Постанова КМУ від 5 квітня 2012 р. № 321

06 Серпня 2015 3:08 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2012 р. № 321

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, що додається;

перелік технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, згідно з додатком.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 288 «Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 11, ст. 521) такі зміни:

перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів, затверджений зазначеною постановою, доповнити позицією «Мінсоцполітики»;

перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, затверджений зазначеною постановою, доповнити такою позицією:

«Мінсоцполітики технічні та інші засоби реабілітації».

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 321

ПОРЯДОК
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм:

безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту.

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

2. До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення через органи праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі — місцеві органи праці та соціального захисту населення), належать:

 • протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;
 • спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
 • засоби для пересування;
 • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
 • меблі та оснащення;
 • спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Інваліди та діти-інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації (далі — індивідуальна програма). Зазначеними засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються також діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату (далі — діти віком до 18 років).

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

3. Інваліди, діти-інваліди, діти віком до 18 років, а також ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони, особи похилого віку, жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз (далі — інші особи) мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про реабілітацію інвалідів вУкраїні», «Про загальну середню освіту» і «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

4. Інваліди, діти-інваліди, інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.

5. Технічні та інші засоби реабілітації, призначені для безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету, виготовляються, постачаються і ремонтуються підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики (далі — підприємства).

Перелік підприємств визначається зазначеним Міністерством.

Сертифікація технічних та інших засобів реабілітації проводиться в установленомуМінсоцполітики порядку.

6. Днем отримання технічного та іншого засобу реабілітації вважається день видачі його у користування інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі, їх законним представникам, а у разі надсилання поштою — день, наведений у повідомленні про його вручення. Зазначена дата вноситься до централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі — банк даних).

7. Медичні показання до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації визначають для:

 • інвалідів — медико-соціальні експертні комісії (далі — МСЕК) з оформленням індивідуальної програми;
 • дітей-інвалідів та інших осіб — лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛКК) або клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі — клініка УкрНДІпротезування) з оформленням відповідного висновку;
 • інвалідів та дітей-інвалідів, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електричним приводом), — обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, республіканська в Автономній Республіці Крим медико-соціальні експертні комісії з оформленням відповідного висновку.

Медичні показання визначаються на підставі переліку діагнозів відповідно до класифікаційних шифрів зазначених засобів, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

8. Підставою для забезпечення інвалідів по слуху мобільними телефонами є висновок МСЕК про інвалідність по слуху.

9. Підставою для забезпечення інвалідів I і II групи по зору годинниками та магнітофонами є висновок МСЕК про інвалідність по зору.

10. Підставою для забезпечення диктофонами інвалідів I і II групи по зору з числа студентів та слухачів вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації і професійно-технічних навчальних закладів, юристів, журналістів, педагогів, інших спеціалістів, керівників та їх заступників є висновок МСЕК про інвалідність по зору та рішення комісії Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління праці та соціального захисту населення Київської і Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій за участю представника УТОС.

11. Позачергово забезпечуються магнітофонами інваліди I і II групи по зору, які є постійними відвідувачами бібліотеки.

12. Ортопедичними ліжками та протипролежневими матрацами забезпечуються інваліди та діти-інваліди з числа постійно лежачих, що підтверджується відповідним записом в індивідуальній програмі чи висновком ЛКК. Інваліди та діти-інваліди, які забезпечуються протипролежневими матрацами, не забезпечуються протипролежневими подушками.

13. Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти-інваліди, позачергово — інваліди та жінки після мастектомії, з вродженими вадами молочних залоз у разі первинного протезування.

14. У разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа своєчасно не звернулися із заявою про заміну технічного та іншого засобів реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, зазначені засоби за пропущений період не видаються.

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа, їх законні представники можуть відмовитися шляхом подання письмової заяви від технічного та іншого засобів реабілітації, які у такому разі видаються наступним за списком інваліду, дитині-інваліду, іншій особі, що перебувають на обліку та потребують таких засобів. У разі відсутності зазначеної заяви складається акт про відмову.

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа, які відмовилися від технічного та іншого засобів реабілітації, знімаються з обліку на строк експлуатації відповідного засобу у разі відсутності документа, що підтверджує їх перебування в закладах охорони здоров’я, за межами регіону, в якому вони проживають, та причини, передбаченої абзацом четвертим цього пункту.

У разі отримання інвалідом, дитиною-інвалідом, іншою особою або їх законними представниками неякісного технічного та іншого засобів реабілітації спеціаліст місцевого органу праці та соціального захисту населення чи сервісного центру із забезпечення інвалідів зазначеними засобами та їх технічного обслуговування (далі — сервісний центр) складає акт про непридатність до експлуатації або неналежну якість відповідного засобу. Такий засіб повертається підприємству, яке здійснило його поставку, а інваліду, дитині-інваліду, іншій особі видається інший засіб за рахунок підприємства.

У разі смерті інваліда, дитини-інваліда, іншої особи такий засіб видається наступному за списком інваліду, дитині-інваліду, іншій особі, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.

Облік та звітність

15. Облік інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі — облік), ведуть місцеві органи праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання осіб.

Місцевий орган праці та соціального захисту населення має право взяти на облік в установленому Мінсоцполітики порядку інваліда, дитину-інваліда, іншу особу за їх фактичним місцем проживання, перебування.

16. Для взяття на облік інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законні представники подають місцевому органу праці та соціального захисту населення заяву за формою, затвердженоюМінсоцполітики (далі — заява про взяття на облік).

Разом із заявою про взяття на облік пред’являються такі документи інваліда, дитини-інваліда, іншої особи:

 • паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);
 • висновок МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів — висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до місцевих органів праці та соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;
 • індивідуальна програма (для інваліда та дитини-інваліда) або висновок ЛКК (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 • посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей-інвалідів, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
 • посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

Законний представник інваліда, дитини-інваліда, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.

Для взяття на облік інвалідів по зору, слуху з числа членів УТОС, УТОГ до місцевого органу праці та соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням інваліда може звернутися керівник первинної організації відповідного товариства, який повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження.

17. Дані, що містяться в зазначених у пункті 16 цього Порядку документах, вносяться інвалідом, іншою особою або їх законним представником, законним представником дитини-інваліда, керівником первинної організації УТОС, УТОГ до заяви про взяття на облік, після чого працівник місцевого органу праці та соціального захисту населення звіряє їх з пред’явленими документами, з яких робить копії.

Інваліди, інші особи або їх законні представники, законні представники дітей-інвалідів, керівники первинної організації УТОС, УТОГ відповідальні за достовірність даних, що містяться у пред’явлених документах.

Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі у взятті на облік.

Працівники місцевого органу праці та соціального захисту населення відповідальні за нерозголошення даних щодо забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації.

Взяття на облік інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб, які перебувають на повному державному утриманні, під вартою або у місцях позбавлення  волі, закладах соціального захисту для бездомних осіб і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, здійснюється на підставі документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, за зверненням керівника відповідного закладу (установи) до місцевих органів праці та соціального захисту населення.

18. Заява про взяття на облік реєструється працівником місцевого органу праці та соціального захисту населення у журналі, що ведеться за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — журнал реєстрації).

19. Місцевий орган праці та соціального захисту населення на підставі документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку:

 • формує особову справу інваліда, дитини-інваліда, іншої особи щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі — особова справа);
 • заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — картка);
 • вносить особисті дані інваліда, дитини-інваліда, іншої особи до банку даних;
 • видає інваліду, дитині-інваліду, іншій особі роздруковане направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації у разі, коли:

– інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник вперше звернувся щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

– інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник письмово звернувся щодо зміни підприємства, на якому йому було видано попередній технічний та інший засоби реабілітації;

 • формує електронне направлення у банку даних (у разі повторного забезпечення інваліда, дитини-інваліда, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації) з урахуванням строків їх експлуатації або медичних висновків (далі — електронне направлення);
 • інформує інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб та їх законних представників про підприємства, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

20. Особова справа формується з копій документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, заяви про взяття на облік, корінця направлення (якщо особа звертається вперше чи у разі зміни підприємства), роздрукованого електронного направлення, скріпленого печаткою місцевого органу праці та соціального захисту населення, та картки.

21. Направлення, видані органами праці та соціального захисту населення інвалідам, дітям-інвалідам, іншим особам з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок, жінкам після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз, діють довічно.

Направлення для осіб з іншою патологією діє протягом строку, визначеного індивідуальною програмою або висновком МСЕК, ЛКК.

22. Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про взяття на облік разом з документами, зазначеними у пункті 16 цього Порядку, про що робиться запис у журналі реєстрації.

Якщо заява про взяття на облік разом із зазначеними документами надіслана  поштою, днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі  дата відправлення.

У разі коли до заяви про взяття на облік додаються не всі зазначені у пункті 16 цього Порядку документи, місцевий орган праці та соціального захисту населення повідомляє у триденний строк інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі або їх законному представнику про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.

23. У разі повторного медичного обстеження інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб МСЕК, ЛКК надсилають у триденний строк місцевим органам праці та соціального захисту населення індивідуальну програму та/або висновок, що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Місцеві органи праці та соціального захисту населення вносять у триденний строк після надходження індивідуальної програми та/або висновку МСЕК, ЛКК до банку даних інформацію про показання для забезпечення інваліда, дитини-інваліда, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації.

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник за бажанням особисто подає індивідуальну програму та/або висновок МСЕК, ЛКК місцевому органу праці та соціального захисту населення.

24. У разі зміни зареєстрованого місця проживання інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник звертаються із заявою про взяття на облік до місцевого органу праці та соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання, який протягом п’яти робочих днів з дня її надходження надсилає відповідний запит до місцевого органу праці та соціального захисту населення за попереднім зареєстрованим місцем проживання. Місцевий орган праці та соціального захисту населення передає не пізніше місячного строку після надходження запиту особову справу інваліда, дитини-інваліда, іншої особи місцевому органу праці та соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання. При цьому в журналах реєстрації, що зберігаються в органах праці та соціального захисту населення за попереднім і новим зареєстрованим місцем проживання, робляться позначки відповідно «вибув» і «прибув» із зазначенням дати.

25. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа знімаються з обліку в разі:

 • відміни відповідних медичних показань для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 • зняття інвалідності та втрати права на пільги;
 • виїзду на постійне місце проживання за кордон;
 • смерті.

Особова справа зберігається місцевим органом праці та соціального захисту населення протягом п’яти років з дня зняття з обліку інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, після чого підлягає знищенню.

Місцевий орган праці та соціального захисту населення надсилає інформацію про зняття з обліку інваліда, дитини-інваліда, іншої особи підприємству, на якому особа отримувала останній технічний та інший засіб реабілітації.

26. У разі смерті інваліда, дитини-інваліда, іншої особи виданий безоплатно технічний або інший засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається місцевому органу праці та соціального захисту населення членами сім’ї померлого інваліда чи іншої особи. Перелік технічних та інших засобів реабілітації, що підлягають поверненню, затверджує Мінсоцполітики.

Місцеві органи праці та соціального захисту населення організовують повернення технічних та інших засобів реабілітації, якими були забезпечені одинокі інваліди та інші особи, що померли.

У разі відмови членів сім’ї померлих інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб повернути технічні та інші засоби реабілітації проводиться їх вилучення за рішенням суду.

У разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник безоплатно отримали технічні та інші засоби реабілітації через місцеві органи праці та соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги, їм не видається відповідний засіб за рахунок коштів державного бюджету, про що інформується інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник. При цьому інвалід, дитина-інвалід, інша особа вважаються забезпеченими відповідним засобом реабілітації на строк його експлуатації, про що робиться відповідна відмітка у банку даних та особовій справі.

27. Технічні та інші засоби реабілітації, які повернуті інвалідами, дітьми-інвалідами, іншими особами, їх законними представниками, передаються для забезпечення інших з числа перелічених осіб, комплектування сервісних центрів, пунктів прокату зазначених засобів, територіальних центрів соціального обслуговування населення, будинків-інтернатів, інших установ, які перебувають у сфері управління Мінсоцполітики, а також до майстерень з їх ремонту.

Типові положення про сервісні центри, пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації затверджує зазначене Міністерство.

Технічні та інші засоби реабілітації, які повернуті інвалідами, іншими особами, їх законними представниками та законними представниками дітей-інвалідів і не можуть використовуватися в подальшому, підлягають списанню в порядку, що встановлюється Мінсоцполітики.

Технічні та інші засоби реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, поверненню не підлягають.

28. Місцеві органи праці та соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню праці та соціального захисту населення Київської і Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій звіт про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації (далі — звіт), форма якого затверджується Мінсоцполітики.

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління праці та соціального захисту населення Київської і Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій, підприємства, сервісні центри подають щокварталу до 20 числа наступного місяця зазначений звіт Державній службі з питань інвалідів та ветеранів.

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів подає щокварталу до 30 числа наступного місяця та щороку до 20 лютого узагальнений звіт Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики подає щороку до 15 березня узагальнений звіт Держстату.

Забезпечення протезно-ортопедичними виробами,
ортопедичним взуттям та допоміжними засобами
для особистого догляду та захисту

29. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник звертається до підприємства із заявою про забезпечення протезно-ортопедичним виробом, ортопедичним взуттям, допоміжними засобами для особистого догляду та захисту (далі — індивідуальні засоби реабілітації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, направленням (у разі коли особа звертається вперше чи змінила підприємство, на якому отримала попередній індивідуальний засіб реабілітації) та паспортом або іншим документом, що засвідчує особу.

Працюючі інваліди, інші особи подають довідку з місця роботи.

30. Підприємство незалежно від місця проживання інваліда, дитини-інваліда, іншої особи оформляє замовлення на виготовлення індивідуального засобу реабілітації (далі — замовлення).

Замовлення затверджується керівником підприємства.

Підприємство за зверненням інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника на підставі електронного направлення може прийняти замовлення на виготовлення індивідуальних засобів реабілітації на два місяці раніше закінчення строку їх експлуатації.

Передача замовлення для виробництва відповідного засобу здійснюється після обов’язкового уточнення антропометричних даних інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, яке проводиться не пізніше ніж за 30 днів до такої передачі.

Підприємство оформляє замовлення і картку протезування за формою, затвердженоюМінсоцполітики, в яких зазначаються:

 • шифр протезно-ортопедичного виробу;
 • антропометричні дані;
 • результати примірки;
 • дата видачі виробу та його вартість.

Оформлене замовлення і картка протезування, підписані лікарем та інспектором з обліку замовлень або іншою особою, уповноваженою керівником підприємства, зберігаються протягом п’яти років з дня зняття з обліку інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, після чого підлягають знищенню.

Оформлення замовлення за місцем фактичного проживання інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб здійснюється у разі потреби спеціалістами медико-технічної бригади підприємства за графіком, погодженим Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської і Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій.

31. Шифр індивідуального засобу реабілітації визначає лікар підприємства або клінікиУкрНДІпротезування в замовленні і картці протезування на підставі переліку діагнозів відповідно до кваліфікаційних шифрів технічних та інших засобів реабілітації. Виправлення в замовленні та картці протезування, що стосуються діагнозу, конструкції індивідуального засобу реабілітації та антропометричних даних може зробити лікар підприємства або клініки УкрНДІпротезування, після чого вони затверджуються керівником підприємства.

32. Первинне і складне протезування та ортезування інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб здійснюється відповідно до Положення про первинне і складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженого Мінсоцполітики.

Первинне і складне протезування та ортезування інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб здійснюється переважно у стаціонарному (реабілітаційному) відділенні підприємства або в клініціУкрНДІпротезування на підставі індивідуального плану реабілітації, визначеного лікарем підприємства або такої клініки.

Типове положення про стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного і складного протезування та ортезування затверджується Мінсоцполітики.

Рішення про проведення складного протезування або ортезування приймається комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування.

У разі проведення первинного протезування після формування кукси здійснюється заміна приймальної гільзи (куксоприймача) у строк, визначений комісією підприємства або лікарем клінікиУкрНДІпротезування. У разі потреби здійснюється заміна комплектувальних виробів на підставі висновку комісії підприємства або лікаря клініки УкрНДІпротезування з обов’язковим внесенням інформації про таку заміну до банку даних та картки протезування. Строк експлуатації зазначеного виробу продовжується на гарантійний строк замінених вузлів (для протезів гомілки — стопа, для протезів стегна — стопа та механізм колінний).

33. Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації становить:

 • протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на верхні та нижні кінцівки, ортезів на хребет (з різних видів матеріалів, крім текстильних), корсетів та ортопедичного взуття — до 20 робочих днів;
 • протезно-ортопедичних виробів (обтураторів, ортезів із текстильних матеріалів) та ортопедичного взуття умовного позначення 1, 11 за функціональним призначенням — до 10 робочих днів.

Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації обчислюється з дня початку їх виготовлення і включає час безпосереднього виготовлення без урахування часу, необхідного для примірки та протягом якого замовник не з’являвся на примірку.

34. Готовий індивідуальний засіб реабілітації видається після примірки інваліду, дитині-інваліду, іншій особі або їх законному представнику, які ставлять підпис в оформленому замовленні і картці протезування.

До кожного індивідуального засобу реабілітації підприємство видає інструкцію з експлуатації і талон на гарантійний ремонт.

У разі надходження письмового звернення від інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника підприємству дозволяється надсилати готовий індивідуальний засіб реабілітації поштою.

Підприємство вносить до банку даних інформацію про забезпечення інваліда, дитини-інваліда, іншої особи індивідуальними засобами реабілітації.

35. Діти-інваліди та діти віком до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру виростання, що підтверджується довідкою ЛКК про зміну антропометричних даних (за винятком ортопедичного взуття).

Діти-інваліди, антропометричні розміри яких не змінилися, забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік на вибір — зимовим або літнім. У разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК, діти-інваліди забезпечуються ортопедичним взуттям у кількості не більше чотирьох пар на рік.

Інваліди забезпечуються:

 • двома парами ортопедичного взуття на два роки;
 • за наявності довідки з місця роботи — двома парами такого взуття на рік та одним протезом на два роки.

Діти віком до 18 років забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік.

Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочної залози обов’язково з ліфами для їх кріплення та у разі потреби, що визначається індивідуальною програмою, висновком МСЕК, ЛКК разом з компресійним рукавом при лімфодемі.

Забороняється видавати інвалідам та дітям до 18 років дві пари зимового ортопедичного взуття.

У разі забезпечення інвалідів ортопедичним взуттям додаткові ортези на стопу безоплатно не видаються.

Протези та ортези підвищеної функціональності, перелік яких визначається Мінсоцполітики, видаються з розрахунку один виріб на чотири з половиною роки.

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа, що потребує забезпечення двома або більше видами індивідуальних засобів реабілітації, які за переліком технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення згідно з додатком до цієї постанови (далі — перелік) належать до однієї групи, але через відмінності у призначенні та відновленні втрачених функцій органів не є взаємозамінними, забезпечуються кожним видом таких засобів у кількості та на строк, що визначені переліком.

У разі численних (два і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок протези та/або ортезивидаються з розрахунку по одному виробу на кожну уражену кінцівку на рік.

У разі двосторонньої ампутації молочних залоз протези молочної залози видаються з розрахунку одна пара на рік, ліфи для їх кріплення — три одиниці на рік.

36. У разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа, їх законні представники не з’явилися за індивідуальним засобом реабілітації протягом чотирьох місяців з дня його виготовлення, підприємство разом з представником місцевого органу праці та соціального захисту населення складає відповідний акт. Один примірник акта надсилається промисловому об’єднанню «Укрпротез» разом з рахунком на його оплату, в якому зазначаються витрати, пов’язані з виготовленням індивідуального засобу реабілітації, його демонтажем, за винятком вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані. До зазначеного рахунка додається копія калькуляції витрат, пов’язаних з виготовленням та демонтажем індивідуального засобу реабілітації.

Забезпечення засобами для одягання та роздягання,
допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними
засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому,
засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними
засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією

37. З метою забезпечення засобами для одягання та роздягання, допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (далі — технічні засоби реабілітації) інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років (крім засобів для пересування) або їх законний представник звертаються до місцевого органу праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем їх проживання, а також за місцем фактичного проживання, перебування для оформлення заявки на забезпечення технічними засобами реабілітації за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі — заявка).

Заявки вносяться працівниками місцевих органів праці та соціального захисту населення до банку даних.

38. Інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років або їх законний представник може замовити технічні засоби реабілітації на підприємстві, в сервісному центрі і місцевому органі праці та соціального захисту населення.

39. У разі коли замовлення технічного засобу реабілітації на підприємстві або в сервісному центрі здійснюється вперше або з метою зміни підприємства інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років або їх законний представник подають чи надсилають поштою роздруковане направлення.

Інформація про надходження зазначеного направлення вноситься працівниками підприємства, сервісного центру протягом трьох робочих днів до банку даних.

Для повторного забезпечення інваліда, дитини-інваліда, дитини віком до 18 років технічним засобом реабілітації місцевий орган праці та соціального захисту населення вносить електронне направлення до банку даних.

40. У разі коли замовлення технічного засобу реабілітації інвалідом, дитиною-інвалідом, дитиною віком до 18 років або їх законним представником здійснюється у місцевому органі праці та соціального захисту населення, він надсилає направлення зазначеному в заявці підприємству.

Інформація про надсилання направлення підприємству працівниками місцевого органу праці та соціального захисту населення вноситься протягом трьох робочих днів до банку даних.

41. Місцеві органи праці та соціального захисту населення або сервісні центри розподіляють одержані технічні засоби реабілітації між інвалідами, дітьми-інвалідами та дітьми до 18 років, які перебувають на обліку, відповідно до оформлених ними заявок, а також вживають заходів щодо збереження такого засобу до моменту його видачі.

Інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років або їх законний представник можуть за бажанням отримати технічний засіб реабілітації безпосередньо на підприємстві, в сервісному центрі або місцевому органі праці та соціального захисту населення.

Технічні засоби реабілітації видаються разом з інструкцією з експлуатації і талоном на гарантійний ремонт.

42. Технічні засоби реабілітації можуть видаватися уповноваженій особі у разі подання заяви інваліда, законного представника дитини-інваліда та дитини віком до 18 років про дозвіл на отримання технічного засобу реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Уповноважена особа повинна мати при собі документи, що підтверджують її особу.

У разі видачі технічного засобу реабілітації уповноваженій особі до банку даних вносяться її персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові та вид, номер, дата видачі документа, що підтверджує особу).

43. У разі коли інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років не може користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою та/або висновком МСЕК, ЛКК, місцевий орган праці та соціального захисту населення або сервісний центр подає заявку на виготовлення таких засобів за індивідуальним замовленням в установленому Мінсоцполітики порядку.

44. Інваліди, діти-інваліди забезпечуються кріслами колісними таких видів:

 • універсальні — призначені для пересування у приміщенні та поза приміщенням;
 • дорожні — призначені для пересування по дорогах з твердим покриттям;

універсальні (крім спортивних) для осіб, які здатні до самообслуговування, потребують мінімального стороннього догляду, самостійно пересуваються на кріслі колісному значну частину часу та ведуть активний спосіб життя (навчаються, працюють, займаються спортом, залучені до громадської діяльності, активної реабілітації тощо) (далі — активні інваліди та діти-інваліди) — призначені для пересування в приміщенні та поза приміщенням, високоманеврені, із задніми привідними колесами та можливістю регулювання положення центру маси.

Інвалід, дитина-інвалід можуть бути забезпечені за вибором:

 • одним кріслом колісним з ручним приводом (дорожнім чи універсальним) строком на два роки;
 • одним кріслом колісним з електричним приводом (дорожнім чи універсальним) на строк, передбачений переліком;
 • двома кріслами колісними — дорожнім і універсальним (одне з яких з електричним приводом) на строк, передбачений переліком.
 • Активний інвалід чи дитина-інвалід може бути забезпечений за вибором:
 • одним кріслом колісним універсальним для активних інвалідів та дітей-інвалідів базовим строком на два роки;
 • одним кріслом колісним універсальним для активних інвалідів та дітей-інвалідів підвищеної функціональності та надійності строком на чотири роки;
 • двома кріслами колісними, одне з яких універсальне для активних інвалідів та дітей-інвалідів базове, друге — універсальне або дорожнє, строком на чотири роки кожне;
 • двома кріслами колісними універсальними для активних інвалідів та дітей-інвалідів базовими строком на чотири роки кожне.

45. Інваліду, дитині-інваліду видається направлення на забезпечення дорожнім кріслом колісним з електричним приводом у разі відсутності у користуванні автомобіля, отриманого через місцеві органи праці та соціального захисту населення.

У разі видачі інваліду автомобіля місцевим органом праці та соціального захисту населення дорожнє крісло колісне з електричним приводом, строк експлуатації якого не закінчився, повертається такому органу.

У разі коли автомобіль видано місцевим органом праці та соціального захисту населення безоплатно або на пільгових умовах сім’ї, що складається з двох і більше інвалідів, один з інвалідів, у тому числі дитина-інвалід, повертає дорожнє крісло колісне з електричним приводом місцевому органу праці та соціального захисту населення.

46. Інформація про видачу технічного засобу реабілітації вноситься до банку даних працівниками підприємств, сервісних центрів, місцевих органів праці та соціального захисту населення.

Місцевий орган праці та соціального захисту населення робить позначку в журналі реєстрації про безоплатне забезпечення технічними засобами реабілітації за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги.

47. Для заміни технічного засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації або дострокової заміни інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років або їх законний представник подають місцевому органу праці та соціального захисту населення заявку за формою, затвердженоюМінсоцполітики.

Місцевий орган праці та соціального захисту населення оформляє відповідне електронне направлення.

Ремонт і дострокова заміна технічних
та інших засобів реабілітації

48. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа можуть бути тимчасово забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, з числа тих, що повернуті згідно з пунктом 26 цього Порядку, на період виготовлення замовленого засобу або проведення ремонту виданого.

Ремонт технічних засобів реабілітації проводиться підприємствами, сервісними центрами за зверненням місцевого органу праці та соціального захисту населення на підставі заяви інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника.

Ремонт індивідуальних засобів реабілітації проводиться підприємствами на підставі письмової заяви інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника.

49. Технічні та інші засоби реабілітації, видані інваліду, дитині-інваліду, іншій особі, можуть бути достроково замінені на підставі:

 • акта про недоцільність проведення їх ремонту, складеного підприємством, сервісним центром;
 • довідки про викрадення;
 • зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК.

50. У разі зміни антропометричних даних, зокрема розміру кукси інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які користуються протезом модульного типу, підприємство замінює приймальну гільзу (куксоприймач) на підставі висновку комісії підприємства з обов’язковим внесенням інформації про таку заміну до банку даних та картки протезування.

Заміна технічних та інших засобів реабілітації раніше встановленого строку проводиться за медичними показаннями на підставі висновку МСЕК, ЛКК, а також у разі недоцільності проведення їх ремонту, що підтверджується актом комісії підприємства.

51. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа мають право на безоплатний гарантійний та післягарантійний ремонт.

Ремонт технічного та іншого засобу реабілітації, гарантійний строк експлуатації якого не закінчився, проводиться сервісним центром, підприємством за рахунок коштів підприємства-виробника (постачальника).

Післягарантійний ремонт проводиться підприємствами, сервісними центрами за рахунок коштів державного бюджету. Зазначеному ремонту підлягають технічний та інші засоби реабілітації, у яких закінчився гарантійний строк експлуатації або зберігання.

У разі отримання інвалідом, дитиною-інвалідом, іншою особою або їх законними представниками нового технічного та іншого засобів реабілітації післягарантійний ремонт раніше виданого засобу за рахунок коштів державного бюджету не проводиться.

52. Підприємства, сервісні центри вносять до банку даних інформацію про післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

Перерахування коштів підприємствам, що виконали
індивідуальні заявки на виготовлення технічних та
інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту

53. Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітикиу державному бюджеті (далі — бюджетні кошти).

Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти Фонду соціального захисту інвалідів (відповідальний виконавець відповідної бюджетної програми) для подальшого спрямування промисловому об’єднанню «Укрпротез» (одержувач бюджетних коштів) виходячи з предмета діяльності, яким є, зокрема, виконання соціальної програми із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, і наявності відповідних обладнання,  матеріально-технічної бази та працівників, що мають необхідні кваліфікацію та досвід, з метою перерахування їх підприємствам, що виконали індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту.

Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів приймання-передачі робіт (надання послуг), до яких додається витяг з реєстру про видані інвалідам, дітям-інвалідам, іншим особам технічні та інші засоби реабілітації за формою, затвердженою зазначеним Міністерством.

Порядок взаємодії Мінсоцполітики, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів, Фонду соціального захисту інвалідів і промислового об’єднання “Укрпротез” із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації затверджує зазначене Міністерство.

Мінсоцполітики визначає обсяги бюджетних коштів за напрямами використання (для виготовлення протезно-ортопедичних виробів, протезів молочної залози, ортопедичного взуття, засобів для пересування, спеціальних засобів для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, інших засобів реабілітації) у межах загального обсягу таких коштів та пріоритетні напрями їх використання.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. №  321

ПЕРЕЛІК
технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів,
дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення

Найменування виробу Строк, на який видається виріб, років Кількість, одиниць (для взуття — пар) Код згідно з ISO 9999
Протезно-ортопедичні вироби
Система ортезів на хребет: 06 03
ортези на крижово-клубовий відділ хребта 1 1 06 03 03
ортези на попереково-крижовий відділ хребта (бандажі, пояси, ремені) 1 1 06 03 06
ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети) 3 1 06 03 09
ортези на шийний відділ хребта (головотримачі) 1 1 06 03 12
ортези на шийний і грудний відділи хребта (коректори постави, реклінатори, корсети) 1 1 06 03 15
ортези на шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи хребта, корсети), у тому числі 3 1 06 03 18
ортези для сидіння 2 1 18 09 31
Система ортезів на верхні кінцівки: 06 06
шарнірні
безшарнірні
ортези на пальці 2,5 1 06 06 03
ортези на кисть 2,5 1 06 06 06
ортези на зап’ясток — кисть 2,5 1 06 06 12
ортези на зап’ясток — кисть — пальці 2,5 1 06 06 13
ортези на лікоть 2,5 1 06 06 15
ортези на лікоть — зап’ясток — кисть 2,5 1 06 06 19
ортези на передпліччя 2,5 1 06 06 20
ортези на плече 2,5 1 06 06 21
ортези на плече — лікоть 2,5 1 06 06 24
ортези на плече — лікоть —зап’ясток — кисть, у тому числі 2,5 1 06 06 30
компресійний рукав прилімфодемі 1 1
Система ортезів на нижні кінцівки: 06 12
шарнірні
безшарнірні
ортези на стопу безшарнірні 1 1 06 12 03
ортези на гомілковостопний суглоб — стопу 2,5 1 06 12 06
ортези на колінний суглоб 2,5 1 06 12 09
ортези на колінний гомілковостопний суглоб —стопу 2,5 1 06 12 12
ортези на гомілку безшарнірні 2,5 1 06 12 13
ортези на тазостегновий суглоб 2,5 1 06 12 15
ортези на тазостегновий — колінний суглоб 2,5 1 06 12 16
ортези на стегно безшарнірні 2,5 1 06 12 17
ортези на тазостегновий — колінний — гомілковостопний суглоб — стопу 2,5 1 06 12 18
ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий — колінний — гомілковостопний суглоб — стопу 1 1 06 12 19
Система протезів верхніх кінцівок: 06 18
протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях кисті) 3 1 06 18 03
протези після вичленення впромене-зап’ястковому суглобі 3 1 06 18 06
протези передпліччя (протези після ампутації нижче ліктя) 3 1 06 18 09
протези після вичленення в ліктьовому суглобі 3 1 06 18 12
протези плеча (протези після ампутації вище ліктя) 3 1 06 18 15
протези після вичленення в плечовому суглобі 3 1 06 18 18
протези післяміжлопатково-грудноїампутації 3 1 06 18 21
Система протезів нижніх кінцівок: 06 24
протези стопи (протези після ампутації в різних частинах стопи) 3 1 06 24 03
протези після вичленення в гомілковостопному суглобі 3 1 06 24 06
протези гомілки (протези після ампутації нижче колінного суглоба) 3 1 06 24 09
протези після вичленення в колінному суглобі 3 1 06 24 12
протези стегна (протези після ампутації вище колінного суглоба) 3 1 06 24 15
протези після вичленення в тазостегновому суглобі 3 1 06 24 18
протези після резекції таза 3 1 06 24 21
протези після резекції таза та прямої кишки 3 1 06 24 24
Протези молочної залози 1,5 1 06 30 18
Ортопедичне взуття (за видами патологічних відхилень внаслідок захворювань, деформацій, дефектів умовних позначень від 1 до 20, у тому числі допоміжне взуття) 1—2 1—4 06 33 06
Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду
Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту: 09
захисні засоби, що одягаються на тіло 09 06
засоби для захисту області ліктьового суглоба або верхньої кінцівки (налокітники) 1 1 09 06 12
засоби для захисту кистей рук (рукавиці) 2 1 09 06 15
засоби для захисту області колінного суглоба або нижньої кінцівки (наколінники) 1 1 09 06 18
засоби для захисту тулуба або всього тіла: 09 06 24
– подушки абдукційні, косинки, обтуратори, суспензорії для кінцівок, частин тіла 1 1
– чохли для кукс верхніх і нижніх кінцівок 1 6
– вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок 1 2
– подушки протипролежневі 1 1
– ліфи для кріплення протезів молочної залози 1,5 3
Засоби для одягання та роздягання: 09 09
засоби для одягання шкарпеток, колготок, панчіх 4 1 09 09 03
ріжки і пристосування для знімання та одягання взуття 4 1 09 09 06
тримачі для одягу 4 1 09 09 09
гачки або захоплювачі для одягання та роздягання 4 1 09 09 12
пристосування для застібання блискавок 4 1 09 09 15
Допоміжні засоби для особистої гігієни: 09 12
крісла-стільці (на колесах і без них) 4 1 09 12 03
сидіння на унітаз 4 1 09 12 09
сидіння-надставки на унітаз 4 1 09 12 12
щипці для туалетного паперу 4 1 09 12 27
стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, умивальники 4 1 09 33 03
Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому
Засоби для ходіння, керовані однією рукою: 12 03
палиці 2 1 12 03 03
палиці з трьома або більше ніжками 2 1 12 03 16
милиці ліктьові 3 2 12 03 06
милиці з опорою на передпліччя 3 2 12 03 09
милиці пахвові 3 2 12 03 12
Засоби для ходіння, керовані обома руками: 12 06
ходунки-рамки 4 1 12 06 03
ходунки на колесах 4 1 12 06 06
ходунки-стільці 4 1 12 06 09
ходунки-столи 4 1 12 06 12
Допоміжні засоби для переміщення або переносу: 12 30
поручні 8 1 12 30 09
мотузкові сходи 2 1 12 30 12
кошики (стільці) для перенесення 8 1 12 30 18
Засоби для пересування
Крісла колісні: 12 21
крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою 2 або 4 1 12 21 03
крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс 2 або 4 1 12 21 06
крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх  коліс 2 або 4 1 12 21 09
крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на задні колеса 2 або 4 1 12 21 12
крісла колісні з одноручним керуванням, важільним приводом на задні колеса 2 або 4 1 12 21 12
крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на передні колеса 2 або 4 1 12 21 12
крісла колісні з одноручним керуванням, важільним приводом на передні колеса 2 або 4 1 12 21 12
крісла колісні інші (з подвійним ручним керуванням та механічним приводом) 2 або 3 1 12 21 12
крісла колісні з однобічним ручним керуванням без привода 2 або 3 1 12 21 15
крісла колісні з ножним керуванням 2 або 3 1 12 21 18
крісла колісні, які керуються супроводжуючою особою, з приводом, який приводиться в рух електричним двигуном 8 1 12 21 21
крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на задні колеса (дорожні) 8 (10) 1 12 21 24
крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на передні колеса 8 1 12 21 24
крісла колісні з електричним приводом тасервокеруванням на задні колеса (дорожні) 8 (10) 1 12 21 27
крісла колісні з електричним приводом тасервокеруванням на передні колеса 8 1 12 21 27
дошки для пересування (коляски малогабаритні) 1 1 12 27 15
триколісні велосипеди 4 1 12 18 06
Допоміжні засоби для підйому 8 1 12 36
Меблі та оснащення
Меблі:
столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки) 6 1 18 03
меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні меблі) 3 1 18 09
ліжка (ліжка-підйомники) 10 1 18 12
матраци протипролежневі 3 1 18 12 18
стінки шведські дитячі пожиттєво 1
Оснащення:
перила та поручні, у тому числі комбіновані 8 1 18 18 03
брусся, руків’я, опори 8 1 18 18 06
пристосування для відчинення дверей і вікон 8 1
Спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією
Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією: 21
магнітофони 5 1
диктофони 5 1
годинники (за вибором):
– механічні 5 1
– електронні 2 1
мобільні телефони для письмового спілкування 5 1

Примітки: 1. Напівжорсткі (текстильні) та еластичні ортези на хребет, верхні та нижні кінцівки безшарнірні видаються з розрахунку один виріб на рік.

2. Протези нижніх кінцівок для купання видаються на строк відповідно до виду комплектації.

3. Чохли для кукс верхніх і нижніх кінцівок є обов’язковими у разі забезпечення протезно-ортопедичними виробами.

4. Вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок видаються у разі потреби, що визначається медико-соціальними експертними комісіями, лікувально-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів або клінікою Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності.

5. Шино-шкіряні протези верхніх та нижніх кінцівок видаються з розрахунку один виріб на два з половиною роки.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. №  321

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1652 «Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3195).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. № 1015 «Провнесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 та від 29 листопада 2006 р. № 1652» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 90, ст. 3004).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 318 «Про внесення змін до Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 26, ст. 868).

4. Пункт 40 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 35 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 249).

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті