Базова модель НТА в Україні: застосування європейських підходів

22 Вересня 2015 11:34 Поділитися
Національна політика у сфері охорони здоров’я та фармацевтичній галузі, визначення державних пріоритетів, прийняття рішень про державні закупівлі, дерегуляція ринку повинні відповідати діючій європейській практиці оцінки технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment — НТА). Основні принципи НТА є глобальними, а застосування у кожні країні залежить від економічних, людських, інформаційних ресурсів. На основі НТА у країнах ЄС отримують відповіді на найважливіші запитання: на підставі чого обрані та включені в номенклатуру технології охорони здоров’я (ТОЗ) для державної закупівлі та виконання державних цільових програм, як витрачено кошти державного бюджету на регіональному та національному рівнях. Тобто така оцінка інформує нас про цінності (переваги, ризики, вартість) нових та вже існуючих технологій.

Сьогодні актуальною є міжнародна співпраця щодо проведення проектів з НТА, яка полягає в обміні досвідом та практичними підходами для найбільш ефективної діяльності, уникнення дуб­лювання звітності та оптимізації кількості вчасно реалізованих національних проектів.

Європейська мережа з НТА (European network for Health Technology Assessment, EUnet­HTA) була заснована у 2005 р. з метою оптимізації використання ресурсів охорони здоров’я та забезпечення співпраці країн Європи у сфері НТА шляхом розробки, впровадження та використання загального набору інструментів, методів, документів, онлайн-ресурсів, а також своєчасної й ефективної реалізації спільної стратегії та бізнес-моделей для економії фінансових ресурсів на регіональних, національних та європейському рівнях.

Будь-який звіт з НТА містить великий осяг інформації. Зміст, структура, якість і метод подання даних можуть суттєво відрізнятися. Це робить пошук і використання інформації як на національному, так і на локальному чи мікрорівні утрудненим. Тому Європейська мережа з НТА створила такий проект, як НТА Core Model® (Базова модель НТА), керуючись директивою Європарламенту 2011/24/EU щодо співпраці у сфері НТА та обміну науково-практичною інформа­цією між країнами ЄС. Базова модель створена для вирішення цієї проблеми, оскільки визначає вибір критеріїв для проведення НТА, а також спосіб представлення і збереження отриманих результатів. Наблизити сумісність звітів між собою таким чином, щоб створити єдину базу звітності, якою могли б користуватися різні зацікавлені сторони у різних країнах, — є основ­ним її завданням.

Базова модель являє собою новий стандартизований підхід до процесу НТА. Вона є методологічною основою для створення звітів НТА, що складаються із стандартизованих елементів оцінки (assessment element), які подані у вигляді запитань за 9 основними темами (таблиця). Кожен елемент оцінки містить найважливішу і значиму для використання інформацію та представлений у форматі карти, яка дозволяє знайти відповіді на поставлені досліджувані запитання, оскільки містить рекомендації щодо пошуку необхідної інформації.

Таблиця Базова структура моделі НТА (НТА Core Model®)
1 Встановлення проблеми та аналіз використання технологій охорони здоров’я на даний час (цільові умови і групи пацієнтів, епідеміологія, доступність, сучасний менеджмент даного захворювання)
2 Детальний опис і технологічна характеристика технологій охорони здоров’я
3 Безпека (побічні реакції, токсичність, толерантність, фармаконагляд)
4 Клінічна ефективність
5 Витрати й економічна оцінка (фармакоекономічна оцінка)
6 Етичний аналіз
7 Організаційні аспекти
8 Соціальні аспекти
9 Правові аспекти

Таким чином, створюється єдина для будь-яких технологій охорони здоров’я методологія оцінки, яка робить максимально можливим об’єктивне порівняння альтернативних (конкуруючих) технологій за обраними ключовими параметрами. Дослідження, проведені із використанням базової моделі, є уніфікованими. Станом на сьогодні у правовому полі діє її версія 2.1., опублікована 29 жовтня 2014 р. та зареєстрована як торгова марка. Версія 3.0. поки що перебуває в стадії розробки. Базова модель розроблена в онлайн-версії.

У деяких країнах прийнятним є короткий звіт (rapid HTA report), який використовується для оцінки відносної ефективності лікарських засобів (relative effectiveness assessment), наприклад, в короткий термін після реєстрації ліків на ринку, з метою підвищення доступності для пацієнтів шляхом включення препарату в страховий перелік.

Доступною є також скорочена версія моделі, яка використовується для швидкої оцінки відносної ефективності лікарських засобів (relative effectiveness assessment), наприклад, в короткий термін після реєстрації препарату на ринку.

Дві ключові взаємонезалежні характеристики елемента оцінки, а саме його важливість і можливість перенесення й адаптації (обидва встановлені в карті елемента), визначають, є даний елемент базовим (core element), чи ні. Дані, що стосуються однієї країни і не можуть бути адаптованими і перенесеними в умови іншої, проте можуть бути важливими для інших користувачів системи з позиції оцінки, вже не будуть вважатися базовими.

У результаті проведеного фахівцями кафедри організації й економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького аналізу європейської практики використання базової моделі НТА в ЄС було обґрунтовано методику проведення НТА в Україні на національному і регіональному рівнях відповідно до європейської моделі, яка в умовах економічних реформ може бути здійснена у спрощеній формі, але основні тематичні напрямки мають бути врахованими при реалізації повного комплексного звіту з оцінки.

У публікаціях науковців кафедри показано, що мультидисциплінарний підхід у процесі загальної оцінки технологій, встановлення пріоритетних тематичних напрямків досліджень забезпечують об’єктивність прийняття рішень на всіх рівнях в сфері охорони здоров’я. Певні результати з адаптації базової моделі для НТА в Україні були включені і представлені під час пленарних засідань світових та європейських конгресів Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR (Амстердам, 2014; Філадельфія, 2015). Впровадження НТА на основі досвіду розвинених країн, перенесення та адаптація міжнародних інформаційних даних в Україні забезпечать послідовну й ефективну політику у фармацевтичній галузі.

Список використаної літератури

1. 20-а Світова зустріч ISPOR: інтеграція баз даних у клінічній практиці / О.М. Заліська, О.Б. Піняжко, М.В. Лелека, Г.Іринчин, В.В. Толубаєв// «Щотижневик «АПТЕКА». — 2015. — № 23 (994).
2. Нові завдання для поліпшення європейських систем охорони здоров’я — провідна тема 17-го Європейського конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR (Амстердам, 2014) / О.М. Заліська, О.Б. Піняжко, Н.М. Максимович, Х.-О. Горбачевська, О.Б. Заліська, К.Л. Косяченко // Рациональная фармакотерапія. — 2015. — № 1. — С. 32–35.
3. Піняжко О.Б. Оцінка технологій охорони здоров’я: сучасні напрями навчальних тренінгів ISPOR / O.Б. Піняжко // «Щотижневик «АПТЕКА». — 2015. — № 34 (1005).
4. Піняжко О.Б. Теоретичні основи і напрями використання мультикритеріального аналізу рішень у фармацевтичній галузі України відповідно до європейського вектора реформування /О.Б. Піняжко, О.М. Заліська // Фармацевтичний часопис. — 2015. — № 2. С. 119–123.
5. Проблемні аспекти НТА у східноєвропейських країнах: 17-й Європейський конгрес ISPOR/ О.М. Заліська, Н.М. Максимович, О.Б. Піняжко, М.В. Лелека, Г. Мудрак, В.В. Толубаєв// «Щотижневик «АПТЕКА». — 2014. — № 47 (968).
6. The prevalence and cost of illness in women with endometriosis in Ukraine/O. Piniazhko, O. Zalis’ka, I. Vernikovskyy // Abstracts 17th ISPOR Annual European Congress 8–12 November, Amsterdam, The Netherlands. Value in Health. — 2014. — V. 17, № 7. — P. 158.
7. Analysis of treatment costs for uterine fibroids in Ukraine /O. Zalis’ka, O. Piniazhko, I. Vernikovskyy, L. Gnatyshak, N. Got // Value in Health. — 2015. — Abstracts 20th ISPOR Annual International Meeting May 16–20, Phila­delphia, PA, USA. — V. 18, № 3. — P. 106.
Ольга Заліська, професор, завідувач кафедри організації й економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, голова Українського центру фармакоекономічних досліджень ISPOR, керівник Європейської мережі з освіти CEENET ISPOR,
Ореста Піняжко, асистент кафедри, голова Українського відділу студентів та молодих науковців ISPOR, учасник навчального тренінгу з оцінки технологій охорони здоров’я
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

doctor 23.09.2015 9:45
А чому адаптовану базову модель для НТА в Україні представили тільки у Амстердамі та Філадельфії? Чому її не представили в Україні та не обговорили з фахівцями з НТА? Чи це матеріали тільки для чергової кандидатської?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті