Проект постанови КМУ «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» (далі — проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання абзацу другого підпункту 4 пункту 7 Витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 52.

В основу проекту постанови покладено перелік, що був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 118 з урахуванням рішення наради стосовно перегляду переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсот­ків, яка відбулася 19.06.2014 р.

Додатково з проекту постанови виключено товари дитячого асортименту (соски силіконові на пляшки для годування дітей, різні типи сосок та аналогічні вироби для дітей), оскільки відповідно до підпункту 197.1.1 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

Також з проекту постанови виключено санітарно-гігієнічні вироби, а саме: пелюшки для немовлят, підгузки (підгузники) та інші аналогічні вироби, що використовуються при нетриманні.

Разом з тим, з результатами опрацювання проекту постанови з Державною фіскальною службою України у робочому порядку його положення зазнали змін, а саме:

у позиції «3701 10 00 00* Рентгенівські фотопластинки та фотоплівки плоскі…» слова «а також фотоплівка у рулонах для медичних, стоматологічних цілей» вилучено, оскільки фотоплівка у рулонах для медичних, стоматологічних цілей класифікується у товарній позиції за кодом 3702 10 00 00, який включено до проекту постанови;

у позиції «3924 90 00 90* Сечоприймачі, калоприймачі» код товару змінено на «3926 90 97 90»;

позицію «4015 11 00 00* Рукавички хірургічні з гуми» викладено в редакції «4015 11 00 00* Рукавички хірургічні та оглядові з гуми», а позицію «4015 19 00 00* Рукавички оглядові з гуми» виключено, оскільки відповідно до роз’яснення секретаріату по гармонізації системі опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації одноразові оглядові рукавички, розроблені і призначені для загального огляду та використання медичними працівниками рекомендовано класифікувати у субпозиції 4015,11;

у позиції «5208 21 10 00* Тканини бавовняні полотняного переплетення…» знаки «100 г/м» змінено на «100 г/м2»;

позицію «9021 10 10 00* Пристрої ортопедичні» доповнено словами «у тому числі милиці та тростини-милиці», а у позиції «9021 90 90 00* Апарати, які носять на собі…» слова «у тому числі милиці та тростини-милиці» вилучено;

позицію «9021 21 10 00* Зуби штучні з пластичних матеріалів» викладено в редакції «9021 21 10 00* Зуби штучні з полімерних матеріалів»;

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу надсилаються протягом місяця за адресами:

  • Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7, e-mail: borodin@moz.gov.ua; Бородін Сергій Олександрович, тел.: 200-06-68;
  • Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Пояснювальна записка
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку медичних виробів, операції з постачання та ввезення яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку медичних виробів, операції з постачання та ввезення яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» (далі — проект постанови) розроблено на виконання абзацу другого підпункту 4 пункту 7 Витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 52.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є визначення переліку медичних виробів, операції з постачання та ввезення яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків відповідно до пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Податковий кодекс України, Митний кодекс України, Закон України «Про Митний тариф України», постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2014 р. № 216 «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження та виконання вимог проекту постанови не потребує додаткових коштів із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Не стосується сфери інтересів соціальних партнерів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту постанови забезпечить визначення переліку медичних виробів, операції з постачання та ввезення яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків.

11. Прогноз результатів

Впровадження та виконання проекту постанови забезпечить визначення переліку медичних виробів, операції з постачання та ввезення яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків.

Міністр О. Мусій

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

МОЗ України 06.08.2014 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків

Відповідно до підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Затвердити перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 липня 2014 р. № 216 «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 53, ст. 1416).

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПЕРЕЛІК
медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків

Код згідно з УКТЗЕД Найменування виробу
2836 30 00 00 Бікарбонат натрію, що використовується для діалізуючого розчину
3004 Ендопротез синовіальної рідини стерильний на основі гіалороната натрію або біосумісних полімерів
3005* Вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад, перев’язувальні матеріали, липкий пластир, гірчичники), просочені або вкриті фармацевтичними речовинами або розфасовані для роздрібної торгівлі, для застосування у медицині, хірургії, стоматології, крім ветеринарії
3006 10* Кетгут хірургічний стерильний, аналогічні стерильні матеріали для накладення швів (включаючи стерильні хірургічні або стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і стерильні адгезиви для тканин для хірургічного закриття ран;ламінарія стерильна та тампони з ламінарії стерильні;стерильні хірургічні або стоматологічні кровоспинні засоби, що розсмоктуються (гемостатики); стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, які розсмоктуються або не розсмоктуються
3006 20 00 00* Реагенти для визначення групи крові
3006 40 00 00 Зубні цементи та інші стоматологічні матеріали для пломбування зубів; цементи для реконструювання (відновлення) кісток
3006 50 00 00 Санітарні сумки та набори для надання першої допомоги
3006 91 00 00 Пристрої для стомічного використання та їх адгезивні пластини або лицеві частини
3307 90 00 00* Розчини для догляду за контактними лінзами та аналогічні вироби
3407 00 00 00* «Стоматологічний віск» або суміші для одержання зліпків зубів, розфасовані у наборах, в упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді плиток, підковок, брусків тощо; інші суміші для стоматології, виготовлені на основі гіпсу (кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію)
3701 10 00 00* Рентгенівські фотопластинки та фотоплівки плоскі, сенсибілізовані
3702 10 00 00* Рентгенівські фотоплівки сенсибілізовані, неекспоновані, що використовуються для медичних, стоматологічних цілей
3707 90 20 00* Проявники та фіксатори для рентгенівських плівок та пластинок
3822 00 00 00* Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладках і приготовлені (готові), діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї
3824 90* Сумішеві концентрати діалізуючого розчину (сухі та рідкі)
3926 90 92 90* Контейнери для зберігання та транспортування крові, лікарських засобів, біологічних рідин (матеріалів), виготовлені з листового матеріалу
3926 90 97 90* Сечоприймачі, кало приймачі
4014 10 00 00 Оболонкові контрацептиви
4014 90 00 90* Вироби гігієнічні з вулканізованої гуми: предмети догляду за хворими (судна підкладні, круги від пролежнів тощо)
4015 11 00 00* Рукавички хірургічні та оглядові з гуми
5208 21 10 00* Тканини бавовняні полотняного переплетення, з вмістом бавовни 85 мас.% або більше, вибілені, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м, для виготовлення медичних перев’язувальних матеріалів, бинтів та медичної марлі
6115 10* Компресійні панчішно-шкарпеткові вироби для хворих з варикозним розширенням вен
6210 10 92 00* Одяг з нетканих матеріалів у стерильних упаковках
7015 10 00 00* Скельця для окулярів, що коригують зір
7017* Посуд скляний для лабораторних, гігієнічних або фармацевтичних цілей, градуйований або не градуйований
8419 20 00 00* Стерилізатори медичні, хірургічні або лабораторні
8419 40 00 00* Апарати дистиляційні або ректифікаційні
8421 19 20 00* Центрифуги, що використовуються в лабораторіях
8421 21 00 00* Обладнання для фільтрування або очищення води для діалізу
8421 29 00 00* Обладнання для фільтрування або очищення рідин (діалізатори, фільтри та інше приладдя)
8705 90 80 90* Автомобілі спеціального призначення для використання медичними закладами в якості пересувних медичних, стоматологічних або радіологічних клінік, оснащених відповідним обладнання, які не призначені безпосередньо для перевезення хворих (у тому числі реанімаційним автомобілем) та медичного персоналу
8713* Коляски інвалідні та інші засоби пересування для інвалідів, з двигуном або без двигуна чи з іншим привідним механізмом
9001 ЗО 00 00 Лінзи контактні
9001 40 41 00* Лінзи скляні для окулярів, що коригують зір, однофокусні, оброблені з обох боків
9001 40 49 00* Лінзи скляні для окулярів, що коригують зір
9001 50 41 00* Лінзи для окулярів з інших матеріалів, що коригують зір, однофокусні, оброблені з обох боків
9001 50 49 00* Лінзи для окулярів з інших матеріалів, що коригують зір, крім однофокусних
9001 50 80 00* Лінзи для окулярів з інших матеріалів, що коригують зір
9004* Окуляри та інші оптичні вироби коригувальні (крім сонцезахисних)
9010 10 00 00* Апаратура та обладнання для автоматичного проявлення чи для автоматичного друку проявлених плівок
9011 10 90 00* Мікроскопи стереоскопічні: ЛОР, офтальмологічні, травматологічні, нейрохірургічні тощо
9011 20 90 00* Мікроскопи мікрофотографічні
9011 80 00 00* Мікроскопи
9013 20 00 00* Лазери, крім лазерних діодів, терапевтичний, імпульсний, внутрішньопорожнинний, для внутрішньосудинного опромінення крові, низькоінтенсивний для опромінення крові, локальної дії тощо
9018 11 00 00 Електрокардіографи
9018 12 00 00 Апарати діагностичні для ультразвукових обстежень (сканери) та їх складові частини
9018 13 00 00 Магніторезонансні томографи
9018 14 00 00 Сцинтографічна апаратура
9018 19 10 00* Апарати електродіагностичні для одночасного відстеження двох або більше параметрів
9018 19 90 00* Апарати електродіагностичні для відстеження параметрів
9018 20 00 00* Апаратура, що використовує ультрафіолетові або інфрачервоні промені
9018 31 10 00* Шприци з голками чи без голок з пластмасових матеріалів
9018 31 90 00* Шприци з голками чи без голок, крім тих, що виготовлені з пластмасових матеріалів
9018 32 10 00* Голки трубчасті металеві
9018 32 90 00* Голки для накладення швів
9018 39 00 00 Катетери, зонди, бужі, канюлі, дренажні системи та подібні інструменти
9018 41 00 00 Бормашини, поєднані або не поєднані з іншим стоматологічним обладнанням на спільній основі
9018 49 10 00 Бори, фрези, диски, наконечники і щітки для використання у стоматологічних бормашинах
9018 49 90 00 Стоматологічне обладнання
9018 50 10 00 Прилади та апарати офтальмологічні неоптичні
9018 50 90 00 Прилади та апарати офтальмологічні оптичні
9018 90 10 00 Інструменти та апарати для вимірювання артеріального тиску
9018 90 20 00 Ендоскопи
9018 90 30 00 Нирки штучні (апарат штучної нирки, діалізатори та інші складові частини, приладдя штучної нирки)
9018 90 40 00 Ультразвукові прилади, призначені для діатермії
9018 90 50 00 Апарати для переливання крові
9018 90 60 00 Прилади та апарати для анестезії
9018 90 84 00 Прилади для вливання розчинів (медичні), прилади, пристрої та інструменти, що використовуються в медицині, хірургії, стоматології; пристрої для відсмоктування та вливання, літотриптори ультразвукові, контрацептиви внутрішньоматкові
9019 20 00 00 Апарати для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратура для дихальної терапії
9021 Бандажні вироби доопераційні та післяопераційні
9021 31 00 00 Суглоби штучні
9021 10 10 00* Пристрої ортопедичні у тому числі милиці та тростини-милиці
9021 10 90 00 Шини та інші пристрої для лікування переломів
9021 21 10 00 Зуби штучні з полімерних матеріалів
9021 29 00 00* Деталі для протезування зубів
9021 39 10 00 Протези очей
9021 39 90 00* Інші штучні частини тіла
9021 40 00 00* Апарати для поліпшення слуху, за винятком частин і приладдя
9021 50 00 00 Серцеві стимулятори, крім частин і приладдя
9021 90 90 00* Апарати, які носять на собі, із собою або імплантують у тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду
9022 12 00 00 Томографи комп’ютерні
9022 13 00 00* Апаратура для використання у стоматології
9022 14 00 00* Апаратура для використання у медицині, хірургії
9022 21 00 00* Апаратура, яка використовує альфа-, бета- або гаммавипромінювання для використання у медицині, хірургії
9022 ЗО 00 00* Трубки рентгенівські
9022 90 00 00* Апаратура для використання в медицині. Частини та приладдя
9025 11 20 00* Термометри медичні
9027 20 00 00* Хроматографи, апаратура для електрофорезу
9027 30 00 00* Спектрофотометри
9027 50 00 00* Інші прилади та апарати, що використовують оптичні випромінювання (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне)
9027 80 11 00* Електронні рН-метри, гН-метри та інші апарати для вимірювання електропровідності (медичні)
9027 90 10 00* Мікротоми
9030 10 00 00* Прилади та апарати для вимірювання та виявлення іонізуючого випромінювання
9032 10 81 00* Термостати з електричним пусковим пристроєм
9402 10 00 00 Крісла стоматологічні
9402 90 00 00* Меблі медичні, хірургічні
9405 40 10 00* Прожектори (операційні лампи)
* Тут і далі — вироби для медичного використання, що мають відповідне маркування.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

ирина 08.08.2014 1:01
наша пісня гарна і нова ,починаєм її знову

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*