Наказ МОЗ України від 06.12.2001 р. № 486

Документ втратив чинність на підставі наказу МОЗ України від 01.10.2014 р. № 698

Порядок проведення державної реєстрації (перереєстрації)

медичних імунобіологічних препаратів в Україні

втратив чинність 16.04.2013 р. на підставі наказу МОЗ України від 04.01.2013 р. № 3

Міністерства охорони здоров’я України

Наказ

від 06.12.2001 р. № 486 

Про затвердження нормативно-правових актів з питань контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів

Відповідно до Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.96 № 73 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 № 678), Положення про Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначенняДержавну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 917, з урахуванням норм, що застосовуються в міжнародній практиці, — директиви Європейського Економічного Співтовариства 65/65 ЄЕС, 75/318 ЄЕС та керуючись “Руководящими указаниями для национальных органов, касающимися обеспечения качества биологических препаратов”, “Регулированием и лицензированием биологических препаратов в странах с впервые организовующимися регулирующими органами” (серія технічних доповідей ВООЗ, № 822, 1994 р., і № 858, 1998 р.),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення державної реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів в Україні (додається).

1.2. Порядок здійснення контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні (додається).

1.3. Порядок проведення атестації відділів біологічного і технологічного контролю підприємств-виробників медичних імунобіологічних препаратів (додається).

1.4. Порядок проведення атестації виробництв медичних імунобіологічних препаратів (додається).

2. Залучити провідні інститути громадянського суспільства, що мають відповідний досвід у галузі захисту прав та безпеки пацієнтів, до здійснення громадської експертизи ефективності прийняття і виконання рішень МОЗ під час державної реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів в Україні та здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні, для вирішення суспільно значущих проблем відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю пацієнтів (добровольців) унаслідок застосування МІБП, та для надання консультацій з цих питань.

Рекомендувати заявникам (суб’єктам господарської діяльності, які є виробниками МІБП, або вповноваженим ними особам) укладати договори страхування цивільно-правової відповідальності за відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю пацієнтів (добровольців) унаслідок застосування медичних імунобіологічних препаратів, у передбаченому законодавством порядку.

32. Заступнику Державного секретаря, голові Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення Коротку О.Ш. забезпечити подання цього Наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

43. Наказ Національного агентства з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення від 13.09.99 № 061 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію (перереєстрацію) імунобіологічних препаратів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 06.11.99 за № 770/4063, визнати таким, що втратив чинність.

45. Наказ Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості від 30.12.97 № 141 “Про затвердження порядку здійснення атестації виробництва імунобіологічних препаратів медичного призначення” скасувати.

56. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря, голову Державного департаменту Коротка О.Ш.

Міністр В.Ф. Москаленко

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 06.12.2001 р. № 486

 ПОРЯДОК

проведення державної реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів в Україні

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про лікарські засоби”, Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.96 № 73 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 № 678), Положення про Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначенняДержавну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 917.

1.2. Умовою державної реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів (далі — МІБП) в Україні є підтвердження їх якості, ефективності та безпеки.

1.3. Державну реєстрацію (перереєстрацію) МІБП проводить Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначенняДержавна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі — Державний департаментДержавна служба).

1.4. З метою державної реєстрації (перереєстрації) перевірка, спеціалізована оцінка матеріалів, документів на МІБП та зразків препарату здійснюється уповноваженою установою — Державним підприємством “Центр імунобіологічних препаратів” (далі — Уповноважена установа).

1.5. Порядок проведення державної реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів в Україні поширюється на всіх суб’єктів господарської діяльності незалежно від підпорядкування та форм власності.

2. Визначення термінів

Терміни, які вживаються в Порядку, мають такі значення:

2.1. Нові медичні імунобіологічні препарати — МІБП, які вперше реєструються в Україні і створені з використанням нових біологічних агентів (діючих речовин) або які є новою якісною чи кількісною комбінацією відомих біологічних агентів (діючих речовин).

2.2. Медичні імунобіологічні препарати (далі — МІБП) — генерики — МІБП, які ідентичні оригінальним препаратам та виробляються за умови незмінної технології протягом не менше десяти років.

2.3. Біологічні агенти — мікроорганізми, віруси, клітини і тканини людини, тварин, їх компоненти, які використовуються у виробництві МІБП і зумовлюють його активність (діючі речовини).

2.4. Допоміжні речовини — речовини, які в кількості, що використовується, не виявляють лікувального (профілактичного, діагностичного) ефекту та сприяють виробництву, зберіганню та застосуванню МІБП і позитивно діють на властивості діючих речовин, що містяться в МІБП.

2.5. Патентований МІБП — готовий МІБП, що представлений в Україні під спеціальною назвою та в спеціальній упаковці.

2.6. Упаковка “in bulk” (великомістка упаковка) — будь-який МІБП, який пройшов усі стадії виробництва, за винятком остаточного пакування.

2.7. Заявник — виробник МІБП або вповноважена ним особа, яка проводить усі необхідні юридичні та фінансові дії щодо реєстрації (перереєстрації) МІБП, змін та доповнень до реєстраційних матеріалів і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за достовірність поданих даних, виробництво, ефективність, безпеки та якість МІБП.

2.8. Виробник МІБП — підприємство-виробник, яке здійснює хоча б один з етапів виробництва МІБП, включаючи пакування.

2.9. Перелік реєстраційних документів (реєстраційні матеріали) — комплект матеріалів, документів на МІБП та зразків, експертиза яких за обсягом і суттю дає змогу зробити висновки про ефективність, безпеку та якість МІБП з метою рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) або необхідності проведення випробувань.

2.10. Експертиза реєстраційних матеріалів на МІБП — це перевірка, спеціалізована оцінка матеріалів, документів на МІБП та зразків з метою підготовки мотивованих висновків для прийняття рішення про йогодержавнуреєстрацію (перереєстрацію) або відмову в державній реєстрації (перереєстрації) МІБП.

2.11. Доклінічні вивчення — хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, імунологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші експериментальні наукові дослідження з метою вивчення специфічної дії та безпеки МІБП.

2.12. Клінічні випробування — це встановлення або підтвердження ефективності та безпеки МІБП, а також епідеміологічної ефективності (клініко-епідеміологічні випробування), що передбачають установлення реактогенності, імуногенності, профілактичної або лікувальної ефективності препаратів в умовах їх застосування за прямим призначенням з подальшим оцінюванням (контролем) на фоні особливостей стану здоров’я населення України та варіабельності збудників захворювань.

Клінічні (клініко-епідеміологічні) випробування проводяться на пацієнтах (добровольцях) у лікувально-профілактичних закладах, уповноважених на це Державним департаментомДержавною службою, за поданням Уповноваженої установи.

Заявник (замовник) клінічних випробувань зобов’язаний перед початком клінічних випробувань укласти договір про страхування життя та здоров’я пацієнта (добровольця) в порядку, передбаченому законодавством.

2.13. Нормативно-технічна документація (далі — НТД) —фармакопейна стаття або матеріали щодо визначення методів контролю якості МІБП.

2.14. Зміни, які можуть мати місце в період дії сертифіката про державну реєстрацію —запропоновані заявником зміни, які стосуються зареєстрованого (перереєстрованого) МІБП.

2.15. Експертиза змін —це експертиза матеріалів та документів на МІБП, результатом якої є рішення щодо внесення змін або доповнень до реєстраційних матеріалів на МІБП або його нової реєстрації в установленому порядку.

2.16. Висновок спеціалізованої експертизи — це результат перевірки, спеціалізованої експертизи комплекту матеріалів, документів на МІБП та зразків з наданням рекомендацій щодо його державної реєстрації (перереєстрації), експертизи матеріалів та документів на МІБП про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії сертифіката про державну реєстрацію з рекомендацією про потребу внесення змін чи доповнень до реєстраційних матеріалів на МІБП або його нову реєстрацію.

2.17. Сертифікат про державну реєстрацію МІБП — документ, який видається заявнику і дозволяє застосування МІБП в медичній практиці в Україні.

2.18. Реєстраційний номер — кодова позначка, яка присвоюється МІБП при державній реєстрації і зберігається за МІБП незмінною на весь період перебування МІБП на ринку України.

3. Порядок проведення експертизи медичного імунобіологічного препарату з метою його державної реєстрації (перереєстрації) в Україні

3.1. Проведення експертизи МІБП, що подається на державну реєстрацію (перереєстрацію), включає такі етапи:

 • первинна експертиза

реєстраційних матеріалів та заяви на проведення державної реєстрації (перереєстрації) МІБП (додаток 1) на предмет мотивованого висновку щодо можливості державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу з точки зору його належності до медичних імунобіологічних препаратів, оформлення матеріалів;

 • попередня експертиза

комплектності та вичерпності реєстраційних матеріалів на МІБП (додаток 2 для реєстрації та додаток 3 для перереєстрації), аналіз яких дає змогу зробити висновок про можливість прийняття документів на реєстрацію (перереєстрацію) чи відмову в разі відсутності (невідповідності) документів та реєстраційних матеріалів;

 • спеціалізована експертиза

матеріалів та документів доклінічного вивчення та клінічних випробувань МІБП, їх експертиз, результатів контролю якості та додаткових випробувань МІБП, НТД, проекту технологічного регламенту або відомостей про технологію виробництва, зразків МІБП, його упаковки, інструкції для медичного застосування з метою складання мотивованого висновку щодо ефективності, безпеки та якості МІБП.

3.2. Заява та реєстраційні матеріали підлягають первинній експертизі в Державному департаментіДержавній службі. За результатами первинної експертизи Державний департаментДержавна служба надає заявнику направлення на проведення попередньої та спеціалізованої експертизи, що здійснюється Уповноваженою установою.

3.3. Між заявником та Уповноваженою установою укладається договір про проведення повного обсягу експертних робіт, вартість яких визначається умовами цього договору.

3.4. У разі негативних результатів попередньої експертизи заявник додає реєстраційні матеріали відповідно до зауважень Уповноваженої установи, наданих заявнику в письмовій формі, у строк до 30 календарних днів у разі реєстрації або в строк до 15 календарних днів у разі перереєстрації.

Якщо заявник протягом визначеного терміну не надає Уповноваженій установі необхідних матеріалів або листа з обгрунтуванням термінів, необхідних для їх доопрацювання, то МІБП знімається з розгляду. Про прийняте рішення Уповноважена установа повідомляє заявника письмово. Далі за бажанням заявника матеріали подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію) МІБП у встановленому порядку.

3.5. У ході спеціалізованої експертизи реєстраційних матеріалів та виконання експертних робіт, з метою одержання додаткових даних щодо ефективності, безпеки та якості поданого на державну реєстрацію МІБП, Уповноважена установа може запитати в заявника додаткові матеріали. Час, потрібний для їх підготовки заявником, не входить до терміну проведення спеціалізованої експертизи.

Якщо заявник протягом 90 календарних днів не надсилає запитаних додаткових матеріалів або листа з обгрунтуванням термінів, потрібних для їх підготовки, то заявнику відмовляється в державній реєстрації (перереєстрації).

Після відмови в державній реєстрації (перереєстрації) заявник може подати МІБП на державну реєстрацію (перереєстрацію) у встановленому порядку.

3.6. У разі потреби перевірки безпеки та/або ефективності (реактогенності) МІБП, експериментальної або клінічної перевірки одержаних результатів Уповноважена установа приймає рішення про необхідність проведення клінічних випробувань МІБП. Проведення випробувань МІБП здійснюється лікувально-профілактичними закладами, що визначаються Державним департаментом. Час, потрібний для проведення випробувань, та їх вартість не входять до терміну і вартості експертних робіт з реєстрації (перереєстрації).

Результати випробувань МІБП підлягають спеціалізованій експертизі в Уповноваженій установі.

3.7. За позитивними результатами проведених експертиз і випробувань МІБП Уповноважена установа складає висновок щодо ефективності, безпеки та якості МІБП і рекомендує МІБП до державної реєстрації (перереєстрації), рекомендує до затвердження (перезатвердження) інструкцію для застосування МІБП, упаковку, НТД.

3.8. Інструкція для медичного застосування МІБП направляється Уповноваженою установою на затвердження Головному державному санітарному лікарю України. Після затвердження інструкції для медичного застосування МІБП Уповноважена установа письмово повідомляє про закінчення проведення експертиз і випробувань Державний департаментДержавну службу та заявника.

3.9. За негативними результатами проведених експертиз і випробувань МІБП Уповноважена установа складає мотивований висновок щодо неефективності, небезпеки МІБП, яким не рекомендує МІБП до державної реєстрації (перереєстрації).

4. Порядок експертизи змін, які передбачається внести до реєстраційних документів під час дії сертифіката про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату

4.1. Протягом дії сертифіката про державну реєстрацію заявник несе відповідальність за якість зареєстрованого МІБП і зобов’язаний сповіщати про всі доповнення та зміни, що стосуються виробництва і контролю якості МІБП.

4.2. Експертизі підлягає кожна конкретна зміна навіть за умови одночасного внесення кількох змін.

У матеріалах та документах, що подаються на експертизу, повинні бути представлені відомості, які стосуються і тих змін, що подавалися на момент реєстрації (перереєстрації).

4.3. Експертиза змін проводиться Уповноваженою установою в тому самому порядку, що й експертиза реєстраційних матеріалів під час реєстрації (перереєстрації) МІБП на договірних засадах.

4.4. Перелік обставин, які є підставами для перереєстрації та/або внесення змін (доповнень) до реєстраційних матеріалів, передбачений додатком 4.

4.5. Внесення змін (доповнень) до реєстраційних матеріалів оформлюється у вигляді окремих додатків або шляхом викладення реєстраційних матеріалів у новій редакції.

4.6. У разі внесення змін І типу (пункти 1,2,3 додатка 4) вилучається сертифікат про державну реєстрацію і за тим самим номером видається новий сертифікат про державну реєстрацію без зміни терміну його дії.

5. Терміни проведення експертизи медичного імунобіологічного препарату з метою його державної реєстрації (перереєстрації) в Україні

5.1. Термін проведення державної реєстрації (перереєстрації) МІБП, а також експертиза матеріалів щодо змін, які мали місце протягом дії сертифіката про державну реєстрацію і потребують нової реєстрації МІБП, триває не більше 210 календарних днів.

5.2. Експертиза матеріалів з метою державної реєстрації патентованого МІБП, який ліцензований (зареєстрований) в Європейському Економічному Співтоваристві за централізованою процедурою, МІБП-генерика, матеріалів на державну перереєстрацію МІБП, експертиза матеріалів про внесення змін типу І та типу ІІ, які мають місце протягом дії сертифіката про державну реєстрацію, триває не більше 90 календарних днів.

5.3. До термінів експертних робіт, перелічених у підпунктах 5.1 та 5.2, не входить час, коли матеріали були на доопрацюванні у заявника, а також час на проведення контролю якості та випробувань.

6. Порядок розрахунків

6.1. Оплаті заявником підлягають перевірка, спеціалізована оцінка матеріалів, документів на МІБП та зразків препарату, що здійснюються на підставі договору між заявником та Уповноваженою установою.

7. Порядок видачі сертифіката про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату в Україні

7.1. Рішення про державну реєстрацію (перереєстрацію) МІБП приймається Державним департаментомДержавною службою протягом 5 днів з моменту отримання висновку Уповноваженої установи щодо можливості державної реєстрації (перереєстрації) МІБП.

7.2. Зареєстровані МІБП включаються до єдиного державного реєстру імунобіологічних препаратів.

7.3. Сертифікат про державну реєстрацію МІБП в Україні (додаток 5), яким підтверджується державна реєстрація медичного імунобіологічного препарату в Україні, видається заявнику після оплати реєстраційного внеску, розмір якого встановлюється чинним законодавством України.

7.4. Протягом дії сертифіката про державну реєстрацію МІБП заявник зобов’язаний подавати до Уповноваженої установи, що проводила спеціалізовану експертизу, поновлені дані щодо побічної та неспецифічної дії препарату з такою періодичністю:

 • 1 раз на шість місяців протягом перших 2 років з моменту реєстрації МІБП;
 • щороку протягом наступних 3 років дії реєстрації;
 • надалі 1 раз на 5 років (за умови перереєстрації МІБП).
Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська

ДОДАТОК 1
до пункту 3.1 Порядку проведення державної реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів в Україні

ЗАЯВА
про проведення реєстрації (перереєстрації) медичного імунобіологічного препарату (МІБП)

№______     “____”___________ ______ р.

Заявник

_________________________________________________________
                                         ( назва, місцезнаходження, тел. /факс, е-mail)

Виробник МІБП

__________________________________________________
(назва, країна, тел./факс, е-mail)

Керівник підприємства

_____________________________________________
(П.І.Б.)

Назва МІБП

_______________________________________________________
(міжнародна непатентована,

____________________________________________________________________
українською мовою та латиною для препаратів, що вводяться людині, українською та англійською мовами для препаратів, що застосовуються in vitro)

Торговельна назва

___________________________________________________
Форма випуску (потрібне позначити хрестиком або вписати)

p_333_12_250302_box.gif (60 bytes) рідка p_333_12_250302_box.gif (60 bytes) монодозова
p_333_12_250302_box.gif (60 bytes) суха< p_333_12_250302_box.gif (60 bytes) мультидозова p_333_12_250302_box.gif (60 bytes) кількість доз

Характеристика препарату

(потрібне позначити хрестиком або вписати)

p_333_12_250302_box.gif (60 bytes)  профілактичний Активність Одиниці
p_333_12_250302_box.gif (60 bytes)  лікувальний
p_333_12_250302_box.gif (60 bytes)  діагностичний

Показання для застосування

Протипоказання

___________________________________________________
Термін придатності _________________________________________________
Умови зберігання (потрібне позначити хрестиком або вписати)

p_333_12_250302_box.gif (60 bytes)  мінус 15–25 оС p_333_12_250302_box.gif (60 bytes)  препарати, що перебувають під міжнародним контролем
p_333_12_250302_box.gif (60 bytes)  2–8 оС p_333_12_250302_box.gif (60 bytes)  кімнатна

Реєстрація в інших країнах

(загальна кількість країн) _______________________

Декларація відповідності МІБП визначеним в Україні вимогам щодо його якості, ефективності та безпеки для здоров’я людини

Цією заявою підтверджую, що заявлений мною МІБП відповідає показникам якості, ефективності та безпеки, представленим у стислій характеристиці (додається на_____арк.), та вимогам законодавства України щодо якості, ефективності та безпеки для здоров’я людини і навколишнього середовища.

М.п.                                  Підпис заявника _______________________

Стисла характеристика МІБП

1. Назва МІБП (міжнародна непатентована та торговельна).

2. Кількісний і якісний склад біологічних агентів (діючих речовин) та допоміжних речовин, непатентовані міжнародні назви, рекомендовані ВООЗ, у разі відсутності — загальноприйняті найменування або хімічний, біологічний, ботанічний опис.

3. Лікарська форма.

4. Імунологічні властивості та необхідні імуногенні, реактогенні чи діагностичні характеристики.

5. Клінічні особливості:

 • терапевтичні показання;
 • протипоказання;
 • частота і тип побічних ефектів та неспецифічної дії;
 • особливі запобіжні заходи при застосуванні;
 • застосування при вагітності та годуванні груддю;
 • взаємодія з іншими лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами, вплив уживання їжі;
 • дози і спосіб застосування для дітей, дорослих та людей похилого віку;
 • гострі реакції (симптоми, екстрені заходи лікування та антидоти);
 • спеціальні застереження (можлива побічна дія при системних розладах здоров’я).

6. Особливі властивості:

 • термін придатності; за потреби вказується термін придатності після відтворення препарату (приготування лікарської форми для безпосереднього застосування, наприклад розчинення) або після першого відкриття контейнера; особливі запобіжні заходи при зберіганні та транспортуванні (температура, вологість, вплив сонячного світла);
 • характеристика первинної упаковки;
 • особливі запобіжні заходи при утилізації невикористаного МІБП.

М.п.                                  Підпис заявника _______________________

Заступник Голови Державного департаменту О.Я. Кричевська

ДОДАТОК 2
до пункту 3.1 Порядку проведення державної реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів в Україні

ПЕРЕЛІК РЕЄСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Реєстраційні матеріали на МІБП, що подається на реєстрацію (перереєстрацію), містять чотири частини.

Реєстраційні матеріали, засвідчені заявником, подаються в трьох примірниках з перекладом на українську мову. Крім того, на електронному носії подається проект інструкції для застосування (Частина 1, п.1.9); методи аналізу кінцевого МІБП (проект НТД) (Частина 2, п. 2.13).

Частина 1

1.1. Експертний висновок Торгово-промислової палати щодо визначення коду МІБП згідно з УКТ ЗЕД.

1.2. Копія свідоцтва про реєстрацію МІБП країни-виробника та в інших країнах (для зарубіжних МІБП), завірені в установленому порядку.

1.3. Копії документів, що гарантують відповідність досліджень вимогам GLP (для вітчизняних — довідка про метрологічний контроль засобів вимірювання).

1.4. Інформація про стан патентування, захист торгової марки в Україні (копії патентів, заявок, рішень патентних відомств — за наявності).

1.5. Проект назви МІБП на окремому аркуші (для МІБП, що реєструються вперше).

1.6. Зразки етикеток, упаковок на окремому аркуші.

1.7. Зразки МІБП у відповідних лікарських формах та упаковках (у кількості, достатній для проведення трьох повних аналізів відповідно до нормативної документації).

1.8. Проект інструкції для застосування.

Частина 2

2.1. Опис складу МІБП.

2.2. Опис упаковки.

2.3. Наукові дані (кількість публікацій, перелік джерел), за наявності.

2.3. 1. Узагальнені дані доклінічних досліджень, узагальнені клінічні результати, наукові публікації (копії).

2.3.2. Дані щодо ефективності і безпеки в порівнянні з аналогічними імунобіологічними препаратами.

2.4. Дані щодо заходів безпеки при зберіганні, застосуванні та утилізації МІБП із зазначенням наявності будь-якого потенційного ризику забруднення навколишнього середовища.

2.5. Проект технологічного регламенту або відомості про технологію виробництва.

2.6. Копія свідоцтва GMP (для вітчизняних — свідоцтво про атестацію виробництва МІБП).

2.7. Інформація щодо біологічних агентів (діючих речовин).

2.7.1. Специфікації.

2.7.2. Домішки (якісний та кількісний склад).

2.8. Інформація щодо інших речовин, що входять до складу МІБП, якісний та кількісний склад.

2.9. Інформація щодо пакувальних матеріалів.

2.10. Аналітичні паспорти зразків біологічних агентів (діючих речовин) та допоміжних речовин.

2.11. Аналітичні паспорти зразків кінцевого продукту (готового МІБП).

2.12. Методи аналізу біологічних агентів (діючих речовин).

2.13. Методи аналізу кінцевого МІБП (проект НТД).

2.14. Дані щодо стабільності біологічних агентів (діючих речовин), включаючи результати повторних аналізів (результати досліджень трьох послідовних серій біологічних агентів — діючих речовин).

2.15. Дані щодо стабільності готового продукту, включаючи результати повторних аналізів (результати досліджень трьох послідовних серій препарату).

Частина 3

Документація з фармакотоксикологічних досліджень залежить і від того, до якої з груп (вакцини, сироватки, алергени тощо) відноситься МІБП, який подається на реєстрацію (перереєстрацію). Розділ включає:

3.1. Результати доклінічного вивчення МІБП (дані з реактогенності, нешкідливості, специфічної активності тощо) можуть, за необхідності, включати вивчення токсичності (при введенні однократної дози і повторних доз); ембріональної, фетальної і перинатальної токсичності; мутагенний потенціал; фармакодинаміку; фармакокінетику; місцеву переносимість; алергенність тощо.

Частина 4

4.1. Результати клінічних досліджень, що визначають епідеміологічну ефективність МІБП (дані з реактогенності, імуногенності, діагностичної, лікувальної або епідеміологічної ефективності), для вітчизняних МІБП — після проведення досліджень.

4.2. Програма проведення клінічних, клініко-епідеміологічних випробувань:

4.2.1. Обгрунтування доцільності.

4.2.2. Мета.

4.2.3. Стисла характеристика препарату.

4.2.4. Матеріали дослідження.

4.2.5. Умови проведення досліджень (методи, схеми введення препарату, оформлення результатів).

4.2.6. Організація роботи.

4.2.7. Бази проведення досліджень.

4.2.8. Додатки (зразки анкет, щоденників на кожного учасника).

4.2.9. Перелік осіб, відповідальних за проведення дослідження.

4.3. Післяреєстраційний досвід застосування МІБП.

Заступник Голови Державного департаменту О.Я. Кричевська

 ДОДАТОК 3

до пункту 3.1 Порядку проведення державної реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів в Україні

ПЕРЕЛІК РЕЄСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ

Разом із заявою про перереєстрацію встановленого зразка (додаток 1) подаються такі матеріали:

1) стисла характеристика МІБП, що подається до перереєстрації, оновлена Заявником;

2) довідка про побічну та неспецифічну дію МІБП за останні 5 років;

3) інформація щодо імунологічної та епідеміологічної ефективності використання МІБП за 5 років;

4) проект інструкції для медичного застосування;

5) усі зміни в процесі виробництва та контролю якості, які були внесені протягом дії реєстраційного посвідчення;

6) проект нормативної документації;

7) копія посвідчення про реєстрацію МІБП країни-виробника.

Заступник Голови Державного департаменту О.Я. Кричевська

 ДОДАТОК 4

до пункту 4.4 Порядку проведення державної реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів в Україні

І. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ,
ЩО НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ (ЗМІНИ І ТИПУ)

1. Зміна змісту ліцензії на виробництво МІБП

Необхідна умова:

 • нова ліцензія на виробництво, затверджена компетентним уповноваженим органом, повинна бути представлена уповноваженій компетентній установі, що відповідає за реєстрацію МІБП.

Необхідна документація:

 • нова ліцензія на виробництво, доповнення до ліцензії на виробництво або дозвіл на виробництво, виданий уповноваженим компетентним органом.

2. Зміна найменування МІБП

Необхідні умови:

 • запобігати плутанині найменуваннь існуючих імунобіологічних препаратів з міжнародними непатентованими найменуваннями (МНН);
 • якщо найменування загальноприйняте, то зміна повинна бути проведена в такому порядку: від загальноприйнятого найменування до фармакопейного або МНН.

Необхідна документація:

 • переглянуті проекти нормативної документації МІБП, інструкція для застосування, маркування, що містять зміну, яку заявлено;
 • термін надходження до продажу препарату під новим найменуванням.

3. Зміна найменування та/або адреси виробника зареєстрованого препарату

Необхідна умова:

 • виробник повинен бути однією і тією самою особою.

Необхідна документація:

 • доказ того, що виробник є однією і тією самою особою (копії установчих старих та нових документів із зазначенням дати вступу у зв’язку зі зміною);
 • проекти специфікацій на МІБП, інструкції для застосування і маркування зі змінами, що заявляються.

4. Заміна однієї допоміжної речовини іншою (за винятком ад’ювантів для вакцин і допоміжних речовин біологічного походження)

Необхідні умови:

 • відсутність змін у профілі розчинення для твердих лікарських форм (за необхідності);
 • аналогічні функціональні характеристики.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині складу, методів отримання, контролю вихідних речовин та контролю готового МІБП;
 • обгрунтування заміни/вибору допоміжної речовини повинно бути наведено на підставі відповідних наукових розробок (у тому числі досліджень стабільності й антимікробного захисту (консервування) — за необхідності);
 • для твердих лікарських форм порівняльні дані профілю розчинення щонайменше однієї репрезентативної дослідно-виробничої/виробничої серії готового МІБП старого та нового складу;
 • висновок про проведення досліджень стабільності та узагальнені дані з цих досліджень;
 • переглянуті проекти стислої характеристики препарату, інструкції для застосування, маркування зі змінами, які заявлено (за необхідності);
 • висновки про те, що специфікації на готовий препарат і термін придатності відповідно до специфікацій не змінилися;
 • проекти специфікацій на готовий імунобіологічний препарат;
 • висновки про те, що нова допоміжна речовина не впливає на методи контролю готового МІБП (за необхідності).

5. Заміна одного барвника іншим

Необхідна умова:

 • обгрунтування змін.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині складу, методів отримання, контролю вихідних речовин та контролю готового МІБП
 • переглянуті проекти стислої характеристики препарату, інструкції для застосування, маркування зі змінами, що заявляються
 • зразок нового МІБ
 • дані про проведення досліджень щодо стабільності
 • висновки про те, що специфікації на готовий препарат і термін придатності відповідно до специфікацій не змінилися (не враховуючи зовнішнього вигляду)
 • проекти специфікацій на готовий імунобіологічний препарат зі змінами, що заявляються.

6. Додавання, вилучення або заміна смакових добавок і запашників

Необхідна умова:

 • обгрунтування змін.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів частин реєстраційних матеріалів в частині складу, методів отримання, контролю вихідних речовин та контролю готового МІБП
 • змінені розділи реєстраційних матеріалів в частині контролю вихідних речовин повинні містити докладні відомості про якісний склад смакових добавок і запашників і всіх інших нових специфікацій до нього;
 • переглянуті проекти стислої характеристики препарату, інструкції для застосування, маркування зі змінами, що заявляються
 • висновки про те, що специфікації на готовий препарат і термін придатності відповідно до специфікацій не змінилися (не враховуючи смаку та запаху)
 • результати досліджень стабільності.

7. Зміна маси покриття таблеток або зміна маси капсули

Необхідна умова:

 • відсутність змін у профілі розчинення.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині складу, методів отримання, контролю вихідних речовин та контролю готового МІБП
 • порівняльні дані профілю розчинення щонайменше однієї дослідно-виробничої/виробничої серії готового МІБП старого і нового складу (з використанням для модифікованих готових препаратів даних in vitro, що корелюють з даними in vivo)
 • обгрунтування відсутності в заявці на внесення змін нових даних щодо біоеквівалентності
 • висновки про те, що специфікації на готовий препарат і термін придатності відповідно до специфікацій не змінилися (не враховуючи середню масу).

8. Зміни якісного складу первинної упаковки

Необхідні умови:

 • запропонований пакувальний матеріал повинен бути принаймні рівноцінний раніше затвердженому матеріалу за відповідними властивостями
 • зміни не стосуються стерильних препаратів.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині методів фасування та контролю готового МІБП
 • обгрунтування заміни пакувального матеріалу і відповідні наукові дослідження нової упаковки
 • для м’яких і рідких лікарських форм повинні бути представлені свідоцтва, що гарантують відсутність взаємодії між їх вмістом і матеріалом упаковки (наприклад, відсутня взаємодія компонентів запропонованого матеріалу і вмісту упаковки та не відбувається зниження концентрації компонентів препарату в упаковці)
 • повинні бути представлені дані валідації всіх нових аналітичних методик для пакувального матеріалу
 • порівняльні дані стабільності в умовах прискореного старіння і в звичайних умовах препарату в старій і новій упаковці
 • висновки про те, що препарат відповідає вимогам специфікації на готовий імунобіологічний препарат і встановлений термін придатності не змінився
 • переглянуті проекти стислої характеристики МІБП (за необхідністю), інструкція для застосування, маркування зі змінами, що заявляються.

9. Виключення одного з показань до застосування

Необхідні умови:

 • безпека застосування МІБП повинна зберігатись і не повинна бути об’єктом фармаконагляду, дослідженням доклінічної безпеки або дослідженням показників якості
 • обгрунтування доцільності.

Необхідна документація:

 • пояснення причин виключення одного з показників до застосування і висновки про те, що препарат є безпечний
 • переглянутий проект стислої характеристики на препарат
 • дата набрання чинності зміною, інструкція для застосування, маркування зі змінами, що заявляються.

10. Відміна одного з шляхів уведення (застосування)

Необхідні умови:

 • безпека застосування МІБП повинна зберігатись і не повинна бути об’єктом моніторингу, дослідженням доклінічної безпеки або дослідженням показників якості
 • обгрунтування доцільності.

Необхідна документація:

 • пояснення причин виключення одного з шляхів уведення і висновки про те, що препарат є безпечний
 • переглянутий проект стислої характеристики препарату
 • дата набрання зміною чинності, інструкція для застосування, маркування зі змінами, що заявляються.

11. Заміна виробника (виробників) активної субстанції

Необхідна умова:

 • специфікації, спосіб синтезу і методики контролю якості активної субстанції повинні бути такі, які вже були затверджені, або повинен бути представлений сертифікат про відповідність активної субстанції вимогам Європейської фармакопеї або Державної фармакопеї України.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині контролю за вихідними речовинами
 • дані аналізу щонайменше двох дослідно-виробничих серій
 • декларація виробника активної субстанції про те, що спосіб синтезу, методики контролю якості і специфікації ті самі, що й були затверджені, або сертифікат Європейської фармакопеї чи Державної фармакопеї України; або нові матеріали на субстанцію.

Якщо зміна стосується лише найменування виробника активної субстанції, то повідомлення про те, коли зміна набирає чинності.

12. Незначні зміни в процесі виробництва активної субстанції

Необхідні умови:

 • специфікації не змінилися
 • залишилися незмінними фізичні властивості
 • не додавали нових домішок або не відбулася зміна рівня домішок, які могли б викликати необхідність додаткової кваліфікації на підставі вивчення безпеки.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині контролю за вихідними речовинами
 • дані аналізу щонайменше двох дослідно-виробничих серій 
 • докази, що будь-які потенційні нові домішки можливо визначити; декларація про те, що нові домішки не внесені або що рівень домішок не виріс, тому немає потреби додатково вивчати безпеку
 • дані валідації всіх нових аналітичних методик (за необхідності) (див. також зміну 24)
 • декларація про те, що специфікація на активну субстанцію не змінилася (див. також зміну 14); у разі зміни специфікації — тексти діючої і запропонованої специфікації
 • проекти специфікацій на активну субстанцію.

13. Зміна обсягу серії активної субстанції

Необхідна умова:

 • відомості про серію повинні засвідчити, що зміни не мають впливу на стабільність технологічного процесу або фізичні властивості субстанції.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині контролю вихідних речовин
 • дані аналізу серії (у вигляді порівняльних таблиць) щонайменше однієї промислової серії як затвердженого, так і запропонованого обсягу;
 • дані аналізу двох повних промислових серій необхідно представити на вимогу або про них необхідно офіційно повідомити в разі невідповідності специфікаціям (з діями, які плануються щодо усунення недоліків)
 • декларація про те, що специфікації на активну субстанцію не змінилися
 • проекти специфікацій на активну субстанцію.

14. Зміни в специфікації на активну субстанцію

Необхідна умова:

 • специфікація повинна містити більш жорсткі вимоги або бути доповнена новими дослідженнями і обмеженнями.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині контролю вихідних речовин
 • дані валідації всіх нових аналітичних методик (за необхідності) (див. також зміну 24)
 • порівняльні дані двох дослідно-промислових або промислових серій, що охоплюють усі дослідження, які передбачені специфікаціями
 • порівняльний перелік старої і нової специфікацій на активну субстанцію.

15. Незначні зміни у виробництві МІБП

Необхідні умови:

 • специфікація на імунобіологічний препарат залишилася незмінною
 • новий процес повинен забезпечувати виробництво ідентичного МІБП стосовно всіх аспектів якості, безпеки й ефективності.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині опису методів отримання МІБП, що містять:
 • для суспензійних м’яких і рідких лікарських засобів
 • дані відповідної валідації змін, включаючи мікрофотографії частинок для перевірки видимих змін розподілу за розмірами і структурою частинок
 • для твердих лікарських форм
 • дані про профіль розчинення однієї репрезентативної промислової серії і для порівняння дані щонайменше трьох серій, вироблених попереднім способом. Аналогічні дані для наступних двох повних промислових серій повинні надаватися на вимогу або про них повинно бути офіційно повідомлено при невідповідності специфікаціям (з діями, що плануються)
 • декларація про те, що специфікація на готовий імунобіологічний препарат і термін придатності відповідно до специфікації не змінилися; якщо специфікації змінилися, то повинні бути представлені тексти діючих і запропонованих специфікацій
 • обгрунтування відсутності в заявці нових даних щодо біоеквівалентності
 • проекти специфікацій на готовий імунобіологічний препарат з терміном придатності
 • у разі змін у процесі стерилізації повинні бути представлені обгрунтування і методики валідації.

16. Зміна обсягу серії готової продукції

Необхідна умова:

 • зміна не повинна впливати на стабільність технологічного процесу.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині опису методів отримання МІБП
 • дані аналізу серії (у вигляді порівняльної таблиці) щонайменше однієї промислової серії як затвердженого, так і запропонованого обсягу. Дані аналізу наступних двох повних промислових серій слід представляти на вимогу або про них повинно бути офіційно повідомлено при невідповідності специфікації (із запланованими діями з усунення недоліків)
 • декларація про те, що специфікації на готовий імунобіологічний препарат і термін придатності відповідно до специфікацій не змінилися
 • проект специфікацій на готовий препарат.

17. Зміни в специфікації на імунобіологічний препарат

Необхідна умова:

 • специфікація повинна містити більш жорсткі вимоги або бути доповнена новими дослідженнями і межами.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині контролю готового МІБП
 • дані валідації всіх нових аналітичних методик
 • порівняльні дані профілю розчинення (за необхідності);
 • порівняльні дані аналізу щонайменше двох промислових серій, що охоплює всі дослідження, які передбачені специфікаціями
 • порівняння старої і нової специфікацій на готову продукцію.

18. Синтез/регенерація нефармакопейних допоміжних речовин, які були описані в реєстраційних матеріалах

Необхідні умови:

 • специфікація на імунобіологічний препарат залишилася незмінною
 • не додавали нових домішок та не відбулося зміни рівня домішок, які можуть викликати потребу вивчення безпеки
 • не відбулося змін фізико-хімічних властивостей.

Необхідна документація:

 • додатки до відповідних документів в частині контролю за вихідними речовинами, з відомостями про валідацію
 • порівняльні дані аналізу не менш як двох серій
 • декларація про те, що специфікації на допоміжні речовини не змінилися
 • якщо специфікації на додаткові речовини змінилися, то повинні бути представлені тексти діючих та запропонованих специфікацій
 • декларація про те, що нові домішки не внесені або про те, що рівень домішок не виріс і немає потреби додаткового вивчення безпеки.

19. Зміни в специфікації на допоміжні речовини, що входять до складу МІБП (за винятком ад’ювантів вакцин)

Необхідна умова:

 • специфікація повинна містити більш жорсткі вимоги або доповнена новими дослідженнями і межами.

Необхідна документація:

 • додатки до відповідних розділів частини контролю за вихідними речовинами
 • дані валідації всіх нових аналітичних методів (див. також зміни 27)
 • порівняльні дані профілю розчинення дослідно-промислової/промислової серії готового препарату старого та нового складу (за необхідності)
 • обгрунтування відсутності нових даних про біоеквівалентність
 • порівняльні дані аналізу двох дослідно-промислових/промислових серій готового препарату, що охоплюють всі дослідження, встановлені в специфікації;
 • порівняльний перелік старих і нових специфікацій на додаткові речовини. 

20. Збільшення терміну придатності МІБП порівняно з указаним при реєстрації

Необхідні умови:

 • дослідження стабільності повинно бути проведено аналогічно до дослідження стабільності при реєстрації препарату. Дослідження повинно засвідчити, що препарат на момент закінчення терміну придатності все ще відповідає затвердженим специфікаціям
 • термін придатності не перевищує п’яти років.

Необхідна документація:

 • додатки до відповідних розділів у частині дослідження на стабільність МІБП з результатами відповідних досліджень стабільності (у формі таблиць) МІБП у зареєстрованих упаковках
 • переглянуті проекти стислої характеристики препарату (за необхідності), інструкція для застосування, маркування відповідно до змін, що заявляються
 • декларація про те, що препарат на момент закінчення терміну придатності за специфікацією не змінився і відповідатиме цій специфікації
 • проекти специфікацій з визначенням нового терміну придатності.

21. Зміна терміну придатності після першого розкриття упаковки

Необхідна умова:

 • дослідження повинні засвідчити, що препарат на момент закінчення терміну придатності все ще відповідає затвердженим специфікаціям.

Необхідна документація:

 • додатки до відповідних розділів частини реєстраційних матеріалів з результатами достатніх досліджень стабільності препарату в зареєстрованій упаковці; при необхідності повинні бути включені результати відповідних мікробіологічних досліджень
 • проекти стислої характеристики препарату (за необхідності), інструкції для застосування, маркування відповідно до змін, що заявляються
 • висновки про те, що препарат після першого відкривання не змінився і відповідає цим специфікаціям
 • проект специфікації з визначенням нового терміну придатності
 • результати дослідження стабільності з визначенням, що препарат на момент закінчення терміну придатності все ще відповідає встановленим специфікаціям.

22. Зміна терміну придатності МІБП після підготовки лікарської форми для безпосереднього застосування

Необхідна умова:

 • дослідження повинні засвідчити, що підготовлений препарат на момент закінчення терміну придатності все ще відповідає затвердженим специфікаціям на підготовлений до застосування препарат.

Необхідна документація:

 • додатки до відповідних розділів частини реєстраційних матеріалів з результатами додаткових досліджень стабільності препарату в зареєстрованій упаковці; у разі необхідності повинні бути включені результати відповідних мікробіологічних досліджень
 • переглянуті проекти стислої характеристики препарату (за необхідності), інструкції для застосування, маркування відповідно до змін, що заявляються
 • висновки про те, що препарат після підготовки лікарської форми для застосування за специфікаціями не змінився
 • проекти специфікації з визначенням нового терміну придатності
 • декларація про те, що додаткові дослідження стабільності засвідчили, що препарат на момент закінчення терміну придатності все ще відповідає затвердженим специфікаціям на підготовлений для застосування препарат.

23. Зміна умов зберігання

Необхідна умова:

 • дослідження стабільності повинно бути проведено аналогічно до дослідження стабільності при реєстрації і засвідчити, що препарат на момент закінчення терміну придатності все ще відповідає затвердженим специфікаціям.

Необхідна документація:

 • переглянуті проекти стислої характеристики препарату (за необхідності), інструкція для застосування, маркування відповідно до змін, що заявляються
 • результати досліджень (у формі таблиць) стабільності МІБП у зареєстрованих упаковках
 • висновки про те, що препарат на момент закінчення терміну придатності за специфікацією не змінився і відповідатиме цим специфікаціям
 • проекти специфікацій з терміном придатності.

24. Зміни в методиці дослідження активної субстанції

Необхідні умови:

 • специфікації на імунобіологічний препарат не повинні підлягати небажаним змінам
 • результати валідації методу повинні свідчити, що нова методика дослідження еквівалентна попередній.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів частини контролю вихідних речовин, що містять дані валідації і порівняльних результатів аналітичних досліджень за старими та новими методиками (за необхідності)
 • висновки про те, що специфікації на активну субстанцію не змінилися, у разі зміни специфікацій подати тексти діючих і специфікацій, що пропонуються.

25. Зміни в методиці контролю МІБП

Необхідні умови:

 • специфікація на імунобіологічний препарат не повинна підлягати небажаним змінам
 • результати валідації методу повинні засвідчити, що нова методика дослідження еквівалентна попередній.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів частин контролю дослідження готового МІБП і/або дослідження на стабільність МІБП, що містять дані валідації і порівняльних результатів аналітичних досліджень за старими і новими методиками (за необхідності)
 • висновки про те, що специфікації на готовий препарат не змінилися; при зміні специфікацій подати тексти діючих і специфікацій, що пропонуються (див. зміну 17)
 • проекти специфікацій на готовий імунобіологічний препарат.

26. Зміни для приведення у відповідність до доповнень до фармакопеї

(Якщо в реєстраційних матеріалах наведені посилання на діючі видання фармакопеї, то немає потреби повідомляти про зміни, які внесені протягом 6 місяців після прийняття переглянутої монографії).

Необхідна умова:

 • зміни вносяться виключно при введенні в дію нових положень (доповнень) фармакопеї.

Необхідна документація:

 • додатки до відповідних розділів частини реєстраційних матеріалів стосовно методів досліджень МІБП.

Активні субстанції.

При зміні фармакопеї, яка не є державною або європейською, чи документації, яка належить до специфікації підприємства-виробника, необхідно підтвердити відповідність нової монографії Європейській або Державній фармакопеї для контролю субстанції конкретного виробника. Це може бути зроблено таким чином:

 • порівняння списку потенціальних домішок субстанції з відповідними розділами монографії
 • надання сертифіката Європейської або Державної фармакопей.

Якщо активна субстанція або допоміжна речовина за новою специфікацією Європейської або Державної фармакопеї може впливати на якість готового МІБП, то повинні бути надані порівняльні дані аналізу всіх досліджень, які передбачені специфікацією на готовий препарат, двох промислових серій (за необхідності з порівняльним профілем розчинності).

Готові препарати.

При введенні нової загальної монографії (на лікарську форму) або нової загальної вимоги може бути подана одна загальна заявка на перелік препаратів, що підпадають під дію монографії або нової вимоги, за винятком випадків, коли нова вимога передбачає специфічну валідацію препарату.

27. Зміни методик дослідження нефармакопейних допоміжних речовин

Необхідна умова:

 • результати валідації методу повинні свідчити, що нова методика досліджень еквівалентна попередній.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів частини контролю вихідних речовин, включаючи дані аналітичної валідації, в порівнянні з характеристиками діючого методу
 • висновки про те, що специфікації на допоміжні речовини не змінилися.

28. Зміна методики дослідження первинної упаковки

Необхідна умова:

 • результати валідації методу повинні свідчити, що нова методика досліджень еквівалентна попередній.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів частини контролю вихідних речовин, включаючи дані аналітичної валідації, у порівнянні з характеристиками діючого методу (за необхідності)
 • висновки про те, що специфікації на первинну упаковку не змінилися.

29. Зміна в методі дослідження пристрою для введення

Необхідна умова:

 • результати валідації методу повинні засвідчити, що нова методика досліджень еквівалентна попередній.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів частини контролю вихідних речовин, включаючи дані валідації, у порівнянні з характеристиками діючого методу (за необхідності)
 • посилання на стандарт (за необхідності)
 • висновки про те, що специфікації на пристрій не змінилися, у разі зміни специфікацій представити тексти діючих і специфікацій, що пропонуються.

30.Зміни форми первинної упаковки

Необхідні умови:

 • не відбулися зміни якості і стабільності препарату в упаковці
 • не відбулися зміни у взаємодії упаковка — препарат.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів, включаючи графічні матеріали попередньої і нової форм (за необхідності)
 • зразки старої і нової упаковок
 • висновки про те, що специфікації на упаковку не змінилися (за винятком форми)
 • висновки про те, що специфікації на готовий препарат і термін придатності не змінилися.

31. Зміни відбитків, випуклих знаків або інших позначок (за винятком риски) на таблетках або написів на капсулах

Необхідна умова:

 • нові позначки не повинні викликати плутанини з іншими таблетками або капсулами.

Необхідна документація:

 • зміни до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині викладення методів отримання та контрольних досліджень готового МІБП, включаючи графічні матеріали або письмовий опис попереднього і нового станів
 • зразки готового препарату
 • висновки про те, що специфікації на готовий препарат і термін придатності не змінилися (за винятком зовнішнього вигляду)
 • проекти стислої характеристики препарату (за необхідності), інструкція для застосування, маркування зі змінами, що заявляються.

32. Зміна розмірів таблеток, капсул, супозиторіїв або песаріїв без зміни кількісного складу і середньої маси

Необхідна умова:

 • не відбулися зміни у профілі розчинення.

Необхідна документація:

 • додатки до відповідних розділів реєстраційних матеріалів в частині викладення методів отримання та контрольних досліджень готового МІБП (включаючи графічні матеріали попереднього і нового станів)
 • порівняльні дані розчинення однієї дослідно-промислової/промислової серії препарату з попереднім розміром і розміром, що пропонується
 • висновки про те, що специфікації на готовий препарат та термін його придатності не змінилися (за винятком розмірів)
 • проекти стислої характеристики препарату (за необхідності), інструкція для застосування, маркування зі змінами, що заявляються; зразки старого і нового препарату
 • дані про дослідження міцності таблеток на розпадання при випуску таблеток та в кінці терміну придатності.

Примітка.

Якщо вносяться зміни, не передбачені у вказаних вище пунктах цього додатка, то такі зміни належать до змін типу ІІ.

ІІ. ЗМІНИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ МІБП

1. Зміни активних компонентів (інгредієнтів, речовин):

 • внесення однієї (або більше) активної речовини, включаючи антигенний компонент вакцин
 • видалення однієї (або більше) активної речовини, включаючи антигенний компонент вакцин
 • кількісна зміна активної речовини
 • заміна активної речовини іншим сольовим/ефірним комплексом/похідною (компонентом з такими самими терапевтичними властивостями)
 • заміна іншим ізомером, іншою сумішшю ізомерів або заміна суміші ізольованих ізомерів (наприклад, рацемату одним з енантіомерів)
 • заміна біологічної субстанції або біотехнологічної продукції субстанцією або продукцією, що відрізняється молекулярною структурою; модифікація переносника, який використовується для продукування антигенного матеріалу.

2. Зміна терапевтичних показників:

 • доповнення показників в інших терапевтичних напрямах (лікування, діагностика або профілактика)
 • зміна показників — застосування в інших терапевтичних напрямах (лікування, діагностика або профілактика).

3. Зміна активності, лікарської форми і шляху введення:

 • зміна біодоступності
 • зміна фармакокінетики, наприклад зміна швидкості всмоктування активної речовини
 • підвищення активності МІБП
 • зміна або додавання нової лікарської форми; додавання нових шляхів введення.
Заступник Голови Державного департаменту О.Я. Кричевська

ДОДАТОК 5
до пункту 7.2 Порядку проведення державної реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ,
БЕЗПЕКОЮ ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

01042, м. Київ-42, вул. Чигоріна, 18
тел./факс: (044) 294-81-60, 295-65-89

СЕРТИФІКАТ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
МЕДИЧНОГО ІМУНОБІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ

№ ______________                                                        від “___” _________ _____ р.

Серія______________ №_________________

1. Торговельна назва _________________
2. Форма випуску, доза-упаковка _________________
3. Міжнародна непантенована назва _________________
4. Назва та місцезнаходження виробника
(вказати місцезнаходження основного та альтернативного виробництва)
_________________
5. Назва та місцезнаходження заявника _________________
6. Медичне призначення _________________

Сертифікат підтверджує, що медичний імунобіологічний препарат відповідає вимогам державних та міжнародних стандартів і дозволений до медичного застосування в Україні до “____” _____ ____ р.

Голова Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою  та виробництвом лікарських засобів  і виробів медичного призначенняДержавної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення

                                                                          _________________
                                                                                                              (П.І.Б.)

М.п.

Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України від 06.12.2001 р. № 486

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю за якістю
медичних імунобіологічних препаратів, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України “Про лікарські засоби”,Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.96 № 73 (зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 № 678), Положення про Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначенняДержавну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 917, та керуючись “Руководящими указаниями для национальных органов, касающимися обеспечения качества биологических препаратов”, “Регулированием и лицензированием биологических препаратов в странах с впервые организующимися регулирующими органами” (серією технічних доповідей ВООЗ, № 822, 1994 р., і № 858, 1998 р.).

1.2. Цей Порядок установлює форми та періодичність здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів (далі — МІБП) як вітчизняного, так і іноземного виробництва, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні, включаючи контроль за якістю МІБП при зберіганні та транспортуванніЦей Порядок установлює форми державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів (далі — МІБП) та його періодичність, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні, включаючи контроль за якістю МІБП при зберіганні та транспортуванні.

1.3. Державному контролю за якістю підлягають усі МІБП, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні суб’єктами господарської діяльності незалежно від підпорядкування та форм власності у формі та періодичності, визначених цим ПорядкомДержавному контролю за якістю підлягають усі МІБП як вітчизняного, так і іноземного виробництва, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні суб’єктами господарської діяльності незалежно від підпорядкування та форм власності, у формі державного контролю за якістю МІБП та з періодичністю, визначеними цим Порядком.

1.4.Державний контроль за якістю МІБП здійснюється Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі — Державний департаментДержавна служба).

1.5. Спеціалізована оцінка, експертиза, випробування тощо, передбачені в разі проведення контролю якості МІБП, здійснюються Державним підприємством “Центр імунобіологічних препаратів” (далі — Уповноважена установа)Спеціалізована оцінка, експертиза, випробування, передбачені в разі проведення контролю якості МІБП, здійснюються науково-експертними установами (далі – експертні установи) за направленням Державної служби.

2. Визначення термінів

Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні:

2.1. Архівний зразок серії — лікарська форма серії МІБП, що зберігається у відповідній упаковці та умовах з метою проведення досліджень при рекламаціях, побічній чи неспецифічній дії МІБП.

2.2. Заявник — суб’єкт господарської діяльності, який використовує, виробляє або пропонує МІБП до застосування в медичній практиці в Україні і надає Державному департаментуДержавній службі відповідні документи та зразки МІБП для контролюЗаявник – суб’єкт господарської діяльності, який надає Державній службі та, за направленням Державної служби, експертним установам відповідні документи та зразки МІБП для контролю.

2.3. Державний контроль за якістю — сукупністьорганізаційних та правовихзаходів, спрямованих на забезпечення відповідності МІБП вимогам державних та міжнародних стандартів, які здійснюються шляхом визначення кількісних і якісних характеристик МІБП та порівняння отриманих показників якості з вимогами нормативно-технічних документів (далі — НТД) (фармакопейна стаття або матеріали щодо визначення методів контролю за якістю МІБП), що поширюються на МІБП, для встановлення ступеня їх відповідностіДержавний контроль за якістю – сукупність організаційних та правових заходів, спрямованих на забезпечення відповідності МІБП вимогам державних та міжнародних стандартів, які здійснюються шляхом визначення кількісних і якісних характеристик МІБП та порівняння отриманих показників якості з вимогами аналітичної нормативної документації (далі – АНД) (документація, яка описує методики проведення випробувань імунобіологічного препарату, установлює якісні і кількісні показники імунобіологічного препарату, їх допустимі межі, вимоги до його упаковки, маркування, умов зберігання, транспортування, терміну придатності тощо). Державний контроль за якістю — сукупність організаційних та правових заходів, спрямованих на забезпечення відповідності МІБП вимогам державних та міжнародних стандартів, які здійснюються шляхом експертизи матеріалів контролю якості (виробника) серії МІБП (протоколів контролю якості серії, аналітичних звітів), а також лабораторного контролю зразків МІБП відповідно до вимог аналітичної нормативної документації (далі – АНД) (документація, яка описує методики проведення випробувань імунобіологічного препарату, установлює якісні та кількісні показники імунобіологічного препарату, їх допустимі межі, вимоги до його упаковки, маркування, умов зберігання, транспортування, терміну придатності тощо).

2.3.1. Посерійний контроль якості — суцільний та вибірковий контроль показників якості всіх серій МІБП, що виробляються в Україні, а також вхідний контроль якості серій МІБП іноземного виробництва.

2.3.2. Суцільний контроль якості — контроль якості серій МІБП, які виробляються в Україні, за всіма показниками якості, що поширюються на МІБП, згідно з фармакопейною статтею або матеріалами щодо визначення методів контролю за якістю МІБПСуцільний контроль якості — контроль якості серій МІБП за всіма показниками якості МІБП згідно з АНД або матеріалами щодо методів контролю якості МІБП.

2.3.3. Вибірковий контроль якості (у тому числі контроль показників якості за зведеним протоколом виробництва та контролю серії МІБП) — контроль якості серій МІБП, які виробляються в Україні, за окремими, вибірковими показниками якості, що поширюються на МІБП, згідно з фармакопейною статтею або матеріалами щодо визначення методів контролю за якістю МІБПВибірковий контроль якості — контроль якості серій МІБП за окремими показниками якості МІБП згідно з АНД або матеріалами щодо методів контролю якості МІБП.

2.3.4. Вхідний контроль якості — контроль якості МІБП іноземного виробництва, що здійснюється у формі суцільного контролю якості або вибіркового контролю якості.

2.4. Серія — всі одиниці лікарської форми МІБП, які вироблені з однієї вихідної кількості речовини та пройшли один і той самий виробничий процес або операцію стерилізації; при безперервному виробничому процесі — всі одиниці лікарської форми МІБП, які вироблені за визначений період часу.

2.5. Моніторинг за побічною та неспецифічною дією МІБП — систематичний, безперервний аналіз використання МІБП, що застосовується у медичній практиці в Україні, збір та аналіз інформації щодо побічної та неспецифічної дії МІБП з метою оптимізації використання МІБП та запобігання застосуванню неякісної продукції, порушення умов зберігання, транспортування, введення препарату тощо.

2.6. Науково-експертні установи (експертні установи) – фахівці й експерти, експертні ради, групи експертів, спеціалізовані експертні організації, наукові (науково-дослідні) установи, науково-експертні центри, вищі навчальні заклади, лабораторії з контролю якості лікарських засобів, у тому числі МІБП, які визначені Державною службою, пройшли відповідну атестацію та акредитацію у встановленому Міністерством охорони здоров’я порядку та залучаються до проведення спеціалізованої оцінки матеріалів, документів на МІБП та проведення лабораторного дослідження зразків МІБП.

2.7. Контроль на базі виробника — комплекс заходів МОЗ України, який спрямований на перевірку показників якості серії МІБП під час проведення контролю якості цієї серії виробником, однією із складових якого є перевірка протоколів, звітів та іншої документації відділу контролю якості виробника, яка дає можливість зробити висновок про відповідність МІБП показникам якості, визначеним АНД.

3. Контроль за якістю медичних імунобіологічних препаратів, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні

3.1. Контроль за якістю МІБП, які ввозяться, використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні, передбачає:

3.1.1.  Подання заявником відомостей про серію МІБП, яка пропонується до застосування в медичній практиці в Україні (додаток 1), та сертифіката якості на серію МІБП підприємства-виробника (оригінал або копія, засвідчена в установленому законодавством порядку) з перекладом на українську мову. Документи подаються до Державного департаментуДержавної служби в одному примірникуПодання заявником відомостей про серії МІБП, які пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні (додаток 1), сертифікатів якості на ці серії МІБП підприємства-виробника (копія, засвідчена заявником) з перекладом на українську мову, зразків упаковок та інструкцій для медичного застосування.Подання заявником відомостей про серії МІБП, які пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні (додаток 1), сертифікатів якості на ці серії МІБП підприємства-виробника (копія, засвідчена Заявником) з перекладом на українську мову, зразків упаковок, інструкцій для медичного застосування та документів (у разі їх наявності), що підтверджують здатність Заявника нести цивільно-правову відповідальність за відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю пацієнтів (добровольців) унаслідок застосування МІБП.

Документи подаються до Державної служби в двох примірниках. Документи подаються до МОЗ у двох примірниках.

3.1.2. Направлення поданої заявником документації, після розгляду її Державним департаментомДержавною службою до Уповноваженої установиНаправлення поданої заявником документації, після її розгляду Державною службою, до експертних установ.Направлення поданої Заявником документації після її розгляду МОЗ України до експертних установ у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати отримання відомостей про серії МІБП від Заявника.

3.1.3. Подання заявником до Уповноваженої установи зразків серії МІБП у відповідних лікарських формах та упаковках у кількості, достатній для проведення контролю якості відповідно до НТДПодання заявником до експертних установ зразків серії МІБП у відповідних лікарських формах та упаковках у кількості, достатній для проведення двох повних аналізів за всіма показниками якості відповідно до АНД.

3.1.4. Укладення між заявником і Уповноваженою установою угоди про проведення робіт, пов’язаних з контролем якості МІБП, в тому числі вартість робітУкладення між заявником і експертними установами угоди про проведення робіт, пов’язаних з контролем якості МІБП, у тому числі вартість робіт.

3.1.5. Проведення Уповноваженою установою перевірки та оцінки відомостей, поданих заявником про серію МІБП та контроль зразків серії МІБППроведення експертними установами перевірки та оцінки відомостей та матеріалів, поданих заявником, про серію МІБП та контроль зразків серії МІБП.

3.2. За результатами перевірки та оцінки відомостей про серію МІБП та контролю якості серії МІБП, що підтверджує відповідність препарату показникам якості, Уповноважена установа подає до Державного департаментуДержавної служби акт про відповідність МІБП показникам якостіЗа результатами перевірки та оцінки відомостей і матеріалів про серію МІБП та контролю якості серії МІБП, що підтверджує відповідність препарату показникам якості, експертні установи подають до Державної служби акт про відповідність МІБП показникам якості або протокол досліджень.

Архівні зразки серії МІБП зберігаються Уповноваженою установою до закінчення терміну придатності серіїАрхівні зразки серії МІБП зберігаються експертними установами до закінчення терміну придатності серії.

3.3. При встановленні невідповідності серії МІБП показникам якості Уповноважена установа подає до Державного департаментуДержавної служби акт про невідповідність серії МІБП показникам якості та вносить пропозицію щодо припинення застосування, вилучення з реалізації або знешкодження серії МІБП та розглядає питання про перегляд періодичності та форми контролю якості МІБППри встановленні невідповідності серії МІБП показникам якості експертні установи подають до Державної служби акт про невідповідність серії МІБП показникам якості та вносять пропозицію щодо припинення застосування, вилучення з реалізації або знешкодження серії МІБП. У разі невідповідності серії МІБП показникам якості Державна служба розглядає питання про перегляд періодичності та форми контролю якості МІБП. При встановленні невідповідності серії МІБП показникам якості експертні установи подають до МОЗ України акт про невідповідність серії МІБП показникам якості та вносять пропозицію щодо припинення застосування, вилучення з реалізації або знешкодження серії МІБП. У разі невідповідності серії МІБП показникам якості МОЗ України в десятиденний строк розглядає питання про перегляд форми державного контролю за якістю МІБП та його періодичності.

Архівні зразки даної серії МІБП підлягають знешкодженнюАрхівні зразки даної серії МІБП підлягають знешкодженнюАрхівні зразки даної серії МІБП підлягають знешкодженню.

3.4.  Висновок про відповідність серії МІБП показникам якості (додаток 2) видає Державний департаментДержавна служба на підставі позитивного акта Уповноваженої установиВисновок про відповідність серії МІБП показникам якості (додаток 2), наявність якого є обов’язковим при реалізації та застосуванні МІБП, видає Державна служба з урахуванням форми і періодичності здійснення контролю за якістю МІБП, та на підставі позитивного акта експертних установ.Висновок про відповідність серії МІБП показникам якості (додаток 2), наявність якого є обов’язковою при реалізації та застосуванні МІБП, видає МОЗ з урахуванням форми і періодичності здійснення контролю за якістю МІБП на підставі позитивного акта експертних установ та документів, що підтверджують здатність Заявника нести цивільно-правову відповідальність за відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю пацієнтів (добровольців) унаслідок застосування МІБП (у разі їх наявності).

3.4. Висновок про відповідність серії МІБП показникам якості (додаток 2), наявність якого є обов’язковою при реалізації та застосуванні МІБП, видає МОЗ України протягом не більше трьох робочих днів з моменту отримання позитивного акта експертних установ, з урахуванням результатів державного контролю за якістю МІБП та на підставі позитивного акта експертних установ та документів, що підтверджують здатність Заявника нести цивільно-правову відповідальність за відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю пацієнтів (добровольців) унаслідок застосування МІБП (за їх наявності).

4. Контроль за якістю медичних імунобіологічних препаратів при зберіганні та транспортуванні

4.1. Контроль за якістю МІБП при зберіганні та транспортуванні полягає в контролі за дотриманням умов зберігання та транспортування МІБП, які визначаються інструкцією для медичного застосування МІБП, що затверджена Головним державним санітарним лікарем УкраїниКонтроль за якістю МІБП при зберіганні та транспортуванні полягає в контролі за дотриманням умов зберігання та транспортування МІБП, що встановлюється інструкцією для медичного застосування МІБП.

4.2. Контроль за дотриманням умов зберігання та транспортування МІБП передбачає забезпечення визначеного температурного режиму, вологості повітря, товарного сусідства, освітленості тощо для збереження встановлених показників якості МІБП.

4.3. Контроль за дотриманням умов зберігання та транспортування МІБП здійснюється Державним департаментомДержавною службою та Уповноваженою установою спільно з установами державної санітарно-епідеміологічної служби УкраїниКонтроль за дотриманням умов зберігання та транспортування МІБП здійснюється Державною службою спільно з установами державної санітарно-епідеміологічної служби України.

4.4. Контроль за дотриманням умов зберігання та транспортування МІБП суб’єктами господарської діяльності здійснюється згідно з планом, що затверджується Державним департаментомДержавною службою.

5. Форми і періодичність здійснення контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів Форми, періодичність та порядок здійснення контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів Форми державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів та його періодичність

5.1. Контроль за якістю МІБП як вітчизняного, так і іноземного виробництва, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні, може здійснюватися у формі:Державному контролю за якістю МІБП за формою державного контролю за якістю МІБП та періодичністю, що встановлюється цим Порядком, підлягають МІБП як вітчизняного, так і іноземного виробництва, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні.

суцільного контролю показників якості серії МІБП;

вибіркового контролю показників якості серії МІБП.

5.2. Установлення форми здійснення контролю за якістю МІБП і періодичність контролю здійснюється Державним департаментомДержавною службою на підставіУстановлення форми здійснення контролю за якістю МІБП і періодичність контролю здійснюється Державною службою на підставі:

5.2. Установлення форми державного контролю за якістю МІБП та його періодичність здійснюються МОЗ України на підставі та з урахуванням:

 • наявності державної реєстрації МІБП в Україні
 • застосування МІБП у програмі проведення профілактичних щеплень в Українізастосування МІБП у державних програмах, у тому числі у програмі проведення профілактичних щеплень в Україні
 • наявності сертифіката “Належної виробничої практики” (GMP) або сертифіката Міжнародної організації із сертифікації (ІSO), свідоцтв про атестацію підприємства-виробника та відділу біологічного і технологічного контролю якості підприємства-виробника МІБ наявності сертифіката «Належної виробничої практики» (GMP), виданого або визнаного Державною службою, для виробництв профілактичних та лікувальних МІБП, або сертифіката Міжнародної організації із сертифікації (ISO) для виробництв певних діагностичних МІБП (для вітчизняних – копії чинної ліцензії на виробництво лікарських засобів)наявності копії офіційного документа, виданого уповноваженим органом України або уповноваженим органом Японії чи країни, яка входить до міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S), про відповідність виробництва вимогам належної виробничої практики (GMP)
 • даних моніторингу за побічною та неспецифічною дією МІБП
 • відомостей про стабільність показників якості МІБП за час використання препарату в медичній практиці в Україні
 • ступеня ризику негативного впливу МІБП на організм людини (фармакотерапевтична група, форма випуску)

5.3. Суб’єктів господарської діяльності, які виробляють або пропонують МІБП до застосування в медичній практиці в Україні, інформують про рішення Державного департаментуДержавної служби стосовно встановлення форми здійснення контролю за якістю серій МІБП і періодичності контролю в термін, що не перевищує трьох діб з моменту його прийняттяМІБП, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні, проходять процедуру державного контролю у формі суцільного та вибіркового контролю з періодичністю, що встановлюється МОЗ України з урахуванням вимог пункту 5.2 цього розділу, та оформлюється листом за формою згідно з додатком 3. Контроль якості МІБП проводиться шляхом лабораторного контролю та експертизи матеріалів контролю якості серії МІБП (протоколи контролю якості серії, аналітичні звіти), наданих виробником, про що інформується виробник вищезазначеним листом.

5.4. Для інноваційних (оригінальних) МІБП, що виготовляються за технологією рекомбінантної ДНК, технологією моноклональних антитіл, проведення державного контролю якості яких може бути обмежене відсутністю доступних контрольних матеріалів, стандартів, панелей та у разі відсутності технічного оснащення для забезпечення виконання лабораторного контролю, проведення контролю можливе на базі виробника або шляхом експертизи матеріалів контролю якості серії МІБП (протоколи контролю якості серії, аналітичні звіти), наданих виробником.

 5.5. Для МІБП обмеженого застосування (препарат-сирота, тобто лікарський засіб, що призначений для діагностики, профілактики чи лікування рідкісного захворювання, тобто захворювання, що загрожує життю чи призводить до втрати працездатності зазвичай не більше п’яти осіб з кожних 10000 жителів на момент подання заяви про державну реєстрацію), який використовується, виробляється або пропонується до застосування в медичній практиці в Україні, проведення державного контролю якості можливе на базі виробника або шляхом експертизи матеріалів контролю якості серії МІБП (протоколи контролю якості серії, аналітичні звіти), наданих виробником.

 5.6. У разі встановлення невідповідності показника(ів) якості серії МІБП при проведенні державного контролю за якістю наступні три серії цього МІБП підлягають суцільному контролю.

 У разі надходження до МОЗ України інформації щодо серйозної побічної реакції, не зазначеної в інструкції про застосування, яка виникла при застосуванні МІБП на території України, та інформації щодо невідповідності МІБП показникам якості проводиться суцільний контроль якості серії МІБП, про яку надійшла інформація. При підтвердженні невідповідності серії МІБП показникам якості для наступних трьох серій МІБП, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні, встановлюється суцільний контроль якості.

 У разі незгоди суб’єкта господарювання з результатами контролю якості серії МІБП суб’єкт господарювання відповідно до законодавства України має право провести повторний контроль якості МІБП.

5.47. Моніторинг за побічною та неспецифічною дією МІБП, а також аналіз стабільності показників якості МІБП за час використання препарату в медичній практиці в Україні проводять Державний департаментДержавна служба та Уповноважена установаМоніторинг за побічною та неспецифічною дією МІБП, а також аналіз стабільності показників якості МІБП за час використання препарату в медичній практиці в Україні проводить Державна служба.

5.58. Відбір зразків МІБП, їх спеціалізована оцінка, експертиза, випробування здійснюються експертними установами за направленням Державної служби.

5.69. МІБП під час здійснення державного контролю за якістю маркується позначкою «карантин», розміщується в місці, зазначеному у відомостях, поданих заявником, ізольовано від іншої медичної продукції та зберігається у належних умовах.

5.710.  На підставі акта або протоколу досліджень експертних установ Державна служба складає висновок про відповідність медичного імунобіологічного препарату показникам якості або виносить рішення про заборону застосування серії МІБП. Контроль якості зразків МІБП, їх спеціалізована оцінка, експертиза, випробування здійснюються експертними установами за направленням МОЗ України.

5.лдзх811. Подальший обіг МІБП, у тому числі його реалізація, здійснюються на підставі висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату показникам якості, з урахуванням форми і періодичності здійснення контролю за якістю МІБП, що визначається Державною службою відповідно до розділу 5 цього Порядку. Подальший обіг МІБП, у тому числі його реалізація, здійснюється на підставі висновку про відповідність МІБП показникам якості з урахуванням форми державного контролю за якістю МІБП та періодичності, що визначається МОЗ України відповідно до цього розділу.

6. Прикінцеві положення

6.1.Відповідальність за достовірність відомостей про серію та зразків серії МІБП, поданих Державному департаментуДержавній службі, несе заявник.

6.2.Експертні роботи з контролю якостіМІБП можуть бути виконані Уповноваженою установою за домовленістю на базі підприємства-виробникаЕкспертні роботи з контролю якості МІБП можуть бути виконані експертними установами за домовленістю на базі підприємства-виробника.

6.32. У разі виявлення невідповідності показників якості МІБП установленим вимогам фармакопейної статті або матеріалів щодо визначення методів контролю за якістю МІБП, наявності даних про побічну та неспецифічну дію МІБП, що застосовуються в медичній практиці в Україні, порушення умов їх зберігання та транспортування Уповноважена установа в письмовій формі повідомляє заявника та надсилає до Державного департаментуДержавної служби відповідну інформаціюУ разі виявлення невідповідності показників якості МІБП установленим вимогам АНД або матеріалів щодо визначення методів контролю за якістю МІБП, наявності даних про побічну та неспецифічну дію МІБП, що застосовуються в медичній практиці в Україні, порушення умов їх зберігання та транспортування Державна служба в письмовій формі повідомляє заявника та приймає рішення про припинення застосування, вилучення з реалізації або знешкодження серії МІБП; призупинення дії або анулювання сертифіката державної реєстрації МІБП відповідно до Порядку заборони (зупинення), вилучення з обігу лікарських засобів та поновлення їх обігу на території України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.12.2001 № 497 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1091/6282.

На підставі повідомлення Уповноваженої установи Державний департаментДержавна служба приймає рішення про припинення застосування, вилучення з реалізації або знешкодження серії МІБП; призупинення або анулювання сертифіката державної реєстрації МІБП за узгодженням з Головним державним санітарним лікарем України.

Про прийняте рішення Державний департаментДержавна служба повідомляє заявника письмово в десятиденний термінПро прийняте рішення Державна служба повідомляє заявника письмово в десятиденний термін з дня його прийняття.

Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська

 ДОДАТОК 1

до пункту 3.1.1 Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів,

які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні

 ВІДОМОСТІ

про серію медичного імунобіологічного препарату, що підлягає контролю якості

 про серію медичного імунобіологічного
препарату, пропонується до медичного  застосування в Україні

Торговельна назва МІБП ______________________________________________________

Міжнародна непатентована назва МІБП__________________________________________

Назва та реквізити постачальника МІБПНазва та реквізити  заявника МІБП ______________

Назва підприємства-виробника, країна ___________________________________________

Номер серіїНомери серій, що пропонуються до медичного застосування в Україні ________

Номер контролю _____________________________________________________________

Обсяг серіїОбсяги серій, що пропонуються до медичного застосування в Україні __________

Кількість доз в одиниці упаковкиДата виробництва відповідних серій МІБП _______________

Кінцевий термін придатності відповідних серій МІБП ________________________________

Умови зберігання МІБП ________________________________________________________

Доза та лікарська форма МІБП __________________________________________________

Місцезнаходження МІБП під час проведення контролю _______________________________

Підпис заявника_______________

“_____”_______________200_ р.

Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська
Голова Державної служби
лікарських засобів і виробів
медичного призначення
Ю.Б. Константінов

 ДОДАТОК 2

до пункту 3.4 Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів,

які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ, БЕЗПЕКОЮ ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення НАЗВА УПОВНОВАЖЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ МОЗ УКРАЇНИ

01042, м. Київ-042, вул. Чигоріна,18, тел.: (044) 294-81-60, факс: (044) 295-65-89

03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 120, 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7,

тел. 424-00-25, тел./факс 424-00-82, тел./факс (044) 253-61-94

www.drugmed.gov.ua, e-mail: [email protected] E-mail: [email protected] , web: http://www.moz.gov.ua,

код ЄДРПОУ за 00012925

ВИСНОВОК
про відповідність медичного імунобіологічного препарату показникам якості

Державним департаментом Державною службою за результатами контролю якості Міністерством охорони здоров’я України за результатами контролю

__________________________________________________________
(назва препарату — міжнародна непатентована та торговельна)

__________________________________________________________
   (номер серії, обсяг серії, назва підприємства-виробника, країна виробниканайменування та місцезнаходження виробника, країна виробника)

встановлено, що вказаний медичний імунобіологічний препарат відповідає встановленим показникам якості.

Висновок надано__________________________________________________

                                                 (назва та реквізити замовниказаявника(найменування та місцезнаходження заявника)

Голова Державного департаментуДержавної службиКерівник уповноваженого підрозділу МОЗ України

 ___________      ___________________
(підпис)             (прізвище, ім’я та по батькові)

Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська
Голова Державної служби
лікарських засобів і виробів
медичного призначення
Ю.Б. Константінов
Директор Департаменту регуляторної політики у сфері
обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я
В.В. Стеців

Додаток 3

до Порядку здійснення державного контролю

за якістю медичних імунобіологічних препаратів,

які використовуються, виробляються або пропонуються

до застосування в медичній практиці в Україні

(Державний Герб України)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЗВА УПОВНОВАЖЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ МОЗ УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601,

тел. (044) 253-61-94, E-mail: [email protected],

web: http://www.moz.gov.ua, код за ЄДРПОУ 00012925

____________                            № _____________

____________________________

 (адресат)

ФОРМИ

державного контролю за якістю медичного імунобіологічного препарату та його періодичність

Назва МІБП

 

форма випуску

 

Виробник

 

Заявник

 

Форма контролю

 

Періодичність контролю

 

Показники якості для вибіркового контролю

 

  Суцільний контроль Вибірковий контроль
Термін проведення контролю

 

 

Кількість зразків МІБП для проведення контролю

 

 

Кількість стандартних зразків для проведення контролю

 

 

Керівник уповноваженого підрозділу МОЗ України

_______________________________________________________________________

             (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Директор Департаменту регуляторної політики у сфері
обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я
В.В. Стеців

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України від 06.12.2001 р. № 486

ПОРЯДОК
проведення атестації відділів біологічного і технологічного контролю підприємств-виробників медичних імунобіологічних препаратів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.96 № 73 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 р. № 678), Положення про Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначенняДержавну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 917.

1.2.Порядок визначає умови і процедуру проведення атестації відділів біологічного і технологічного контролю (далі — ВБТК) при здійсненні ними контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів (далі — МІБП).

1.3.Дія Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарської діяльності, які виробляють МІБП (далі — підприємства-виробники), до складу яких входять ВБТК незалежно від підпорядкування та форм власності.

1.4. Атестацію ВБТК організовує і здійснює Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначенняДержавна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі — Державний департаментДержавна служба).

1.5. Спеціалізовану оцінку та експертизу документів, що подаються з метою атестації ВБТК, та оцінку дотримання умов здійснення контролю, що встановлені нормативно-технічними документами (далі — НТД), — фармакопейна стаття або матеріали щодо визначення методів контролю за якістю МІБП, при здійсненні контролю за якістю продукції, що виробляється підприємством, — здійснює уповноважена установа — Державне підприємство “Центр імунобіологічних препаратів” (далі — Уповноважена установа).

2. Визначення термінів

2.1. Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні:

Відділ біологічного та технологічного контролю (ВБТК) — структурний підрозділ підприємства-виробника, що здійснює контроль за якістю МІБП власного виробництва, а також вхідний контроль діючих і допоміжних речовин, що застосовуються у виробництві.

Атестація ВБТК — комплексна перевірка відповідності матеріально-технічної бази, метрологічного забезпечення, нормативної та нормативно-технічної документації, рівня професійної підготовки персоналу, організаційних заходів, спрямованих на здійснення контролю за якістю МІБП. Атестація ВБТК здійснюється: як планова (один раз на три роки); новостворених ВБТК підприємств-виробників МІБП; діючих ВБТК при освоєнні виробництва нового МІБП та атестація ВБТК при виявленні невідповідності МІБП показникам якості та побічної і неспецифічної дії МІБП.

3. Перелік документів, що подаються з метою атестації ВБТК

3.1. Підприємство-виробник з метою проведення атестації ВБТК подає до Державного департаментуДержавної служби заяву про проведення атестації ВБТК у довільній формі, до якої додається така документація:

 • перелік НТД (фармакопейна стаття або матеріали щодо визначення методів контролю за якістю МІБП), за якими здійснюють контроль якості готових МІБП
 • перелік контрольних точок у ході технологічного процесу виробництва МІБП (за технологічним регламентом або відомостями про технологію виробництва)
 • перелік речовин і матеріалів, що підлягають вхідному контролю
 • схема розміщення ВБТК
 • відомості про укомплектованість та рівень кваліфікації персоналу ВБТК
 • відомості про підвищення кваліфікації персоналу ВБТК
 • перелік основного обладнання ВБТК, що застосовується для контролю.

3.2.Відповідальність за достовірність поданої Державному департаменту документації несе підприємство-виробник.

4. Порядок проведення атестації ВБТК

4.1. Державний департаментДержавна служба після розгляду поданої підприємством-виробником документації направляє її до Уповноваженої установи або за умови її невідповідності вимогам п. 3.1 цього Порядку повертає заявнику на доопрацювання.

4.2.Експертну оцінку документів, що подаються з метою атестації ВБТК, та оцінку дотримання умов здійснення контролю безпосередньо у ВБТК підприємства-виробника, що встановлені НТД, — фармакопейна стаття або матеріали щодо визначення методів контролю за якістю МІБП, при здійсненні контролю за якістю продукції, що виробляється підприємством, — здійснює атестаційна комісія (далі — комісія), склад якої затверджується Головою Державного департаментуДержавної служби.

4.3. До складу комісії входять представники Міністерства охорони здоров’я, установ державної санітарно-епідеміологічної служби, Уповноваженої установи.

4.4. Під час атестації ВБТК перевіряють:

 • наявність нормативно-технічних документів — фармакопейних статей або матеріалів щодо визначення методів контролю за якістю МІБП — для здійснення контролю якості МІБП, діючих і допоміжних речовин і матеріалів, що використовуються у виробництві або входять до складу МІБП
 • дотримання встановлених методів контролю якості
 • наявність необхідних засобів вимірювання, допоміжного обладнання, що забезпечують необхідну точність контролю МІБП, у тому числі стандартних зразків МІБП
 • наявність, відповідність та умови утримання дослідних тварин
 • наявність необхідних для контролю біологічних агентів і біологічних тест-систем, умови їх підтримання і зберігання
 • укомплектованість та рівень кваліфікації персоналу ВБТК
 • дотримання умов, порядку зберігання та обліку архівних зразків МІБП.

5. Організація робіт з атестації ВБТК

5.1. Державний департаментДержавна служба письмово повідомляє підприємство-виробника про дату проведення атестації ВБТК не пізніше ніж за три місяці до її початку. Одночасно Державний департамент направляє на підприємство форми 1,2,3 (додатки 1,2,3 відповідно), які підлягають заповненню та поверненню не менш як за три тижні до початку атестації.

Термін проведення атестації ВБТК становить 7 діб з дати її початку.

5.2. Спеціалізовану оцінку та експертизу документів, що подаються з метою атестації ВБТК, та оцінку дотримання умов здійснення контролю, що встановлені НТД, — фармакопейна стаття або матеріали щодо визначення методів контролю за якістю МІБП, — здійснюєУповноважена установа на договірних засадах.

5.3. Зауваження і пропозиції за підготовленими матеріалами форм 1, 2 та 3 щодо вдосконалення нормативної документації на МІБП надаються комісією підприємству-виробнику та Державному департаментуДержавній службі за формою 4 (додаток 4).

6. Порядок оформлення результатів атестації ВБТК

6.1. Результати експертної оцінки документів, що подавались з метою атестації ВБТК, та оцінку дотримання умов здійснення контролю безпосередньо у ВБТК підприємства-виробника, що встановлені НТД, — фармакопейна стаття або матеріали щодо визначення методів контролю за якістю МІБП, при здійсненні контролю за якістю продукції, що виробляється підприємством, — оформлюються актом (додаток 5). Акт підписується головою і членами комісії.

6.2. Акт складається в двох примірниках, один з яких передається керівнику підприємства, інший примірник зберігається Державним департаментомДержавною службою.

6.3. Усі примірники акта підписуються керівником підприємства (з позначкою “З актом ознайомлений, один примірник отримав”).

6.4. На підставі акта, наданого атестаційною комісією, Державний департаментДержавна служба приймає рішення про атестацію ВБТК або відмовляє в атестації.

Після прийняття рішення про атестацію ВБТК Державний департаментДержавна служба видає свідоцтво про атестацію (додаток 6), яке реєструється в журналі реєстрації атестації виробництв (додаток 7) та в десятиденний термін направляє керівнику підприємства (копія свідоцтва залишається в Державному департаментіДержавній службі).

Термін дії свідоцтва про атестацію ВБТК становить три роки.

6.5. У разі невідповідності матеріально-технічної бази, метрологічного забезпечення, нормативної та нормативно-технічної документації, рівня професійної підготовки персоналу, організаційних заходів, спрямованих на здійснення контролю за якістю МІБП, Державний департамент відмовляє у видачі свідоцтва про атестацію ВБТК.

Мотивовану відмову в атестації ВБТК Державний департаментДержавна служба направляє заявнику в десятиденний термін.

6.6. Відмова Державного департаменту в атестації ВБТК може бути оскаржена в установленому чинним законодавством порядку.

Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська

 ДОДАТОК 1 

до пункту 5.1 Порядку проведення атестації відділів біологічного і технологічного контролю підприємств-виробників медичних імунобіологічних препаратів

ФОРМА 1
Номенклатура МІБП, діючих і допоміжних речовин і матеріалів, які підлягають контролю відділом біологічного і технологічного контролю підприємства

_________________________________________
(назва підприємства, відомча належність)

Найменування МІБП, речовин і матеріалів, що контролюються НТД на МІБП, речовини і матеріали, що контролюються Показник МІБП, речовин і матеріалів, що визначається НТД, що регламентують метод контролю
1 2 3 4

Керівник ВБТК

                       ___________        ___________________
                                                                   (підпис)            (прізвище, ім’я та по батькові)

Форма 1 заповнюється підприємством до початку роботи атестаційної комісії.

У графі 1 перелічують усі об’єкти, які контролює відділ.

У графі 2 вказують усі нормативні документи, які встановлюють вимоги до якості продукції, речовин і матеріалів.

У графі 3 наводять показник, який підлягає контролю.

У графі 4 вказують усі види НТД на методи контролю: фармакопейні статті, державні і галузеві стандарти, технічні умови, методичні вказівки, накази МОЗ тощо.

Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська

 ДОДАТОК 2 

до пункту 5.1 Порядку проведення атестації відділів біологічного і технологічного контролю підприємств-виробників медичних імунобіологічних препаратів

ФОРМА 2
Перелік засобів вимірювання і стандартних зразків у ВБТК та їх стан

_________________________________________
(назва підприємства, відомча належність)

Найменування засобу вимірювання, стандартного зразка Метрологічне забезпечення Примітка
наявність клейма, свідоцтва про повірку або атестацію призначення за НТД з нормами точності методу контролю відповідність паспортної точності вимогам НТД до методу контролю
1 2 3 4 5

Керівник підприємства

___________        ___________________
(підпис)            (прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник ВБТК

___________        ___________________
 (підпис)            (прізвище, ім’я та по батькові)

Голова атестаційної комісії

___________        ___________________
 (підпис)            (прізвище, ім’я та по батькові)

Форму 2 заповнюють до початку роботи комісії.

До форми заносять відомості про всі засоби вимірювання і стандартні зразки, що застосовуються ВБТК.

Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська

 ДОДАТОК 3 

до пункту 5.1 Порядку проведення атестації відділів біологічного і технологічного контролю підприємств-виробників медичних імунобіологічних препаратів

ФОРМА 3
Відомості про персонал ВБТК

_________________________________________
(назва підприємства, відомча належність)

Штатний склад ВБТК Освіта і спеціальність Наявність посадових інструкцій Примітка (стаж роботи за фахом)
Посада Кількість вища, учений ступінь середня спеціальна середня загальна
за штатом фактично
1 2 3 4 5 6 7 8

Керівник підприємства

 ___________        ___________________
 (підпис)            (прізвище, ім’я та по батькові)

Форму заповнюють до початку роботи атестаційної комісії.

Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська

ДОДАТОК 4 
до пункту 5.3 Порядку проведення атестації відділів біологічного і технологічного контролю підприємств-виробників медичних імунобіологічних препаратів

ФОРМА 4
Зауваження і пропозиції атестаційної комісії щодо вдосконалення НТД, що використовуються для проведення контролю

_________________________________________
(назва підприємства, відомча належність)

Позначення і найменування НТД Зауваження Пропозиції щодо вдосконалення НТД
1 2 3

Голова атестаційної комісії

 ___________        ___________________
(підпис)            (прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник ВБТК

___________        ___________________
 (підпис)            (прізвище, ім’я та по батькові)

До форми 4 заносять тільки ті НТД, до яких є зауваження.

У графу 2 заносять такі зауваження:

 • порушення встановленого порядку погодження і затвердження
 • відсутність у НТД вказівок і посилань на методи контролю
 • відсутність у НТД вказівок стосовно допустимої похибки вимірювання контрольованого показника
 • застосування неатестованих методів контролю
 • відсутність вказівок щодо врахування факторів, які впливають на результати досліджень.
Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська

ДОДАТОК 5 
до пункту 6.1 Порядку проведення атестації відділів біологічного і технологічного контролю підприємств-виробників медичних імунобіологічних препаратів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ, БЕЗПЕКОЮ
ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

01042, м. Київ-042, вул. Чигоріна,18, тел. 294-81-60, факс 295-65-89, телетайп 131883 Біолог

А К Т
експертної оцінки документів, що подавались з метою атестації ВБТК, та оцінки дотримання умов здійснення контролю відділом біологічного і технологічного контролю безпосередньо на підприємстві-виробнику, при здійсненні контролю за якістю продукції, що виробляється

У період з “____” ______________  200___ р. до “___” ______________ 200___ р. на підставі

_____________________________________________________________
(назва, номер і дата наказу про проведення атестації)

комісією у складі:

____________________________________________
(голова комісії, члени комісії)

проведена атестація ВБТК

____________________________________
(назва підприємства)

Перевіркою встановлено:

______________________________________
 (забезпечення відділу НТД про діючіі допоміжні речовини

______________________________________________________________
та матеріали, готові МІБП. Відповідність НТД, що застосовується для виконання контролю. Дотримання вимог

________________________________________________________________
НТД на МІБП і методи контролю. Стан засобів вимірювання і стандартних зразків. Склад і кваліфікація спеціалістів. Інші відомості)

Основні зауваження (недоліки)

______________________________________
 (перелік основних зауважень)

Висновок атестаційної комісії

________________________________________
 (висновок про можливість або неможливість атестації ВБТК)

Голова атестаційної комісії

___________________________________________
 (прізвище, ім’я та по батькові, посада і місце роботи)

Члени комісії

______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада і місце роботи)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник підприємства

 ___________        ___________________
(підпис)            (прізвище, ім’я та по батькові)

Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська

ДОДАТОК 6 
до пункту 6.4 Порядку проведення атестації відділів біологічного і технологічного контролю підприємств-виробників медичних імунобіологічних препаратів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ, БЕЗПЕКОЮ
ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

01042, м.Київ-042, вул. Чигоріна,18, тел. 294-81-60, факс 295-65-89, телетайп 131883 Біолог

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ

“____” __________ 200_р.                                                           № _______

На підставі акта атестаційної комісії від “____”____________200__р. №_______ підтверджується відповідність матеріально-технічної бази, метрологічного забезпечення, нормативної та нормативно-технічної документації, рівня професійної підготовки персоналу, організаційних заходів, спрямованих на здійснення ВБТК контролю за якістю МІБП власного виробництва

______________________________________________________________
(назва підприємства, відомча належність)

Свідоцтво дійсне до “_____” ____________ ____ р.

Голова Державного департаменту

  ___________        ___________________
   (підпис)            (прізвище, ім’я та по батькові)

Заступник Голови Державного департаменту О.Я. Кричевська

ДОДАТОК 7
до пункту 6.4 Порядку проведення атестації відділів біологічного і технологічного контролю підприємств-виробників медичних імунобіологічних препаратів

Форма журналу реєстрації свідоцтв атестації відділів біологічного
та технологічного контролю

№ з/п Назва підприємства Назва відділу Номер свідоцтва Термін дії свідоцтва
1 2 3 4 5
Заступник Голови Державного департаменту О.Я. Кричевська

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 06.12.2001 р. № 486

ПОРЯДОК
проведення атестації виробництв медичних імунобіологічних препаратів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.96 № 73 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2001р. № 678), Положення про Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначенняДержавну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 917.

1.2.Порядок визначає умови і процедуру проведення атестації виробництв медичних імунобіологічних препаратів (далі — МІБП).

1.3.Дія Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарської діяльності (далі — підприємство–виробник), які виробляють МІБП незалежно від підпорядкування та форм власності.

1.4. Атестацію виробництв організовує і здійснює Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначенняДержавний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі — Державний департаментДержавна служба).

1.5. Спеціалізовану оцінку та експертизу документів, що подаються з метою атестації виробництва, та оцінку дотримання умов здійснення виробництва, що встановлені технологічним регламентом або відомостями про технологію виробництва, здійснюює уповноважена установа —Державне підприємство “Центр імунобіологічних препаратів” (далі — Уповноважена установа).

2. Визначення терміну

2.1. Термін у цьому Положенні вживається в такому значенні:

Атестація виробництва — комплексна перевірка відповідності матеріально-технічної бази, нормативної та нормативно-технічної документації, рівня професійної підготовки персоналу, організаційних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності якісних показників кожного МІБП, що виробляється. Атестація виробництва здійснюється: як планова (один раз на три роки); новостворених виробництв МІБП; діючих виробництв при виявленні невідповідності МІБП показникам якості та побічної і неспецифічної дії МІБП.

3. Перелік документів, що подаються з метою атестації виробництва

3.1. Підприємство-виробник з метою проведення атестації виробництва подає до Державного департаментуДержавної служби заяву в довільній формі про проведення атестації виробництва, до якої додається така документація:

 • номенклатура МІБП, які випускаються
 • схема технологічного процесу відповідно до технологічного регламенту або відомостей про технологію виробництва МІБП
 • відомості про укомплектованість та рівень кваліфікації персоналу виробництва
 • план розміщення виробництва МІБП із зазначенням виробничих площ
 • схема розташування обладнання.

3.2.Відповідальність за достовірність поданої Державному департаментуДержавній службі документації несе підприємство-виробник.

4. Порядок проведення атестації виробництв

4.1. Державний департамент після розгляду поданої підприємством-виробником документації направляє її до Уповноваженої установи або за умови її невідповідності вимогам п. 3.1 цього Порядку повертає заявнику на доопрацювання.

4.2.Спеціалізовану оцінку та експертизу документів, що подаються з метою атестації, та оцінку дотримання умов здійснення виробництва безпосередньо на виробництві, що встановлені технологічним регламентом або відомостями про технологію виробництва, здійснює атестаційна комісія (далі — комісія), склад якої затверджується Головою Державного департаментуДержавної служби.

4.3. До складу комісії входять представники Міністерства охорони здоров’я, установ державної санітарно-епідеміологічної служби, Уповноваженої установи.

4.4. Під час атестації виробництва перевіряють:

 • відповідність матеріально-технічної бази виробництва
 • відповідність стану виробничих та допоміжних приміщень
 • укомплектованість та рівень кваліфікації персоналу виробництва
 • наявність необхідного комплекту документації, що встановлена технологічним регламентом або відомостями про технологію виробництва (інструкцій і методик проведення технологічного процесу та контролю МІБП у процесі виробництва, затверджених у встановленому порядку)
 • організацію системи контролю виробництва в ході технологічного процесу та якості продукції в цілому
 • наявність у разі необхідності віварію, що відповідає існуючим вимогам
 • порядок формування та позначення серій готового МІБП
 • порядок формування та позначення вибірок із серій МІБП для проведення контролю якості
 • порядок реєстрації результатів контролю якості.

5. Організація робіт з атестації виробництв

5.1. Державний департаментДержавна служба письмово повідомляє підприємство-виробника про дату планової атестації не пізніше ніж за три місяці до її початку.

Термін проведення атестації виробництва становить 7 діб з дати її початку.

5.2. Спеціалізована оцінка та експертиза документів, що подаються з метою атестації, та оцінка дотримання умов здійснення виробництва, що встановлені технологічним регламентом або відомостями про технологію виробництва, здійснюютьсяУповноваженою установою на договірних засадах.

6. Порядок оформлення результатів атестації виробництв

6.1. Результати експертної оцінки документів, що подані з метою атестації виробництва, та оцінка дотримання умов здійснення виробництва безпосередньо на виробництві, що встановлені технологічним регламентом або відомостями про технологію виробництва, оформлюються актом (додаток 1). Акт підписується головою і членами комісії.

6.2. Акт складається в двох примірниках, один з яких передається керівнику підприємства, другий примірник зберігається Державним департаментомДержавною службою.

6.3. Усі примірники акта атестації підписуються керівником підприємства (з відміткою “З актом ознайомлений, один примірник отримав”).

6.4. На підставі акта, наданого атестаційною комісією, Державний департаментДержавна служба приймає рішення про атестацію виробництва або відмовляє в атестації.

Після прийняття рішення про атестацію виробництва Державний департаментДержавна служба видає свідоцтво про атестацію (додаток 2), яке реєструється в журналі реєстрації атестації виробництв (додаток 3) та в десятиденний термін направляє керівнику підприємства (копія свідоцтва залишається в Державному департаментіДержавній службі).

Термін дії свідоцтва про атестацію виробництва становить три роки.

6.5. У разі невідповідності матеріально-технічної бази, нормативної та нормативно-технічної документації, рівня професійної підготовки персоналу, організаційних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності якісних показників кожного МІБП, що виробляється, Державний департаментДержавна служба відмовляє у видачі свідоцтва про атестацію виробництва.

Мотивовану відмову в атестації виробництва Державний департаментДержавна служба направляє заявнику в десятиденний термін.

6.6. Відмова Державного департаментуДержавної служби в атестації виробництва може бути оскаржена в установленому чинним законодавством порядку.

Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська

 ДОДАТОК 1

до пункту 6.1 Порядку проведення атестації 

виробництв медичних імунобіологічних препаратів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ, БЕЗПЕКОЮ
ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

01042, м.Київ-042, вулиця Чигоріна,18, тел.: 294-81-60, телефакс: 295-65-89

АКТ
експертної оцінки документів, що подані з метою атестації виробництва, та оцінка дотримання умов здійснення виробництва безпосередньо на виробництві, що встановлені технологічним регламентом або відомостями про технологію виробництва медичного імунобіологічного препарату

У період з “____” ____________200_ р. до “___”____________ 200_ р. на підставі

_____________________________________________________________
(назва, номер і дата документа про проведення атестації)

комісією у складі:

_____________________________________________
 (голова комісії, члени комісії)

проведена атестація

___________________________________________
 (назва підприємства)

Перевіркою встановлено:

_______________________________________
 (забезпечення підприємства обладнанням, НТД. Стан дотримання вимог

________________________________________________________________
НТД до виробництва МІБП і методів контролю у ході технологічного процесу. Склад і кваліфікація спеціалістів. Інші відомості).

Основні зауваження (недоліки)

__________________________________
 (перелік основних зауважень)

Висновок атестаційної комісії

_______________________________________
(висновок про можливість або неможливість атестації підприємства)

Голова атестаційної комісії _______________________________________                                                                    

 (прізвище, ім’я та по батькові, посада і місце роботи)

Члени комісії

__________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада і місце роботи)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник підприємства

___________        ___________________
   (підпис)            (прізвище, ім’я та по батькові)

Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська

ДОДАТОК 2
до пункту 6.4 Порядку проведення атестації виробництв медичних імунобіологічних препаратів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ, БЕЗПЕКОЮ
ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення
01042, м.Київ-042, вулиця Чигоріна,18, тел.: 294-81-60, телефакс: 295-65-89, телетайп131883 Біолог

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ

“____” __________ 200_р.                                                                  № _______

На підставі акта атестаційної комісії від “____”__________200__р.

№_______ підтверджується відповідність матеріально-технічної бази, нормативної та нормативно-технічної документації, рівня професійної підготовки персоналу, організаційних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності якісних показників виробництва медичного імунобіологічного препарату

________________________________________________________________
(найменування МІБП)

________________________________________________________________
(назва підприємства, відомча належність)

Свідоцтво дійсне до

“_____” ____________ ____ р.

Голова Державного департаментуДержавної служби

___________        ___________________
 (підпис)            (прізвище, ім’я та по батькові)

Заступник Голови Державного департаменту О.Я. Кричевська

ДОДАТОК 3
до пункту 6.4 Порядку проведення атестації виробництв медичних імунобіологічних препаратів

Форма журналу реєстрації свідоцтв атестації виробництв на право випуску медичного імунобіологічного препарату

№ з/п Назва підприємства Найменування МІБП Номер свідоцтва Термін дії свідоцтва
1 2 3 4 5

 

Заступник Голови Державного департаментуДержавної служби О.Я. Кричевська
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті