Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів»

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України розроблено у відповідності до вимог частини четвертої статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про лікарські засоби», та Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 440. Проект наказу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua) та на сайті Державної служби України з лікарських засобів (www.diklz.gov.ua). Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 30.07.2013 року до: — Міністерства охорони здоров’я України: за адресою — м. Київ, 01601, вул. Грушевського 7, e-mail: moz@moz.gov.ua; — Державної служби України з лікарських засобів: за адресою — м. Київ, 03115, просп. Перемоги, 120, e-mail: diklz@diklz.gov.ua; виконавець Романенко Костянтин Всеволодович (контактний телефон: (044) 393-21-43; e-mail: romanenko@diklz.gov.ua).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу
Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів» (далі — проект акта) розроблено на виконання частини четвертої статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про лікарські засоби», та у відповідності до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 440. Прийняття зазначеного проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України обумовлено необхідністю приведення порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів у відповідність до чинного законодавства України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту акта є вдосконалення порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів; оптимізацію дій суб’єктів господарювання та органів державного контролю. Прийняття проекту акта призведе до гармонізації чинних підзаконних актів між собою, зокрема, до вимог Закону України «Про лікарські засоби», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері відносин регулюються наступними нормативно-правовими актами: Закон України «Про лікарські засоби»; Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 467 «Про Положення про Міністерство охорони здоров’я України»; Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 440 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів»; постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 року № 73 «Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 6 грудня 2001 року № 486 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта підлягає погодженню з Державною службою України з лікарських засобів, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством юстиції України.

6. Регiональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 61. Запобігання дискримінації У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Впровадження проекту акта дозволить вдосконалити порядок здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів, досягти паритету інтересів та забезпечить виконання державою власних соціальних функцій в сфері охорони здоров’я.

Сфери впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави

1. Реалізація державної політики у сфері управління якістю медичних імунобіологічних препаратів.

2. Гарантування забезпечення населення якісними, не фальсифікованими медичними імунобіологічними препаратами.

3. Приведення у відповідність до інших актів законодавства.

Відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання Чітке розмежування порядку взаємодії з контролюючими органами, усунення неточностей та подвійного тлумачення чинного законодавства. Відсутні
Інтереси громадян

1. Забезпечення необхідними, якісними та ефективними медичними імунобіологічними препаратами.

2. Зменшення витрат на лікування внаслідок зменшення ризику придбати неякісні, фальсифіковані медичні імунобіологічні препарати.

Відсутні

Проект акта відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта загалом сприятиме подальшому розвитку господарської діяльності в країні та забезпеченню населення якісними, не фальсифікованими медичними імунобіологічними препаратами. Реалізація даного наказу сприятиме створенню належних умов для ведення підприємницької діяльності та підвищенню рівня співпраці суб’єктів господарювання та державних органів, які здійснюють державний контроль за якістю медичних імунобіологічних препаратів, на фармацевтичному ринку.

Міністр охорони здоров’я України
Р. Богатирьова

Проект

Оприлюднений на сайті МОЗ України 18.07.2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я України

НАКАЗ

На виконання частини четвертої статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про лікарські засоби», відповідно до Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 440,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів, що додається.

2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 6 грудня 2001 року № 486 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2002 року за № 204/6492, визнати таким, що втратив чинність.

3. Начальнику Управління лікарських засобів та медичної продукції Міністерства охорони здоров’я України (Л. Коношевич) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Р. Богачева.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів

1. Загальні положення

1.1 Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про лікарські засоби», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 року № 73,Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 440.

1.2. Порядок визначає механізм державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів (далі — МІБП).

1.3. Державному контролю за якістю підлягають МІБП як вітчизняного, так і іноземного виробництва, які пропонуються до застосування в Україні суб’єктами господарювання незалежно від підпорядкування та форм власності.

1.4. Державний контроль за якістю МІБП здійснюється Державною службою України з лікарських засобів та її територіальними органами (далі — органи державного контролю).

2. Визначення термінів

Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні:

2.1. Архівні зразки серії — зразки серії МІБП, що зберігаються у відповідній упаковці та умовах з метою проведення досліджень при рекламаціях, побічній чи неспецифічній дії МІБП.

2.2. Заявник — суб’єкт господарювання, який звертається до органу державного контролю за місцем провадження господарської діяльності з заявою на отримання висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату показникам якості.

2.3. Державний контроль за якістю — сукупність організаційних та правових заходів, спрямованих на забезпечення відповідності МІБП вимогам реєстраційного посвідчення, які здійснюються шляхом проведення експертизи поданих суб’єктом господарювання документів, візуального контролю кожної серії МІБП, та лабораторного контролю зразків МІБП відповідно до вимог методів контролю якості/аналітичної нормативної документації (далі — МКЯ/АНД) або експертизи матеріалів виробника щодо контролю якості серії МІБП (протоколів контролю якості серії, аналітичних звітів) у визначених випадках.

2.4. Серія — усі одиниці лікарської форми МІБП, які вироблені з однієї вихідної кількості речовини та пройшли один і той самий виробничий процес або операцію стерилізації; при безперервному виробничому процесі — усі одиниці лікарської форми МІБП, які вироблені за визначений період часу.

2.5. Уповноважені лабораторії — лабораторії з контролю якості лікарських засобів (у тому числі МІБП), які пройшли галузеву атестацію у встановленому Міністерством охорони здоров’я України порядку та уповноважені Державною службою України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба України)на проведення робіт з контролю якості лікарських засобів, у тому числі МІБП, та медичної продукції, а також проведення спеціалізованої оцінки матеріалів.

2.6. Контроль на базі виробника — комплекс заходів, спрямований на перевірку показників якості серії МІБП під час проведення контролю якості цієї серії виробником, однією із складових якого є перевірка протоколів, звітів та іншої документації відділу контролю якості виробника, яка дає можливість зробити висновок про відповідність МІБП показникам якості, визначеним МКЯ/АНД.

3. Контроль за якістю медичних імунобіологічних препаратів, які пропонуються до застосування в Україні

3.1. Контроль за якістю МІБП передбачає:

3.1.1. Подання заявником до органу державного контролю за місцем провадження господарської діяльності заяви про видачу висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату показникам якості(додаток 1);переліку медичних імунобіологічних препаратів (додаток 2)сертифікатів якості на ці серії МІБП підприємства-виробника (копія, засвідчена заявником) з перекладом на українську мову та інструкцій для медичного застосування. Для імпортованих лікарських засобів також додаються копія митної декларації, копія інвойсу та, за наявності,копія виданого Держлікслужбою України документа, що підтверджує відповідність умов виробництва МІБП вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні.

Документи подаються у двох примірниках.

МІБП під час здійснення державного контролю за якістю маркується позначкою «карантин», розміщується в місці, зазначеному у відомостях, поданих заявником, ізольовано від іншої медичної продукції та зберігається у належних умовах.

Відповідальність за достовірність даних та зразків серії МІБП, поданих органу державного контролю, несе заявник.

3.1.2. Експертизу органом державного контролю за місцем провадження господарської діяльності поданої Заявником документації та візуальний контроль упаковок кожної серії МІБП у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дати отримання відомостей про серії МІБП від заявника.

Візуальний контроль включає: перевірку зовнішнього вигляду групової тари, зовнішнього (вторинного) та внутрішнього (первинного) пакування на цілісність, наявність пошкоджень, відповідність маркування графічному зображенню упаковок, наявність затвердженої інструкції для медичного застосування.У разі потреби перевірка проводиться з розкриттям будь-яких двох індивідуальних упаковок стосовно розмірів, форми, кольору та їх вмісту.

Крім того, орган державного контролю за місцем провадження господарської діяльності проводить перевірку належних умов зберігання МІБП.

Під час здійснення державного контролю встановлюється факт наявності розпоряджень щодо заборони обігу інших серій МІБП, стосовно яких здійснюється контроль.

Для імпортованих лікарських засобів також перевіряється факт наявності ліцензії на імпорт лікарських засобів та наявності препарату в додатку до даної ліцензії (окрім МІБП, ввезених вякості гуманітарної допомоги). Термін придатності МІБП, що ввозяться на територію України, має становити не менше половини терміну, визначеного виробником, за умови, якщо виробник визначив термін менше одного року, або не менш як шість місяців, за умови, якщо виробник визначив термін більше одного року;

3.1.3. Відбір зразків серії МІБП укількості достатній для проведення двох повних аналізів за визначеними Держлікслужбою України показниками якості відповідно до МКЯ/АНД та їх направленняна лабораторний аналіз до уповноважених лабораторій (у визначених даним порядком випадках).

Відповідальність за транспортування зразків в лабораторію несе заявник.

3.1.4. Проведення лабораторного аналізу зразків серії МІБП.

Архівні зразки серії МІБП зберігаються в лабораторіях до закінчення терміну придатності серії.

3.2. Висновок про відповідність серії МІБП показникам якості (додаток 3), видає орган державного контролю за місцем провадження господарської діяльності заявника протягом не більше трьох робочих днів з моменту отримання результатів контролю якості МІБП.

Висновок оформляється у двох примірниках, один з яких видається заявнику, а другий зберігається в органі державного контролю.

У разі виявлення невідповідності показників якості МІБП установленим вимогам МКЯ/АНД або матеріалів щодо визначення методів контролю за якістю МІБП, що застосовуються в Україні, порушення умов їх зберігання та транспортування органи державного контролю приймають рішення про припинення застосування, вилучення з реалізації або знешкодження серії МІБП.

Про прийняте рішення органи державного контролю повідомляють заявника письмово в десятиденний термін з дня його прийняття.

3.3. Подальший обіг серії МІБП здійснюється за наявності позитивного висновку про відповідність МІБП показникам якості.

4. Підстави для направлення серії МІБП на лабораторний аналіз

4.1. Обов’язковому лабораторному аналізу за визначеними Держлікслужбою України показниками підлягають:

4.1.1. Вакцини;

4.1.2. МІБП, які не мають виданого Держлікслужбою України документа, що підтверджує відповідність умов виробництва МІБП вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні;

4.1.3. Серії МІБП, під час здійснення візуального контролю яких виявлено:

  • невідповідності упаковки серії МІБП графічному зображенню упаковки;
  • невідповідності МІБП вимогам МКЯ/АНД за результатами візуального контролю;
  • пошкодження упаковки, якщо таке пошкодження може негативно вплинути на відповідність якості серії МІБП вимогам МКЯ/АНД. Зазначене не стосується деформації індивідуальної упаковки обмеженої кількості одиниць товару, що могла виникнути під час транспортування (такі упаковки відбраковуються під час приймання товару на склад і підлягають поверненню або знищенню згідно із законодавством та угодою між постачальником і суб’єктом господарювання);
  • порушення умов зберігання серії МІБП, визначених його виробником (заявлених в МКЯ/АНД та зазначених в інструкціях і на упаковці), під час транспортування або зберігання, що могло негативно вплинути на якість;
  • ознаки фальсифікації;
  • факт заборони обігу інших серій МІБП, які було вилучено з обігу в установленому порядку;
  • невідповідність переліку показників або вимогам до них сертифікаті якості виробника тим, що зазначені в специфікації якості МКЯ/АНД до реєстраційного посвідчення;

4.1.4. МІБП, на які отримано інформацію щодо незадовільної якості.

4.2. Здійснення лабораторного аналізу на базі виробника або шляхом експертизи матеріалів контролю якості серії МІБП (протоколи контролю якості серії, аналітичні звіти), наданих виробником можливе для:

4.2.1. МІБП, що виготовляються за технологією рекомбінантної ДНК або технологією моноклональних антитіл, проведення державного контролю якості яких може бути обмежене відсутністю доступних контрольних матеріалів, стандартів, панелей та у разі відсутності технічного оснащення для забезпечення виконання лабораторного контролю;

4.2.2. МІБП обмеженого застосування (препарат-сирота, тобто лікарський засіб, що призначений для діагностики, профілактики чи лікування рідкісного захворювання);

4.2.3. МІБП, проведення державного контролю якості яких може бути обмежене у зв’язку з проблемами постачання необхідних контрольних матеріалів, стандартів, панелей та у разі відсутності технічного оснащення для забезпечення виконання лабораторного контролю.

Начальник Управління лікарських засобів
та медичної продукції

Л.В. Коношевич

Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу
Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів»

1. Опис проблеми, яку передбачається розв’язати

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів» розроблено на виконання частини четвертої статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про лікарські засоби», та у відповідності до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 440. Прийняття зазначеного проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України обумовлено необхідністю приведення порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів у відповідність до чинного законодавства України.

2. Цілі та завдання прийняття пропонованого акта

Прийняття цього проекту наказу забезпечить створення умов для подальшого розвитку господарської діяльності в країні, оптимізації співпраці між державними контролюючими органами і суб’єктами господарювання, стимулюванню підприємництва, з одночасним забезпеченням здійснення державою контролюючих та соціальних функцій в сфері охорони здоров’я. Прийняття проекту акта призведе до гармонізації чинних підзаконних актів між собою, зокрема, до вимог Закону України «Про лікарські засоби», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перший спосіб досягнення поставлених цілей (оптимальний) — прийняття зазначеного проекту наказу, що забезпечить досягнення поставленої цілі. Другий спосіб — залишити ситуацію без змін. Це не призведе до досягнення поставлених цілей. Разом з тим звертаємо увагу на відсутність ринкових механізмів щодо досягнення окреслених цілей через те, що порядок взаємодії органів державної влади та суб’єктів господарювання не може регулюватися ринковими механізмами.

4. Механізм розв’язання проблеми

Зазначена ціль досягається шляхом прийняття проекту наказу.

5. Можливість досягнення поставлених цілей

Прийняття проекту наказу забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу вигод та витрат і наведено у таблиці:

Сфери впливу Очікувані позитивні результати Очікувані негативні результати
Інтереси громадян (споживачів)

1. Забезпечення необхідними, якісними та ефективними медичними імунобіологічними препаратами.

2. Зменшення витрат на лікування внаслідок зменшення ризику придбати неякісні, фальсифіковані медичні імунобіологічні препарати.

Відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання Чітке розмежування порядку взаємодії з контролюючими органами, усунення неточностей та подвійного тлумачення чинного законодавства. Відсутні
Інтереси держави

1. Реалізація державної політики у сфері управління якістю медичних імунобіологічних препаратів.

2. Гарантування забезпечення населення якісними, не фальсифікованими медичними імунобіологічними препаратами.

3. Приведення у відповідність до інших актів законодавства.

Відсутні

7. Запропонований строк дії акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується у зв’язку з необмеженою дією Закону України «Про лікарські засоби» та Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8. Показники результативності акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта: — зменшення кількості неякісних, фальсифікованих медичних імунобіологічних препаратів; — зменшення скарг суб’єктів господарювання на діяльність контролюючих органів; — посилення державного контролю за виконанням суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності, вимог законодавства щодо забезпечення якості медичних імунобіологічних препаратів. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/чи фізичних осіб з основних положень акта 100%, оскільки повідомлення про оприлюднення, сам проект наказу та аналіз регуляторного впливу розміщено на сайтах Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua) та Держлікслужби України (www.diklz.gov.ua). Окрім цього, після прийняття цього наказу його буде офіційно опубліковано згідно з вимогами Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».

9. Заходи відстеження результативності акта

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта». Базове відстеження буде проведене після набуття чинності регуляторного акта. Строк виконання заходів з базового відстеження — 11 місяців. Повторне та періодичне відстеження буде проведено через 1 рік 11 місяців з дня набуття чинності регуляторного акта та через кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. Для відстеження використовуватимуться результати перевірок суб’єктів господарювання та перевірок діяльності територіальних органів Держлікслужби України з боку Держлікслужби України, проведення яких передбачено в порядку, встановленому чинним законодавством України. Спеціальне залучення наукових установ не передбачається.

Міністр охорони здоров’я України
Р. Богатирьова

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті