Законопроект щодо заборони реклами лікарських засобів

09 Жовтня 2015 6:24 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами лікарських засобів)».

Доповідатиме законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні буде народний депутат України Поляков Максим Анатолійович.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами лікарських засобів)»

1. Поляков М.А. — народний депутат України VIII скликання;

2. Руденко В.Б. — голова Секретаріату Міжфракційного депутатського об’єднання «Депутатський контроль»;

3. Житомирський Ю.М. — перший заступник голови Секретаріату Міжфракційного депутатського об’єднання «Депутатський контроль»;

4. Боніславський А.А. — заступник голови Секретаріату Міжфракційного депутатського об’єднання «Депутатський контроль»;

5. Горбач І.В. — начальник департаменту законодавчої діяльності Міжфракційного депутатського об’єднання «Депутатський контроль»;

6. Оберемок Д.О. — начальник юридичного департаменту Міжфракційного депутатського об’єднання «Депутатський контроль»;

7. Хецуріані В.Ю. — спеціаліст департаменту законодавчої діяльності Міжфракційного депутатського об’єднання «Депутатський контроль».

Народний депутат України
М.А. Поляков

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо заборони реклами лікарських засобів)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На даний момент в Україні існує тенденція коли громадяни, піддавшись впливу реклами лікарських засобів, без попередніх консультацій з лікарями та встановлення правильного діагнозу захворювання, купують та вживають лікарські засоби, інформацію про які вони отримали з реклами, незважаючи на те що їх використання може не тільки не надати бажаного результату щодо покращення стану здоров’я, а й значною мірою погіршити його.

У зв’язку з проведенням такої реклами в Україні зростає тенденція до здійснення громадянами самолікування, що може негативно впливати на стан їх здоров’я.

Більшість громадян України не мають медичної освіти, щоб достеменно знати механізм дії лікарського засобу та його вплив на організм людини, а тому легко піддаються впливу такої реклами, тим самим завдаючи непоправну шкоду своєму здоров’ю.

Дана реклама необхідна виробникам лікарських засобів, щоб їхній продукт купувався у великій кількості. Хоча на даний час існує застереження «самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я», однак воно не принесло бажаного результату, тому є необхідність застосувати більш жорсткі міри.

Таким чином, реклама лікарських засобів завдає значної шкоди здоров’ю громадянам, заборона такої реклами є нагальною необхідністю.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України розроблено з метою заборони реклами лікарських засобів.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актом у даній сфері правового регулювання є:

Конституція України;

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про рекламу».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових витрат із бюджету України.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно — територіальних одиниць.

6. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проведення громадської антикорупційної експертизи не потрібне.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення обов’язкових консультацій з громадськістю.

9. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України дозволить знизити рівень самолікування громадян України, що значно покращиться на стані їх здоров’я.

Народний депутат України
М.А. Поляков

Проект

зареєстровано 07.10.2015 р. за № 3246

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо заборони реклами лікарських засобів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до, Закону України «Про лікарські засоби», (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86), такі зміни:

1. Частину 4 статті 26 викласти у наступній редакції:

«Реклама лікарських засобів на території України забороняється. Дозволяється лише реклама медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я до застосування в Україні. Вимоги до такої реклами встановлюються Законом України «Про рекламу».»

ІІ. Внести до, Закону України «Про рекламу», (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181), такі зміни:

1. Частину 1 статті 21 викласти у наступній редакції:

«1. Дозволяється реклама:

медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я до застосування в Україні, або застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки.»

2. Частину 2 статті 21 викласти у наступній редакції:

«2. Забороняється реклама лікарських засобів, крім реклами, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.»

3. Частину 4 статті 21 виключити.

4. Частину 5 статті 21 викласти у наступній редакції:

«5. Реклама медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.»

5. У частині 6 статті 21 слова «лікарських засобів», «лікарського засобу», «лікарські засоби», «лікарськими засобами» виключити.

6. У пункті 9 чистини 6 статті 21 слова «медичних закладів» замінити словами «закладів охорони здоров’я».

7. Пункт 12 частини 6 статті 21 виключити.

8. Частину 7 статті 21 викласти у наступній редакції:

«7. У рекламі медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.»

9. Частину 8 статті 21 виключити.

10. Частину 9 статті 21 викласти у наступній редакції:

«9. У рекламі товарів та методів, що не належать до медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.»

11. Частину 11 статті 21 викласти у наступній редакції:

«11. Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.»

12. Частину 12 статті 21 викласти у наступній редакції:

«12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади України у сфері охорони здоров’я або уповноваженим ним органом, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.»

13. У частині 13 статті 21 слова «медичних установ» замінити словами «закладів охорони здоров’я».

14. Частину 1 статті 26 доповнити 3 абзацом у наступній редакції:

«центральний орган виконавчої влади України у сфері охорони здоров’я — щодо реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.»

Абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим.

III. Перехідні положення :

1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України
В.Б. Гройсман

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами лікарських засобів)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта
Закон України «Про лікарські засоби»
Стаття 26. Інформаційне забезпечення Стаття 26. Інформаційне забезпечення
Дозволяється реклама лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та не внесені до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів. Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Вимоги до реклами таких лікарських засобів встановлюються Законом України «Про рекламу». Критерії, що застосовуються при визначенні лікарських засобів, рекламування яких заборонено, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я відповідно до вимог закону. Рішення про віднесення лікарського засобу до лікарських засобів, рекламування яких заборонено, приймається під час державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу з внесенням відповідної інформації до Державного реєстру лікарських засобів України. Реклама лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволяється лише за рецептом лікаря, а також тих, що внесені до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів, забороняється. Реклама лікарських засобів на території України забороняється. Дозволяється лише реклама медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я до застосування в Україні. Вимоги до такої реклами встановлюються Законом України «Про рекламу».
Закон України «Про рекламу»
Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації
1. Дозволяється реклама:лише таких лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я до застосування в Україні;лише таких лікарських засобів, які відпускаються без припису (рецепту) лікаря, та лише таких медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки.
2. Забороняється реклама лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря.
3. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті.
1.Дозволяється реклама: медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я до застосування в Україні, або застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки.
2. Забороняється реклама лікарських засобів, крім реклами, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
3. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті.
4. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити: об’єктивну інформацію про лікарський засіб і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою і що рекламований товар є лікарським засобом; вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу;рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до лікарських засобів; текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я», який займає не менше 15 відсотків площі чи обсягу (тривалості) всієї реклами. 4. Виключити.
5. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню. 5. Реклама медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.
6. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення: відомостей, які можуть справляти враження, що за умови вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки консультація з фахівцем не є необхідною; відомостей про те, що лікувальний ефект від вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки є гарантованим; 6. У рекламі медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення: відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування медичної техніки консультація з фахівцем не є необхідною; відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування медичної техніки є гарантованим;
зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень; тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання лікарських засобів, медичної техніки та медичних послуг, що рекламуються;тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються; зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень; тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання, медичної техніки та медичних послуг, що рекламуються; тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;
посилань на лікарські засоби, медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів; порівнянь з іншими лікарськими засобами, медичною технікою, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту; посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації; посилань на медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів; порівнянь з іншою медичною технікою, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту; посилань на конкретні випадки вдалого застосування медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;
рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги; спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб; зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій; рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, закладів охорони здоров’я та організацій щодо рекламованих товару чи послуги; спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;
інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності лікарського засобу. виключити.
7. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів. 7. У рекламі медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.
8. Забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням. 8. Виключити.
9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я.
10. Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію.
9. У рекламі товарів та методів, що не належать до медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
10. Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію.
11. Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування. 11. Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.
12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав. 12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади України у сфері охорони здоров’я або уповноваженим ним органом, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.
13. Положення цієї статті не поширюються на рекламу лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. 13. Положення цієї статті не поширюються на рекламу медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для закладів охорони здоров’я та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу
1. Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своїх повноважень: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів — щодо захисту прав споживачів реклами; Антимонопольний комітет України — щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції; 1. Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своїх повноважень: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів — щодо захисту прав споживачів реклами; Антимонопольний комітет України — щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції;
центральний орган виконавчої влади України у сфері охорони здоров’я — щодо реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення — щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності; Міністерство фінансів України — щодо реклами державних цінних паперів; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку — щодо реклами на фондовому ринку; спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури — щодо спорудження житлового будинку.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення — щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності; Міністерство фінансів України — щодо реклами державних цінних паперів; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку — щодо реклами на фондовому ринку; спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури — щодо спорудження житлового будинку.
Народний депутат України
М.А. Поляков

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті