Проект наказу МОЗ України «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

08 Липня 2015 11:33 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу МОЗ України «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі — проект наказу).

Проект наказу розроблений Міністерством охорони здоров’я України на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я».

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (http://www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Департамент медичної допомоги МОЗ України, Зінченко Олені Миколаївні, тел. (044) 2532458, (e-mail: zinchenko@moz.gov.ua ).

В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску,
використання та знищення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі — проект акта) розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі — Порядок) та пунктів 7, 8, 25, 26, 29, 36 Порядку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта є доступність до засобів знеболення для паліативних хворих шляхом встановлення простих для виконання процедур обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичній практиці.

Проектом акта передбачено затвердження форм первинної облікової документації з питань придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, інструкцій щодо їх заповнення, внесення змін до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360 та визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 21 січня 2010 року № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України».

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», від 03 червня 2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» та інші.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною службою України з контролю за наркотиками, Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта оприлюднений на офіційному веб-сайті МОЗ України: http://www.moz.gov.ua з метою проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Очікуються позитивні наслідки регуляторного впливу для держави, суб’єктів господарювання та громадян (пацієнтів). Аналіз регуляторного впливу додається.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація цього проекту наказу забезпечить виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 щодо доступності до засобів знеболення для паліативних хворих, встановлення простих для виконання процедур обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в медичній практиці.

Міністр охорони здоров’я України
О. Квіташвілі

Проект

оприлюднений на офіційному сайті МОЗ України 02.07.2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НАКАЗ
Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;

2) форму первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;

3) форму первинної облікової документації № 129-8/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;

4) форму первинної облікової документації № 129-9/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах» та Інструкцію щодо її заповнення;

5) форму первинної облікової документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та Інструкцію щодо її заповнення;

6) інформаційний лист для хворого або особи, яка здійснює догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника) про правила поводження з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, недопущення їх використання не за медичним призначенням;

7) листок призначень наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень;

8) норми розрахунку обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому у закладі охорони здоров’я, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів.

2. Затвердити Зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, що додаються.

3. Установити, що спеціальні рецептурні бланки форми № 3 для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів, наведеної у додатку 8 до Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 року за № 347/17642, дійсні до повного їх використання.

4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

5. Департаменту медичної допомоги (Коломейчук В. М.) подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 року за № 347/17642.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Павленко О.С.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
О. Квіташвілі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20______року № _____

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації№ 129-6/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
ЖУРНАЛ обліку наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я
Почато «_____»_________________20 _______ року Закінчено «_____»______________20______року

Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом керівника закладу охорони здоров’я

Найменування відділення / кабінету _________________________________________________________

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору ________________________________

Одиниця обліку _____________________________________________________________________________

Отримано Видано на пост відділення, кабінету Залишок Дата, прізвище, ім’я, по батькові, підпис чергової медичної сестри
дата отримання кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи дата видачі кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору здала прийняла
1 2 3 4 5 6 7 8
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 129-6/о «Журнал обліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я» (далі — форма № 129-6/о).

2. Форма № 129-6/о заповнюється щоденно особою, відповідальною за облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладу охорони здоров’я.

3. У графах 1 — 3 зазначається кількість отриманого наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору у відділеннях і кабінетах закладу охорони здоров’я (дата, кількість засобів і речовин, прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи) та заповнюються на підставі даних додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» при отриманні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із місця зберігання запасу.

4. У графах 4, 5 вказується кількість виданого наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору у відділеннях і кабінетах закладу охорони здоров’я, зазначається дата видачі та кількість.

5. У графі 6 вказується залишок наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на кожний день заповнення форми.

6. У графі 7 вписується дата, прізвище, ім’я, по батькові, підпис чергової медичної сестри, яка здала залишок наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на день заповнення форми.

7. У графі 8 вписується дата, прізвище, ім’я, по батькові, підпис чергової медичної сестри, яка отримала залишок наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на день заповнення форми.

8. Порожні ампули, блістери з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не вимагають додаткового кількісного обліку та окремої процедури знищення.

9. Форма № 129-6/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена печаткою закладу охорони здоров’я та підписом його керівника або завідуючого відділенням.

10. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-6/о забороняється.

11. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони здоров’я.

12. Строк зберігання форми № 129-6/о — 5 років.

В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20______року № _____

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації № 129-7/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
ЖУРНАЛ обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень закладів охорони здоров’я
Почато «_____»_____________20 _____ року Закінчено «_____»____________20____року

Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом керівника закладу охорони здоров’я

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору __________________________

Одиниця обліку _____________________________________________________________________________

Отримано Видано
дата отримання кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи (розбірливо) дата видачі прізвище, ім’я та по батькові хворого номер історії хвороби (медичної карти) стаціонарного хворого
1 2 3 4 5 6
Видано Залишок Дата, прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, відповідальної за зберігання і видачу (розбірливо)
кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка видала (розбірливо) здала прийняла
7 8 9 10 11
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 129-7/о «Журналу обліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень закладів охорони здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень закладів охорони здоров’я» (далі — форма № 129-7/о).

2. Форма № 129-7/о заповнюється щоденно особою, відповідальною за облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постах відділень закладу охорони здоров’я.

3. У графах 1 — 3 зазначається кількість отриманого наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору на постах відділень закладу охорони здоров’я (дата, кількість засобів і речовин, прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи). Графи заповнюються на підставі даних форми первинної облікової документації № 129-7/о «Журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я» при отриманні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із місць зберігання запасу у відділеннях/кабінетах закладів охорони здоров’я.

4. У графах 4 — 8 вказується кількість виданого наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору на пост відділення закладу охорони здоров’я, зазначається дата видачі, кількість, прізвище, ім’я та по батькові хворого, номер історії хвороби (медичної карти) стаціонарного хворого та прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка видала наркотичний засіб, психотропну речовину та/або прекурсор.

5. У графі 9 вказується залишок наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на кожний день заповнення форми.

6. У графах 10, 11 вписується дата, прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної за зберігання і видачу на посту відділення у закладі охорони здоров’я наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на день заповнення форми.

7. Порожні ампули, блістери з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не вимагають додаткового кількісного обліку та окремої процедури знищення.

8. Форма № 129-7/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена печаткою закладу охорони здоров’я та підписом його керівника або завідуючого відділенням.

9. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-7/о забороняється.

10. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони здоров’я.

11. Строк зберігання форми № 129-7/о — 5 років.

В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20______року № _____

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації № 129-8/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
ЖУРНАЛ обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я
Почато «_____» ____________20 ____ року Закінчено «_____»__________20____року

Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом керівника закладу охорони здоров’я

______________________________________________________________________

(назва, лікарська форма, якісний та кількісний склад лікарського засобу)

Дата Залишок на перше число місяця Надходження Усього за місяць (залишок + надходження) Види видачі
найменування постачальника номер документу і дата Кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи
1 2 3 4 5 6 7 8
Витрати
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 витрати за місяць по кожному виду окремо усього за місяць витрат за всіма видами видачі Залишок
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 129-8/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-8/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я» (далі — форма № 129-8/о).

2. Форма № 129-8/о заповнюється щоденно особою, призначеною наказом керівника фармацевтичного (аптечного) закладу охорони здоров’я відповідальною за облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі охорони здоров’я.

3. У графах 1, 2 вказується дата та залишок у фармацевтичному (аптечному) закладі охорони здоров’я наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на перше число місяця, та заповнюються на підставі даних додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

4. У графах 3 — 6 вказується кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надійшли у фармацевтичний (аптечний) заклад охорони здоров’я, зазначається найменування постачальника, номер документа і дата, кількість і прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи.

5. У графі 7 вказується залишок і надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фармацевтичний (аптечний) заклад охорони здоров’я усього за місяць, зазначається їх загальна кількість.

6. У графі 8 вказуються види видачі наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі охорони здоров’я.

7. У графах 9 — 21 вказуються витрати наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів у фармацевтичному (аптечному) закладі охорони здоров’я, зазначаються витрати за місяць по кожному виду окремо, кількість усього витрат за місяць за всіма видами видачі наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів та залишок.

8. Порожні ампули та блістери з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не вимагають додаткового кількісного обліку та окремої процедури знищення.

9. Форма № 129-8/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена печаткою фармацевтичного (аптечного) закладу охорони здоров’я та підписом його керівника.

10. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-8/о забороняється.

11. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника фармацевтичного (аптечного) закладу охорони здоров’я.

12. Строк зберігання форми № 129-8/о — 5 років.

13. Після закінчення терміну зберігання форми № 129-8/о, вона підлягає знищенню шляхом, що унеможливлює її подальше використання, комісією, яка призначається керівником фармацевтичного (аптечного) закладу охорони здоров’я. Комісія складає відповідний акт знищення, що затверджується керівником фармацевтичного (аптечного) закладу охорони здоров’я.

В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20______року № _____

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації № 129-9/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
ЖУРНАЛ обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах
Почато «_____»____________20 _____ року Закінчено «_____»__________20______року

Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом керівника закладу охорони здоров’я

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору _____________________________

Одиниця виміру ____________________________________________________________________________

Отримано Видано Дата, прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи Залишок
дата отримання кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи дата видачі Прізвище, ім’я, по батькові хворого номер історії хвороби, медичної карти стаціонарного хворого кількість наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору яка видала кому видано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 129-9/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-9/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах» (далі — форма № 129-9/о).

2. Форма № 129-9/о заповнюється щоденно особою, відповідальною за облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладі охорони здоров’я.

3. У графах 1 — 3 вказується кількість отриманих із місць зберігання запасу у закладах охорони здоров’я наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, зазначається дата, кількість засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, прізвище, ім’я, по батькові та підпис відповідальної особи.

4. У графах 4 — 7 вказується кількість виданих наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, зазначається дата видачі, кількість засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, прізвище, ім’я, по батькові хворого та номер історії хвороби, медичної карти стаціонарного хворого.

5. У графі 8, 9 вказується дата, прізвище, ім’я, по батькові та підписи осіб, яка видала і кому видано наркотичні засоби, психотропні речовини та/або прекурсорів у закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах.

6. У графі 10 вказується залишок наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на день заповнення форми.

7. Порожні ампули, блістери з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не вимагають додаткового кількісного обліку та окремої процедури знищення.

8. Форма № 129-9/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена печаткою закладу охорони здоров’я та підписом його керівника.

9. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-9/о забороняється.

10. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони здоров’я.

11. Строк зберігання форми № 129-9/о — 5 років.

В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

«_____»______________20______року № _____

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації № 129-10/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
ЖУРНАЛ обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Почато «_____»___________20 _____ року Закінчено «_____»_________20____року

Примітка. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, засвідчений підписом керівника закладу охорони здоров’я

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору _____________________________

Одиниця виміру ____________________________________________________________________________

Дата повернення наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Кількість поверненого наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, що здала (розбірливо) Прізвище, ім’я, по батькові хворого Номер медичної карти амбулаторного хворого Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, що отримала (розбірливо) Дата акту про знищення наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору
1 2 3 4 5 6 7
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації
№ 129-10/о «Журнал обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі — форма № 129-10/о).

2. Форма № 129-10/о заповнюється щоденно особою, відповідальною за облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладі охорони здоров’я.

3. У графі 1 зазначається дата повернення із створеного стаціонару вдома наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів.

4. У графі 2 вказується кількість поверненого із створеного стаціонару вдома наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.

5. У графі 3 вказується прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, що здала у заклад охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини та/або прекурсори із створеного стаціонару вдома.

6. У графі 4 вказується прізвище, ім’я, по батькові хворого, якому було призначено наркотичні засоби, психотропні речовини та/або прекурсори.

7. У графі 5 вписується номер медичної карти амбулаторного хворого, якому створено стаціонар вдома.

8. У графі 6 вказується прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, що отримала наркотичні засоби, психотропні речовини та/або прекурсори із створеного стаціонару вдома.

9. У графі 7 вписується дата акту про знищення наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору, повернених у заклад охорони здоров’я із створеного стаціонару вдома.

10. Порожні ампули, блістери з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не вимагають додаткового кількісного обліку та окремої процедури знищення.

11. Форма № 129-10/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена печаткою закладу охорони здоров’я та підписом його керівника.

12. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-10/о забороняється.

13. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони здоров’я.

14. Строк зберігання форми № 129-10/о — 5 років.

В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
для хворого або особи, яка здійснює догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника) про правила поводження з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, недопущення їх використання не за медичним призначенням

_________________________________________________________________

(назва наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору)

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інформацією, яка міститься у даному інформаційному листі, і не соромтесь задавати медичному працівнику закладу охорони здоров’я будь-які питання, які у Вас виникають.

Вам призначені наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори для самостійного використання або виконання призначень лікаря. Лікарські засоби можливо отримати за рецептом у фармацевтичному (аптечному) закладі охорони здоров’я або безпосередньо з закладу охорони здоров’я.

Зробіть копію підписаної головним лікарем «Заяви про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів і виконання призначень лікаря» та завірте її печаткою закладу охорони здоров’я.

Обов’язково майте при собі цю копію при доставці хворому наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору із закладу охорони здоров’я.

Для запобігання порушень правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів необхідно:

зберігати їх в недоступному для дітей та сторонніх осіб місці;

дотримуватися вимог медичного призначення та не допускати їх нецільового використання;

після виконання кожного призначення робити відповідний запис у листку призначень наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних та амбулаторних умовах, і виконання цих призначень;

у разі виникнення невикористаних залишків наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору, що були отримані у закладі охорони здоров’я — члену сім’ї, опікуну, або піклувальнику необхідно повернути їх відповідальній особі або лікарю або фельдшеру, який здійснював призначення;

у разі виникнення невикористаних залишків наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, що були отримані за рецептом в фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я — члену сім’ї, опікуну, або піклувальнику забезпечити їх знищення.

Категорично забороняється продавати, міняти, передавати, дарувати стороннім особам наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Техніка проведення підшкірних ін’єкцій:

виконують у ділянках зовнішньої поверхні плеча, підлопаткового простору, передньо-зовнішньої поверхні стегна, бокової поверхні черевної стінки;

не можна виконувати ін’єкції в місцях набряків або ущільнень, які залишилися від попередніх ін’єкцій;

максимальний об’єм уведеного лікарського засобу не повинен перевищувати 10 мл;

перед виконанням ін’єкції шкіру протирають ватним тампоном, змоченим спиртом;

І та II пальцями лівої руки збирають шкіру в зморшку трикутної форми; швидким рухом вводять голку в основу цієї зморшки під кутом 30°; глибина введення голки має бути не меншою 1,5-2 мм; треба слідкувати, щоб голка була введена не повністю і над шкірою лишалася частина голки довжиною не менше 0,5 см. Після проколювання шкіри, натискуючи на поршень, вводять лікарський засіб;

голку зі шприцом швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

Техніка проведення внутрішньо-м’язових ін’єкцій:

ін’єкції виконуються у ділянках правої та лівої сідниць та стегон; місця ін’єкцій на симетричних ділянках слід чергувати кожний раз;

максимальний об’єм уведеної лікарського засобу не повинен перевищувати 10 мл;

м’язи хворого мають бути розслабленими;

перед виконанням ін’єкції шкіру протирають ватним тампоном, змоченим спиртом;

шприц беруть у праву руку таким чином, щоб III та IV пальці фіксували циліндр, II палець тримав поршень, а V підтримував муфту голки.

Ін’єкції в сідниці:

в зовнішній верхній квадрант сідниці; лівою рукою трошки розтягують шкіру, різким рухом вколюють голку перпендикулярно шкірі на глибину 5 см та натискуючи на поршень, вводять лікарський засіб. По закінченні введення лікарського засобу голку швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

Ін’єкції в стегно:

в зовнішню або внутрішню частину верхньої або середньої третини стегна. Шкіру та підшкірну основу захоплюють у велику зморшку. Голка має бути спрямована дещо навскіс, для цього шприц тримають, як ручку при письмі, щоб голка не потрапила в окістя або кістку; різким рухом вколюють голку та натискуючи на поршень, вводять лікарський засіб. По закінченні введення препарату голку швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Листок призначень
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень

Номер медичної картки (історії хвороби) стаціонарного/амбулаторного хворого

___________________________________________________________________

Хворий(а) _________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Хворий(а) прийнятий(а) «___»_____________________ _____________ року

Діагноз____________________________________________________________

Дата призначення Назва призначеного наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище, ім’я, по батькові лікаря та підпис (розбірливо) Час введення/ приймання наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Доза призначеного наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка виконала призначення
1. 2. 3. 4. 5. 6.
В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Норми розрахунку обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовині і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів

1. В закладах охорони здоров’я, їх філіях та структурних підрозділах закладах охорони здоров’я

Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, їх філіях та інших структурних підрозділах здійснюється в обсязі, що становить кількість споживання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я за попередній місяць з поправкою на збільшення у розмірі 25%.

Розрахунок здійснюється за формулою:

Кмм-1 + 0,25 x См-1;

Км — обсяг зберігання препарату на наступний місяць;

См-1– кількість спожитого препарату у попередньому місяці.

2. У відділеннях, на постах та кабінетах закладів охорони здоров’я

Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях, на постах та в кабінетах закладів охорони здоров’я здійснюється в обсязі, що становить кількість споживання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я за попередній тиждень з поправкою на збільшення у розмірі 25%.

Розрахунок здійснюється за формулою:

Кт= Ст-1+0,25 x Ст-1;

Кт — обсяг зберігання препарату на наступний тиждень;

Ст-1-кількість спожитого препарату за попередній тиждень.

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які не застосовувалися у закладах охорони здоров’я раніше зберігаються у закладах охорони здоров’я, відділеннях, на постах та в кабінетах закладів перший місяць у довільних обсягах, які визначаються керівниками відділень, виходячи з медичної потреби відділення.

При виникненні обставин, таких як різке збільшення кількості пацієнтів загалом, збільшення частки пацієнтів, що потребують лікування препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та ін., керівник закладу може прийняти рішення про збільшення обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що перевищує споживання за попередній місяць більше ніж на 25%, яке оформлює відповідним наказом з обґрунтуванням необхідності збільшення.

3. У хоспісах, паліативних відділеннях та закладах охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу

Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в хоспісах, паліативних відділеннях та закладах охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу, здійснюється в обсягах, розрахованих на основі даних щодо кількості пацієнтів, що отримують вищезазначені препарати та призначеної їм кількості, з поправкою на збільшення у розмірі 25%. Протягом місяця цей обсяг може бути переглянутий у випадку збільшення потреби в зазначених препаратах понад розрахований обсяг у зв’язку з поступленням нових пацієнтів або зміни дозування у вже існуючих пацієнтів.

Розрахунок здійснюється за формулою:

Км=((К123…+Кn) x Д) x 1,25;

Км — обсяг зберігання препарату на наступний місяць;

К1, К2, К3, К— кількість препарату на день, призначена 1-му, 2-му, 3-му та n пацієнту на момент розрахунку обсягів зберігання;

Д — кількість днів у місяці.

В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ЗМІНИ
до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20 липня 2005 року за № 782/11062

1. Унести до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062 (далі — Правила), такі зміни:

1) у главі 1:

пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У випадку, якщо медичним працівником був виписаний Рецепт з порушенням правил, керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний забезпечити своєчасне виписування нового Рецепта для хворого.».

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів (додаток 6).

Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) виготовляються на папері з відповідними ступенями захисту та є документами суворого обліку.».

у пункті 1.22 слова «надходження зазначених у таблиці лікарських засобів в оригінальних упаковках, що містять» замінити словами «, коли первинна упаковка зазначених у таблиці лікарських засобів містить»;

2) доповнити Правила додатком 6, що додається.

2. Унести до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063, такі зміни:

1) у пункті 2 слова «з аптечних кіосків» виключити;

2) у пункті 14 слова «з аптечних кіосків, а також» виключити;

3) підпункт 15.4 пункту 15 доповнити новим реченням такого змісту:

«Вимоги-замовлення на наркотичні (психотропні) лікарські засоби зберігаються протягом п’яти років (не враховуючи поточного року).».

3. Унести до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 784/11064 (далі — Інструкція), такі зміни:

1) пункт 1 після слів «аптечні склади (бази)» доповнити словами «, аптеки»;

2) доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Після закінчення кожного місяця в аптеках на відпущені за спеціальними рецептурними бланками форми № 3 (ф-3) наркотичні і психотропні лікарські засоби матеріально відповідальними особами повинні складатися реєстри спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, які зберігаються разом із спеціальними рецептурними бланками форми № 3 (ф-3) за відповідний місяць на період до знищення вищезгаданих спеціальних рецептурних бланків.».

У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 11, 12;

3) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Після закінчення терміну зберігання спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) та вимог (замовлень) на наркотичні (психотропні) лікарські засоби, вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, комісією, яка призначається керівником закладу, зі складанням акта знищення спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.»;

4) у пункті 12 слова та цифри «у п. 10 цієї Інструкції, вони знищуються шляхом спалювання» замінити словами та цифрами «у пункті 11 цієї Інструкції, вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання,»;

5) доповнити Інструкцію додатками 1, 2, що додаються.

В.о. директора Департаменту медичної допомоги
В. Коломейчук

Додаток 6
до Правил виписування рецептів
та вимог-замовлень на лікарські
засоби і вироби медичного
призначення

Спеціальний рецептурний бланк
форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних
та психотропних лікарських засобів

Ідентифікаційний код                                          Код за ДКУД _______________

за ЄДРПОУ ___________________

_____________________________                        Медична документація ф-3

(назва закладу)

М.П.

РЕЦЕПТ

на право одержання лікарського засобу,

що містить наркотичну чи психотропну речовину

(документ суворого обліку)

Серія ______________ № _______________ «___»_______________ ____ року

Прізвище та ініціали, вік хворого

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Адреса хворого та номер медичної картки амбулаторного хворого

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Історія хвороби (амбулаторна картка) № ____________________________

Прізвище та ініціали лікаря __________________________________________

Rp:

 

Підпис і особиста печатка лікаря(розбірливо) Печатка лікувального закладу
Рецепт дійсний протягом 10 днів
Рецепт залишається в аптеці

Примітка. Бланк форми № 3 виготовляється за розміром 75 х 120 мм, має відповідні ступені захисту. Серія та номер бланку зазначаються друкарським способом.

Додаток 1
до Інструкції про порядок
зберігання, обліку та знищення
рецептурних бланків та вимог-
замовлень

Реєстр спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3),

за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини

за __________________ ______ року

(місяць)

№ з/п Найменування лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я, лікарями якого виписаний рецепт Серія та номер рецепта Дата виписування рецепта Назва наркотичного чи психотропного лікарського засобу, відпущеного за спеціальним рецептурним бланком № 3 (ф-3)
1 2 3 4 5

Працівник аптеки, який відповідає за облік та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин ____________ ________________________

(підпис) ( прізвище, ініціали)

«___»________________ _____ року

Додаток 2
до Інструкції про порядок
зберігання, обліку та знищення
рецептурних бланків та вимог-
замовлень

Акт

знищення спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3),

за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори

за _______________________

(вказати період)

Комісія по знищенню спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у складі _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали кожного члена комісії, у т.ч. голови комісії)

_________________________________________________________________________________________________

провела «___» __________________ _______ року знищення шляхом, що унеможливлює їх подальше використання спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори

за період з «___»____________ _____ року по «___»____________ ___ року, в кількості _____________________________________________________ штук

(словами)

відповідно до реєстрів, що додаються до акту.

Голова комісії _______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії _______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України « Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі — проект регуляторного акта) розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі — Порядок) та пунктів 7, 8, 25, 26, 29, 36 Порядку.

Кожного року в Україні майже 428 тисяч осіб потребують знеболення та паліативної допомоги для полегшення симптомів невиліковних хвороб (за даними дослідження міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch «Неконтрольований біль» 2011 року). Зібрані свідчення довели, що права пацієнтів в Україні систематично порушуються. Існуюча система доступу до засобів знеболення прирікає пацієнтів на невиправдані страждання та принизливе для людської гідності поводження.

Шляхом державного регулювання передбачається розв’язати проблему доступності до засобів знеболення для паліативних хворих, встановивши прості для виконання процедури обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в закладах охорони здоров’я та забезпечивши механізми виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333.

Проектом акта передбачено затвердити форми первинної облікової документації з питань придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, інструкцій щодо їх заповнення, внесення змін до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360 та визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 21 січня 2010 року № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України».

Прийняття регуляторного акта спрямовано на спрощення діючих процедур, оскільки передбачає втрату чинності наказу МОЗ України від 21 січня 2010 року № 11, норми якого фактично спричинили проблему доступності до засобів знеболення, оскільки метою регулювання зазначеного наказу було запобігання порушенням у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я. Проте статистика контролюючих органів свідчить про дуже незначну кількість порушень правил обігу наркотичних засобів у закладах охорони здоров’я, отже, регулювання, встановлене наказом МОЗ України від 21.01.2010 № 11, можна вважати надмірним та застарілим, норми якого також не відповідають постанові Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333.

Врегулювання проблеми впливає на такі основні групи:

1) суб’єкти господарювання — заклади охорони здоров’я, що проводять діяльність із придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

2) держава в особі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та органів виконавчої влади, які здійснюють регуляторні та контрольні функції у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

3) громадяни, як отримувачі медичної допомоги, в тому числі паліативної допомоги.

При цьому суб’єкти, на які акт має негативний вплив, відсутні, оскільки метою відносин, що підлягають регулюванню, є досягнення суспільно корисної мети — надання належної медичної допомоги, забезпечення прав людини на медичну допомогу, доступу до знеболення, недопущення тортур.

Також врегулювання проблеми має відповідати державній політиці у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, визначеній у статті 4 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття регуляторного акта є створення умов для дотримання прав пацієнтів та доступу до засобів знеболення для паліативних хворих, створення механізмів виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 в умовах дотримання напрямів державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, визначеній у статті 4 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

У сфері відносин, що пропонується врегулювати регуляторним актом, діють такі нормативно-правові акти: закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», від 03 червня 2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» та інші.

Для досягнення цілей можливі два альтернативних способи:

1. Внесення змін до наказу МОЗ України від 21.01.2010 № 11 (викладення його в новій редакції) з метою приведення його у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333.

Цей спосіб виглядає суперечливим з огляду на наступне:

Порядком провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 № 589, регулюються питання діяльності закладів охорони здоров’я у сфері обігу наркотичних засобів. При цьому пунктом 19 зазначеного Порядку надано повноваження МОЗ визначати Порядок обігу засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності (наказ МОЗ України від 21.01.2010 № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України».

13 травня 2013 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», якою також врегульовано порядок діяльності закладів охорони здоров’я у цій сфері.

Таким чином, на сьогодні діють три Порядки діяльності закладів охорони здоров’я у сфері обігу наркотичних засобів, які в деяких положеннях не узгоджуються між собою та призводять до проблеми доступності до засобів знеболення для пацієнтів.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» заклади охорони здоров’я всіх форм власності здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України 13 травня 2013 року було прийнято такий спеціальний Порядок, отже, підстави для продовження дії наказу МОЗ України від 21.01.2010 № 11 відсутні.

2. Затвердження форм первинної облікової документації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333 та визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 21.01.2010 № 11.

Цей спосіб виглядає більш прийнятним з огляду на наступне:

– спрямований на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333;

– вирішує проблему створення адміністративних та організаційних умов для доступності знеболення для пацієнтів;

– надає можливість уникнути дублювання норм та дотриматись принципів підготовки нормативно-правових актів;

– знімає надмірне регулювання у сфері господарських відносин, дотримуючись при цьому напрямів державної політики у сфері обігу наркотичних засобів.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта пропонується:

1. Затвердити:

1) форму первинної облікової документації № 129-6/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;

2) форму первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень закладів охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;

3) форму первинної облікової документації № 129-8/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення;

4) форму первинної облікової документації № 129-9/о «Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах» та Інструкцію щодо її заповнення;

5) форму первинної облікової документації № 129-10/о «Журнал обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та Інструкцію щодо її заповнення;

6) інформаційний лист для хворого або особи, яка здійснює догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника) про правила поводження з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, недопущення їх використання не за медичним призначенням;

7) листок призначень наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень;

8) норму розрахунку обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому в закладі охорони здоров’я, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів;

9) зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062.

2. Установити, що спеціальні рецептурні бланки форми № 3, наведеної у додатку 8 до Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 року за № 347/17642, дійсні до повного їх використання.

3. Установити, що порожні ампули, використані блістери з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не потребують додаткового кількісного обліку та окремої процедури знищення.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2010 року за № 347/17642.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття акта

Досягнення визначених цілей у разі прийняття акта можливе у разі:

1. Дотримання суб’єктами господарювання існуючих правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та норм, що встановлюються.

2. Дотримання громадянами (пацієнтами та членами їх сімей, опікунами, піклувальниками) існуючих правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та норм, що встановлюються.

У той же час при прийнятті регуляторного акта буде удосконалено та змінено існуючий порядок, а не встановлено абсолютно новий, що сприятиме якнайшвидшому практичному впровадженню.

Шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

Прийняття регуляторного акта не передбачає встановлення спеціального виду державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфери впливу Позитивні наслідки Негативні наслідки
Держава Створить умови для належного нормативно-правового регулювання питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я з метою забезпечення доступності до засобів знеболення та надання якісної медичної допомоги. Негативного впливу не прогнозується
Суб’єкти господарювання Очікуються позитивні наслідки за рахунок встановлення простих правил з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Негативного впливу не прогнозується
Громадяни Забезпечується право пацієнтів на доступність та якість медичної допомоги, в тому числі доступність до засобів знеболення. Негативного впливу не прогнозується

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта постійний для встановлення прогнозованості нормативно-правового регулювання та сталості закріплення норм, що забезпечують доступність пацієнтів до засобів знеболення.

8. Показники результативності акта

Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

Виконання вимог акта суб’єктами господарювання та/або фізичними особами додаткових коштів не потребує.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб забезпечується офіційним опублікуванням проекту регуляторного акта, розміщенням на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта здійснюватиметься протягом місяця від дня його оприлюднення.

Для відстеження використовуватимуться адміністративні дані відомчої звітності. Також для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта.

Міністр охорони здоров’я України
Олександр Квіташвілі
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті