Витяг із наказу МОЗ України від 10.04.2013 р. № 287

03 Червня 2013 4:11 Поділитися

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10.04.2013 р. № 287

Витяг

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 квітня 2013 р.

за № 651/23183

Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», підпункту 84.1.3 пункту 84.1 розділу 84 «Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 1850 «Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», керуючись підпунктом 7.1 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Уніфіковану форму Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у сфері питної води та питного водопостачання населення, що додається.

1.2. Уніфіковану форму Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства на промислових підприємствах, що додається.

1.3. Уніфіковану форму Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства в дошкільному навчальному закладі, що додається.

1.4. Уніфіковану форму Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у лікувально-профілактичних закладах, що додається.

1.5. Уніфіковану форму Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства на радіотехнічному об’єкті (РТО), що додається.

2. Управлінню громадського здоров’я (А. Григоренко) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державній санітарно-епідеміологічній службі України (А. Пономаренко):

3.1. Застосовувати уніфіковані форми актів перевірок, затверджені цим наказом, під час здійснення всіх видів заходів державного нагляду (контролю).

3.2. Під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) здійснювати перевірку виключно тих питань, які містить Акт перевірки, перевірка питань, що не включені до Акта перевірки, забороняється.

3.3. Під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) здійснювати перевірку виключно тих питань, що є підставою для здійснення такої позапланової перевірки та які зазначені у відповідному наказі про проведення позапланової перевірки.

3.4. У місячний строк з дня офіційного опублікування цього наказу:

3.4.1. Довести зміст цього наказу до відома посадових осіб територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

3.4.2. Опрацювати з посадовими особами територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України порядок складання Акта перевірки.

3.4.3. Забезпечити посадових осіб територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України електронними та друкованими формами Акта перевірки.

3.4.4. Налагодити контроль за застосуванням посадовими особами територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України актів перевірок при здійсненні всіх видів заходів державного нагляду (контролю), їх реєстрацію та належне зберігання.

3.4.5. Розмістити на офіційному веб-сайті Державної санітарно-епідеміологічної служби України в окремому розділі цей наказ, уніфіковані форми актів перевірок, затверджені цим наказом, та тексти всіх нормативно-правових актів, посилання на які містяться в цих уніфікованих формах актів перевірок.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

5. Цей наказ набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

10.04.2013  № 287

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 200-07-92, E-mail: glavgos@moz.gov.ua,

web:http://www.dsesu.gov.ua, код за ЄДРПОУ 37508109

____________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу Держсанепідслужби України, що здійснює перевірку)

  Акт перевірки

дотримання вимог санітарного законодавства у лікувально-профілактичних закладах

 ___________________________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

 

код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* _____________,

_______________________________________________________

(місцезнаходження/місце проживання, телефон)

 

___________________________________________________________________________________.

Перевірено: ________________________________________________________________________

              (найменування об’єктів юридичної особи або фізичної особи – підприємця, їх місцезнаходження, телефони)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ № _____ від __________

Направлення на перевірку № _______ від __________

_ планова

_ позапланова

 

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

     

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, що беруть участь у перевірці:

Посадові особи Держсанепідслужби України: 

____________________________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)

____________________________________________________________________________________

Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи: _____________________________

____________________________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)

____________________________________________________________________________________

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

_ не було взагалі

_ не було взагалі

_ була у період

з __________ по __________

_ була у період

з ________ по ___________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. 

ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

№ з/п

Питання з дотримання вимог санітарного законодавства, що підлягають перевірці

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне обґрунтування

1

Вимоги, які містяться у наданих розпорядженнях і вказівках посадових осіб щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ № 877-V,

стаття 7 ЗУ № 4004-XII

2

Земельна ділянка і прилегла територія закладу охорони здоров’я розміщені з дотриманням нормативних відстаней та утримуються в належному санітарно-гігієнічному стані

 

 

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ № 4004-ХІІ,

глава 2 СанПіН № 5179-90, пункти 4.6, 4.12 глави 4, пункти 5.4, 5.10, 5.29, 5.31, 5.32 глави 5, пункт 8.45 глави 8, додаток 10 до ДСН наказу МОЗ № 173, розділ ІІ ДСН наказу МОЗ № 55

3

Санітарні норми і правила під час утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження відходів (небезпечних, побутових) дотримуються

 

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ № 4004-ХІІ;

пункти 2.10, 2.11 глави 2, пункт 5.3 глави 5 СанПіН

№ 5179-90, пункти 2.2, 2.8, 2.11 розділу ІІ ДСН наказу МОЗ № 145

4

Архітектурно-планувальні та конструктивні рішення забезпечують дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ № 4004-ХІІ,

глави 3, 10 СанПіН № 5179-90, глава 2 СанПіН

№ 2956а-83, пункт 3.2 глави 3 ДСанПіН 9.9.5-153-2008

5

Розгортання лікарняних ліжок і розміщення пацієнтів у коридорах палатних секцій або в інших приміщеннях відсутнє

 

 

 

 

пункт 3.8 розділу ІІІ ДСН наказу МОЗ № 55

6

Місткість палат відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології перинатальних центрів не перевищує 4 ліжка

 

 

 

 

пункт 3.17 розділу ІІІ ДСН наказу МОЗ № 55

7

Санітарні норми і правила щодо внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до їх функціонального призначення дотримуються, матеріали, що використовувались для їх оздоблення, мають висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ № 4004-ХІІ,

глава 4 СанПіН № 5179-90, пункти 3.1-3.7 глави 3 СанПіН № 2956а-83

8

Холодне та гаряче водопостачання наявне; заклад санітарно-технічним обладнанням забезпечений

 

 

 

 

пункти 5.1, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 глави 5 СанПіН № 5179-90;

пункти 4.11, 4.13 глави 4 СанПіН № 2956а-83

9

Питна вода, що використовується для господарсько-питного водопостачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку, з лікувальною метою, санітарним нормам відповідає

 

 

 

 

Стаття 18 ЗУ

4004-ХII, пункт 3.2

 розділу ІІІ ДСанПіН

 2.2.4-171-10

10

Заклад ефективною системою каналізації забезпечений, очистка та знезараження стічних вод проводяться

 

 

 

 

пункт 5.2 глави 5 СанПіН

 № 5179-90, пункт 4.12 глави 4 СанПіН № 2956а-83

11

Система опалення та системи припливно-витяжної вентиляції з механічним збудженням і кондиціювання нормативні параметри мікроклімату забезпечують

 

 

 

 

пункти 6.23-6.30 глави 6, пункт 8.1 глави 8 СанПіН

 № 5179-90, глава 5 СанПіН № 2956а-83

12

Повітря, що подається до операційних, наркозних, пологових, реанімаційних приміщень, обробляється пристроями знезараження із забезпеченням ефективності інактивації мікроорганізмів і вірусів, що знаходяться в оброблюваному повітрі, не менше ніж 95%

 

 

 

 

пункт 6.14 розділу VI ДСН наказу МОЗ № 55

13

Контроль за ступенем забруднення фільтрів та ефективністю роботи пристроїв знезараження повітря проводиться не рідше одного разу на місяць

 

 

 

 

пункт 6.17 розділу VI ДСН наказу МОЗ № 55

14

Вміст лікарських засобів у повітрі приміщень операційних, пологових залів, палат інтенсивної терапії, реанімації, процедурних, перев’язочних та інших аналогічних приміщень не перевищує граничнодопустимі концентрації

 

 

 

 

пункт 6.20 розділу VI ДСН наказу МОЗ № 55, пункт 6.11 глави 6 СанПіН

№ 5179-90

15

Природне та штучне (загальне та місцеве) освітлення у приміщеннях закладу охорони здоров’я наявне, рівні освітлення нормативам відповідають

 

 

 

 

глава 7 СанПіН № 5179-90; глава 6 СанПіН № 2956а-83

16

Персонал закладу побутовими приміщеннями забезпечений; умови для окремого зберігання особистого та робочого одягу наявні

 

 

 

 

пункти 8.5, 8.6, 8.7 глави 8 СанПіН № 5179-90

17

Медичний персонал санітарним одягом та засобами індивідуального захисту забезпечений

 

 

 

 

 

пункт 9.21 глави 9 СанПіН № 5179-90

 

18

Заклад білизною забезпечений, вимоги щодо зберігання та якості прання білизни дотримуються

 

 

 

 

 

пункти 9.8 – 9.17 глави 9 СанПіН № 5179-90

 

19

Заклад відповідно до розробленого розрахунку потреби у мийних та дезінфікційних засобах 3- місячним запасом цих засобів забезпечений, санітарні вимоги щодо їх зберігання дотримуються

 

 

 

 

пункт 9.2 глави 9 СанПіН № 5179-90

20

Дезінфекційні засоби мають свідоцтво про державну реєстрацію та методичні вказівки (інструкції) із застосування, умови їх зберігання дотримуються

 

 

 

 

стаття 34 ЗУ № 1645-ІІІ, пункт 5 Порядку державної реєстрації постанови КМ № 908

21

Дезінфекція і передстерилізаційна очистка медичного інструментарію проводяться згідно з регламентами

 

 

 

 

пункти 8.3, 8.8 глави 8 СанПіН № 2956а-83

22

Стерилізаційним обладнанням заклад забезпечений, вимоги щодо стерилізації матеріалів та виробів медичного призначення дотримуються

 

 

 

 

пункт 8.3 глави 8 СанПіН № 2956а-83

23

Контроль якості передстерилізаційної обробки та контроль на стерильність з реєстрацією результатів здійснюються

 

 

 

 

пункти 8.4, 8.7 глави 8 СанПіН № 2956а-83

24

Наказ щодо затвердження плану заходів з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій наявний

 

 

 

 

пункт 2.4 глави 2 Інструкції наказу МОЗ № 234, пункт 4.2 розділу IV Інструкції наказу МОЗ № 236

25

У закладі комісію з інфекційного контролю створено, вимоги щодо складу та регламенту роботи комісії з інфекційного контролю дотримуються

 

 

 

 

 

пункт 2.4 Інструкції наказу МОЗ № 234

26

Гігієнічна та хірургічна обробка рук медичного персоналу з дотриманням правил миття і знезараження проводиться, інструкція щодо правил миття й знезараження рук наявна

 

 

 

 

пункт 9.4 Інструкції наказу МОЗ № 236

27

Результати лабораторного самоконтролю лікувально-профілактичного закладу за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму у закладі представлені

 

 

 

 

розділ IV Інструкції наказу МОЗ № 236

28

Мікробіологічний моніторинг епідеміологічно значимих об’єктів лікарняного середовища, епідеміологічний нагляд за резистентністю антимікробних препаратів проводяться

 

 

 

 

розділи IV, VI Інструкції наказу МОЗ № 236, пункт 2.11 глави 2 Інструкції наказу МОЗ № 234

29

Контроль за бактеріологічним складом повітряного середовища в операційних та інших приміщеннях з асептичним режимом роботи здійснюється

 

 

 

 

пункт 6.9 глави 6 СанПіН № 5179-90, пункт 2.12 глави 2 Інструкції наказу МОЗ № 234, розділи IV, VI Інструкції наказу МОЗ № 236

30

Затверджений та узгоджений план дій на випадок виникнення (підозри) особливо небезпечних інфекцій наявний

 

 

 

 

статті 11,18 ЗУ № 1645-ІІІ, Інструкція наказу МОЗ № 236

31

Своєчасність та повнота проведення обов’язкових медичних оглядів дотримуються

 

 

 

 

стаття 26 ЗУ № 4004-XII,

стаття 21 ЗУ № 1645-ІІІ,

пункт 1 Переліку постанови КМ № 559,

пункт 2 Правил наказу МОЗ № 280, додаток 4 до Порядку наказу МОЗ № 246

32

Санітарно-побутові приміщення для медичного персоналу облаштовано відповідно до санітарних вимог

 

 

 

 

 

пункт 5.11 глави 5 СанПіН № 5179-90

33

Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворі на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або особи, які були в контакті з такими хворими (якщо було подання відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби), від роботи відсторонені

 

 

 

 

стаття 28 ЗУ № 4004-ХІІ, статті 22, 23 ЗУ № 1645-ІІІ, пункт 19 Правил наказу МОЗ № 280

34

Виготовлення, зберігання, транспортування, використання радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання, їх захоронення, знищення чи утилізація здійснюються з дотриманням норм радіаційної безпеки та санітарних правил

 

 

 

 

 

стаття 23 ЗУ № 4004-ХІІ,

пункт 1.17 глави 1, глава 3 ДСП наказу МОЗ № 294

35

Розрахунок захисту від іонізуючого випромінювання та санітарний паспорт наявні

 

 

 

 

стаття 23 ЗУ № 4004-ХІІ, підпункт 9.3.6 пункту 9.3 глави 9 СП наказу МОЗ № 54, пункт 1.17 глави 1, глава 3 ДСП наказу МОЗ № 294

36

Рівні шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку неіонізуючого випромінювання (електромагнітне, теплове, світлове, лазерне, ультрафіолетове) вимогам санітарних норм відповідають

 

 

 

 

підпункт 1.3.4 пункту 1.3, підпункт 1.5.2 пункту 1.5 розділу 1 ДСН 239-96, пункт 3.4 глави 3 СН № 3057-84

37

Застосування (виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення чи утилізація) отруйних (хімічні речовини і матеріали, продукти біотехнології та інші біологічні агенти) речовин здійснюється з дотриманням санітарних норм, дозвіл на роботу з БПА І-IV наявний

 

 

 

 

стаття 25 ЗУ № 4004-ХІІ, підпункт 4.1.16 пункту 4.1 глави 4 ДСП 9.9.5-080-02

38

Санітарні норми і правила щодо обладнання, інвентарю, посуду, тари харчоблоку та буфетних приміщень, транспортування, приймання та зберігання харчової сировини та продуктів харчування, виробництва харчових продуктів у закладі, складання меню-розкладки, розробки планового меню та забезпечення хворих дієтичним харчуванням, проведення бракеражу готової продукції та відбору і зберігання добових проб дотримуються

 

 

 

 

глава 10 СанПіН № 5179-90

Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

№ з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА6

 

 

 

 

       
       

 УВАГА!

Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства!

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

№ з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта

статті 5 ЗУ № 877 – V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред’явлено

 

 

 

частина п’ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ

№ 877 – V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

 

частина п’ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ

№ 877 – V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ № 877 – V

5

Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ № 877 – V

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку підприємства

№ з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі підприємства, а інший залишається в органах Держсанепідслужби України

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Держсанепідслужби України:

_____________

(посада)

_____________

(підпис)

__________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

_____________

(посада)

_____________

(підпис)

__________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

_____________

(посада)

_____________

(підпис)

__________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи:

_____________

(посада)

_____________

(підпис)

__________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

_____________

(посада)

_____________

(підпис)

__________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

_____________

(посада)

_____________

(підпис)

__________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на ___ сторінках отримано ______________:

_____________

(посада)

_____________

(підпис)

__________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами підприємства, третіми особами цього Акта перевірки

 

 

Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки

1 «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 «НВ» – не вимагається від підприємства/об’єкта, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку.

4 «НП» – не перевірялося на даному підприємстві/об’єкті.

5 «НА» – нормативний акт.

6 «позначення НА» – умовне позначення нормативного акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативні документи, на підставі яких складено цей Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки».

Нормативні документи, на підставі яких складено цей Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

№ з/п

Позначення НА5

Назва НА5

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1 

ЗУ № 4004-ХІІ

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Закон України 

24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ

1.2

ЗУ № 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року № 877-V

1.3

ЗУ № 1645-ІІІ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Закон України

06 квітня 2000 року № 1645-ІІІ

2

Постанови Кабінету Міністрів України  та накази органів державної виконавчої влади

2.1

Перелік постанови КМ  № 559

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам

 

Постанова Кабінету Міністрів України 

23 травня 2001 року № 559

2.2

Порядок державної реєстрації постанови КМ  № 908

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів

Постанова Кабінету Міністрів України

03 липня 2006 року № 908

3

Накази

3.1

ДСП наказу МОЗ № 294

Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»

Наказ МОЗ України

04 червня 2007 року № 294, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2007 року за № 1256/14523

3.2

Інструкція наказу МОЗ № 234

Інструкція з організації проведення комплексу профілактичних заходів щодо виникнення внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах

 

Наказ МОЗ України

10 травня 2007 року № 234, зареєстрований  у  Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року за № 694/13961

3.3

Правила наказу МОЗ № 280

Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

 

Наказ МОЗ України

23 липня 2002 року № 280, зареєстрований  у  Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927

3.4

СП наказу МОЗ № 54

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України

Наказ МОЗ України

02 лютого 2005 року № 54,  зареєстрований  у  Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832

3.5

Порядок наказу МОЗ № 246

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ МОЗ України

21 травня 2007 року № 246, зареєстрований  у  Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113

3.6

Інструкція наказу МОЗ №236

Інструкція щодо організації контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів

 

Наказ МОЗ України

04 квітня 2012 року  № 236, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 912/21224

3.7

ДСН наказу МОЗ №173

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

Наказ МОЗ України

19 червня 1996 року № 173, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404

3.8

ДСН наказу МОЗ №55

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів»

Наказ МОЗ України

26 січня 2012 року № 55, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 року за № 248/20561

3.9

ДСН наказу МОЗ № 145

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

Наказ МОЗ України

17 березня 2011 року  № 145, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195

3.10

СанПіН № 5179-90

«Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»

Головний державний санітарний лікар СРСР

29 червня 1990 року № 5179

3.11

СанПіН № 2956а-83

«Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала»

Заступник головного державного санітарного лікаря СРСР

28 грудня 1983 року № 2956а-83

3.12

ДСанПіН 9.9.5-153–2008

Державні санітарні норми і правила «Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I – IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами»

Наказ МОЗ України

24 січня 2008 року № 26, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2008 року за № 88/14779

3.13

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Наказ МОЗ України

12 травня 2010 року № 400, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747

3.14

ДСН 239-96

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

Наказ МОЗ України

01 серпня 1996 року № 239, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за № 488/1513

3.15

СанПіН № 5804-91

«Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров»

Заступник головного державного санітарного лікаря СРСР

31 липня 1991 року № 5804-91

3.16

СН № 3057-84

«Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений»

Заступник головного державного санітарного лікаря СРСР

30 липня 1984 року № 3057-84

3.17

ДСП 9.9.5-080-02

Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю», ДСП 9.9.5-080-02

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

28 січня 2002 року № 1

 


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті