Проект змін до пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну

13 Грудня 2013 5:09 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 732»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732» (далі — проект Постанови), який розроблено за результатами наради під головуванням Міністра охорони здоров’я України Богатирьової Р. В., яка відбулась 12 грудня 2013 року за участю представників вітчизняних та іноземних виробників препаратів інсуліну.

Проект Постанови, аналіз регуляторного впливу, повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 13.01.2014 року на адресу:

Міністерства охорони здоров’я України 01021, Київ, вул. М. Грушевського, 7 тел. (044) 200-07-93, 200-06-69 контактна особа: Сандуленко Н.В.e-mail: sandulenko@moz.gov.ua.

Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 732»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732» (далі — проект постанови Кабінету Міністрів України) розроблено Міністерством охорони здоров’я України за результатами наради під головуванням Міністра охорони здоров’я України Богатирьової Р. В., яка відбулась 12 грудня 2013 року за участю представників вітчизняних та іноземних виробників препаратів інсуліну, на якій було прийнято рішення внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732 з урахуванням пропозицій, які були висловлені на вищезазначеній нараді.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ціни і ціноутворення».

постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 877 «Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки»;

постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови Кабінету Міністрів України не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — http://www.moz.gov.ua. для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови Кабінету Міністрів України дозволить урахувати пропозиції зацікавлених у реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну сторін.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить:

– урахувати пропозиції суб’єктів ринку до реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну;

– забезпечити хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.

Заступник Міністра —
керівник апарату
Р.М. Богачев

Проект

оприлюднено на сайті МОЗ України 13.12.013 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 81, ст. 3000) такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:

«1) дія пілотного проекту поширюється на препарати інсуліну, зареєстровані в Україні і внесені до Державного реєстру лікарських засобів;».

2) підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції:

«1) за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Антимонопольним комітетом затвердити у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою порядок розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на препарати інсуліну, на основі порівняльних (референтних) цін на такі препарати, що встановлені у Болгарії, Молдові, Польщі, Словаччині та Чехії, виходячи з кожної торговельної назви препарату, форми випуску, упаковки та сили дії. У разі коли відповідний препарат не представлений на ринку в таких державах, порівняльна (референтна) ціна формується з урахуванням цін на такі препарати, що встановлені в Латвії, Угорщині та Сербії, та задекларованих змін оптово-відпускних цін, які склалися в Україні;».

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 732»

1. Опис проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732» (далі — проект постанови Кабінету Міністрів України) розроблено Міністерством охорони здоров’я України за результатами наради під головуванням Міністра охорони здоров’я України Богатирьової Р. В., яка відбулась 12 грудня 2013 року за участю представників вітчизняних та іноземних виробників препаратів інсуліну, на якій було прийнято рішення внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732 з урахуванням пропозицій, які були висловлені на вищезазначеній нараді.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Запропонованим проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», що дозволить урахувати пропозиції зацікавлених у реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну сторін.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України в Україні буде враховано пропозиції суб’єктів ринку до реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну.

6. Очікувані результати

  Витрати Вигоди
Держава Не передбачається 1. Зниження цін на препарати інсуліну завдяки встановленню граничних оптово-відпускних цін.
Суб’єкт господарювання Не передбачається Не передбачається
Населення Не передбачається 1. Підвищення цінової доступності препаратів інсуліну для населення.

 7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії проекту постанови — необмежений, але до того моменту поки не будуть внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений проект постанови.

8. Показники результативності акта

Надходження до державного та місцевих бюджетів від дії регуляторного акту не передбачаються;

1) кількість лікарських засобів, ціни на які будуть підлягати державному регулюванню;

2) не передбачається додаткових коштів і час що витрачатимуть суб’єкти господарювання та або фізичні особи пов’язаний з виконанням вимог акта;

3) рівень поінформованості з нормами проекту постанови Кабінету Міністрів України оцінюється як середній, що забезпечувалося його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України — http://www.moz.gov.ua.

Після прийняття постанови Кабінетом Міністрів України, вона буде забезпечена її офіційним оприлюдненням на сторінках веб-сайту Кабінету Міністрів України — http://www.kmu.gov.ua, на сайті Верховної Ради України, в Офіційному віснику України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу показників результативності цього акта.

Заступник Міністра —
керівник апарату
Р.М. Богачев

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті