Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ від 23.09.2009 № 690»

18 Травня 2012 2:47 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення
Проекту наказу МОЗ України
«Про внесення змін до наказу МОЗ від 23.09.2009 № 690»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказів МОЗ від 23.09.2009 № 690».

проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказів МОЗ від 23.09.2009 № 690» розроблений з метою упорядкування Порядку клінічних випробувань лікарських засобів та порядок доклінічного вивчення лікарських засобів (в тому числі — медичних імунобіологічних препаратів).

Проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проект наказу надсилати на адресу:

Державний експертний центр МОЗ за адресою: вул. Ушинського, 40, м. Київ, 03151, Ніколаева Валентина Валентинівна тел.: (044) 498-43-52, E-mail: Nikolaeva@pharma-center.kiev.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 17.06.2012 у письмовому та/або електронному вигляді.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.09.2009 р. № 690»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Ефективність, безпечність та якість лікарських засобів безпосередньо пов’язана зі здоровям та життям людини. Рішення про можливість медичного застосування лікарського засобу може бути прийняте тільки після всебічного вивчення його під час проведення клінічних випробувань лікарського засобу із залученням людини та на підставі одержаної достатньої інформації щодо їх ефективності та безпечності. Клінічний етап розробки лікарських засобів є найбільш довготривалим та відповідальним.

На даний час в Україні зростає кількість клінічних випробувань лікарських засобів, місць їх проведення, а разом з ними зростає кількість залучених пацієнтів до проведення клінічних випробувань.

1 вересня 2011року, відповідно до вимог Міжнародної конференції з гармонізації (ICH), набуло чинності нове керівництво ICH-E2F «Оновлюваний звіт з безпеки ліків, що знаходяться в стадії розробки» (DSUR — Development Safety Update Report). Формат DSUR, запропонований в даній рекомендації, є загальним стандартом для подання періодичних звітів з безпеки лікарських засобів, які знаходяться в стадії розробки (включаючи зареєстровані лікарські засоби, вивчення яких триває) у регіонах ICH.

До недавнього часу у Європейському Союзі надавався періодичний звіт з безпеки — EU Annual Safety Report, у США — US IND Annual Report. Ці звіти мали значні розбіжності у змісті, форматі та термінах подання, що спричиняло незручності для аналізу.

Однак, в Україні на теперішній час у відповідності до наказу МОЗ України від 23.09.2009 р. № 690 вимагається надання таких періодичних звітів.

DSUR замінює EU Annual Safety report (ASR), який надавався раніше. Нова форма звіту з безпеки DSUR більш детальна, ніж ASR і містить більш повну інформацію, необхідну для надання звітності з безпеки досліджуваних лікарських засобів у ході клінічного випробування.

Новий формат DSUR узгоджує періодичні звіти з безпеки EU Annual Safety Report та US IND Annual Report, а також Японії, гармонізує зміст та терміни подання звіту.

Законом України від 12.05.2011 № 3323-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів» внесенні зміни до Цивільного кодексу України, ст. 281 та до Закону України «Про лікарські засоби» за якими встановлені, відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм, вимоги щодо клінічних випробувань лікарських засобів за участю малолітніх і неповнолітніх осіб та осіб, які судом визнані недієздатними.

Закон України «Про захист персональних даних» передбачає посилення контролю щодо захисту персональних даних, що необхідно відобразити у нормативних документах стосовно клінічних випробувань.

В Законі України «Основи законодавства про охорону здоров’я» згідно із Законом № 3611-VI (3611-17) від 07.07.2011 слова «Міністерство охорони здоров’я України» замінено відповідно словами «центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку, що також потребує приведення у відповідність документів, регулюючих клінічні випробування.

З метою приведення процедури оцінки етичних та морально-правових аспектів клінічних випробувань лікарських засобів у відповідності до статті 7 Закону України «Про лікарські засоби» видано наказ МОЗ України від 11.04.2012 № 255 «Про упорядкування етичних аспектів клінічних випробувань лікарських засобів», який визначає таким, що втратив чинність наказ МОЗ України від 17.07.2006 № 485 «Про утворення та склад Центральної комісії з питань етики Міністерства охорони здоров’я України».

Відповідно до п.2 наказу МОЗ України від 11.04.2012 № 255 «Про упорядкування етичних аспектів клінічних випробувань лікарських засобів» необхідно у двомісячний строк внести зміни до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом МОЗ України від 23.09.2009 № 690.

Крім того, в зв’язку із зміною назви ДП «Державний фармакологічний центр МОЗ України» на ДП «Державний експертний центр МОЗ «, необхідно внести ці зміни у Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань.

Враховуючи велику кількість змін і доповнень, які потрібно внести до чинного Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань Міністерство охорони здоров’я підготувало вищезазначений наказ.

2. Мета і шляхи її досягнення

З метою удосконалення організації проведення, контролю та захисту прав, безпеки та благополуччя досліджуваних пацієнтів (здорових добровольців) та на виконання п.1 протокольного рішення наради фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я від 12.03.2012р. та п.2 Наказу МОЗ України від 11.04.2012р. № 255 «Про упорядкування етичних аспектів клінічних випробувань лікарських засобів» розроблені зміни до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань та Типового положення про комісії з питань етики, затверджених наказом МОЗ України від 23.09.2009 № 690.

Розроблені зміни та доповнення гармонізовані з міжнародними вимогами щодо проведення клінічних випробувань і не суперечать чинним законодавчим актам України.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері відносин регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Конституція України;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України від 12.05.2011р. № 3323-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів»;

Постанова КМУ № 644 від 28.07.2010р. «Про внесення зміни до Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах»;

Наказ МОЗ України № 690 від 23.09.2009р. «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань та Типового положення про Комісії з питань етики», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за № 1010/17026.

Наказ МОЗ України № 98 від 09.02.2012 року «Про взаємодію управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ України та ДП «Державний експертний центр МОЗ України» зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 07.03.2012 р. № 158;

Наказ МОЗ України від 26.04.2011р. № 237 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів», зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 11.09.2011р. за № 965/19703

«Настанова з клінічних досліджень 42-7.1:2005. Лікарські засоби. Дослідження біодоступності та біоеквівалентності», затверджена наказом МОЗ України № 191 від 25.04.2005 р.

«Настанова. Лікарські засоби. Належна клінічна практика. СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008.», затверджена наказом МОЗ України № 95 від 16.02.2009 р.

«Настанова. Лікарські засоби. Належна лабораторна практика», затверджена наказом МОЗ України № 95 від 16.02.2009 р.

Наказ МОЗ України від 11.04.2012р. № 255 «Про упорядкування етичних аспектів клінічних випробувань лікарських засобів»

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном та Мінюстом.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

7.3апобігання корупції

У проекті наказу не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України http://www.moz.gov.ua для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття зазначеного проекту зумовлено необхідністю приведення процедури оцінки етичних та морально-правових аспектів клінічних випробувань лікарських засобів у відповідності до статті 7 Закону України «Про лікарські засоби» та міжнародних вимог щодо проведення клінічних випробувань.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме удосконаленню процесу проведення клінічних випробувань лікарських засобів, забезпечить відповідність правилам і нормам ЄС, рекомендаціям ВООЗ, Міжнародної конференції з гармонізації (ICH) щодо клінічних випробувань лікарських засобів.

Перший заступник Міністра Р.О. Моісеєнко

ПРОЕКТ

Про внесення змін до наказу МОЗ від 23.09.2009 р. № 690

Відповідно до статей 7, 8 Закону України «Про лікарські засоби», Європейського Парламенту та Ради 2001/20/ЄС «Про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно запровадження належної клінічної практики при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів для вживання людиною» від 4 квітня 2001 року (із змінами), а також з метою подальшого вдосконалення та упорядкування проведення клінічних випробувань лікарських засобів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.2009 № 690, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за № 1010/17026 виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Затвердити зміни до Типового положення про комісії з питань етики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.2009 № 690, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за № 1011/17027 виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Начальнику Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ України Коношевич Л.В. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Богачева Р.М.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 23.09.2009 № 690
(у редакції наказу МОЗ
України
від _________ № ______)

Порядок
проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань

1. Загальні положення

1. Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань (далі — Порядок) розроблений відповідно до статей 7 та 8 Закону України «Про лікарські засоби», із змінами, статей 3,44 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», з урахуванням вимог Директив Європейського Парламенту та Ради 2001/20/ЄС від 4 квітня 2001 року (із змінами), 2001/83/ЄС від 06 листопада 2001 року, Постанов Європейського Парламенту та Ради 1901/2006 від 12 грудня 2006 року та 1902/2006 від 20 грудня 2006 року, ICH GCP, міжнародних етичних принципів біомедичних досліджень із залученням людини, «Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних».

2. Порядок установлює основні вимоги до проведення клінічних випробувань лікарських засобів профілактичної, діагностичної, лікувальної або фармакоекономічної спрямованості за участю пацієнтів (добровольців), в тому числі, до випробувань з оцінки біоеквівалентності

3.Порядок поширюється на всі види клінічних випробувань лікарських засобів, за винятком неінтервенційних досліджень та клінічних досліджень, які проводяться без участі фармацевтичних компаній у рамках науково-дослідницьких та дисертаційних робіт.

Порядок не поширюється на всі види клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів, у тому числі стовбурових клітин хордової (пуповинної) крові.

4. Здійснення експертизи матеріалів клінічних випробувань, а також проведення клінічного аудиту клінічного випробування лікарських засобів покладено на ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (далі — Центр).

2. Визначення термінів

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

багатоцентрове клінічне випробування (дослідження) — випробування лікарського засобу відповідно до єдиного протоколу клінічного випробування, що проводиться більш ніж в одному місці проведення дослідження;

біодоступність — швидкість та ступінь, з якими діюча речовина або її активний компонент абсорбується (усмоктується) з лікарської форми і стає доступною в місці дії;

біоеквівалентність — два лікарських засоби вважаються біоеквівалентними, якщо вони є фармацевтично еквівалентними або фармацевтично альтернативними і якщо їхні біодоступності після введення в одній і тій самій молярній дозі подібні до такого ступеня, що ефекти цих препаратів щодо ефективності та безпечності будуть по суті однаковими;

близькі родичі — фізичні особи, природний зв’язок між якими ґрунтується на походженні один від одного або від спільних предків і має правове значення у випадках, передбачених законодавством. Близькими родичами є чоловік/дружина, батьки, діти, рідні брати і сестри;

брошура дослідника — реферативний виклад доклінічних та клінічних даних про досліджуваний лікарський засіб, які мають значення для його вивчення на людині;

виробник лікарського засобу — юридична особа, яка здійснює хоча б один з етапів виробництва лікарського засобу, уключаючи пакування;

досліджуваний (суб’єкт дослідження) — пацієнт (здоровий доброволець), який, згідно чинного порядку, бере участь у клінічному випробуванні;

досліджуваний лікарський засіб — лікарська форма активної субстанції або плацебо, що вивчається або використовується для порівняння у клінічних випробуваннях, уключаючи препарати, на які вже видане реєстраційне посвідчення, але вони використовуються або виготовляються (складені або впаковані) в інший спосіб порівняно із зареєстрованою лікарською формою, або використовуються за незареєстрованими показами, або ж використовуються для отримання додаткової інформації про зареєстровану форму лікарського засобу;

дослідник — лікар, який має достатню професійну підготовку та досвід лікування пацієнтів, знає правила належної клінічної практики та відповідні нормативно-правові акти. Дослідник несе відповідальність за проведення у місці дослідження клінічного випробування лікарського засобу. Якщо клінічне випробування проводиться групою осіб у певному місці проведення дослідження, один із дослідників визначається відповідальним керівником дослідницької групи і може називатися відповідальним дослідником;

досьє досліджуваного лікарського засобу — інформація щодо якості кожного досліджуваного лікарського засобу, у тому числі препаратів порівняння та плацебо, а також дані доклінічних досліджень та відомості про попередні клінічні випробування або клінічне застосування досліджуваного лікарського засобу;

експертиза матеріалів клінічного випробування — перевірка, аналіз та оцінка матеріалів клінічного випробування лікарського засобу з метою підготовки мотивованих висновків щодо проведення клінічного випробування або відмови у його проведенні / щодо можливості (неможливості) внесення суттєвої поправки;

законні представники — батьки, усиновлювачі, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують обов’язки опікунів та піклувальників;

заявник клінічного випробування — фізична або юридична особа (наприклад, спонсор, контрактна дослідницька організація), яка подає заяву до Центру для одержання висновку щодо проведення клінічного випробування / щодо можливості внесення суттєвої поправки. Заявник може подавати заяву про проведення клінічного випробування лише за наявності доручення, виданого спонсором, з чітко визначеними делегованими повноваженнями;

звіт про клінічне випробування — надані в письмовій формі результати клінічного випробування та їх аналіз;

індивідуальна реєстраційна форма (далі — ІРФ) — друкований, електронний або оптичний документ, призначений для внесення в нього всієї передбаченої протоколом клінічного випробування інформації, яка підлягає передачі спонсору, щодо кожного досліджуваного;

інформована згода — рішення взяти участь у клінічному випробуванні, яке має бути складено в письмовій формі, датоване та підписане, приймається добровільно після належного поінформування про характер клінічного випробування, його значення, вплив та ризик, відповідним чином документально оформляється, приймається особою, яка спроможна дати згоду, або її законним представником (близьким родичем); у виняткових випадках, якщо відповідна особа неспроможна писати, вона може дати усну згоду в присутності щонайменше одного свідка, який засвідчує згоду суб’єкта дослідження в письмовій інформованій згоді;

клінічне випробування (дослідження) лікарського засобу — науково-дослідницька робота, метою якої є будь-яке дослідження за участю людини як суб’єкта дослідження, призначене для виявлення або підтвердження клінічних, фармакокінетичних, фармакодинамічних, та/або інших ефектів, в тому числі для вивчення усмоктування, розподілу, метаболізму та виведення одного або кількох лікарських засобів, та/або виявлення побічних реакцій на один або декілька досліджуваних лікарських засобів з метою оцінки його (їх) безпечності та/або ефективності;

клінічний аудит клінічного випробування — процедура офіційної перевірки Центром матеріалів (документів) клінічного випробування, приміщень, устаткування та обладнання, записів, системи гарантії якості та інших ресурсів, які мають відношення до клінічного випробування і які можуть міститися у лікувально-профілактичному закладі, лабораторіях, приміщеннях спонсора або контрактно-дослідницької організації, тощо;

комісія з питань етики при закладі охорони здоров’я (лікувально-профілактичному закладі) — незалежний орган, що діє призакладі охорони здоров’я (лікувально-профілактичному закладі), де проводяться клінічні випробування, який включає медичних/наукових спеціалістів, осіб інших спеціальностей, представників громадськості, які здійснюють нагляд за дотриманням прав, безпеки, благополуччя досліджуваних пацієнтів (здорових добровольців), етичних та морально-правових принципів проведення клінічного дослідження.

Комісія з питань етики при закладі охорони здоров’я (лікувально-профілактичному закладі) на підставі оцінки етичних та морально-правових принципів схвалює проведення клінічного випробування безпосередньо у місці його проведення, що розташовується на базі закладу охорони здоров’я (ЛПЗ), при якому створена і діє ця комісія;

контрактна дослідницька організація — фізична або юридична особа, яка в рамках угоди зі спонсором виконує одну чи більше його функцій (повноважень) у клінічному випробуванні й діє на підставі доручення, виданого спонсором з чітко визначеними делегованими повноваженнями;

місце проведення дослідження — місце, де безпосередньо проводиться основна діяльність, пов’язана з клінічним випробуванням (включення пацієнтів, лікування, спостереження тощо), у закладі охорони здоров’я (лікувально-профілактичному закладі);

монітор — особа, призначена спонсором або контрактною дослідницькою організацією, яка контролює проведення клінічного випробування відповідно до протоколу клінічного випробування;

неінтервенційне дослідження — дослідження, у якому лікарські засоби призначаються звичайним способом відповідно до затвердженої інструкції з медичного застосування. Залучення пацієнта в групу з визначеним методом лікування в протоколі клінічного дослідження заздалегідь не передбачено, а призначення лікарського засобу диктується сучасною практикою і не залежить від рішення включити пацієнта у випробування. Не застосовують додаткових діагностичних або моніторингових процедур щодо пацієнтів, а для аналізу зібраних даних використовують епідеміологічні методи;

непередбачувана побічна реакція — побічна реакція, характер або тяжкість якої не узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб (наприклад, з брошурою дослідника для незареєстрованого лікарського засобу або з інструкцією з медичного застосування/короткою характеристикою для зареєстрованого лікарського засобу);

пацієнт (здоровий доброволець) — особа, яка може бути залучена як досліджувана до клінічного випробування лікарського засобу;

первинні медичні документи — оригінальні документи, дані і записи (наприклад, медичні карти стаціонарних хворих, медичні карти амбулаторних хворих, лабораторні записи, службові записки, щоденники досліджуваних або опитувальники, журнали видачі лікарських препаратів, роздруківки приладів, верифіковані та засвідчені копії або розшифровки фонограм, мікрофіші, фотографічні негативи, мікроплівки або магнітні носії, рентгенівські знімки, адміністративні документи, записи, що зберігаються в аптеці, лабораторії та у відділенні інструментальної діагностики, осіб, які беруть участь у клінічному випробуванні, тощо);

побічна реакція — у межах клінічного випробування нового лікарського засобу (оригінального/генеричного) або його вивчення за новим використанням, особливо в разі, якщо терапевтичні дози лікарського засобу не встановлені, до побічних реакцій на лікарський засіб треба відносити всі негативні та непередбачувані відповіді на введення лікарського засобу будь-якої дози. Термін «відповідь на введення лікарського засобу» означає, що існує принаймні припустима вірогідність причинно-наслідкового зв’язку між застосуванням лікарського засо­бу та побічною реакцією, тобто взаємозв’язок не можна виключити.

Щодо зареєстрованих лікарських засобів цей термін означає всі негативні або непередбачувані реакції, пов’язані із застосуванням лікарського засобу у звичайних дозах з метою профілактики, діагностики або лікування захворювань, відновлення, корекції або впливу на фізіологічні функції;

побічне явище — будь-який несприятливий медичний прояв у досліджуваного, який не обов’язково має причинний зв’язок із застосуванням лікарського засобу. Побічним явищем може бути будь-який небажаний та непередбачуваний прояв (у тому числі зміни лабораторних даних), симптом або захворювання, які збігаються за часом із застосуванням (досліджува­ного) лікарського засобу, незалежно від того, пов’яза­но це з прийомом (досліджуваного) лікарського засобу чи ні;

поправка до протоколу клінічного випробування — письмовий опис змін або формальне роз’яснення тексту протоколу клінічного випробування;

протокол клінічного випробування — документ, який описує завдання, методологію, процедури, статистичні аспекти та організацію клінічного випробування, а також, як правило, раніше отримані дані щодо досліджуваного лікарського засобу та обґрунтування клінічного випробування;

серйозна побічна реакція або серйозне побічне явище — будь-який несприятливий медичний прояв при застосуванні лікарського засобу (незалежно від дозування), який призводить до смерті; являє загрозу життю; вимагає госпіталізації або продовження терміну існуючої госпіталізації; призводить до довготривалої або значної непрацездатності чи інвалідності; до вроджених аномалій чи вад розвитку;

заклад охорони здоров’я (лікувально-профілактичний заклад) (далі — ЗОЗ (ЛПЗ)) — юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основними завданнями яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників;

співдослідник — будь-який член дослідницької групи, що перебуває в підпорядкуванні у відповідального дослідника й уповноважений ним для виконання процедур клінічного випробування та/чи прийняття відповідних рішень;

спонсор — юридична або фізична особа, яка несе відповідальність за ініціацію та організацію клінічного випробування лікарського засобу та/або його фінансування;

уповноважена особа з якості (виробника) — фізична особа, призначена виробником, яка відповідає за гарантію того, що кожна серія лікарського засобу вироблена з дотриманням основних принципів належної виробничої практики, проконтрольована відповідно до специфікацій на препарат і дає дозвіл на реалізацію або на клінічні дослідження кожної серії лікарського засобу;

лікарські засоби — речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму.

3. Загальні принципи проведення клінічних випробувань

1. Усі клінічні випробування проводяться відповідно до міжнародних етичних принципів із забезпеченням захисту прав, безпеки та благополуччя досліджуваних. Клінічне випробування може проводитись тільки в тому випадку, якщо очікувана користь виправдовує ризик.

2. Клінічні випробування лікарських засобів проводяться з метою встановлення або підтвердження ефективності та нешкідливості лікарського засобу. Вони можуть проводитись у закладах охорони здоров’я (лікувально-профілактичних закладах), які визначаються Міністерством охорони здоров’я України на підставі висновку Центру.

3. Усі особи, які долучаються до проведення клінічного випробування, повинні мати належну освіту, професійну підготовку й досвід для виконання функцій та обов’язків, пов’язаних з клінічним випробуванням.

4. Вибір дослідників та ЗОЗ (ЛПЗ) є функцією спонсора. Вимоги до дослідників та ЗОЗ (ЛПЗ) наведено в розділі V цього Порядку.

5. Усі клінічні випробування розпочинаються після отримання позитивного висновку Центру, затвердженого центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я (далі — ЦОВВ), що є офіційним дозволом на проведення клінічного випробування та схвалення комісією (-ями) з питань етики при закладі (-ах) охорони здоров’я, де безпосередньо має проводитися клінічне випробування, на підставі оцінки його етичних та морально-правових аспектів.

6. Забезпечення конфіденційності документів, що можуть персоніфікувати особу досліджуваного, є необхідною умовою. Особи, винні у розголошенні інформації щодо особи досліджуваного, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7. Планування, проведення та звітність усіх клінічних випробувань, у тому числі досліджень з оцінки біоеквівалентності, здійснюються з дотриманням вимог та принципів Належної клінічної практики (GCP).

8. Якщо досліджуваний лікарський засіб відноситься до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проведення клінічного випробування здійснюється також з дотриманням вимог чинного законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

9. Має використовуватися система процедур, що забезпечує якість клінічного випробування у всіх його аспектах.

10. Реєстрація, обробка і збереження отриманої під час клінічного випробування інформації мають забезпечувати коректне надання, інтерпретацію і верифікацію даних. Перелік основних документів клінічного випробування, які зберігаються у ЗОЗ (ЛПЗ) / в місці проведення дослідження та у спонсора не менше ніж 15 років після завершення клінічного випробування, наведено в додатку 1 до цього Порядку.

11. Виробництво та збереження досліджуваного лікарського засобу, а також поводження з ним здійснюються у встановленому порядку з дотриманням вимог Належної виробничої практики (GMP). Основні вимоги до маркування досліджуваного лікарського засобу викладено в розділі VI цього Порядку. Досліджуваний лікарський засіб використовується тільки відповідно до затвердженого протоколу клінічного випробування.

12. Спонсор може делегувати будь-які або всі свої функції контрактній дослідницькій організації. При цьому спонсор залишається відповідальним за ініціацію та проведення клінічного випробування та за інформацію, яка була зібрана в результаті клінічного випробування.

13. На будь-якому етапі клінічного випробування або після його завершення Центр може провести клінічний аудит клінічного випробування відповідно до розділу ХІІІ цього Порядку.

4. Основні вимоги до захисту досліджуваних

Глава 1. Загальні положення про захист досліджуваних

1. Захист досліджуваних забезпечується шляхом оцінки співвідношення ризик/користь як перед проведенням кожного клінічного випробування, в тому числі, на підставі попередніх проведених досліджень, так і під час його проведення, шляхом нагляду з боку комісій з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) та Центру, страхового захисту, а також захисту персональних даних.

2. Необхідно забезпечити особливий захист пацієнтів, які самостійно не здатні дати інформовану згоду на участь у клінічному випробуванні. Таких пацієнтів не можна включати в клінічне дослідження, якщо такі самі результати можна отримати за участю осіб, які спроможні надати інформовану згоду. Таких пацієнтів можна включати в клінічне випробування тільки тоді, коли є підстави очікувати, що застосування досліджуваного лікарського засобу принесе безпосередню користь пацієнту та вона буде перевищувати ризик. Лікарські засоби необхідно випробувати на науковій основі перед їх широким застосуванням.

Включати в клінічні дослідження інших осіб, неспроможних дати свою інформовану згоду, наприклад, пацієнтів психіатричного профілю, тощо, можна тільки тоді, якщо є підстави припускати, що пряма користь для цих пацієнтів перевищує ризик.

У випадках, коли до клінічного випробування залучаються пацієнти, які в силу свого клінічного стану неспроможні самостійно дати інформовану згоду, необхідно отримати інформовану згоду законного представника, а у разі його відсутності — близьких родичів. У протоколі клінічного дослідження або в поправці до нього повинна бути описана процедура отримання інформованої згоди пацієнта після того, як у нього буде відновлена спроможність.

3. Клінічне випробування може проводитися у разі, коли:

очікуваний ризик і незручності були зважені стосовно очікуваної користі для досліджуваних (пацієнтів/здорових добровольців).

досліджуваний або, якщо він не здатний дати інформовану згоду, його законний представник, а в разі відсутності законного представника у пацієнтів, які перебувають у критичному та невідкладному станах,— дружина/чоловік, чи інший близький родич мав можливість під час розмови з дослідником або іншим членом дослідницької групи зрозуміти мету, ризик і незручності клінічного випробування, а також умови, за яких воно буде проводитися;

права досліджуваного на фізичне і психічне благополуччя, таємницю особистого життя і захист персональних даних забезпечені відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів;

якщо особа не в змозі писати/читати, то у виняткових випадках нею може бути дана усна згода в присутності мінімум одного свідка, який засвідчує згоду пацієнта в інформованій згоді;

за бажанням досліджуваний (законний представник / близький родич, що підписав інформовану згоду) може без будь-якої шкоди для досліджуваного припинити його участь у клінічному випробуванні в будь-який час;

забезпечено страхування відповідальності заявника на випадок нанесення шкоди життю та здоров’ю досліджуваного, в тому числі із забезпеченням принципів професійної відповідальності дослідника.

Для забезпечення захисту прав пацієнтів (здорових добровольців) звертається особлива увага щодо наявності у договорі страхування таких позицій:

– страховому захисту підлягають усі пацієнти (здорові добровольці), які мають намір взяти участь у клінічних випробуваннях і які у встановленому порядку підписують інформовану згоду;

– тривалість дії договору страхування визначається сторонами цього договору, при цьому враховуються особливості протоколу клінічного випробування та фармакологічні характеристики досліджуваного лікарського засобу, та в будь-якому випадку він не може бути меншої тривалості, ніж саме клінічне дослідження;

– не допускаються дострокове розірвання сторонами договору страхування та зміни договору страхування протягом його дії без повідомлення Центру;

– при встановленні розміру відшкодування на одну особу має враховуватися краща світова практика та можливі реальні витрати в інтересах досліджуваного;

– при укладанні договору страхування не допускається встановлення штучних перешкод та обмежень у виплаті страхового відшкодування: визначення нереальних строків повідомлення страхової компанії про страховий випадок, попереднє підтвердження його та розміру збитків рішенням суду або висновками органів охорони здоров’я, встановлення франшизи тощо.

4. При виникненні будь-якої побічної реакції, що може розцінюватися як страховий випадок, відповідальний дослідник має невідкладно, але не пізніше ніж протягом двох календарних днів, інформувати про це спонсора (контрактну дослідницьку організацію за наявності делегованої спонсором функції співпраці зі страховою компанією).

5. Спонсор (контрактна дослідницька організація за наявності делегованої спонсором функції співпраці зі страховою компанією) протягом 7 календарних днів з дати, коли про це стало відомо, повинен направити відповідне повідомлення до страхової компанії та Центру.

6. Досліджуваний (на власний розсуд) або законний представник, а у разі його відсутності — близькі родичі можуть й ініціативно (що має бути зазначено в інформованій згоді) протягом 9 календарних днів повідомити страхову компанію, що виступає гарантом його прав, про факт настання побічної реакції для оцінки її як страхового випадку.

Глава 2. Надання інформації пацієнтам (здоровим добровольцям) про клінічне випробування та одержання від них інформованої згоди

1. Пацієнти (здорові добровольці), яких планується залучити до клінічного випробування, мають отримати достатньо інформації про мету та суть клінічного випробування. Дослідник або член дослідницької групи, що ним уповноважений, ретельно інформує пацієнта (здорового добровольця), а якщо він неспроможний самостійно дати інформовану згоду, його законного представника, щодо всіх аспектів клінічного випробування.

2. Рішення пацієнта (здорового добровольця) щодо прийняття участі або продовження участі в клінічному випробуванні має бути прийняте ним самостійно й вільно без будь-якого тиску на нього.

3. Письмова та усна інформація про клінічне випробування не повинна містити висловлювань, що змушують пацієнта (здорового добровольця), а також його законного представника відмовитись від своїх прав, що звільняють дослідника, спонсора клінічного випробування від відповідальності за заподіяну шкоду.

4. Письмові матеріали та усна інформація про клінічне випробування не повинні містити спеціальних термінів і мають бути зрозумілими пацієнту (здоровому добровольцю) або законному представнику/близькому родичу.

5. Дослідник надає пацієнту (здоровому добровольцю) або законному представнику достатню кількість часу для ухвалення рішення про участь у клінічному випробуванні. Пацієнт (здоровий доброволець) або законний представник/близький родич повинен одержати вичерпні відповіді на всі питання щодо клінічного випробування.

6. У письмовій та усній інформації, що надається пацієнту (здоровому добровольцю) або законному представнику, зазначаються:

дослідницький характер клінічного випробування;

завдання клінічного випробування;

інформація щодо досліджуваного лікарського засобу, в тому числі, про вірогідність побічних реакцій та вірогідність залучення до однієї з груп клінічного випробування;

процедури проведення клінічного випробування;

права та обов’язки досліджуваного;

незручності для досліджуваного, а також очікуваний ризик та очікувана користь;

якщо клінічне випробування не носить лікувального характеру, то інформація про це;

інші види медикаментозного або немедикаментозного лікування, що можуть бути призначені досліджуваному;

компенсація та/або лікування, на які досліджуваний може розраховувати у разі завдання шкоди його здоров’ю під час клінічного випробування;

розмір виплат досліджуваному, якщо такі передбачені;

витрати досліджуваного, якщо такі очікуються, пов’язані з його участю в клінічному випробуванні;

що участь у клінічному випробуванні є добровільною і досліджуваний може відмовитися від неї в будь-який момент без пояснень, без будь-яких санкцій або обмежень прав досліджуваного;

представники Центру, комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) та спонсора мають право безпосереднього доступу до інформації у первинній медичній документації досліджуваного для перевірки процедур та/або даних клінічного випробування, не порушуючи при цьому анонімності досліджуваного;

своєчасність ознайомлення досліджуваного або його законного представника з новою інформацією, що може вплинути на бажання досліджуваного продовжити участь у клінічному випробуванні;

інформація щодо осіб, до яких можна звернутися для одержання додаткової інформації про клінічне випробування і права досліджуваного, а також фізичних та/або юридичних осіб, з якими досліджуваний може зв’язатися у разі завдання шкоди його здоров’ю під час клінічного випробування;

можливі обставини та/або причини, через які участь досліджуваного у клінічному випробуванні може бути припинена;

передбачувана тривалість участі досліджуваного у клінічному випробуванні; приблизна кількість досліджуваних, що братимуть участь у клінічному випробуванні.

Відомості про досліджуваного повинні зберігатися в таємниці.

7. До початку участі в клінічному випробуванні пацієнт (здоровий доброволець) або його законний представник/близький родич, а також відповідальний дослідник або член дослідницької групи, відповідальний за отримання інформованої згоди, підписують та власноручно датують два примірники інформованої згоди, один з яких залишається досліднику, а другий передається досліджуваному. Обов’язково має бути зазначено, що згода надана досліджуваним (законним представником/близьким родичем) добровільно на підставі одержаної повної інформації про клінічні випробування.

8. Коли до клінічного випробування (терапевтичного або нетерапевтичного) залучаються особи, на участь яких обов’язково потрібне погодження їх законного представника/близького родича (наприклад, малолітні або неповнолітні, недієздатні особи), ці особи інформуються в межах їх розуміння, а неповнолітні власноруч підписують і датують інформовану згоду.

9. Один примірник підписаної та датованої інформованої згоди зберігається у дослідника (у відповідному архівному приміщенні) протягом не менше 15 років після його завершення.

10. Якщо пацієнт перебуває в критичному та невідкладному стані, що не дає можливості отримати у нього інформовану згоду на участь у клінічному випробуванні, її повинні отримати у його законного представника/близького(их) родича(ів).

Якщо неможливо одержати інформовану згоду у пацієнта і відсутній його законний представник/близький(і) родич(і), залучення таких пацієнтів до клінічного випробування не допускається, їм має надаватися загальноприйнята медична допомога.

11. Інформована згода має також містити згоду пацієнта (здорового добровольця) або його законного представника/близького родича на обробку його персональних даних.

12. Уся інформація в інформованій згоді має бути викладена зрозумілою пацієнту (здоровому добровольцю) мовою.

13. Порядок надання інформації про клінічне випробування пацієнту (здоровому добровольцю), а також отримання інформованої згоди від нього можуть перевірятися Центром, комісією з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) та спонсором.

14. Досліджуваний (законний представник) у разі порушення прав досліджуваного під час проведення клінічного випробування може звернутися до спонсора, Центру, комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ), ЦОВВ або до суду в установленому законодавством порядку.

15. Інтереси досліджуваних (пацієнтів / здорових добровольців), завжди повинні переважати над інтересами науки і суспільства.

Глава 3. Клінічні випробування за участю малолітніх та неповнолітніх дітей

1. Клінічне випробування за участю малолітніх та неповнолітніх дітей може проводитись, якщо:

1.1 отримується письмова інформована згода обох батьків

1.2 малолітнім та неповнолітнім дітям повинна бути надана доступна їх розумінню письмова та усна інформація про клінічне дослідження і, якщо малолітній спроможний, він усно дає свою згоду на участь у клінічному дослідженні.

Неповнолітній пацієнт особисто підписує та датує інформовану згоду.

Дослідником ураховується явне бажання малолітньої та неповнолітньої дитини взяти участь, або відмовитися від участі в клінічному дослідженні, або вийти з нього в будь-який час;

1.3 не використовуються будь-які заохочення або стимули, крім компенсації у разі завдання шкоди його здоров’ю під час клінічного випробування;

1.4 малолітні та неповнолітні діти одержать безпосередню користь від участі у клінічному випробуванні, якщо:

це клінічне випробування необхідне для підтвердження даних, отриманих під час інших клінічних випробувань, які проводились на дорослих, або для підтвердження даних, отриманих за допомогою інших методів дослідження;

клінічне випробування стосується захворювань, від яких страждають малолітні та неповнолітні діти;

клінічне випробування має такі особливості, що його можна проводити тільки за участю малолітніх та неповнолітніх дітей

1.5 клінічні випробування сплановані таким чином, щоб мінімізувати біль, дискомфорт, страх і ризик. Поріг ризику і ступінь дискомфорту, болю повинні бути чітко визначені і постійно відстежуватися;

1.6 інтереси малолітніх та неповнолітніх дітей завжди повинні переважати над інтересами науки і суспільства.

1.7 у разі залучення до клінічних випробувань малолітніх та неповнолітніх дітей інформація про це, в довільній формі, але з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, віку дитини, прізвища, ім’я та по-батькові батьків, адреси проживання дитини, наявності інформованої згоди, короткого викладення суті клінічного випробування та з обов’язковою позначкою, що інформація, яка надається, є конфіденційною, має бути направлена відповідальним дослідником до органів опіки та піклування за місцем постійного проживання дитини в день отримання інформованої згоди на участь у клінічному випробуванні (у відповідності з п.п. 1.1, 1.2);

1.8 забороняється проведення клінічних випробувань лікарських засобів за участю малолітньої або неповнолітньої дитини, яка позбавлена батьківського піклування, усиновленої дитини або дитини-сироти.

Глава 4. Клінічні випробування за участю недієздатних досліджуваних, які неспроможні самостійно дати інформовану згоду

1. Клінічне випробування за участю недієздатних пацієнтів може проводитися тільки, якщо:

1.1 отримується інформована згода законного представника (згода повинна виражати волю досліджуваного і може бути в будь-який момент відкликана без негативних для досліджуваного наслідків);

1.2 недієздатний пацієнт одержує інформацію про клінічне випробування, пов’язаний з ним ризик і користь у формі, доступній для його розуміння;

1.3 дослідник ураховує бажання недієздатного пацієнта узяти участь, або відмовитися від участі в клінічному випробуванні, або вийти з нього в будь-який момент;

1.4 не використовуються будь-які заохочення або стимули, крім компенсації у разі завдання шкоди його здоров’ю під час клінічного випробування;

1.5 клінічне дослідження має значення для підтвердження інформації, отриманої при інших клінічних випробуваннях або отриманої іншими методами дослідження;

1.6 клінічне дослідження має прямий стосунок до захворювання, від якого страждає досліджуваний;

1.7 клінічні випробування сплановані таким чином, щоб мінімізувати біль, дискомфорт, страх і ризик. Поріг ризику і ступінь дискомфорту, болю повинні бути чітко визначені і постійно відстежуватися;

1.8 є підстави очікувати, що застосування досліджуваного лікарського засобу принесе досліджуваному користь, що перевищує ризик, або не має жодного ризику;

1.9 інтереси недієздатного досліджуваного повинні завжди переважати над інтересами науки і суспільства.

5. Вимоги до дослідників та ЗОЗ (ЛПЗ)/місця проведення клінічного дослідження

1. Дослідники, які братимуть участь у клінічному дослідженні, повинні:

мати достатню професійну підготовку, досвід лікування пацієнтів відповідного профілю;

бути обізнаними з міжнародними вимогами належної клінічної практики та чинними нормативно-правовими актами щодо проведення клінічних випробувань в Україні, що офіційно має бути підтверджене участю у відповідному навчальному заході Центру.

працювати у закладі охорони здоров’я (ЛПЗ), де планується проведення клінічного випробування (у разі якщо відповідальний дослідник є співробітником кафедри вищого медичного навчального закладу, необхідна наявність договору про співпрацю між вищим медичним навчальним закладом та ЗОЗ (ЛПЗ);

дослідники, які будуть залучатися до проведення клінічних випробувань I фази та біоеквівалентності лікарських засобів, крім основних вимог, повинні мати досвід проведення клінічних випробувань, що підтверджується інформацією, наведеною в автобіографіях (curriculum vitae).

2. Заклад охорони здоров’я (ЛПЗ) може залучатися до проведення клінічного дослідження у разі, якщо:

при закладі охорони здоров’я (ЛПЗ) створена та діє комісія з питань етики;

наявна необхідна база для надання екстреної медичної допомоги досліджуваним у разі виникнення ускладнень під час проведення клінічного випробування (наявність реанімаційного відділення або відділення / блоку інтенсивної терапії або палат(и) / ліжок інтенсивної терапії)

у підрозділах закладу охорони здоров’я (ЛПЗ) (лабораторія, відділення функціональної діагностики), які можуть залучатися до проведення клінічних випробувань, регулярно здійснюється метрологічний контроль засобів вимірювальної техніки у термін і в порядку, що передбачені чинними нормативно-правовими актами;

є умови для зберігання досліджуваних лікарських засобів (відповідно до умов зберігання, зазначених при маркуванні лікарських засобів чи у протоколі клінічного дослідження) та документації, яка належить до клінічного дослідження;

є можливість залучати необхідну кількість досліджуваних відповідно до протоколу клінічного дослідження;

первинна медична документація (медична карта стаціонарного хворого/амбулаторного хворого) ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, та є можливості її зберігання в умовах архіву не менше ніж 15 років після завершення клінічного випробування.

3. ЗОЗ (ЛПЗ) може залучатися до проведення клінічного дослідження I фази та біоеквівалентності лікарських засобів у разі, якщо ЗОЗ (ЛПЗ) відповідає вимогам, наведеним у пункті 2 цього розділу, а також є:

окремі палати для досліджуваних — здорових добровольців та умови, необхідні для цілодобового спостереження за їх станом;

окрема маніпуляційна, кімната — їдальня та санітарна кімната для досліджуваних;

умови зберігання біологічних зразків при проведенні клінічних випробувань.

4. Лабораторія для проведення фармакокінетичних досліджень, що залучається до клінічних випробувань, повинна відповідати вимогам Належної лабораторної практики.

6. Основні вимоги до маркування досліджуваного лікарського засобу

1. Маркування досліджуваного лікарського засобу має бути таким, щоб ідентифікувати досліджуваний лікарський засіб та клінічне випробування.

2. Необхідна інформація викладається українською мовою або офіційно визнаною мовою міжнаціонального спілкування (додатково інформація може надаватись іншою мовою).

На етикетках повинна бути зазначена така інформація:

а) найменування юридичної особи/П.І.Б. фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи та контактний телефон спонсора/виробника/контрактної дослідницької організації або дослідника для контактів щодо обміну інформацією про досліджуваний лікарський засіб та щодо термінового «розсліплення».

Місцезнаходження/місце проживання та контактний телефон спонсора, контрактної дослідницької організації або дослідника стосовно інформації щодо досліджуваного лікарського засобу, клінічного випробування та розкриття коду в невідкладних випадках може не наноситись на етикетку, якщо передбачається надавати досліджуваному пам’ятку або спеціальну картку, яка буде містити цю інформацію, та досліджуваний буде проінструктований постійно мати її при собі;

б) лікарська форма, спосіб уведення, кількість одиниць дозування (у разі відкритих клінічних випробувань — назва/ідентифікатор та сила дії/активність);

в) серія або кодовий номер досліджуваного лікарського засобу для ідентифікації складу та операцій з пакування;

г) посилання на код клінічного випробування, що дозволяє його ідентифікувати: місце проведення клінічного дослідження, дослідника та спонсора (якщо це не зазначено в іншому місці);

ґ) ідентифікаційний код досліджуваного/номер призначеного лікування та у відповідних випадках номер візиту;

д) прізвище та ім’я дослідника, якщо вони не зазначені в інформації, визначеній підпунктами «а» або «г»;

е) вказівка із застосування (може бути наведене посилання на інструкцію щодо медичного застосування або інший документ, який призначений для досліджуваного або особи, яка буде вводити досліджуваний лікарський засіб);

є) позначка «для клінічних випробувань» або інша відповідна позначка;

ж) умови зберігання;

з) період використання («використати до», термін придатності, дата повторного контролю, що прийнята), визначений у форматі «місяць/рік» у спосіб, що виключає неоднозначність трактування;

и) позначка «зберігати у недоступному для дітей місці» (за винятком випадків, коли досліджуваний лікарський засіб призначений для застосування в клінічних випробуваннях, у яких досліджувані не беруть препарат додому).

Відсутність певної інформації має бути виправдана. У разі відсутності зовнішньої упаковки уся необхідна інформація повинна бути зазначена на внутрішній упаковці.

3. У разі якщо досліджуваний лікарський засіб буде надаватись досліджуваному або особі, яка його застосовує, у первинній упаковці разом із зовнішньою (вони мають зберігатися разом) та на зовнішній упаковці має міститися інформація відповідно до пункту 2 цього розділу.

Маркування внутрішньої упаковки (або будь-якої первинної упаковки запечатаного дозувального пристрою) включає таку інформацію:

а) найменування юридичної особи/П.І.Б. фізичної особи спонсора/ виробника/контрактної дослідницької організації/прізвище та ім’я дослідника;

б) лікарську форму, спосіб уведення (можна не зазначати для твердих лікарських форм для внутрішнього застосування), кількість одиниць дозування та у разі відкритих випробувань — назву/ідентифікатор та силу дії/активність;

в) серію або кодовий номер досліджуваного лікарського засобу для ідентифікації складу та операцій з пакування;

г) посилання на код клінічного випробування, що дозволяє ідентифікувати його, місце проведення клінічного дослідження, дослідника та спонсора, якщо це не зазначено в іншому місці;

ґ) ідентифікаційний код досліджуваного/номер призначеного лікування та у відповідних випадках номер візиту.

4. Якщо внутрішня упаковка має форму блістерів або невеликих одиниць (наприклад, ампули та інше), на яких неможливо розмістити інформацію, зазначену в пункті 2 цього розділу, досліджуваний лікарський засіб забезпечується зовнішньою упаковкою, на якій надається повна інформація. При цьому внутрішня упаковка має містити таку скорочену інформацію:

а) найменування юридичної особи/П.І.Б. фізичної особи спонсора/ виробника/контрактної дослідницької організації/прізвище та ім’я дослідника;

б) спосіб уведення (можна не зазначати для твердих лікарських форм для внутрішнього застосування) та силу дії/активність;

в) серію або кодовий номер досліджуваного лікарського засобу для ідентифікації складу та операцій з пакування;

г) посилання на код клінічного випробування, що дозволяє ідентифікувати випробування, місце проведення дослідження, дослідника та спонсора, якщо це не зазначено в іншому місці;

ґ) ідентифікаційний код досліджуваного/код призначеного лікування та у відповідних випадках номер візиту.

5. При маркуванні можуть використовуватись символи та піктограми для уточнення вищезазначеної інформації. Можна включити також додаткову інформацію, застереження та/або інструкції щодо поводження з препаратом.

6. Допускається спрощене маркування досліджуваних лікарських засобів у разі, якщо вони призначені для клінічних випробувань з такими характеристиками:

планування клінічного випробування не потребує здійснення спеціальних процесів виробництва або пакування;

клінічне випробування проводиться з лікарськими засобами, які зареєстровані в Україні в установленому порядку;

досліджувані лікарські засоби мають ті самі характеристики, що й показання для застосування, згідно з яким лікарський засіб зареєстровано в Україні.

У цьому випадку маркування оригінальної упаковки доповнюється такою інформацією (але вона не повинна закривати оригінальне маркування):

а) найменування юридичної особи/П.І.Б. фізичної особи спонсора/виробника/контрактної дослідницької організації/прізвище та ім’я дослідника;

б) посилання на код клінічного випробування, що дозволяє ідентифікувати місце проведення клінічного дослідження, дослідника та досліджуваного.

7. У разі якщо необхідно змінити дату «використати до», на упаковку може бути прикріплена додаткова етикетка із зазначенням нової дати «використати до» та номером серії. Її можна накласти на стару дату «використати до», але не на оригінальний номер серії. Ця операція, якщо це обґрунтовано, може проводитись учасником дослідницької групи під контролем особи, що проводить моніторинг клінічного випробування та яка пройшла спеціальну підготовку. Додаткове маркування відповідним чином зазначається в документації клінічного випробування

7. Одержання висновку Центру щодо проведення клінічного випробування лікарського(их) засобу(ів)

1. Висновок щодо проведення клінічного випробування надається Центром. Для одержання висновку щодо проведення клінічного випробування лікарського(их) засобу(ів) заявником подаються до Центру такі документи (матеріали) клінічного випробування:

1.1. Супровідний лист за формою (додаток 2).

1.2. Заява встановленого зразка (додаток 3).

1.3. Протокол клінічного випробування лікарського засобу з усіма наявними поправками до нього. Перелік питань, які мають бути висвітлені у протоколі клінічного випробування, наведені в Настанові Належної клінічної практики.

1.4. Коротке викладення змісту (синопсис) протоколу українською мовою.

1.5. Індивідуальна реєстраційна форма (крім міжнародних клінічних випробувань).

1.6. Брошура дослідника. Перелік питань, які мають бути висвітлені у брошурі дослідника, повинні відповідати вимогам Належної клінічної практики (GCP).

1.7. Досьє досліджуваних лікарських засобів, в тому числі, для препаратів порівняння та плацебо, або коротка характеристика лікарського засобу (SmPC).

Досьє надається в разі, коли досліджуваний лікарський засіб в Україні не зареєстрований. Досьє має включати інформацію щодо якості кожного досліджуваного лікарського засобу, у тому числі препаратів порівняння та плацебо, а також дані доклінічних досліджень та відомості про попередні клінічні випробування або клінічне застосування досліджуваного лікарського засобу (за наявності). Інформація, що входить до досьє на досліджуваний лікарський засіб, наведена в додатку 4 до цього Порядку.

Якщо лікарський засіб уже зареєстрований в Україні, спонсор може надавати коротку характеристику лікарського засобу як досьє на досліджуваний лікарський засіб.

1.8. Сертифікат серії досліджуваного лікарського засобу, що буде використаний для клінічного випробування. Сертифікат серії (сертифікат аналізу, сертифікат якості) досліджуваного лікарського засобу — документ, що видається виробником і супроводжує кожну серію лікарського засобу з метою підтвердження його якості (за специфікацією).

Якщо під час клінічного випробування буде використана інша серія досліджуваного лікарського засобу, який ввозиться в Україну, то заявник клінічного випробування повинен в термін до 10 календарних днів після завершення митного оформлення досліджуваного лікарського засобу надати в Центр сертифікат даної серії разом із супровідним листом.

1.9. При проведенні клінічних випробувань лікарських засобів з метою їх подальшої реєстрації в Україні додається також висновок акредитованої лабораторії фармацевтичного аналізу Центру щодо якості на кожну серію, яка буде використана для клінічних досліджень, а у разі об’єктивної неможливості проведення певних досліджень в цій лабораторії — висновок іншої, де є така можливість, акредитованої лабораторії, на підставі договору, укладеного з Центром, та за його направленням. Для апробації методів аналізу до лабораторії мають бути надані зразки лікарського засобу в кількості, необхідній для його проведення

1.10. Результати попередніх експертиз та/або рішень Центру, що стосуються доклінічного вивчення та клінічного випробування лікарського засобу (за наявності).

1.11. Перелік уповноважених компетентних органів інших країн, до яких також подавались заявки щодо клінічного випробування, і докладна інформація про прийняті ними рішення (за наявності).

1.12. Доручення, видане спонсором з чітко визначеними делегованими повноваженнями, якщо заявник клінічного випробування не є спонсором.

1.13. Проект інформованої згоди та інша письмова інформація, яку планується надавати пацієнту (здоровому добровольцю) (українською мовою, або офіційною визнаною мовою міжнаціонального спілкування). Проектом має бути передбачена згода пацієнта на використання його персональних даних для статистичної обробки результатів дослідження

1.14. Короткі відомості про всі поточні клінічні випробування, які проводяться із застосуванням даного досліджуваного лікарського засобу (за наявності).

1.15. Раніше надана експертна оцінка клінічного випробування (за наявності).

1.16. Заява відповідального дослідника (додаток 5).

1.17. Інформація про заклад охорони здоров’я (ЛПЗ) та місце проведення клінічного випробування (додаток 6) — станом на час подання матеріалів.

1.18. Інформація про відповідального дослідника (Curriculum vitae. Далі — CV), яка повинна містити наступні відомості: П.І.Б. дослідника, рік народження, освіта (за згодою), місце роботи, посада, стаж роботи, науковий ступінь, наукові праці, досвід участі в клінічних випробуваннях (із зазначенням, яких саме).

CV співдослідників необхідно надавати, якщо у відповідності із протоколом, до клінічного випробування необхідно залучати лікарів різних спеціальностей.

1.19. На досліджуваний лікарський засіб надається підтвердження, що роботи на виробничій ділянці або об’єкті, який зайнятий у виробництві даного лікарського засобу, проводяться з дотриманням принципів належної виробничої практики з наданням сертифіката GMP або письмової офіційної заяви Уповноваженої особи з якості (виробника), або копії документа, виданого Державною службою України з лікарських засобів, що підтверджує відповідність умов виробництва вимогам GMP (для вітчизняних виробників — копія чинної ліцензії на виробництво лікарських засобів).

1.20. Зразок маркування досліджуваного лікарського засобу українською мовою або офіційно визнаною мовою міжнаціонального спілкування.

1.21. Додаткова інформація щодо досліджуваного лікарського засобу (за необхідності):

дослідження з вірусної безпеки; відповідні документи на проведення досліджень або на препарати з особливими властивостями (за наявності), заява про відповідність виробництва діючої біологічної речовини вимогам Належної виробничої практики (GMP).

1.22. Копія договору страхування відповідальності заявника на випадок нанесення шкоди життю та здоров’ю досліджуваного, в тому числі із забезпеченням принципів професійної відповідальності дослідника, укладеного у передбаченому законодавством порядку та копія сертифіката до нього.

1.23. Інформація щодо умов виплат або компенсації досліджуваним за участь у клінічному випробуванні.

1.24. Інструкція заявника для дослідника щодо дій у разі виникнення події, що може бути трактована як страховий випадок під час проведення клінічного випробування

2. Матеріали клінічного випробування подаються до Центру в трьох примірниках (за необхідності Центр може запросити додатковий (і) примірник (и)).

3. Матеріали клінічного випробування підлягають професійній експертизі в Центрі з обов’язковим врахуванням етичних та морально-правових аспектів клінічного випробування після їх надання в повному обсязі відповідно до пункту 1 цього розділу. Термін проведення експертизи Центром — не більше 50 календарних днів

4. Між Центром та заявником укладається договір про проведення експертизи. Експертиза матеріалів клінічного випробування підлягає оплаті (без урахування кількості місць проведення дослідження та поправок до протоколу, що супроводжують заяву).

5. Під час проведення експертизи матеріалів клінічного випробування Центр, на підставі зауважень та коментарів експертів, одноразово може запитати в письмовій формі у заявника додаткові матеріали.

Час, потрібний для їх підготовки, не входить до терміну проведення експертизи. Якщо заявник протягом 60 календарних днів не надає Центру додаткових матеріалів або листа з обґрунтуванням термінів, необхідних для їх доопрацювання, то матеріали клінічного випробування знімаються з розгляду.

Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику. При цьому вартість проведення експертних робіт заявникові не повертається. Надалі, на бажання заявника, матеріали подаються для одержання висновку Центру щодо проведення клінічного випробування в установленому порядку.

6. За результатами проведеної експертизи Центр надає висновок (позитивний, негативний) щодо проведення клінічного випробування. Висновок Центру затверджується ЦОВВ.

7. Термін затвердження центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я висновку — не більше 10 календарних днів. Позитивний висновок Центру щодо проведення клінічного випробування, затверджений центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я є офіційним дозволом на проведення клінічного випробування в Україні

8. У разі незгоди з рішенням Центру щодо зняття матеріалів клінічного випробування з розгляду, або незгоди із висновком щодо проведення клінічного випробування заявник може подати аргументовану апеляцію відповідно керівництву Центру, або ЦОВВ. Належним чином обґрунтована апеляція подається заявником протягом 30 календарних днів після одержання відповідного рішення. Апеляція розглядається не більше 60 календарних днів з моменту її одержання з метою винесення остаточного рішення. Остаточне рішення з відповідним обґрунтуванням надсилається заявнику в письмовій формі. Заявник, якщо вважає, що його права порушені, має право звернутися до суду в установленому законодавством порядку.

8. Оцінка етичних та морально-правових аспектів клінічного випробування

1. Оцінка етичних та морально-правових аспектів клінічного випробування здійснюється комісіями з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ), де проводяться клінічні випробування.

2. Позитивна оцінка комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) оформлюється відповідним протоколом її засідання та є схваленням проведення клінічного випробування в конкретному ЗОЗ (ЛПЗ), де безпосередньо розташоване (і) М (я)ПВ

3. Комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) також забезпечують дотримання виконання етичних норм під час проведення клінічних випробувань в конкретному ЗОЗ (ЛПЗ).

4. Для одержання оцінки етичних аспектів клінічного випробування заявник подає до комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) такі документи:

4.1. Супровідний лист за формою (додаток 2).

4.2. Заява для оцінки етичних та морально-правових аспектів клінічного випробування комісією з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) встановленого зразка (додаток 3).

4.3 Синопсис протоколу клінічного випробування українською мовою.

4.4. Копія висновку Центру, затвердженого ЦОВВ.

4.5. Доручення, видане спонсором, з чітко визначеними делегованими повноваженнями, якщо заявник клінічного випробування не є спонсором.

4.6. Проект інформованої згоди та інша письмова інформація, яку планується надавати пацієнту (здоровому добровольцю) (українською мовою, або офіційно визнаною мовою міжнаціонального спілкування).

4.7. Інформація щодо заходів з набору досліджуваних (матеріали інформаційного та рекламного характеру, які використовуватимуться для залучення досліджуваних до клінічного випробування (за наявності)).

4.8. Короткі відомості про всі поточні клінічні випробування, які проводяться із застосуванням даного досліджуваного лікарського засобу (за наявності).

4.9. Заява від відповідального (их) дослідника (ів) (додаток 5) в ЗОЗ за місцем знаходження комісії з питань етики.

4.10. Інформація про ЗОЗ (ЛПЗ) та місце проведення дослідження (додаток 6) за місцем знаходження комісії з питань етики.

4.11. Інформація про дослідників (Curriculum vitae) в ЗОЗ за місцем знаходження комісії з питань етики, яка повинна містити такі відомості: П.І.Б. дослідника, рік народження, освіта (за згодою), місце роботи, посада, стаж роботи, науковий ступінь, наукові праці, досвід участі в клінічних випробуваннях (із зазначенням, яких саме).

4.12. Документ, що визначає умови сплати винагороди або компенсації досліджуваним за участь у клінічному випробуванні (якщо це передбачено протоколом клінічного випробування). Інформація щодо умов оплати або компенсації досліджуваним за участь у клінічному випробуванні може надаватись у супровідному листі з посиланням на відповідний документ, яким це передбачається.

4.13. Інструкція заявника для дослідника щодо дій у разі виникнення події, що може бути трактована як страховий випадок під час проведення клінічного випробування відносно завдання можливої шкоди здоров’ю та життю досліджуваних.

5.Комісія з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) після отримання повного комплекту документів здійснює оцінку морально-етичних та правових аспектів матеріалів клінічного дослідження та схвалює проведення клінічного випробування в конкретному ЗОЗ (ЛПЗ) або надає мотивовану відмову в його схваленні.

6. Під час здійснення оцінки морально-етичних та правових аспектів матеріалів клінічних випробувань комісія з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) одноразово може запитати в письмовій формі у заявника додаткові матеріали, та/або запросити на засідання комісії представника заявника для надання додаткових пояснень.

Загальний час для оцінки етичних та морально-правових аспектів не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати отримання комісією заяви (без врахування часу, необхідного для підготовки запитаних додаткових матеріалів).

7. Про прийняте рішення комісія з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) письмово повідомляє заявника.

8. У разі негативної оцінки етичних та морально-правових аспектів клінічного випробування заявник може повторно надати матеріали з аргументацією своєї пропозиції, що мають бути розглянуті в термін до 30 календарних днів.

9. Проведення клінічного випробування

1.Клінічне випробування може розпочинатися за наявності позитивного висновку Центру, затвердженого ЦОВВ, позитивної оцінки комісії (ій) з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) у кожному з погоджених МПВ і за умови оформлення договірних відносин між усіма юридичними та фізичними особами, що залучені до проведення клінічного випробування, відповідно до чинного законодавства.

2. Ввезення/вивезення на/з територію(ї) України, облік та зберігання досліджуваного лікарського засобу та супутніх матеріалів, призначених для проведення клінічного випробування, біологічних зразків для лабораторних аналізів здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

Якщо досліджуваний лікарський засіб відноситься до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснення експортно-імпортних операцій можливе після отримання відповідного дозволу Комітету з контролю за наркотиками.

3. Після початку клінічного випробування (підписання першим пацієнтом (здоровим добровольцем) інформованої згоди) відповідно до протоколу клінічного випробування спонсор або його уповноважена особа інформує про це Центр у термін до 10 календарних днів згідно з формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку.

Разом з інформуванням про початок клінічного випробування до Центру спонсор або його уповноважена особа подає підтвердження, що укладений договір страхування відповідальності заявника на випадок нанесення шкоди життю та здоров’ю досліджуваним вступив у законну силу на дату початку клінічного дослідження.

У випадку виключення дослідника/МПВ, схваленого Центром та затвердженого ЦОВВ, спонсор або уповноважена ним особа інформує Центр та комісію з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) листом довільної форми про прийняте рішення не пізніше 30 календарних днів з моменту його прийняття.

4. Протягом клінічного випробування та після його закінчення у разі потреби Центр та комісія з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) можуть запитати в дослідника/спонсора додаткові матеріали стосовно клінічного випробування.

5. Дослідник повинен проводити клінічне випробування відповідно до протоколу клінічного випробування. Дослідник може відхилитися від протоколу клінічного випробування лише у разі необхідності усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує досліджуваним, без попереднього затвердження Центром. Таке відхилення від протоколу клінічного випробування дослідник зобов’язаний задокументувати. Опис допущеного відхилення, його причини та (за потреби) пропозиції щодо внесення поправок до протоколу клінічного випробування повинні бути надані спонсору.

6. Комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) здійснюють нагляд за дотриманням прав, безпеки, благополуччя пацієнтів (здорових добровольців), досліджуваних, етичних та морально-правових принципів проведення клінічних досліджень.

10. Зміни та доповнення, що вносяться під час проведення клінічного випробування

Глава 1. Унесення поправок під час проведення клінічного випробування

1. При проведенні клінічного випробування до матеріалів клінічного випробування можуть бути внесені зміни та доповнення. Такі зміни та доповнення розглядаються як поправки, які можуть бути суттєвими або несуттєвими.

2. Поправки до матеріалів клінічного випробування вважаються суттєвими, якщо вони можуть вплинути: на безпеку або фізичне чи психічне благополуччя досліджуваного; на наукову цінність клінічного випробування; на проведення клінічного випробування або керівництво ним; на якість або безпеку досліджуваного лікарського засобу, що застосовується у клінічному випробуванні, а також якщо пропонують зміну відповідального дослідника або додатково залучити до клінічного випробування нового дослідника/місце проведення клінічного дослідження в Україні (додаток 8).

3. Якщо поправки мають суттєвий характер, спонсор повідомляє Центр і комісію (ї) з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) про причини і зміст поправок.

4. Для затвердження суттєвої поправки заявник подає до Центру: супровідний лист згідно з додатком 9 до цього Порядку; заяву (додаток 10); витяги з документів, що містять стару і нову редакцію тексту або нову версію змінених документів, яку можна ідентифікувати за її новим номером і датою; додаткову інформацію, що включає резюме даних (за наявності), оновлену загальну оцінку ризику і користі (за наявності), можливі наслідки для досліджуваних, що включені у клінічне випробування, можливі наслідки для оцінки результатів клінічного випробування.

5. Якщо суттєва поправка стосується більше ніж одного протоколу клінічного випробування для досліджуваного лікарського засобу, спонсор може зробити узагальнене подання до Центру за умови, що в супровідному листі та заяві зазначено перелік усіх протоколів клінічних випробувань, яких стосується ця поправка.

6. Якщо поправки не належать до суттєвих (несуттєві поправки) (наприклад, зміна контактного телефону, назви заявника або дослідника у будь-якій країні, крім України, тощо) відповідно до аспектів, зазначених у додатку 8 до цього Порядку, та якщо вони не мають прямого стосунку до проведення клінічного випробування в Україні, то такі зміни не підлягають експертизі в Центрі. У цьому випадку заявник письмово повідомляє Центр про внесення несуттєвих поправок у документацію клінічного випробування.

7. Дослідник продовжує клінічне випробування відповідно до внесених суттєвих поправок до протоколу клінічного випробування тільки в разі, якщо він отримав позитивний висновок Центру щодо цих поправок, затверджених ЦОВВ та при відсутності заперечень з боку комісії (й) з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ).

8. Якщо в період проведення клінічного випробування відбувається подія, пов’язана з проведенням випробування або розробкою досліджуваного лікарського засобу, яка здатна вплинути на безпеку досліджуваних, спонсор та/або дослідник здійснюють негайні заходи для забезпечення безпеки досліджуваних. Спонсор негайно сповіщає Центр і комісію з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) про подію, що відбулася, і заходи, що проводились для її усунення.

Глава 2. Проведення експертизи суттєвих поправок у Центрі

1. Центр надає висновок щодо суттєвих поправок на підставі їх експертизи.

2. Центр проводить експертизу наданих матеріалів з метою складання обґрунтованого висновку щодо можливості проведення клінічного випробування відповідно до поправок до матеріалів клінічного випробування.

Між Центром та заявником укладається договір про проведення експертизи поправок. Оплаті підлягає експертиза змін, викладених у поправках до матеріалів клінічного випробування, що супроводжують заяву. Термін проведення експертизи Центром — не більше 30 календарних днів

3. Під час проведення експертизи поправок з метою складання висновку щодо можливості їх унесення Центр одноразово може запитати в письмовій формі у заявника додаткові матеріали. Час, потрібний для їх підготовки, не входить до терміну проведення експертизи.

Якщо заявник протягом 30 календарних днів не надає Центру запитаних додаткових матеріалів або листа з обґрунтуванням термінів, необхідних для їх доопрацювання, то поправки знімаються з розгляду. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявника. При цьому вартість проведення експертних робіт заявникові не повертається. Надалі заявник може повторно подати матеріали для одержання висновку Центру.

4. За результатами проведеної експертизи Центр надає висновок щодо суттєвої поправки (позитивний, негативний). Висновок Центру затверджується центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я Термін затвердження центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я висновку — не більше 5 календарних днів

5. У разі незгоди з рішенням Центру щодо зняття суттєвої поправки з розгляду, або незгоди із висновком щодо суттєвої поправки заявник може подати аргументовану апеляцію відповідно керівництву Центру, або ЦОВВ. Належним чином обґрунтована апеляція подається заявником протягом 30 календарних днів після одержання відповідного рішення. Апеляція розглядається не більше 30 календарних днів з моменту її одержання з метою винесення остаточного рішення. Остаточне рішення з відповідним обґрунтуванням надсилається заявнику в письмовій формі. Заявник, якщо вважає, що його права порушені, має право звернутися до суду в установленому законодавством порядку.

Глава 3. Схвалення суттєвих поправок комісією з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ)

1. Заявник повідомляє комісії з питань етики при ЗОЗ про причини і зміст суттєвих поправок.

2. Комісією з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) схвалюються лише ті суттєві поправки, що стосуються безпосередньо конкретного МПВ та відповідального (их) дослідника (ів), що локалізуються у ЗОЗ (ЛПЗ), при якому функціонує ця комісія.

3. Для проведення схвалення поправок заявник подає до комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) заяву та інформацію згідно з вимогами пункту 3 глави 1 цього розділу.

Комісія з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) розглядає суттєві поправки протягом 10 календарних днів з дати отримання повного пакета документів. Про прийняте рішення комісія з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) письмово повідомляє заявника.

4. У разі незгоди з рішенням комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) заявник може подати аргументовану апеляцію. Належним чином обґрунтована подається заявником протягом 10 календарних днів після одержання відповідного рішення та має бути розглянута в комісії в термін, не більше 10 календарних днів з дати її отримання з метою винесення остаточного рішення. Остаточне рішення з відповідним обґрунтуванням надсилається заявнику в письмовій формі.

11. Завершення клінічного випробування

1. Спонсор інформує Центр та комісію (ї) з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) про завершення клінічного випробування (дата останнього візиту останнього досліджуваного) в Україні протягом 90 календарних днів з моменту його завершення відповідно до форми, наведеної в додатку 11 до цього Порядку.

2. У разі проведення міжнародних багатоцентрових клінічних випробувань спонсор додатково інформує Центр і комісію з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) про повне завершення клінічного випробування в інших країнах.

3. У разі дострокового завершення клінічного випробування спонсор інформує про це Центр і комісію з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) протягом 15 календарних днів з дати завершення із зазначенням причин дострокового завершення клінічного випробування.

4. Спонсор періодично (не рідше 1 разу на рік після початку клінічного випробування або частіше, на вимогу) та у разі завершення клінічного дослідження письмово інформує Центр та комісію з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) про стан проведення клінічного випробування в Україні відповідно до форми, наведеної в додатку 12 до цього Порядку.

Дослідник періодично (не рідше 1 разу на рік після початку клінічного випробування або частіше, на вимогу) письмово інформує комісію з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) про стан проведення клінічного випробування у відповідному місці проведення дослідженняза тією самою формою

5. Не використані під час клінічного випробування досліджувані лікарські засоби знищуються відповідно до вимог чинного законодавства або повертаються спонсору.

6. Спонсор повинен забезпечити підготовку заключного звіту про проведене клінічне випробування лікарського засобу за формою, наведеною в додатку 13 до цього Порядку.

Не пізніше одного року після повного завершення клінічного випробування (при проведенні міжнародних клінічних випробувань — після завершення клінічного випробування у всіх країнах) спонсор надає стислу інформацію про клінічне випробування до Центру та комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ).

12. Повідомлення про побічні явища та реакції

Глава 1. Повідомлення, що надає дослідник

1. Під час проведення клінічного випробування дослідник терміново повідомляє спонсору про всі серйозні побічні явища, крім тих, які у протоколі або брошурі дослідника визначені як такі, що не потребують негайного повідомлення. У первинних і наступних повідомленнях досліджувані ідентифікуються за індивідуальними кодовими номерами, що їм були привласнені під час дослідження.

2. Дослідник повідомляє спонсору також про всі побічні явища та/або відхилення від норми лабораторних показників, визначених у протоколі клінічного випробування як критичні для оцінки безпеки, відповідно до вимог та в терміни, зазначені спонсором у протоколі клінічного випробування.

3. У разі смерті досліджуваного дослідник надає спонсору, Центру і комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) всю витребувану ними додаткову інформацію.

Глава 2. Повідомлення, що надає спонсор

Надання повідомлень про підозрювані непередбачувані серйозні побічні реакції у Центр (звітний період) починається з дати затвердження висновку Центру щодо проведення клінічного випробування ЦОВВ та завершується із закінченням клінічного випробування в Україні.

1. Спонсор:

а) негайно реєструє і протягом 7 календарних днів з моменту, коли це стало йому відомо, повідомляє Центру та комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) про всі підозрювані непередбачувані серйозні побічні реакції, які стосуються досліджуваного лікарського засобу, що призвели до смерті або являли загрозу для життя досліджуваного. Додаткова інформація щодо цього випадку надається Центру та комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) протягом наступних 8 календарних днів. Вимоги до складання повідомлення про підозрювану непередбачувану серйозну побічну реакцію наведені в додатку 14 до цього Порядку;

б) не пізніше 15 календарних днів з дати, коли це стало йому відомо, повідомляє Центру і комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) про всі інші підозрювані серйозні непередбачені побічні реакції, які стосуються досліджуваного лікарського засобу,що стали йому відомі;

в) інформує всіх дослідників, що беруть участь у проведенні клінічного випробування даного досліджуваного лікарського засобу, про всі виявлені випадки, які можуть вплинути на безпеку досліджуваних. Інформація щодо підозрюваних серйозних непередбачуваних побічних реакцій може бути зібрана та надаватись періодично залежно від особливостей клінічного випробування та кількості підозрюваних непередбачуваних серйозних побічних реакцій, про які стало відомо спонсору;

г) зберігає документацію про всі побічні явища, про які йому повідомляють дослідники.

2. При проведенні довгострокових клінічних випробувань спонсор надає до Центру та комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) оновлюваний звіт з безпеки лікарських засобів, що знаходяться в стадії розробки на паперовому та електронних носіях не рідше одного разу на рік, не пізніше 60 календарних днів з дня оформлення звіту, згідно з вимогами, наведеними в додатку 15 до цього Порядку. При підготовці звіту спонсор має звернути увагу на такі пункти: залежність побічної реакції від дози досліджуваного лікарського засобу, тривалості лікування; відновлення стану досліджуваного після відміни чи тимчасового припинення лікування; докази попередньої токсичності досліджуваного лікарського засобу для досліджуваних; підвищена частота випадків токсичності досліджуваного лікарського засобу; передозування досліджуваного лікарського засобу і його наслідки, подальше лікування; взаємодія лікарських засобів та інші пов’язані з цим ризики; специфічні зміни безпеки стосовно особливої популяції пацієнтів (люди похилого віку, діти, інші групи ризику); позитивні чи негативні дані застосування у вагітних та під час лактації; зловживання прийомом досліджуваного лікарського засобу (за наявності); ризики, виникнення яких пов’язане з дослідними та діагностичними процедурами; ризики, що можуть бути пов’язані з недостатньою якістю досліджуваного лікарського засобу; дані з безпеки та ефективності досліджуваного лікарського засобу, отримані з неклінічних досліджень

При обґрунтованій підозрі щодо підвищення ризику для досліджуваних Центр та комісія з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) можуть зобов’язати спонсора надавати оновлюваний звіт з безпеки лікарських засобів, що знаходяться в стадії розробки частіше.

3. У разі проведення декількох клінічних випробувань з тим самим досліджуваним лікарським засобом спонсор може надавати до Центру та комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) узагальнений звіт щодо безпеки досліджуваного лікарського засобу. Разом зі звітом спонсор у супровідному листі зазначає перелік усіх клінічних випробувань, що проводяться в Україні або за участю України, яких стосується даний звіт. Термін надання щорічного звіту в цьому випадку починається з дати одержання позитивного висновку Центру, затвердженого ЦОВВ щодо проведення першого з перелічених клінічних випробувань.

Глава 3. Реєстрація та аналіз повідомлень про підозрювані непередбачувані серйозні побічні реакції Центром

1. Центр реєструє всі випадки підозрюваних непередбачуваних серйозних побічних реакцій, що стали йому відомі, та проводить їх аналіз.

2. При підозрі щодо підвищення ризику для досліджуваних Центр вимагає у спонсора додаткову інформацію щодо безпеки підозрюваного лікарського засобу, яка має бути надана протягом 7 календарних днів з дня отримання запиту.

Якщо спонсор протягом цього терміну не надає такої інформації або листа з обґрунтуванням термінів, необхідних для її підготовки, Центр може прийняти рішення про тимчасову або повну зупинку даного клінічного випробування, про що письмово повідомляє спонсора та дослідників.

13. Проведення клінічного аудиту клінічного випробування лікарського засобу

1. Центр може проводити клінічні аудити клінічних випробувань лікарських засобів. Клінічний аудит клінічного випробування проводиться безкоштовно.

При проведенні клінічного аудиту Центром перевірці підлягають документи, записи, приміщення, устаткування та обладнання, система забезпечення якості та інші ресурси, які можуть зберігатися та знаходитись у ЗОЗ (ЛПЗ), лабораторіях (в тому числі й фармакокінетичних), в офісах спонсора та/або контрактної дослідницької організації або в інших місцях, які мають стосунок до клінічного випробування досліджуваного лікарського засобу.

2. Щоквартальний план проведення клінічних аудитів та їх результати оприлюднюються на офіційному сайті Центру.

3.Клінічний аудит випробування починається не раніше ніж через 14 календарних днів після надсилання попереднього повідомлення та узгодження із заявником клінічного випробування та з відповідальним дослідником початку його проведення.

У разі якщо Центр має об’єктивні підстави припускати, що викладені в заяві для одержання висновку Центру умови не виконуються, або якщо Центр має у своєму розпорядженні дані, що ставлять під сумнів безпеку досліджуваних або наукову обґрунтованість клінічного випробування, або дані, які свідчать про фальсифікацію, можливе скорочення терміну між наданнямпопереднього повідомлення та проведенням клінічного аудиту клінічного випробування.

4. Клінічний аудит клінічного випробування здійснюють фахівці Центру, які володіють знаннями та мають досвід з питань організації та проведення клінічних випробувань і не беруть участі в їх проведенні, а також не залежать від спонсора та дослідників.

5. За потреби до участі в проведенні клінічного аудиту клінічного випробування можуть залучатися інші фахівці (відповідно до особливостей протоколу дослідження та мети клінічного аудиту клінічного випробування).

6. Особи, що проводять клінічний аудит клінічного випробування, зберігають конфіденційність інформації, яку одержують під час його проведення, відповідно до вимог чинного законодавства.

7. При проведенні клінічного аудиту клінічного випробування в місці проведення дослідження обов’язковою умовою є присутність відповідального дослідника (або особи, яка виконує його функції), а також можуть бути присутні й представники спонсора.

8. Під час проведення клінічного аудиту можуть бути висловлені критичні, суттєві або несуттєві зауваження.

8.1. До критичних належать зауваження у випадку виявлення порушень, які негативно впливають на права, безпеку або здоров’я досліджуваних та/або впливають на якість та цілісність даних клінічного дослідження. Критичні зауваження стосуються: невідповідності даних, фальсифікації даних, відсутності первинних медичних документів та чисельних суттєвих зауважень. Критичні порушення є абсолютно неприпустимими і можуть призвести до тимчасової або повної зупинки клінічного випробування. Про прийняте рішення та про підстави щодо тимчасової або повної зупинки клінічного випробування Центр повідомляє заявника та дослідника.

8.2. До суттєвих належать зауваження у випадку виявлення недоліків, які можуть негативно вплинути на права, безпеку та здоров’я досліджуваних та/або можуть вплинути на якість і цілісність даних клінічного дослідження. Суттєві недоліки включають у себе відхилення від протоколу клінічного випробування та/або чисельні несуттєві зауваження. Суттєві недоліки потребують вчасного їх виправлення у встановлені за результатами клінічного аудиту строки з наданням письмового повідомлення до Центру.

8.3. До несуттєвих належать зауваження у випадку виявлення недоліків,які не впливають на права, безпеку та здоров’я досліджуваних та/або не можуть вплинути на якість та цілісність даних клінічного дослідження та мають бути виправлені та враховані в подальшій роботі.

9. За результатами клінічного аудиту клінічного випробування складаються звіт та документ, який підтверджує факт проведення клінічного аудиту, де зазначаються висловлені під час клінічного аудиту зауваження (за наявності) та встановлюються терміни усунення виявлених порушень (недоліків). Документ, який підтверджує факт проведення клінічного аудиту, Центр надсилає заявнику та/або відповідальному досліднику клінічного випробування в термін до 30 календарних днів після повного завершення клінічного аудиту клінічного випробування.

10. У разі виявлених під час проведення клінічного аудиту клінічного випробування недоліків, які не вимагають тимчасової або повної зупинки клінічного випробування, досліднику та/або спонсору необхідно їх усунути у встановлений Центром термін. Інформацію щодо усунення недоліків дослідник та/або заявник надсилає до Центру.

Якщо виявлені недоліки не були усунені (крім поважних причин та незалежних обставин) у зазначений термін, Центр може повністю зупинити проведення клінічного випробування.

14. Тимчасова або повна зупинка клінічного випробування

1. Клінічне випробування може бути тимчасово або повністю зупинене спонсором, дослідником або Центром.

2. Спонсор може тимчасово або повністю зупинити клінічне випробування, про що він сповіщає дослідників/ЗОЗ (ЛПЗ), комісію з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) та Центр.

3. Дослідник має тимчасово зупинити клінічне випробування або окремі його етапи у разі підвищення ризику для здоров’я або життя досліджуваних та офіційно сповістити про це спонсора, Центр та комісію з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ).

4. Центр може тимчасово або, за погодженням з ЦОВВ, повністю зупинити клінічне випробування, якщо є об’єктивні підстави вважати, що викладені в заяві про одержання висновку Центру умови не виконуються, або якщо є дані, що ставлять під сумнів безпеку досліджуваних або наукову обґрунтованість клінічного випробування, або дані, що свідчать про фальсифікацію. Про своє рішення та про причини його прийняття Центр повідомляє спонсора, дослідників/ЗОЗ (ЛПЗ) та відповідну комісію з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) та оприлюднює на офіційному сайті Центру.

5. Відновлення проведення клінічного випробування, що було тимчасово зупинено, можливе у разі повного усунення причин що обумовили тимчасову зупинку та інформування про це Центру та комісії з питань етики при відповідному ЗОЗ (ЛПЗ).

6. У разі повної зупинки клінічного випробування його відновлення можливе за наявності повторного позитивного висновку Центру, затвердженого ЦОВВ, та повторного схвалення комісією з питань етики при відповідному ЗОЗ (ЛПЗ).

Начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров’я
Л.В. Коношевич

Додаток 1
до Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань

ПЕРЕЛІК
ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ,
ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ЛПЗ)/МІСЦІ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА У СПОНСОРА

  ЗБЕРІГАЄТЬСЯ В АРХІВІ (ФАЙЛІ)
дослідника/ЛПЗ спонсора
1. До початку клінічного дослідження:
брошура дослідника Х Х
підписаний спонсором та дослідником протокол клінічного випробування й поправки до нього (якщо такі є) Х Х
зразок індивідуальної реєстраційної форми Х Х
матеріали, що надаються пацієнтам (здоровим добровольцям):    
інформована згода (включаючи необхідні переклади); Х Х
інша письмова інформація для пацієнта (здорового добровольця); Х Х
оголошення про набір досліджуваних (якщо використовуються) Х  
інформація щодо фінансових питань дослідження Х Х
договір страхування (страховий сертифікат) Х
(копія страхового сертифіката)
Х
(договір страхування)
підписаний договір між сторонами:    
дослідником/лікувально-профілактичним закладом і спонсором; Х Х
дослідником/лікувально-профілактичним закладом і контрактною дослідницькою організацією; Х Х
(якщо потрібно)
спонсором та контрактною дослідницькою організацією   Х
датоване і документально оформлене схвалення комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я матеріалів клінічного дослідження Х Х
документ щодо складу комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я Х Х
(якщо потрібно)
висновок Центру щодо проведення клінічного дослідження Х Х
автобіографії дослідників (curriculum vitae) та/або інші документи, що підтверджують їхню кваліфікацію Х Х
нормальні значення /границі норм для клінічних/лабораторних/ інструментальних тестів/ досліджень, передбачених протоколом клінічного випробування Х Х
клінічні/лабораторні/ інструментальні тести/дослідження: сертифікація, або акредитація, або внутрішній і/або зовнішній контроль якості лабораторного обладнання, інші методи верифікації Х Х
зразок етикетки на упаковці досліджуваного лікарського засобу   Х
інструкція щодо поводження з досліджуваним лікарським засобом та необхідними витратними матеріалами (якщо не включена до протоколу клінічного випробування або брошури дослідника) Х Х
документація щодо постачання досліджуваного лікарського засобу та необхідних витратних матеріалів Х Х
сертифікат серії досліджуваного лікарського засобу   Х
процедура розкриття рандомізаційного коду при проведенні клінічного випробування «сліпим» методом Х Х
рандомізаційний список   Х
звіт монітора про попередній візит   Х
звіт монітора про початковий (стартовий) візит Х Х
2. Під час проведення клінічного дослідження:
нові редакції:
брошури дослідника;
протоколу клінічного випробування та поправок до нього (якщо такі є);
індивідуальної реєстраційної форми;
інформованої згоди та письмової інформації для пацієнтів (здорових добровольців);
оголошень про набір досліджуваних (якщо використовуються)
Х Х
датоване і документально оформлене схвалення комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я :
поправки (ок) до протоколу клінічного випробування;
нової(их) редакції(й):
інформованої згоди та письмової інформації для пацієнтів (здорових добровольців);
оголошень про набір досліджуваних (якщо використовуються);
результатів періодичного перегляду документації з клінічного дослідження
Х Х
висновок Центру щодо поправок до протоколу клінічного випробування та інших документів Х Х
зміни нормальних значень/границь норм для клінічних/лабораторних/інструментальних тестів/досліджень, передбачених протоколом клінічного дослідження Х Х
автобіографії нових дослідників та/або нових членів дослідницької групи Х Х
зміни в процедурах клінічних/лабораторних/ інструментальних тестів/ досліджень: сертифікація, або акредитація, або внутрішній і/або зовнішнійконтроль якості, інші методи верифікації Х Х
документація щодо постачання досліджуваного лікарського засобу і потрібних витратних матеріалів Х Х
сертифікати нових серій досліджуваного лікарського засобу   Х
звіти моніторів   Х
інформація щодо переговорів/листування, що пов’язані з клінічним дослідженням Х Х
підписані інформовані згоди Х  
первинні медичні документи Х  
заповнені, датовані та підписані індивідуальні реєстраційні форми досліджуваних Х (копія) Х (оригінал)
реєстрація виправлень в індивідуальних реєстраційних формах Х (копія) Х (оригінал)
повідомлення дослідників, що надані спонсору, про серйозні побічні явища та відповідні звіти Х Х
повідомлення про серйозні непередбачувані побічні реакції, які надає спонсор до Центру та комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я Х Х
проміжні або річні звіти про стан клінічного випробування, що надаються Центру та комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я Х Х
(якщо потрібно)
повідомлення, що надає спонсор досліднику про нову інформацію з безпеки досліджуваного засобу Х Х
журнал скринінгу досліджуваних Х Х
(якщо потрібно)
список ідентифікаційних кодів досліджуваних Х  
журнал реєстрації залучених у випробування досліджуваних Х  
облік досліджуваного лікарського засобу у місці проведення дослідження Х Х
лист зразків підписів дослідника та членів дослідницької групи Х Х
журнал обліку зразків біологічних рідин/тканин, залишених на збереження (якщо використовується) Х Х
3. Після завершення клінічного дослідження:
облік досліджуваного лікарського засобу у місці проведення клінічного дослідження Х Х
акт щодо знищення невикористаного досліджуваного лікарського засобу Х
(в разі якщо знищено у місці проведення клінічного дослідження)
Х
підсумковий список ідентифікаційних кодів досліджуваних Х  
документ, що підтверджує факт аудиторської перевірки (якщо є)   Х
звіт монітора про заключний візит   Х
інформація про призначене лікування і розкриття кодів   Х
звіт про клінічне дослідження Х
(якщо потрібно)
Х

Додаток 2
до Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

до заяви для одержання висновку Державного експертного центру МОЗ України щодо проведення клінічного випробування лікарського засобу:

до заяви для одержання схвалення комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я щодо проведення клінічного випробування лікарського засобу:

_______________________________________________________________________________________________
(заявник)

надає на експертизу / оцінку етичних та морально-правових аспектів

_____________________________________________
(необхідне підкреслити)

матеріали клінічного випробування з метою складання висновку / схвалення щодо можливості проведення в Україні клінічного випробування:

_____________________________________________
(необхідне підкреслити)

_____________________________________________
(повна назва клінічного випробування)

Ідентифікаційний номер протоколу клінічного випробування:

Досліджуваний лікарський засіб (назва):

Спонсор:

Інша важлива інформація, якщо є:
(відмічаються особливості клінічного випробування, наприклад, перше введення нової діючої речовини людині, незвичайні досліджувані лікарські препарати, особливі групи досліджуваних, незвичайний план проведення клінічного дослідження, умови виплати або компенсації досліджуваним за участь у клінічному випробуванні).

_________ _______________________________________ _____ _______
(заявник) (П. І. Б., друкованими літерами, повністю) (дата) (підпис)

Додаток 3
до Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань

ЗАЯВА
для одержання висновку Державного експертного центру МОЗ України / схвалення комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я (лікувально-профілактичному закладі) щодо проведення клінічного випробування лікарського засобу

ЗАЯВА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЦЕНТРУ МОЗ УКРАЇНИ:

ЗАЯВА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СХВАЛЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ПРИ ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ЗАКЛАДІ):

 

A. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Повна назва клінічного випробування:
Кодований номер протоколу клінічного випробування (привласнений спонсором), версія і дата1:

1 Для будь-якого перекладу протоколу клінічного випробування необхідно вказувати ту саму дату і версію, що зазначені в оригінальному документі.
Номер EudraCT1 (за наявності):
Назва або скорочена назва клінічного випробування (якщо застосовується):
Номер ISRCTN2 (за наявності):
1 EudraCT (European Union Drug Regulating Authorities Clinical Trials) — Європейська база даних клінічних випробувань.
2 ISRCTN (International Standard Randomised Controlled Trial Number) — Міжнародний стандартний номер рандомизованого контрольованого клінічного випробування.

B. ІДЕНТИФІКАЦІЯ СПОНСОРА

B1. Спонсор
Найменування юридичної особи / П. І. Б. фізичної особи:
П. І. Б. контактної особи:
Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи:
Контактний телефон:
Факс:
Адреса електронної пошти:
B2. Офіційний представник спонсора в Україні з метою проведення даного клінічного випробування (якщо це не сам спонсор)
Найменування юридичної особи / П. І. Б. фізичної особи:
П. І. Б. контактної особи:
Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи:
Контактний телефон:
Факс:
Адреса електронної пошти:

 

C. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА (відзначте відповідну клітинку)

C1. Заява до Державного експертного центру МОЗ України

C2. Заява до комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я (ЛПЗ)
Спонсор
Офіційний представник спонсора
Особа або організація,
уповноважена спонсором для
подання даної заяви. У цьому
випадку вкажіть:
Найменування юридичної
особи / П. І. Б. фізичної особи:
П. І. Б. контактної особи:
Місцезнаходження юридичної
особи / місце проживання фізичної
особи:
Контактний телефон:
Факс:
Адресу електронної пошти:
Спонсор
Офіційний представник спонсора
Особа або організація,
уповноважена спонсором для
подання даної заяви. У цьому
випадку вкажіть:
Найменування юридичної
особи / П. І. Б. фізичної особи:
П. І. Б. контактної особи:
Місцезнаходження юридичної
особи / місце проживання
фізичної особи:
Контактний телефон:
Факс:
Адресу електронної пошти:

 

D. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСЛІДЖУВАНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ (ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ), ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ(ЮТЬСЯ) У ВИПРОБУВАННІ: ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ДОСЛІДЖУЄТЬСЯ АБО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЯК ПРЕПАРАТ ПОРІВНЯННЯ

У цьому розділі необхідно перед початком проведення процедур, які специфічно пов’язані з клінічним випробуванням (процедури для забезпечення «сліпого» методу дослідження, пакування та маркування досліджуваного препарату, спеціально розроблені для клінічного дослідження), надати інформацію про кожний «нерозфасований препарат» незалежно від того, чи є даний препарат тим, що досліджується, чи препаратом порівняння. У розділі Е повинна бути надана інформація, що стосується плацебо (якщо це важливо). Якщо при проведенні клінічного випробування планується застосування декількох досліджуваних лікарських засобів, використовуйте додаткові сторінки та надайте кожному досліджуваному лікарському засобу порядковий номер. Інформація повинна бути надана про кожний досліджуваний лікарський засіб; відповідно, якщо досліджуваний лікарський засіб є комбінованим, то необхідно надати інформацію про кожну активну субстанцію (діючу речовину), що входить до його складу.

Укажіть, що з перерахованого описано нижче, потім за необхідності повторіть інформацію про кожний пронумерований досліджуваний лікарський засіб, який буде використовуватись у клінічному дослідженні (надавайте порядковий номер, починаючи з 1):

Інформація відносно досліджуваного лікарського засобу за номером:

Лікарський засіб, що буде досліджуватися

Лікарський засіб, що використовується як препарат порівняння

 

D.1. СТАТУС ДОСЛІДЖУВАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ В КЛІНІЧНОМУ ВИПРОБУВАННІ

D.1(a) Чи є реєстраційне посвідчення на досліджуваний лікарський засіб: Так Ні Якщо «так», укажіть таку інформацію
торговельна назва1 найменування юридичної особи / П. І. Б. фізичної особи: власника реєстр. посвідчення2 номер реєстр. посвідчення1
в Україні      
в іншій країні. Якщо відповідь «так», вкажіть у якій:      

 

D.1(b) Якщо у клінічному випробуванні буде використовуватися як досліджуваний лікарський засіб зареєстрований в Україні лікарський засіб, але згідно з протоколом клінічного випробування до його початку неможливо точно ідентифікувати досліджуваний лікарський засіб, переходьте до заповнення розділу D.2.

Чи були раніше дозволені в Україні клінічні випробування з Так Ні
використанням цього лікарського засобу?
Чи був даний досліджуваний лікарський засіб, призначений для Так Ні
застосування за даними показами, визначений як препарат для
лікування рідкісних захворювань?
Якщо «так», то вкажіть номер, привласнений йому як препарату для лікування рідкісних захворювань2:

 

D.2. ОПИС ДОСЛІДЖУВАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

Назва лікарського засобу4:

Код лікарського засобу (за наявності)5:

Назва кожної активної субстанції (міжнародна непатентована назва або запропонована міжнародна непатентована назва, якщо є, вкажіть, чи вона запропонована, чи затверджена):

Інші назви кожної активної субстанції (номер за CAS-регістром6, код(и), привласнений(і) спонсором, інші описові назви):

АТС-код, якщо офіційно зареєстрований7:

Лікарська форма (використовуйте загальноприйняту термінологію):

Спосіб застосування (використовуйте загальноприйняту термінологію):

Сила дії (вкажіть кожну силу дії, що буде використана у випробуванні):

концентрація (числове значення):
одиниця концентрації:
вид концентрації (підкресліть відповідне: «точне числове значення», «діапазон», «більш ніж» або «не більш ніж»)

Тип лікарського засобу    

Досліджуваний лікарський засіб містить активну субстанцію:
хімічного походження біологічного/біотехнологічного походження8

Цей лікарський засіб є:
1) лікарським засобом, призначеним для генної терапії1
2) радіофармацевтичним лікарськими засобом
3) імунологічним лікарським засобом1
4) лікарським засобом рослинного походження
5) гомеопатичним лікарським засобом
6) іншим типом лікарського засобу
Якщо «так», уточніть яким:

Так Так Так Так Так Так Так Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні

 

D.3. ДОСЛІДЖУВАНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ БІОЛОГІЧНОГО АБО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Тип лікарського засобу

екстракт

рекомбінантний

препарат крові або плазми

крові інші Якщо інші, то вкажіть:

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

D.4. ДОСЛІДЖУВАНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ГЕННОЇ ТЕРАПІЇ

Задіяний ген(и):

Генна терапія in vivo:

Генна терапія ex vivo:

Тип лікарського засобу, що використовується для перенесення гена
Нуклеїнова кислота (наприклад, плазмида): Так Ні
Якщо «так», уточніть:
чиста
Так Ні
у комплексі
Так Ні
Вірусний переносник:
Так Ні
Якщо «так», уточніть тип: аденовірус, ретровірус, аденоасоційований вірус:
інші:
Так Ні
Якщо «інші», уточніть які:

 

E. ІНФОРМАЦІЯ ВІДНОСНО ПЛАЦЕБО (якщо застосовується більше одного, повторювати інформацію для кожного)

Чи використовується плацебо: Так Ні
Інформація щодо плацебо під номером:

Укажіть номер досліджуваного засобу з розділу D, що досліджується з використанням
плацебо
Лікарська форма:
Спосіб застосування:
Склад, без урахування активної(их) субстанції(й):
ідентичний досліджуваному лікарському засобу Так Ні

якщо «ні», вкажіть основні інгредієнти:

 

F. ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИЧУ ДІЛЯНКУ, ВІДПОВІДАЛЬНУ ЗА ВИПУСК ДОСЛІДЖУВАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

Цей розділ стосується досліджуваного лікарського засобу та препарату порівняння, спеціально підготовлених для використання в клінічному випробуванні (виготовлені, рандомізовані, упаковані, маркіровані). За наявності декількох виробничих ділянок або декількох досліджуваних лікарських засобів використовуйте додаткові сторінки і вкажіть для кожного досліджуваного лікарського засобу номер, наведений у розділі D або в розділі E (для плацебо), і вкажіть, який досліджуваний лікарський засіб випускається на кожній з ділянок.

Відповідальний за випуск готового до клінічного випробування досліджуваного лікарського засобу (зазначте необхідне):
Виробнича ділянка несе відповідальність за випуск такого досліджуваного лікарського засобу (укажіть номер(и), наведений(і) у розділі D для досліджуваного лікарського засобу і розділі E — для плацебо):
Виробник
Імпортер
Виробник і імпортер
Найменування організації:
Місцезнаходження:Реєстраційний номер ліцензії виробника або імпортера:
Якщо відсутня ліцензія, укажіть причину:Факт проведення інспекції даної виробничої ділянки уповноваженими органами Так Ні
Якщо «так», укажіть ким та дату останньої інспекції:

 

G. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Досліджуваний патологічний стан або захворювання

Характеристика патологічного стану (у довільній формі):

Код відповідно до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10)9:

Код відповідно до класифікації MedDRA1:

Рідкісне захворювання Так Ні

Мета випробування
Основна мета:
Вторинні цілі:
Основні критерії включення (укажіть найважливіші)
Основні критерії невключення (укажіть найважливіші)
 
Первинна(і) кінцева(і) точка(и):
 
Діапазон випробування — зазначте все необхідне
Діагностика
Профілактика
Терапія
Безпечність
Ефективність
Фармакокінетика
Фармакодинаміка
Біоеквівалентність
Залежність ефекту від дози
Фармакогеноміка
Фармакоекономіка
Інше
Якщо визначено пункт «інше», уточніть:
Фармакологічне дослідження за
участю людини (фаза I)
Чи є дослідження:
Першим уведенням препарату людині
Дослідженням біоеквівалентності
Порівняльним фармакодинамічним дослідженням
Пошукове терапевтичне дослідження (фаза II) Підтвердне терапевтичне дослідження (фаза III) Дослідження терапевтичного застосування препарату (фаза IV)
Порівняльне клінічне випробування (генеричних препаратів)
Інше: укажіть яке:
Дизайн випробування
Рандомізоване: Так Ні            
Контрольоване: Так Ні Якщо «так», уточніть:      
      Відкрите: Так Ні      
      Просте «сліпе»: Так Ні Подвійне «сліпе»: Так Ні
      З паралельними
групами:
Так Ні Перехресне: Так Ні
      Інше: Так Ні Якщо «так», уточніть:
      Укажіть препарат порівняння:      
      інший(і) лікарський(і) засіб(засоби) Так Ні
      плацебо   Так Ні
      інше   Так Ні
      якщо «інше», уточніть:      
Одноцентрове Так Ні
(див. також розділ I):
Багатоцентрове Так Ні
(див. також розділ I):
Міжнародне клінічне Так Ні
випробування:
Максимальна тривалість лікування досліджуваного відповідно до протоколу клінічного випробування:
Максимально допустима доза досліджуваного лікарського засобу (уточніть: на добу або сумарна доза за час усього випробування):
Визначення моменту завершення клінічного випробування та обґрунтування у випадку, якщо це не є останній візит останнього досліджуваного, що бере участь у клінічному випробуванні10:

Первинна оцінка тривалості клінічного випробування (роки і місяці)11:

в Україні роки місяці

у всіх країнах, де проводиться клінічне випробування роки місяці

 

H. ГРУПИ ДОСЛІДЖУВАНИХ

Віковий діапазон:

Молодше 18 років
Якщо «так», уточніть:

Внутрішньоутробний
Недоношені немовлята (що народилися на
терміні вагітності не більше 37 тижнів)
Новонароджені (до 27-го дня життя)
Немовлята (з 28-го дня життя — 24 міс.)
Діти (2 роки — 11 років)
Малолітні (12 — 14 років)
Неповнолітні (14 — 18 років)

Дорослі
(18 — 65 років)
Літнього віку (старші 65 років)
Стать:
Жіноча Чоловіча
Групи досліджуваних
Здорові добровольці Так Ні
Пацієнти Так Ні
Особливо вразливі групи досліджуваних:
жінки дітородного віку Так Ні
вагітні Так Ні
які годують груддю Так Ні
досліджувані в критичному стані Так Ні
досліджувані, які не в змозі особисто дати
інформовану згоду на участь у дослідженні Так Ні
Якщо «так», уточніть:
інші Так Ні
Якщо «так», уточніть:
Запланована кількість досліджуваних для включення у клінічне випробування:
в Україні:
для міжнародного клінічного випробування:
для всього клінічного випробування:
Заплановане лікування або нагляд за досліджуваними, що завершили участь у клінічному випробуванні12 (якщо воно відрізняється від передбачуваного стандартного лікування при даному патологічному стані):
Уточніть:

I. ЗАПРОПОНОВАНІ ДОСЛІДНИКИ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

I.1. Місця проведення клінічного дослідження та відповідальні дослідники:

1.1.1. Назва ЗОЗ (ЛПЗ) та місця проведення
клінічного дослідження:

1.1.2. Місцезнаходження:

Відповідальний дослідник
П. І. Б. Кваліфікація
I.2. Дослідник-координатор, якщо є:
П. І. Б. Кваліфікація
I.3. Централізовані технічні приміщення, що будуть використовуватись для проведення клінічного випробування (лабораторія або інші технічні приміщення), у яких централізовано будуть вимірюватися або оцінюватися основні критерії оцінки (якщо організацій декілька, то повторно заповніть для усіх)
Організація:
П. І. Б. контактної особи:
Місцезнаходження:
Телефон:
Обов’язки, що виконуються за субконтрактом:
I.4. Організації, яким спонсор або його офіційний представник делегував свої обов’язки та функції, пов’язані з проведенням клінічного випробування (якщо організацій декілька, то повторно заповніть для всіх)

Делегування спонсором або його офіційним представником певних обов’язків і функцій, пов’язаних з проведенням клінічного випробування, іншій організації або третій стороні Так Ні

Якщо «так», уточніть:
Найменування юридичної особи:
П. І. Б. контактної особи:
Місцезнаходження:
Контактний телефон:
Обов’язки/функції, що виконуються за субпідрядом:

 

J. Державний експертний центр МОЗ України / комісія з питань етики при закладі охорони здоров’я (ЛПЗ)

Якщо дана заява адресована Державному експертному центру МОЗ України, відзначте клітинку комісія з питань етики при закладі охорони здоров’я і вкажіть інформацію, що стосується комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я, і навпаки
Державний експертний центр МОЗ України
Комісія з питань етики при закладі охорони здоров’я (ЛПЗ)

Найменування й місцезнаходження:
Дата подачі документів:  
Висновок/схвалення: у процесі розгляду буде запитуватися
видано
Якщо висновок/схвалення видано, вкажіть: Дату висновку/схвалення:
  дозволено/схвалено
  не дозволено/не схвалено
  Якщо не дозволено/не схвалено, то вкажіть:
  причини
  можливу дату повторної подачі заяви

K. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ДОДАЄТЬСЯ ДО ЗАЯВИ

Інформація, необхідна для Державного експертного центру МОЗ України та для комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я відповідно до пункту 1 розділу VII цього Порядку та пункту 3 розділу VIII цього Порядку
комісія з питань етики при закладі охорони здоров’я Державний експертний центр МОЗ України  

 

  Супровідний лист
Заява встановленого зразка
    Письмове підтвердження одержання номера EudraCT (за його наявності)
Протокол клінічного випробування з усіма поправками
Брошура дослідника
Досьє досліджуваного лікарського засобу
Скорочене досьє досліджуваного лікарського засобу (для вивчених лікарських засобів)
Стисла характеристика досліджуваного лікарського засобу (для лікарських засобів,
зареєстрованих в Україні)
Індивідуальна реєстраційна форма (крім міжнародних клінічних випробувань)
Копія висновку комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я (за наявності)
Доручення, видане спонсором з чітко делегованими повноваженнями
(у випадку, якщо заявником не є сам спонсор)
Інформація для досліджуваних
    Лист інформування досліджуваного та інформована згода
Інша письмова інформація для досліджуваного (щоденник, опитувальники,
картки для досліджуваних, перелічіть відповідне)
Заходи щодо набору досліджуваних
Інформація щодо протоколу клінічного випробування
    Стислий виклад протоколу клінічного випробування
Експертна оцінка клінічного випробування (якщо є)
Етична оцінка клінічного випробування, проведена відповідальним
дослідником/дослідником-координатором
Підписані та датовані професійні автобіографії відповідальних дослідників у
кожному місці проведення клінічного дослідження
Інформація щодо досліджуваного лікарського засобу
    Зразок етикетки з інформацією про препарат українською мовою
Відповідні дозволи, що поширюються на клінічне випробування або препарати,
що мають особливі характеристики (якщо є), наприклад, радіофармацевтичні
препарати
TSE-сертифікат (якщо необхідно)
Сертифікат серії досліджуваного лікарського засобу
Письмове підтвердження, що виробництво здійснюється на виробничій або
дослідній ділянці з дотриманням вимог Настанови «Лікарські засоби. Належна
виробнича практика. СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2008», затвердженої наказом МОЗ від
16.02.2009 N 95, з наданням сертифіката GMP або письмової офіційної заяви
Уповноваженої особи з якості (виробника).
Ксерокопія ліцензії на виробництво, що видана уповноваженим органом
країни-виробника
Відомості щодо місця виготовлення досліджуваного лікарського засобу
Відомості про технологію виготовлення (виробництва) лікарського засобу та
документація, за якою здійснювався контроль виготовлення та якості
лікарського засобу
Документи, що характеризують заклад охорони здоров’я (ЛПЗ), дослідників та місце проведення клінічного дослідження:
    Заява відповідального дослідника
Інформація про заклад охорони здоров’я (ЛПЗ) та місце проведення клінічного дослідження
Підписані та датовані професійні автобіографії дослідників
Інформація щодо фінансування
    Документ, що підтверджує страхування відповідальності на випадок нанесенняшкоди життю та здоров’ю пацієнтів (здорових добровольців)
Інші документи
1 Відзначте всі відповідні клітинки для того, щоб вказати інформацію, представлену у ЦЕК та ДФЦ.

L. ПІДПИС ЗАЯВНИКА

Я, що підписався нижче, цим підтверджую (від імені спонсора), що (непотрібне закреслити):
наведена в цій заявці інформація є правильною;
клінічне випробування буде проводитися відповідно до протоколу клінічного випробування, національного законодавства і Настанови «Лікарські засоби. Належна клінічна практика. СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008», затвердженої наказом МОЗ від 16.02.2009 N 95;
вважаю, що є підстави для проведення клінічного випробування;
зобов’язуюся повідомити ДФЦ та ЦЕК про фактичну дату початку клінічного випробування1 (відразу після того, як вона стане відома);
не пізніше 1 року після закінчення клінічного випробування (у всіх країнах при проведенні міжнародних клінічних випробувань) я зобов’язуюся подати стислий звіт за цим клінічним випробуванням до Державного експертного центру МОЗ України і комісій з питань етики при закладах охорони здоров’я
Заявник, що подає заяву до Державного експертного центру МОЗ України
Дата:
Заявник, що подає заяву до комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я (ЛПЗ)Дата:
Підпис: Підпис:
П. І. Б. друкованими літерами: П. І. Б. друкованими літерами:
1 Включення у клінічне випробування першого пацієнта в Україні (початком включення вважається момент, коли пацієнт ставить підпис в інформованій згоді).

Додаток 4
до Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань

ПОВНЕ ДОСЬЄ ДОСЛІДЖУВАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

Повне досьє на досліджуваний лікарський засіб містить інформацію за такими розділами:

1. Лікарська речовина (для лікарських препаратів, що містять більше однієї лікарської речовини, інформація надається в повному обсязі щодо кожної з них):

 • загальна інформація;
 • виробництво;
 • характеристика;
 • контроль лікарської речовини;
 • стандартні зразки або речовини;
 • система упаковки/закупорки;
 • стабільність.

2. Лікарський препарат:

 • опис і склад лікарського препарату;
 • фармацевтична розробка;
 • виробництво;
 • контроль допоміжних речовин;
 • контроль лікарського препарату;
 • стандартні зразки і речовини;
 • система упаковки/закупорки;
 • стабільність.

3. Доповнення:

 • технічні засоби й устаткування;
 • оцінка безпечності щодо сторонніх мікроорганізмів;
 • нові допоміжні речовини;
 • розчини для відновлення та розчинники.

4. Доклінічні фармакологічні та токсикологічні дані:

 • фармакодинаміка;
 • фармакокінетика;
 • токсикологія.

5. Дані по клінічному вивченню (якщо проводилось):

 • клінічна фармакологія;
 • клінічна фармакокінетика;
 • вплив на людину;
 • оцінка користі та ризику.

6.Якщо окремі частини документації не включені до матеріалів, у відповідному місці слід зазначити причину відсутності інформації під відповідним заголовком.

7. Для лікарських препаратів тваринного походження має бути надана така додаткова інформація:

 • дані щодо виду, віку, раціону тварин, від яких отримана сировина;
 • дані про характер (категорію) тканини, з якої одержується сировина для виробництва лікарського засобу, з точки зору її небезпеки щодо вмісту пріонів;
 • технологічна схема обробки сировини із зазначенням екстрагентів, температурного режиму;
 • методи контролю вихідної сировини, включаючи методи виявлення пріонів у кінцевому продукті (за потреби).

 

Додаток 5
до Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань

Зразок

Заява відповідального дослідника

Я, ____________________________ (П. І. Б. повністю), що працюю _____________________________________________ (зазначити місце роботи та посаду), прошу дозволити мені брати участь у клінічному випробуванні:
__________________________________________________________________________________________________

(зазначити назву клінічного випробування та номер протоколу клінічного випробування)

Я ознайомлений з умовами протоколу клінічного випробування та маю відповідний професійний рівень, можливість залучати кваліфікованих співробітників та/або інших фахівців, за необхідності. Крім того, маю можливість використовувати необхідні приміщення та устаткування протягом усього клінічного випробування для проведення його належним чином.

Я ознайомлений з чинними нормативно-правовими актами щодо проведення клінічних випробувань, з вимогами Належної клінічної практики (GCP).

Я підтверджую, що клінічне випробування буде розпочате тільки за умови наявності договірно-правових відносин між усіма юридичними та фізичними особами, залученими до проведення клінічного випробування, відповідно до вимог чинного законодавства*.

Я зобов’язуюсь надати всю необхідну інформацію щодо клінічного випробування до комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я (лікувально-профілактичному закладі).

Я не маю конфлікту інтересів.

Відповідальний дослідник:

_______ _______ _______
(П. І. Б.) (підпис) (дата)

* При цьому складовими кошторису таких клінічних досліджень передбачаються витрати на утримання приміщень і амортизацію обладнання, на придбання витратних матеріалів, на оплату праці всіх фахівців, які беруть участь у клінічному випробуванні, тощо.

Зворотний бік

Візи погодження:

1. Керівник закладу охорони здоров’я (лікувально-профілактичного закладу)

(заповнюється обов’язково)

________________________________________________ _____ _________ _____
(посада керівника та назва закладу охорони здоров’я) (підпис) (П. І. Б. повністю) (дата)

2. Керівник вищого медичного навчального закладу (далі — ВМНЗ) (заповнюється в разі залучення ВМНЗ)

________________________________________________ _____ _________ _____
(посада керівника та назва закладу охорони здоров’я) (підпис) (П. І. Б. повністю) (дата)

Додаток 6
до Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань

 

Інформація про заклад охорони здоров’я (ЛПЗ) та місце проведення клінічного дослідження

Кодований номер протоколу клінічного випробування (далі — КВ):
1. Загальна інформація про ЗОЗ (ЛПЗ) та місце проведення КВ:
1.1. ЗОЗ (ЛПЗ), де планується проведення КВ:
1.2. Місцезнаходження ЗОЗ (ЛПЗ):
1.3. П. І. Б. керівника ЗОЗ (ЛПЗ), контактний телефон, факс, e-mail:
1.4. Місце проведення КВ (наприклад, відділення, відділ13):
1.5. П. І. Б. зав. відділенням/відділом, контактний телефон, факс, e-mail:
1.6. Вкажіть номер чинної на дату надання матеріалів ліцензії ЗОЗ (ЛПЗ) на медичну практику (ксерокопія додається)14:
1.7. Вкажіть номер чинного на дату надання матеріалів акредитаційного сертифіката ЦОВВ для ЗОЗ (ЛПЗ) (ксерокопія додається)15:
У разі якщо до проведення КВ залучається кафедра вищого медичного навчального закладу (далі — ВМНЗ), заповніть позиції 1.8-1.13
1.8. ВМНЗ:
1.9. Місцезнаходження ВМНЗ:
1.10. П. І. Б. ректора, контактний телефон, факс, e-mail:
1.11. Кафедра ВМНЗ:
1.12. П. І. Б. зав. кафедрою, контактний телефон, факс, e-mail:

1.13. Наявність договору про співпрацю між ВМНЗ та ЗОЗ (ЛПЗ), де розташована кафедра, та термін його дії:

так; ні; термін дії:

2. Дослідницька група:

2.1. Відповідальний дослідник16:

П. І. Б. (повністю):
займана посада:
контактний телефон:
факс:
e-mail:
2.2. Члени дослідницької групи, яких планується залучати для виконання важливих функцій КВ17:
 
П. І. Б. (повністю) Основні плановані обов’язки під час КВ
   
   
   
   
   

3. Характеристика ЗОЗ (ЛПЗ), в якому планується проведення КВ:3.1. Лікування в ЗОЗ (ЛПЗ) пацієнтів із захворюванням, яке відповідає протоколу клінічного випробування:
так; ні;

Якщо відповідь «так», зазначте:

можливість стаціонарного лікування пацієнтів із захворюванням, яке відповідає протоколу клінічного випробування:

так; ні;

інше:

профіль пацієнтів:

можливість амбулаторного лікування,
наявність поліклініки:

так; ні;

інше:

можливість лікування пацієнтів в умовах денного стаціонару (за необхідності):
так; ні;

інше:

можливість надання невідкладної допомоги (відділення реанімації/інтенсивної терапії):
так; ні;

інше:

Якщо відповідь «ні» у вищезазначених пунктах, зазначте, яким чином буде відбуватися спостереження за пацієнтами на весь термін, передбачений протоколом клінічного випробування:
3.2. Зазначте наявність у ЗОЗ (ЛПЗ):

місця зберігання матеріалів клінічного дослідження під час КВ:

так; ні;

інше:

місця зберігання досліджуваного ЛЗ:

так; ні;

інше:

місця архівування матеріалів КВ після його завершення:

так; ні;

інше:

4. Інформація про проведення клінічних випробувань в ЗОЗ (ЛПЗ) на момент заповнення18:
Код (номер) протоколу КВ та фаза Профіль пацієнтів Стан (етап) КВ (планується, триває, завершене), заплановані терміни проведення Дата та номер протоколу засідання Державного експертного центру МОЗ України, коли затверджено КВ
       
       
5. Лабораторно-інструментальне забезпечення5.1. Зазначте, які лабораторії будуть залучатися до даного КВ:
N з/п Найменування лабораторії
   
5.2. Яке інструментально-діагностичне обладнання буде використовуватися при проведенні КВ відповідно до протоколу КВ:у ЗОЗ (ЛПЗ):
 
 
в інших установах19:
 
 
6. Наявність комісії з питань етики при ЗОЗ (ЛПЗ) (дата створення, номер наказу):
 
7. Інші відомості про діяльність ЗОЗ (ЛПЗ):
 

Підпис відповідального дослідника ________________________

П. І. Б. (повністю) ________________________

Підпис керівника ЗОЗ (ЛПЗ)

 

 

_____________

 

_____________

(дата, підпис) (П. І. Б.)

 

Додаток 7
до Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПОЧАТОК КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ В УКРАЇНІ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Кодований номер протоколу клінічного випробування, привласнений спонсором:
Номер EudraCT20 (за його наявності):
Повна назва клінічного випробування:
Висновок Державного експертного центру МОЗ України надано:
Дата –/–/– (ДД/ММ/РР)
Схвалення комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я надано:
Дата –/–/– (ДД/ММ/РР)
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАЯВНИКА (відмітьте відповідні пункти)
Повідомлення про початок клінічного
випробування до Державного експертного центру МОЗ України
Повідомлення про початок клінічного
випробування до комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я (ЛПЗ)
Спонсор
Офіційний представник спонсора
Особа або організація, уповноважена
спонсором для подання даного
повідомлення. У цьому випадку вкажіть:
Найменування юридичної особи / П. І. Б.
фізичної особи:
П. І. Б. контактної особи:
Місцезнаходження юридичної
особи / місце проживання фізичної особи:
Контактний телефон:
Факс:
Спонсор
Офіційний представник спонсора
Особа або організація, уповноважена
спонсором для подання даного
повідомлення. У цьому випадку вкажіть:
Найменування юридичної особи / П. І. Б.
фізичної особи:
П. І. Б. контактної особи:
Місцезнаходження юридичної
особи / місце проживання фізичної особи:
Контактний телефон:
Факс:
Адресу електронної пошти: Адресу електронної пошти:

 

Початок клінічного випробування в Україні

___________________________

(ДД/ММ/РР)

Дата включення першого дослідженого в Україні –/–/–

Вкажіть місце проведення клінічного дослідження, де був включений перший досліджуваний:

Назва: ___________________________

Місцезнаходження: ___________________________

Відповідальний дослідник: ___________________________

Я, що нижче підписався, цим підтверджую (від особи спонсора), що надана вище інформація є вірною

ЗАЯВНИК, що подає повідомлення про
початок клінічного випробування до Державного експертного центру МОЗ України:

Дата:
Підпис:
П. І. Б. друкованими літерами:

ЗАЯВНИК, що подає повідомлення про
початок клінічного випробування до комісії з питань етики при закладі охорони здоров’я (ЛПЗ):

Дата:
Підпис:
П. І. Б. друкованими літерами:

 

Додаток 8
до Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань

ПЕРЕЛІК
АСПЕКТІВ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ,
ЩОДО ЯКИХ СПОНСОР МАЄ ВНЕСТИ СУТТЄВІ ПОПРАВКИ

1. Поправки, пов’язані з протоколом клінічного випробування:

 • мета дослідження;
 • дизайн дослідження;
 • код і версія протоколу;
 • інформована згода;
 • процедура набору пацієнтів;
 • показники ефективності;
 • графік добору проб для лабораторних тестів;
 • доповнення або виключення тестів або показників;
 • віковий діапазон досліджуваних;
 • критерії включення;
 • критерії виключення;
 • моніторинг безпеки;
 • тривалість впливу досліджуваного лікарського засобу(ів);
 • поправки дозування досліджуваного лікарського засобу(ів);
 • зміна лікарського препарату порівняння;
 • статистичний аналіз.

2. Поправки, пов’язані з організацією клінічного випробування:

 • зміна відповідального дослідника або залучення нового відповідального дослідника/місця проведення клінічного дослідження;
 • зміна кількості досліджуваних в Україні;
 • зміна дослідника-координатора;
 • зміна спонсора або офіційного представника спонсора;
 • зміна контрактної дослідницької організації, відповідальної за виконання важливих завдань у рамках клінічного випробування;
 • зміна визначення щодо завершення клінічного випробування.

3. Поправки, пов’язані з досліджуваним лікарським засобом

 • Поправки даних щодо якості досліджуваного лікарського препарату, що стосуються:
 • поправки назви або коду досліджуваного лікарського засобу;
 • матеріалу первинного пакування*;
 • виробника(ів) діючої речовини*;
 • виробничого процесу діючої речовини*;
 • специфікацій діючої речовини*;
 • виробництва лікарського засобу*;
 • специфікації лікарського засобу*;
 • специфікацій допоміжних речовин у тих випадках, які здатні вплинути на дію лікарського засобу*;
 • терміну зберігання, уключаючи збереження після першого розкриття і розведення*;
 • суттєвих змін складу досліджуваного лікарського засобу*;
 • умов зберігання*;
 • методик досліджень діючої речовини*;
 • методик досліджень лікарського засобу*;
 • методик досліджень нефармакопейних допоміжних речовин*;
 • зміни маркування досліджуваного лікарського засобу*.

4. Поправки даних доклінічних фармакологічних і токсикологічних досліджень у випадках, що стосуються поточних клінічних випробувань (тобто зміна оцінки співвідношення ризик/користь) Наприклад, щодо:

 • результатів нових фармакологічних досліджень;
 • нової інтерпретації існуючих фармакологічних досліджень;
 • результатів нових токсикологічних досліджень;
 • нової інтерпретації існуючих токсикологічних досліджень;
 • результатів нових досліджень лікарських взаємодій.

5. Поправки в клінічному випробуванні, а також даних, що відображають досвід застосування препарату людиною, що є важливими для поточних клінічних випробувань (тобто зміна оцінки співвідношення ризик/користь)

 • Наприклад, щодо:
 • безпеки, пов’язаної з клінічним випробуванням або досвідом застосування досліджуваного лікарського препарату;
 • результатів нових клінічних/фармакологічних досліджень;
 • нової інтерпретації існуючих клінічних/фармакологічних досліджень;
 • нових даних з досвіду застосування досліджуваного лікарського засобу;
 • нової інтерпретації існуючих даних щодо досвіду застосування досліджуваного лікарського засобу.
* Відповідні поправки надаються тільки до Державного експерного центру МОЗ України.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 23.09.2009 № 690»

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Рішення про можливість медичного застосування лікарського засобу може бути прийняте тільки після всебічного вивчення його під час проведення клінічних випробувань лікарського засобу із залученням людини та на підставі одержаної достатньої інформації щодо їх ефективності та безпеки. До недавнього часу у Європейському Союзі надавався періодичний звіт з безпеки — EU Annual Safety Report, у США- US IND Annual Report. Ці звіти мали значні розбіжності у змісті, форматі та термінах подання, що спричиняло незручності для аналізу. З вересня 2011року, відповідно до вимог Міжнародної конференції з гармонізації (ICH), набуло чинності нове керівництво ICH-E2F «Оновлюваний звіт з безпеки ліків, що знаходяться в стадії розробки» (DSUR — Development Safety Update Report). Формат DSUR в даній рекомендації, є загальним стандартом для подання періодичних звітів з безпеки лікарських засобів, які знаходяться в стадії розробки (включаючи зареєстровані лікарські засоби, вивчення яких триває) у регіонах ICH. Новий формат DSUR узгоджує періодичні звіти з безпеки EU Annual Safety Report та US IND Annual Report, а також Японії, гармонізує зміст та терміни подання звіту.

Існуючий Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів також потребує приведення у відповідність із Законом України від 12.05.2011 № 3323-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів», Законом України «Про захист персональних даних» та змінами у Законі України «Основи законодавства про охорону здоров’я»

2. Цілі державного регулювання.

Метою наказу є внесення до чинного Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань та Типового положення про комісії з питань етики змін і доповнень, які виникли у Європейському та чинному законодавстві України.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Оскільки проект наказу» « Про удосконалення Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань та Типового положення про комісії з питань етики» розроблено у відповідності із новим керівництвом ICH-E2F «Оновлюваний звіт з безпеки ліків, що знаходяться в стадії розробки» (DSUR — Development Safety Update Report) та Законом України від 12.05.2011 № 3323-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів», Законом України «Про захист персональних даних» та змінами у Законі України «Основи законодавства про охорону здоров’я» інші альтернативні способи досягнення визначених цілей не розглядались.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Для розв’язання вищезазначеної проблеми у проекті наказу пропонується до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань та Типового положення про комісії з питань етики внести наступні основні зміни.

У тексті Порядку:

 • слова «спеціалізований лікувально-профілактичний заклад» в усіх відмінках замінити відповідно словами «заклад охорони здоров’я» (лікувально-профілактичний заклад) у відповідному відмінку;
 • слова «Міністерство охорони здоров’я України» (скорочено — «МОЗ») в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я» у відповідному відмінку;
 • слова «Державний фармакологічний центр МОЗ України (скорочено — Центр)» в усіх відмінках замінити відповідно словами «Державний експертний центр МОЗ « (скорочено — Центр) у відповідному відмінку;
 • виключити із тексту поняття « Центральна комісія з питань етики Міністерства охорони здоров’я України»;
 • термін « досліджуваний (суб’єкт дослідження)» викласти у редакції «пацієнт (здоровий доброволець), який, згідно чинного порядку, бере участь у клінічному випробуванні»;
 • термін « експертиза матеріалів клінічного випробування» викласти у редакції — «перевірка, аналіз та оцінка матеріалів клінічного випробування лікарського засобу з метою підготовки мотивованих висновків щодо проведення клінічного випробування або відмови у його проведенні / щодо можливості (неможливості) внесення суттєвої поправки»;
 • визначення « комісія з питань етики при закладі охорони здоров’я (лікувально-профілактичному закладі)» подати у такій редакції — «незалежний орган, що діє при закладі охорони здоров’я (лікувально-профілактичному закладі), де проводяться клінічні випробування, який включає медичних/наукових спеціалістів, осіб інших спеціальностей, представників громадськості, які здійснюють нагляд за дотриманням прав, безпеки, благополуччя досліджуваних пацієнтів (здорових добровольців), етичних та морально-правових принципів проведення клінічного дослідження. Комісія з питань етики при закладі охорони здоров’я (лікувально-профілактичному закладі) на підставі оцінки етичних та морально-правових принципів схвалює (погоджує) проведення клінічного випробування безпосередньо у місці його проведення, що розташовується на базі закладу охорони здоров’я (ЛПЗ), при якому створена і діє ця комісія»;
 • визначення « заклад охорони здоров’я (лікувально-профілактичний заклад) « подати у такій редакції -»юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основними завданнями яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників (далі — ЛПЗ)»

У розділі ІІІ Порядку «Загальні принципи проведення клінічних випробувань» встановити що:

 • клінічні випробування лікарських засобів проводяться з метою встановлення або підтвердження ефективності та нешкідливості лікарського засобу. Вони можуть проводитись у закладах охорони здоров’я (лікувально-профілактичних закладах), які визначаються Міністерством охорони здоров’я України на підставі висновку Центру;
 • усі клінічні випробування розпочинаються після отримання позитивного висновку Центру, затвердженого МОЗ, що є офіційним дозволом на проведення клінічного випробування та схвалення комісією (-ями) з питань етики при закладі (-ах) охорони здоров’я, де безпосередньо має проводитися клінічне випробування, на підставі оцінки його етичних та морально-правових аспектів;
 • забезпечення конфіденційності документів, що можуть персоніфікувати особу досліджуваного, є необхідною умовою. Особи, винні у розголошенні інформації щодо особи досліджуваного, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства;
 • виробництво та збереження досліджуваного лікарського засобу, а також поводження з ним здійснюються у встановленому порядку з дотриманням вимог Належної виробничої практики (GMP). Основні вимоги до маркування досліджуваного лікарського засобу викладено в розділі VI цього Порядку. Досліджуваний лікарський засіб використовується тільки відповідно до затвердженого протоколу клінічного випробування;

Розділ IV Основні вимоги до захисту досліджуваних доповнити приписом:

«Для забезпечення захисту прав пацієнтів (здорових добровольців) звертається особлива увага щодо наявності у договорі страхування таких позицій:

 • страховому захисту підлягають усі пацієнти (здорові добровольці), які мають намір взяти участь у клінічних випробуваннях і які у встановленому порядку підписують інформовану згоду;
 • тривалість дії договору страхування визначається сторонами цього договору, при цьому враховуються особливості протоколу клінічного випробування та фармакологічні характеристики досліджуваного лікарського засобу, та в будь-якому випадку він не може бути меншої тривалості, ніж саме клінічне дослідження;
 • не допускаються дострокове розірвання сторонами договору страхування та зміни договору страхування протягом його дії без повідомлення Центру;
 • при встановленні розміру відшкодування на одну особу має враховуватися краща світова практика та можливі реальні витрати в інтересах досліджуваного;
 • при укладанні договору страхування не допускається встановлення штучних перешкод та обмежень у виплаті страхового відшкодування: визначення нереальних строків повідомлення страхової компанії про страховий випадок, попереднє підтвердження його та розміру збитків рішенням суду або висновками органів охорони здоров’я, встановлення франшизи тощо».

Главу 3. Клінічні випробування за участю малолітніх та неповнолітніх дітей доповнити приписами:

1.7 У разі залучення до клінічних випробувань малолітніх та неповнолітніх дітей інформація про це, в довільній формі, але з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, віку дитини, прізвища, ім’я та по-батькові батьків, адреси проживання дитини, наявності інформованої згоди, короткого викладення суті клінічного випробування та з обов’язковою позначкою, що інформація, яка надається, є конфіденційною, має бути направлена відповідальним дослідником до органів опіки та піклування за місцем постійного проживання дитини в день отримання інформованої згоди на участь у клінічному випробуванні;

1.8 Забороняється проведення клінічних випробувань лікарських засобів за участю малолітньої або неповнолітньої дитини, яка позбавлена батьківського піклування, усиновленої дитини або дитини-сироти.

Розділ VІI. Одержання висновку Центру щодо проведення клінічного випробування лікарського(их) засобу(ів) доповнити приписом:

1.20. На досліджуваний лікарський засіб надається підтвердження, що роботи на виробничій ділянці або об’єкті, який зайнятий у виробництві даного лікарського засобу, проводяться з дотриманням принципів належної виробничої практики з наданням сертифіката GMP або письмової офіційної заяви Уповноваженої особи з якості (виробника), або копії документа, виданого Державною службою України з лікарських засобів, що підтверджує відповідність умов виробництва вимогам GMP (для вітчизняних виробників — копія чинної ліцензії на виробництво лікарських засобів).

Розділ VIII. Оцінка етичних та морально-правових аспектів клінічного випробування викласти у наступній редакції:

1. Оцінка етичних та морально-правових аспектів клінічного випробування здійснюється комісіями з питань етики при ЗОЗ, де проводяться клінічні випробування;

2. Позитивна оцінка комісії з питань етики при ЗОЗ оформлюється відповідним протоколом її засідання та є схваленням проведення клінічного випробування в конкретному ЗОЗ, де безпосередньо розташоване (і) місце (я)проведення випробувань;

3. Комісії з питань етики при ЗОЗ також забезпечують дотримання виконання етичних норм під час проведення клінічних випробувань в конкретному ЗОЗ / ЛПЗ.

Розділ IX. Проведення клінічного випробування

Пункт 1 викласти у такій редакції: «. Клінічне випробування може розпочинатися за наявності позитивного висновку Центру, затвердженого МОЗ, позитивної оцінки комісії (ій) з питань етики при ЗОЗ у кожному з погоджених МПВ і за умови оформлення договірних відносин між усіма юридичними та фізичними особами, що залучені до проведення клінічного випробування, відповідно до чинного законодавства».

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу сприятиме удосконаленню процесу проведення клінічних випробувань лікарських засобів, забезпечить відповідність правилам і нормам ЄС, рекомендаціям ВООЗ, Міжнародної конференції з гармонізації (ICH) щодо клінічних випробувань лікарських засобів

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди Втрати
Сфера інтересів держави
Вдосконалення Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів. Запобігання обігу на території України неякісних, неефективних та небезпечних лікарських засобів. Відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Встановлення чітких вимог, щодо контролю якості та безпечності медичного застосування лікарських засобів засобів новлення чітких вимог, щодо контролю якості та безпечності медичного застосування даних лікарських засобів Відсутні
Сфера інтересів громадян
Забезпечення населення України ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами Відсутні

 

– Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Пропонується внести зазначені зміни із необмеженим строком дії (до моменту прийняття можливих подальших відповідних змін до чинного законодавства України).

8. Показники результативності акта

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

а) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів — реалізація акта не передбачає додаткових надходжень та втрат до державного та місцевих бюджетів.

б) Кількість суб’єктів господарювання, та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на усіх суб’єктів господарювання (резидентів та нерезидентів), які є заявниками та/або виробниками лікарських засобів, і відповідають за їх ефективність, безпечність та якість.

в) Розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта — запропонований акт не вимагає від суб’єктів господарювання додаткових витрат.

г) Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта — термін реєстрації лікарських засобів не зміниться з прийняттям акта.

д) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб оцінюється як середній, оскільки запропонований проект змін розміщений на сайті Міністерства охорони здоров’я України (http://moz.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Відстеження результативності акта буде проводитись шляхом аналізу даних щодо ефективності, безпечності та якості лікарських засобів, опитування суб’єктів господарювання, зайнятих у сфері обігу лікарських засобів.

Перший заступник Міністра Р.О. Моісеєнко
2 Ця інформація є в стислій характеристиці лікарського препарату
3 Відповідно до Регістру Європейського Співтовариства лікарських препаратів для лікування рідкісних захворювань або іншого міжнародного регістру (зазначити до якого)
4 Якщо відсутня торговельна назва, необхідно вказати назву, яку використовує спонсор для ідентифікації досліджуваного лікарського препарату в документації клінічного випробування (протоколі, брошурі дослідника).
5 Якщо відсутня торговельна назва – код, привласнений спонсором, що використовується спонсором для ідентифікації досліджуваного препарату в документації з клінічного дослідження. Цей код може застосовуватись у разі комбінацій лікарських засобів.
6 CAS-регістр активних субстанцій Американської спілки з хімії (American Chemical Society).
7 Зазначено в стислій характеристиці лікарського препарату.
8 Заповніть також розділи D.3 та D.4.
9 Інформація відповідно до класифікацій МКХ-10 і MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities – Медичний словник для уповноважених регуляторних органів) указується на вибір. Якщо є коди обох класифікацій, варто вказати тільки один з них; у такому випадку рекомендується вказувати код за класифікацією MedDRA.
10 Якщо не зазначено в протоколі клінічного випробування.
11 З моменту включення першого досліджуваного до останнього візиту останнього досліджуваного.
12 Якщо раніше не зазначено в протоколі клінічного випробування.
13 Вказати повну назву відділення, відділу.
14 Наявність обов’язкова
15 Наявність обов’язкова
16 Додайте CV відповідального дослідника.
17 Додайте CV членів дослідницької групи, які будуть залучатися до КВ.
18 Вказувати тільки активні на даний момент клінічні дослідження.
19 Якщо планується використовувати інструментально-діагностичне обладнання в інших установах, до початку КВ необхідно укласти договір з іншою установою та зберігати його у файлі дослідника.
20 EudraCT (European Union Drug Regulating Authorities Clinical Trials) – Європейська база даних клінічних випробувань.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті