Проект пілотного проекту щодо впровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну та механізму відшкодування вартості їх відпуску хворим на цукровий діабет аптечними закладами

Розроблений Ініціативною групою з питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну проект постанови КМУ «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну та механізму відшкодування вартості їх відпуску хворим на цукровий діабет аптечними закладами», який пропонується як альтернативний постанові КМУ від 14 серпня 2013 р. № 732

Чинна редакція постанови КМУ від 14 серпня 2013 р. № 732 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» Пропозиції Ініціативної групи з питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
Кабінет Міністрів України постановляє: Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації з 1 грудня 2013 р. пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну (далі — пілотний проект) шляхом встановлення граничного рівня оптово-відпускних цін на такі препарати на основі порівняльних (референтних) цін. 1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації з 1 лютого 2014 р. по 31 грудня 2014 р. пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну шляхом встановлення граничного рівня оптово-відпускних цін на такі препарати з використанням механізму визначення порівняльних (референтних) цін та впровадження механізму 100% відшкодування їх вартості за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

2. Установити, що:

1) дія пілотного проекту поширюється на препарати за переліком згідно з додатком, що зареєстровані в Україні за загальноприйнятою назвою «Інсулін», з відповідним дозуванням, формою випуску та упаковкою;

2. Установити, що:

1) дія пілотного проекту поширюється на препарати інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет, що зареєстровані в Україні, виробляються з дотриманням вимог належної виробничої практики, перелік торгівельних та міжнародних непатентованих назв яких наведено в додатку з відповідним дозуванням, формою випуску та упаковкою;

2) з 1 лютого 2014 р.:

обіг препаратів інсуліну, зокрема їх закупівля за кошти місцевих бюджетів, здійснюється після декларування зміни оптово-відпускної ціни на такі препарати, яка не може перевищувати граничний рівень оптово-відпускних цін на них, розрахований та встановлений відповідно до пункту 3 цієї постанови, та внесення її в установленому порядку до реєстру оптово-відпускних цін;

2) з 1 лютого 2014 року:

обіг препаратів інсуліну здійснюється на території України після декларування зміни оптово-відпускної ціни, яка не може перевищувати граничний рівень оптово-відпускних цін на такі лікарські засоби, розрахований та встановлений відповідно до пункту 3 цієї постанови, і внесення її до реєстру оптово-відпускних цін в установленому порядку;

граничні постачальницько-збутові та граничні торговельні (роздрібні) надбавки на препарати інсуліну встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825); граничні постачальницько-збутові та граничні торговельні (роздрібні) надбавки на препарати інсуліну встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення« (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 282);
3) на рецептурних бланках за формою 1 виписуються препарати інсуліну із зазначенням назви, дозування, форми випуску та упаковки особам, хворим на діабет, за наявності показань; 3) повне відшкодування вартості препаратів інсуліну здійснюється у порядку, передбаченому цією постановою, суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі — суб’єкти господарювання);
4) витрати, пов’язані з відпуском препаратів інсуліну, здійснюються за рахунок коштів, що передбачаються місцевими бюджетами на охорону здоров’я за Державною цільовою програмою «Цукровий діабет» на 2009— 2013 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 877 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 64, ст. 2247). 4) повне відшкодування вартості препаратів інсуліну здійснюється на рівні затвердженої МОЗ референтної ціни відшкодування на лікарський засіб з урахуванням граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення« (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 282), але не вище фактичного розміру роздрібної ціни упаковки препарату інсуліну, що відпускається аптечним закладом;
Відсутня 5) особам з діагнозом цукровий діабет за наявністю показань препарати інсуліну виписуються на рецептурних бланках форми № 1 із зазначенням торгівельної назви;
Відсутня 6) відпуск препаратів інсуліну здійснюється суб’єктами господарювання, перелік яких на конкурсних засадах визначається Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на підставі рецептів на лікарські засоби (за торгівельною назвою), виписаних закладами охорони здоров’я державної та комунальної власності на рецептурних бланках форми № 1. Не допускається доплата пацієнтом за інсулін, який зазначений лікарем в рецепті;
Відсутня 7) рецепт діє протягом одного місяця з моменту його видачі та зберігається у суб’єкта господарювання протягом трьох років починаючи з 1 січня наступного року.
Відсутня 8) витрати, пов’язані з відпуском препаратів інсуліну здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів або, в разі наявності, в рамках відповідної Державної цільової програми;
Відсутня 9) суб’єкт господарювання щомісяця складає реєстр відпущених лікарських засобів, в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна непатентована та торговельна назва, дозування, форма випуску, кількість одиниць в упаковці, кількість відпущених упаковок, референтна ціна, зазначене у рецепті найменування закладу охорони здоров’я, сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період відповідному суб’єктові господарювання;
Відсутня 10) підписаний керівником суб’єкта господарювання реєстр подається до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, розпорядникам субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з цукровим діабетом за місцевими бюджетами, визначеним рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства, для відшкодування суб’єктові господарювання зазначеної в реєстрі суми протягом 15 днів з дня його отримання.
3. Міністерству охорони здоров’я: 3. Міністерству охорони здоров’я:
1) за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Антимонопольним комітетом затвердити у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою порядок розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на препарати інсуліну на основі порівняльних (референтних) цін на такі препарати, що встановлені у Республіці Молдові, Турецькій Республіці, Російській Федерації, Республіці Албанії, Румунії, Республіці Болгарії. У разі коли відповідний препарат не представлений на ринку в зазначених державах, порівняльна (референтна) ціна формується з урахуванням цін на такі препарати, що встановлені в Угорщині, Литовській Республіці, Латвійській Республіці, Чеській Республіці, Словацькій Республіці, Республіці Польщі, та задекларованих змін оптово-відпускних цін, які склалися в Україні; 1) за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Антимонопольним комітетом затвердити у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою порядок розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на препарати вітчизняного та іноземного виробництва. На препарати іноземного виробництва впровадити методику розрахунку на основі зовнішніх порівняльних (референтних) цін, що встановлені у Республіці Молдові, Турецькій Республіці, Російській Федерації, Республіці Албанії, Румунії, Республіці Болгарії. У разі коли відповідний препарат не представлений на ринку в зазначених державах, порівняльна (референтна) ціна формується з врахуванням цін на такі препарати, що встановлюється в Угорщині, Литовські Республіці, Латвійській Республіці, Чеській Республіці, Словацькій Республіці, Республіці Польщі. На препарати вітчизняного виробництва впровадити методику розрахунку на основі внутрішніх порівняльних (референтних) цін, що базуються на тендерних пропозиціях вітчизняних виробників в 2013 році;
2) установити та оприлюднити у двомісячний строк з дня набрання чинності цією постановою граничний рівень оптово-відпускних цін на препарати інсуліну; 2) установити та оприлюднити у двомісячний строк з дня набрання чинності цією постановою граничний рівень оптово-відпускних цін на препарати інсуліну без врахування постачальницько-збутових та торгівельних надбавок;
3) забезпечити разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснення організаційних заходів для реалізації пілотного проекту; 3) забезпечити разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснення організаційних заходів для реалізації пілотного проекту в закладах охорони здоров’я державної та комунальної власності, зокрема шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед медичних та фармацевтичних працівників щодо виписки рецептів та відпуску лікарських засобів у аптечній мережі;
4) здійснювати контроль за реалізацією пілотного проекту та інформування Кабінету Міністрів України про стан його реалізації. 4) забезпечити разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснення організаційних заходів для проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів, що страждають на цукровий діабет та відповідних пацієнтських організацій;
Відсутня 5) здійснювати контроль за реалізацією пілотного проекту та інформування Кабінету Міністрів України про стан справ.
Відсутня 4. Державній службі з лікарських засобів:
Відсутня 1) у двомісячний термін розробити та подати на затвердження критерії відбору суб’єктів господарювання всіх форм власності, що будуть приймати участь у реалізації пілотного проекту з врахуванням технічних можливостей забезпечення холодового ланцюга та географічної доступності для пацієнтів з діабетом;
Відсутня 2) забезпечити здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, встановлених цією постановою вимог щодо рівня цін на препарати інсуліну та забезпечення холодового ланцюга в процесі їх обігу.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 732

ПЕРЕЛІК
препаратів за загальноприйнятою назвою «Інсулін» з відповідним дозуванням, формою випуску та упаковкою, на які поширюється дія пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну

Відсутня
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті