Якісна освіта — запорука розвитку фармацевтичного самоврядування

У контексті усвідомлення важливого значення професії фармацевтичного працівника в суспільстві, фундаментальним і відкритим питанням залишається якість освіти фахівця. Адже окрім професійних інтересів вона впливає і на якість лікування та здоров’я пацієнта. Пріоритетним завданням ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» (далі — ГО «ВФП») є забезпечення якісної безперервної освіти аптечного працівника. Черговим заходом, який відбувся на базі кафедри організації й економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (далі — НМАПО), став семінар на тему «Фармацевтичне самоврядування — шлях до побудови вітчизняного законодавства у сфері охорони здоров’я відповідно до норм міжнародних стандартів». У ході зустрічі обговорювалися основні завдання ГО «ВФП» та законопроект «Про фармацевтичне самоврядування», активну участь в якій взяли науково-педагогічні працівники медико-профілактичного і фармацевтичного факультетів, а саме кафедр організації економіки фармації; фармацевтичної технології і біофармації, контролю якості і стандартизації лікарських засобів, промислової і клінічної фармації та клінічної фармакології а також представники ГО «ВФП», ТОВ «МОРІОН», працівники аптечних закладів різної форми власності Київської та Чернігівської областей.

Після привітання Миколи Пономаренка, доктора фармацевтичних наук, професора, завідувача кафедри організації економіки фармації НМАПО, та Віктора Трохимчука, професора, декана медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, Олег Клімов, голова ГО «ВФП», розповів про головну мету створення професійної громадської організації. Зокрема, він зазначив, що ГО «ВФП» — це добровільне об’єднання громадян для спільної реалізації інтересів та прав на основі єдиної ознаки — наявності фармацевтичної освіти, незалежно від місця основної роботи фахівця. Він зазначив, що в заснуванні ГО «ВФП» взяли участь виключно особи з вищою фармацевтичною освітою, багаторічним досвідом роботи в різних сферах, а саме представники науки, освіти, практичної фармації (аптечних закладів різної форми власності) та ін. До складу членів правління ГО «ВФП» входять 5 керівників інших громадських фармацевтичних асоціацій.

Голова ГО «ВФП» повідомив, що у вересні поточного року на засіданні членів ради Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation — FIP), під час 75-го Світового конгресу фармацевтів та фармацевтичних наук (Дюссельдорф, Німеччина), ГО «ВФП» була прийнята до лав FIP у статусі організаційного члена. Завдяки вступу ГО «ВФП» до FIP Україна отримала доступ до методологічної допомоги експертів FIP, в тому числі в підвищенні статусу фармацевтичного працівника, відновленні його ролі у лікувальному процесі, підвищенні якості надання фармацевтичної допомоги тощо. Також О. Клімов повідомив, що у Варшаві за участю першого секретаря Посольства України в Польщі було підписано Меморандум про співпрацю між Національною аптечною палатою (Naczelna Izba Aptekarska) та ГО «ВФП». Наразі громадська організація перебуває в процесі створення робочої групи з представників фармацевтичної громади України (фахівців навчального процесу, студентства, науки та практичної фармації) по співпраці з іноземними фармацевтичними професійними асоціаціями.


Хоча сьогодні в Україні зареєстровано багато фармацевтичних громадських організацій, на жаль, вони не вирішують проблемних питань на державному рівні. З огляду на це, фахівцями Полтавського юридичного університету Національної юридичної академії ім. Ярослава Муд­рого був розроблений законопроект «Про фармацевтичне самоврядування». Документ підготовлений з метою сприяння розвит­кові фармацевтичного сектору України, зокрема аптечної діяльності, його інтеграції у світову систему фармацевтичної діяльності, формування сучасної інфраструктури, створення сприятливих умов для ведення аптечної діяльності, захисту соціальних та інших інтересів фармацевтичних працівників та пацієнта.

Крім того, О. Клімов зазначив, що запровадження фармацевтичного самоврядування в Україні докорінно змінить думку суспільства щодо аптечних закладів та фахівців, які працюють в них, — аптеки реально стануть закладами охорони здоров’я, а фармацевтичний працівник — партнером здоров’я пацієнта.

Також спікер розповів про проект, який планується найближчим часом реалізувати в якості експерименту в аптечній мережі «Пані Аптека» із впровадження фармацевтичної опіки. У рамках такого експерименту працівник аптеки буде мати можливість підвищувати свій професійний рівень знань за допомогою різноманітних форм дистанційного навчання.

Оксана Євдокимова, представник компанії «Тімсофт», зазначила, що єдиний реєстр фармацевтичних працівників України (далі — ЄРФПУ) створений за ініціативою ГО «ВФП» з метою організації навчання, атестації та підвищення кваліфікації фармацевтичних працівників, зокрема за допомогою дистанційної форми навчання, та захисту інтересів, запрошення до участі в конференціях тощо.

ЄРФПУ — це електрона база даних, яка чітко демонструє якість підготовки, рівень кваліфікації, стаж та інші характеристики фармацевтичних фахівців України незалежно від місця їх роботи та унеможливить наявність фальсифікованих дипломів фахівців, посвідчень про отримання кваліфікації тощо. О. Євдокимова підкреслила, що реєстр — не просто база даних, а живий організм, що передбачає постійний зв’язок з кожним членом ГО «ВФП» через персональний кабінет та перевірку персональних даних за згодою фармацевтичного фахівця.

У ході обговорення законопроекту Наталія Ветютнева, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО, зазначила, що на кафедрі була створена робоча група, яка надала свої пропозиції. Вона акцентувала увагу на необхідності узгодження взаємовідносин між галуззю охорони здоров’я, а також освітою, та окремими підрозділами, в тому числі і фармацевтичного сектору.

Сергій Убогов, доцент кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО, підтримав актуальність запровадження фармацевтичного самоврядування. За його словами, необхідно більш чітко визначити критерії та завдання професійної самоврядної організації, перелік повноважень, якими буде наділена така організація, внести визначення окремих термінів, які використовуються в законопроекті, зокрема, фармацевтична діяльність, практика, опіка тощо.

Слід зазначити, що детальні пропозиції співробітників кафедр фармацевтичного факультету НМАПО були передані голові ГО «ВФП» для ознайомлення та внесення до законопроекту.

Сергій Варнавський, генеральний директор КП «Ліки України», зауважив, що практично неможливо в законопроекті конкретизувати окремі поняття, це можна бути зробити за допомогою окремих підзаконних актів. «На сьогодні необхідно дати можливість створити самоврядну фармацевтичну організацію», — наголосив С. Варнавський. Він підкреслив, що такою самоврядною організацією може стати будь-яка громадська організація, яка відповідатиме двом вимогам: наявність представництва в кожній області та членство виключно фізичних осіб із фармацевтичною освітою. Такі вимоги створені задля унеможливлення лобіювання інтересів юридичних осіб, представників бізнесу і т.д. Така організація обиратиметься Кабінетом Міністрів України на конкурсних засадах, вона має відповідати вимогам законопроекту і на неї згодом будуть покладені відповідні повноваження.

«Необхідно насамперед визначити та захистити інтереси саме професії фармацевта, який в результаті буде відстоювати інтереси пацієнта», — наголосив спікер, додавши, що активна діяльність ГО «ВФП» впродовж року спрямована на захист інтересів як фармацевтичного працівника, так і пацієнта від надання неякісної фармацевтичної послуги.

Важливим кроком, за словами С. Варнавського, задля запровадження місцевого самоврядування є створення розгалуженої мережі відокремлених підрозділів ГО «ВФП» в усіх регіонах України, відкриттям яких вже активно займається голова громадської організації, зокрема в Чернігівській, Черкаській та Чернівецькій областях.

М. Пономаренко підтримав необхідність розробки та прийняття законопроекту щодо фармацевтичного самоврядування та наголосив на важливості визначення функцій, які держава делегує самоврядній професійній організації. Науковець схвалив прийняття ГО «ВФП» в якості організаційного члена FIP, зазначивши, що це допоможе консолідувати діяльність всіх учасників фармацевтичної галузі, в тому числі представників науково-навчальних закладів, з урахуванням європейських норм та досвіду.

Після завершення міжкафед­рального семінару учасниками медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО було підготовлено звернення до Верховної Ради України.

Слід зазначити, що всі виступаючі підтримали необхідність впровадження фармацевтичного самоврядування в суспільних відносинах фармацевтичних працівників України. Було зазначено, що метою професійного фармацевтичного самоврядування є об’єднання на професійній основі зусиль фармацевтичних працівників для ефективного вирішення професійних завдань, сприяння підвищенню їх професійного рівня, надання методичної допомоги, представництво професійних інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах, а також захисту інтересів фізичних та юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних або неетичних дій фармацевтичних працівників при виконанні службових обов’язків.

Перспективними напрямками співпраці співробітників НМАПО з ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» визначено наступне:

  • побудова соціально-етичних норм поведінки серед учасників фармацевтичного ринку;
  • залучення професійних громадських організацій до участі в роботі державних комісій з атестації випускників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, а саме провізорів і фармацевтів, розробки навчальних програм в системі післядипломної освіти, впровадження кваліфікаційних стандартів для фармацевтичних працівників;
  • створення передумов для запровадження системи безперебійного дистанційного навчання протягом всього життя провізорів і фармацевтів з метою надання якісних фармацевтичних послуг;
  • підняття на належний суспільний та державний рівень ролі фармацевтичного працівника як працівника професії публічної довіри;
  • закріплення права фармацевтичної спільноти вирішувати питання стосовно організації діяльності, персональної відповідальності фармацевтичного працівника перед пацієнтом та суспільством.

Крім того, учасники семінару підтримали звернення до Верховної Ради України стосовно важливості прийняття законопроекту «Про фармацевтичне самоврядування». Побажаємо подальшої плідної співпраці ГО «ВФП» з навчальними закладами.

Редакція «Щотижневика АПТЕКА» й надалі продовжуватиме інформувати читачів про діяльність ГО «ВФП».

Далі буде…

Євгенія Бочерикова, фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті