Проект постанови КМУ «Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

16 Січня 2013 4:59 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», доопрацьованого з урахуванням висновку Міністерства юстиції України
від 1 жовтня 2012 року

Державна служба України з контролю за наркотиками розробила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності».

Проект розроблено з метою здійснення заходів щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, та приведення постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 12 січня 2012 року № 4320-VI (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби).

Зазначену мету пропонується реалізувати шляхом виключення із відповідного переліку висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил, а також доповнення його копією ліцензії на провадження медичної або ветеринарної практики (для фізичних осіб-підприємців).

Прийняття проекту постанови дозволить спростити діяльність суб’єктів господарювання при отриманні ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Проект постанови розміщено на веб-сайті Державної служби України з контролю за наркотиками в мережі Інтернет, за адресою: www.narкo.gov.ua в розділі «перелік проектів нормативно-правових актів для обговорення».

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови приймаються впродовж 1 місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: поштову — просп. Червонозоряний, 51, м. Київ, 03680, електронну — e-mail: mazurchuk@narko.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Пунктом 2 доручення Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України В.Ф. Януковича від 8 квітня 2011 року № 1-1/636 запропоновано здійснити заходи щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, шляхом внесення змін до власних нормативно-правових актів і підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів, які регулюють зазначене питання.

22 березня 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 4617-VI (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби).

Враховуючи зазначене, необхідно внести зміни до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, у частині документів, необхідних для отримання ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Тому ДСКН України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», який було погоджено всіма заінтересованими органами державної влади і пройшов правову експертизу Міністерства юстиції України, в результаті чого його було доопрацьовано (враховано зауваження та пропозиції) та внесено на розгляд Уряду.

Проте за результатами обговорення на засіданні Кабінету Міністрів України проект було повернуто ДСКН України для доопрацювання з урахуванням результатів обговорення (витяг з протоколу № 2 засідання Кабінету Міністрів України від 9 січня 2013 року).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є виконання пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України В.Ф. Януковича від 8 квітня 2011 року № 1-1/636 та приведення постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 березня 2012 року № 4617-VI (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби).

Досягнення поставленої мети вбачається шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756«Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756».

Реалізація акта не передбачає розроблення нових нормативно-правових актів, внесення змін до чинних нормативно-правових актів або визнання їх такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує повторного погодження Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров’я України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Проект потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою врахування думки громадськості, проект опубліковано на офіційному сайті ДСКН України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта складає у середньому близько 1000 на рік.

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, не зміниться, оскільки законодавством не передбачено справляння плати за видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил.

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання скоротиться у зв’язку зі зменшенням кількості документів, надання яких необхідно для отримання ліцензії.

11. Прогноз результатів

Прийняття цієї постанови Кабінету Міністрів України матиме наслідком приведення постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 березня 2012 року № 4617-VI (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби) та спрощення процедури ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом скорочення переліку документів, необхідних для одержання ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Голова  Державної служби України з контролю за наркотиками Володимир Тимошенко

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2013 р. №
Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 27, ст. 1212; 2011 р., № 52, ст. 2070; 2012 р., № 65, ст. 2661), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2013 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

У пункті 19 у графі «Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» абзаци перший — п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:

відповідність матеріально-технічної бази ліцензійним умовам провадження відповідного виду господарської діяльності;

наявність необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності нормативно-правових документів, у тому числі з питань стандартизації;

освітній і кваліфікаційний рівень працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується

довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я, видані за результатами медичного огляду, про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у керівників і працівників юридичної особи або у фізичної особи — підприємця, що має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, а також про відсутність серед зазначених осіб таких, що визнані непридатними до провадження окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

копії технічних та технологічних регламентів виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників)

довідка МВС про відсутність у керівників і працівників юридичної особи, які згідно із своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України, або про відсутність у фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення зазначених злочинів

дозвіл МВС на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

копія ліцензії на провадження медичної або ветеринарної практики (для фізичних осіб — підприємців)

копія свідоцтва відповідного державного органу про кондиційність та репродукційність насіння маку і конопель (у разі культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

копія акта апробації для насінницьких посівів (у разі культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

копія накладної на відпуск насіння маку і конопель (у разі культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

копія документа, що підтверджує право власності або оренди землі (у разі культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

копія договору про охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин (у разі культивування та/або використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, крім рослин роду коноплі, за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,08 відсотка)».

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» (далі — проект) розроблено на виконання пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 8 квітня 2011 року № 1-1/636 щодо скорочення переліків документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, з урахуванням норм законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Пунктом 2 доручення Прем’єр-міністра України від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 8 квітня 2011 року № 1-1/636 запропоновано здійснити заходи щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, шляхом внесення змін до власних нормативно-правових актів і підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів, які регулюють зазначене питання.

Проект розроблено з метою спрощення діяльності суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та приведення постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 березня 2012 року № 4617-VI (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби).

1. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту забезпечить скорочення переліку документів, необхідних для одержання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом виключення з переліку висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил.

Основними цілями державного регулювання, які досягаються з прийняттям проекту, є спрощення діяльності суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Цілі прийняття проекту відповідають стратегічним цілям, що визначені Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пунктом 2 доручення Прем’єр-міністра України від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 8 квітня 2011 року № 1-1/636.

2. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

У разі збереження діючого регулювання зазначеного питання, тобто діючої редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756«Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» залишається незмінним перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та порядок отримання ліцензій.

Прийняття проекту є єдиним та найбільш прийнятним способом розв’язання вказаної вище проблеми та досягнення мети державного регулювання у цій сфері, необхідність розроблення та прийняття якого передбачено Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби) та дорученням Прем’єр-міністра України від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 8 квітня 2011 року № 1-1/636.

Такий спосіб забезпечить досягнення вказаних вище цілей у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання господарської діяльності у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення цілей Оцінка способу для досягнення встановлених цілей

Причини відмови від альтернативних способів.

Аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення у діючій редакції нормативно-правового акта з питань ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Такий спосіб є недоцільним, оскільки нині діюча постанова Кабінету Міністрів України залишає незмінним перелік документів, необхідних для здійснення ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ринковий механізм Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Ринкові механізми не замінюють роль держави у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Обраний спосіб Вирішує існуючу проблему, забезпечує досягнення встановлених цілей. Забезпечує досягнення вказаних вище цілей у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що повністю узгоджується із регуляторним законодавством.

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Цим проектом передбачено внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756«Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», необхідних для виконання доручення Прем’єр-міністра України від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 8 квітня 2011 року № 1-1/636 та приведення її у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 березня 2012 року № 4617-VI (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби).

Основними заходами розв’язання визначеної проблеми є внесення відповідних змін до нормативно-правового акта.

Вказані механізми забезпечать належне управління організаційними та кваліфікаційними чинниками суб’єктів господарювання, що вплине на ефективність державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Обраний спосіб та визначені механізми досягнення цілей державного регулювання побудовані на основних принципах регуляторної політики та основних принципах державного нагляду (контролю) з урахуванням принципів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і вимог щодо забезпечення безпеки держави, суспільства, громадянина.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» вирішить такі питання:

приведення нормативно-правових актів, які регулюють питання у сфері обігу наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів, у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби);

виконання доручення Прем’єр-міністра України від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 8 квітня 2011 року № 1-1/636;

спрощення діяльності суб’єктів господарювання при підготовці та поданні документів для ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом виключення з переліку висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил;

оскільки виконання вимог проекту є обов’язковим згідно із законодавством, то суб’єкти господарювання набувають для себе позитивних результатів.

Позитивними чинниками, що можуть сприяти досягненню визначених цілей, є те, що існуюча в державі сфера обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є досить розвинутою і дозволяє ефективно впроваджувати нормативно-правові акти, зокрема регуляторні. Крім того, впровадження регуляторних норм проекту не потребує додаткових витрат з боку державних органів.

Негативних чинників проект не несе.

Органи державної влади, суб’єкти господарювання мають достатньо можливостей щодо впровадження та виконання регуляторних вимог проекту.

Вплив зовнішніх факторів (вимог міжнародних стандартів та документів СОТ) на дію акта відсутній, тому що положення проекту розроблені з урахуванням принципу узгодженості та гармонізації законодавства України з міжнародними документами.

Прийняття та оприлюднення проекту в установленому порядку забезпечить доведення до відома відповідних суб’єктів господарювання його положень. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання буде достатній для усвідомлення та виконання норм проекту.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторних положень проекту будуть здійснюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» з урахуванням положень Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є скорочення кількості документів, необхідних для одержання ліцензій, не допускаючи запровадження подання будь-яких паперових витягів (довідок) із державних реєстрів, інших державних автоматизованих систем зберігання та обробки даних.

Прийняття регуляторного акта сприятиме спрощенню діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, гарантом якої відповідно до законодавства є держава.

Результати проведеного у простій формі аналізу вигод та витрат, що матимуть місце при впровадженні проекту, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.

Перелік очікуваних позитивних та негативних факторів
(вигод та витрат), що матимуть місце при впровадженні проекту нормативно-правового акта

Суб’єкти відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Витрати Вигоди
Держава(органи державної влади). Витрати, пов’язані із забезпеченням надання адміністративних послуг (залишаються на рівні існуючих).

Витрати на виконання вимог при здійсненні діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (залишаються на рівні існуючих).

Упорядкована і чітко визначена компетенція органів державної влади при здійсненні регуляторних функцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Чітко визначений перелік документів, необхідних для проведення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Суб’єкт господарювання захищений від вимог органів влади, що не визначені законодавством.
Суб’єкти господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі фізичні особи — підприємці, які мають ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики Витрати на отримання ліцензії (залишаються на рівні існуючих). Спрощення відносин між суб’єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, органом ліцензування та державними органами, на які покладено контрольні функції.

Конкретизація та диференціація вимог до суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Громадяни Немає. Немає.

Прийняття проекту сприятиме упорядкуванню відносин між суб’єктами сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

7. Термін дії акта

Термін дії акта не обмежений у часі, оскільки необхідність державного регулювання сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є постійною функцією, що обумовлюється потребою у забезпеченні безпеки громадян, суспільства та держави.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

8.1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта не змінюються, оскільки законодавством не передбачено справляння плати за видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження господарської діяльності із зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

8.2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта складає у середньому близько 1000 на рік.

8.3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання не зміниться, оскільки законодавством не передбачено справляння плати за видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил.

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання скоротиться у зв’язку зі зменшенням кількості документів, надання яких необхідно для отримання ліцензії.

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта — середній, оскільки проект акта розміщений на офіційному сайті ДСКН України.

8.5. Серед показників результативності регуляторного акта також є зменшення суб’єктами господарювання витрат часу на збір документів, необхідних для одержання ліцензії.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та організації проведення їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акту, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися Державною службою України з контролю за наркотиками протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до ДСКН України.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державною службою України з контролю за наркотиками.

Голова Державної служби України з контролю за наркотиками Володимир Тимошенко

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті