Проект постанови КМУ щодо внесення змін до пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну

27 Квітня 2015 3:48 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ВІД 5 БЕРЕЗНЯ 2014 Р. № 73»

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості Міністерство охорони здоров’я України на своєму офіційному сайті пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73».

Проект постанови розроблено Міністерством охорони здоров’я України за результатами наради «Про запровадження системи відшкодування вартості препаратів інсуліну» від 15 квітня 2015 р. під головуванням Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. за участю представників вітчизняних та іноземних виробників препаратів інсуліну, дистриб’юторів, роздрібної аптечної мереж, медичної спільноти (ендокринологічного напрямку) та громадськими організаціями.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, контактна особа: Бородін Сергій Олександрович, 200-07-93, e-mail: borodin@moz.gov.ua.

Державної регуляторної служби України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2014 р. № 73»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73» (далі — проект постанови Кабінету Міністрів України) розроблено Міністерством охорони здоров’я України за результатами наради «Про запровадження системи відшкодування вартості препаратів інсуліну» від 15 квітня 2015 р. під головуванням Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. за участю представників вітчизняних та іноземних виробників препаратів інсуліну, дистриб’юторів, роздрібної аптечної мереж, медичної спільноти (ендокринологічного напрямку) та громадськими організаціями, на якій було прийнято рішення доопрацювати проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73» з урахуванням результатів селекторної наради від 20 квітня 2015 р. щодо запровадження з 1 грудня 2015 р. відшкодування вартості препаратів інсуліну та посилення контролю за формуванням цін на ці препарати.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 з урахуванням пропозицій, які були висловлені на вищезазначеній нараді.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ціни і ціноутворення».

постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови Кабінету Міністрів України не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — www.moz.gov.ua. для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови Кабінету Міністрів України дозволить урахувати пропозиції зацікавлених у реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну сторін.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить:

– урахувати пропозиції суб’єктів ринку до реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну;

– забезпечити хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

МОЗ України 27.04.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
5 березня 2014 р. № 73

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 25, ст. 756) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2014 р. № 73
«Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну»

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації з 1 грудня 2015 р. пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну (далі — пілотний проект).».

2. Підпункт 2 пункту 2 викласти у такій редакції:

«2) з 1 січня 2016 р.:

обіг препаратів інсуліну, зокрема їх закупівля за кошти місцевих бюджетів, здійснюється за референтними цінами (цінами відшкодування) після внесення їх в установленому порядку до реєстру референтних цін;».

3. У пункті 3:

1) абзац перший підпункту 1 викласти у такій редакції:

«1) за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Антимонопольним комітетом до 1 грудня 2015 р. затвердити:».

2) абзац третій підпункту 1 викласти у такій редакції:

«положення про реєстр референтних цін на препарати інсуліну та порядок внесення до нього змін;».

3) підпункт 2 викласти у такій редакції:

«2) установити та оприлюднити до 1 січня 2016 р. реєстр референтних цін на препарати інсуліну;».

4) підпункт 5 викласти у такій редакції:

«5) подати до 1 грудня 2015 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо запровадження з 1 січня 2016 р. відшкодування вартості препаратів інсуліну.».

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови
Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2014 р. № 73»

1. Опис проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73» (далі — проект постанови Кабінету Міністрів України) розроблено Міністерством охорони здоров’я України за результатами наради «Про запровадження системи відшкодування вартості препаратів інсуліну» від 15 квітня 2015 р. під головуванням Прем’єр-міністра України Яценюка А.П.за участю представників вітчизняних та іноземних виробників препаратів інсуліну, дистриб’юторів, роздрібної аптечної мереж, медичної спільноти (ендокринологічного напрямку) та громадськими організаціями, на якій було прийнято рішення доопрацювати проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73» з урахуванням результатів селекторної наради від 20 квітня 2015 р. щодо запровадження з 1 грудня 2015 р. відшкодування вартості препаратів інсуліну та посилення контролю за формуванням цін на ці препарати.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 з урахуванням пропозицій, які були висловлені на вищезазначеній нараді.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший спосіб: залишити ситуацію такою яка вона є станом на сьогодні. Цей спосіб є недоцільним. Оскільки не буде внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

Другий спосіб: прийняти запропонований проект постанови Кабінету Міністрів України. Цей спосіб є оптимальним способом так, як буде виконано рішення наради від 15 квітня 2015 р. «Про запровадження системи відшкодування вартості препаратів інсуліну» під головуванням Прем’єр-міністра України Яценюка А. П.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проектом постанови КМУ передбачено:

внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» з урахуванням пропозицій, які були висловлені на вищезазначеній нараді.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття проекту постанови дозволить:

внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» з урахуванням пропозицій, які були висловлені на вищезазначеній нараді.

забезпечити хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.

6. Очікувані результати

Прийняття проекту постанови дозволить:

внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» з урахуванням пропозицій, які були висловлені на вищезазначеній нараді.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії проекту постанови — необмежений, але до того моменту поки не будуть внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

8. Показники результативності акту

1) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів — введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів та буде здійснюватись за рахунок цільових видатків місцевих бюджетів на безоплатне забезпечення такими препаратами осіб, хворих на діабет.

2) Кількість лікарських засобів, ціни на які будуть підлягати державному регулюванню.

3) Рівень поінформованості з нормами проекту постанови Кабінету Міністрів України оцінюється як середній, що забезпечується його оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити показники базового та повторного відстеження.

Міністр охорони
здоров’я України
Олександр Квіташвілі
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті