Проект Закону України «Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про рекламу»

ПОВІДОМЛЕННЯ

На публічне обговорення виноситься проект Закону України «Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про рекламу» (далі — проект закону).

Проект закону розроблено на  виконання п. 7.1 доручення Кабінету Міністрів України від 07.08.2007 р. № 34268/0/1-07 та спрямовано на удосконалення законодавства стосовно контролю за рекламою лікарських засобів, а саме впровадження правового механізму, спрямованого на збалансування механізму захисту суспільної моралі з правилами функціонування рекламного ринку та впровадження цілісної системи державного управління рекламою з боку центральних органів виконавчої влади в  галузі охорони здоров’я.

Проект закону, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщені на сайті Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення — www.dslz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати у письмовому або електронному вигляді за адресами:

03115, Київ, просп. Перемоги, 120, тел.: (044) 424-12-30, tolkacheva@dslz.gov.ua — Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення;

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, mail@dkrp.gov.ua — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про рекламу»

1. Обгрунтування необхідності прийняття постанови

Проект Закону розроблено на  виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.08.2007 р. № 34268/0/1-07 (щодо виконання п. 7.1 Протокольного рішення від 07.08.2007 р. № 34268/0/1-07) та спрямовано на удосконалення законодавства стосовно контролю за рекламою лікарських засобів, а також збалансування механізму захисту суспільної моралі з правилами функціонування рекламного ринку. Актуальність означеної теми спричинена порушенням чинного законодавства, у тому числі і Законів України «Про лікарські засоби», «Про рекламу», «Про захист прав споживачів» та відсутністю в Україні цілісної системи державного управління рекламою з боку органів виконавчої державної влади. Проблема агресивної і не завжди добросовісної реклами лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації вимагає вирішення на законодавчому рівні.

Сьогодні в Україні, незважаючи на прийняття відповідно до ст. 27 Закону України «Про рекламу», «Порядку накладання штрафів за порушення законодавства про рекламу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 693 стан соціального захисту споживачів реклами лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації неможна вважати задовільним.

Створена тимчасова міжвідомча комісія з питань реклами лікарських засобів, лікувальної косметики, медичної техніки, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок (далі — медична продукція та медичні послуги), яка затверджена спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.03.2006 р. № 139/84 «Про взаємодію між Міністерством охорони здоров’я України та Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики». Тимчасова міжвідомча комісія була створена як консультативно-дорадчий орган для нормативного врегулювання питань реклами медичної продукції та медичних послуг. Нажаль нині до комісії не звернувся жоден рекламодавець, що говорить про дуже низькій рівень відповідальності за зміст інформації, яку він доносить до споживача. Інформаційний зміст реклами, незалежно від її форми, повинен базуватися на науково обгрунтованих матеріалах. Реклама лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації є одним з напрямків інформаційного забезпечення стабільного ринку медичної продукції та медичних послуг і повинна відповідати правовим актам України та міжнародним принципам у сфері охорони здоров’я з метою гарантії їх ефективності, безпечності та якості.

У більшості цивілізованих країн існують і, головне, ефективно діють закони, що регламентують рекламу препаратів. Так на  території країн ЄС суворо заборонено використовувати в рекламі образ медичного працівника, давати інформацію про обов’язковий позитивний ефект від прийому конкретних ліків (застосування приладу), а також орієнтувати їх рекламу безпосередньо на дитячу аудиторію.

У нас в країні все навпаки. На  телебаченні люди в білих халатах з ранку до вечора пропонують численні засоби практично від усіх хвороб, аж до лікування від алкоголізму і наркоманії, з негайним позитивним ефектом.

На нашу думку, ця проблема може бути вирішена завдяки посиленню регулюючого впливу на рекламодавців центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я або уповноваженим ним органом, згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, Міністерство охорони здоров’я України пропонує п. 13 ст. 21 Закону України «Про рекламу» викласти в такій редакції: «13. Забороняється розповсюдження та розміщення реклами лікарських засобів, виробів медичних, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації без погодження її змісту з центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноваженим ним органом, згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України».

Безумовно, цей крок — лише початок великої та важливої роботи, метою якої є забезпечення соціальних гарантій для населення України, коли споживачі зможуть отримати гарантований рівень якісної та правдивої реклами лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, яка буде спрямована на заохочення раціонального використання лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, представлятиме їх об’єктивно, без перебільшення позитивних особливостей.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою законопроекту є врегулювання процесу узгодження інформації, яка міститься у рекламі лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації. Завданням законопроекту є впровадження правового механізму, спрямованого на  збалансування механізму захисту суспільної моралі з правилами функціонування рекламного ринку та впровадження цілісної системи державного управління рекламою з боку центральних органів виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноваженого ним органу.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Закони України «Про рекламу», «Про лікарські засоби», «Про захист прав споживачів».

Реалізація законопроекту потребує розробки та затвердження Кабінетом Міністрів України порядку погодження змісту реклами з центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу» погоджено без зауважень Міністерством праці та соціальної політики України і Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики, погоджено із зауваженнями, які враховані Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва відмовив у погодженні проекту закону.

Міністерством юстиції України надано висновок за результатами правової експертизи проекту закону.

6. Регіональний аспект

Проект закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу» було оприлюднено на сайтах Міністерства охорони здоров’я України — www.moz.gov.ua та Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення — www.dslz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймалися до 21.01.2008 р. у письмовому або електронному вигляді за адресами Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Проект закону погоджено без зауважень Міністерством праці та соціальної політики України та Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики, погоджено із зауваженнями, які враховані Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва відмовив у погодженні проекту Закону. Міністерством юстиції України надано висновок за результатами правової експертизи проекту Закону.

8. Очікувані результати

Прийняття запропонованого проекту закону дозволить врегулювати процес узгодження інформації, яка подається у рекламі лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, значно підвищить рівень захисту прав споживачів та матиме позитивні наслідки у сфері безпеки громадян перед недобросовісною рекламою продукції, лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації.

Міністр охорони здоров’я України В.М. Князевичо

Проект
«_____»____________2008 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до статті 21
Закону України «Про рекламу»

Верховна Рада України постановляє:

1. Доповнити ст. 21 Закону України «Про рекламу» після частини 12 новою частиною такого змісту:

«13. Забороняється реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації без погодження змісту такої реклами на безоплатній основі із спеціально уповноваженими центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я».

У зв’язку з цим частину 13 вважати частиною 14.

2. Цей закон набуває чинності через 3 місяці з дня його опублікування.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті