширюється також на фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, котрі проживають на території України, у зв’язку з чим питання про правомірність участі приватних підприємців у проведенні торгів вичерпано.

Змінено визначення терміна «торги», в якому зафіксовано кінцеву мету проведення тендерних закупівель, — визначення переможця торгів (тендера) відповідно до процедур, установлених Законом № 1490. При цьому є застереження, що процедура досягнення цієї мети не дотримується під час проведення процедури закупівлі в одного виконавця.

Зміна цього терміна спричинила появу нового визначення — «переможець процедури закупівлі», яким вважається учасник, тендерну пропозицію якого внаслідок оцінки визнано найкращою (вигідною за ціною) та акцептовано. Згодом замовник разом із переможцем торгів укладають договір про закупівлю, який відповідно до внесених змін є письмовою угодою (хоча, в принципі, досі форма такого договору ні в кого не викликала сумніву), що передбачає надання послуг, виконання робіт і набуття прав власності за відповідну плату, тобто тепер у самому визначенні зафіксовано, що саме є предметом такого договору.

Встановлено граничну величину, у разі перевищення якої обов’язково потрібно проводити тендер. За попередньою редакцією ст. 2 Закону № 1490 було встановлено, що процедура проведення тендерних закупівель застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів. Це означало, що всі закупівлі товарів, робіт і послуг, починаючи з 1 копійки, передбачали обов’язкове проведення торгів. Причому вимога про проведення тендерних закупівель однаково поширювалася не лише на закупівлі, здійснювані за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів, а й за рахунок коштів спецфонду бюджету.

Згідно з новою редакцією ст. 2 Закону № 1490 процедура тендерних закупівель стосується не всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються повністю або частково за рахунок бюджетних коштів, а лише тих, вартість яких для товарів і послуг становить або перевищує суму, еквівалентну 2000 євро, а для робіт — 100 000 євро.

Уведення граничного порога дасть змогу не застосовувати процедури закупівель, передбачені Законом № 1490, та суттєво спростити систему закупівель за рахунок державних коштів.

Перелік постачальників не може бути обмежений вітчизняними виробниками. Відповідно до змін, внесених до ст. 6 Закону № 1490, замовник віддає перевагу тендерній пропозиції вітчизняного виробника шляхом застосування преференційної поправки до її ціни. Вилучено також норму, що дає змогу замовникові обмежувати участь у процедурі закупівлі виключно вітчизняними постачальниками, у разі, якщо очікувана вартість предмета закупівлі не перевищувала суму, еквівалентну для товарів 200 000 євро, для послуг — 300 000 євро, для робіт — 4 000 000 євро.

Таким чином, тепер замовник не має права обмежувати перелік можливих постачальників лише вітчизняними виробниками. У свою чергу захист українських виробників може здійснюватися тільки шляхом застосування преференційної поправки до ціни тендерної пропозиції такого виробника. Як і раніше, розмір преференційної поправки становить 10% ціни тендерної пропозиції.

Публікація оголошень про проведення процедури закупівлі. Згідно зі змінами до ст. 8 Закону № 1490 процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про її проведення у «Віснику державних закупівель», за винятком випадків, коли замовник застосовує процедури торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирування) і закупівлі в одного постачальника. Отже, такі види процедур, як торги з обмеженою участю, запит цінових пропозицій та закупівля в одного постачальника, можна здійснювати до появи зазначеної публікації.

Зауважимо, що раніше здійснення процедур закупівлі без публікації оголошення про проведення процедур закупівлі у «Віснику державних закупівель» було можливе в тому разі, якщо очікувана вартість закупівлі не перевищувала суму, еквівалентну 10 000 євро, для робіт — 40 000 євро; застосовувалася процедура закупівлі в одного виконавця або торгів з обмеженою участю.

Таким чином, унаслідок внесених змін обов’язковість публікації оголошення про закупівлю залежатиме не від її очікуваної вартості, як це було раніше, а від виду застосовуваних процедур закупівель.

Ще одним нововведенням до Закону № 1490 є визначення моменту фіксації курсу євро: день відправлення для публікації оголошення про проведення процедури закупівлі або запрошення до участі в торгах (у разі застосування процедури закупівлі в одного виконавця). Нарешті усунено розбіжності щодо моменту застосування курсу євро, який використовується надалі під час укладання договору закупівлі та оплати за товари, роботи і послуги.

Уточнено умови застосування окремих процедур закупівель. Порядок погодження з уповноваженим органом процедур торгів з обмеженою участю та закупівлі в одного постачальника, встановлений наказом Міністерства економіки України «Про порядок погодження Міністерством економіки України застосування замовниками окремих процедур державних закупівель» № 268 від 7 грудня 2000 р., «перекочував» до ст. 14 Закону № 1490. Так, процедура закупівлі з обмеженою участю підлягає погодженню з уповноваженим органом у разі, якщо очікувана вартість закупівлі становить або перевищує суму, еквівалентну 100 000 євро. Винятком є випадки, коли ця процедура закупівлі здійснюється після проведення процедури попередньої кваліфікації учасників.

Що стосується процедури закупівлі в одного виконавця, то її потрібно погодити з уповноваженим органом у разі, якщо очікувана вартість закупівлі становить або перевищує суму, еквівалентну 5000 (для товарів і послуг) і 100 000 євро (для робіт).

Водночас викликає деяке здивування відсутність у новій редакції ст. 14 Закону № 1490 будь-якого застереження про порядок проведення процедури двоступеневих торгів, для яких наказом № 268 передбачено вимоги, аналогічні процедурі закупівлі з обмеженою участю.

Змінено терміни інформування учасників про проведення процедури попередньої кваліфікації. Надалі надання учасникам інформації про проведення попередньої кваліфікації має здійснюватися не пізніше ніж за 30 календарних днів до вручення запрошень до участі у процедурі торгів (замість раніше встановлених 45 днів до оголошення торгів або вручення запрошень до участі в торгах). Як і раніше, у ст. 16 Закону № 1490 передбачено, що в окремих випадках цей термін може бути скорочено до 15 календарних днів.

Крім того, скорочено до 3 робочих днів термін, протягом якого замовник повинен надати всім виконавцям, які виявили бажання взяти участь у процедурі торгів, інформацію стосовно проведення процедури попередньої кваліфікації. Раніше таку інформацію замовник повинен був надати не пізніше ніж за 14 календарних днів до остаточного терміну подання заявок. Що стосується порядку подання тендерних пропозицій, то термін їх подання не змінився і становить 45 календарних днів від дати публікації оголошення про проведення торгів або відправлення запрошення до участі в них. Як і раніше, в окремих випадках цей термін може бути скорочено. Однак якщо раніше термін подання тендерних пропозицій міг бути скорочений до 15 календарних днів від зазначеної дати, то тепер щодо відкритих торгів — до 21 календарного дня. Для подання тендерних пропозицій виконавцям про проведення процедури торгів з обмеженою участю термін залишився без змін — 15 календарних днів.

Змінено терміни надання тендерної документації. Певні зміни торкнулися термінів подання тендерної документації виконавцеві. Так, якщо раніше ст. 20 Закону № 1490 було передбачено, що замовник має направити тендерну документацію виконавцеві протягом 7 календарних днів, то тепер цей термін скорочено до 3 робочих днів від дня отримання від виконавця запиту про надання необхідних документів (під час проведення відкритих і двоступеневих торгів) та згоди на участь (під час проведення торгів з обмеженою участю).

Розробляючи тендерні пропозиції, замовник несе певні витрати, пов’язані з підготовкою та розсиланням тендерної документації, і має право вимагати від виконавця їх відшкодування. Однак для того, щоб виконавці не були поставлені перед фактом обов’язкової оплати витрат, пов’язаних із підготовкою та розсиланням тендерної документації, умову про їх оплату має бути зазначено в оголошенні про проведення тендерних торгів. Якщо в оголошенні про проведення тендерних торгів зазначено необхідність відшкодування таких витрат виконавцем, то згідно з новою редакцією ст. 20 Закону № 1490 тендерна документація надається після погашення витрат. Водночас у разі проведення торгів з обмеженою участю тендерну документацію може бути відправлено й раніше зазначеного терміну — одночасно із запрошенням взяти участь у торгах.

Крім того, збільшено період, призначений для прийняття рішення про подовження терміну подання тендерних пропозицій, наприклад, у разі потреби внесення суттєвих змін до тендерної документації. Згідно зі змінами до ст. 22 Закону № 1490 такий термін подовжується не менше ніж на 3 робочих дні (раніше такий термін міг бути подовжений не більше ніж на 3 робочих дні).

Змінено порядок розкриття та оцінки тендерних пропозицій. Розкриття тендерних пропозицій відбувається в день закінчення терміну їх подання (час і місце, зазначені в тендерній документації). До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій допускаються всі виконавці, які подали тендерні пропозиції, або їхні уповноважені представники. При цьому відсутність учасника чи уповноваженого представника на процедурі розкриття тендерних пропозицій, як передбачено змінами до ст. 26 Закону № 1490, не є підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення такої тендерної пропозиції.

У ст. 26 Закону № 1490 з’явилася пряма норма, що передбачає обов’язковість оформлення під час розкриття тендерних пропозицій протоколу встановленої форми. І хоча в нормативних документах, які визначають порядок проведення тендерів, не вказувалося на необхідність оформлення такого протоколу, не є таємницею, що перевірку наявності цього документа завжди було включено контролюючими органами до переліку питань, які підлягають контролю щодо дотримання чинного законодавства під час проведення закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.

Як і замовникові, виконавцеві заборонено виступати ініціатором проведення будь-яких переговорів щодо внесення змін до змісту поданої тендерної пропозиції, включаючи зміну та коригування її ціни. При цьому така вимога не поширюється на ситуації, пов’язані з виправленням арифметичних помилок, виявлених під час оцінки поданої тендерної документації. Таке виправлення можливе за умови отримання письмової згоди на такі дії учасника, який подав тендерну пропозицію.

Деяких корективів зазнали критерії оцінки тендерних пропозицій. Так, якщо раніше можливість здійснення експлуатаційних витрат стосувалася виключно завершеного будівництва об’єкта, то тепер у ст. 26 Закону № 1490 не конкретизуються об’єкти, щодо яких здійснюються такі витрати. Водночас якщо раніше як критерій оцінки тендерних пропозицій була передбачена можливість економічних переваг, що виникають у зв’язку з реалізацією тендерної пропозиції, то зараз цей фактор виключено з переліку таких критеріїв.

Якщо для визначення найкращої тендерної пропозиції застосовуються критерії, відмінні від ціни, в тендерній документації має бути визначено вартісний еквівалент або питому вагу цих критеріїв до загальної оцінки тендерних пропозицій. Згідно зі змінами, внесеними до ст. 26 Закону № 1490, така питома вага не може бути нижчою 70%.

Однією з новацій, що стосується порядку оцінки, порівняння та визначення переможця торгів, є встановлення терміну для здійснення цих процедур. Згідно з вимогами ст. 26 Закону № 1490 такий термін не повинен перевищувати 30 робочих днів від дня розкриття тендерних пропозицій.

Як і раніше, в Законі № 1490 збережено вимогу стосовно обов’язковості публікації оголошення у «Віснику державних закупівель» щодо рішення про відміну торгів або про визнання їх такими, що не відбулися. Однак у ст. 28 Закону № 1490 встановлено термін публікації такого оголошення — 7 календарних днів після прийняття такого рішення.

Змінено порядок інформування про результати торгів і термін укладання договору про закупівлю. Якщо раніше в ст. 29 Закону № 1490 містилася вимога стосовно повідомлення про результати торгів лише їх переможця, а всі інші учасники отримували інформацію про результати торгів, найменування та місцезнаходження переможця, прочитавши відповідне оголошення у «Віснику державних закупівель», то тепер замовник має направити всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю письмове повідомлення про результати торгів.

Крім того, після укладання договору закупівлі замовник повинен протягом 7 календарних днів направити для публікації у «Віснику державних закупівель» оголошення про результати відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю встановленої форми.

Змінився термін укладання договору про закупівлю: якщо раніше такий договір укладався протягом 14 робочих днів, то тепер для його укладання встановлено такий часовий діапазон: не раніше 5 робочих днів від дня направлення письмового повідомлення всім учасникам процедур про їх результати, але не пізніше 21 робочого дня з дня акцепту пропозиції.

У ст. 34 Закону № 1490 з’явився перелік випадків, коли договір про закупівлю може бути визнано недійсним. Це, зокрема, порушення термінів подання оголошення про результати торгів; якщо договір було укладено в період призупинення процедури закупівлі в разі подання скарги замовникові чи уповноваженому органу. При цьому звертаємо увагу на те, що порядок визнання договору про закупівлю недійсним не поширюється на процедури закупівлі цінових пропозицій та закупівлі в одного виконавця.

Нові умови застосування процедури запиту цінових пропозицій та закупівлі в одного виконавця. Як відомо, процедура застосування запиту цінових пропозицій може використовуватися за умови, що вартість закупівлі не перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро (для робіт — 40 000 євро). Згідно з чинною редакцією Закону № 1490 цю граничну величину збільшено до 20 000 євро.

На відміну від колишнього порядку укладання договору закупівлі з виконавцем-переможцем, коли основним критерієм для визнання такого учасника переможцем була найнижча ціна, зараз такий договір укладається з тим учасником, тендерна пропозиція якого не лише має найнижчу ціну, а й усі інші умови відповідають вимогам замовника.

Зі ст. 33 Закону № 1490, якою передбачено випадки, коли дозволяється застосовувати процедуру закупівлі в одного виконавця, виключено закупівлі, що здійснюються за цінами, які значно нижчі ринкових і діють протягом дуже короткого терміну, та закупівлі, пов’язані з виконанням наукових досліджень і розроблень, медичними та побутовими послугами. Інші випадки застосування процедури закупівлі в одного виконавця залишилися без змін.

Отже, зміни до Закону № 1490 внесли істотні корективи до чинного порядку проведення тендерів. Ураховуючи, що для приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону № 1490 знадобиться чимало часу, поки що доведеться керуватися ними лише в частині, що не суперечить вимогам зазначеного Закону.

Пресс-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті