Наказ МОЗ України від 15 березня 2012 р. № 166

08 Червня 2012 11:37 Поділитися

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

від 15 березня 2012 р. № 166

Про забезпечення профільного супроводу державних закупівель централізованих закупівель на виконання державних цільових програм і комплексних заходів

З метою удосконалення порядку проведення МОЗ України державних закупівель на виконання бюджетних програм, які передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення, обладнання та інших товарів, робіт, послуг за рахунок коштів державного бюджету, наказую:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель, що додається.

1.2. Порядок підготовки, затвердження та погодження Інформації щодо предмета закупівлі, що додається.

1.3. Порядок підготовки Експертного висновку, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 04.02.2009 № 61 «Про забезпечення профільного супроводу державних централізованих закупівель на виконання державних цільових програм і заходів».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра та заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр Р.В. Богатирьова

Затверджено

Наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 15 березня 2012 р. № 166

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНУ РОБОЧУ ГРУПУ МОЗ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРОФІЛЬНОГО СУПРОВОДУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

1. Постійна робоча група МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель, що проводяться з метою виконання бюджетних програм (далі – Постійна робоча група), створюється наказом МОЗ України для забезпечення фахового супроводу роботи з планування та проведення державних закупівель відповідно до потреб в лікарських засобах, виробах медичного призначення, обладнанні, інших товарах, роботах і послугах.

2. Постійна робоча група у своїй діяльності керується законодавством України, наказами МОЗ України, а також цим Положенням.

3. Головними принципами у діяльності Постійної робочої групи є об’єктивне врахування потреб у лікарських засобах, виробах медичного призначення, обладнанні, інших товарах, роботах і послугах, створення умов для забезпечення:

 • добросовісної конкуренції серед учасників процедур закупівель;
 • максимальної економності та ефективності;
 • відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель;
 • недискримінації учасників;
 • об’єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.

4. Основними завданнями Постійної робочої групи є:

 • за дорученням керівництва МОЗ України, Комітету з конкурсних торгів (далі – Комітет) розгляд пропозицій конкурсних торгів, запитів, звернень, скарг учасників торгів, інших фізичних та юридичних осіб, надання відповідних висновків, роз’яснень, рекомендацій тощоза дорученням керівництва МОЗ України та/або Комітету з конкурсних торгів (далі — Комітет) участь у розгляді запитів, звернень, скарг учасників торгів, інших фізичних та юридичних осіб, підготовці відповідних роз’яснень, рекомендацій за результатами розгляду тощо;
 • підготовка та внесення відповідних змін до Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (медико-технічні (технічні) вимоги) (далі – Інформація щодо предмета закупівлі);
 • підготовка Експертного висновку щодо відповідності пропозицій конкурсних торгів учасників процедур закупівель документації конкурсних торгів в частині технічних, якісних та кількісних характеристик (медико-технічних (технічних) вимог) (далі – Експертний висновок)за результатами наданих консультацій з технічних питань (медико-технічних (технічних) вимог), що зазначені у документації конкурсних торгів, підготовка рекомендацій щодо відповідності пропозицій конкурсних торгів учасників процедур закупівель вимогам документації конкурсних торгів у частині технічних, якісних та кількісних характеристик (медико-технічних (технічних) вимог (далі — висновок);

У висновку може зазначатися, зокрема:

 • найменування предмета закупівлі (частини предмета закупівлі (лота);
 • інформація про відповідність запропонованого товару вимогам, встановленим постановами Кабінету Міністрів України від 08.08.2011 № 932 «Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» та від 05.09.96 № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету»;
 • найменування запропонованого товару згідно з реєстраційним посвідченням, із зазначенням форми випуску, дозування та фасування, код АТХ за наявності;
 • найменування виробника та країна походження запропонованого товару;
 • кількість (у разі закупівлі товару);
 • відповідність запропонованого товару кожній із встановлених документацією конкурсних торгів технічних, якісних та кількісних характеристик (медико-технічним (технічним) вимогам) із посиланням на відповідний документ, що міститься в пропозиції конкурсних торгів, та з можливим посиланням на конкретну сторінку, абзац, пункт тощо.

У разі виявлення невідповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам (медико-технічним (технічним) вимогам), визначеним у документації конкурсних торгів, або неможливості його застосування, у тому числі через невідповідність запропонованого товару вимогам передбаченим абзацом шостим цього пункту, Постійна робоча група зазначає це у висновку з викладенням об’єктивних підстав, з посиланням на відповідний документ, що міститься (або мав міститись) в пропозиції конкурсних торгів, та з можливим посиланням на конкретну сторінку, абзац, пункт тощо.

 • надання консультативної допомоги Комітету та структурним підрозділам МОЗ України під час проведення процедур закупівель та виконання договорів про закупівлю;
 • участь у розгляді запитів, звернень, скарг учасників торгів з питань, що стосуються документації конкурсних торгів в частині технічних, якісних та кількісних характеристик (медико-технічних (технічних) вимог);
 • розгляд пропозицій щодо внесення змін до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі (медико-технічних (технічних) вимог).

5. Постійна робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє із структурними підрозділами МОЗ України та Комітетом.

6. До складу Постійної робочої групи входять представники структурних підрозділів МОЗ України за відповідним напрямком роботи, представники державних установ та закладів медичної галузі, головні позаштатні спеціалісти МОЗ України та інші фахівці за профілем.

7. Персональний склад Постійної робочої групи затверджується наказом МОЗ України.

8. Голова, заступник голови та секретар Постійної робочої групи призначаються з числа співробітників центрального апарату МОЗ України, які є державними службовцями.

Голова та секретар Постійної робочої групи з питань закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання на виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки призначаються з числа співробітників Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

9. Головою Постійної робочої групи повинен бути керівник або заступник керівника самостійного структурного підрозділу або начальник відділу від структурною підрозділу МОЗ України за напрямком, відповідно до розподілу державних програм, керівник або заступник керівника Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

10. Голова Постійної робочої групи:

 • організовує роботу Постійної робочої групи;
 • забезпечує скликання і проведення засідань Постійної робочої групи;
 • визначає дату, час і місце проведення засідання Постійної робочої групи;
 • оголошує порядок денний засідання Постійної робочої групи.

11. У разі відсутності Голови Постійної робочої групи його обов’язки виконує заступник Голови Постійної робочої групи. У випадку відсутності одночасно Голови Постійної робочої групи та його заступника засідання Постійної робочої групи не проводяться.

12. Заступником Голови Постійної робочої групи має бути представник Департаменту фінансово-ресурсного забезпеченняЗаступником Голови Постійної робочої групи має бути представник Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель.

13. Членами Постійної робочої групи мають бути:

 • головні позаштатні спеціалісти МОЗ України або інші фахівці за профілем;
 • представник Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’япредставник Управління лікарських засобів та медичної продукції;
 • представник відділу запобігання та виявлення корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та виявлення корупціїпредставник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції/або представник Відділу внутрішнього аудиту.

14. Член Постійної робочої групи має право:

 • вивчати матеріали, подані на розгляд Постійної робочої групи;
 • висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

15. Член Постійної робочої групи зобов’язаний:

 • забезпечити подання на засідання Постійної робочої групи інформації (матеріалів) відповідно до повноважень структурного підрозділу, який він представляє;
 • брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;
 • виконувати доручення голови Постійної робочої групи в рамках роботи Постійної робочої групи.

16. Секретарем Постійної робочої групи має бути представник структурного підрозділу, підзвітний та підпорядкований Голові Постійної робочої групи за основним місцем роботи.

17. Секретар Постійної робочої групи:

 • інформує членів Постійної робочої групи про час і місце проведення засідання;
 • веде і готує протокол засідання Постійної робочої групи, Експертний висновок, Інформацію щодо предмета закупівлі тощо, а також інші документи за дорученням голови Постійної робочої групи;
 • забезпечує відповідно до чинного законодавства зберігання документів Постійної робочої групи;
 • забезпечує взаємодію Постійної робочої групи із Комітетом та структурними підрозділами МОЗ України, здійснює іншу організаційну роботу за дорученням голови Постійної робочої групи, контролює додержання встановлених строків під час підготовки та прийняття рішень та доповідає голові Постійної робочої групи у разі недодержання цих строків.

18. У разі відсутності секретаря, за рішенням Голови Постійної робочої групи (заступника Голови) обов’язки секретаря покладаються на іншого члена Постійної робочої групи.

19. Формою роботи Постійної робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби з метою виконання покладених на неї завдань.

20. Рішення Постійної робочої групи оформлюється протоколом, який готується секретарем Постійної робочої групи та підписується усіма членами Постійної робочої групи, присутніми на засіданні. У разі відмови члена Постійної робочої групи від підпису, про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови. Член Постійної робочої групи письмово викладає свою окрему думку з обґрунтуванням об’єктивних причин відмови.

Окрема думка члена Постійної робочої групи є невід’ємною частиною протоколу засідання Постійної робочої групи.

21. Постійна робоча група правомочна приймати рішення за умови участі в засіданні не менш як 2/3 її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Постійної робочої групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Постійної робочої групи є вирішальним.

22. Члени Постійної робочої групи, які не брали участь у засіданні з об’єктивних причин, але після ознайомлення з прийнятим Постійною робочою групою рішенням підтримують його, також можуть ставити свій підпис у протоколі.

23. Як виняток рішення Постійної робочої групи за рішенням її голови або заступника може бути прийняте без проведення засідання шляхом письмового погодження протоколу з членами Постійної робочої групи. У цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо у погодженні взяли участь не менш як 2/3 членів Постійної робочої групи.

24. При розгляді запитів, звернень, скарг учасників торгів, громадян, підприємств, установ, організацій, у випадку, якщо у документі порушені питання щодо яких Постійна робоча група вже приймала рішення, відповідь може бути надана за підписом Голови (заступника Голови) та секретаря Постійної робочої групи. У відповіді повинно міститись посилання на протокол, яким оформлено рішення Постійної робочої групи з порушених питань, та повинна бути додана виписка з зазначеного протоколу або його завірена копія.

24.  Інформація щодо предмета закупівлі розглядається та погоджується Департаментом економіки та ресурсного забезпечення, Управлінням бухгалтерського обліку, Управлінням моніторингу державних цільових програм та державних закупівель.

25. Інформація щодо предмета закупівлі розглядається та погоджується Департаментом фінансово-ресурсного забезпечення та Управлінням бухгалтерського обліку та у разі наявності до них зауважень направляються Постійній робочій групі на доопрацювання із встановленням терміну доопрацювання.

26. У разі виникнення конфлікту інтересів та неможливості брати через це участь у роботі Постійної робочої групи (в цілому або щодо розгляду окремого питання) її члени письмово повідомляють про це голову Постійної робочої групи, голову Комітету та заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

27. Голова Постійної робочої групи та члени Постійної робочої групи, в межах повноважень, несуть встановлену законодавством відповідальність.

Директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення О.І. Левицький

Затверджено

Наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 15 березня 2012 р. № 166

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Розділ I. Обґрунтування проведення закупівлі

1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (медико-технічні (технічні) вимоги) (далі – Інформація щодо предмета закупівлі) готується Постійною робочою групою МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель, що проводяться з метою виконання бюджетних програм (далі – Постійна робоча група) з метою проведення Комітетом з конкурсних торгів (далі – Комітет) процедур державних закупівель товарів, робіт і послуг у відповідності до потреб в лікарських засобах, виробах медичного призначення, обладнанні, інших товарах, роботах і послугах та досягнення визначених результативних показників державних програм та централізованих заходів.

2. Інформація щодо предмета закупівлі є документом, на підставі якого Комітет визначає предмет закупівлі та вимоги до нього.

3. Інформація щодо предмета закупівлі розробляється у відповідності до з урахуванням вимог підзаконних нормативно-правових актів з питань державних закупівель, закону про Державний бюджет України, затверджених у встановленому порядку паспортів бюджетних програм та порядків використання коштів державного бюджету, Номенклатури лікарських засобів, виробів медичних та інших товарів, робіт і послуг, що закуповуються на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти (далі – Вихідні дані), порядок підготовки та погодження якої затверджується наказом МОЗ України, залишків матеріальних цінностей та зведених заявок Міністерства охорони здоров’я АР Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів охорони здоров’я, що входять до сфери управління МОЗ України (далі – територіальні органи охорони здоров’я (ТООЗ) та заклади МОЗ України), на придбання товарів, робіт і послуг, які закуповуються за рахунок державних коштів з метою забезпечення виконання та досягнення визначених показників державних програм та централізованих заходів.

4. Положення Інформації щодо предмета закупівлі визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції» і не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію або надають незаконні переваги певним виробникам або учасникам торгів.

5. Структура Інформації щодо предмета закупівлі:

Зазначається підстава розроблення Інформації щодо предмета закупівлі (на виконання державної програми, нормативно-правового акта тощо), необхідність у здійсненні закупівлі та кінцева мета, якої планується досягти завдяки здійсненню закупівлі.

Дається оцінка впливу закупівлі на ситуацію щодо забезпечення потреби в лікарських засобах, виробах медичного призначення, обладнанні, інших товарах, роботах і послугах (прогноз наслідків проведення закупівлі).

Розділ II. Предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі, очікувана ціна і вартість всієї закупівлі та її окремих частин (лотів), визначаються з урахуванням норм та вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», підзаконних нормативно-правових актів з питань державних закупівель, наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 921 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2011 № 932 «Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів», Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету», із зазначенням міжнародної непатентованої або загальноприйнятої назви діючої речовини (речовин) лікарського засобу та фармакотерапевтичної групи, до якої входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (коду АТХ), закону про Державний бюджет України, затверджених у встановленому порядку паспортів бюджетних програм та порядків використання коштів державного бюджету, та з урахуванням Вихідних данихНайменування предмета закупівлі, очікувана ціна і вартість всієї закупівлі та її окремих частин (лотів), визначаються з урахуванням норм та вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету», із зазначенням міжнародної непатентованої або загальноприйнятої назви діючої речовини (речовин) лікарського засобу та фармакотерапевтичної групи, до якої входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (коду АТХ), постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів», наказу Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі», інших підзаконних нормативно-правових актів з питань державних закупівель та затверджених у встановленому порядку паспортів бюджетних програм та порядків використання коштів державного бюджету, з урахуванням Вихідних даних.

Біля найменування предмету закупівлі (товар) зазначається інформація про його віднесення до відповідної групи товару: лікарський засіб, виріб медичного призначення, медична техніка, обладнання тощо.

У разі закупівлі товарів до Інформації щодо предмета закупівлі додається їх попередній розподіл.

Розділ III. Вимоги до предмета закупівлі

Зазначається інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідна технічна специфікації (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі).

При цьому технічна специфікація повинна містити:

 • детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, в тому числі їх технічні та якісні характеристики;
 • вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники;
 • посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.

Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі, якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля (при закупівлі товарів, робіт і послуг, що містять екологічну небезпеку), а також можуть зазначатися документи, якими учасники процедури закупівлі повинні підтвердити відповідність своїх пропозицій конкурсних торгів встановленим Інформацію щодо предмета закупівлі вимогам (наприклад: реєстраційне посвідчення, свідоцтво, сертифікат GMP, ліцензія, дозволи, інструкції, документи, що підтверджують відповідність умов виробництва чинним в Україні вимогам належної виробничої практики, виданих Держлікслужбою України у встановленому МОЗ України порядку тощо).

6. Порядок погодження Інформації щодо предмета закупівлі структурними підрозділами МОЗ України:

 • підготовлена Постійною робочою групою Інформація щодо предмета закупівлі направляється на погодження до:

а) Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення (далі – Департамент) для перевірки на відповідність до затвердженим у встановленому порядку паспортам бюджетних програм та порядкам використання коштів державного бюджету, Вихідним даним, заявкам ТООЗ та закладів охорони здоров’я;

б) Управління бухгалтерського обліку та звітності для перевірки на відповідність кошторисним призначенням з урахуванням раніше взятих юридичних зобов’язань.

6. Порядок погодження Інформації щодо предмета закупівлі структурними підрозділами МОЗ України:

підготовлена Постійною робочою групою Інформація щодо предмета закупівлі направляється на погодження до:

а) Департаменту економіки та ресурсного забезпечення для перевірки на відповідність затвердженим у встановленому порядку паспортам бюджетних програм та порядкам використання коштів державного бюджету;

б) Управління бухгалтерського обліку та звітності для перевірки на відповідність кошторисним призначенням з урахуванням раніше взятих юридичних зобов’язань;

в) Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель (далі — Управління) для перевірки на відповідність вихідним даним, заявкам ТООЗ та закладів охорони здоров’я.

7. Зазначені у пункті 6 структурні підрозділи МОЗ опрацьовують Інформацію щодо предмета закупівлі з питань, що належать до їх компетенції, та у разі відсутності зауважень – узгоджують її і передають Постійній робочій групі, у разі наявності зауважень та пропозицій – за підписом керівника структурного підрозділу повідомляють про них Постійну робочу групу з чітким формулюванням відповідних положень.

8. У разі надходження зауважень та пропозицій від структурних підрозділів МОЗ, зазначених у пункті 6, Постійна робоча група приймає рішення про їх врахування або збирає погоджувальну нараду за участю представників відповідного структурного підрозділу. У разі, якщо на погоджувальній нараді сторони не дійшли згоди, питання виноситься на розгляд заступника Міністра, який відповідно до розподілу обов’язків здійснює контроль та координацію діяльності структурного підрозділу МОЗ України відповідного напрямку (далі – заступник Міністра).

Якщо на погоджувальній нараді сторони не дійшли згоди, секретар Постійної робочої групи готує протокол розбіжностей, який додається до Інформації щодо предмета закупівлі, та за рішенням заступника Міністра може бути розглянутий незалежними експертами.

9. Інформація щодо предмета закупівлі не потребує повторного узгодження відповідним структурним підрозділом МОЗ України, якщо його письмові зауваження та пропозиції повністю враховано Постійною робочою групою, про що робиться відмітка в протоколі.

10. Інформація щодо предмета закупівлі та протокол Постійної робочої групи стосовно затвердження Інформації щодо предмета закупівлі передається до Департаменту, про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації Інформації щодо предмета закупівлі.

11. Департамент забезпечує доведення Інформації щодо предмета закупівлі до Голови Комітету для її подальшого розгляду на засіданні Комітету, з метою початку процедури закупівлі.

12. У разі, якщо рішення про початок процедури закупівлі не було прийнято у зв’язку з наявністю зауважень до Інформації щодо предмета закупівлі, можуть бути внесені зміни Комітетом або Інформація щодо предмета закупівлі повертається Комітетом Постійній робочій групі на доопрацювання. Повторно розгляд Інформації щодо предмета закупівлі здійснюється у відповідності до цього Порядку.

13. Після затвердження відповідних документів у сфері закупівель, вони візуються Головою або заступником Голови Постійної робочої групи у частині відповідності вимог до предмета закупівлі вимогам Інформації щодо предмета закупівліПісля затвердження відповідних документів у сфері закупівель, вони візуються Головою Постійної робочої групи у частині відповідності вимог до предмета закупівлі вимогам Інформації щодо предмета закупівлі.

Директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення О.І. Левицький

Затверджено

Наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 15 березня 2012 р. № 166

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ

1. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів учасників закупівлі Комітет з конкурсних торгів (далі – Комітет) надає Постійній робочій групі з питань профільного супроводу державних закупівель, що проводяться з метою виконання бюджетних програм (далі – Постійна робоча група), завірену копію документації конкурсних торгів та пропозиції конкурсних торгів учасників, про що складаєтеся відповідний акт прийому-передачі. Акт складається у довільній формі у двох примірниках.

2. Після отримання пропозицій конкурсних торгів учасників та завіреної копії документації конкурсних торгів Постійна робоча група готує Експертний висновок щодо відповідності пропозицій конкурсних торгів учасників процедур закупівель документації конкурсних торгів в частині технічних, якісних та кількісних характеристик (медико-технічних (технічних) вимог) (далі – Експертний висновок), що встановлені документацією конкурсних торгів.

3. За результатами розгляду пропозицій конкурсних торгів Постійна робоча група готує Експертний висновок, у якому зазначаються:

 • найменування предмета закупівлі (частини предмета закупівлі (лота);
 • інформація про відповідність предмета закупівлі встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету” вимогам;
 • найменування учасників торгів;
 • найменування запропонованого предмета закупівлі згідно з реєстраційним посвідченням, із зазначенням форми випуску, дозування та фасування, код АТХ за наявності;
 • найменування виробника;
 • кількість (у разі закупівлі товару);
 • відповідність предмета закупівлі кожній із встановлених технічних, якісних та кількісних характеристик (медико-технічним (технічним) вимогам), з посиланням на відповідний документ, що міститься в пропозиції конкурсних торгів, та з можливим посиланням на конкретну сторінку, абзац, пункт тощо.

4. У разі виявлення невідповідності предмета закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам (медико-технічним (технічним) вимогам) або неможливості його застосування Постійна робоча група зазначає це у Експертному висновку з викладенням об’єктивних підстав, з посиланням на відповідний документ, що міститься (або мав міститися) в пропозиції конкурсних торгів, та з можливим посиланням на конкретну сторінку, абзац, пункт тощо.

5. Рішення про затвердження Експертного висновку приймається Постійною робочою групою у встановленому порядку та передається до Комітету для подальшого розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників закупівлі.

6. Пропозиції конкурсних торгів учасників та завірена копія документації конкурсних торгів повертаються до Комітету, про що в обох примірниках актів прийому-передачі робиться відповідна відмітка.

Директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення О.І. Левицький
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті