Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо встановлення відповідальності за проведення клінічних випробувань медичних виробів з порушенням прав пацієнта, порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації, фальсифікацію або обіг фальсифікованих медичних виробів)

22 Квітня 2014 5:20 Поділитися

ПОДАННЯ
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо встановлення відповідальності за проведення клінічних випробувань медичних виробів з порушенням прав пацієнта, порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації медичних виробів, фальсифікацію або обіг фальсифікованих медичних виробів).

Відповідно до статті 93 Конституції України, вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо встановлення відповідальності за проведення клінічних випробувань медичних виробів з порушенням прав пацієнта, порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації медичних виробів, фальсифікацію або обіг фальсифікованих медичних виробів).

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

1. проект Закону — на арк.

2. пояснювальна записка — на арк.

3. порівняльна таблиця — на арк.

4. проект постанови Верховної Ради України — на арк.

5. копії зазначених матеріалів в електронному вигляді.

Народний депутат України В.О. Немілостівий

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів»
(щодо встановлення відповідальності за проведення клінічних випробувань медичних виробів з порушенням прав пацієнта, порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації медичних виробів, фальсифікацію або обіг фальсифікованих медичних виробів)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо встановлення відповідальності за проведення клінічних випробувань медичних виробів з порушенням прав пацієнта, порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації медичних виробів, фальсифікацію або обіг фальсифікованих медичних виробів) (далі — проект) розроблено з метою вирішення проблеми підвищення ефективності боротьби з порушенням прав пацієнтів при проведенні клінічних випробувань медичних виробів, порушенням встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації медичних виробів, фальсифікацією і обігом фальсифікованих медичних виробів, оскільки зазначена проблема полягає, зокрема, у низькому рівні юридичної відповідальності за незаконний обіг і фальсифікацію медичних виробів.

З цього приводу слід наголосити, що статтею 141 Кримінального кодексу України встановлено кримінальну відповідальність за таке порушення прав пацієнта, як проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки;

статтею 321² КК України криміналізовано порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів;

статтею 305 КК України встановлено кримінальну відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів;

а статтею 3211 КК України — за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про лікарські засоби» лікарський засіб — будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

У свою чергу, фальсифікований лікарський засіб — лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України.

Законом України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я» від 7 червня 2012 р. № 4908-VI було ратифіковано Конвенцію Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я (далі — Конвенція), підписану від імені України 28 жовтня 2011 р.

В Конвенції наголошується, що підроблення медичної продукції та подібні злочини за своєю природою несуть значну загрозу охороні здоров’я. З метою забезпечення криміналізації таких дій кожна Сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для визнання злочинами за своїм національним законодавством умисного виготовлення підробленої медичної продукції, активних речовин, ексципієнтів, частин, матеріалів та аксесуарів (ст. 5 Конвенції).

Однак, законодавство України про кримінальну відповідальність в теперішній час не передбачає кримінальної відповідальності за контрабанду, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих медичних виробів. Між тим, фальсифікація і обіг фальсифікованих медичних виробів створює не тільки значну загрозу для життя та здоров’я населення, але й завдає значної шкоди національним виробникам та іншим учасникам вітчизняного ринку медичних виробів.

В аспекті вищевказаного слід наголосити також і на тому, що КК України в ст. 141 встановлює кримінальну відповідальність у випадку проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки. А статтею 321² КК України криміналізовано порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів.

З цього приводу слід відзначити, що на території України передбачено проведення клінічних випробувань не тільки лікарських засобів, а й медичних виробів. Зокрема, Правила проведення клінічних випробувань медичної техніки та виробів медичного призначення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.2012 р. № 616, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.08.2012 р. за № 1461/21773, встановлюють основні вимоги до планування, проведення, документального оформлення та контролю якості клінічних випробувань медичної техніки і виробів медичного призначення (медичних виробів), які повинні гарантувати захист прав, безпеку та охорону здоров’я осіб, які беруть участь у клінічних випробуваннях, при проведенні яких неможливо виключити небажану дію медичного виробу на безпеку та здоров’я людини, а також забезпечити достовірність і точність інформації, отриманої під час клінічного випробування. А основною метою впровадження Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 р. № 1497, є забезпечення безпеки, якості та ефективності медичних виробів.

Зазначені обставини зумовлюють необхідність криміналізації порушень у вказаній сфері з метою охорони прав і свобод людини та громадянина, громадського порядку та громадської безпеки від злочинних посягань.

Проектом пропонується уніфікувати механізм юридичної відповідальності за незаконний обіг і фальсифікацію медичних виробів з механізмом юридичної відповідальності за аналогічні кримінальні правопорушенням щодо лікарських засобів.

Таким чином, прийняття проекту забезпечить встановлення більш високого рівня юридичної відповідальності за незаконний обіг медичних виробів, їх фальсифікацію. А встановлення юридичної відповідальності на етапі доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації медичних виробів має стимулювати виробництво та обіг більш якісних медичних виробів на території України, що зумовить зниження кількісних показників неякісної продукції на вітчизняному ринку медичних виробів, а також має позитивно вплинути на здоров’я громадян і в цілому на демографічну ситуацію в країні.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Необхідність прийняття проекту зумовлена потребою вжиття невідкладних заходів з метою протидії проведенню клінічних випробувань медичних виробів з порушенням прав пацієнта, порушенню встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації медичних виробів, фальсифікації та обігу фальсифікованих медичних виробів, які за своєю природою несуть значну загрозу життю та здоров’ю населення.

Метою прийняття проекту є внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України.

Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проект передбачає внесення змін та доповнень до відповідних положень Кримінального кодексу України з метою запровадження кримінальної відповідальності за:

1) проведення клінічних випробувань медичних виробів без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки;

2) контрабанду фальсифікованих медичних виробів;

3) виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованихмедичних виробів;

4) порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації медичних виробів

а також внесення змін до Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Кримінальний кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Запобігання корупції

Проект акта не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

7. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття зазначеного проекту зумовлено необхідністю вдосконалення законодавства для забезпечення виконання державою власних соціальних функцій у галузі охорони здоров’я та необхідністю подальшої гармонізації національної нормативно-правової бази у сфері обігу медичних виробів із міжнародним та європейським законодавством.

8. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття

Прийняття запропонованого проекту Закону України встановить високий рівень юридичної відповідальності за незаконний обіг і фальсифікацію медичних виробів, дозволить криміналізувати низку діянь, які за своєю природою несуть значну загрозу життю та здоров’ю населення.

Реалізація проекту сприятиме:

  • забезпеченню подальшої гармонізації національної нормативно-правової бази у сфері обігу медичних виробів із міжнародним та європейським законодавством;
  • створенню належних умов для ведення господарської діяльності на ринку медичних виробів України, що позитивно вплине на процеси «детінізації» економіки у цій галузі;
  • недопущенню до обігу фальсифікованих, неякісних та незареєстрованих медичних виробів.
Народний депутат України В.О. Немілостівий

Проект
реєстр. № 4719 від 16.04.2014
вноситься народним депутатом України
В.О.Немілостівим

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів»
(щодо встановлення відповідальності за проведення клінічних випробувань медичних виробів з порушенням прав пацієнта, порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації медичних виробів, фальсифікацію або обіг фальсифікованих медичних виробів»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Кримінального кодексу України такі зміни:

(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131)

1) у абзаці першому частини першої статті 141 після слів «випробувань лікарських засобів» доповнити словами «чи медичних виробів»;

2) в назві і в частинах першій, другій, третій та в примітці статті 305 після слів «фальсифікованих лікарських засобів» доповнити словами «чи медичних виробів» і після слів «фальсифіковані лікарські засоби» доповнити словами «чи медичні вироби»;

3) в назві і в частинах першій, другій, третій і четвертій статті 3211 після слів «фальсифікація лікарських засобів» доповнити словами «чи медичних виробів», після слів «фальсифікованих лікарських засобів» доповнити словами «чи медичних виробів» і після слів «фальсифіковані лікарські засоби» доповнити словами «чи медичні вироби»;

4) в назві і в частині першій статті 321² після слів «лікарських засобів» доповнити словами «чи медичних виробів».

II. Внести до Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» такі зміни:

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 22, ст.145)

частину першу статті 1 Розділу І доповнити поняттям:

«медичні вироби — це прилади, апарати, інструменти, пристрої, матеріали або інші вироби, які використовуються як окремо, так і в поєднанні, включаючи програмні засоби, необхідні для належного використання, передбаченого виробником для застосування з метою діагностики, профілактики, спостереження, лікування або полегшення захворювання; діагностики, спостереження, лікування, полегшення або компенсування травми або каліцтва; дослідження, заміни або видозмінювання анатомії або фізіологічного процесу; контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти».

ІІI. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
  • забезпечити перегляд чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

Голова Верховної Ради України О.В. Турчинов

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів»
(щодо встановлення відповідальності за проведення клінічних випробувань медичних виробів з порушенням прав пацієнта, порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації медичних виробів, фальсифікацію або обіг фальсифікованих медичних виробів)

Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих змін
Кримінальний кодекс України
Стаття 141. Порушення прав пацієнтаПроведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки,-карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Стаття 141. Порушення прав пацієнтаПроведення клінічних випробувань лікарських засобів чи медичних виробів без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки,-карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів
1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю,-карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди. 1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю,-карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів, що були предметом контрабанди.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах,-караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби чи медичні вироби у великих розмірах,-караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.
3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах,-карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майнаПримітка. Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або фальсифікованих лікарських засобів, що застосовується в цьому розділі, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. 3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, чи медичних виробів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби чи медичні вироби в особливо великих розмірах,-карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.Примітка. Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів, що застосовується в цьому розділі, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Стаття 3211. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів Стаття 3211. Фальсифікація лікарських засобів чи медичних виробів або обіг фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів
1.Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів-караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення. 1. Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів-караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів, сировини та обладнання для їх виготовлення.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів-караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів-караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, -караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, -караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна.
4. Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (частина перша цієї статті, якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров’я людей). 4. Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби чи медичні вироби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів чи медичних виробів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (частина перша цієї статті, якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров’я людей).
Стаття 321². Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів Стаття 321². Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів чи медичних виробів
1. Умисне порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань лікарських засобів, фальсифікація їх результатів, а також порушення встановленого порядку державної реєстрації лікарських засобів -караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. 1. Умисне порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань лікарських засобів чи медичних виробів, фальсифікація їх результатів, а також порушення встановленого порядку державної реєстрації лікарських засобів чи медичних виробів -караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, -караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, -караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»
Відсутнє частину першу статті 1 Розділу І доповнити поняттям:«медичні вироби — це прилади, апарати, інструменти, пристрої, матеріали або інші вироби, які використовуються як окремо, так і в поєднанні, включаючи програмні засоби, необхідні для належного використання, передбаченого виробником для застосування з метою діагностики, профілактики, спостереження, лікування або полегшення захворювання; діагностики, спостереження, лікування, полегшення або компенсування травми або каліцтва; дослідження, заміни або видозмінювання анатомії або фізіологічного процесу; контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти».
Народний депутат України В.О. Немілостівий

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті