Освітні програми з НТА: напрями європейської інтеграції

Ольга ЗаліськаОреста ПіняжкоУ системі неперервної освіти лікарів і провізорів набуття знань, навичок і компетенцій з проблематики оцінки технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment — HTA) із використанням методів фармакоекономічного аналізу в умовах реформування системи медичної та фармацевтичної допомоги в Україні є надзвичайно актуальним, що було представлено у публікаціях «Щотижневика АПТЕКА» (№ 15 (936) від 14.04.2014 р., № 1 (972) від 12.01.2015 р., № 34 (1005) від 07.09.2015 р., № 37 (1008) від 28.09.2015 р.).

У країнах Європи, зокрема у Нідерландах, Польщі, Угорщині та інших проводяться спеціальні тренінги, діють освітні програми з НТА та фармакоекономіки, а також стажування для отримання наукових ступенів з економіки охорони здоров’я та фармакоекономіки (Health economics/Pharmacoeconomics).

Програма для удосконалення практичних навиків та знань з оцінки технологій охорони здоров’я — AdvanceHTA — це міжнародна дослідницька програма, яка охоплює декілька наукових напрямів, метою яких є розвиток та зміцнення методичних основ та практики застосування і впровадження системи оцінки технологій охорони здоров’я. У проекті беруть участь 13 організацій-партнерів, які відображають інтереси різних зацікавлених сторін: представників академій та наукових установ, НТА-організацій, громадських організацій та пацієнтів. Лідером програми є Лондонська школа економіки та політичних наук (The London School of Economics and Political Science — LSE), яка спільно з Польським агентством оцінки медичних технологій (Agencja Oceny Technologii Medycznych і Taryfikacji — AOTMiT) провела 24–25 вересня 2015 р. у Варшаві 2-гу конференцію з НТА відповідно до потреб країн Центральної та Східної Європи.

Слід відзначити, що 1-ша конференція AdvanceHTA відбулася 25–26 вересня 2014 р. у Варшаві за участю Ольги Заліської, професора, завідувача кафедри організації й економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, та Орести Піняжко, асистента кафедри організації й економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, голови Українського відділу студентів та молодих науковців ISPOR, де було започатковано наукову співпрацю. Також учасником цього форуму стала Юлія Малишевська, заступник начальника відділу методологічного супроводження та моніторингу формулярної системи ДП «Державний експертний центр МОЗ України». На запрошення організаційного комітету в 2015 р. Україну представили О. Піняжко та Ю. Малишевська.

За останні роки в Східній Європі значно збільшилося використання системи НТА. Деякі країни розширили межі її застосування для забезпечення і підтримки раціональних і прозорих управлінських рішень, у той час коли інші, наприклад Польща, використовують НТА як офіційний та чіткий критерій щодо питань ціноутворення та реімбурсації лікарських засобів. Розглянемо детальніше напрями практичної та освітньої діяльності Польського агентства з оцінки технологій охорони здоров’я і тарифної системи. У 2005 р. у Польщі було засновано Агентство з оцінки технологій охорони здоров’я, з 2007 р. воно працює відповідно до прийнятого націо­нального стандарту «Рекомендації з оцінки технологій охорони здоров’я». Враховуючи встановлені вимоги, було підготовлено багато звітів з оцінки інноваційних ліків, за результатами яких здійснюється фінансування з Фонду страхування Польщі.

З 2015 р. організація перейменована в AOTMiT і виконує роль офіційного консультативно-дорадчого органу при міністерстві охорони здоров’я Польщі. Основними завданнями AOTMiT є підготовка рекомендацій для міністерства охорони здоров’я країни щодо фінансування за державні кошти усіх послуг в системі охорони здоров’я, а саме: проведення НТА високовартісних та інноваційних лікарських засобів та встановлення переліку лікарських засобів, що підлягають реімбурсації (відпускаються з аптечних закладів), переліку препаратів для хіміотерапії в закладах охорони здоров’я, НТА-оцінка медичних приладів та оперативних процедур, НТА національних і регіональних урядових програм державних закупівель в охороні здоров’я. Рекомендації, звіти та експертні виснов­ки AOTMiT базуються на офіційно опублікованих даних та інтегрують результати експертних оцінок, даних від виробників, оцінки Національного фонду здоров’я — державного платника у Польщі.

Слід підкреслити, що з 2015 р. AOTMiT відповідає за встановлення та оцінку тарифів на всі послуги в системі охорони здоров’я. Базова діяльність агентства пов’язана із підготовкою та офіційною публікацією звітів з НТА, поширенням міжнародних рекомендацій та методологій НТА. Роль у прийнятті управлінських рішень пов’язана із проведенням НТА відповідно до міжнародних стандартів. Оцінка проводиться аналітичним департаментом AOTMiT згідно з адаптованими націо­нальними рекомендаціями Polish HTA guidelines та затверджується керівником агентства. Прозорість проведення НТА та встановлення тарифів на даний час контролюється спеціальною Наглядовою радою з прозорості прийняття рішень (Transparency Council) та представляється на сайті AOTMiT (http://www.aotm.gov.pl).

Враховуючи досвід Польщі з НТА та їх практичного впровадження в систему охорони здоров’я, системно реалізується проект спів­праці AOTMiT та LSE, що дає можливість проводити наукові-практичні конференцій з НТА у Варшаві для набуття нових знань, компетенцій та обміну ними, окреслення варіантів вибору для осіб, що приймають управлінські рішення, проведення дискусій щодо планування подальшої діяльності згідно з даною проблематикою.

Основним завданням конференції AdvanceHTA у вересні 2015 р. стало проведення навчання для фахівців з НТА різних країн, представлення сучасних методологічних підходів, розроблених програмою AdvanceHTA, та обговорення їх учасниками, розробка стратегії подальшого розвитку НТА в кожній з країн та політичні наслідки цього процесу, а також сприяння міжнародній співпраці шляхом створення мережі для обміну експертними оцінками.

Програма навчання складалася із 6 тематичних сесій, в яких було розглянуто наступні питання:

  • яким чином можна оцінити цінність грошей, та чому одні країни приймають рішення щодо фінансування лікарського засобу для лікування онкологічних захворювань, а інші — ні (Джон Каірнс (John Cairns), професор економіки охорони здоров’я Лондонської школи гігієни і тропічної медицини);
  • мультикритеріальний аналіз рішень в контексті НТА (Панос Канавос (Panos Kanavos), керівник програми для удосконалення практичних навиків та знань з НТА — AdvanceHTA, заступник директора науково центру з охорони здоров’я LSE, та Аріс Ангеліс (Aris Angelis), науковий співробітник LSE;
  • НТА та рідкісні захворювання, соціальні цінності орфанних лікарських засобів (Олена Нікод (Elena Nicod), науковий співробітник LSE;
  • методології оцінки якості життя (Марко Огоревч (Marko Ogorevc), науковий співробітник Інституту економічних досліджень (Любляна), та Джейн Мосман (Jean Mossman), незалежний консультант з охорони здоров’я);
  • практики НТА в країнах, де ця система є на початковому етапі впровадження (Джейм Еспін (Jaime Espin), професор Гранадського університету);
  • НТА-звіти для медичної техніки та виробів медичного призначення (Дімітра Пантелі (Dimitra Panteli) та Сабін Фукс (Sabine Fuchs), наукові співробітники Берлінського технічного університету.

Після кожної сесії всі учасники розглядали й обговорювали у фокус-групах проблемні питання в своїх країнах, обмінювалися досвідом та пропонували нові рішення та моделі для ефективнішої практики з НТА. Кожна сесія супроводжувалася коментарями представників урядових організацій та державних структур, які висвітлювали певну політичну позицію стосовно HTA.

Конференція AdvanceHTA у Варшаві завершилася урочистим врученням керівником програми професором Паносом Канавосом дипломів учасникам, в тому числі українським делегатам.

Такі наукові конференції відкривають нові можливості з набуття знань і навичок з оцінки технологій охорони здоров’я, проведення спільних наукових досліджень та їх подальшого впровадження у практику охорони здоров’я. Хочеться відзначити, що відмінним результатом навчання у програмах НТА та фармакоекономіки є отримання наукового ступеня доктора з економіки охорони здоров’я.

Освітні програми з НТА: напрями європейської інтеграції
Так, 18 вересня 2015 р. (саме у День фармацевтичного працівника України в Університеті ім. Еразма Роттердамського відбувся офіційний захист докторської дисертації кандидата фармацевтичних наук (PhD) Олени Мендрік, здобувача кафедри організації й економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького та Університету ім. Еразма Роттердамського (Нідерланди). Символічно, що Комісія по захисту в цьому університеті призначила дату захисту ще 31 березня 2015 р., і наші колеги не здогадувалися, що це буде саме у день професійного свята в Україні. О. Мендрік працює у компанії «Санофі Україна» у Києві. З 2011 р. вона як здобувач кафедри активно та сумлінно опрацьовувала методичні підходи фармакоекономічного аналізу лікарських засобів, які використовуються при хронічних онкогематологічних захворюваннях. За період дисертаційних досліджень представляла свої результати на світових та європейських конгресах Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research — ISPOR) (16–17 ISPOR Meeting Балтімор, США, 2011; Вашингтон, США, 2012; 14, 16 ISPOR Congress Мадрид, Іспанія, 2011, Дублін, Ірландія). У 2013 р. у спецраді Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького успішно достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів, які використовуються в онкогематології» (науковий керівник — проф. О.М. Заліська). Продовжила свої дослідження з обгрунтування та опрацювання методик фармакоекономічного аналізу лікарських препаратів, які застосовують для лікування діабету, множинної мієломи, лейкемії, вірусного хронічного гепатиту С, профілактики папіломавірусної інфекції з використанням даних європейських клінічних досліджень та виконала докторську дисертацію на тему «Можливість використання результатів економічних оцінок в охороні здоров’я для впровадження в Україні та інших країнах Центральної та Східної Європи». Її науковими консультантами були професор О. Заліська та професор Ганс Северенс (J.L. Severens), керівник Інституту політики та управління в охороні здоров’я Університету ім. Еразма Роттердамського. О. Мендрік у співавторстві з консультантами опублікувала 7 статей у високоцитованих медичних журналах з фармакоекономіки та економіки охорони здоров’я. Вона продемонструвала глибокі знання з економічних оцінок медичних технологій, навичок фармакоекономічного аналізу лікарських засобів та одноголосно отримала науковий ступінь доктора наук з економіки охорони здоров’я Університету ім. Еразма Роттердамського.

Отже, освітні програми з НТА відкривають нові можливості для проведення наукових досліджень в Україні та їх представлення європейській спільноті.

Ольга Заліська, професор, завідувач кафедри
організації й економіки фармації, технології
ліків та фармакоекономіки факультету
післядипломної освіти Львівського національного
медичного університету ім. Данила Галицького,
голова Українського центру фармакоекономічних
досліджень ISPOR, керівник Європейської мережі
з освіти CEENET ISPOR,
Ореста Піняжко, асистент кафедри,
голова Українського відділу студентів
та молодих науковців ISPOR, учасник
навчального тренінгу з оцінки технологій
охорони здоров’я
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті