Постанова КМУ від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом»

Постановою КМУ від 3 червня 2009 р. № 589 затверджено порядок, яким визначається процедура провадження суб’єктами господарювання — юридичними особами незалежно від форми власності діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, та контролю за їх обігом.

У додатках до постанови вказані форми, за якими суб’єкт господарювання подає звітність та веде облік відповідних засобів, речовин та препаратів.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 червня 2009 р. № 589
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ОБІГОМ

Відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ОБІГОМ

1. Цей Порядок визначає процедуру провадження суб’єктами господарювання — юридичними особами незалежно від форми власності (далі — суб’єкти господарювання) діяльності, пов’язаної з культивуванням рослин, розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з її території, транзитом через територію України, використанням, знищенням (далі — обіг) наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (далі — перелік), та контролю за їх обігом.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (далі — Закон) провадять діяльність, пов’язану з обігом:

 • наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, та прекурсорів, включених до списку 1 таблиці IV переліку, зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (далі — засоби і речовини, включені до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку);
 • препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1203, зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (далі — препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму);
 • препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1203, зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (далі — препарати, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);
 • прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку;
 • рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку.

Дія цього Порядку не поширюється на діяльність з обігу лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що провадить особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за результатом закупівлі, проведеної особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за кошти державного бюджету. У разі відсутності ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, забезпечення дотримання вимог статті 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» здійснюється шляхом залучення особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

3. Відповідальність за неналежне виконання вимог цього Порядку несе керівник суб’єкта господарювання.

4. Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у поштових (у тому числі міжнародних) відправленнях, а також як гуманітарної допомоги забороняється, за винятком випадків, коли наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори надсилаються у відповідні регіони України за окремим рішенням Кабінету Міністрів України у період дії надзвичайного стану.

5. Діяльність, пов’язана з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої ДержлікслужбоюДСКНКомітетом з контролю за наркотиками (далі — Комітет) Державним комітетом з питань контролю за наркотиками (далі – Держкомнаркоконтроль) відповідно до Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387.

6. Операції з реалізації засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюються виключно між суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом таких речовин і засобів.

7. Ввезення на територію України, вивезення з її території та транзит через територію України засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється суб’єктами господарювання на підставі дозволу, виданого Комітетом, через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950.

8. Виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з її території наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, та препаратів (лікарських засобів) у кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється суб’єктами господарювання у межах квот, які щороку визначаються Кабінетом Міністрів України.

Для визначення обсягів квот:

Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щороку до 15 листопада подають МОЗ розрахунок потреби в наркотичних засобах і психотропних речовинах, включених до таблиць II і III переліку, препаратах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, на наступний рік за формою згідно з додатком 1;

суб’єкти господарювання подають щороку до 1 грудня ДержлікслужбоюДСКНКомітетові Держкомнаркоконтролю заяву на визначення квоти наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, на наступний рік для їх виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з її території за формою згідно з додатком 2.

На підставі проведених розрахунків ДержлікслужбоюДСКНКомітет Держкомнаркоконтроль готує та подає МОЗ пропозиції щодо визначення обсягів квот.

Виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з її території наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини в кількості, що перевищує гранично допустиму, понад визначені Кабінетом Міністрів України обсяги квот забороняється.

9. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється:

 • закладами охорони здоров’я та ветеринарної медицини у разі визнання таких засобів і речовин непридатними для подальшого використання. Цими закладами також знищуються невикористані рештки зазначених засобів і речовин у відкритих ампулах;
 • виробниками зазначених засобів і речовин у разі визнання їх непридатними для подальшого використання у виробництві. Виробники також знищують відходи, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів;
 • суб’єктами господарювання, що використовують зазначені засоби і речовини в наукових та навчальних цілях, а також в інших цілях, передбачених Законом.

10. Для знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, згідно з наказом керівника суб’єкта господарювання утворюється комісія, яку очолює керівник або його заступник. До складу комісії включається представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю, присутність якого під час знищення таких засобів і речовин обов’язково забезпечується керівником зазначеного підрозділу.До складу комісії включається представник структурного підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинностіструктурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліціїтериторіального органу внутрішніх справ, присутність якого під час знищення таких засобів і речовин обов’язково забезпечується керівником зазначеного органу.

Знищення закладами охорони здоров’я та ветеринарної медицини невикористаних решток зазначених засобів і речовин у відкритих ампулах та виробниками відходів, що утворилися у процесі виробництва, у розмірах, що визначені технологічними регламентами, здійснюється без залучення представника територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.структурного підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинност.структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліціїтериторіального органу внутрішніх справ.

11. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, може здійснюватися суб’єктом господарювання власними силами у разі наявності у нього ліцензії на право провадження діяльності, пов’язаної із знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку, або на договірних умовах суб’єктом господарювання, який має зазначену ліцензію.

12. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, крім їх невикористаних решток у відкритих ампулах та відходів, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів, здійснюється суб’єктами господарювання за визначеним ДержлікслужбоюДСКНКомітетом Держкомнаркоконтролем методом.

Для визначення методу знищення суб’єкт господарювання подає ДержлікслужбоюДСКНКомітетові Держкомнаркоконтролю такі документи:

 • заяву за формою згідно з додатком 3;

протокол за результатами аналізу якості зазначених засобів і речовин, виданий Держлікінспекцією або її територіальним органом;

 • копію ліцензії на право провадження діяльності, пов’язаної із знищенням засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, якщо їх знищення здійснюється суб’єктом господарювання власними силами;
 • засвідчену в установленому порядку копію договору про знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, із суб’єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження зазначеного виду діяльності, якщо їх знищення здійснюється на договірних умовах;
 • копію повідомлення про строк проведення знищення, надісланого суб’єктом господарювання територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністюструктурного підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності.структурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліціїтериторіальному органові внутрішніх справ.

13. ДержлікслужбоюДСКНКомітет Держкомнаркоконтроль у десятиденний строк розглядає подані суб’єктом господарювання документи та в письмовій формі повідомляє його про прийняте рішення щодо визначення методу знищення.

14. За результатами знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, власними силами суб’єкт господарювання складає у трьох примірниках акт за формою згідно з додатком 4, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, інші надсилаються територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю. структурному підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинностіструктурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції та територіальному органові територіальному органові внутрішніх справ та Комітетові Держкомнаркоконтролю ДержлікслужбоюДСКН.

У разі знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, іншим суб’єктом на договірних умовах суб’єкт господарювання, який здійснив знищення, складає акт у чотирьох примірниках, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, який здійснив знищення, другий — у суб’єкта господарювання — власника таких засобів і речовин, інші надсилаються відповідно територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю. структурному підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинностіструктурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції та територіальному органовітериторіальному органові внутрішніх справ та Комітетові Держкомнаркоконтролю  ДержлікслужбоюДСКН.

15. Суб’єкти господарювання, які використовують засоби і речовини, включені до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, в ампулах, зобов’язані знищувати порожні ампули, в яких містилися зазначені засоби і речовини, в установленому МОЗ порядку.

16. Інформація про засоби і речовини, включені до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, вноситься до журналу (книги) обліку за формою згідно з додатком 5. Сторінки в журналі пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання, що скріплюється печаткою.

Документи, пов’язані з обігом зазначених засобів і речовин, зберігаються суб’єктом господарювання не менш як 5 років.

17. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов’язані проводити щокварталу їх інвентаризацію у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком 6.

Відомості про розбіжності в балансі товарно-матеріальних цінностей або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації протягом трьох календарних днів після їх виявлення подаються суб’єктом господарювання:

 • Національна поліціяМВС — щодо операцій, проведених у межах території України;
 • Національна поліціяМВС та СБУ — щодо експортно-імпортних операцій.

18. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов’язані подавати ДержлікслужбоюДСКНКомітетові Держкомнаркоконтролю за формою згідно з додатками 7, 8 і 9:

 • до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, — звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території;
 • до 31 березня року, що настає за звітним, — звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

19. Порядок обігу засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності визначається МОЗ.

20. Діяльність, пов’язана з обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії на виробництво, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, виданої відповідним органом ліцензування.

21. Перелік препаратів (лікарських засобів), що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю під час ввезення на митну територію України, вивезення за її межі та транзит через територію України, визначається наказом МОЗ за поданням ДержлікслужбоюДСКНКомітету Держкомнаркоконтролю.

22. Ввезення на територію України та транзит через її територію препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюється суб’єктами господарювання на підставі видано ДержлікслужбоюДСКНКомітетом Держкомнаркоконтролем дозволу через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950.

23. Вивезення з території України препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюється на підставі виданого ДержлікслужбоюДСКНКомітетом Держкомнаркоконтролем дозволу в разі надходження запиту від національного компетентного органу країни — імпортера.

24. Зберігання препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також знищення препаратів, визнаних непридатними для подальшого використання, здійснюється суб’єктами господарювання у порядку, встановленому МОЗ.

25. Діяльність, пов’язана з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої ДержлікслужбоюДСКНКомітетом Держкомнаркоконтролем.

26. Ввезення на територію України, вивезення з її території та транзит через територію України прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюється суб’єктами господарювання на підставі виданого ДержлікслужбоюДСКНКомітетом Держкомнаркоконтролем дозволу через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950.

27. Знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюється:

 • закладами охорони здоров’я та ветеринарної медицини у разі визнання прекурсорів непридатними для подальшого використання;
 • виробниками прекурсорів у разі визнання їх непридатними для подальшого використання у виробництві. Виробники також знищують відходи, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів;
 • суб’єктами господарювання, що використовують такі прекурсори в наукових та навчальних цілях, а також в інших цілях, передбачених Законом.

Для знищення зазначених прекурсорів згідно з наказом керівника суб’єкта господарювання утворюється комісія, яку очолює керівник або заступник керівника суб’єкта господарювання.

28. Знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, може здійснюватися суб’єктом господарювання власними силами в разі наявності у нього ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної із знищенням таких прекурсорів, або на договірних умовах суб’єктом господарювання, який має зазначену ліцензію.

29. Знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку (за винятком калію перманганату та ангідриду оцтової кислоти), в обсягах, що перевищують 10 кілограмів на місяць, а також знищення калію перманганату та ангідриду оцтової кислоти здійснюється суб’єктами господарювання виключно за визначеним ДержлікслужбоюДСКНКомітетом Держкомнаркоконтролем методом.

Для визначення методу знищення суб’єкт господарювання подає ДержлікслужбоюДСКНКомітетові Держкомнаркоконтролю  такі документи:

 • заяву зазаяву за формою згідно з додатком 3;

протокол за результатами аналізу якості:

зазначених речовин (за винятком калію перманганату), виданий лабораторією, яка має право на проведення експертних досліджень;

калію перманганату, виданий Держлікінспекцією або її територіальним органом;

 • копію ліцензії на право провадження діяльності, пов’язаної із знищенням прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, якщо їх знищення здійснюється суб’єктом господарювання власними силами;
 • засвідчену в установленому порядку копію договору про знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, із суб’єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження діяльності із знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, якщо їх знищення здійснюється на договірних умовах;
 • копію повідомлення про строк проведення знищення, надісланого суб’єктом господарювання територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.структурному підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності.структурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліціїтериторіальному органові внутрішніх справ.

Комітет Держкомнаркоконтроль ДержлікслужбоюДСКН у десятиденний строк розглядає подані суб’єктом господарювання документи та в письмовій формі повідомляє його про прийняте рішення.

30. У разі коли суб’єкт господарювання здійснює знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, в обсягах, що перевищують 10 кілограмів на місяць, до складу комісії обов’язково включається представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.структурного підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності.структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліціїтериторіального органу внутрішніх справ.

Знищення калію перманганату та ангідриду оцтової кислоти незалежно від їх кількості здійснюється комісією, до складу якої обов’язково включається представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.структурного підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності.структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліціїтериторіального органу внутрішніх справ.

31. За результатами знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, власними силами суб’єкт господарювання складає у трьох примірниках акт за формою згідно з додатком 4, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, інші надсилаються територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.структурному підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинностіструктурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції та територіальному органовітериторіальному органові внутрішніх справ та Комітетові Держкомнаркоконтролю ДержлікслужбоюДСКН.

У разі знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, іншим суб’єктом господарювання на договірних умовах суб’єкт господарювання, який здійснив знищення, складає акт у чотирьох примірниках, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, який здійснив знищення, другий — у суб’єкта господарювання — власника прекурсорів, інші надсилаються територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.структурному підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинностіструктурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції та територіальному органовітериторіальному органові внутрішніх справ та Комітетові ДержкомнаркоконтролюДержлікслужбоюДСКН.

32. Інформація про прекурсори, включені до списку 2 таблиці IV переліку, вноситься до журналу (книги) обліку за формою згідно з додатком 5. Сторінки в журналі пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання, що скріплюється печаткою.

33. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, зобов’язані проводити щокварталу їх інвентаризацію у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком 6.

Відомості про розбіжності в балансі товарно-матеріальних цінностей або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації протягом трьох календарних днів після їх виявлення подаються суб’єктом господарювання:

 • Національна поліціяМВС — щодо операцій, проведених у межах України;
 • Національна поліціяМВС та СБУ — щодо експортно-імпортних операцій.

34. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, подають ДержлікслужбоюДСКНКомітетові Держкомнаркоконтролю за формою згідно з додатками 7, 8 і 9:

до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, — звіт про кількість зазначених речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території;

до 31 березня року, що настає за звітним, — звіт про кількість зазначених речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

35. Операції з реалізації прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюються виключно між суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом зазначених прекурсорів.

36. Діяльність, пов’язана з культивуванням, зберіганням, перевезенням та знищенням рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої ДержлікслужбоюДСКНКомітетом Держкомнаркоконтролем.

Суб’єкти господарювання під час провадження зазначеної діяльності повинні забезпечити виконання умов для запобігання розкраданню рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, і отриманої з них готової продукції чи відходів зазначених рослин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1026.

37. Культивування рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, здійснюється суб’єктами господарювання у межах квот, які щороку визначаються Кабінетом Міністрів України.

Для розрахунку обсягів квот на наступний рік суб’єкти господарювання щороку до 15 листопада подають ДержлікслужбоюДСКНКомітетові Держкомнаркоконтролю заяви за формою згідно з додатком 10.

На підставі проведених розрахунків ДержлікслужбоюДСКНКомітет Держкомнаркоконтроль готує та подає МОЗ погоджені пропозиції щодо визначення обсягів квот.

38. Культивування рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, з перевищенням визначених обсягів квот забороняється.

39. Під час збирання врожаю маку знищення їх пожнивних залишків здійснюється суб’єктом господарювання шляхом подрібнення і розкидання, після чого проводиться дискування поля з наступним переорюванням. Комбайни, що використовуються для збирання врожаю рослин маку, повинні бути обладнані пристроями для подрібнення пожнивних залишків.

Механізми комбайнів після збирання врожаю маку в той же день очищуються від відходів, пожнивні залишки щодня приорюються.

Знищення пожнивних залишків здійснюється суб’єктами господарювання у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб’єкта господарювання і територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.територіального органу Національної поліції та представник структурного підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності.структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліціїтериторіального органу внутрішніх справ.

За результатами знищення пожнивних залишків складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 11, який засвідчується підписами членів комісії і скріплюється печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, інші надсилаються Національній поліціїМВС та ДержлікслужбоюДСКНКомітетові Держкомнаркоконтролю.

40. Очищення насіння маку здійснюється суб’єктом господарювання на спеціально відведеному об’єкті чи у приміщенні зерноочисними машинами, обладнаними спеціальними пристроями для збирання відходів.

Механізми зерноочисних машин після очищення насіння маку в той же день очищуються від відходів, пожнивні залишки щодня спалюються.

41. Переробка стебел конопель здійснюється суб’єктом господарювання на спеціально відведеному об’єкті чи у приміщенні.

42. Знищення залишків після очищення насіння маку або переробки стебел конопель здійснюється суб’єктами господарювання після їх зважування шляхом щоденного спалювання у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб’єкта господарювання і територіального органу Національної поліції та представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.структурного підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності.структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліціїтериторіального органу внутрішніх справ, представник територіального органу внутрішніх справ.

За результатами знищення складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 12, який засвідчується підписами членів комісії і скріплюється печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, інші надсилаються Національній поліціїМВС та ДержлікслужбоюДСКНКомітетові Держкомнаркоконтролю.

У разі коли суб’єкт господарювання приймає рішення про знищення посівів рослин з будь-яких причин, такі посіви підлягають знищенню шляхом переорювання на полях висіву скошених та подрібнених рослин у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб’єкта господарювання і територіального органу Національної поліції та представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.структурного підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності.структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліціїтериторіального органу внутрішніх справ, представник територіального органу внутрішніх справ.

За результатами знищення складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 11, який засвідчується підписами членів комісії і скріплюється печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, інші надсилаються Національній поліціїМВС та ДержлікслужбоюДСКНКомітетові Держкомнаркоконтролю.

43. Суб’єкт господарювання веде облік готової продукції (насіння маку та волокна конопель) та їх залишків після очищення і переробки у журналі за формою згідно з додатком 13. Сторінки в журналі обліку пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання, що скріплюється печаткою.

44. Суб’єкти господарювання щороку до 1 жовтня подають ДержлікслужбоюДСКНКомітетові Держкомнаркоконтролю звіт про результати діяльності із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин, включених до списку 3 таблиці I, за формою згідно з додатком 14.

45. Контроль за виконанням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється ДержлікслужбоюДСКНКомітетом Держкомнаркоконтролем, МОЗ, Національною поліцієюМВС, СБУ, Держмитслужбою та іншими органами в межах їх повноважень, визначених законодавством.

Контроль за виконанням законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах Національної поліціїорганах внутрішніх справ, СБУ, Збройних Силах та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюється згідно із законом відповідними центральними органами виконавчої влади.

46. Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів незалежно від форми власності.

Про факти порушення вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів органи виконавчої влади повідомляють ДержлікслужбоюДСКНКомітет Держкомнаркоконтроль.

47. Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ДержлікслужбоюДСКНКомітет Держкомнаркоконтроль надсилає інформацію до Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН відповідно до положень міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

48. Переліки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щокварталу надсилаються Комітетом Держкомнаркоконтролем Держлікслужбою=ДСКН до Національної поліціїМВС і СБУ.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБАХ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИНАХ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ТАБЛИЦЬ II І III ПЕРЕЛІКУ, ПРЕПАРАТАХ (ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ), ЩО МІСТЯТЬ НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦЬ II І III ПЕРЕЛІКУ, ТА (АБО) ПРЕКУРСОРИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦІ IV ПЕРЕЛІКУ, В КІЛЬКОСТІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМУ

для ___________________________________________________________

(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

______________________________________________________________

на 20__ рік

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини Кількість в ампулах, капсулах, таблетках та інших лікарських формах Кількість у грамах

___________________ __________________ __________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

ЗАЯВА НА ВИЗНАЧЕННЯ КВОТИ НА НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦЬ II І III ПЕРЕЛІКУ, ПРЕПАРАТИ (ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ), ЩО МІСТЯТЬ НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦЬ II І III ПЕРЕЛІКУ, ТА (АБО) ПРЕКУРСОРИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦІ IV ПЕРЕЛІКУ, В КІЛЬКОСТІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМУ

______________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, його місце знаходження)

______________________________________________________________

на 20__ рік

(грамів)

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини Номер списку та таблиці переліку Виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин Виробництво наркотичних засобів і психотропних речовин Ввезення на територію України Вивезення з території України Зберігання

___________________ __________________ __________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

ЗАЯВА НА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ПРЕПАРАТІВ (ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ), ЩО МІСТЯТЬ НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦЬ II І III ПЕРЕЛІКУ, ТА (АБО) ПРЕКУРСОРИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦІ IV ПЕРЕЛІКУ, В КІЛЬКОСТІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМУ

Заявник _______________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, його місце знаходження)

______________________________________________________________

номер телефону ________________________________________________

______________________________________________________________

(номер ліцензії, ким і коли видана, строк дії ліцензії)

Визначити метод знищення _______________________________________

(назва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,

______________________________________________________________

препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи

______________________________________________________________

прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму)

______________________________________________________________

(виробник, серія, дата виробництва (виготовлення), коли і звідки надійшов, лікарська форма,

______________________________________________________________

кількість в одній упаковці, загальна кількість)

Знищення планується провести на _________________________________

(найменування суб’єкта господарювання,

______________________________________________________________

його місце знаходження)

з ______________________ по ____________________________________

(дата)                                                   (дата)

До заяви додаються:

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

___________________ __________________ ________________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

МП

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

АКТ ПРО ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ПРЕПАРАТІВ (ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ), ЩО МІСТЯТЬ НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦЬ II І III ПЕРЕЛІКУ, ТА (АБО) ПРЕКУРСОРИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦІ IV ПЕРЕЛІКУ, В КІЛЬКОСТІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМУ

___ ____________ 20__ р.

Комісією, утвореною згідно з наказом від ___ ____________ № _____, у складі

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

складено цей акт про те, що ________________________________________

(дата)

проведено знищення _____________________________________________

(назва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,

_______________________________________________________________

препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини,

_______________________________________________________________

включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV

_______________________________________________________________

переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму)

Знищення проведено на ___________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання,

_______________________________________________________________

його місце знаходження)

на підставі документів ____________________________________________

_______________________________________________________________

Метод знищення _________________________________________________

_______________________________________________________________

Члени комісії ________________ ____________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

________________ ____________________

________________ ____________________

___________________ __________________ __________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ПРЕПАРАТІВ (ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ), ЩО МІСТЯТЬ НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦЬ II І III ПЕРЕЛІКУ, ТА (АБО) ПРЕКУРСОРИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦІ IV ПЕРЕЛІКУ, В КІЛЬКОСТІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМУ

Назва __________________________________________________________

(наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, препарати (лікарські засоби),

________________________________________________________________

що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або)

________________________________________________________________

прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму)

Доза, відсоток, одиниця виміру ______________________________________

Рік, місяць Залишок на перше число Надходження Видача Залишок на кінець місяця
найменування номер і дата документа кількість найменування номер і дата документа кількість

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

_______________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

_______________________________________________________________

(адреса, телефон, телефакс)

БАЛАНС ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
за ___ ____________ 20__ р.

Вид товарно-матеріальних цінностей ________________________________

(наркотичні засоби, психотропні речовини

_______________________________________________________________

і прекурсори, препарати (лікарські засоби), що містять наркотичні засоби,

_______________________________________________________________

психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори,

______________________________________________________________

включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму)

Назва товарно-матеріальних цінностей Одиниця виміру Залишок на початок кварталу Прихід Витрата Залишок на кінець кварталу

___________________ __________________ ________________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Головний бухгалтер __________________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ПРЕПАРАТІВ (ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ), ЩО МІСТЯТЬ НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦЬ II І III ПЕРЕЛІКУ, ТА (АБО) ПРЕКУРСОРИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦІ IV ПЕРЕЛІКУ, В КІЛЬКОСТІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМУ
за ___ ____________ 20__ року

_______________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, його місце знаходження)

Номер телефону ____________________

Ліцензія від ___ ____________ 20__ р. № ______

видана ________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

Строк дії ліцензії до ___ ____________ 20__ р.

Види господарської діяльності _____________________________________

_______________________________________________________________

(упаковок)

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини Лікарська форма та форма випуску Виготовлено за звітний період Вироблено за звітний період Знищено за звітний період Складські запаси станом на 31 грудня 20__ р.

___________________ __________________ _________________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

ЗВІТ ПРО ВВЕЗЕННЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТА ВИВЕЗЕННЯ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ПРЕПАРАТІВ (ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ), ЩО МІСТЯТЬ НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦЬ II І III ПЕРЕЛІКУ, ТА (АБО) ПРЕКУРСОРИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦІ IV ПЕРЕЛІКУ, В КІЛЬКОСТІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМУ
за ___ ____________ 20__ року

_______________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, його місце знаходження)

Номер телефону _________________________

Ліцензія від ___ ____________ 20__ р. № ______

видана _________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

Строк дії ліцензії до ___ ____________ 20__ р.

Види господарської діяльності _____________________________________

______________________________________________________________

(упаковок)

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини Лікарська форма та форма випуску Ввезено на територію України за звітний період Дата, номер дозволу Вивезено з території України за звітний період Дата, номер дозволу Дата фактичного ввезення (вивезення)

___________________ __________________ ________________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ, ПРЕПАРАТІВ (ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ), ЩО МІСТЯТЬ НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦЬ II І III ПЕРЕЛІКУ, ТА (АБО) ПРЕКУРСОРИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛИЦІ IV ПЕРЕЛІКУ, В КІЛЬКОСТІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМУ
за ___ ____________ 20__ року

_______________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, його місце знаходження)

Номер телефону ____________________________

Ліцензія від ___ ____________ 20__ р. № ______

видана ________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

Строк дії ліцензії до ___ ____________ 20__ р.

Види господарської діяльності ____________________________________

______________________________________________________________

(упаковок)

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини Лікарська форма та форма випуску Використано за звітний період Реалізовано за звітний період Складські запаси станом на 31 грудня 20__ р.
у межах України за межами України

___________________ __________________ ________________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

ЗАЯВА ПРО ВИДІЛЕННЯ КВОТИ НА КУЛЬТИВУВАННЯ РОСЛИН, ЯКІ МІСТЯТЬ НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ ТА ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
на 20__ рік

______________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

______________________________________________________________

(адреса, телефон, телефакс)

______________________________________________________________

Ліцензія від ___ ____________ 20__ р. № ______

видана ________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

Види господарської діяльності _____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ ________

Прошу виділити квоту на культивування рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей, включених до списку 3 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в кількості ________ гектарів за місцем провадження діяльності

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(адреса)

Наявність державних замовлень ___________________________________

___________________ __________________ ________________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

МП

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

_____________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

_____________________________________________________________

(адреса, телефон, телефакс)

АКТ ПРО ЗНИЩЕННЯ РОСЛИН, ЩО МІСТЯТЬ НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ І ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ
___ ____________ 20__ р.

Комісією у складі _______________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________,

складено цей акт про те, що ___ ____________ 20__ р.

знищено пожнивні залишки (посіви) ____________________________ площею _____ гектарів

(назва рослин)

за місцем провадження діяльності _________________________________

(адреса)

______________________________________________________________

Метод знищення ________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Члени комісії ________________ __________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

________________ ____________________

________________ ____________________

МП

Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

_______________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

______________________________________________________________

(адреса, телефон, телефакс)

АКТ ПРО ЗНИЩЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПІСЛЯ ОЧИЩЕННЯ НАСІННЯ МАКУ АБО ПЕРЕРОБКИ КОНОПЕЛЬ

Комісією у складі ________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

складено цей акт про те, що ___ ____________ 20__ р.

проведено знищення ____________________________________________

(залишків після очищення насіння маку або переробки конопель)

вагою _____________________________ кілограмів

Метод знищення ________________________________________________

______________________________________________________________

Члени комісії ________________ __________________________________

(підпис)               (ініціали та прізвище)

________________ ____________________

________________ ____________________

___________________ __________________ ________________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ НАСІННЯ МАКУ ТА ВОЛОКОН КОНОПЕЛЬ, ЇХ ЗАЛИШКІВ ПІСЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ПЕРЕРОБКИ

(кілограмів)

Дата реєстрації операції Оприбуткування сировини Результати доочищення Знищення
насіння маку та волокна конопель залишки після доочищення і переробки дата і номер акта про знищення маса залишків після доочищення і переробки

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

ЗВІТ
___________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання)
про культивування рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, у 20___ році

Порядковий номер Назва рослини Площа культивування, гектарів Обсяг
врожаю, кілограмів
Маса знищених залишків після очищення, кілограмів Кількість насіння, кілограмів
насіннєвого товарного

___________________ __________________ _________________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589

ПЕРЕЛІК ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. № 6 «Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р. № 786 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 106 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 299 «Про затвердження Порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 743 «Про затвердження Порядку знищення рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також відходів таких рослин».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1763 «Про внесення змін до Порядку знищення рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також відходів таких рослин».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 58 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів».

8. Пункти 5 і 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. № 1146.

9. Пункт 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1402.

10. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 602.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 616 «Про затвердження Порядку застосування заходів контролю за обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і/або прекурсорів».

12. Пункти 3 і 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті