Проект постанови КМУ щодо внесення змін до Пілотного проекту

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2012 р. № 340»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340» (далі — проект Постанови), який розроблено з метою подовження в 2013 році пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та забезпечити населення лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 26.12.2012 року на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, тел. (044) 200-07-93, e-mail: [email protected], відповідальна особа Ковальова І. П.

Державної служби з питань регуляторної політики та підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: [email protected].

та за телефоном/факсом: 498-43-01.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2012 р. № 340»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340» (далі — проект постанови Кабінету Міністрів України) розроблено з метою подовження пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та забезпечення населення лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Завданнями пілотного проекту щодо впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та часткового відшкодування вартості є:

 • забезпечення населення ефективними антигіпертензивними ліками;
 • забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги хворим на гіпертонічну хворобу;
 • впровадження стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії на основі наукових даних;
 • виявлення хворих на гіпертонічну хворобу на ранніх стадіях, її активна профілактика та боротьба з ускладненнями;
 • підвищення рівня медико-санітарної освіти населення;
 • пропаганда здорового способу життя.

Перші результати роботи пілотного проекту свідчать про помітне зниження як граничних рівнів оптово-відпускних цін від -4% до -17,8%, так і роздрібних цін на лікарські засоби, які задіяні в пілотному проекті. Так, наприклад середньозважена вартість 1 DDD амлодипіну знизилась на 16–19% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 роком.

При цьому відмічено збільшення споживання лікарських засобів в порівнянні з аналогічним період 2011 року практично по всіх молекулам. Так, для амлодипіну кількість проданих на аптечному ринку DDD збільшилося на 23%.

В цілому перші результати пілотного проекту дали надію на вирішення двох його головних завдань — зниження вартості препаратів для лікування артеріальної гіпертензії і, як наслідок, значне збільшення числа гіпертоніків, які постійно приймають ефективні гіпотензивні препарати за рекомендацією лікаря, і збільшення частки доступних та ефективних кардіологічних препаратів на українському фармацевтичному ринку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою Проекту постанови є забезпечення населення України лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ціни і ціноутворення».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

7. Запобігання корупції

Проект постанови Кабінету Міністрів України не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — www.moz.gov.ua. для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить забезпечити населення України лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить подовжити реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та забезпечити населення лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Заступник Міністра —
керівник апарату
Р.М. Богачев

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2012 р. № 340

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Унести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст.1197, № 45, ст. 1770, № 58, ст. 2342) такі зміни:

у пункті 1 слова та цифри «з 1 червня по 31 грудня 2012 р.» замінити словами та цифрами «з 1 червня 2012 р. по 31 грудня 2013 р.»;

у підпункті 2 пункту 2 слово «реєстрації» замінити словами «декларування зміни».

2. Міністерству фінансів разом з Міністерством охорони здоров’я передбачати під час складання та доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2013 рік кошти в розмірі, достатньому для здійснення часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2012 р. № 340»

1. Опис проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340» (далі — проект постанови Кабінету Міністрів України) розроблено з метою подовження пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та забезпечення населення лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Завданнями пілотного проекту щодо впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та часткового відшкодування вартості є:

 • забезпечення населення ефективними антигіпертензивними ліками;
 • забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги хворим на гіпертонічну хворобу; впровадження стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії на основі наукових даних;
 • виявлення хворих на гіпертонічну хворобу на ранніх стадіях, її активна профілактика та боротьба з ускладненнями;
 • підвищення рівня медико-санітарної освіти населення;
 • пропаганда здорового способу життя.

Перші результати роботи пілотного проекту свідчать про помітне зниження як граничних рівнів оптово-відпускних цін від -4% до -17,8%, так і роздрібних цін на лікарські засоби, які задіяні в пілотному проекті. Так, наприклад середньозважена вартість 1 DDD амлодипіну знизилась на 16-19% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 роком.

При цьому відмічено збільшення споживання лікарських засобів в порівнянні з аналогічним період 2011 року практично по всіх молекулам. Так, для амлодипіну кількість проданих на аптечному ринку DDD збільшилося на 23%.

В цілому перші результати пілотного проекту дали надію на вирішення двох його головних завдань — зниження вартості препаратів для лікування артеріальної гіпертензії і, як наслідок, значне збільшення числа гіпертоніків, які постійно приймають ефективні гіпотензивні препарати за рекомендацією лікаря, і збільшення частки доступних та ефективних кардіологічних препаратів на українському фармацевтичному ринку.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою Проекту постанови є продовження до кінця 2013 року пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та забезпечення населення лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший спосіб: залишити ситуацію такою яка вона є станом на сьогодні. Цей спосіб є недоцільним. Оскільки перші результати пілотного проекту показали позитивний його результат. Граничні рівні оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які задіяні в пілотному проекті знижені від -4% до -17,8%, та знижені також роздрібні ціни на них. Так, наприклад середньозважена вартість 1 DDD амлодипіну знизилась на 16-19% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 роком.

Другий спосіб: запропонований Проект постанови Кабінету Міністрів України. Цей спосіб є оптимальним способом так, як цим способом буде забезпечено населення доступними лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Для забезпечення населення доступними лікарськими засобами для лікування гіпертонічної хвороби в 2013 році пропонується подовжити розпочатий в 2012 році пілот у зв’язку з чим підготовлено відповідний проект постанови.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить подовжити до кінця 2013 року пілотний проекту з метою забезпечення осіб з гіпертонічною хворобою необхідними лікарськими засобами за доступною ціною.

6. Очікувані результати

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить забезпечити осіб з гіпертонічною хворобою доступними лікарськими засобами.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії проекту постанови — встановлено до 31.12.2013 року.

8. Показники результативності акта

1) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів — введення в дію вимог цієї постанови не передбачає додаткових надходжень та втрат державного та місцевих бюджетів.

2) Час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — термін випуску в обіг на ринок лікарських засобів не зміниться з прийняттям акту.

3) Кількість лікарських засобів, ціни на які будуть підлягати державному регулюванню та реєстрації.

4) Рівень поінформованості з нормами проект постанови оцінюється як середній, що забезпечувалося його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити показники базового та повторного відстеження.

Заступник Міністра —
керівник апарату
Р.М. Богачев
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

хмурый медик 18.12.2012 1:31
Затраты рабочего времени на выписывание рецепта под копирку с регистрацией номера в журнале финансовой отчётности...Не слишком ли затратное средство для снижения цены на лекарства? Фармацевта,придумавшего такой способ надо пригласить в уч. поликлинику и заставить его заполнить парочку таких рецептов... "Аптекари" не выписывают рецептов, поэтому не знают всех сложностей... "
Galenkin 25.01.2013 6:07
Да, с рецептами большая проблема... Я уже забыл как они выглядят. Скоро латынь забуду. За отпуск медикаментов без рецепта штрафуют не Вас и скандалы у прилавка выслушивать каждый день тоже нервов не хватает. И журналов у нас ... короче Вам по пояс будет. Наказ МОЗ України 19.07.2005 N 360 1.6. Рецепти обов'язково виписуються на: - рецептурні лікарські засоби; - безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах; - лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта.
Татьяна Ларина 05.06.2013 1:12
Видимо, за 2012 г. все деньги отмыть не успели, пришлось продлить на 2013 г. Как бы им еще объяснить, что эти "льготные" лекарства никому не нужны, а если и нужны, то цена на них вполне приемлема даже для очень не обеспеченных граждан.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті