Проект наказу щодо здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів»

19 Вересня 2012 4:41 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Державної служби України з контролю за наркотиками
«Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форм акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено Державною службою України з контролю за наркотиками (далі – ДСКН) на виконання частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»; від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», Національного плану дій на 2012 рік стосовно впровадження Програми Економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Затвердження переліку питань та уніфікованої форм акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів дасть можливість забезпечити:

  • відповідність методичним рекомендаціям щодо розробки переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступеня ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю);
  • визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль);
  • унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта.

Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2011 р. № 370 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» на базі Державного комітету України з питань контролю за наркотиками утворено новий центральний орган виконавчої влади — Державну службу України з контролю за наркотиками.

Згідно з Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 457 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками» на цей орган покладено функції з контролю ліцензування певних видів господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою прийняття наказу ДСКН «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форм акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» є встановлення переліку питань при здійсненні контрольно-перевірочної роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та форми акту за результатами проведення перевірки.

3. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у цій сфері:

1) Закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

2) Укази Президента України:

від 6 квітня 2011 р. № 370 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»;

від 13 квітня 2011 р. № 457 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками»;

3) постанови Кабінету Міністрів України:

від 14 листопада 2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»;

від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження наказу ДСКН «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форм акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» не потребує додаткових фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Наказ ДСКН «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форм акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» підлягає погодженню з Держпідприємництвом та державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональні аспекти

Проект наказу ДСКН «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форм акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу ДСКН «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форм акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» не містяться правила чи процедури, які можуть створювати ризики вчинення корупційних правопорушень.

Наказ не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу ДСКН «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форм акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті ДСКН.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу ДСКН «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форм акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття наказу ДСКН «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форм акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» дасть можливість підвищити ефективність державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

В.о. Голови Державної служби України
з контролю за наркотиками
В. Гошовський

Проект

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ
Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

На виконання Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Перелік питань для здійснення Державною службою України з контролю за наркотиками та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

1.2. Уніфіковану форму акта перевірки дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2. Юридичному відділу подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. Голови В. Гошовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України
з контролю за наркотикам

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

АКТ
перевірки дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфер обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
(далі — акт)

Населений пункт

______________________________________________________________________________________________

(назва населеного пункту, району, області, міста)

 

______________________________________________________________________________________________ 

(сфера нагляду (контролю) та вид господарської діяльності, здійснюваної суб’єктом господарювання)

______________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

______________________________________________________________________________________________

(код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

______________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження або місце проживання)

Перевірено:

______________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, його місце проживання, телефон)

у присутності уповноваженої особи суб’єкта господарювання

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи)

Загальна інформація щодо здійснюваної
та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки Тип здійснюваної перевірки
Наказ від __.___._____ № ________Направлення на перевірку від __.___._____ № ________ плановапозапланова
Початок перевірки Завершення перевірки
               
число місяць рік години число місяць рік години

Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи:

______________________________________________________________________________________________

(найменування органу контролю)

______________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

______________________________________________________________________________________________

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи:

______________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова Позапланова
не було взагалі не було взагалі
була у період з ___.___.____по ___.___.____Акт перевірки від ___.___._____ була у період з___.___.____ по ___.___.____Акт перевірки від ___.___.____

Скорочення та позначення

з/п Повна назва Скорочення
1. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ЗУ № 1775-III
2. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ЗУ № 877-V
3. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» ЗУ № 60/95-ВР
4. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» ЗУ № 2801-XII
5. Закон України «Про лікарські засоби» ЗУ № 123/96-ВР
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» Постанова КМУ № 589
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Постанова КМУ № 770
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» Постанова КМУ № 1238
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію частини шостої статті 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» Постанова КМУ № 1339
10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів» Постанова КМУ № 366
11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Постанова КМУ № 1026
12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей» Постанова КМУ № 1129
13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах» Постанова КМУ № 1203
14. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062 Наказ МОЗ № 360
15. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення,виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку» Наказ МОЗ № 66
16. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України» Наказ МОЗ № 11
17. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.08.2009 за № 759/16775 Наказ МВС № 216
18. Так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє ТАК
19. Ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє НІ
20. Не вимагається від суб’єкта господарювання, що перевіряється НВ
21. Не перевірялося НП

I. Загальні та спеціальні питання, що підлягають перевірці

з/п Питання, що підлягають перевірці Так Ні НВ НП Нормативнеобґрунтування
1. наявність оригіналу ліцензії та копії ліцензії, на підставі яких ліцензіат провадить господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів         ЗУ № 1775-III, ЗУ № 60/95-ВР
2. достовірність відомостей, зазначених у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання ліцензії; додержання вимог щодо своєчасності повідомлення органу ліцензування про зміни даних в документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії         ЗУ № 1775-III
3. наявність організаційно-розпорядчих документів щодо створення та функціонування ліцензіата або його філій чи відокремлених структурних підрозділів         ЗУ № 1775-III
4. своєчасність переоформлення ліцензії, у випадку, якщо мали місце визначені законодавством підстави для такого переоформлення         ЗУ № 1775-III
5. штатний розклад суб’єкта господарювання та трудові книжки посадових осіб ліцензіата, які мають відповідно до наказу ліцензіата доступ до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами; документи, що підтверджують правовідносини цих посадових осіб з суб’єктом господарювання (накази про призначення, трудові договори);         ЗУ № 60/95-ВР
6. наявність затверджених посадових інструкцій для працівників, які відповідно до наказу керівника суб’єкта господарювання за своїми службовими обов’язками мають доступ до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами         Наказ МОЗ № 66
7. документи про спеціальну освіту та підвищення кваліфікації посадових осіб ліцензіата, які мають відповідно до наказу ліцензіата доступ до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами         ЗУ № 60/95-ВР, Наказ МОЗ № 66
8. сертифікати наркологічного огляду для посадових осіб ліцензіата, які мають відповідно до наказу ліцензіата доступ до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами         ЗУ № 60/95-ВР,Постанова КМУ №1339,Наказ МОЗ № 66
9. довідки МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України         ЗУ № 60/95-ВР,Постанова КМУ №1339.Наказ МОЗ № 66
10. документи, які підтверджують право власності або користування об’єктами і приміщеннями, які використовуються ліцензіатом або його відокремленими структурними підрозділами (філіями) для здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів          
11. договір про охорону об’єктів і приміщень, де здійснюється господарська діяльність, пов’язана з культивуванням, зберіганням, перевезенням та знищенням рослин, включених до таблиці I Переліку         Наказ МВС№ 216
12. дотримання ліцензіатом встановлених МВС вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.05.2009 № 216 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.08.2009 за №759/16775         ЗУ № 60/95-ВР, Наказ МОЗ № 66,Наказ МВС № 216
13. дотримання ліцензіатом Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від03.06.2009 № 589 (Офіційний Вісник України2009, № 44 від 22.06.2009, ст. 1477)         ЗУ № 60/95-ВР, Постанова КМУ №589
14. акти перевірок (обстежень) ліцензіата державними органами та органами місцевого самоврядування з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів         ЗУ № 1775-III
15. достовірність інформації, зазначеної у поданих до ДСКН України щоквартальних та річних звітах, своєчасність подання звітності         ЗУ № 60/95-ВР, Постанова КМУ № 589
16. наявність дозволів ДСКН України на кожну експортну-імпортну операцію з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами         ЗУ № 60/95-ВР. Постанова КМУ № 146 (1997)
17. нормативно-технічну, обліково-звітну, розпорядчу, статистичну та іншу документацію, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів         ЗУ № 60/95-ВР,Постанова КМУ № 589,Наказ МОЗ№ 66
18. медичну документацію хворих, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (листок призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів, висновок про призначення наркотичних лікарських засобів i виконання цих призначень, історія хвороби, амбулаторна картка, або іншу первинну медичну документацію визначену МОЗ, тощо)         ЗУ № 2801-XII,Наказ МОЗ № 11
19. журнали (книги) обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, інші документи, пов’язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та спеціальних рецептурних бланків за формою № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів         ЗУ № 60/95-ВР. Постанова КМУ № 589, Наказ МОЗ № 11
20. сертифікати якості наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що видаються виробниками, та сертифікати лабораторного аналізу на окремі наркотичні (психотропні) лікарські засоби (для аптечних закладів)         ЗУ № 123/96-ВР,Наказ МОЗ№ 360
21. технічні та технологічні регламенти щодо виробництва, виготовлення наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників)         ЗУ № 123/96-ВР, Постанова КМУ № 756 (04.07.2001), Наказ МОЗ № 66
22. акти про знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму         Постанова КМУ № 589
23. акти про знищення порожніх ампул з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в закладах охорони здоров’я         Наказ МОЗ № 11
24. документи щодо придбання насіння рослин, включених до таблиці I Переліку         Постанова КМУ № 589
25. акти апробації сортових посівів         Постанова КМУ №1129
26. акти на списання висіяного насіння згідно з науково-обґрунтованими нормами висіву, установленими оригінатором сорту, обсягами посівних площ         Постанова КМУ №1129 Постанова КМУ № 589
27. документи, що містять дані про зібрану площу та валовий збір         Постанова КМУ № 589
28. посвідчення державної насіннєвої інспекції про кондиційність         Постанова КМУ № 1129
29. сертифікати на насіння України державної насіннєвої інспекції         Постанова КМУ № 1129
30. дотримання порядку знищення рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і порожніх ампул з-під їх використання         Постанова КМУ № 589
31. акти про знищення рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини         Постанова КМУ № 589
32. акти про знищення залишків після очищення насіння маку або переробки конопель         Постанова КМУ № 589
33. наявність документів та виконання інших вимог, що передбачені Ліцензійними умовами         Наказ МОЗ № 66
34. дотримання інших вимог Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів         Наказ МОЗ № 66

II. Порушення вимог законодавства, виявлені під час державного нагляду (контролю)

№ з/п Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено Детальний опис виявленого порушення
     
     

III. Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

№з/п Питання, що підлягають контролю з боку підприємства Так Ні НВ НП Нормативне обґрунтування
1. Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку         частина четверта статті 5 ЗУ № 877-V
2. Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред’явлено         частина п’ята статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877-V
3. Копію направлення на перевірку надано         частина п’ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877-V
4. Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)         частина дванадцята статті 4 ЗУ № 877-V
5. Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки         частина перша статті 6 ЗУ № 877-V

IV. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта, що мають місце з боку суб’єкта господарювання

№ з/п Опис пояснень, зауважень або заперечень
   
   
   
   
   

 

* Розділи III, IV цього Акта перевірки заповнюються виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання.

Цей акт складено у ……. примірниках, один примірник вручається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, другий зберігається в органі, що здійснив перевірку.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу контролю:

         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)
         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)
         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи:

         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)
         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)
         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)

Примірник цього акта отримано

         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання керівником та/або уповноваженими ним особами суб’єкта господарювання, третіми особами цього акта

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

В.о. Голови В. Гошовський

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Державної служби України
з контролю за наркотиками
«Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форм акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів»

1. Визначення та аналіз проблеми, що буде розв`язано шляхом державного регулювання

Проект регуляторного акта розроблено Державною службою України з контролю за наркотиками (далі — ДСКН) на виконання Національного плану дій на 2012 рік стосовно впровадження Програми Економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Відповідно до статті 6 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» одними з головних заходів для контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні, запровадження ліцензування та контролю відповідних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Згідно з Положенням про Державну службу України з контролю за наркотиками, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 457, ДСКН відповідно до покладених на неї завдань здійснює, у передбачених законодавством випадках, контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідно до статей 5 і 6 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» орган ліцензування затверджує ліцензійні умови провадження певних видів господарської діяльності, що ліцензуються згідно з цим законом, за погодженням зі спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування (Держпідприємництвом) та контроль за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов. Тут треба посилання на частину другу статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття наказу ДСКН «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» є визначення організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при здійсненні контрольно-перевірочної роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

3. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Затвердження наказом ДСКН переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів відповідає чинному законодавству України та є здатним вирішити проблемні питання в зазначеній сфері, а також забезпечити:

  • відповідність методичним рекомендаціям щодо розробки переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступеня ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю);
  • визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль);
  • унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв`язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом наказу ДСКН пропонується затвердити перелік питань та уніфіковану форму акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

З моменту набрання чинності цим наказом встановлюються чіткі та прозорі організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, обов’язкові для виконання при здійсненні контрольно-перевірочної роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Ступінь ефективності обраних принципів та способів досягнення цілей оцінюється як високий.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу ДСКН «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» дасть можливість підвищити ефективність державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання при провадженні певних видів господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як негативний (наприклад, у разі встановлення більш жорстких вимог до суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), так і позитивний характер.

Контроль за виконанням регуляторного акта буде здійснювати ДСКН під час здійснення контрольно-перевірочної роботи суб’єктів господарювання.

Можливість виконання регуляторного акта з боку центрального органу виконавчої влади — ДСКН, а також суб’єктів господарювання оцінюється як висока, оскільки дотримання чітких вимог при здійсненні контрольно-перевірочної роботи певних видів господарської діяльності спростить і упрозорить відносини між державою і суб’єктами господарювання.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу ДСКН «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» сприятиме дотриманню принципів державної політики у сфері державного нагляду (контролю).

Сфера дії Витрати Вигоди
Держава немає Удосконалення державного регулювання господарської діяльності та приведення нормативно-правових актів України до європейських стандартівСпрощення і упрозорення відносин між державою і суб’єктами господарювання.Зняття корупційних ризиків.
Суб’єкти господарювання немає Встановлення чітких і прозорих організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при здійсненні діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Спрощення відносин між державою і суб’єктами господарювання. Зняття корупційних ризиків.
Громадяни немає немає

7. Строк чинності регуляторного акта

Термін дії наказу ДСКН «Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» не обмежено у часі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є :

  • кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта — дія акта поширюватиметься приблизно на 5000 суб’єктів господарювання, що здійснюють або будуть здійснювати у майбутньому господарську діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта — достатній: проект розміщено на офіційному сайті ДСКН у мережі Інтернет та буде оприлюднено через засоби масової інформації.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

У зв’язку з тим, що для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання чинності статистичним методом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз статистичної інформації щодо кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта. Цільова група для проведення опитування — суб’єкти господарювання, на яких поширюється дія акта.

Періодичне відстеження планується здійснити протягом трьох років з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою установлення кількісних та якісних показників результативності акта порівняно із значеннями аналогічних показників, встановлених під час повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено контрольно-інспекторським відділом Управління контролю, ліцензування, квот та дозволів.

В.о. Голови Державної служби України
з контролю за наркотиками
В. Гошовський
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті