Наказ МОЗ від 25.07.2012 р. № 270-к

02 Серпня 2012 2:53 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 25.07.2012 р. № 270-к
Про розподіл обов’язків між Віце-прем’єр-міністром України — Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра —
керівником апарату

У зв’язку із організаційно-штатними змінами та з метою вдосконалення організації діяльності Міністерства охорони здоров’я України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Схему розподілу обов’язків і організаційної структури Міністерства охорони здоров’я України, що додається.

1.2. Розподіл обов’язків між Віце-прем’єр-міністром України — Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра — керівником апарату, що додається.

2. Установити, що:

 • у разі відсутності Віце-прем’єр-міністра України — Міністра Р. Богатирьової обов’язки Міністра виконує перший заступник Міністра Р. Моісеєнко у межах повноважень, визначених Віце-прем’єр-міністром України — Міністром охорони здоров’я;
 • у разі відсутності першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра — керівника апарату виконання обов’язків здійснюється відповідно до схеми взаємної заміни згідно з додатком;
 • спрямування і координація діяльності структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України здійснюється відповідно до схеми розподілу обов’язків і організаційної структури Міністерства охорони здоров’я України.

3. Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення розмістити цей наказ на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 28.03.2012 № 104-к «Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між Віце-прем’єр-міністром України — Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра — керівником апарату».

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 25.07.2012 р. № 270-к

Розподіл обов’язків
між Віце-прем’єр-міністром України — Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра — керівником апарату

1. Віце-прем’єр-міністр України — Міністр охорони здоров’я України

1.1. Віце-прем’єр-міністр України — Міністр охорони здоров’я України Богатирьова Р.В. (далі — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр) очолює Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) і здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, реалізовує інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України, а також актів та доручень Президента України.

1.2. Спрямовує та координує діяльність:

 • Державної санітарно-епідеміологічної служби України;
 • Державної служби України з лікарських засобів;
 • Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

1.3. Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки;
 • Управління забезпечення діяльності Віце-прем`єр-міністра України — Міністра охорони здоров`я (патронатна служба);
 • Юридичного управління;
 • Сектору з питань запобігання та виявлення корупції;
 • Колегії МОЗ України;
 • Вченої медичної ради;
 • Вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів.

1.4. Забезпечує міжнародне співробітництво:

 • із Всесвітньою організацією охорони здоров’я;
 • зі Світовим банком в частині фінансування сфери охорони здоров’я;
 • з питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації.

1.5. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • АР Крим;
 • Тернопільській області;
 • Полтавській області;
 • Київській області;
 • м. Севастополь.

2. Перший заступник Міністра Моісеєнко Раїса Олександрівна

2.1. Відповідає за:

 • взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, апаратом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апаратом Верховної Ради України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади у межах компетенції;
 • здійснення у межах компетенції контролю за виконанням законодавчих і нормативних актів;
 • організацію міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Державним управлінням справами, Національною академією наук України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством надзвичайних ситуацій України, Службою безпеки України, адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною пенітенціарною службою України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів;
 • взаємодію та співпрацю з медичними асоціаціями, громадськими асоціаціями, Церквами та релігійними організаціями, товариством Червоного Хреста України;
 • представництво МОЗ України на пленарних засіданнях Верховної Ради України (у разі відсутності Міністра), засіданнях комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій за профілем роботи;
 • координацію законотворчої роботи МОЗ України;
 • підготовку та узагальнення матеріалів до колегії МОЗ України;
 • підготовку та проведення апаратних та селекторних нарад, забезпечення контролю за виконанням їх рішень;
 • забезпечення контролю за виконанням рішень колегії МОЗ;
 • взаємодію з науковими установами НАМН України та МОЗ України у межах компетенції;
 • виконання в апараті МОЗ України Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • координацію діяльності і співпрацю із Державною санітарно-епідеміологічної службою України (центральним органом виконавчої влади).

Організовує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо питань, які знаходяться в компетенції підпорядкованих структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я, а також:

 • формування та реалізації державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, біобезпеки і біологічного захисту, державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 • підготовку актів законодавства у межах своїх повноважень.

2.2. Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення;
 • Управління громадського здоров’я;
 • Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України (до завершення ліквідації).
 • Закладів охорони здоров’я Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України (до завершення ліквідації);
 • ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України;
 • Державного малого підприємства «Полімед»;
 • ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»;
 • Державної установи «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державної установи «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова» Міністерства охорони здоров’я України;
 • ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту;
 • ДП «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості (м. Донецьк) МОЗ України»;
 • ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя»;
 • ДП «Навчально-методичний центр проблем гігієни МОЗ України»;
 • ДП «Центр реєстрів державної санітарно-епідеміологічної служби України»;
 • ДП «Держаний науково-дослідний центр проблем гігієни харчування»;
 • ДП «Науково-експертний центр з регламентації, застосування та впровадження дезінфекційних засобів» МОЗ України;
 • ДП Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем;
 • Центру імунобіологічних препаратів;
 • ДЗ «Українська протичумна станція МОЗ України».

2.3. Забезпечує міжнародне співробітництво:

 • із країнами Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Азії;
 • з питань співпраці з Радою Європи;
 • зі співпраці з агентствами міжнародного розвитку зарубіжних країн;
 • з координації роботи з Спільною комісією ФАО/ВООЗ із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус;
 • із Конференцією Сторін Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі;
 • у рамках Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва в галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, підписаної 29 серпня 2005 року;
 • щодо проекту МТД «Зменшення біологічної загрози в Україні» (Міністерство оборони США).

2.4. Бере участь у роботі:

 • Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України;
 • комісії з біологічної безпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України;
 • з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій;
 • Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України;
 • Ради з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України;
 • Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ;
 • Координаційного комітету з пошуку і рятування на морі.

2.5. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу у:

 • Запорізькій області;
 • Луганській області;
 • Рівненській області;
 • Сумській області;
 • Хмельницькій області;
 • Чернівецькій області.

3. Заступник Міністра Толстанов Олександр Костянтинович

3.1. Відповідає за:

 • взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади у межах компетенції;
 • здійснення контролю за виконанням актів законодавства за профілем роботи;
 • підготовку матеріалів до колегії МОЗ України, селекторних та апаратних нарад за профілем роботи;
 • співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • організацію міжвідомчої співпраці, за профілем роботи;
 • взаємодію із засобами масової інформації за профілем роботи;
 • координацію роботи головних позаштатних спеціалістів МОЗ України;
 • взаємодію з науковими установами НАМН України та МОЗ України у межах компетенції;
 • удосконалення сфери безпеки дорожнього руху, системи інформаційного та статистичного забезпечення галузі, вимог до проектування та будівництва закладів охорони здоров’я (лабораторій, гематології, трансфузійної терапії, переливання крові);
 • координацію діяльності і співпрацю із Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Організовує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

 • підготовки актів законодавства у межах своїх повноважень, у тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;
 • формування та реалізації державної політики з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;
 • реформування медичної допомоги за видами її надання (первинна, вторинна, третинна, екстрена, паліативна);
 • структурної реорганізації сфери охорони здоров’я, медичного страхування, розвитку єдиного медичного простору, визначення функцій та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного профілю та спеціалізації, створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів;
 • упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини;
 • удосконалення діяльності у галузі медичної та фармацевтичної освіти, впровадження нових технологій організації навчального процесу та впровадження його у практику вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та науково-дослідних установ, організацію наукових досліджень з основних проблем вищої медичної і фармацевтичної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, наукових та педагогічних кадрів у вищих медичних навчальних закладах;
 • пілотного проекту із реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві.

3.2. Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги;
 • Управління контролю якості медичних послуг;
 • Ліцензійної комісії МОЗ України;
 • Відділу зовнішніх зв’язків та європейської інтеграції;
 • Акредитаційної комісії МОЗ України;
 • ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;
 • Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини МОЗ України;
 • Державної установи «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Національного інституту раку;
 • Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров’я України;
 • Українського науково-практичного Центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України»;
 • Харківського центру серцево-судинної хірургії Міністерства охорони здоров’я України;
 • Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин;
 • Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП Український НДІ промислової медицини;
 • ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій»;
 • ДП «Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 «МОЗ України;
 • Державне науково-виробниче підприємство «Біоімплант» МОЗ України»;
 • ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України»;
 • Інституту паліативної та хоспісної медицини МОЗ України;
 • ДП «Укрмедкурорт»;
 • Басейнової стоматологічної поліклініки МОЗ України;
 • ДЗ «Центр реабілітації кардіохірургічних хворих» МОЗ України;
 • ДЗ «Клінічний реабілітаційний медичний центр»;
 • ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України;
 • ДЗ «Стоматологічна поліклініка МОЗ України м. Іллічівська»;
 • ДЗ Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України;
 • «Центральної стоматологічної поліклініки МОЗ України»;
 • Клінічної лікарні нафтопереробної промисловості України;
 • «Українського медичного центру реабілітації матері та дитини МОЗ України»;
 • Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»;
 • Референс-центру з молекулярної діагностики МОЗ України;
 • Українського госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна»;
 • Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни;
 • Українського лепрозорію МОЗ України;
 • Українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України;
 • ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»;
 • ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України»;
 • ДЗ «Український медичний центр спортивної медицини МОЗ України»;
 • Української психіатричної лікарні з суворим наглядом;
 • Української алергологічної лікарні МОЗ України;
 • Науково-дослідного центру квантової медицини «Відгук»;
 • Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України;
 • Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом;
 • Референс-центру з мікробіологічної діагностики туберкульозу;
 • ДУ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» МОЗ України;
 • Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України;
 • ДУ «Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру»;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Орлятко» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Старий Крим» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені О.О. Боброва «Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Москва» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Санаторію «Гірське сонце» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Передгірний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Долоси» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Косів» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сосняк» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Прикарпатський» Міністерства охорони здоров’я України ;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Гірське повітря» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Морський» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Люстдорф» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. Н.К. Крупської» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Юність» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Піонер» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій імені А.П. Чехова» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сонячний» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Червоний Маяк» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Батьківщина» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені Сакко і Ванцетті» Міністерства охорони здоров’я;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Ювілейний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Здравниця» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу « Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Хвиля» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Бердянський» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Джерело» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Іскра» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Південнобережний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Дитячого спеціалізованого санаторію «Зелена гірка» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Барвінок» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Затока» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сонячний» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Зміна» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Ірпінь» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Української станції виїзної екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України;
 • Всеукраїнського центру контролю за туберкульозом МОЗ України;
 • Спеціалізовано медико-санітарні частини №№ 1 — 11,13 –17, 19.

3.3. Забезпечує міжнародне співробітництво:

 • з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
 • у рамках об’єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу;
 • щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги: проекти МТД «Проект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні» (АМР США), «Німецько-український проект з профілактики ВІЛ» (Уряд ФРН), «Посилення контролю за туберкульозом» (проект USAID);
 • з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Фондом ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА);
 • із Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;
 • щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги;
 • у рамках проектів МТД: «Здоров’я матері та дитини» (Уряд Швейцарії), «Здоров’я матері та дитини ІІ» (АМР США), «Здоров’я жінок України» (USAID);
 • зі співпраці за українсько-кубинською Програмою;
 • зі співпраці в рамках Програми дій з інтенсифікації співробітництва у галузі охорони здоров’я між Міністерством охорони здоров’я України та Федеральним Міністерством охорони здоров’я Федеративної Республіки Німеччина;
 • з питань Україна — НАТО.

3.4. Бере участь у роботі:

 • Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань проти ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • комісії з надзвичайних ситуацій;
 • Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України;
 • Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;
 • Національної координаційної ради по боротьбі з наркоманією;
 • Ради з питань професійної орієнтації населення;
 • Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

3.5. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу у:

 • Вінницькій області;
 • Дніпропетровській області;
 • Донецькій області;
 • Житомирській області;
 • Закарпатської області;
 • Львівській області;
 • Харківській області;
 • м. Київ.

4. Заступник Міністра — керівник апарату Богачев Роман Михайлович

4.1. Відповідає за:

 • організацію роботи апарату МОЗ України;
 • забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань МОЗ України та подання їх на розгляд Віце-прем`єр-міністру України — Міністру;
 • організацію та контроль за виконанням апаратом МОЗ України Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України та доручень Віце-прем`єр-міністра України — Міністра, першого заступника Міністра та заступника Міністра, звітує про їх виконання;
 • організацію взаємодії апарату МОЗ України з апаратом Адміністрації Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, апаратом Верховної Ради України та комітетів Верховної Ради України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, Державною фінансовою інспекцією України, апаратами центральних та місцевих органів виконавчої влади;
 • організацію розроблення пропозицій у сфері охорони здоров’я та реалізацію прийнятих рішень щодо:

формування та реалізації державної політики у фармацевтичному секторі, створенні, виробництві, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів;

підготовки актів законодавства у межах своїх повноважень, у тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;

 • питання мобілізаційної підготовки та цивільного захисту;
 • підготовку та подання на затвердження Віце-прем`єр-міністру України — Міністру планів роботи МОЗ України, звітує про їх виконання;
 • організацію підготовки матеріалів до колегії МОЗ України за профілем роботи, забезпечення контролю за виконанням її рішень;
 • підготовку та проведення апаратних та селекторних нарад, забезпечення контролю за виконанням їх рішень;
 • забезпечення реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті МОЗ України;
 • координацію діяльності і співпрацю із Державною службою України з лікарських засобів;
 • взаємодію з Державною службою України з контролю за наркотиками;
 • взаємодію з науковими установами НАМН України та МОЗ України у межах компетенції.

У межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики — статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МОЗ України завдань;

за погодженням із Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис МОЗ України;

призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МОЗ України (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Віце-прем’єр-міністр України – Міністр), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МОЗ України (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Віце-прем`єр-міністр України — Міністр), приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву МОЗ України, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників МОЗ України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

представляє МОЗ України як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

у межах повноважень дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками МОЗ України доручення;

вносить пропозиції Віце-прем`єр-міністру України — Міністру щодо представлення державних службовців та працівників апарату МОЗ України до відзначення державними нагородами України;

підписує накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його повноважень, та контролює їх виконання;

очолює комітет з конкурсних торгів МОЗ України.

Є уповноваженим Віце-прем`єр-міністром України — Міністром охорони здоров`я України на підписання наказів, інших документів стосовно:

 • фінансово-господарської діяльності МОЗ України;
 • проведення у встановленому порядку стажування в апараті МОЗ України;
 • відрядження працівників апарату в межах України, а за погодженням з Віце-прем`єр-міністром України — Міністром і керівникам структурних підрозділів, працівникам патронатної служби;
 • відпусток працівників апарату, а за погодженням з Віце-прем`єр-міністром України — Міністром і керівників структурних підрозділів, працівників патронатної служби;
 • встановлення державним службовцям апарату МОЗ України надбавок за вислугу років, за знання іноземної мови, за почесні звання, за науковий ступінь та інших надбавок, крім керівників структурних підрозділів та їх заступників, працівників патронатної служби;
 • виплати у встановленому порядку матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, премій працівникам апарату МОЗ України.

Організовує:

 • у межах повноважень, визначених Віце-прем`єр-міністром України — Міністром охорони здоров`я України, роботу комісії з питань надання дозволу МОЗ України на оренду державного майна;
 • роботу комісії МОЗ України щодо розгляду документів на списання основних фондів (засобів);
 • співпрацю із організаціями роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями.

Забезпечує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

 • формування та реалізації державної політики у сфері управління державним сектором економіки, інвестиційної політики, прав власності та основних засад управління державними корпоративними правами, антимонопольної політики;
 • реформування відносин власності, розвитку підприємництва;
 • здійснення аналітичного та організаційного забезпечення фінансово-економічного планування державних програм, проведення моніторингу в цій сфері;
 • здійснення загальної координації нормативно-правового забезпечення системи державних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;
 • підготовки актів законодавства у межах своїх повноважень, у тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;
 • виконання в апараті МОЗ України Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.2. Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту економіки та ресурсного забезпечення;
 • Управління бухгалтерського обліку;
 • Управління лікарських засобів та медичної продукції;
 • Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель;
 • Відділу внутрішнього аудиту;
 • Мобілізаційного сектору;
 • Сектору режимно-секретної роботи;
 • Комітету з конкурсних торгів МОЗ України;
 • усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань фінансово-господарської діяльності та інформаційного забезпечення;
 • ДП «Український медичний центр сертифікації»;
 • ДП «Державний медичний центр сертифікації»;
 • ДП «Інженерно-технічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «АГРОКОМ» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • ДП «Кримська ремонтно-будівельна госпрозрахункова дільниця МОЗ України»;
 • Київського експлуатаційно-налагоджувального управління «Медик»;
 • ВАТ «НДМО «Діалір»;
 • ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;
 • Державної акціонерної компанії «Укрмедпром»;
 • ДП «Український оптичний центр»;
 • Науково-виробничого об’єднання «Укрфармація»;
 • ДП «Ензим»;
 • ДП «Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення»;
 • Державного науково-експертного підприємства «Комітет з питань етики;
 • ДП «Укрмедпостач МОЗ України»;
 • ДП «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України»;
 • Державного українського об’єднання «Політехмед»;
 • Центральної бази спеціального медичного постачання;
 • Центрального складу МОЗ України № 1046;
 • Центрального складу МОЗ України № 1047;
 • Центрального складу МОЗ України № 1123;
 • Газети «Ваше здоров’я».

4.3. Забезпечує міжнародне співробітництво:

 • щодо співпраці між Україною та ЄС;
 • з країнами СНД;
 • у рамках Ради по співробітництву в галузі охорони здоров’я Співдружності Незалежних Держав;
 • у рамках двосторонніх комісій з питань торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва;
 • у рамках українсько-кубинських відносин (у межах компетенції);
 • у рамках українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій.

4.4 Бере участь у роботі:

 • Наглядової ради державного фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності;
 • Наглядової ради українського фонду соціальних інвестицій;
 • Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
 • Міжвідомчій комісії з упорядкування системи надання пільг;
 • Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України та постійно діючої робочої групи Комісії;
 • Міжвідомчій координаційній комісії з питань підтримки житлового будівництва на селі.

4.5. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Івано-Франківській області;
 • Волинській області;
 • Кіровоградській області;
 • Миколаївської області;
 • Одеській області;
 • Херсонській області;
 • Чернігівській області;
 • Черкаській області.

Додаток

до наказу МОЗ України

від 25.07.2012 № 270-к

Схема
взаємної заміни при виконанні обов’язків першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра керівником апарату

О. Моісеєнко Р. Богачев
Р. Богачев О. Толстанов
О. Толстанов О. Моісеєнко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті