Витяг із Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 № 835-VI

(розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України www.rada.gov.ua)

тис.грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

2300000

 

Міністерство охорони здоров’я України

4 074 510,7

4 023 889,3

1 312 271,5

120 098,1

50 621,4

1 471 407,5

1 318 524,0

174 563,6

40 083,8

152 883,5

5 545 918,2

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров’я України

4 023 383,7

3 972 762,3

1 277 910,3

120 098,1

50 621,4

1 462 791,7

1 310 249,2

174 563,6

39 984,8

152 542,5

5 486 175,4

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я

19 935,8

19 935,8

13 637,6

969,5

 

4 414,1

4 324,1

1 223,2

235,2

90,0

24 349,9

2301020

0140

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини

12 305,4

     

12 305,4

         

12 305,4

2301050

0750

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров’я

37 316,0

     

37 316,0

18 055,9

     

18 055,9

55 371,9

2301060

0750

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини

92,3

92,3

 

59,6

           

92,3

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації

521 733,2

521 733,2

     

863 889,1

812 729,2

   

51 159,9

1 385 622,3

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я

86 810,6

86 810,6

57 793,2

2 631,6

 

34 551,5

32 907,5

15 004,3

3 233,6

1 644,0

121 362,1

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

615,3

615,3

451,5

             

615,3

2301100

0731

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості

55 788,3

55 788,3

33 598,8

3 202,5

 

11 712,6

10 482,6

4 729,0

513,2

1 230,0

67 500,9

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я

436 947,3

436 947,3

231 828,0

38 545,0

 

26 737,2

21 970,9

6 664,2

1 087,6

4 766,3

463 684,5

2301120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

2 642,9

2 642,9

     

6 795,2

6 683,2

   

112,0

9 438,1

2301130

0763

Стипендії Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров’я

924,0

924,0

               

924,0

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України

195 371,2

195 371,2

83 136,4

11 791,4

 

8 778,3

7 445,4

2 746,7

448,6

1 332,9

204 149,5

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз

154 321,7

154 321,7

54 390,5

17 877,8

 

13 909,6

12 874,8

2 318,5

2 141,6

1 034,8

168 231,3

2301190

0734

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

116 560,1

116 560,1

46 295,4

13 846,6

 

38 406,6

30 808,8

4 390,4

4 486,4

7 597,8

154 966,7

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я

23 431,4

23 431,4

15 617,4

1 130,9

 

4 017,9

3 693,5

1 671,0

34,9

324,4

27 449,3

2301230

0723

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах

24 477,3

24 477,3

15 372,0

1 474,2

 

7 244,4

6 458,1

3 264,9

265,6

786,3

31 721,7

2301250

0740

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи

1 015 617,3

1 015 617,3

710 049,7

28 181,7

 

411 828,3

359 458,1

132 453,6

27 472,4

52 370,2

1 427 445,6

2301260

0740

Заходи по боротьбі з епідеміями

500,0

     

500,0

         

500,0

2301270

0740

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

237 738,3

237 738,3

               

237 738,3

2301310

0763

Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин

30 821,3

30 821,3

               

30 821,3

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я

13 774,3

13 774,3

8 993,1

179,7

 

20,0

17,0

6,0

 

3,0

13 794,3

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

7 866,6

7 866,6

               

7 866,6

2301370

0763

Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих

539 648,0

539 648,0

               

539 648,0

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

341 298,0

341 298,0

               

341 298,0

2301410

0825

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки

5 389,3

5 389,3

3 815,4

66,5

 

160,0

130,0

30,0

4,0

30,0

5 549,3

2301420

0826

Збереження та популяризація історії медицини

4 202,1

4 202,1

2 931,3

141,1

 

271,0

266,0

61,8

61,7

5,0

4 473,1

2301440

0763

Заходи з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу

500,0

500,0

               

500,0

2301450

0763

Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету

15 000,0

15 000,0

               

15 000,0

2301480

0763

Компенсація виробникам додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів

75 200,0

75 200,0

               

75 200,0

2301520

0763

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

46 055,7

46 055,7

               

46 055,7

2301600

0763

Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу

500,0

     

500,0

12 000,0

     

12 000,0

12 500,0

2302000

 

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

51 127,0

51 127,0

34 361,2

   

8 615,8

8 274,8

 

99,0

341,0

59 742,8

2302010

0763

Керівництво та управління у сфері контролю за якістю лікарських засобів

51 127,0

51 127,0

34 361,2

   

8 615,8

8 274,8

 

99,0

341,0

59 742,8

6560000

 

Академія медичних наук України

808 631,2

620 811,8

245 731,6

34 440,3

187 819,4

53 316,0

17 991,3

1 969,9

3 523,4

35 324,7

861 947,2

6561000

 

Академія медичних наук України

808 631,2

620 811,8

245 731,6

34 440,3

187 819,4

53 316,0

17 991,3

1 969,9

3 523,4

35 324,7

861 947,2

6561020

0140

Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини

59 107,7

     

59 107,7

         

59 107,7

6561040

0750

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів

100 838,9

     

100 838,9

32 060,9

     

32 060,9

132 899,8

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України

598 476,0

598 476,0

239 738,9

33 950,0

 

21 134,7

17 870,9

1 920,4

3 517,7

3 263,8

619 610,7

6561070

0722

Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України

13 808,7

13 808,7

3 355,8

335,1

 

111,4

111,4

49,5

5,7

 

13 920,1

6561090

0750

Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України

8 414,4

8 414,4

2 636,9

64,3

 

9,0

9,0

     

8 423,4

6561100

0750

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Академії медичних наук України

185,5

112,7

 

90,9

72,8

         

185,5

6561110

0710

Закупівля сучасного медичного обладнання та інструментарію для Державної установи «Інститут отоларингології ім. професора О.С. Коломійченка»

2 800,0

     

2 800,0

         

2 800,0

6561870

0732

Капітальний ремонт операційного блоку та придбання обладнання Інституту хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова

25 000,0

     

25 000,0

         

25 000,0

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті