Пілотний проект: питання подальшої реалізації (ОНОВЛЕНО)

9 липня у Міністерстві охорони здоров’я України під головуванням першого заступника міністра охорони здоров’я Руслана Салютіна відбулася міжвідомча нарада щодо виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України (витяг з протоколу № 37 засідання КМУ від 11 червня 2014 р.; див. нижче) стосовно реалізації Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. У нараді взяли участь головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Терапія», професор Василь Нетяженко, посадовці профільних підрозділів МОЗ України, представники ДП «Державний експертний центр МОЗ України» та Державної служби України з лікарських засобів, а також дотичних центральних органів виконавчої влади — Міністерства соціальної політики України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

МОЗ не вітає нововведень

На нараді зазначалося, що реалізація Пілотного проекту сприяла вирішенню трьох його головних завдань: запобігання самолікуванню (тобто збільшення кількості хворих, що постійно приймають ефективні гіпотензивні препарати за рекомендацією лікаря); зниження вартості препаратів для лікування артеріальної гіпертензії; гарантування наявності доступних та ефективних гіпотензивних препаратів на фармацевтичному ринку. Також було відзначено, що завдяки впровадженню Пілотного проекту частка звернень хворих на артеріальну гіпертензію до лікарів збільшилася до 75%, з них 44% отримували антигіпертензивні засоби впродовж 3 міс (до впровадження Пілотного проекту останній показник становив лише 15%). Крім того, підвищення економічної доступності антигіпертензивних препаратів сприяло збільшенню їх споживання, а це, в свою чергу, призвело у 2013 р. до зменшення кількості викликів швидкої медичної допомоги з приводу гіпертонічних кризів на 16%, інсультів на 6,4%. Кількість аптечних закладів, залучених до реалізації Пілотного проекту, нині перевищила 12 тис.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 37
засідання Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року

3. Про проекти постанов Кабінету Міністрів України

2. Прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 982».

МОЗ разом з Мінфіном, Мінсоцполітики, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади в місячний строк опрацювати питання щодо застосування механізму часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування гіпертонічної хвороби лише на лікарські засоби віт­чизняного виробництва, які призначаються хворим із малозабезпечених верств населення, а також можливого впровадження єдиного інформаційного середовища соціальної сфери для спрощення процедури виписування відповідних рецептів хворим таких категорій, та за результатами проведеної роботи надати в установленому порядку Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції.

Прем’єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК
Міністр Кабінету Міністрів України
О. СЕМЕРАК

У центрі першочергової уваги учасників наради постали насамперед дві тези з протокольного доручення Уряду, а саме щодо:

  • застосування механізму часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування гіпертонічної хвороби лише на лікарські засоби вітчизняного виробництва;
  • фокусування даного механізму на категорії хворих із малозабезпечених верств населення.

Руслан СалютінРуслан Салютін оприлюднив позицію МОЗ України, яка зводиться до незгоди з цими двома нововведеннями і базується на низці професійних аргументів. Зокрема, було повідомлено, що МОЗ України інформувало Уряд щодо недоцільності обмеження контингенту пацієнтів із гіпертонічною хворобою або можливості надання такої допомоги виключно особам з малозабезпечених сімей лікарськими засобами, які підлягають частковому відшкодуванню їх вартості, та просило сприя­ти продовженню реалізації Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у 2014 р.

 Василь НетяженкоФахову аргументацію розширив професор Василь Нетяженко, який зауважив, що в номенклатурі віт­чизняних виробників деякі монопрепарати чи комбіновані антигіпертензивні лікарські засоби представлені в обмеженій кількості або взагалі відсутні (наприклад, ніфедипін, амлодипін + лізиноприл). Тому він вбачає серед негативних наслідків звуження Пілотного проекту шляхом застосування препаратів лише віт­чизняного виробництва, зокрема:

  • недостатню ефективність Пілотного проекту,
  • зниження прихильності хворих до лікування,
  • значне зменшення можливостей комбінованого антигіпертензивного лікування.

З огляду на це головний терапевт країни виступив з наступними пропозиціями щодо реалізації Пілотного проекту в 2014 р.:

  • продовжити застосування лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва;
  • поширити інформацію серед фармацевтичних компаній щодо необхідності термінової розробки віт­чизняних комбінованих антигіпертензивних препаратів;
  • запровадити щомісячний контроль за використанням коштів у рамках Пілотного проекту;
  • активно розпочати роз’яснювальну роботу серед лікарів та пацієнтів щодо продовження Пілотного проекту.

Тетяна ДуменкоСтосовно вилучення іноземних виробників із числа суб’єктів господарювання, які беруть участь у реалізації Пілотного проекту, також висловилася Тетяна Думенко, директор департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи ДП «Державний експертний центр МОЗ України». Вона зазначила, що норма Постанови КМУ від 25.04.2012 р. № 340 передбачає запровадження двох механізмів регулювання цін — граничних оптово-відпускних цін та референтних цін (цін відшкодування). У разі скасування можливості відшкодування ціни лікарських засобів зарубіжного виробництва створюються нерівні конкурентні умови для вітчизняних та зарубіжних виробників на користь лобіювання інтересів вітчизняних. Також було висунуто пропозицію щодо зменшення витрат на реалізацію Пілотного проекту за умови рівного конкурентного середовища — наприклад, здійснити перегляд відсотків відшкодування у сторону їх зменшення стосовно першої та другої груп відшкодування.

Характерно, що протягом подальшого обговорення висловлена з боку МОЗ України чітка позиція одержала широку підтримку учасників наради та «обросла» сутнісною аргументацією з боку не лише фахівців медико-фармацевтичного напрямку, але й з вуст представників непрофільних відомств. За результатами обговорення учасники наради наголосили на актуальності продовження дії Пілотного проекту, що матиме особливе соціальне значення в умовах економічної ситуації з тотальним підвищенням цін на ліки, яка створює ризик відмови пацієнтів від обов’язкового щоденного лікування та викликає негативний резонанс серед населення. У той же час усі виступаючі зійшлися на думці, що будь-які обмеження контингенту хворих на гіпертонічну хворобу, — як і контингенту виробників відповідних лікарських препаратів, які підлягають частковому відшкодуванню їх вартості, — матимуть дискримінаційний характер, знач­но ускладнять роботу лікарів первинної ланки надання медичної допомоги, а також створять додаткову складову для виникнення корупційних схем.

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
за результатами міжвідомчої наради щодо виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України (витяг з протоколу № 37 засідання КМУ від 11 червня 2014 р.) стосовно реалізації Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою
9 липня 2014 р.

ВИТЯГ

За результатами обговорення учасники наради наголосили на актуальності реалізації Пілотного проекту в умовах економічної ситуації з глобальним підвищенням цін на ліки, що створює ризик відмови пацієнтів від обов’язкового щоденного лікування та викликає негативний резонанс серед населення. Тому будь-які обмеження контингенту пацієнтів із гіпертонічною хворобою або можливість надання такої допомоги виключно особам з малозабезпечених сімей лікарськими засобами, які підлягають частковому відшкодуванню їх вартості, є недоцільними та значно ускладнять роботу лікарів первинної медичної допомоги, а також створять ризики соціальної нап­руги серед населення.

Єдиним критерієм для отримання часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування гіпертонічної хвороби є наявність у хворого цієї патології.

За час реалізації Пілотного проекту збільшилася кількість хворих на гіпертонічну хворобу, які постійно приймають ефективні гіпотензивні препарати за рекомендацією лікаря; знизилася вартість препаратів для лікування артеріальної гіпертензії; гарантована наявність економічно доступних та ефективних гіпотензивних препаратів на фармацевтичному ринку, в тому числі вітчизняного виробництва.

Необхідно зазначити, що підвищення економічної доступності антигіпертензивних препаратів для населення сприятиме збільшенню їх споживання, допоможе запобігти таким ускладненням гіпертонічної хвороби, як інфаркт та інсульт, і знизити рівень смертності від серцево-судинних захворювань.

МОЗ України щодо застосування механізму часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування гіпертонічної хвороби лише на лікарські засоби вітчизняного виробництва повідомляє, що вилучення з числа суб’єктів господарювання, що беруть участь у реалізації Пілотного проекту, зарубіжних виробників створить нерівні конкурентні умови для вітчизняних та зарубіжних виробників, що суперечитиме нормі постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. № 340, якою передбачено запровадження двох механізмів регулювання цін — граничних оптово-відпускних цін та референтних цін (цін відшкодування).

У разі скасування можливості відшкодування ціни лікарських засобів зарубіжного виробництва створюються нерівні конкурентні умови для вітчизняних та зарубіжних виробників на кориcть лобіювання інтересів вітчизняних.

За рахунок антигіпертензивних препаратів тільки вітчизняного виробництва реалізація Пілотного проекту буде недостатньо ефективною, також зменшуються можливості у лікуванні гіпертонічної хвороби.

МОЗ України вважає за доцільне продов­жити застосування лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва та звернутися до вітчизняних фармацевтичних виробників щодо термінової розробки комбінованих антигіпертензивних препаратів.

Таким чином, здійснюється системний і послідовний підхід до реалізації державної політики у сфері регулювання цін на лікарські засоби та забезпечення доступності лікарських засобів для населення України.

МОЗ України стосовно можливого впровадження єдиного інформаційного середовища соціальної сфери для спрощення процедури виписування відповідних рецептів хворим інформує, що на сьогодні відсутнє фінансування для інформаційно-програмного забезпечення як створення такого реєстру хворих, так і його супроводу.

Перший заступник
міністра охорони здоров’я України

Р. САЛЮТІН

Пилип Снєгірьов, фото автора
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

ЕЛЕНА 10.07.2014 8:14
Верните миллионные долги аптекам уже за отпущенные медикаменты 2013 года!!!
Денис 10.07.2014 9:21
Верните людей, умерших от инсультов, возросших в 8 раз по сравнению со временем до пилотного проекта. Как прекрасно отпускать людям за копейки бисопролол, даже 60 мг которого, не оказывают никакого эффекта. Убийцы, желающие увеличить доход своих фабрик
Провизор 10.07.2014 6:52
Статистика о пользе Программы велась как при СОВКЕ!Не то сейчас время чтоб в угоду популизму разбазаривать те крохи в бюджете ,что остались!Опять дутые рецепты,дутые цифры,дутые показатели обследованных и обратившихся!Когда это прекратится????
redcross 23.07.2014 10:31
С момента начала Пилотного проекта для меня лично осталось очень мало времени на пациентов. Практически каждого профильного пациента рассматриваешь с позиции "а что бы ему выписать из Пилотного списка?", на большее не остается времени,так как потом, если придумаешь, что ему выписать, пол-часа еще выписываешь в двух экземплярах, с тремя подписями, пятюдесятью печатями, а потом в аптеке не оказывается того препарата, который ты все таки из списка порекомендовал. Каждый божий день думаешь не о том, как помочь человеку, а о том, сколько сегодня рецептов надо выписать, что бы отчитаться о выполненном плане перед начальством, что бы на планерке не сношали по поводу "недовыкупленных" рецептов. Некоторые коллеги выкупают препараты сами, за СВОИ деньги, лишь бы избежать гнета со стороны руководящих органов. События в Киеве прошли, а не изменилось ничего. С 1991 года не изменилось ничего. Как было плановое хозяйство, так и осталось. Не хочу я назначать людям с высоким риском инфарктов и инсультов такие препараты, которые хоть мисками ешь-никакого действия-ни полезного, ни побочного. Зачем тогда все эти протоколы и рекомендации уважаемых зарубежных и отечественных обществ, основанные на доказательной медицине? Зачем другие группы антигипертензивных препаратов? Как понять ту позицию, что клиники крупных научных учреждений лишены "счастья" Пилотного проекта и назначают лечение, подходя к пациенту индивидуально, а не согласно утвержденному реестру, судя по тем выписным эпикризам, которые я видел? Не издевайтесь над медициной , господа хорошие. Сколько можно играть чужими жизнями?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті