Законопроект «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки»

10 Квітня 2013 11:24 Поділитися

Проект

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки (далі – Програма), що додається.

2. Державній службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань у тримісячний термін розробити та затвердити план моніторингу та оцінки ефективності Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади – виконавцям Програми розробити в межах компетенції накази про виконання Програми урахуванням очікуваних результатів, показників, завдань і заходів Програми.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити відповідні регіональні цільові соціальні програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки з урахуванням очікуваних результатів, показників, завдань і заходів Програми.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, іншим установам та організаціям – виконавцям Програми:

 • щороку до 1 лютого надавати Державній службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань звіт про виконання завдань і заходів Програми у межах компетенції відповідно до плану моніторингу Програми;
 • щороку передбачати у бюджетах відповідного рівня кошти для виконання завдань і заходів Програми і надавати узгоджені пропозиції Міністерству фінансів України.

6. Міністерству фінансів України врахувати визначені державним замовником обсяги бюджетних коштів для виконання завдань і заходів Програми у відповідних бюджетних програмах під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік виходячи з можливостей Державного бюджету.

7. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. Янукович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від «___»____2013 року

№ _____

 ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетів державної політики України у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань України у сфері ВІЛ/СНІДу, зокрема, щодо виконання Декларації Цілей розвитку тисячоліття та Політичної декларації 2011 року з активізації зусиль для викорінення ВІЛ/СНІДу, схваленої за підсумками Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН (8-10 червня 2011 р., Нью-Йорк).

Сучасний стан розвитку епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в Україні характеризується широким поширенням ВІЛ серед різних контингентів населення, насамперед серед осіб, які відносяться до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ; переважним ураженням осіб працездатного віку; нерівномірним поширенням ВІЛ-інфекції на різних територіях України; зміною домінуючого шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий.

Незважаючи на зусилля держави, проблеми, пов’язані з поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу, залишаються гострими. Так, від початку реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції (1987 рік) станом на 1 січня 2013 року в країні зареєстровано понад 223 тисячі (223 530) випадків ВІЛ-інфекції (з них 36 830 випадків ВІЛ-інфекції у дітей до 14 років), у тому числі 56 382 випадки СНІДу, включаючи 1 224 дітей до 14 років. Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом в закладах охорони здоров’я в Україні, становить понад 128 тисяч осіб (128 936). Показник поширеності ВІЛ-інфекції досяг 283,6 на 100 тис. населення, і майже у 24 тисяч ВІЛ-інфікованих осіб (24 059) хвороба досягла кінцевої стадії – СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 52,9 на 100 тис. населення. За весь період спостереження 28 тисяч осіб (28 498) померли від захворювань, зумовлених СНІДом. Оціночні дані засвідчують, що на початок 2012 року в країні мешкало 230 тисяч людей віком від 15 років і старші, які живуть з ВІЛ, що становило 0,58% усього населення в цій віковій категорії.

Разом з тим, у ході впровадження програм і заходів, у тому числі Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, спостерігається тенденція до стабілізації епідемічної ситуації. Зокрема, знизився показник темпів приросту нових випадків ВІЛ-інфекції (з 16,8% у 2006 році до 3,6% в 2011 році), зменшилася частка випадків захворювань на ВІЛ-інфекцію у віковій групі 15-24 років серед усіх уперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції. Майже в 6 разів (з 27,8% у 2001 році – початок впровадження програми – до 4,7% у 2010 році) вдалося знизити показник частоти передачі ВІЛ від матері до дитини.

Тенденції розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні продовжують викликати занепокоєння. Незважаючи на істотний прогрес, кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щорічно збільшується; доступ до лікування, особливо серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, є низьким; смертність від СНІДу залишається високою. Основною причиною смерті ВІЛ-інфікованих є туберкульоз. Ці проблеми потребують вирішення програмним методом.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом забезпечення державою сталості системи надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у контексті реформи системи охорони здоров’я і соціальної сфери.

ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

У процесі державного планування протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу опрацьовано три варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає продовження реалізації комплексного підходу до протидії епідемії, який був основою Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки. Однак цей підхід потребує змін, враховуючи тенденції розвитку епідемічного процесу упродовж останніх 5 років в Україні та світі.

В рамках другого варіанту розв’язання проблеми проаналізовано можливості запровадження в Україні згаданої вище стратегії «В напрямку цілі «нуль». Проте з огляду на специфіку соціально-економічної ситуації в Україні та впровадження реформи системи охорони здоров’я, досягнення цілей вказаної стратегії до 2015 року в повному обсязі (зниження у два рази: передачі ВІЛ статевим шляхом; материнської смертності внаслідок ВІЛ/СНІДу, числа смертей від туберкульозу серед людей, які живуть з ВІЛ; усунення вертикальної передачі ВІЛ,  запобігання новим випадкам ВІЛ-інфекції серед споживачів наркотиків) є нереалістичним, але актуальні для України напрями цієї стратегії інтегровано до третього варіанту розв’язання проблеми.

Третій, оптимальний варіант – забезпечення сталості системи надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у контексті реформи системи охорони здоров’я та соціальної сфери.

Цей варіант розв’язання проблеми має свої особливості і переваги:

 • враховує актуальність процесу реформування системи охорони здоров’я та соціальної сфери, зокрема, передбачає оптимізацію системи надання медичних і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників спеціалізованих служб і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їхнім партнерам, людям, які живуть з ВІЛ, тощо);
 • ґрунтується на дотриманні прав людини,
 • враховує потреби населення у доступі до послуг з консультування, тестування на ВІЛ та діагностики ВІЛ-інфекції,
 • забезпечує пріоритетність охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та інших осіб, яких торкнулась епідемія;
 • посилює профілактичний компонент Програми, спрямований як на групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, так і на загальне населення, з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;
 • передбачає системне формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, що має на меті подолання їх дискримінації та стигматизації;
 • включає гендерний підхід при плануванні та впровадженні програм, проектів і заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • застосовує міжсекторальний та міжвідомчий підхід до реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • залучає громадські організації до надання послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, у тому числі на засадах соціального замовлення;
 • спрямовує на забезпечення життєздатності та сталості ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, у тому числі тих, які впроваджуються за донорські кошти.

Розв’язання проблеми можливе шляхом реалізації протягом 2014-2018 років таких напрямів діяльності:

 • забезпечити доступ 100 відсотків загального населення, зокрема, дітей та молоді, до програм профілактики ВІЛ-інфекції;
 • удосконалити систему консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію для її виявлення на початкових стадіях;
 • забезпечити вільний доступ до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, зокрема, молоді, груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також ув’язнених та звільнених з місць позбавлення волі, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та безпритульних дорослих;
 • забезпечити 100% тестування донорської крові із забезпеченням зовнішньої оцінки якості;
 • наблизити до нуля кількість випадків інфікування ВІЛ-інфекцією через переливання крові та її продуктів, а також під час пересадки клітин, тканин, органів;
 • забезпечити проведення лабораторних досліджень та діагностики ВІЛ-інфекції гарантованої якості;
 • забезпечити надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ;
 • вжити заходів для зниження на 70 відсотків кількості нових випадків ВІЛ-інфекції серед підлітків з числа груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (14-18 років);
 • забезпечити 100-відсотковий доступ та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини;
 • забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, раннє виявлення випадків інфікування із застосуванням новітніх технологій діагностики;
 • забезпечити доступ для людей, які живуть з ВІЛ, до допоміжних репродуктивних технологій за умови запобігання передачі ВІЛ від батьків до майбутньої дитини;
 • розширити охоплення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та які не отримують належного батьківського піклування;
 • забезпечити профілактику інфікування ВІЛ на робочому місці, передусім для медичних працівників;
 • забезпечити розробку, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення;
 • сприяти плануванню та впровадженню програм сексуального виховання молоді та формування навичок збереження репродуктивного здоров’я з урахуванням ґендерного підходу;
 • врахувати ґендерний підхід при наданні медико-соціальних і профілактичних послуг людям, які живуть з ВІЛ (у тому числі підліткам);
 • забезпечити здійснення медико-соціальних заходів із супроводу лікування, залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів у медичних програмах;
 • забезпечити охоплення соціальними послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я;
 • забезпечити доступ до безперервного лікування антиретровірусною терапією для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують;
 • запровадити застосування АРТ як засобу профілактики поширення ВІЛ-інфекції, в тому числі шляхом раннього виявлення і раннього лікування;
 • забезпечити лабораторний супровід лікування ВІЛ-інфекції, сприяти формуванню прихильності до АРТ;
 • забезпечити безперервність проведення АРТ шляхом своєчасного планування, здійснення закупівель і постачання АРВ-препаратів, створення їх запасу та контролю за цільовим використанням;
 • здійснити заходи щодо залучення представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до безперешкодного лікування антиретровірусною терапією;
 • забезпечити організацію та доступ до паліативної та хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та підготовку відповідних кадрів для надання такої допомоги;
 • забезпечити лікування та медикаментозну профілактику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб;
 • узгодити системи протидії туберкульозу та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу щодо раннього виявлення випадків захворювання на туберкульоз та розширення профілактичного лікування латентної туберкульозної інфекції для людей, які живуть з ВІЛ;
 • охопити безперервними програмами замісної підтримувальної терапії щонайменше 35 відсотків споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують, із залученням їх до реабілітаційних програм, у тому числі у закладах Державної пенітенціарної служби;
 • розширити інтегрований підхід до надання медико-соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечити децентралізацію цих послуг через мережу центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та кабінетів «Довіра» з метою підвищення їх доступності на місцевому рівні;
 • сформувати толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50 відсотків рівень стигми та дискримінації до цих людей.
 • забезпечити доступ до правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику, у випадках порушення їх прав;
 • розширити інформаційні, навчальні програми з формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також з питань захисту своїх прав людьми, які живуть з ВІЛ, для запобігання випадкам їх дискримінації;
 • удосконалити механізми міжвідомчої і міжсекторальної координації виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції;
 • забезпечити інноваційне адміністрування діяльності спеціалізованих служб і закладів, центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, що надають медичні і соціальні послуги людям, які живуть з ВІЛ, у відповідності з реформою системи охорони здоров’я;
 • забезпечити надання послуг з консультування, тестування, діагностики ВІЛ-інфекції в загальнолікарняній мережі;
 • здійснити наукові дослідження для розробки та подальшого впровадження інноваційних програм з профілактики та з формування навичок безпечної щодо ВІЛ поведінки у загального населення, зокрема у дітей та молоді; діагностики та лікування ВІЛ-інфекції; з питань, пов’язаних з подовженням життя осіб, які отримують АРТ;
 • передбачити проведення наукових досліджень у медико-біологічній (медицина, фармакологія, біотехнологія, епідеміологія, вірусологія, імунологія, молекулярна біологія, геноміка, протеоміка та біоінформатика ВІЛ-інфекції/СНІДу) та соціоекономічній сферах (соціологія, соціальна психологія, економіка тощо);
 • організувати підготовку фахівців для надання медичних та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі лікарів сімейної медицини;
 • удосконалити на національному і регіональному рівні механізми державних закупівель, забезпечити своєчасне постачання в достатній кількості препаратів для лікування опортуністичних інфекцій, АРТ-препаратів, тест-систем для тестування на ВІЛ і лабораторного моніторингу людей, які живуть з ВІЛ, інших лікарських засобів;
 • забезпечити розроблення та виробництво вітчизняних антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції;
 • забезпечити розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів, що проводяться на національному та регіональному рівні.
 • забезпечити державну підтримку життєстійкості програм, які реалізуються за рахунок Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, інших донорів;
 • забезпечити застосування механізму соціального замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до затверджених стандартів із залученням громадських і благодійних організацій.

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

Завдання та заходи Програми наведено в Додатку 2.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми спрямовано на досягнення таких результатів за умови забезпечення їх повного та своєчасного фінансування:

 • наблизити до нуля кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед загального населення, передусім молоді. та зменшити на 50 відсотків кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;
 • наблизити до нуля кількість випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
 • забезпечити доступ до профілактичних програм для усіх груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;
 • охопити 100 відсотків школярів та студентської молоді програмами профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя у навчальних закладах усіх форм власності;
 • охопити медико-соціальними послугами з догляду та підтримки 100 відсотків ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я;
 • забезпечити доступ до безперервного лікування антиретровірусною терапією для 100 відсотків хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують;
 • зменшити на 50 відсотків смертність від туберкульозу серед хворих з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ;
 • охопити безперервними програмами замісної підтримувальної терапії щонайменше 35 відсотків споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують, із залученням їх до реабілітаційних програм;
 • сформувати толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50 відсотків рівень стигми та дискримінації до цих людей.

Розраховані показники подано в Додатку 3.

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті органам, відповідальним за виконання програми, у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів і може бути уточнено під час складання проекту державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливості дохідної частини бюджету.

Для виконання заходів Програми також можуть залучатися міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги.

Орієнтовний обсяг фінансування становить: усього за Програмою – __________ тис. гривень, у тому числі з Державного бюджету – __________ тис. гривень, з місцевих бюджетів – ____________тис. гривень, з інших джерел – ______________ тис. гривень.

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2014-2018 роки

1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від ____ 2013 р. № ___.

2. Програму затверджено Законом України від ___ 2013 року № _____.

3. Державний замовник – Держслужба соцзахворювань.

4. Керівник Програми – Голова Держслужби соцзахворювань.

5. Відповідальні виконавці: Держслужба соцзахворювань, МОЗ, ДПтС, МОН, Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики, МВС, Міноборони, Держкомтелерадіо, Національна академія наук, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання Програми: 2014-2018 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками (тис. гривень)

2014

2015

2016

2017

2018

Усього            
У тому числі            
Кошти державного бюджету            
Кошти місцевих бюджетів            
Кошти Глобального фонду            
Інші джерела            

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

 

Моніторинг впровадження

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Головні розпорядники коштів

Джерела фінансування

 Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, гривень

 

Найменування завдання

Заходи

Індикатор/ показник вимірювання

Показники – Базовий та Цільовий

 

загальний обсяг

 у тому числі за роками

 
   

 

2014

2015

2016

2017

2018

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції                                    
  Здійснювати державний нагляд і контроль за додержанням законодавства у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу             ДССЗ

2014-2018

   

коштів не потребує

           
  Забезпечити діяльність рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і взаємодію цих рад на національному, регіональному та місцевому рівні кількість засідань відповідних рад (не менше ніж 4 рази на рік для кожної ради)

4

4

4

4

4

ДССЗ, МОЗ, РМ АР Крим, ОДА

2014-2018

   

коштів не потребує

           
  Забезпечити розбудову спроможності Секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу             ДССЗ

2014-2018

ДССЗ

ГФ

812 920

812 920

         
  Організувати проведення національної конференції з питань ВІЛ/СНІДу «За кожне життя – разом!» Кількість конференцій (2)  

1

      ДССЗ, МОЗ, Мережа ЛЖВ, Альянс

2015, 2017

ДССЗ
Мережа ЛЖВ
Альянс

ГФ

1 500 000

 

1 500 000

       
       

1

     

ДБ

1 300 000

     

1 300 000

   
  Забезпечити проведення на національному рівні конференцій з моніторингу й оцінки ефективності заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Кількість конференцій (2)  

1

      ДССЗ, МОЗ, Мережа ЛЖВ, Альянс

2015, 2017

МОЗ

ГФ, Інші джерела

441 000

 

441 000

       
  Запровадити проведення регулярних консультацій тристоронніх партнерів (на національному, галузевому та територіальному рівнях) та системного обміну інформацією  з питань розроблення та впровадження програм з протидії поширенню ВІЛ у сфері праці  

1

1

1

1

1

Мінсоцполітики, ДССЗ, всеукраїнські об’єднання профспілок, всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців

2014-2018

   

коштів не потребує

           
  Забезпечити ефективну діяльність тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу             ДССЗ, МОЗ, НАМН, Мінсоцполітики, МВС, ДПтс, МОН, Мінмолодьспорт, ДСКН, Держлікслужба, Держсанепідслужба та інші виконавці програми

2014-2018

МОЗ

ГФ

436 800

168 000

134 400

134 400

     
  Розробити нормативні документи, які регламентують міжвідомчу взаємодію у напрямку протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу кількість нормативних актів (4)  

1

1

1

1

ДССЗ, МОЗ, НАМН, Мінсоцполітики, МВС, ДПтс, МОН, ДСКН, Держлікслужба, Держсанепідслужба

2014-2018

МОЗ

ГФ

2 820 776

991 043

914 867

914 867

     
Забезпечення сталості і життєздатності програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу                                    
  Розробити Концепцію розвитку служби СНІДу в умовах реформування охорони здоров’я кількість нормативних актів (1)

1

        ДССЗ, МОЗ, НАМНУ,

2 014

                 
  Розробити та впровадити національні стратегії забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до профілактичних послуг та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД кількість стратегій (2)

1

1

      ДССЗ, МОЗ, НАМН, громадські організації (за згодою), Мінсоцполітики

2 015

   

коштів не потребує

           
  Сприяти розробленню та виробництву вітчизняних антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції    

1

      МОЗ, Держлікслжба, НАМН, Мінсоцполітики

2015, 2017

                 
  Розробити та впровадити стратегію забезпечення  доступу ЛЖВ до палітивної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я Кількість закладів  

4

      МОЗ, Держслужба соцзахворювань

2 015

                 
  Забезпечити застосування механізму соціального замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до затверджених стандартів із залученням громадських і благодійних організацій             ДССЗ, Мінсоцполітики, РМ АР Крим, ОДА, громадські організації ( за згодою)

2014-2018

                 
  Забезпечити пілотне впровадження інноваційних форм організації надання медичної допомоги ЛЖВ, у тому числі впровадження нових моделей фінансування ЗПТ. Кількість пілотних проектів (2)

1

 

1

    ДССЗ, МОЗ, ДСКН, НАМН, РМ АР Крим, ОДА

2014-2018

 

ДБ
Місцеві бюджети
ГФ
Інші джерела

             
  Запровадження гендерного підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ, та представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ Робочі групи

4

4

4

    Мінсоцполітики, ДССЗ, Альянс, Мережа ЛЖВ

2014-2018

Мережа ЛЖВ

Глобальний Фонд

78 912

26 304

26 304

26 304

     
  Провести дослідження доступності гендерно орієнтованих медичних і соціальних послуг  для ЛЖВ, що надаються державними та недержавними організаціями, та за результатами розробити план заходів щодо запровадження/покращення цих послуг Дослідження    

1

    ДССЗ, Мережа ЛЖВ (за згодою)

2 016

Мережа ЛЖВ

Глобальний Фонд

203 904

   

203 904

     
Удосконалення законодавчої та нормативної бази у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу                                    
  Забезпечити систематичний перегляд законодавчої бази та медико-технологічної документації з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу кількість нормативних документів (5)

1

1

1

1

1

всі виконавці програми

2014-2015

МОЗ

ГФ

             
  Розробити, затвердити та впровадити стандарти надання соціальних послуг для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ЛЖВ кількість стандартів (2)  

1

1

    Мінсоцполітики, ДССЗ, Альянс, Мережа ЛЖВ

2015-2016

                 
Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ               ДССЗ, МОЗ, РМ АР Крим, ОДА

2014-2018

МОЗ
РМ АР Крим, ОДА
ГФ

ДБ
Місцевий бюджет
ГФ, інші джерела

             
  Забезпечити інноваційне адміністрування діяльності закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги людям, які живуть з ВІЛ, у відповідності з реформою системи охорони здоров’я             МОЗ, ДССЗ, РМ АР Крим, ОДА                    
  Удосконалити кадрове та матеріально-технічне забезпечення  центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та мережі кабінетів “Довіра”  як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров’я Кількість утворених міських та районних центрів           МОЗ, ДССЗ, РМ АР Крим, ОДА

2014-2018

   

обсяг фінансуванння уточнюється

           
  Зміцнити матеріально-технічну базу спеціалізованих лабораторій обласних і міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом % забезпеченості обладнанням           МОЗ, Держслужба соцзахворювань, РМ АР Крим, ОДА

2014-2018

   

обсяг фінансуванння уточнюється

           
  Розширити мережу  кабінетів ЗПТ у закладах охорони здоров’я, передусім у протитуберкульозних закладах та центрах профілактики і боротьби зі СНІДом Кількість сайтів           МОЗ, Держслужба соцзахворювань, РМ АР Крим, ОДА      

обсяг фінансуванння уточнюється

           
  Забезпечити здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб             Держсанепідслужба, РМ АР Крим, ОДА                    
Розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на національному та регіональному рівні                                    
  Забезпечити діяльність центрів моніторингу й оцінки відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на національному і регіональному рівні             ДССЗ

2014-2018

                 
  Забезпечити проведення незалежної оцінки виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки Підготовлений звіт      

1

  всі виконавці програми

2 017

МОЗ, ДССЗ

Інші джерела

             
  Розробити та впровадити єдину електронну систему епідеміологічного та клінічного моніторингу ВІЛ-інфекції Наявність електронної системи    

1

    МОЗ, ДССЗ, Міноборони, НАМНУ, ДПТС

2 016

ДССЗ, Мережа ЛЖВ

ГФ, Інші джерела

             
  Забезпечити щорічну підготовку звітів за показниками Національного плану МіО ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Кількість щорічних аналітичних звітів за показниками Національного плану МіО ефективності заходів протидії ВІЛ/СНІДу (5)

1

1

1

1

1

всі виконавці програми

2014-2018

МОЗ, ДССЗ

ГФ, Інші джерела

             
  Провести соціологічні, поведінкові та епідеміологічні дослідження серед населення та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ Кількість досліджень

1

1

1

1

1

всі виконавці програми

2014-2018

МОЗ, ДССЗ

ГФ, Інші джерела

             
  Забезпечити проведення моніторингу ризикованої поведінки щодо інфікування ВІЛ військовослужбовців як компоненту епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією другого покоління, оцінки ситуації щодо обізнаності у профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу та визначення рівня знань, ризикованої поведінки військовослужбовців серед молодого поповнення, військовослужбовців строкової, контрактної служби, офіцерів та курсантів; удосконалити моніторинг захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД у Збройних Силах України.  

1

1

1

1

1

Міноборони

2014-2018

                 
Проведення наукових досліджень у медико-біологічній  та соціоекономічній сферах                                    
  Здійснити наукові дослідження з розробки інноваційних програм профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та проблем, пов’язаних з подовженням тривалості життя ВІЛ-інфікованих осіб, які отримують АРТ, зокрема:                                  
  щодо характеристики ВІЛ-обумовленої патології на сучасному етапі розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні      

1

1

1

НАМНУ

2015-2017

НАМНУ

ДБ

3 825 700

   

1 200 000

1 090 400

1 535 300

 
  з розробки ефективних методів культивування вірусів імунодефіциту людини;  

1

1

1

   

НАМНУ

2014-2016

НАМНУ

ДБ

1 536 000

500 000

518 000

518 000

     
  з питань вивчення випадків недавнього інфікування ВІЛ у комплексній оцінці активності епідемічного процесу та ефективності профілактичних заходів;    

1

1

1

 

НАМНУ

2015-2017

НАМНУ

ДБ

1 300 340

 

446 000

427 170

427 170

   
  з питань медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів у хворих з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ та розробки тактики діагностики, лікування та профілактики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб;    

1

1

1

 

НАМНУ

2014-2016

НАМНУ

ДБ

2 462 300

 

834 000

814 000

814 300

   
  з питань профілактики та прогнозування порушень репродуктивного здоров’я, акушерських і перинатальних ускладнень у ВІЛ-інфікованих жінок фертильного віку.  

1

1

1

1

1

НАМНУ

2014-2018

НАМНУ

ДБ

1 107 100

196 200

202 400

234 300

237 100

237 100

 
  щодо системи медико-соціальної реабілітації ВІЛ-інфікованих осіб в Україні  

1

1

1

1

1

НАМНУ

2014-2018

НАМНУ

ДБ

2 500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

 
  щодо дослідження побічних реакцій при застосуванні антиретровірусних лікарських препаратів Кількість досліджень (1)

1

1

1

1

1

НАМНУ

2014-2018

НАМНУ

ДБ

2 990 700

2 032 700

239 500

239 500

239 500

239 500

 
  з питань поєднаної патології ВІЛ-інфекція/туберкульоз/вірусний гепатит Кількість досліджень (1)

1

1

1

1

 

МОЗ

2014-2016

МОЗ

ДБ

300 000

75 000

75 000

75 000

75 000

   
  Провести національне дослідження серед населення щодо визначення рівня знань, поширення практики безпечної  сексуальної поведінки в контексті проблем поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу Кількість досліджень           НАН, Інститут демографії і соціальної політики, Альянс (за згодою)

2014-2016

НАН, Інститут демографії і соціальної політики, Альянс (за згодою)

               
Підготовка фахівців різних галузей з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу                                    
  Розробити національну концепцію з підготовки спеціалістів, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Кількість розроблених нормативно-правових актів (1)

1

1

      всі виконавці програми

2 015

                 
  Забезпечити проведення навчання, підготовки та перепідготовки з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу):                                  
  викладачів навчальних закладів, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів Кількість підготовлених спеціалістів           Мінсоцполітики
МВС
МОН Молодьспорт

2014-2018

МОЗ
Мінсоцполітики
МВС
МОНмолодьспорт

ДБ                                      Донори                                                          USAID                                 ГФ                                        ЮНІСЕФ

             
  викладачів навчальних закладів МВС, працівників органів внутрішніх справ кількість працівників органів внутрішніх справ

кількість викладачів  ВНЗ МВС України, які пройшли підготовку та перепідготовку з питань ВІЛ/СНІД;

       

67900

120

 

МВС

2014-2018

МВС

ДБ

             
  представників засобів масової інформації;  

35

35

35

35

35

ДССЗ    

Інші джерела

             
  Забезпечити  підготовку фахівців з питань моніторингу та оцінки Кількість навчених спеціалістів МіО

125

125

125

125

125

ДССЗ, МОЗ, Альянс, Мережа, УЦС

2014-2018

УЦКСХ

ГФ, Інші джерела

             
  Забезпечити навчання медичних, соціальних працівників, фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  для надання медичних та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу:                                  
  з питань профілактики ВІЛ серед споживачів наркотиків;             МОЗ, ДССЗ, МОН. Мінсоцполітики

2014-2018

                 
   з питань консультування і тестування на ВІЛ (для медичних працівників);             ДССЗ, МОЗ                    
  з питань лабораторної діагностики та забезпечення якості досліджень (для медичних працівників);             ДССЗ, МОЗ                    
  з питань профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (для медичних та соціальних працівників);             ДССЗ, МОЗ, Мінсоцполітики                    
  з питань надання медичної та соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим особам (для медичних та соціальних працівників);  

540

540

540

   

ДССЗ, МОЗ, Мінсоцполітики, Мережа ЛЖВ

2014-2016

Мережа ЛЖВ

Глобальний Фонд

8 229 312

2 743 104

2 743 104

2 743 104

     
  з питань особливостей надання медичних та соціальних послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (для медичних та соціальних працівників). Кількість навчених МДК

27

42

60

80

85

МОЗ, Мінсоцполітики, Республіканський АР Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2014-2018

МОЗ
Мінсоцполітики

ДБ

840 480

123 600

185 400

222 480

247 200

61 800

 
  Створити і забезпечити функціонування:                                  
  ресурсно-інформаційного центру для узагальнення та поширення технологій та досвіду соціальної роботи з підлітками груп ризику (діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які не отримують належного батьківського  піклування, безпритульні та бездоглядні діти); навчання викладачів навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів для дітей. Кіліьсть підготовлених спеціалістів та фахівців                                         Центр створено

2 000

2,000                         1

2 000

2 000

2 000

Мінсоцполітики
МВС
МОНмолодьспорт

2014-2018

Мінсоцполітики
МВС
МОНмолодьспорт

               
  тренінгових центрів з підготовки фахівців, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (національний та регіональний рівень)  

3

4

5

                         
  Розробити навчальні курси з питань формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу:             МОН та Молодьспорт,                    
  для  студентів педагогічних спеціальностей;  

1

         

2 014

                 
  для післядипломної підготовки педагогічних працівників; забезпечити проведення вказаних курсів, у тому числі шляхом дистанційного навчання Кількість підготовлених вчителів ЗНЗ

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

 

2014-2018

МОН

               
  Забезпечити проведення просвітницько-адвокаційних нарад керівників освіти всіх рівнів з питань впровадження програм профілактики ВІЛ і формування здорового способу життя Кількість охоплених керівників освіти

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

МОН

2014-2018

МОН, ДССЗ,

               
  Розширити інформаційні, навчальні програми з формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також з питань захисту своїх прав людьми, які живуть з ВІЛ, для запобігання випадкам їх дискримінації             ДССЗ,

2 014

Мережа ЛЖВ

               
Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.                                    
  Забезпечити доступ до правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику, у випадках порушення їх прав центри, що надають допомогу

10

20

27

27

27

 

2014-2018

ДССЗ, Мережа, Регіони

               
  Розробити і провести інформаційні кампанії з питань подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризку щодо інфікування ВІЛ  

1

1

1

1

1

ДССЗ, Держкомтелерадіо, Мережа, Регіони

2014-2018

                 
  Провести оцінку рівня стигми і дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ  серед загального населення та професійних груп (лікарів, правоохоронців, тощо) та розробити план заходів щодо зниження стигми і дискримінації Кількість досліджень  

1

 

1

  ДССЗ, МОЗ, Мінсоцполітики,Мережа

2015, 2017

ДССЗ, МОНмолодьспорт, Мережа ЛЖВ, Альянс (за згодою)

ГФ, ДБ

             
  Запровадити політики, дружні до ЛЖВ та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, у лікувальних закладах в двох пілотних областях України кількість областей  

2

      ДССЗ,  Мережа ЛЖВ  

ДССЗ, МОЗ, Мережа ЛЖВ

USAID, ДБ

             
II. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ                                    
Розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення                                    
  Розробити та впровадити міжвідомчу інформаційно-просвітницьку стратегію профілактики поширення ВІЛ серед загального населення із механізмом моніторингу її ефективності Стратегію розроблено та затверджено

1

        ДССЗ,  МОЗ, Держкомтелерадіо, МОН, Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики, громадські організації (за згодою)

2 015

                 
  Розробити профілактичні програми з формування мотивації до безпечної щодо ВІЛ поведінки у населення (зокрема, дітей та молоді) з використанням інноваційних технологій Кількість рекомендованих для впровадження профілактичних щодо ВІЛ програм для загального населення, дітей на молоді           ДССЗ, МОЗ, МОН, Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики, Держкомтелерадіо, НАМН, РМ АР Крим, ОДА, GIZ (за згодою), неурядові організації (за згодою)

2014-2015

                 
  Забезпечити розробку, виготовлення та розміщення соціальної реклами з питань ВІЛ/СНІДу ЗМІ  національного та регіонального рівня  з використанням інформаційних та комунікаційних технологій.             ДССЗ, Держкомтелерадіо

2014-2018

ДССЗ

ДБ

1 750 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

 
  Забезпечити створення та виготовлення соціально-рекламної та друкованої продукції з питань профілактики  ВІЛ/СНІДу, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні  духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби  масової інформації та Інтернет мережі. Кількість соціально – рекламної та друкованої продукції (Значення показника потребує узгодження із профільним  ЦОВВ)           ДССЗ, РМ АР Крим, ОДА

2014-2018

   

враховано в кампанії

           
  Здійснювати  інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей і молоді, проводити просвітницькі акції та заходи, спрямовані на запобігання соціально  небезпечним хворобам та формування навичок здорового способу життя, через діяльність мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи в сільській місцевості             МОНмолодьспорт, РМ АР Крим, ОДА

2014-2018

                 
  Провести широкомасштабні інформаційні кампанії з питань профілактики ВІЛ/СНІДу             ДССЗ, Держкомтелерадіо
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, РМ АРК, ОДА

2014-2018

ДССЗ

ДБ

5 736 950

1 738 750

999 550

999 550

999 550

999 550

 
  Забезпечити розробку, виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ зі зміни ризикованої поведінки на більш безпечну.             ДССЗ, Альянс (за згодою)

2014-2018

Альянс (2014-2016), ДССЗ (2017-2018)

               
  Забезпечити функціонування Національної лінії телефону довіри з питань ВІЛ/СНІДу  

1

1

1

1

1

ДССЗ, Альянс (за згодою)

2014-2018

 

Державний бюджет,
Місцеві бюджети, Глобальний фонд, інші позабюджетні кошти

             
  Забезпечити організацію та проведення щорічного загальнонаціонального легкоатлетичного пробігу «Заради життя» в усіх регіонах України. Кількість легкоатлетичних  пробігів

27

27

27

27

27

РМ АР Крим, ОДА

2014-2018 щорічно

                 
Навчання школярів та студентської молоді у навчальних закладах всіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок                                    
  Забезпечити включення курсів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу  до переліку обов’язкових курсів у старшій школі,  ПТНЗ, ВНЗ всіх рівнів акредитації             МОНмолодьспорт, ДССЗ

2014-2018

МОНмолодьспорт

ДБ

             
кількість ЗНЗ

3 000

3 000

3 000

3 000

  МОН

2014-2019

 

ДБ

21 000 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000

   
кількість ЗНЗ        

20 000

МОН

2014-2018

 

Місцеві

             
кількість ПТНЗ

50

100

200

300

250

МОН

2014-2020

   

162 500

12 500

25 000

50 000

75 000

62 500

 
  Забезпечити включення питань з профілактики інфікування ВІЛ до заходів виховної роботи з молоддю, у тому числі в гуртожитках навчальних закладів, ПТНЗ, ВНЗ всіх рівнів акредитації у гуртожитках професійно-технічних навчальних закладів; у гуртожитках вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації.                                  
кількість ПТНЗ

50

100

200

300

250

МОН                    
кількість ВНЗ  I та II рівнів акредитаці           МОН                    
  Забезпечити вчителів, студентів і школярів необхідними навчально-методичними матеріалами, у тому числі відео, для впровадження інтерактивних підходів до підвищення рівня знань з питань профілактики інфікування ВІЛ             МОНмолодьспорт

2014-2018

МОНмолодьспорт

ДБ

             
кількість навчальних закладів (ЗНЗ,ПТНЗ)

3 000

3 000

3 000

4 000

  МОН

2014-2018

МОН

ДБ

             
кількість навчальних закладів (ЗНЗ,ПТНЗ, ВНЗ  I та  II рівня акредитації)

500

500

500

500

  МОН

2014-2018

МОН

ДБ

             
Сприяти плануванню та впровадженню програм сексуального виховання молоді та формування навичок збереження репродуктивного здоров’я з урахуванням ґендерного підходу               МОН, Мінсоцполітики, МОЗ, ДССЗ,

2014-2018

МОЗ, МОНмолодьспорт, ДССЗ

ДБ
Місцеві бюджети
Донори

             
  Забезпечити підготовку психологів шкіл з питань формування  у дітей та підлітків безпечної  щодо ВІЛ поведінки, в тому числі з питань запобігання вживанню наркотичних засобів % підготовлених шкільних психологів           МОН

2014-2018

                 
Розширити охоплення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та які не отримують належного батьківського піклування   Завдання сформульовано відповідно до Концепції                                
  Розробити нормативно-правову базу для створення та діяльності спеціалізованих центрів для роботи з групами підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ кількість нормативних актів (1)

1

        Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мережа, Альянс

2 014

Не потребує коштів

               
  Забезпечити надання профілактичних послуг для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ на базі спеціалізованих центрів  для роботи з групами підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.                                  
  Забезпечити супровід клієнтів програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного отримання лікування             Альянс (за згодою), Мережа                    
  Забезпечити для дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, не отримують належного батьківського  піклування, безпритульних та бездоглядних дітей:                                  
  проведення інформаційно-освітніх профілактичних заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування навичок здорового способу життя;  

?

?

?

?

?

Мінсоцполітики, Республіканський АР Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2014-2018

МОЗ
Мінсоцполітики

               
  надання комплексу соціально-профілактичних послуг, у тому числі через функціонування вуличних мультидисциплінарних команд і клінік, дружніх до молоді; Відсоток охоплених ПГР  

1

1

1

1

МОЗ, Мінсоцполітики, ДСКН, Республіканський АР Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2014-2018

                 
  проведення комунікаційних заходів (з активним використанням сучасних цифрових технологій та Інтернету) зі зміни ризикованої поведінки на більш безпечну, в тому числі формування прихильності до консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію. Відсоток охоплених ПГР           МОНмолодьспорт, МОЗ, ДССЗ, МВС, ДПтС, Мінсоцполітики

2014-2018

МОНмолодьспорт, МОЗ, ДССЗ, МВС, ДПтС, Мінсоцполітики

               
  Забезпечити надання пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ та ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду, для споживачів ін’єкційних наркотиків на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо. 60% охоплення ГФ, 10% місцеві
споживачі до 3 років?
          ДССЗ, МОЗ, СЕС,  Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт, РМ АР Крим, ОДА, Альянс, Мережа ЛЖВ (за згодою), громадські організації (за згодою)

2014-2018

РМ АР Крим, ОДА/МОЗ, Альянс

               
  Забезпечити охоплення програмами ЗПТ споживачів ін’єкційних наркотиків,  включаючи заклади системи виконання покарань

Загальна кількість пацієнтів

12 825

14 621

16 204

    МОЗ, ДптСАльянс, РМ АР Крим, ОДА,

2014-2018

МОЗ, Альянс

Глобальний Фонд

75 501 112

22 183 374

25 289 046

28 028 693

     
     

17 593

20 892

     

ДБ

66 568 145

     

30 431 152

36 136 993

 
  Відпрацювати та забезпечити впровадження в регіонах України моделі надання послуг із ЗПТ через медичні заклади первинної ланки, сімейних лікарів, приватно-публічне партнерств Область

4

6

10

7

  МОЗ, РМ АР Крим, ОДА  

 МОЗ, Альянс

Державний бюджет, ГФ

             
  Вжити заходів щодо утилізації використаних шприців, отриманих від споживачів ін’єкційних нарктотиків у рамках програм зменшення шкоди Кількість нормативно-правових актів, які регулюють питання утилізації
Відсоток забезпечення утилізаційним  обладнанням
          ДержСЕС, РМ АР Крим, ОДА

2014-2018

                 
  Забезпечити (в тому числі через механізм соціального замовлення) доступ споживачів  ін’єкційних наркотиків  до програм ресоціалізації та  реабілітації у центрах ресоціалізації та реабілітації.             РМ АР Крим, ОДА  

 МОЗ, Альянс

               
  Забезпечити надання особам, які надають сексуальні послуги за винагороду, пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ/ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду,  на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо.                                  
  Забезпечити надання чоловікам, які мають секс з чоловіками, пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ/ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо.                                  
  Забезпечити надання ув’язненим базового пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого міжнародними організаціями та з урахуванням кращого світового досвіду.                                  
Розширення інтегрованого підходу до надання медико-соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечити децентралізацію цих послуг через мережу центрів профілактики і  боротьби зі СНІДом  та кабінетів «Довіра» з метою підвищення їх доступності на місцевому рівні Забезпечити безперешкодний доступ ВІЛ-інфікованих вагітних, які вживають ін’єкційні наркотики, до реабілітаційних програм, замісної підтримувальної терапії та соціального супроводу Відсоток  вагітних СІН, які мають доступ до ЗПТ

100

100

100

100

100

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, РМ АР Крим, ОДА

2014-2018

                 
Забезпечення 100-відсоткового доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини                                    
  Здійснити заходи з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: випадки передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (відсотків)           МОЗ, НАМН, ДССЗ, РМ АР Крим, ОДА                    
  тест-системами для планової серологічної діагностики  ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів; Вагітні жінки, протестовані ІФА

553 050

553 750

554 500

555 200

555 900

МОЗ, ДССЗ, РМ АР Крим, ОДА    

ДБ

24 326 458

4 852 744

4 858 886

4 865 467

4 871 609

4 877 751

 
  – швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі; Вагітні жінки, протестовані швидкими тестами

55 305

55 375

55 450

55 520

55 590

МОЗ, ДССЗ, РМ АР Крим, ОДА    

ДБ

1 430 558

285 374

285 735

286 122

286 483

286 844

 
  – тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; Вагітних жінок ВІЛ +

4 150

4 190

4 240

4 280

4 330

МОЗ, ДССЗ, РМ АР Крим, ОДА    

ДБ

24 706 692

4 838 734

4 885 372

4 943 670

4 990 309

5 048 607

 
  – антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;             МОЗ, ДССЗ, РМ АР Крим, ОДА                    
  – тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої (методом полімеразної ланцюгової реакції) та серологічної (ІФА, ІБ) діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями; Діти, народжені ВІЛ + жінками

4 150

4 190

4 240

4 280

4 330

МОЗ, ДССЗ, РМ АР Крим, ОДА    

ДБ

3 882 432

760 363

767 692

776 853

784 182

793 343

 
  – медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів)             РМ АР Крим, ОДА    

місцеві бюджети

             
  – адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями             РМ АР Крим, ОДА    

місцеві бюджети

             
  Забезпечити у дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, раннє виявлення випадків інфікування із застосуванням новітніх технологій діагностики                                  
  Забезпечити доступ для людей, які живуть з ВІЛ, до допоміжних репродуктивних технологій за умови запобігання передачі ВІЛ від батьків до майбутньої дитини              

2016-2018

                 
  Запровадити доступ до АРТ з метою профілактики інфікування ВІЛ у дискордантних пар.                                  
Забезпечення профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці, передусім для медичних працівників                                    
  Розробити стратегію профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці кількість нормативних документів (1)    

1

    Мінсоцполітики, МОЗ, ДССЗ, МВС, ДПтС, Міноборони, Держсанепідслужба, роботодавці, профспілки                    
  Передбачити формулювання в колективних договорах і угодах положень із охорони праці та соціального захисту із урахуванням нових потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу та змін у чинному законодавстві             Мінсоцполітики, МОЗ, всеукраїнські об’єднання профспілок, всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців

2 016

                 
Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ               МОЗ, НАМН, Міноборони, РМ АР Крим, ОДА

2014-2018

                 
  Забезпечити надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ шляхом централізованого постачання препаратів АРТ                                  
  Забезпечити засобами індивідуального захисту медичних працівників та працівників правоохоронних органів, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків кількість працівників ОВС

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

МВС

РМ АР Крим, ОДА

2014-2018

МВС

РМ АР Крим, ОДА

ДБ

Місцеві бюджети

3 600

900

900

900

900

   
Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення Забезпечити вільний доступ до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів             МОЗ, ДССЗ, Мінсоцполітики, ДПтС,РМ АР Крим, ОДА

2014-2018

                 
  Забезпечити раннє виявлення ВІЛ-інфекції у населення кількість осіб

#######

#######

#######

#######

3 567 100

     

МБ

133 137 696

26 001 976

26 315 216

26 627 692

26 940 168

27 252 644

 
  Забезпечити тестування донорської крові на наявність антитіл до ВІЛ 1, 2 із забезпеченням зовнішньої оцінки якості кількість осіб

862 120

859 000

856 000

853 000

850 000

       

35 353 791

7 121 111

7 095 340

7 070 560

7 045 780

7 021 000

 
Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих Сприяти доступу до консультування та тестування на вірусні гепатити В та С, а також вакцинації проти вірусного гепатиту В для ЛЖВ та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ Д група

143 000

150 400

157 800

165 300

172 800

МОЗ  

МОЗ

МБ

18 996 872

3 441 724

3 619 827

3 797 930

3 978 440

4 158 950

 
Група систематичного спостереження

3 261

3 441

3 621

3 801

3 981

НАМНУ  

НАМНУ

МБ

25 557 792

5 115 331

5 110 786

5 076 424

5 117 184

5 138 066

 
ІІІ. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ                                    
  Удосконалити систему управління якістю лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу Кількість нормативних актів           МОЗ, ДССЗ, УЦ соцхвороб, Рм АР Крим, ОДА

2014-2018

 

ДБ

             
Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ Забезпечити лабораторний супровід перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ.             МОЗ, ДПтС, НАМН, РМ АР Крим, ОДА  

МОЗ

 

1 067 186 133

178 744 727

185 816 112

195 987 490

249 047 871

257 589 933

 
               

НАМНУ

 

22 302 257

4 013 805

4 234 000

4 454 195

4 690 031

4 910 226

 
  Забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію Д група

143 000

150 400

157 800

165 300

172 800

МОЗ, ДПтС, НАМН, РМ АР Крим, ОДА  

МОЗ

МБ

17 063 749

3 016 311

3 214 019

3 411 710

3 611 140

3 810 569

 
Група систематичного спостереження

3 261

3 441

3 621

3 801

3 981

   

НАМНУ

МБ

72 918

13 134

13 859

14 584

15 309

16 033

 
  Забезпечити здійснення скринінгу на туберкульоз серед ВІЛ-інфікованих осіб Д група

143 000

150 400

157 800

165 300

172 800

МОЗ  

МОЗ

МБ

94 716 000

17 160 000

18 048 000

18 936 000

19 836 000

20 736 000

 
Група систематичного спостереження

3 261

3 441

3 621

3 801

3 981

НАМНУ  

НАМНУ

МБ

2 172 600

391 320

412 920

434 520

456 120

477 720

 
Забезпечення проведення лабораторних досліджень та діагностики ВІЛ-інфекції гарантованої якості                                    
  Забезпечити проведення підтверджувальних досліджень у разі виявлення серологічних маркерів до збудника ВІЛ-інфекції, а також ідентифікаційних досліджень при постановці під медичний нагляд: закупівля тест-систем ІФА та імунного блоту для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ  

370 948

374 938

379 018

383 057

387 107

МОЗ, НАМН, ДССЗ

2014-2018

 

ДБ

58 034 243

11 359 949

11 481 923

11 607 084

11 730 515

11 854 772

 
Запобігання розвитку штамів ВІЛ, резистентних до антиретровірусних препаратів                                    
  Впровадити систему лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів                                  
  Забезпечити проведення епіднагляду шляхом тестування на медикаментозну резистентність ВІЛ:
у нещодавно інфікованих пацієнтів;
у пацієнтів, які починають АРТ;
у пацієнтів з тривалістю терапії 6 місяців і більше з неефективністю лікування;
у повторно вагітних ВІЛ-інфікованих жінок.
кількість досліджень ( види тестів х кількість)  

60х8

 

60Х10

       

ДБ

4 278 539

 

1 901 573

 

2 376 966

   
IV. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД               МОЗ, НАМН, ДПтС, РМ АР Крим, ОДА                    
Забезпечення доступу до безперервної  антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують                                    
  Забезпечити доступ дорослих та дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД,  до безперервної антиретровірусної терапії шляхом планування, здійснення закупівель і постачання АРВ-препаратів, створення їх запасу та контролю за цільовим використанням

кількість осіб

50 464

64 194

82 167

113 442

117 192

 

2014-2018

МОЗ

ДБ

2 232 898 411

263 606 534

335 327 319

429 212 074

592 581 889

612 170 596

 

1 948

2 098

2 248

2 898

3 048

 

2014-2018

НАМН

ДБ

176 309 724

28 059 750

30 220 409

32 381 067

41 743 920

43 904 578

 

1 950

4 600

6 900

15 900

18 000

 

2014-2018

ДптС

ДБ

192 607 262

7 932 084

18 711 582

28 067 373

64 676 990

73 219 234

 

13 086

18 406

23 033

     

2014-2018

Мережа ЛЖВ

Глобальний Фонд

199 573 496

47 897 639

67 370 009

84 305 847

     
  Забезпечити лікування та медикаментозну профілактику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб кількість курсів Д-група

95 453

100 392

81 583

83 311

84 499

 

2014-2018

МОЗ

ДБ

1 129 183 269

243 177 311

255 761 312

218 647 359

208 301 169

203 296 118

 
кількість курсів групи систематичного спостереження хворих на ВІЛ-інфекцію

3 295

3 459

3 605

3 751

3 897

 

2014-2018

НАМН

ДБ

62 390 926

11 783 426

12 396 470

12 566 740

12 737 010

12 907 280

 
кількість курсів Д-група

2 520

5 946

6 431

14 612

16 272

 

2014-2018

ДптС

ДБ

94 557 647

5 296 240

11 986 473

14 042 481

30 363 981

32 868 474

 
кількість курсів Д-група

11 625

13 221

12 588

 

2014-2016

Мережа ЛЖВ

Глобальний Фонд

90 500 647

28 136 226

31 949 206

30 415 215

     
  Впровадити електронний інструмент прогнозування потреб та запасів виробів медичного призначення наявність електронного інструменту                                
V. ЗАВДАННЯ З ДОГЛЯДУ ТА ПІДТРИМКИ                                    
  Забезпечити здійснення медико-соціальних заходів із супроводу лікування, залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів у медичних програмах             МОЗ, Мінсоцполітики, ДПТС, Регіони, Мережа ЛЖВ                    
  Забезпечити охоплення соціальними послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я             МОЗ, Мінсоцполітики, ДПТС, Регіони, Мережа ЛЖВ                    
  Забезпечити організацію та доступ до паліативної та хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітям)             МОЗ, ДССЗ, Мінсоцполітики, ДПТС, Регіони, Мережа ЛЖВ                    
  Удосконалити заходи психологічної підтримки військовослужбовців хворих на ВІЛ/СНІД та соціально небезпечні інфекції             Міноборони

2014-2018

                 
  Забезпечити надання соціальних послуг та у разі потреби соціальний супровід ВІЛ-інфікованих вагітних, у тому числі споживачів ін’єкційних наркотиків, та породіль, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.  

4 967

5 355

5 755

6 147

6 541

Мінсоцполітики, МОЗ                    
  Забезпечити надання соціальних послуг дітям, котрих торкнулась епідемія ВІЛ:
• ВІЛ-позитивні діти
• діти віком до 18-ти міс., народжені ВІЛ-позитивними батьками, з невстановленим ВІЛ-статусом
• діти, народжені ВІЛ-позитивними батьками, з сімей, що перебувають в СЖО, (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування).

Особа

     

7 810

8 339

Мінсоцполітики, ДССЗ, ДПтСУ, МОЗ, МВС,Мережа ЛЖВ, РМ АР Крим, ОДА

2016-2018

Мережа ЛЖВ

Місцевий бюджет

47 977 387

     

23 202 885

24 774 502

 

6 196

6 737

7 309

     

2014-2016

Мережа ЛЖВ

Глобальний Фонд

60 137 363

18 407 820

20 015 088

21 714 454

     
  Забезпечити надання пакету соціальних послуг ВІЛ-позитивним дорослим:
• які щойно дізнались про свій ВІЛ-позитивний статус
• які готуються або отримують лікування АРТ
• ВІЛ-позитивні особи з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ
• ВІЛ-позитивні вагітні та породіллі;
• які мають потребу в регулярному догляді на дому або в медичних установах
• особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, та особи, які щойно звільнилися

Особа

61 798

69 562

76 030

    Мінсоцполітики, ДССЗ, ДПтСУ, МОЗ, МВС,Мережа ЛЖВ, РМ АР Крим, ОДА

2014-2016

Мережа ЛЖВ

Глобальний Фонд

228 809 239

68 180 497

76 746 363

83 882 378

     
     

82 735

89 426

 

2016-2018

Мінсоцполітики, ДПтСУ, МОЗ, Державна міграційна служба, Мережа ЛЖВ, РМ АР Крим, ОДА

Державний бюджет

189 941 788

     

91 279 871

98 661 917

 
                   

Загальна сума (буде доповнена з урахуванням розрахунків, тимчасово відсутніх або пізно наданих для опрацювання)

 

7 606 562 795

1 243 879 938

1 419 688 619

1 544 127 535

1 671 682 821

1 727 183 882

 

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

Завдання нової програми

 Заходи нової програми

Завдання і заходи чинної програми

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ   I. Організаційні завдання
Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції   1. Удосконалення законодавства та управління
  Здійснювати державний нагляд і контроль за додержанням законодавства у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  
  Забезпечити діяльність рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і взаємодію цих рад на національному, регіональному та місцевому рівні 1) забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
  Забезпечити розбудову спроможності Секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу  
  Організувати проведення національної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу «За кожне життя – разом!»  
  Забезпечити проведення на національному рівні конференцій з моніторингу й оцінки ефективності заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  
  Запровадити проведення регулярних консультацій тристоронніх партнерів (на національному, галузевому та територіальному рівнях) та системного обміну інформацією  з питань розроблення та впровадження програм з протидії поширенню ВІЛ у сфері праці  
  Забезпечити ефективну діяльність тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  
  Розробити нормативні документи, які регламентують міжвідомчу взаємодію у напрямку протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  
    До нової програми не ввійшли:
    3) ініціювання проведення парламентських слухань про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні
Забезпечення сталості і життєздатності програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу    
  Розробити Концепцію розвитку служби СНІДу в умовах реформування охорони здоров’я  
  Розробити та впровадити національні стратегії забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до профілактичних послуг та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД  
  Сприяти розробленню та виробництву вітчизняних антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції Організаційні завдання, Науковий супровід:

2) розроблення лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів, вивчення питання щодо можливості застосування замісної або регенеративної терапії захворювання

  Розробити та впровадити стратегію забезпечення  доступу ЛЖВ до палітивної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я  
  Забезпечити застосування механізму соціального замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до затверджених стандартів із залученням громадських і благодійних організацій 9) розроблення та запровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг, пов’язаних із соціальним замовленням
  Забезпечити пілотне впровадження інноваційних форм організації надання медичної допомоги ЛЖВ, зокрема, впровадження нових моделей фінансування ЗПТ.  
  Забезпечити запровадження гендерного підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ, та представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ  
  Провести дослідження доступності гендерно орієнтованих медичних і соціальних послуг для ЛЖВ, що надаються державними та недержавними організаціями, та за результатами розробити план заходів щодо запровадження/покращення цих послуг  
  Розробити інформаційні матеріали для працівників, які надають медичні та соціальні послуги ЛЖВ та групам підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, з урахуванням гендерного підходу  
Удосконалення законодавчої та нормативної бази у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу   Удосконалення законодавства та управління (у новій програмі розділено на дві частини)
  Забезпечити систематичний перегляд законодавчої бази та медико-технологічної документації з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 4) удосконалення законодавства щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику
  Розробити, затвердити та впровадити стандарти надання соціальних послуг для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ЛЖВ 6) затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику

 

    До нової програми не ввійшли:
    7) розроблення і затвердження норм харчування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей
    8) розроблення порядку здійснення соціального супроводу, надання медичної допомоги та соціальної підтримки дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, які перебувають у будинках дитини при виправних колоніях, а також неповнолітніх з ВІЛ-інфекцією, які перебувають в установах виконання покарань
    10) розроблення та впровадження на національному і регіональному рівнях системи перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводження пацієнтів супутньої патології ВІЛ-інфекції/СНІДу  — туберкульозу та вірусних гепатитів
Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД   2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів
  Забезпечити інноваційне адміністрування діяльності закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги людям, які живуть з ВІЛ, у відповідності з реформою системи охорони здоров’я  
  Удосконалити кадрове та матеріально-технічне забезпечення  центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та мережі кабінетів “Довіра”  як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров’я 6) удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах
  Зміцнити матеріально-технічну базу спеціалізованих лабораторій обласних і міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом  
  Розширити мережу  кабінетів ЗПТ у закладах охорони здоров’я, передусім у протитуберкульозних закладах та центрах профілактики і боротьби зі СНІДом  
  Забезпечити здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб 7) здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб
    До нової програми не ввійшли:
    1) створення Національного центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
    2) забезпечення функціонування референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу ДУ «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ»
    3) створення інфекційних відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в установах виконання покарань
    4) сприяння створенню у регіонах України центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
    5) сприяння створенню у регіонах України центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
Розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на національному та регіональному рівні   3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на національному та регіональному рівнях
  Забезпечити ефективну діяльність центрів моніторингу й оцінки ефективності відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на національному і регіональному рівні 1) створення та забезпечення діяльності національного і регіональних центрів моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу
  Забезпечити проведення моніторингу та оцінки виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки 3) проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми
  Розробити та впровадити єдину електронну систему епідеміологічного та клінічного моніторингу ВІЛ-інфекції  
  Забезпечити щорічну підготовку звітів за показниками Національного плану МіО ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 1. Удосконалення законодавства та управління

2) забезпечення здійснення контролю за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом “Глобальна криза — глобальні дії” та підготовка Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом “Глобальна криза — глобальні дії”

  Провести соціологічні, поведінкові та епідеміологічні дослідження серед населення та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 2) проведення досліджень поведінки осіб у групах ризику та здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції
  Створити в Науково-дослідному інституті проблем військової медицини Збройних Сил України єдину електронну базу для обліку ВІЛ-інфікованих, хворих на гепатит, туберкульоз у медичних закладах Міністерства оборони України та Збройних Сил України  
  Забезпечити проведення моніторингу ризикованої поведінки щодо інфікування ВІЛ військовослужбовців як компоненту епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією другого покоління, оцінки ситуації щодо обізнаності у профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу та визначення рівня знань, ризикованої поведінки військовослужбовців серед молодого поповнення, військовослужбовців строкової, контрактної служби, офіцерів та курсантів; удосконалити моніторинг захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД у Збройних Силах України.  
Проведення наукових досліджень у медико-біологічній  та соціоекономічній сферах   4. Здійснення наукового супроводу
  Здійснити наукові дослідження з розробки інноваційних програм профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та проблем, пов’язаних з подовженням тривалості життя ВІЛ-інфікованих осіб, які отримують АРТ, зокрема: 1) розроблення нових науково обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

 

  щодо характеристики ВІЛ-обумовленої патології на сучасному етапі розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні  
  з розробки ефективних методів культивування вірусів імунодефіциту людини;  
  з питань вивчення випадків недавнього інфікування ВІЛ у комплексній оцінці активності епідемічного процесу та ефективності профілактичних заходів;  
  з питань медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів у хворих з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ та розробки тактики діагностики, лікування та профілактики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб;  
  щодо проблеми  інфікування вірусним гепатитами (В та С) представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ;  
  з розробки та впровадження найбільш ефективних та безпечних методик допоміжних репродуктивних технологій для пар, яких торкнулася епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу;  
  з питань профілактики та прогнозування порушень репродуктивного здоров’я, акушерських і перинатальних ускладнень у ВІЛ-інфікованих жінок фертильного віку.  
  щодо системи медико-соціальної реабілітації ВІЛ-інфікованих осіб в Україні  
  щодо побічних реакцій при застосуванні антиретровірусних лікарських препаратів  
  з питань поєднаної патології ВІЛ-інфекція/туберкульоз/вірусний гепатит  
  Провести національне дослідження серед населення щодо визначення рівня знань, поширення практики безпечної  сексуальної поведінки в контексті проблем поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу  
Підготовка фахівців різних галузей з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу   5. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
  Розробити національну концепцію з підготовки спеціалістів, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  
  Забезпечити проведення навчання, підготовки та перепідготовки з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу):  
  викладачів навчальних закладів, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів для дітей 1) підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами
  викладачів навчальних закладів МВС, працівників органів внутрішніх справ  
  представників засобів масової інформації;  
  Забезпечити  підготовку фахівців з питань моніторингу та оцінки  
Організувати підготовку фахівців для надання медичних та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі лікарів сімейної медицини Забезпечити навчання медичних, соціальних працівників, фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 2) забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та соціальної підтримки
  з питань профілактики ВІЛ серед споживачів наркотиків;  
   з питань консультування і тестування на ВІЛ (для медичних працівників);  
  з питань лабораторної діагностики та забезпечення якості досліджень (для медичних працівників);  
  з питань профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (для медичних та соціальних працівників);  
  з питань надання медичної та соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим особам (для медичних та соціальних працівників);  
  з питань особливостей надання медичних та соціальних послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (для медичних та соціальних працівників).  
  Створити і забезпечити функціонування:  
  ресурсно-інформаційного центру для узагальнення та поширення технологій та досвіду соціальної роботи з підлітками груп ризику (діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які не отримують належного батьківського  піклування, безпритульні та бездоглядні діти); навчання викладачів навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів для дітей.  
  міжрегіональних тренінгових центрів з підготовки фахівців, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  
  Розробити навчальні посібники, науково-методичні та наочні інформаційні матеріали для забезпечення  програм підготовки та перепідготовки працівників органів внутрішніх справ  з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу.  
  Розробити навчальні курси з питань формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу:  
  для  студентів педагогічних спеціальностей;  
  для післядипломної підготовки педагогічних працівників; забезпечити проведення вказаних курсів, у тому числі шляхом дистанційного навчання  
  Забезпечити проведення просвітницько-адвокаційних нарад керівників освіти всіх рівнів з питань впровадження програм профілактики ВІЛ і формування здорового способу життя  
  Забезпечити проведення  післядипломної підготовки педагогів  професійно-технічних навчальних закладів за програмою “Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ”  
  Розширити інформаційні, навчальні програми з формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також з питань захисту своїх прав людьми, які живуть з ВІЛ, для запобігання випадкам їх дискримінації  
    До нової програми не ввійшли:
    3) включення до програм підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери та державних інспекторів з охорони праці питань щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркозалежності
Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.   5) сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 
  Забезпечити доступ до правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику, у випадках порушення їх прав  
  Розробити і провести інформаційні кампанії з питань подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 7) проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення
  Провести оцінку рівня стигми і дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ серед загального населення та професійних груп (лікарів, правоохоронців тощо) та розробити план заходів щодо зниження стигми і дискримінації  
  Запровадити політики, дружні до ЛЖВ та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, у лікувальних закладах двох пілотних областей України  
  Забезпечити взаємодію правоохоронних органів з державними та недержавними установами та організаціями, які надають соціальні та медичні послуги  з питань профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та діяльність яких пов‘язана з реалізацією стратегії зниження шкоди  
  Розробити інформаційні матеріали для медичних працівників, правоохоронців і отримувачів послуг  щодо подолання стигми та формування толерантного ставлення до ЛЖВ  
    До нової програми не ввійшли:

II. Профілактичні завдання

6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

6) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей

II. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ   II. Профілактичні завдання
Розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення   6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
  Розробити та впровадити міжвідомчу інформаційно-просвітницьку стратегію профілактики поширення ВІЛ серед загального населення із механізмом моніторингу її ефективності  
  Розробити профілактичні програми (методи) з формування мотивації до безпечної щодо ВІЛ поведінки у населення (зокрема, дітей та молоді) з використанням інноваційних технологій  
  Забезпечити розробку, виготовлення та розміщення соціальної реклами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в засобах масової інформації національного та регіонального рівня  з використанням інформаційних та комунікаційних технологій. 2) сприяння створенню та поширенню в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами
  Забезпечити створення та виготовлення соціально-рекламної та друкованої продукції з питань профілактики  ВІЛ-інфекції/СНІДу, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні  духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби  масової інформації та Інтернет мережі. 1) сприяння висвітленню заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет
  Здійснювати  інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей і молоді, проводити просвітницькі акції та заходи, спрямовані на запобігання соціально  небезпечним хворобам та формування навичок здорового способу життя, через діяльність мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи в сільській місцевості 3) забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів, зокрема в сільській місцевості, віддалених районах та малих містах, шляхом створення та поширення соціальної реклами; забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді
  Провести широкомасштабні інформаційні кампанії з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу  
  Забезпечити розробку, виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ зі зміни ризикованої поведінки на більш безпечну.  
  Забезпечити функціонування Національної лінії телефону довіри з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу  
  Забезпечити організацію та проведення щорічного загальнонаціонального легкоатлетичного пробігу «Заради життя» в усіх регіонах України.  
    До нової програми не ввійшли:
    II. Профілактичні завдання

6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

10) забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців

Навчання школярів та студентської молоді у навчальних закладах всіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок   II. Профілактичні завдання

6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

4) запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді “Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу”, забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів

  Забезпечити включення курсів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу  до переліку обов’язкових курсів у старшій школі (10 -11 класи),  ПТНЗ, ВНЗ всіх рівнів акредитації, у тому числі:  
  включити до переліку обов’язкових  та охопити учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів навчанням за програмою “Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ”;  
  включити до переліку обов’язкових навчальних курсів предмет “Основи здоров’я”  для 10-11 класу  ЗНЗ та охопити в рамках предмету 100% учнів  навчанням  з питань профілактики ВІЛ і формування здорового способу життя;  
  включити до планів виховної роботи у 100% професійно-технічних навчальних закладів  та забезпечити проведення для учнів не менше як 5 навчальних заходів  за  курсом “Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу”;  
  Забезпечити проведення  роботи з молоддю за методом інтерактивної виставки “Маршрут безпеки”:  
  у гуртожитках професійно-технічних навчальних закладів;  
  у гуртожитках вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації.  
  Забезпечити вчителів, студентів і школярів необхідними навчально-методичними матеріалами, зокрема відео;  впроваджувати інтерактивні підходи в інформаційно-освітні програми, в тому числі розробити і видати:  
  навчально-методичний комплект для підготовки педагогів за програмою “Формування здорового способу життя і профілактика ВІЛ”  
   комплект матеріалів інтерактивної виставки для роботи з молоддю “Маршрут безпеки”  
Сприяти плануванню та впровадженню програм сексуального виховання молоді та формування навичок збереження репродуктивного здоров’я з урахуванням ґендерного підходу    
  Забезпечити підготовку психологів шкіл з питань формування  у дітей та підлітків безпечної  щодо ВІЛ поведінки, в тому числі з питань запобігання вживанню наркотичних засобів  
Розширити охоплення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та які не отримують належного батьківського піклування   7. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику

 

  Розробити нормативно-правову базу для створення та діяльності спеціалізованих центрів для роботи з групами підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ  
  Забезпечити надання профілактичних послуг для груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ на базі спеціалізованих центрів  для роботи з групами підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.  
  Забезпечити супровід клієнтів програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного отримання лікування  
  Забезпечити інтернет-консультування (дистанційне консультування) представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ  
  Забезпечити представників  груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ засобами індивідуального захисту, в тому числі презервативами, шприцами тощо.  
    До нової програми не ввійшли:
    II. Профілактичні завдання

7. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику

1) здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику  (ІПСШ є в частині лікування тільки ЛЖВ)

Заходи щодо зниження кількості нових випадків ВІЛ-інфекції серед підлітків з числа груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (14-18 років)   5) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику

 

  Забезпечити для дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, не отримують належного батьківського  піклування, безпритульних та бездоглядних дітей:  
  проведення інформаційно-освітніх профілактичних заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування навичок здорового способу життя;  
  надання комплексу соціально-профілактичних послуг, у тому числі через функціонування вуличних мультидисциплінарних команд і клінік, дружніх до молоді; 4) сприяння діяльності мультидисциплінарних вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику
  надання низькопорогових соціальних послуг, в т.ч. шляхом інтеграції послуг для цієї цільової групи в існуючі програми для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;  
  проведення комунікаційних заходів (з активним використанням сучасних цифрових технологій та Інтернету) зі зміни ризикованої поведінки на більш безпечну, в тому числі формування прихильності до консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію.  
  Забезпечити надання пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ та ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду, для споживачів ін’єкційних наркотиків на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо. 2) надання споживачам ін’єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту
  Забезпечити охоплення програмами ЗПТ споживачів ін’єкційних наркотиків,  включаючи заклади системи виконання покарань 3) розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків, у тому числі шляхом:

розроблення основних принципів проведення замісної підтримувальної терапії та моніторингу її ефективності;

впровадження застосування рідких форм лікарських засобів в програму замісної підтримувальної терапії; – є

облаштування засобами контролю кабінетів замісної підтримувальної терапії;

вивчення питання щодо створення реєстру споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, яким надаються послуги з проведення замісної підтримувальної терапії;

проведення моніторингу ефективності впровадження замісної підтримувальної терапії в Україні;

вивчення та узагальнення питань щодо ефективності замісної підтримувальної терапії та альтернативних методів лікування наркозалежності

  Відпрацювати модель запровадження  ЗПТ через медичні заклади первинної ланки, сімейних лікарів, приватно-публічне партнерство; вивчити доцільність впровадження такої моделі в усіх регіонах України.  
  Вжити заходів щодо утилізації використаних шприців, отриманих від споживачів ін’єкційних наркотиків у рамках програм зменшення шкоди  
  Забезпечити (в тому числі через механізм соціального замовлення) доступ споживачів  ін’єкційних наркотиків  до програм ресоціалізації та  реабілітації у центрах ресоціалізації та реабілітації.  
  Вивчити можливості щодо впровадження:
– рідких форм препаратів для замісної підтримувальної терапії (з метою налагодження їх вітчизняного виробництва);
– затвердження механізму рецептурного отримання препаратів замісної підтримувальної терапії
 
  Забезпечити надання особам, які надають сексуальні послуги за винагороду, пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ/ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду,  на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо. 7) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції особам, які надають платні сексуальні послуги
  Забезпечити надання чоловікам, які мають секс з чоловіками, пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ/ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо. 8) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками
  Забезпечити надання ув’язненим базового пакету комплексних профілактичних послуг, рекомендованого міжнародними організаціями та з урахуванням кращого світового досвіду. 6) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, узятим під варту
Розширення інтегрованого підходу до надання медико-соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечити децентралізацію цих послуг через мережу центрів профілактики і  боротьби зі СНІДом  та кабінетів «Довіра» з метою підвищення їх доступності на місцевому рівні Забезпечити безперешкодний доступ ВІЛ-інфікованих вагітних, які вживають ін’єкційні наркотики, до реабілітаційних програм, замісної підтримувальної терапії та соціального супроводу III. Лікувальні завдання

10. Здійснення заходів для забезпечення лікування та обстеження хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

9) впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін’єкційних наркотиків

Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини    
  Здійснити заходи з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: 2) здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:
  тест-системами для планової серологічної діагностики  ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів (кратність); тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію;
  – швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі; швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі;
  – тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4;
  – антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
  – тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої (методом полімеразної ланцюгової реакції) та серологічної (ІФА, ІБ) діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями; тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції;
  – медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів) медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва;
  – адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями
  Забезпечити у дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, раннє виявлення випадків інфікування із застосуванням новітніх технологій діагностики  
  Забезпечити доступ для людей, які живуть з ВІЛ, до допоміжних репродуктивних технологій за умови запобігання передачі ВІЛ від батьків до майбутньої дитини  
  Запровадити доступ до АРТ з метою профілактики інфікування ВІЛ у дискордантних пар.  
Забезпечення профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці, передусім для медичних працівників    
  Розробити стратегію профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці  
  Передбачити формулювання в колективних договорах і угодах положень із охорони праці та соціального захисту із урахуванням нових потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу та змін у законодавстві  
    До нової програми не ввійшли:
    Орг.завдання, частина 1.

5) забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з дотримання законодавства з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу з питань подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих  у сфері трудових відносин

    II. Профілактичні завдання

6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

8) забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, надання консультаційних послуг громадянам, представникам роботодавців та профспілкових організацій з метою зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування

    II. Профілактичні завдання

6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

9) моніторинг застосування методик профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, а також подолання проявів дискримінації у сфері трудових відносин 

    II. Профілактичні завдання

8. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

1) забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення (“позитивна профілактика”)

Надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ    
  Забезпечити надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ шляхом централізованого постачання препаратів АРТ  
  Забезпечити засобами індивідуального захисту медичних працівників та працівників правоохоронних органів, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків 9. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції

3) забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами

 

Забезпечення вільного доступу до консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію Забезпечити вільний доступ до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів 9. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції

1) забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення

  Забезпечити раннє виявлення ВІЛ-інфекції у населення  
  Забезпечити тестування донорської крові на наявність антитіл до ВІЛ 1, 2 із забезпеченням зовнішньої оцінки якості II. Профілактичні завдання

9. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції

2) забезпечення посилення безпеки донорства шляхом проведення тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання настанню випадків передачі ВІЛ-інфекції через кров

Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих Сприяти доступу до консультування та тестування на вірусні гепатити В та С, а також вакцинації проти вірусного гепатиту В для ЛЖВ та груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ  
ІІІ. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ    
  Удосконалити систему управління якістю лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу  
Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ Забезпечити лабораторний супровід перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ. 2) забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

7) запровадження системи моніторингу лікування ВІЛ-інфекції

  Забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію 3) забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих
  Забезпечити здійснення скринінгу на туберкульоз серед ВІЛ-інфікованих осіб 10. Здійснення заходів для забезпечення лікування та обстеження хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

4) забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих

Забезпечення проведення лабораторних досліджень та діагностики ВІЛ-інфекції гарантованої якості    
  Забезпечити проведення підтверджувальних досліджень у разі виявлення серологічних маркерів до збудника ВІЛ-інфекції, а також ідентифікаційних досліджень при постановці під медичний нагляд: закупівля тест-систем ІФА та імунного блоту для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ 5) забезпечення проведення підтверджувальних досліджень у разі виявлення антитіл до збудника ВІЛ-інфекції

 

    До нової програми не ввійшли:
    III. Лікувальні завдання

10. Здійснення заходів для забезпечення лікування та обстеження хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

6) забезпечення проведення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії, профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Запобігання розвитку штамів ВІЛ, резистентних до антиретровірусних препаратів    
  Впровадити систему лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів 8) створення системи лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів

 

  Забезпечити проведення епіднагляду шляхом тестування на медикаментозну резистентність ВІЛ:
у нещодавно інфікованих пацієнтів;
у пацієнтів, які починають АРТ;
у пацієнтів з тривалістю терапії 6 місяців і більше з неефективністю лікування;
у повторно вагітних ВІЛ-інфікованих жінок.
 
IV. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД   III. Лікувальні завдання
Забезпечення доступу до безперервної  антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують   10. Здійснення заходів для забезпечення лікування та обстеження хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
  Забезпечити доступ дорослих та дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД,  до безперервної антиретровірусної терапії шляхом планування, здійснення закупівель і постачання АРВ-препаратів, створення їх запасу та контролю за цільовим використанням 1) забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії шляхом централізованої закупівлі препаратів для антиретровірусної терапії
  Забезпечити лікування та медикаментозну профілактику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб 3) забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих
  Впровадити електронний інструмент прогнозування потреб та запасів виробів медичного призначення  
  Запровадити застосування АРТ як засобу профілактики поширення ВІЛ-інфекції, в тому числі шляхом раннього виявлення і раннього лікування  
    До нової програми не ввійшли:
    9) впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін’єкційних наркотиків
V. ЗАВДАННЯ З ДОГЛЯДУ ТА ПІДТРИМКИ   IV. Завдання з догляду та підтримки
  Забезпечити здійснення медико-соціальних заходів із супроводу лікування, залучення та утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів у медичних програмах 11. Здійснення заходів з забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД доглядом, соціальним супроводом і підтримкою
  Забезпечити охоплення соціальними послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я 11. Здійснення заходів з забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД доглядом, соціальним супроводом і підтримкою
  Забезпечити організацію та доступ до паліативної та хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітям) 1) прискорення темпів впровадження паліативної і хоспісної допомоги для хворих на СНІД із забезпеченням знеболюючими засобами шляхом застосування наркотичних анальгетиків
  Удосконалити заходи психологічної підтримки військовослужбовців, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та соціально небезпечні інфекції  
  Забезпечити надання соціальних послуг та у разі потреби соціальний супровід ВІЛ-інфікованих вагітних, у тому числі споживачів ін’єкційних наркотиків, та породіль, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.  
  Забезпечити надання соціальних послуг дітям, котрих торкнулась епідемія ВІЛ:
• ВІЛ-позитивні діти;
• діти віком до 18-ти місяців, народжені ВІЛ-позитивними батьками, з невстановленим ВІЛ-статусом;
• діти, народжені ВІЛ-позитивними батьками, з сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування).
2) забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей шляхом удосконалення діяльності соціальних служб

3) забезпечення соціального супроводження ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

  Забезпечити надання пакету соціальних послуг ВІЛ-позитивним дорослим:
• які щойно дізнались про свій ВІЛ-позитивний статус;
• які готуються або отримують лікування АРТ;
• ВІЛ-позитивні особи з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ;
• ВІЛ-позитивні вагітні та породіллі;
• які мають потребу в регулярному догляді на дому або в медичних установах;
• особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, та особи, які щойно звільнилися.
2) забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей шляхом удосконалення діяльності соціальних служб

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті