Проект Закону України щодо встановлення відповідальності за комбінованими лікарськими засобами, які містять діючі речовини підконтрольних речовин

04 Вересня 2014 3:19 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради Украї­ни проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання, відпуску та обліку комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо даного законопроекту буду особисто.

Народний депутат України
В.С. Малишев

Пояснювальна записка
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення відповідальності за порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання, відпуску та обліку комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Поширення наркоманії в Україні останнім часом набуло характеру великомасштабного асоціальної явища, яке призводить до руйнування фізичного і морального здоров’я нашої нації, її генофонду, правопорядку, інтелектуального та економічного потенціалу нашої країни.

Протягом останніх 15 років в Україні спостерігається істотне зростання наркоманії і злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Статистика свідчить про поступову наркотизацію та криміналізацію населення України, на що вказує той факт, що кількість осіб, які перебувають на обліку за вживання наркотиків, протягом останніх років збільшувалася темпами арифметичної прогресії. Так, якщо в 1997 році в Україні було зареєстровано 56 тис. наркоманів; в 2002 р. — 112 тис.; в 2008 р. — 179,7 тис. осіб; то на сьогоднішній день в нашій країні за різними оцінками налічується близько 200 тис. осіб, які зловживають наркотичними і одурманюючими засобами, і це лише вершина айсберга. За оцінками окремих експертів реальна кількість таких осіб близько 1 млн, що складає, майже, 2,7% населення України. І це при тому, що за оцінками вчених, при досягненні бар’єру наркотизації 7,5% в країні починаються незворотні процеси деградації і виродження нації. Уже зараз поширені випадки, коли 12–13-ти річні підлітки зловживають наркотиками, страждають венеричними захворюваннями, заражені ВІЛ / СНІДом, при цьому гроші на наркотики заробляють проституцією! Число смертей від вживання наркотиків за останні роки зросла в 12 разів, а серед дітей — в 42 рази.

Суспільству варто замислитися над тим, яка трагедія його очікує в разі досягнення критичного бар’єру наркотизації суспільства, коли нікому буде вчитися, працювати, заводити сім’ї, виховувати дітей, а значна частина населення буде зайнята пошуком чергової дози наркотиків.

Ще недавно у нас існувала проблема продажу і споживання медичного препарату «трамадол» молодим поколінням, що мало не привело Україну до справді жахливих наслідків. Держава, без жодного перебільшення, ризикувала залишитися без майбутнього. «Трамадол» — це трагедія України. Мозок тих, хто протягом року брав цей препарат (а це в основному підлітки) просто перестає працювати, і людина стає неадекватною.

Для того щоб не допустити подібного розвитку ситуації, мною був розроблений проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконні дії щодо отруйних і сильнодіючих лікарських засобів» яким передбачалося встановити кримінальну відповідальність за незаконний продаж лікарського засобу «Трамадол». 5 квітня 2007 р. Закон був прийнятий Верховною Радою України. 4 червня 2008 р. постановою КМУ «Трамадол» віднесено до Списку наркотичних засобів.

В результаті цього на певний час у нас стабілізувалася ситуація в сфері обігу наркотиків і відзначалося, навіть, зниження темпів зростання наркоманії та наркозлочинності. Проте останнім часом нішу трамадолу активно почали займати різного роду курильні суміші, які містять синтетичні канабіноїди та ряд їх аналогів які за своєю структурою і дією на організм людини є аналогічними до структури і дії особливо небезпечного психотропного засобу — тетрагідроканабінолу. Іншою серйозною проблемою є комбіновані лікарські засоби, до складу яких входить кодеїн, ефедрин, псевдоефедрин, гідрохлорид, а також інші наркотичні та психотропні засоби.

Наркомани, перш за все молодь, без рецептів купує в установах фармацевтичної мережі медпрепарати, якими потім зловживають або використовують для виготовлення наркотичних речовин.

Це комбіновані лікарські препарати, до складу яких входять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Такі препарати не є предметами злочинів, передбачених ст. 309, 307 КК України, у зв’язку з тим, що в їх торговій назві не завжди відображаються діючі речовини наркотичної, психотропної або іншої дії.

До комбінованих лікарських засобів кодеїновмісної групи відносяться Кодтерпін ІС, Кодесан ІС, Текордин, трамадолової групи відносяться Паратрал (Україна), Залдіар (Індія), які споживаються пероральним шляхом. Разова доза для наркомана 1–2 капсули, до ефедринової групи належать препарати, що містять у своєму складі прекурсори списку 1 таблиці IV Переліку «ефедрин» і «псевдоефедрин», такі як «Теофедрин», «Флюколд», «Трайфед», «Зестра», «Терофун», «Ефект». Наркомани виділяють з цих препаратів речовину («ефедрин», «псевдоефедрин»), і використовують їх для виготовлення психотропних речовин («первитин», «вінт»), які вводять в організм шляхом ін’єкцій.

Згідно із змінами, внесеними Наказом МОЗ України від 12.09.2008 року № 525 до діючих наказів МОЗ, що регламентують правила відпуску та обліку підконтрольних лікарських засобів: «… комбіновані лікарські засоби (тверді форми), що містять трамадолу гідрохлорид, ефедрину гідрохлорид, псевдоефедрину гідрохлорид, крім препаратів, що містять більше двох діючих речовин» підлягають предметно-кількісному обліку. Однак на практиці, у разі вчинення дій, що порушують встановлені правила обігу зазначеної категорії лікарських засобів (відпуск без рецепта, відсутність записів у журналі обліку, невідповідність записів фактичній наявності препарату і т.п.) взагалі не передбачено кримінальної відповідальності.

Все це сприяє поширенню порушень на об’єктах легального обігу і масовому витоку в нелегальний обіг підконтрольних лікарських засобів.

Вирішенням цієї проблеми є доповнення Кримінального кодексу України статтею 321–3 та Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 44–3, стосовно встановлення відповідальності за порушення правил обігу комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

2.Характеристика мети, завдань та основних положень законопроекту

Основною метою законопроекту є встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення встановлених правил обігу комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

3.Місце законопроекту в системі чинного законодавства

Законопроект передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, які є основними і єдиними законодавчими актами, що визначають підстави для притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності.

4. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки застосування законопроекту

Прийняття законопроекту та його реалізація припинить зловживання при виробництві, виготовленні, придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні, відпуску та обліку комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту в запропонованій редакції до зменшення надходжень та збільшення видатків з бюджетів усіх рівнів не призведе.

Народний депутат України
В.С. Малишев

Проект
від 02.09.2014 р. реєстраційний № 5010

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання, відпуску та обліку комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради, 2001, № 25–26, ст 131)

1) Доповнити кодекс новою статтею 321–3 такого змісту:

Стаття 321–3 Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання комбінованихлікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1. Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, — караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

2.Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, — караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3.Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені організованою групою, або в особливо великих розмірах, — караються позбавленням волі на строк від п’яти років до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4.Особа, яка добровільно здала комбіновані лікарські засоби, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що не є наркотичними або психотропними або психотропними чи їх аналогами, та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання, зберігання комбінованих лікарських засобів, що не є наркотичними або психотропними або психотропними чи їх аналогами.

2) статтю 321 кодексу частину другу доповнити текстом такого змісту: «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років »;

частину третю та частину четверту доповнити текстом такого змісту: «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років ».

II. Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) новою статтею 44–3 такого змісту:

Стаття 44–3 Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів без мети збуту в невеликих розмірах

Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів без мети збуту в невеликих розмірах — тягнуть за собою накладення штрафу від вісімнадцяти до сорока трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Особа, що добровільно здала комбіновані лікарські засоби, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, які були у неї в невеликих розмірах і які вона придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.

Примітка. Невеликий розмір комбінованих лікарських засобів визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правового акта спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я щодо визначення великого та особливо великого розміру комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання,зберігання, відпуску та обліку комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»

Кримінальний кодекс України
Діюча редакція Запропоновані зміни та доповнення
Стаття 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, а також здійснення таких дій щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних або сильнодіючих речовин, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, вчинені без спеціального на те дозволу, — караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. Стаття 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, а також здійснення таких дій щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних або сильнодіючих речовин, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, вчинені без спеціального на те дозволу, — караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів — карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. 2. Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів — карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, або якщо предметом таких дій були отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах — караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. 3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, або якщо предметом таких дій були отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах — караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або якщо предметом таких дій були отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або якщо предметом таких дій були отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
5. Особа, яка добровільно здала отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, а також за вчинення таких дій без спеціального на те дозволу (частина перша цієї статті) щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. 5. Особа, яка добровільно здала отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, а також за вчинення таких дій без спеціального на те дозволу (частина перша цієї статті) щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.
Відсутня Стаття 321–3 Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів1. Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів — караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років »;
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, — караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років».3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені організованою групою, або в особливо великих розмірах,-караються позбавленням волі на строк від п’яти років до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років».4. Особа, яка добровільно здала комбіновані лікарські засоби, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання, зберігання комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Відсутня Стаття 44–3 Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів без мети збуту в невеликих розмірахПорушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів без мети збуту в невеликих розмірах — тягнуть за собою накладення штрафу від вісімнадцяти до сорока трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.Особа, що добровільно здала комбіновані лікарські засоби, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів які були у неї в невеликих розмірах і які вона придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.Примітка. Невеликий розмір комбінованих лікарських засобів визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.
Народний депутат України
В.С. Малишев

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого

від 03.09.2014 р.

Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянуто поданий народним депутатом України Геращенко Малишевим В.С. проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання, відпуску та обліку комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» (реєстр. №5010).

Законопроект розроблено, як зазначається у пояснювальній записці до нього, з метою встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення встановлених правил обігу комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

У зв‘язку з цим пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 321-3 та Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 44-3, якими передбачається встановлення відповідальності за порушення зазначених вище правил обігу комбінованих лікарських засобів.

На думку автора законопроекту прийняття та реалізація його положень припинить зловживання при виробництві, виготовленні, придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні, відпуску та обліку комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Проаналізувавши законопроект, Комітет вважає за можливе рекомендувати Верховній Ради України прийняти його в першому читанні за основу.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити.

Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначено народного депутата України – голову підкомітету Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Малишева Володимира Степановича.

Додаючи проект Постанови та висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України з цього питання, просимо розглянути.

Голова Комітету А. Кожем`якін

ВИСНОВОК

Головного науково-екпсертного управлыння ВРУ на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання, відпустку та обліку комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»

від 09.09.2014 р.

У законопроекті пропонується доповнити чинний Кримінальний кодекс України (далі – КК) новою статтею 321-3 «Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», а також доповнити санкції частин 2 – 4 статті 321 КК «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів» додатковим видом покарання «позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років». Крім того, пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) новою статтею 44-3 «Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів без мети збуту в невеликих розмірах», встановивши адміністративну відповідальність за вказані діяння.

Головне науково-експертне управління не вважає за можливе підтримати пропозиції законопроекту з таких міркувань.

1. Пропозиція щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання комбінованих лікарських засобів, які містять діючі речовини наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, виглядає юридично недоцільною. Адже «комбінованими» лікарськими засобами є лікарські засоби, в складі яких є дві й більше активних речовин. При цьому наркотична, психотропна речовина або їх прекурсор далеко не у всіх випадках є однією з діючих речовин комбінованого лікарського засобу (наприклад, не містять наркотиків чи психотропних речовин такі ліки, як но-шпалгін, цитрамон, тенорік, енап, адельфан). Тому прийняття запропонованої норми призведе до того, що порушення правил придбання/відпуску широкого кола безрецептурних ліків буде утворювати склад злочину.

Крім того, якщо комбіновані лікарські засоби містять в своєму складі наркотичні, психотропні речовини, визначені такими відповідно до чинного законодавства1 (наприклад, трамадол), то кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачається статтею 307 КК, за ті ж самі дії, скоєні без мети збуту, статтею 309 КК, а за порушення правил обігу таких засобів – статтею 320 КК. У тому випадку, якщо ці лікарські засоби містять отруйні або сильнодіючі речовини, визначені такими чинним законодавством, кримінальна відповідальність за порушення встановлених правил придбання, зберігання, відпуску таких препаратів настає за частиною 2 статті 321 КК. Тому твердження у Пояснювальній записці до законопроекту про те, що наразі взагалі не передбачено кримінальної відповідальності за такі діяння, як відпуск без рецепту, відсутність записів в журналі обліку, невідповідність записів фактичній наявності препарату тощо комбінованих лікарських засобів, що містять трамадол та ефедрин та ін., не відповідає дійсності.

__________________

1Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений Постановою КМУ № 770 від 6.05.2000 р.

2. В якості кваліфікуючих ознак проектом передбачено вчинення злочину «у великих розмірах» (частина 2 статті 321-3 КК в редакції проекту) та «особливо великих розмірах» (частина 3 статті 321-3 КК в редакції проекту). Але при цьому не визначено, що у даному разі слід розуміти під великими чи особливо великими розмірами.

3. Необґрунтованою виглядає пропозиція ініціатора проекту щодо доповнення санкції частини 1 статті 321 КК таким додатковим видом покарання, як позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Адже суб’єктом злочину, передбаченого статтею 321 КК, є будь-яка фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку, а не особа, від якої вимагається посідати певну посаду або займатися певною діяльністю. Кримінальне ж покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю відповідно до статті 55 КК застосовується як додаткове лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов’язане з посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю2.

___________

2Абз. 1 п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 2 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання»

4. Недоліком законопроекту є відсутність пропозицій щодо визначення підслідності справ про вчинення злочинів, передбачених запропонованою проектом статтею 321-3 КК.

5. Враховуючи те, що зміст статті 44-3 КУпАП (у редакції проекту) відрізняється від змісту запропонованої статті 321-3 КК тільки такими кваліфікуючими ознаками, як відсутність мети збуту та невеликий розмір комбінованих лікарських засобів, зауваження, викладені у п. 1 цього висновку щодо змісту статті 321-3 КК, повною мірою стосуються і пропонованої редакції статті 44-3 КУпАП.

Крім того, звертаємо увагу, що чинною наразі статтею 44 КУпАП вже передбачена адміністративна відповідальність за незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах.

6. Приміткою до запропонованої проектом статті 44-3 КУпАП не визначається конкретний невеликий розмір комбінованих лікарських засобів, а передбачається, що його визначення є прерогативою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. Погодитись з цим не можна оскільки розмір (в даному разі – невеликий розмір) комбінованих лікарських засобів є ознакою, від якої залежить, чи буде особа притягнута до адміністративної, чи до кримінальної відповідальності. Цей припис не узгоджується з положеннями пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, якими встановлюється, що законами України визначаються діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями. Те ж саме стосується і примітки до діючої статті 44 КУпАП. Делегування повноважень Верховної Ради України щодо визначення розміру цієї ознаки спеціально уповноваженому органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я для подібних випадків є юридично некоректним.

7. Законопроектом не визначено механізму реалізації адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого статтею 44-3 КУпАП (у редакції проекту). Зокрема, не визначено повноважень органу чи посадових осіб, які будуть мати право складати протокол у справах про це адміністративне правопорушення, а також орган, який буде його розглядати і приймати рішення про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті