Розпорядження КМУ від 25 березня 2015 р. № 514-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 березня 2015 р. № 514-р
Про затвердження плану заходів на 2015 рік
з реалізації Стратегії державної політики
щодо наркотиків на період до 2020 року

Затвердити план заходів на 2015 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, що додається.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 514-р

ПЛАН
заходів на 2015 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

1. Внести зміни до чинних та розробити у разі потреби проекти нормативно-правових актів, спрямованих на організацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в частині виконання ними завдань, передбачених Стратегією державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.

МОЗ, МВС, ДФС, Мінсоцполітики, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою).

Протягом року.

2. З метою координації діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу підготувати і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення міжвідомчої координаційної ради з питань протидії наркоманії та проекту положення про неї.

МОЗ, МВС, МОН, ДФС, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, СБУ (за згодою).

III квартал.

3. Провести аналіз стану надання допомоги особам з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання наркотиків, за результатами якого розробити пропозиції щодо удосконалення роботи закладів та установ, які надають допомогу зазначеним особам.

МОЗ, Мінсоцполітики, представництва ВООЗ, Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою).

III квартал.

4. Запровадити нові критерії (показники) ефективності роботи підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків.

МВС.

Протягом року.

5. Забезпечити проведення для дітей, молоді та їх батьків профілактичних і просвітницьких заходів з питань протидії наркоманії, пропаганди здорового способу життя.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОН, Мінмолодьспорт, Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою), громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

6. Провести моніторинг стану впровадження в програми підготовки та перепідготовки педагогічних працівників сучасних методик профілактичної роботи серед учнівської та студентської молоді щодо негативних наслідків вживання наркотиків.

МОН, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна академія педагогічних наук (за згодою).

Грудень.

7. Підготувати та провести з використанням засобів масової інформації інформаційні заходи щодо подолання стигматизації та дискримінації наркозалежних, ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.

МОЗ, Держкомтелерадіо, МОН, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

8. Організувати та провести за участю громадськості обговорення проблем стигматизації осіб, які страждають на психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання наркотиків.

МОЗ, Мінмолодьспорт, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади, громадські об’єднання (за згодою).

III квартал.

9. Забезпечити розроблення, видання та поширення серед співробітників органів внутрішніх справ інформаційно-методичних матеріалів з питань дотримання прав людини під час взаємодії з представниками груп ризику, проведення відповідних семінарів із залученням громадськості та фахівців.

МВС, МОЗ, Програмний офіс Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою).

II квартал.

10. З метою запобігання проявам стигматизації та дискримінації осіб, які страждають на психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання наркотиків, включити питання правової та морально-етичної складової поведінки співробітників органів внутрішніх справ щодо зазначених осіб до програм курсів підготовки слухачів, курсантів та співробітників МВС.

МВС, громадські об’єднання (за згодою).

Вересень.

11. Внести зміни до нормативно-правових актів з питань визначення розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу.

МОЗ, МВС, громадські об’єднання (за згодою).

II квартал.

12. Підготувати та провести круглий стіл з питань узагальнення та впровадження у вітчизняну медичну практику міжнародного досвіду реабілітації та соціальної адаптації наркозалежних осіб.

МОЗ, Мінсоцполітики, Програмний офіс Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою), Група Помпіду Ради Європи (за згодою).

Вересень.

13. Удосконалити механізм виявлення споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин, що перебувають в установах відбування покарання, оцінки стану їх здоров’я та організації лікування від наркозалежності.

ДПтС, МОЗ, Мін’юст, МВС, Програмний офіс Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою).

Протягом року.

14. Запровадити в окремих регіонах пілотний проект «Шанс», спрямований на ресоціалізацію наркозалежних осіб, які звільняються з установ відбування покарання. За результатами реалізації зазначеного пілотного проекту вирішити питання щодо його впровадження в усіх установах ДПтС.

ДПтС, МОЗ, Сумська і Полтавська облдержадміністрації, Програмний офіс Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою), Група Помпіду Ради Європи (за згодою).

III квартал.

15. Забезпечити підготовку проектів та прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, ст. 1303) щодо удосконалення системи державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

МОЗ, МВС.

II квартал.

16. Розробити систему контролю та відбору зразків рослин виду мак снотворний та рослин роду коноплі для проведення аналізу на наявність у них морфіну та тетрагідроканнабінолу.

МВС, громадські об’єднання (за згодою).

III квартал.

17. Розробити та впровадити у практичну діяльність з контролю за обігом наркотиків механізми збору інформації про нові наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які не перебувають під контролем.

МОЗ, МВС, ДФС, СБУ (за згодою).

Жовтень.

18. Внести зміни до наказу МОЗ від 19 липня 2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» щодо посилення відповідальності за відпуск без рецепта комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

МОЗ, МВС, Національна академія правових наук (за згодою).

Грудень.

19. Вивчити міжнародний досвід організації системи контролю за наявністю наркотиків в організмі операторів атомних електростанцій, інших техногенно небезпечних виробництв, пілотів літаків, водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів, та інших працівників, діяльність яких пов’язана з ризиком для здоров’я і життя людей, та забезпечити його впровадження у вітчизняну практику.

МОЗ, Мінінфраструктури, Міненерговугілля.

IV квартал.

20. Розробити та затвердити порядок визначення обсягу потреби у наркотичних лікарських засобах з включенням їх до відповідних квот на обіг підконтрольних речовин.

МОЗ, Програмний офіс Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою).

Грудень.

21. Провести розрахунки відповідності обсягів знеболювальних лікарських засобів потребам хворих.

МОЗ, Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги (за згодою).

Квітень.

22. Забезпечити підготовку студентів, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів лікувального та педіатричного профілю з питань застосування наркотичних анальгетиків.

МОЗ.

Серпень.

23. Вжити дієвих заходів щодо:

  • виявлення та припинення протиправної діяльності осіб з використанням міжнародних каналів надходження наркотичних засобів і психотропних речовин, у першу чергу синтетичних та напівсинтетичних;
  • протидії транскордонному незаконному обігу наркотиків та підвищення рівня прикордонної безпеки, особливо на аеровокзалах та у морських портах.

ДФС, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою).

Протягом року.

24. Вжити заходів щодо викриття схем організованої злочинності у сфері наркобізнесу, насамперед стосовно виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності організаторів наркоугруповань, підпільних нарколабораторій та оптових розповсюджувачів наркотиків, що перебувають у незаконному обігу.

МВС, СБУ (за згодою).

Протягом року.

25. Забезпечити систематичний оперативний обмін інформацією з правоохоронними органами іноземних держав щодо нових наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що стають предметом зловживання серед молоді, підготовки та вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Удосконалити механізми виявлення, оцінки та реагування на появу нових наркотиків.

МВС, МОЗ, ДФС, СБУ (за згодою).

Протягом року.

26. Здійснити заходи щодо виявлення в українському сегменті Інтернету розповсюджувачів наркотичних засобів та психотропних речовин і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

МВС, СБУ (за згодою).

Протягом року.

27. Активізувати проведення оперативно-розшукових заходів з виявлення осіб, які розповсюджують наркотичні засоби в навчальних закладах, нічних клубах та інших місцях масового відпочинку та дозвілля молоді, припинення їх протиправної діяльності.

МВС.

Протягом року.

28. Забезпечити проведення комплексу спільних оперативно-розшукових заходів стосовно осіб, які організовують та здійснюють поставку наркотиків у місця позбавлення волі та попереднього ув’язнення.

МВС, ДПтС, СБУ (за згодою).

Протягом року.

29. Вирішити питання щодо доцільності укладення Меморандуму про взаєморозуміння між Українською Стороною та Управлінням ООН з наркотиків та злочинності, погодити із заінтересованими центральними органами виконавчої влади текст зазначеного Меморандуму, активізувати співпрацю з Програмним офісом Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні та сприяти утворенню підрозділу портового контролю з метою виконання Програми ООН з глобального контролю за контейнерами.

ДФС, МЗС, Мін’юст, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою).

III квартал.

30. З урахуванням міжнародного досвіду підготувати пропозиції щодо декриміналізації правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків, які не становлять значної суспільної небезпеки.

МВС, МОЗ, Національна академія правових наук (за згодою), Національна академія наук (за згодою).

Жовтень.

31. Розробити методику визначення критеріїв експертної оцінки речовин на предмет віднесення їх до аналогів наркотичних засобів та психотропних речовин.

МОЗ, МВС, Національна академія медичних наук (за згодою).

III квартал.

32. Провести комплекс досліджень, спрямованих на підвищення ефективності програм замісної підтримувальної терапії, в тому числі пілотного проекту із застосуванням рідкої форми препарату метадону гідрохлориду в програмах лікування, визначення впливу таких програм на скорочення розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу і вірусних гепатитів серед споживачів ін’єкційних наркотиків та зменшення кількості кримінальних правопорушень.

МОЗ, МВС, Управління ООН з наркотиків та злочинності (за згодою).

Протягом року.

33. Провести наукове дослідження щодо впливу факторів ризику та соціальних детермінант на здоров’я дітей та молоді віком 11—17 років у рамках міжнародного проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» для використання його результатів у профілактичній та соціально-виховній роботі.

Мінсоцполітики, Український інститут соціальних досліджень імені О. Яременка (за згодою).

III квартал.

34. Забезпечити перегляд і удосконалення програм професійної та післядипломної підготовки лікарів, медичних сестер, психологів, соціальних працівників з питань реалізації комплексної моделі надання кваліфікованих медичних та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання наркотиків.

МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом» (за згодою).

Протягом року.

35. Забезпечити доступ до правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, та представників груп підвищеного ризику у разі порушення їх прав.

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

36. Привести систему національних показників (індикаторів) оцінки наркоситуації у відповідність з критеріями Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності.

МОЗ.

III квартал.

37. Провести аналіз динаміки зміни епідеміологічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу і туберкульозу серед осіб з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання наркотиків та вжити відповідних медико-профілактичних заходів.

МОЗ.

Протягом року.

38. Сформувати банк даних щодо підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та господарювання, а також фізичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність, пов’язану з лікуванням, реабілітацією та реінтеграцією наркозалежних осіб.

МОЗ, Мінсоцполітики.

Протягом року.

39. За підтримки Управління ООН з наркотиків та злочинності і Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності провести навчальний семінар з питань розвитку національної інформаційної та моніторингової системи щодо наркотиків для фахівців центральних органів виконавчої влади.

МОЗ, міжнародні організації (за згодою).

III квартал.

40. З метою визначення подальших шляхів та способів реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року провести цикл міжнародних семінарів і експертних консультацій з питань:

  • зниження попиту на наркотики;
  • контролю за обігом наркотиків та боротьби з їх незаконним обігом;
  • зменшення наслідків немедичного вживання наркотиків.

МОЗ, Мінмолодьспорт, МВС, Національна академія медичних наук (за згодою), ВООЗ, Програмний офіс Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою), Група Помпіду Ради Європи (за згодою), Фонд «Відродження».

Протягом року.

41. Підвищити ефективність роботи спостережних комісій, що працюють на громадських засадах при органах виконавчої влади, із соціальної реабілітації та ресоціалізації наркозалежних осіб, які звільняються з установ відбування покарання.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

42. Утворити координаційні групи із залученням міжнародних урядових та неурядових організацій для вирішення нагальних питань протидії наркоманії та боротьби з незаконним розповсюдженням наркотиків.

МОЗ, МОН, МВС, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою), міжнародні організації (за згодою).

Протягом року.

43. Опрацювати питання формування таблиць розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають у незаконному обігу, а також порядку включення нових хімічних речовин до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

МОЗ, МВС, громадські об’єднання (за згодою).

Серпень.

44. Посилити співпрацю з інституціями ЄС з метою реалізації пункту 4 Плану дій Україна — ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, яким передбачається підтримка ЄС третіх країн у подоланні пов’язаної з наркотиками організованої злочинності, включаючи незаконний обіг наркотичних засобів.

МОЗ, МВС, СБУ (за згодою).

Протягом року.

45. Забезпечити своєчасне інформування міжнародних організацій з контролю за наркотиками про наркоситуацію в Україні та динаміку її змін.

МОЗ.

Протягом року.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті