Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель»

06 Липня 2015 9:29 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (щодо доступу до державних закупівель та своєчасного надання медичної допомоги).

Доповідати проект Закону під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України буду доповідати особисто.

Народний депутат України А.М. Кісельов

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ» (ЩОДО ДОСТУПУ ДО ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА СВОЄЧАСНОГО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» спрямований на врегулювання питання, пов’язаного з участю нових компаній у здійсненні державних закупівель. Сфера державних закупівель на сьогодні є однією з найбільш корумпованих та тінізованих, оскільки роками відпрацьовувались механізми виведення з бюджету коштів та освоєння державних закупівель одними і тими ж компаніями. Це давало можливість учасникам торгів цілеспрямовано завищувати ціни на товари і послуги, з можливістю застосування процедури редукціону або без застосування такої; допускати до участі у конкурсі афілійовані структури; проводити необґрунтовану оцінку потреб державних закупівель тощо.

Для медичної галузі порядок закупівлі товарів, робіт та послуг, визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII, виявився малоефективним.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Законопроектом пропонується законодавчоврегулювати процедуру доступу до державних закупівель в частині визначення кваліфікаційних вимог для учасників процесу. Також пропонується внести зміни направлені на підвищення ефективності використання коштів державного бюджету на здійснення заходів з розвитку медичної галузі.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести до Закону України «Про здійснення державних закупівель» такі зміни:

1) зі статті 16 вилучити в пункті 2 вимогу «наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів». Ця норма часто унеможливлює якісне проведення конкурсних торгів Міністерства охорони здоров’я та інших суб’єктів, які закуповують лікарські засоби, вироби медичного призначення чи медичне обладнання. Адже під аналогічними договорами у документації розуміється виконання учасником договорів щодо поставок медичного обладнання чи виробів медичного призначення, відповідно доДержавного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 № 822 та Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, товару, який є предметом закупівлі для цих торгів.

Виходячи з такої практики та беручи до уваги норму Закону, в торгах можуть приймати участь ті учасники, які вже мають досвід продажу певної (конкретної) продукції. Фактично встановлено монополію та обмежено вихід на ринок тих учасників, які вийшли вперше на торги, не маючи досвіду.

В разі якщо на ринок вийде новий гравець з аналогічною продукцією (навіть дешевшою і більш якісною – скажімо новітні розробки чи технології), то він не в змозі приймати участь в торгах. Така норма Закону порушує основні принципи конкуренції та вільного ринку.

Доречно зауважити, що ввезення, продаж і застосування виробів медичного призначення, медичної техніки на території України дозволяється лише після їх державної реєстрації. Обов’язковим документом, який підтверджує належність продукції до медичних виробів, є свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу або підтвердження про державну реєстрацію медичного виробу – для виробів, які пройшли процедуру державної реєстрації в установленому порядку.

Окрім цього, запропоновані зміни до статті 16 відповідають вимогам частині 3 статті 22 в якій зазначено, що документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

2) доповнити частину другу статті 39 «Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі» наступним підпунктом: «32) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання, на які ціноутворення регулюється чинним законодавством України (державою)».

Така необхідність визначається тим, що у зв’язку із прийняттям нового Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VІІ змінено деякі механізми закупівель. Так, замість процедури «закупівлі в одного учасника», яка могла застосовуватися бюджетними установами, лікувально-профілактичними закладами, які є виконавцями медичних програм, для закупівлі вкрай життєво важливих лікарських засобів та виробів медичного призначення, як виняток у разі нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, з’явилась «переговорна процедура закупівлі», яка обмежує її застосування у разі виникнення непередбачуваних негативних обставин, що потребує оперативного реагування та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.

В процедурі нічого не згадується про лікувальні заклади, лікарські засоби, вироби медичного призначення та саме важливе – життя та здоров’я людини, яке гарантоване ст. 3 Конституції України.

Крім цього суттєво коливається курс іноземних валют по відношенню до гривні в сторону збільшення, що призводить до збільшення вартості лікарських засобів і виробів медичного призначення (подекуди близько в два – три рази). Згідно Постанови КМУ від 02.08.2014 № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів» декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення здійснюється не частіше ніж один раз на місяць. Таке обмеження не дає можливості вносити зміни щодо ціни за одиницю лікарського засобу та виробу медичного призначення беручи до уваги стрімке зростання іноземних валют.

Протягом всього часу проведення процедури торгів від прийняття рішення про проведення до підписання договору на постачання (2-3 місяця) суттєво коливається курс іноземних валют, що впливає на кінцеву ціну на лікарський засіб і, як наслідок, відмову учасників від подальшого постачання товарів. Кінцевий результат – лікувальні заклади не в змозі забезпечити на належному рівні надання медичної допомоги населенню, передбачену Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», виникає соціальна напруга в суспільстві, а подекуди і летальні випадки.

Держава відповідальна за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечує пріоритетність охорони здоров’я в своїй діяльності. Визнання охорони здоров’я є пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Закон України «Про здійснення державних закупівель».

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», а його реалізація не потребуватиме збільшення видатків державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття

Прийняття законопроекту та реалізація його положень дозволить, зокрема:

мінімізувати корупційну складову під час проведення державних закупівель;

допустити до участі в державних закупівлях тих учасників торгів, які не мають попереднього досвіду продажу певної (конкретної) продукції. Такий механізм сприятиме демонополізації державних закупівель та доспупу до інноваційних розробок;

забезпечення добросовісної конкуренції та недискримінації учасників державних закупівель.

Народний депутат України А.М. Кісельов

Проект

від 01.07.2015р. реєстраційний № 2211а

ЗАКОН УКРАЇНИ

«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ» (ЩОДО ДОСТУПУ ДО ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА СВОЄЧАСНОГО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ)»

Верховна Рада України постановляє:

1. В Закон України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883, № 64, ст. 901) внести наступні зміни:

пункт 2 статті 16 виключити.

частину другу статті 39 доповнити пунктом 32 такого змісту:

«32) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання, на які ціноутворення регулюється чинним законодавством України (державою)».

3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ»

(ЩОДО ДОСТУПУ ДО ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА СВОЄЧАСНОГО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ)»

Чинна редакція

Запропонована редакція з урахуванням змін

Розділ III ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІСтаття 16. Кваліфікаційні критерії1. Замовник вимагає від учасників або учасників попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.2. Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії:наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

Розділ III ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІСтаття 16. Кваліфікаційні критерії1. Замовник вимагає від учасників або учасників попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.2. Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії:наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

вилучити;

наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
Розділ VIII ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІСтаття 39. Умови застосування переговорної процедури закупівлі…2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: Розділ VIII ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІСтаття 39. Умови застосування переговорної процедури закупівлі…2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:
відсутній  3-2) з метою запобігти соціальній напрузі, загрозі життю людини або погіршенню стану її здоров’я у випадку нагальної потреби у здійсненні закупівлі життєво необхідних лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, у зв’язку з виникненням особливих обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема для товарів, ціноутворення яких регулюється державою.
Народний депутат України А.М. Кісельов

ВИСНОВОК

від 07.10.2015 р.

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (щодо доступу до державних закупівель та своєчасного надання медичної допомоги)

Реєстр. № 2211а від 01.07.2015р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України Кісельов А.М.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань економічної політики

У проекті акта виявлено корупціогенні фактори – проект акта не відповідає вимогам антикорупційного законодавства – (рішення Комітету від 07 жовтня 2014 року, протокол № 38.)

Проект Закону, на думку суб’єкта законодавчої ініціативи, може врегулювати законодавство у медичній галузі із застосуванням як виняток переговорної процедури передбачену, Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Так, пропонується частину 2 «Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі» доповнити новим підпунктом 32 новелою якого виняток може бути – з метою запобігти соціальній напрузі, загрозі життю людини або погіршенню стану здоров’я у випадку нагальної потреби у здійсненні закупівлі життєво необхідних лікарських засобів, виробів, медичного обладнання у зв’язку з виникненням особливих обставин…»

Корупціогенним фактором ініціативи є наявність ризиків з подальшою нечіткою адміністративною процедурою визначення – «особливих обставин, соціальної напруги, у випадку нагальної потреби».

Це може створити умови для виникнення конфлікту інтересів та можливостей для зловживання і виникнення корупціогенних відносин.

Ураховуючи викладене та з метою усунення корупціогенного фактору зазначений законопроект доопрацювати.

Голова Комітету Є. Соболєв

ВИСНОВОК

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (щодо доступу до державних закупівель та своєчасного надання медичної допомоги)»

від 11.11.2015 р.

(реєстр. № 2211а, А.Кісельов)

Комітет з питань європейської інтеграції розглянув на своєму засіданні 11 листопада 2015 року проект Закону про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (щодо доступу до державних закупівель та своєчасного надання медичної допомоги)» (реєстр. 2211а від 01.07.2015).

Метою законопроекту є внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” вилучивши зі статті 16 в пункті 2 вимогу “наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів”, а також доповнити частину другу статті 39, дозволивши застосовувати переговорну процедуру закупівлі у разі нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин.

Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфери державні закупівлі, яка відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV належать до пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

В Європейському Союзі питання, що належать до сфери правового регулювання проекту Закону, регулюються Директивою 2004/18/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 року про координацію процедур з проведення тендерів на укладення контрактів на виконання робіт, постачання товарів і надання послуг.

Відповідно до положень статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, замовник може встановити одним із кваліфікаційних критеріїв проведення закупівлі наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Зазначене питання регулюється Директивою 2004/18/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 року про координацію процедур з проведення тендерів на укладення контрактів на виконання робіт, постачання товарів і надання послуг, імплементація якої передбачена Главою 8 («Державні закупівлі») Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Статтею 48 Директиви, серед іншого, передбачено, що технічні та/або професійні можливості можуть бути доведені одним із наступних засобів, відповідно до природи, кількості або важливості та використання робіт, товарів або послуг: «перелік робіт, виконаних протягом останніх п’яти років, разом із сертифікатами, що засвідчують якість виконаних найважливіших робіт. Такі сертифікати мають зазначати вартість, дату та місце виконання робіт, та чітко встановлюють, чи були проведені роботи відповідно до правил торгівлі та правильно завершені. У відповідних місцях, компетентний орган направляє такі сертифікати безпосередньо державному замовнику.

список основних товарів, що були поставлені або послуг, що були надані протягом останніх трьох років, із зазначенням сум, дат та отримувачів, незалежно від форми власності (державних чи приватних). Надаються докази поставки товарів або надання послуг:-коли отримувачем виступав державний замовник, у формі сертифікатів, виданих або скріплених підписом компетентного органа,-коли отримувачем виступав приватний покупець, у формі засвідчення покупця або, якщо це неможливо, просто декларації суб’єкта економічної діяльності.»

Таким чином позбавлення замовника права перевірки наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів не відповідає положенням Директиви 2004/18/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 31 березня 2004 року про координацію процедур з проведення тендерів на укладення контрактів на виконання робіт, постачання товарів і надання послуг.Законопроектом також пропонується внести зміни до статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” передбачивши можливість застосування переговорної процедури закупівлі у виняткових випадках з «метою запобігти соціальній напрузі, загрозі життю людини або погіршенню стану її здоров’я у випадку нагальної потреби у здійсненні закупівлі життєво необхідних лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, у зв’язку з виникненням особливих обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема для товарів, ціноутворення яких регулюється державою».На нашу думку така норма не відповідає принципу правової визначеності, згідно з яким норми актів законодавства мають бути чітко сформульовані, вільними від суперечностей, а їх застосування на практиці – прогнозованим. Так, у законопроекті відсутні критерії за якими замовник може оцінити ризики виникнення «соціальної напруги» для застосування переговорної процедури закупівлі. Крім того, незважаючи на те, що предметом закупівлі є лікарські засоби, вироби медичного призначення та медичне обладнання законопроект ніяк не обмежує кола суб’єктів (замовників), які визначатимуть наявність «нагальної потреби у здійсненні закупівлі життєво необхідних лікарських засобів..» та здійснюватимуть закупівлю.

Положення проекту Закону не відповідають законодавству Європейського Союзу.

Голова Комітету з питань європейської інтеграції І. Геращенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті