Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну»

23 Листопада 2015 5:23 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує на громадське обговорення проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну».

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну» розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №443 від 26.06.2015р.

Проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет http://www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресами:

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Лясковський Тарас Михайлович, тел. (044) 200-07-93, e-mail: lyaskovsky@moz.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» Міністерством охорони здоров’я України розроблено проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну».

За попередніми розрахунками шляхом моделювання передбачається підвищення економічної доступності препаратів інсуліну. Модель передбачає запровадження механізму зовнішнього реферування цін для оригінальних препаратів. Також запропонований Порядок розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну потенційно створює рівні умови для всіх учасників ринку, виробників, дистриб’юторів, аптечних мереж.

Прийняття проекту наказу дозволить виконати пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», а саме: запровадити відшкодування вартості препаратів інсуліну та забезпечити населення України доступними препаратами для лікування осіб, хворих на діабет.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу МОЗ України є виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту наказу МОЗ України.

3. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення»;

від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку територіально-адміністративних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект наказу розміщено на офіційному сайті МОЗ України (http://www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Прийняття проекту наказу дозволить виконати пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці України.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить:

  • виконати пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну»;
  • затвердити Порядок, за яким буде здійснено розрахунок для встановлення рівня референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну, що дасть можливість забезпечити населення України, у тому числі і в сільській місцевості, доступними препаратами для лікування осіб, хворих на діабет.
Міністр охорони здоров’я України
Олександр Квіташвілі

Проект

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Порядку розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. №73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну, що додається.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т. М.) подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В.В.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
О. Квіташвілі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ПОРЯДОК
розрахунку референтних цін (цін відшкодування)
на препарати інсуліну

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну, вартість яких підлягає повному чи частковому відшкодуванню.

2. Цей Порядок поширюється на препарати інсуліну, що зареєстровані в Україні і внесені до Державного реєстру лікарських засобів, згідно з переліком категорій хворих та видів інсуліну для відшкодування вартості останніх.

3. Відповідно до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, включених до Додатка до цього Порядку, МОЗ України формує перелік торговельних назв лікарських засобів, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України (далі — Перелік ЛЗ).

4. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: референтна ціна повного відшкодування для препаратів інсуліну іноземного виробництва — ціна відшкодування вартості препаратів інсуліну іноземного виробництва, розрахована на основі зовнішнього реферування з врахуванням надбавок, податків та зборів;

референтна ціна повного відшкодування для препаратів інсуліну вітчизняного виробництва — ціна відшкодування вартості препаратів інсуліну, розрахована на основі задекларованої оптово-відпускної ціни кожної торговельної назви препарату інсуліну/аналога інсуліну, внесеної станом на 01.01.2016 до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення з врахуванням надбавок, податків та зборів;

референтна ціна часткового відшкодування — ціна відшкодування вартості препарату інсуліну, що передбачає доплату (співплатіж) пацієнтом;

сума доплати (співплатежу) — різниця між референтною ціною повного відшкодування препарату інсуліну іноземного/вітчизняного виробництва та референтною ціною часткового відшкодування препарату інсуліну іноземного/вітчизняного виробництва, яку сплачує пацієнт в аптечному закладі;

референтні країни — Республіка Болгарія, Республіка Молдова, Республіка Польща, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Латвійська Республіка, Республіка Сербія та Угорщина.

ІІ. Механізм розрахунку референтних цін (цін повного та часткового відшкодування) на препарати інсуліну

Для розрахунку референтних цін (цін відшкодування) всі препарати інсуліну, що підлягають відшкодуванню, послідовно розподіляються за торговельною назвою препарату інсуліну/аналога інсуліну. Розрахунок ціни повного відшкодування проводиться для кожної торговельної назви препарату інсуліну/аналога інсуліну у міжнародних одиницях та за вторинну упаковку.

2. Розрахунок референтної ціни повного відшкодування для препаратів інсуліну іноземного виробництва здійснюється на основі оптово-відпускної ціни відшкодування, яка розраховується шляхом використання механізму зовнішнього реферування цін виробника, отриманих з офіційних джерел інформації у референтних країнах, наведених у Додатку 2 до цього Порядку за торговельними назвами препаратів інсуліну / аналога інсуліну за формулою (1):

(1),

де

ЦОВЦВ — оптово-відпускна ціна відшкодування, що дорівнює середньоарифметичному значенню цін торговельної назви препарату інсуліну у референтних країнах;

Црк — ціна у референтній країні;

КК — загальна кількість референтних країн, де зареєстрована ціна на торговельну назву препарату інсуліну, ціна якого розраховується.

3. Розрахунок референтної ціни повного відшкодування препаратів інсуліну іноземного виробництва здійснюється за формулою (2):

(2),

де

РЦПВІ — референтна ціна повного відшкодування препаратів інсуліну іноземного виробництва;

ЦОВцВ — оптово-відпускна ціна відшкодування, що дорівнює середньоарифметичному значенню цін торговельної назви препарату інсуліну у референтних країнах;

ПДВ — податок на додану вартість;

МЗ — митний збір (виключно для імпортованих препаратів);

Но — гранична постачальницько-збутова надбавка;

Нр — гранична торговельна (роздрібна) надбавка.

4. Розрахунок референтної ціни повного відшкодування препаратів інсуліну вітчизняного виробництва здійснюється на основі задекларованої оптово- відпускної ціни кожної торговельної назви препарату інсуліну / аналога інсуліну, внесеної до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення з врахуванням надбавок, податків та зборів за формулою (3):

(3),

де

РЦПВВ — ціна повного відшкодування препаратів інсуліну вітчизняного виробництва;

ПДВ — податок на додану вартість;

ЦЗд — задекларована оптово-відпускна ціна;

НО — гранична постачальницько-збутова надбавка;

НР — гранична торговельна (роздрібна) надбавка.

5. Вид відшкодування (повне чи часткове) визначається належністю пацієнта, якому за медичними показаннями призначено препарати інсуліну, до категорії.

6. Порядок розрахунку референтної ціни часткового відшкодування наступний:

1) усі інсуліни послідовно розподіляються на 9 груп:

аналоги інсуліну швидкої дії;

аналоги інсуліну базальні;

аналоги інсуліну комбіновані;

інсуліни людини швидкої дії у флаконах;

інсуліни людини базальні у флаконах;

інсуліни людини комбіновані у флаконах;

інсуліни людини швидкої дії у картриджах;

інсуліни людини базальні у картриджах;

інсуліни людини комбіновані у картриджах;

2) референтна ціна часткового відшкодування розраховується для кожної групи препаратів інсуліну окремо як середньоарифметична ціна за міжнародну одиницю препарату інсуліну з подальшим перерахунком за вторинну упаковку з врахуванням надбавок, податків та зборів. Розрахунок середньоарифметичної ціни за міжнародну одиницю препарату інсуліну для кожної окремої групи цього порядку здійснюється за формулою (4):

(4),

де

ЦСАМО — середньоарифметична ціна міжнародної одиниці препарату інсуліну для окремої групи препаратів інсуліну;

Цтн 1 — ціна за міжнародну одиницю препарату інсуліну 1 за торговою назвою;

Цтн 2 — ціна за міжнародну одиницю препарату інсуліну 2 за торговою назвою;

Цтн N — ціна за міжнародну одиницю препарату інсуліну N за торговою назвою;

N — кількість торговельних назв препаратів інсуліну у групі;

3) розрахунок середньоарифметичної ціни за вторинну упаковку препарату інсуліну здійснюється за формулою (5):

(5),

де

Цсауп — середньоарифметична ціна за вторинну упаковку;

Цсамо — середньоарифметична ціна за міжнародну одиницю препарату інсуліну, розрахована відповідно до формули (4);

КМО — кількість міжнародних одиниць у вторинній упаковці препарату інсуліну;

Нр — гранична торговельна (роздрібна) надбавка;

4) розрахунок референтної ціни часткового відшкодування за вторинну упаковку препарату інсуліну здійснюється за формулою (6):

(6),

де

РЦчв — референтна ціна часткового відшкодування за упаковку препарату інсуліну

Цсауп — середньоарифметична ціна за упаковку для окремої групи препаратів

інсуліну;

ПДВ — податок на додану вартість;

МЗ — митний збір (виключно для імпортованих препаратів);

Но — гранична постачальницько-збутова надбавка;

Нр — гранична торговельна (роздрібна) надбавка;

5) ціна на препарати інсуліну, референтна ціна повного відшкодування яких за міжнародну одиницю нижча, ніж середньоарифметична ціна міжнародної одиниці препарату інсуліну для окремої групи препаратів інсуліну (ЦСАМО), відшкодовується повністю на рівні референтної ціни повного відшкодування;

6) ціна на препарати інсуліну, референтна ціна повного відшкодування яких за міжнародну одиницю вища, ніж середньоарифметична ціна міжнародної одиниці препарату інсуліну для окремої групи препаратів інсуліну (ЦСАМО), відшкодовується частково на рівні середньоарифметичної ціни за вторинну упаковку (Цсауп). При цьому пацієнт доплачує різницю між референтною ціною повного відшкодування та референтною ціною часткового відшкодування.

(7)

ІІІ. Положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну

1. Реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну (далі — Реєстр цін) ведеться МОЗ України на паперових носіях та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ України (http://www.moz.gov.ua) за формою, наведеною у Додатку 1 до цього Порядку.

2. Оновлення Реєстру здійснюється 2 рази на рік станом на 01 лютого та 01 серпня поточного року.

3. У разі зміни протягом поточного місяця середньомісячного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком, більше ніж на 5 відсотків, референтні ціни препаратів інсуліну іноземного виробництва підлягають коригуванню МОЗ та внесенню до Реєстру до 10 числа наступного місяця.

4. При веденні Реєстру допускаються виправлення технічного характеру, які вносяться на підставі наказу МОЗ України.

5. Виключення з Реєстру відомостей здійснюється у зв’язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб.

В.о. начальника Управління фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної продукції
Т. Лясковський

Додаток 1

до Порядку розрахунку референтних цін

(цін відшкодування) на препарати інсуліну

№ з/п Міжнародна непатентована назва Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість ОД інсуліну у споживчій упаковці (флаконі/картриджі/шприц-ручці) Найменування виробника, країна Код АТХ Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Вид відшкодування Референтна ціна за МО Референтна ціна (ціна повного відшкодування Референтна ціна (ціна часткового відшкодування) Сума доплати (співплатежу)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Додаток 2

до Порядку розрахунку референтних цін

(цін відшкодування) на препарати інсуліну

Офіційні джерела
уповноважених державних органів у референтних країнах

Країна Офіційні джерела уповноважених державних органів Уповноважені державні органи Зареєстровані ціни у референтних країнах, національна валюта Періодичність оновлення даних
РеспублікаБолгарія http://www.ncpr.bg/bg/(Регистри — Приложение 4) Національна рада з питань ціноутворення та відшкодування лікарських засобів Заявлена ціна виробника, болгарські леви Дані оновлюються один раз на два тижні
РеспублікаМолдова http://www.amed.md/index.php(Каталог цен) Агенство медикаментів Молдови Ціна виробника (exworks), молдовські леї Дані оновлюються один раз на два тижні
РеспублікаПольща http://www.mz.gov.pl(Leki, Refundacja)(lista lekow refundowanych obwieszczenia ministra zdrowia, -OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA (звітна дата), Zalacznik do obwieszczenia.xls) Міністерство охорони здоров’я Республіки Польща Офіційна ціна продажу, польські злоті Дані затверджуються щороку, при цьому доповнюються один раз на два місяці
Словацька Республіка http://www.health.gov.sk(Domov » Kategorizácia a cenotvorba » Zoznamy úradne určených cien) Міністерство охорони здоров’я Словацької Республіки Офіційно визначена ціна, євро Дані оновлюються щомісяця
Чеська Республіка http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenychze-zdrav-pojisteni(Úvod/SÚKL/Úřední deska/Přehledy cen a úhrad léčiv/Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění) Державний інститут з контролю за лікарськими засобами Ціна виробника (exfactory), чеські крони Дані оновлюються щодекади
Латвійська Республіка http://vec.gov.lv/lv/kompensejamiemedikamenti/kompensejamo-zalu-saraksts(Kompensejamo zalu A un B saraksts no (звітна дата)) Національна служба охорони здоров’я Латвії Референтна ціна, євро Дані оновлюється один раз на півроку
Угорщина http://www.oep.hu(Szakmának/Gyógyszer / Gyógyászati segédeszköz / Gyógyfürdő támogatások/Egészségügyi vállalkozásoknak/Publikus Gyógyszertörzs (PUPHA)/Archívum, файл — Publikus gyógyszertörzs — Lakossági tájékoztató) Національний фонд охорони здоров’я Угорщини Ціна виробника (exfactory), угорські форинти Дані оновлюються щомісяця
Республіка Сербія* http://www.rfzo.rs(Почетна страна/Осигурана лица/Лекови/Листа лекова/Листе А) Республіканський фонд охорони здоров’я Сербії Оптова вартість, сербський динар (крос-курс через євро) Дані оновлюються регулярно
*Оптова націнка в Сербії становить 6% (джерело: http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=137 (Уредбе 2008 — 2012, Уредба о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт новембар 2012).

Оптово-відпускна ціна виробника розраховується шляхом вирахування зазначеної вище націнки

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» Міністерством охорони здоров’я України розроблено проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну».

За попередніми розрахунками, шляхом моделювання передбачається підвищення економічної доступності препаратів інсуліну. Модель передбачає запровадження механізму зовнішнього реферування цін для оригінальних препаратів. Також запропонований Порядок розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну потенційно створює рівні умови для всіх учасників ринку, виробників, дистриб’юторів, аптечних мереж.

Прийняття наказу дозволить виконати пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», а саме: запровадити відшкодування вартості препаратів інсуліну та забезпечити населення України доступними препаратами для лікування осіб, хворих на діабет.

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Метою проект наказу МОЗ України є виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту наказу МОЗ України.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Проектом наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку розрахунку референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну» передбачено затвердити порядок розрахунку референтних цін (цін відшкодування) з метою виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям цього наказу буде затверджено Порядок, за яким здійснюватиметься розрахунок для встановлення рівня референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та вестиметься реєстр цих цін, що дасть можливість забезпечити населення України, у тому числі і в сільській місцевості, доступними препаратами для лікування осіб, хворих на діабет.

6. Очікувані результати

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Зниження цін на препарати інсуліну, які будуть закуповуватися за кошти місцевих бюджетів Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Суб’єкти господарювання повинні будуть знизити ціни до рівнів, встановлених МОЗ України, розрахованих відповідно до Порядку, запропонованого цим проектом наказу Додаткові витрати суб’єктів господарювання не виникнуть
Сфера інтересів громадян
Забезпечення населення України, у тому числі і в сільські місцевості, препаратами інсуліну для лікування хворих на діабет Додаткові витрати громадян відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії проекту наказу необмежений, але доти, доки не будуть внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений проект наказу.

8. Прогнозні значення показників результативності

Надходження коштів до державних та місцевих бюджетів від дії регуляторного акта не передбачається.

1) кількість суб’єктів господарювання та або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, — дія цього проекту наказу поширюватиметься на усі суб’єкти господарювання, які є виробниками та дистриб’юторами препаратів інсуліну, а також суб’єкти господарювання, що забезпечують оптову реалізацію препаратів інсуліну;

2) не передбачається додаткових коштів і часу, що витрачатимуть суб’єкти господарювання та або фізичні особи, пов’язані з виконанням вимог акта;

3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та або фізичних осіб з основних положень акта — середній, оскільки проект наказу оприлюднено на офіційному сайті МОЗ України — http://www.moz.gov.ua.

Після прийняття проекту наказу він буде офіційно оприлюднений на сторінках веб-сайту Кабінету Міністрів України — http://www.kmu.gov.ua, на сайті Верховної Ради України, в Офіційному віснику України.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися за показниками результативності цього регуляторного акта.

Базове відстеження здійснюється до набрання чинності цим наказом шляхом опрацювання зауважень та пропозицій, висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження — буде здійснено через рік після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу показників результативності акта.

Міністр охорони здоров’я України
Олександр Квіташвілі
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті