Проект постанови КМУ «Про нову редакцію п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 955»

ПОВІДОМЛЕННЯ

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про нову редакцію п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 955», пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на сайті Міністерства економіки України: www.me.gov.ua (розділ «Обговорення проектів документів») та урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада» (розділ «Консультації з громадськістю»).

Метою прийняття проекту постанови є встановлення економічно-обґрунтованих цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення шляхом:

 • встановлення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), постачальницько-збутових надбавок на рівні не вище ніж 15 відсотків оптово-відпускної ціни у розмірі до 12 грн. за одну упаковку та не вище ніж 12 відсотків оптово-відпускної ціни у розмірі з 12 грн. за одну упаковку;
 • граничних торговельних (роздрібних) надбавок не вище ніж 35 відсотків закупівельної ціни у розмірі до 13 грн. 80 коп. за одну упаковку та не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни у розмірі з 13 грн. 80 коп.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови приймаються впродовж 1 місяця з дати оприлюднення проекту за адресою:

01008, Київ-8, вул. М. Грушевського, 12/2, [email protected] — Міністерство економіки України, департамент цінової політики;

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, [email protected] — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництв­а.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про нову редакцію п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 955» (далі — проект постанови) розроблено з метою встановлення економічно-обґрунтованих цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення з урахуванням пропозицій МОЗ, Держлікінспекції, Держцінінспекції, рішень депутатів обласних рад та звернень населення України.

Проектом постанови пропонується встановити на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), незалежно від рівня оптово-відпускної ціни оптимальний рівень граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок.

Відповідно проектом постанови запроваджується державне регулювання на лікарські засоби і вироби медичного призначення, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 грн. за одну упаковку, оскільки зазначена норма призводить до штучного, необґрунтованого підвищення роздрібних цін на лікарські засоби вітчизняного виробництва, які були найдешевшими і найбільш вживаними соціально незахищеними верствами населення.

За результатами контрольно-наглядової роботи, проведеної органами державного контролю за цінами, зафіксовано значне зростання роздрібних цін на найбільш вживані лікарські засоби і вироби медичного призначення: так, за період з 1 жовтня 2008 року до 31 жовтня 2009 року відбулося зростання цін на медпрепарати майже до 140 відсотків.

За даними Держцінінспекції, станом на 30.10.2009 р. у порівнянні з 10.04.2009 р. роздрібні ціни на цей асортимент ліків зросли на 1,0 — 75,3 відсотка, в окремих випадках відбулося зниження на 14,5 відсотка, зокрема, на валідол табл. № 10 роздрібна ціна зросла з 0,77 до 1,35 грн./уп. або на 75,3 відсотка; анальгін Д табл. по 0,5 № 10 роздрібна ціна зросла з 0,75 до 1,10 грн./уп. або на 46,7 відсотка; папазол табл. по 0,12 № 10 роздрібна ціна зросла з 1,95 до 2,50 грн./уп. або на 28,2 відсотка; барбовал, краплі 25 мл. роздрібна ціна зросла з 5,64 до 7,0 грн./уп. або на 24,1 відсотка; глібенкламід табл. № 10 роздрібна ціна зросла з 3,52 до 4,39 грн./уп. або на 24,7 відсотка.

Також зафіксовані випадки застосування торговельних надбавок у розмірі до 56,8 відсотка до оптово-відпускних цін на лікарські засоби вітчизняного виробництва за ціною нижчою 12 грн. за упаковку.

Водночас, встановлено такі факти у ТОВ «3І (три і)», у якого при загальній кількості найменувань лікарських засобів 6061 — кількість найменувань лікарських засобів з оптово-відпускною ціною нижче 12 грн. за упаковку складає 3100 або 51,1 відсотка.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття проекту постанови є встановлення економічно-обґрунтованих цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення шляхом:

 • встановлення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), постачальницько-збутових надбавок на рівні не вище ніж 15 відсотків оптово-відпускної ціни у розмірі до 12 грн. за одну упаковку та не вище ніж 12 відсотків оптово-відпускної ціни у розмірі з 12 грн. за одну упаковку;
 • граничних торговельних (роздрібних) надбавок не вище ніж 35 відсотків закупівельної ціни у розмірі до 13 грн. 80 коп. за одну упаковку та не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни у розмірі з 13 грн. 80 коп.;
 • поширення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), незалежно від їх вартості.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший варіант. Залишити ситуацію без змін, але це призведе до подальшого неконтрольованого зростання оптово-відпускних цін на лікарські засоби, ціна яких нижча ніж 12 грн. за одну упаковку.

Другий варіант. (нерегуляторні механізми (ринкова саморегуляція). Неефективність даного способу проявилась навесні 2009 року, коли ціни були необґрунтовано завищені на лікарські засоби вітчизняного виробництва, які були найдешевшими і найбільш вживаними.

Третій варіант (оптимальний). Заміна нової редакції п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 955, яка врегульовуватиме комплексно та повно порушені питання, що дозволить уникнути недоліків попередніх способів досягнення зазначених цілей.

4. Механізми та заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми можливо шляхом реалізації таких заходів:

 • поширення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. № 333 («Офіційний вісник України», 2009, № 27, ст. 906), незалежно від їх вартості;
 • встановлення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що підлягають державному регулюванню, оптимальних граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок.

Прийняття проекту постанови буде підставою для вирішення питання щодо стримування необґрунтованого підвищення цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення з оптово-відпускною ціною до 12 грн. за одну упаковку.

5. Оцінка можливостей впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

У разі прийняття цього регуляторного акта буде створено умови для забезпечення передумов створення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, зазначені у Національному переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), та зокрема, буде встановлено на них оптимальний рівень граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок.

Оскільки, регуляторний акт вносить зміни до існуючого нормативно-правового акту, який виконується, тому він буде виконуватись.

6. Очікувані результати прийняття акта:

Суб’єкти Вигоди Втрати
Держава Створення умов для вирішення питання запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби з урахуванням Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, забезпечення вдосконалення державної соціальної та регуляторної політики у сфері охорони здоров’я та встановлення економічно-обґрунтованих цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення. Не передбачається.
Суб’єкти господарювання Не передбачається Передбачаються у зв’язку із зменшенням розміру надбавок
Громадяни Забезпечення економічної доступності населення щодо найдешевших і найбільш вживаних лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, що сприятиме забезпеченню соціальних гарантій населенню. Не передбачається

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії необмежений.

8. Показники результативності акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

 • темпи росту цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення не перевищують темпи росту індексу споживчих цін;
 • зменшення цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які підлягають державному регулюванню, оптово-відпускна ціна яких менша 12 грн.;
 • забезпечення економічної доступності щодо лікарських засобів, які користуються широким попитом у соціально незахищених верств населення;
 • дія акта поширюється на всі суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва, оптової і роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
 • час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — час витрачатиметься на вивчення основних вимог, які передбачені в проекті постанови.

Норма щодо запровадження граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок на лікарські засоби і вироби медичного призначення, оптово-відпускна ціна яких менша 12 грн., розміщена на офіційному сайті Держлікінспекції 30.09.2009 р. в проекті постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо удосконалення державного регулювання ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Після прийняття цього нормативно-правового документа його буде офіційно опубліковано згідно з вимогами Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».

Виконання вимог проекту постанови не потребує грошових витрат з боку суб’єктів господарювання.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу показників результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності, шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Заступник Міністра економіки України В. М. Пантелеєнко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Правові аспекти

До основних нормативно-правових актів, що діють у сфері застосування розробленого проекту постанови відносяться:

Проект постанови не потребує внесення змін до інших нормативних актів.

2. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цієї постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

3. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови буде направлено на погодження МОЗ, Мінфіну, Мін’юсту, Держлікінспекції.

4. Регіональний аспект

Запропонований проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

5. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

6. Громадське обговорення

Норма щодо запровадження граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок на лікарські засоби і вироби медичного призначення, оптово-відпускна ціна яких менша 12 грн., розміщена на офіційному сайті Держлікінспекції 30.09.2009 р. в проекті постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо удосконалення державного регулювання ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу розміщено на сайті Мінекономіки: www.me.gov.ua (розділ «Обговорення проектів документів») та урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада» (розділ «Консультації з громадськістю»).

7. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

8. Прогноз результатів

Реалізація акта дозволить забезпечити населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення за економічно — обґрунтованими цінами.

Заступник Міністра економіки України В. М. Пантелеєнко

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від_________________2009 р. №_______

ПРО НОВУ РЕДАКЦІЮ ПУНКТУ 1 ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 17 жовтня 2008 р. № 955

З метою встановлення економічно-обґрунтованих цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» («Офіційний вісник України», 2008 р., № 84, ст. 2825, № 91, ст. 3020, 2009, № 27, ст. 906) викласти у такій редакції:

«1. Установити:

1) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів),:

 • граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 15 відсотків оптово-відпускної ціни у розмірі до 12 грн. за одну упаковку та не вище ніж 12 відсотків оптово-відпускної ціни у розмірі з 12 грн. за одну упаковку;
 • граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 35 відсотків закупівельної ціни у розмірі до 13 грн. 80 коп. за одну упаковку та не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни у розмірі з 13 грн. 80 коп.;

2) на лікарські засоби і вироби медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), що придбаваються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни.»

2. Ця постанова набуває чинності з 1 грудня 2009 року.

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті