Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України»

02 Липня 2014 4:46 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку права законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціальних засобів індивідуального захисту)».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народний депутат України
Олег Ляшко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо спеціальних засобів індивідуального захисту)

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону.

Сьогодні Росія веде широкомасштабну «гібридну» війну проти України у двох східних регіонах України — Донецькій та Луганській областях, зокрема шляхом озброєння та всебічної підтримки терористів, в тому числі засланих російських найманців, здійснення російськими спецслужбами провокацій і диверсій, а також за допомогою ворожої пропагандистської кампанії, розпалювання міжнаціо­нальної ворожнечі та сепаратистських настроїв. Активна підривна діяльність з боку Росії та її неприховане втручання у внутрішні справи України створюють ситуацію надзвичайної загрози суверенітету і територіальній цілісності держави, життю та здоров’ю україн­ських громадян.

Бійці Збройних Сил України, підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України відповідно до Конституції України і законів України в рамках антитерористичної операції зі зброєю в руках стали на захист суверенітету і територіальної цілісності країни, її національної безпеки від агресії з боку Росії та захищають мирних громадян від злочинної діяльності терористів та сепаратистів.

Серед серйозних проблем, з якими стикнулися силовики в ході АТО, є велика нестача сучасних матеріально-технічних засобів при веденні бойових дій, зокрема брак високоякісних спеціальних засобів індивідуального захисту бійців. Українські підприємства виявилися неспроможними оперативно виготовити велику кількість таких засобів належної якості.

Тож частину спеціальних засобів індивідуального захисту Міноборони, МВС та СБУ, а також українські благодійники, що допомагають нашим бійцям, вимушені закуповувати за кордоном та ввозити їх на територію України. Водночас фінансові ресурси, що існують для цих цілей, є обмеженими. А отже кількість ввезених сучасних засобів індивідуального захисту суттєво залежить від сукупних витрат на їх закупівлю та ввезення в Україну.

Враховуючи вищезазначене, є необхідність у прийнятті запропонованих змін до Податкового кодексу України.

2. Цілі та завдання проекту Закону.

Метою запропонованих змін до Податкового кодексу України є здешевлення ввезення на митну територію України спеціальних засобів індивідуального захисту під час проведення антитерористичної операції шляхом звільнення від оподаткування таких операцій.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону.

Поданим проектом Закону передбачається внести зміну до Статті 197 Податкового кодексу України, доповнивши її пунктом 197.23 щодо звільнення від оподаткування операцій із ввезення на митну територію України спеціальних засобів індивідуального захисту під час проведення антитерористичної операції.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

У даній сфері регулювання діють Конституція України, Митний кодекс України та Податковий кодекс України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прий­няття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону.

Прийняття проекту Закону дозволить здешевити ввезення на митну територію України спеціальних засобів індивідуального захисту під час проведення антитерористичної операції та, відповідно, зберегти життя і здоров’я більшої кількості бійців Збройних Сил України, підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України через їхнє забезпечення високоякісними сучасними засобами захисту.

Народний депутат України Олег Ляшко

Проект
від 01.07.2014 р. реєстраційний № 4199а

Закон України
Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо спеціальних засобів індивідуального захисту)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13–14, № 15–16, № 17, ст. 112) таку зміну:

1. Статтю 197 Податкового кодексу України доповнити пунктом 197.23 такого змісту:

«197.23. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України спеціальних засобів індивідуального захисту під час проведення антитерористичної операції.»

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо спеціальних засобів індивідуального захисту)»

Чинна редакція Запропонована редакція з урахуванням змін
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
(…)
197.22 Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00.
пункт відсутній
(…)
197.22 Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00.
197.23 Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України спеціальних засобів індивідуального захисту під час проведення антитерористичної операції.
Народний депутат України
№ 4199а від 01.07.2014
Олег Ляшко

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо спеціальних засобів індивідуального захисту)»

У законопроекті пропонується доповнити ст. 197 Податкового кодексу України доповнити новим пунктом 197.23, згідно з яким звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України спеціальні засоби індивідуального захисту під час проведення антитерористичної операції.

Законопроект, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, дозволить здешевити ввезення на митну територію України спеціальних засобів індивідуального захисту під час проведення антитерористичної операції та, відповідно, зберегти життя і здоров’я більшої кількості бійців Збройних Сил України, підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України через їхнє забезпечення високоякісними сучасними засобами захисту.

Головне управління вважає достатньо обґрунтованими аргументи, наведені у Пояснювальній записці до законопроекту, та в цілому підтримує його прийняття. У той же час вважаємо доцільним звернути увагу на таке.

Звертаємо увагу, що антитерористична операція, про яку йдеться у Пояснювальній записці до законопроекту, має тимчасовий характер, тож вбачається доцільним включення запропонованої норми основного тексту проекту до Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

У проекті доречно було б навести перелік кодів та описів за УКТЗЕД товарів, які мають бути охоплені дією його положень.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій та відповідного висновку Кабінету Міністрів України.

Керівник Головного управління
до № 4199а від 01.07.2014
до № 4199а-1 від 01.07.2014
В.І. Борденюк

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на своєму засіданні 1 липня 2014 р. (протокол № 25) розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціальних засобів індивідуального захисту), поданий народним депутатом України Ляшком О.В. (реєстр. № 4199а від 01.07.2014 р.) та альтернативний проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ввезення спеціальних засобів індивідуального захисту), поданий народними депутатами України Соболєвим С.В., Немирею Г.М., Гриневич Л.М., Кужель О.В., Кожем’якіним А.А., Тарасюком Б.І., Сенченком А.В. (реєстр. № 4199а-1 від 01.07.2014 р.)

Законопроектами передбачається звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України спеціальних засобів індивідуального захисту та ліків згідно переліку затвердженому Кабінетом Міністрів України під час проведення антитерористичної операції.

Підтримуючи в цілому ідею, передбачену законопроектами, народні депутати України — члени Комітету зазначили, що запропоновані положення законопроектів потребують уточнень з метою недопущення зловживань при ввезенні на митну території України спеціальних засобів індивідуального захисту та ліків та подальшому їх використанні саме для цілей антитерористичної операції (АТО), а також на період введення воєнного стану.

У зв’язку з цим є необхідність уточнити конкретний перелік товарів та їх коди згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) з метою недопущення ввезення спеціальних засобів індивідуального захисту не призначених для зазначених цілей. Що стосується ліків, то є необхідність уточнити цільове використання ліків.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновках зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроекти можуть бути прийняті за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій та відповідного висновку Кабінету Міністрів України.

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціальних засобів індивідуального захисту), поданий народним депутатом України Ляшком О.В. (

реєстр. № 4199а від 01.07.2014 р.) прийняти за основу і в цілому як закон з урахуванням наступних пропозицій:

1) назву законопроекту викласти в такій редакції:

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів)»;

2) Пункт 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:

«1. підрозділ 2 розділу ХХ «Прикінцеві положення» доповнити новим підпунктом такого змісту:

«Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України:

спеціальні засоби індивідуального захисту (каски виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії 6506 10 80 00 згідно з УКТ ЗЕД; бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії 6211 43 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), виготовлені відповідно до військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, а також тканини та нитки для виготовлення бронежилетів;

лікарських засобів та медичних виробів відповідно до підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, що призначені для використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я».

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народного депутата України Хомутинніка Віталія Юрійовича.

Голова Комітету
В.Ю. Хомутиннік

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті