Проект постанови КМУ «Про запровадження механізму повного/часткового відшкодування лікарських засобів»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів».

Проектом постанови передбачається запровадження відшкодування вартості лікарських засобів (за відповідним переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів), для груп населення, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», з додатковим включенням дітей та підлітків віком до 17 років включно.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: [email protected], Лясковський Тарас Михайлович; [email protected], Думенко Тетяна Михайлівна; [email protected], Гріценко Олександр Володимирович

Контактний телефон 200-06-68.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Основним викликом сьогодення є низька економічна доступність лікарських засобів, що складається з багатьох причин, в тому числі девальвація національної валюти, зменшення обсягів фінансування системи охорони, висока вартість лікарських засобів та інші.

На даний час питання забезпечення економічної доступності окремим групам населення передбачено нормою постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». У чинній редакції постанови до переліку хвороб, пацієнти з якими підлягають пільговому забезпеченню лікарськими засобами, включено і такі, що забезпечуються за кошти державних програм.

Враховуючи обмежене фінансування необхідно оптимізувати перелік лікарських засобів для відшкодування, сфокусувавшись на першочерговому забезпеченні основними (життєвонеобхідними) лікарськими засобами. З цією метою пропонується перелік лікарських засобів для відшкодування, сформований на основі 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів» передбачається запровадження відшкодування вартості лікарських засобів, для груп населення, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», з додатковим включенням дітей та підлітків віком до 17 років включно.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета проекту постанови – запровадження механізму повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, перелік міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії яких відповідає переліку міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії лікарських засобів з 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ, аптечним закладам.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб’єктів господарювання.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики, Державною службою розвитку підприємництва, Антимонопольним комітетом та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не потребує погодження з обласними та Київською міською державними адміністраціями.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua ).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Прийняття проекту постанови дозволить запровадити механізм повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці України.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить

1. Проект постанови є регуляторним актом. Прийняття проекту постанови дозволить запровадити механізм повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, перелік міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії яких відповідає переліку міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії лікарських засобів з 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ, аптечним закладам.

2. Підвищити доступність лікарських засобів для різних верст населення.

В.о. Міністра В. Шафранський

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

МОЗ України 02.07.2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про запровадження механізму повного/часткового відшкодування вартості лікарських засобів

Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо запровадження з 1 жовтня 2016 р. повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, відповідно до порядку повного та часткового відшкодування вартості лікарських засобів (додається).

2. Установити, що:

1) дія постанови поширюється на зареєстровані в Україні лікарські засоби, перелік міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії яких відповідає переліку міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії лікарських засобів з 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ (далі – Лікарські засоби для відшкодування);

2) ціни на Лікарські засоби для відшкодування не підлягають державному регулюванню, яке здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008р. №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

3)– Лікарські засоби для відшкодування виписуються на рецептурних бланках за формою 1 із зазначенням міжнародної непатентованої назви та виду відшкодування (повне або часткове).

4. Затвердити:

1)  порядок повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів;

2) перелік лікарських засобів для відшкодування.

4. Установити на Лікарські засоби для відшкодування постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни.

5. Міністерству охорони здоров’я за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цієї постанови затвердити порядок розрахунку референтних цін Лікарських засобів для відшкодування (цін відшкодування);

у місячний строк з дня набрання чинності порядку розрахунку референтних цін лікарських засобів (цін відшкодування) установити та оприлюднити референтні ціни (ціни відшкодування) Лікарських засобів для відшкодування.

2)  забезпечити разом з Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською держадміністраціями здійснення організаційних заходів для реалізації повного / часткового відшкодування вартості Лікарських засобів для відшкодування в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності, зокрема шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед медичних та фармацевтичних працівників щодо генеричної заміни лікарських засобів, виписки рецептів та відпуску лікарських засобів у аптечній мережі;

3) здійснювати контроль за реалізацією повного / часткового відшкодування вартості Лікарських засобів для відшкодування та інформування Кабінету Міністрів України про стан справ.

6. Державній службі з лікарських засобів:

1) поінформувати виробників Лікарських засобів для відшкодування та аптечні заклади про запровадження повного / часткового відшкодування вартості Лікарських засобів для відшкодування;

2) забезпечити здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва Лікарських засобів для відшкодування, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, встановлених цією постановою вимог щодо рівня референтних цін (цін відшкодування) на Лікарські засоби для відшкодування та їх наявністю в аптечній мережі.

7. Обсяги фінансування для запровадження повного / часткового відшкодування вартості Лікарських засобів для відшкодування забезпечити за рахунок субвенції з державного бюджету/коштів місцевого бюджету.

8. Міністерству охорони здоров’я та Міністерству соціальної політики внести зміни до Переліку категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»), наведені у додатку до цією постанови.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

ПОРЯДОК

повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів

1. Цей Порядок визначає механізм повного / часткового відшкодуваннявартості лікарських засобів, перелік яких визначено цією постановою, суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі — суб’єкти господарювання).

Повне / часткове відшкодування вартості лікарських засобів, перелік яких визначено цією постановою, здійснюється на рівні затвердженої МОЗ референтної ціни (ціни відшкодування) на лікарський засіб.

2. Відпуск лікарських засобів, перелік яких визначено цією постановою,здійснюєтьсясуб’єктамигосподарювання, перелік яких визначаєтьсяструктурними підрозділами з питань охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або розпорядниками коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети згідно із законодавством, на рівних умовах, відповідно до укладених договорів, на підставі рецептів на лікарські засоби, перелік яких визначено цією постановою, виписаних закладами охорони здоров’я за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках форми № 1 (далі — рецепти).

Строк дії рецепту становить 30 календарних днів з моменту його видачі, крім випадків, передбачених законодавством, та зберігається у суб’єкта господарювання протягом трьох років починаючи з 1 січня наступного року.

3. Повне / часткове відшкодування здійснюється відповідно до переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», а також дітям віком до 17 років включно.

Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби, перелік яких визначено цією постановою, за рецептами лікарів відпускаються на пільгових умовах (часткове відшкодування),сплачують суб’єктугосподарювання різницю між референтною ціною повного відшкодування та референтною ціною часткового відшкодування лікарських засобів.

4. Суб’єкт господарювання щомісяця складає звіт про лікарські засоби, перелік яких визначено цією постановою, та відпущені за референтними цінами (цінами повного / часткового відшкодуванням), в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна непатентована та торговельна назви, сила дії, форма випуску, кількість відпущених упаковок, референтна ціна повного або часткового відшкодування, найменування закладу охорони здоров’я, та сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період.

Суб’єкт господарювання подає звіт про відпущені за референтними цінами (цінами повного / часткового відшкодуванням) лікарські засоби, перелік яких визначено цією постановою, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця розпорядникам коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства, для здійснення цільових видатків місцевих бюджетів на пільгове забезпечення населення, визначених рішеннями про такі видатки відповідно до законодавства, для відшкодування суб’єктові господарювання зазначеної в реєстрі суми протягом 15 днів з дня отримання звіту.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

Перелік лікарських засобів для відшкодування

№ з/п Міжнародна непатентована назва
 1. Азатіоприн (Azathioprine)
 2. Аміодарон (Amiodarone)
 3. Амітриптилін (Amitriptyline)
 4. Амлодипін (Amlodipine)
 5. Ацетилсаліцилова кислота (Аcetylsalicylic acid)
 6. Беклометазон (Beclometasone)
 7. Бензатину бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin)
 8. Бензоїлу пероксид (Benzoyl peroxide)
 9. Бетаметазон (Betamethasone)
 10. Біперидин (Biperiden)
 11. Бісопролол (Bisoprolol)
 12. Будесонід (Budesonide)
 13. Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)
 14. Верапаміл (Verapamil)
 15. Галоперидол (Haloperidol)
 16. Гепарин натрій (Heparin sodium)
17. Гідралазин (Hydralazine)
 18. Гідрокортизон (Hydrocortisone)
 19. Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)
 20. Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine)
 21. Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)
 22. Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)
 23. Гліклазид (Gliclazide)
 24. Дапсон (Dapsone)
 25. Дексаметазон (Dexamethasone)
 26. Десмопресин (Desmopressin)
 27. Дефероксамін (Deferoxamine)
 28. Дигоксин (Digoxin)
 29. Діазепам (Diazepam)
 30. Доксициклін (Doxycycline)
 31. Допамін (Dopamin)
 32. Дьоготь (Coal tar)
 33. Еналаприл (Enalapril)
 34. Епінефрин/Адреналін (Epinephrine /Adrenaline)
 35. Еритроміцин (Erythromycin)
 36. Етосуксимід (Ethosuximide)
 37. Заліза сіль (Ferrous salt)
 38. Заліза сіль+Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid)
 39. Ібупрофен (Ibuprofen)
 40. Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
 41. Іпратропію бромід (Ipratropium bromide)
 42. Каламін (Calamine)
 43. Калію перманганат (Potassium permanganate)
 44. Карбамазепін (Carbamazepin)
 45. Клозапін (Qozapine)
 46. Кломіпрамін (Clomipramine)
 47. Клопідогрель (Clopidogrel)
 48. Клофазимін (Clofazimine)
 49. Леводопа+ Карбідопа (Levodopa + Carbidopa)
 50. Левотироксин (Levothyroxine)
 51. Лідокаїн (Lidocaine)
 52. Літій (Lithium)
 53. Лоразепам (Lorazepam)
 54. Метадон (Methadone)
 55. Метилдопа (Methyldopa)
 56. Метотрексат (Methotrexate)
 57. Метформін (Metformin)
 58. Мідазолам (Midazolam)
 59. Міконазол (Miconazole)
 60. Мупіроцин (Mupirocin)
 61. Неостигмін (Neostigmine)
 62. Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
 63. Нітропрусид натрію (Sodium nitroprusside)
 64. Парацетамол (Paracetamol)
 65. Пеніциламін (Penicillamine)
 66. Піридостигмін (Pyridostigmine)
 67. Подофілотоксин (Podophyllum resin)
 68. Преднізолон (Prednisolone)
 69. Протаміну сульфат (Protamine sulfate)
 70. Рисперидон (Risperidone)
 71. Саліцилова кислота (Salicylic acid)
 72. Сальбутамол (Salbutamol)
 73. Сечовина (Urea)
 74. Симвастатин (Simvastatin)
 75. Спіронолактон (Spironolactone)
 76. Срібла сульфадіазин (Silver sulfadiazine)
 77. Сульфасалазин (Sulfasalazine)
 78. Тербінафін (Terbinafine)
 79. Транексамова кислота (Tranexamic acid)
 80. Фенітоїн (Phenytoin)
 81. Фенобарбітал (Phenobarbital)
 82. Фітоменадіон (Phytomenadione)
 83. Флудрокортизон (Fludrocortisone)
 84. Флуоксетин (Fluoxetine)
 85. Флуфеназин (Fluphenazine)
 86. Фолієва кислота (Folic acid)
 87. Фторурацил (Fluorouracil)
 88. Фуросемід (Furosemide)
 89. Хлорамфенікол (Chloramphenicol)
 90. Хлорохін (Chloroquine)
 91. Хлорпромазин (Chlorpromazine)
 92. Холекальциферол (Cholecalciferol)
 93. Цефтриаксон (Ceftriaxone)

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

Перелік категорій захворювань,

за лікування яких лікарські засоби повністю / частково відшкодовуються

Гематологічні захворювання, окрім онкогематологічних захворювань

Нецукровий діабет

Діабет 2 типу

Ревматизм

Ревматоїдний артрит

Пухирчатка

Системний гострий вовчак

Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри

Сифіліс

Лепра

Аддісонова хвороба

Шизофренія

Епілепсія

Психічні захворювання

Стан після операції протезування клапанів серця

Тяжкі форми бруцельозу

Дизентерія

Бронхіальна астма

Хвороба Бехтерєва

Міастенія

Хвороба Паркінсона

Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози

Гіпопаратиреоз

Серцево-судинні захворювання

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті