Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765»

19 Липня 2016 4:20 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» (далі — проект) розроблений Міністерством охорони здоров’я України на виконання частини п’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я з метою удосконалення механізму акредитації закладів охорони здоров’я усіх форм власності, а також для можливості ефективного використання результатів акредитації на шляху реалізації реформи медичного обслуговування.

У проекті постанови передбачається запровадження проведення першої акредитації не пізніше 1 року, передача на рівень акредитаційних комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій проведення акредитації, державної форми власності що надають первинну, вторинну, паліативну медичну допомогу.

Крім того, проектом постанови передбачається скорочення термінів розгляду документів, формування експертних груп та затвердження відповідних рішень.

Пропонується встановити залежність терміну дії сертифіката акредитації від отриманої категорії. Розширено перелік підстав для проведення позачергової акредитації, та скорочено перелік обов’язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров’я України за адресою — 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: inspektor@moz.gov.ua; (044) 254-04-11 Торовець Леонід Юрійович.

Проект постанови та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет http://www.moz.gov.ua.

Термін обговорення Проекту постанови становить один місяць з моменту його оприлюднення.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку акредитації
закладу охорони здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» (далі — проект) розроблений Міністерством охорони здоров’я України на виконання частини п’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я з метою удосконалення механізму акредитації закладів охорони здоров’я усіх форм власності, а також для можливості ефективного використання результатів акредитації на шляху реалізації реформи медичного обслуговування.

2. Мета і шляхи її досягнення

У проекті постанови передбачається запровадження проведення першої акредитації не пізніше 1 року, передача на рівень акредитаційних комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій проведення акредитації, державної форми власності що надають первинну, вторинну, паліативну медичну допомогу.

Крім того, проектом постанови передбачається скорочення термінів розгляду документів, формування експертних груп та затвердження відповідних рішень.

Пропонується встановити залежність терміну дії сертифіката акредитації від отриманої категорії. Розширено перелік підстав для проведення позачергової акредитації, та скорочено перелік обов’язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я.

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері:

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту постанови не потребує додаткових коштів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект потребує оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови потребує погодження з Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та підлягає погодженню з Державною регуляторною службою України.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» забезпечить виконання частини п’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, сприятиме удосконаленню процесу акредитації закладів охорони здоров’я усіх фори власності задля забезпечення ефективного і доступного медичного обслуговування населення.

В.о. Міністра охорони здоров’я України
В. Шафранський

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

МОЗ України 15.07.2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 61; 2013 р., № 2, ст. 40; 2015 р., № 44, ст. 1376; 2015, № 92, ст. 3120) виклавши його у новій редакції, що додаються.

Прем’єр-міністр України
В. Гройсман

«ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 липня 1997 р. № 765

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України)

ПОРЯДОК
акредитації закладу охорони здоров’я

1. Акредитація закладу охорони здоров’я (далі — акредитація) — це офіційна процедура визнання наявності у закладі охорони здоров’я умов для якісного медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Акредитації підлягають всі заклади охорони здоров’я (далі — заклади) незалежно від форми власності, крім аптечних, акредитація яких може здійснюватися на добровільних засадах.

Перша акредитація закладу проводиться не раніше 6 місяців та не пізніше 1 року від початку провадження діяльності.

Наступні акредитації проводяться у відповідності до терміну дії акредитаційного сертифіката.

У випадку тимчасового припинення діяльності акредитованим закладом на строк понад один рік його наступна акредитація проводиться у порядку, передбаченому абзацом другим цього пункту.

3. Акредитацію закладів, крім аптечних закладів, проводить Головна акредитаційна комісія, а акредитацію аптечних закладів — Головна комісія з акредитації аптечних закладів, що утворюються при МОЗ (далі — головні акредитаційні комісії), та акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — акредитаційні комісії).

4. Положення про головні акредитаційні комісії та типове положення про акредитаційні комісії затверджуються МОЗ.

5. Головна акредитаційна комісія при МОЗ проводить акредитацію закладів, що надають:

 • третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, всіх форм власності;
 • вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу приватної форми власності та ті, що входять до сфери управління МОЗ;
 • екстрену медичну допомогу, державної форм власності;
 • медичну реабілітацію, державної форми власності.
 • акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів (крім аптечних закладів), що надають:
 • первинну медичну допомогу та паліативну допомогу, всіх форм власності;
 • вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, комунальної та державної форми власності;
 • медичну реабілітацію, комунальної та приватної форми власності;
 • екстрену медичну допомогу, комунальної форм власності.

Головна комісія з акредитації аптечних закладів при МОЗ проводить акредитацію аптечних закладів усіх форм власності.

6. Для проходження акредитації заклад подає заяву про проведення акредитації (додаток 1) та документи згідно з переліком обов’язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації (додаток 2).

Відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія протягом 15 робочих днів з дня подання закладом заяви про проведення акредитації здійснює розгляд поданих закладом документів на предмет їх відповідності переліку, визначеному цим Порядком, та інформує заклад охорони здоров’я протягом 15 робочих щодо відповідності або невідповідності поданих документів.

У разі відповідності поданого пакету документів, відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія ї протягом 15 робочих днів формує експертні групи для проведення оцінки відповідності закладу стандартам акредитації (далі — експертна оцінка).

У разі невідповідності поданого пакету документів вимогам цієї Постанови, закладу надається можливість для усунення недоліків.

Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я затверджуються МОЗ.

Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я, Порядок проведення експертної оцінки, у тому числі позачергової експертної оцінки, відповідності закладу стандартам акредитації, а також положення про експерта відповідної головних акредитаційних комісій затверджуються МОЗ.

7. Результати проведеної експертної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації (далі — експертний висновок), в якому зазначаються пропозиції щодо акредитації закладу та присвоєння останньому на підставі затверджених МОЗ критеріїв акредитації відповідної акредитаційної категорії (друга, перша, вища), або відмови в акредитації.

8. На підставі розгляду експертного висновку відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія протягом 15 робочих днів приймає рішення про:

 • акредитацію закладу та присвоєння закладу певної акредитаційної категорії (друга на строк 2 роки, перша на строк 3 роки, вища на строк 5 років);
 • відмову в акредитації;
 • необхідність проведення у місячний строк повторної експертної оцінки у разі незгоди керівника закладу з експертним висновком після розгляду апеляції відповідною головною акредитаційною або акредитаційною комісією;
 • зниження акредитаційної категорії та/або зменшення терміну дії сертифіката акредитації у разі проведення позачергової акредитації;
 • анулювання сертифіката акредитації у разі відмови керівника від проведення позачергової акредитації;
 • переоформлення сертифіката акредитації;
 • видачу дубліката сертифіката акредитації;
 • анулювання сертифіката акредитації у разі анулювання ліцензії у сфері охорони здоров’я.

Відповідна Головна акредитаційна або акредитаційна комісія протягом 10 робочих днів інформує заклад про прийняте рішення.

9. Рішення головних акредитаційних комісій затверджуються наказом МОЗ.

Рішення акредитаційних комісій після погодження з Головною акредитаційною комісією при МОЗ затверджуються наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

10. У разі прийняття рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія безоплатно видає йому сертифікат акредитації (додаток 3).

Строк дії сертифікатів акредитації, виданих закладам охорони здоров’я, що провадять діяльність у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або які розташовані на лінії зіткнення, згідно з переліками, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655), продовжується на період проведення антитерористичної операції.

11. Протягом строку дії сертифіката акредитації заклад несе відповідальність за дотримання вимог законодавства у сфері охорони здоров’я та дотримуватися стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ.

12. Бланк сертифіката акредитації виготовляється на паперовому носії та підлягає постійному зберіганню у закладі.

13. Акредитовані заклади вносяться до реєстру акредитованих закладів, що ведеться МОЗ.

Акредитаційні комісії у порядку визначеному МОЗ подають до Головної акредитаційної комісії при МОЗ інформацію про акредитовані заклади.

14. У разі прийняття рішення про відмову в акредитації головна акредитаційна комісія або акредитаційна комісія повинна повідомити про це відповідний орган ліцензування протягом 10 робочих днів після затвердження зазначеного рішення.

Закладу, якому відмовлено в акредитації надається термін для усунення недоліків, що становить не менше 3 місяців, але не перевищує 1 року для подання заяви про проведення акредитації до відповідної Головною акредитаційної або акредитаційної комісії.

15. Позачергово акредитація може проводитись:

 • з ініціативи закладу з метою підвищення категорії, проте не раніше 6 місяців після затвердження МОЗ рішення про попередню акредитацію;
 • при повідомленні органу сертифікації стосовно невідповідності закладу системи управління якістю у сфері охорони здоров’я;
 • у разі створення відокремленого структурного підрозділу закладу, адреса якого не зазначена в сертифікаті акредитації;
 • за рішенням відповідної головної акредитаційної комісії — у випадках:
 • несвоєчасного і неякісного забезпечення надання медичної допомоги та/або провадження фармацевтичної діяльності закладом, недостовірного інформування закладу про свою діяльність, що виявлено за результатами проведення:
 • планової (позапланової) перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, у сфері охорони здоров’я;
 • клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування Клініко-експертною комісією.

За результатами проведеної позачергової акредитації головна акредитаційна комісія може прийняти одне з рішень, передбачених пунктом 8 цього Порядку.

У разі відмови закладу від проведення позачергової акредитації питання про продовження дії сертифікату акредитації вирішуються у відповідній головній акредитаційній комісії або акредитаційній комісії.

16. У разі анулювання ліцензії у сфері охорони здоров’я відповідна головна акредитаційна комісія, акредитаційні комісії приймають рішення про анулювання сертифіката акредитації.

Зазначені зміни вносяться до реєстру акредитованих закладів, що ведеться МОЗ.

У разі прийняття головною акредитаційною комісією рішення про анулювання сертифіката акредитації або зміни акредитаційної категорії раніше виданий закладу сертифікат анулюється з дати прийняття відповідного рішення.

17. У разі незгоди з експертним висновком керівник закладу будь-якої форми власності може подати протягом 10 робочих днів з дати ознайомлення з експертним висновком апеляцію до МОЗ з вимогою провести повторну експертну оцінку експертною групою у новому складі, або безпосередньо оскаржити експертний висновок у судовому порядку. Якщо керівник закладу не погоджується з експертним висновком, підготовленим за результатами повторної експертної оцінки, він може оскаржити його у судовому порядку.

18. Бланк сертифіката акредитації підлягає переоформленню у разі:

 • зміни назви закладу, якщо зміна назви не пов’язана з реорганізацією закладу;
 • зміни найменування суб’єкта господарювання, структурним підрозділом якого є заклад;
 • зміни адреси закладу, якщо така зміна пов’язана з перейменуванням населеного пункту, вулиці або зміною нумерації будинку.

У разі виникнення підстав для переоформлення сертифіката акредитації заклад подає відповідній головній акредитаційній або акредитаційній комісії заяву про переоформлення сертифіката акредитації (додаток 4), копію сертифіката акредитації, який підлягає переоформленню, та документи (їх копії, засвідчені керівником закладу), що підтверджують наявність підстав для переоформлення.

19. У разі втрати або пошкодження бланка сертифіката акредитації заклад подає відповідній головній акредитаційній або акредитаційній комісії заяву про видачу дубліката сертифіката акредитації (додаток 5).

Відповідна головна акредитаційна комісія або акредитаційна комісія видає закладу дублікат сертифіката акредитації та приймає рішення про анулювання бланка сертифіката акредитації, який було втрачено або пошкоджено.

20. Документи, на підставі яких проводиться акредитація закладу, зберігаються протягом терміну дії сертифіката акредитації у МОЗ або Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Додаток 1

до Порядку

ЗАЯВА
про проведення акредитації закладу охорони здоров’я

Заклад охорони здоров’я

Код згідно з ЄДРПОУ:

Форма власності

Адреса (адреси) закладу охорони здоров’я

телефон (телефакс)

в особі

(прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника закладу охорони здоров’я)

просить провести акредитацію відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я

№ з/п Найменування документа Кількість аркушів
1. Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку
2. Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами
3. Затверджена структура закладу
4. Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останній рік (за відповідною до типу закладу формою, затвердженою МОЗ)
5. Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки
6. Копії раніше виданих сертифікатів акредитації, якщо такі видавалися

«___»_____________ 20__ р. ____________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали керівника закладу)

М.П. (за наявності)

Додаток 2

до Порядку

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я

1. Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку.

2. Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

3. Затверджена структура закладу.

4. Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останній рік (за відповідною до типу закладу формою, затвердженою МОЗ).

5. Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки.

6. Копії раніше виданих сертифікатів акредитації, якщо такі видавалися.

Додаток 3

до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
СЕРТИФІКАТ АКРЕДИТАЦІЇ

______________________ категорія

(найменування комісії, що видала сертифікат)

(назва закладу охорони здоров’я)

(адреса(и) закладу охорони здоров’я)

(Код ЄДРПОУ)

Строк дії сертифіката з «___» _________ 20___ р. до «____» _________ 20___ р.

Дата та номер рішення про акредитацію закладу

(дата та номер наказу)

«____» ____________________ 20__ р.

(дата видачі сертифіката)

Голова комісії _______________ ______________

(підпис) (ім’я, прізвище)

Секретар комісії ______________ _____________

(підпис) (ім’я, прізвище)

М.П.

Додаток 4

до Порядку

ЗАЯВА
про переоформлення сертифіката акредитації

Заявник

(назва закладу охорони здоров’я)

Код згідно з ЄДРПОУ:

Адреса(и) закладу охорони здоров’я

_______________________ телефон (телефакс)

просить переоформити сертифікат акредитації серії ______ № ________*

строком дії до  ,

виданий

(назва закладу охорони здоров’я)

у зв’язку із зміною

_

з « »

на « »

Перелік документів, що додаються до заяви:

№ з/п Назва документа Кількість аркушів
1.
2.

«___»______________ 20__ р. ____________ _____________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали керівника закладу)

М.П. (за наявності)

* серія та номер сертифіката акредитаційного зазначається у випадках, коли рішення про його видачу було прийняте до набрання чинності цієї постанови.

Додаток 5

до Порядку

ЗАЯВА
про видачу дубліката сертифіката акредитації

Заявник

(назва закладу охорони здоров’я)

Код згідно з ЄДРПОУ:

Адреса(и) закладу охорони здоров’я

_______________________ телефон (телефакс)

просить видати дублікат сертифіката акредитації у зв’язку з

«___»______________ 20__ р. ____________ ____________________________________»

(підпис) (прізвище, ініціали керівника закладу)

М.П. (за наявності)

Порівняльна таблиця
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я»

 

Начальник Управління ліцензування та якості медичної допомоги
І. Слонецький

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765»

І. Визначення проблеми

Частина п’ята статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачає, що заклади охорони здоров’я підлягають акредитації у випадках та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Порядок акредитації закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 року № 1216).

Разом з тим, за результатами періодичного відстеження постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1216 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765», яке проводилось грудні 2015 року встановлено, що Порядок акредитації закладу охорони здоров’я потребує внесенню змін з метою удосконалення механізму акредитації закладів охорони здоров’я усіх форм власності, а також для можливості ефективного використання результатів акредитації на шляху реалізації реформи медичного обслуговування.

Таким чином, МОЗ України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765» (далі — проект), яким передбачається запровадження проведення першої акредитації не пізніше 1 року, передача на рівень акредитаційних комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій проведення акредитації, державної форми власності що надають первинну, вторинну, паліативну медичну допомогу.

Крім того, проектом постанови передбачається скорочення термінів розгляду документів, формування експертних груп та затвердження відповідних рішень.

Пропонується встановити залежність терміну дії сертифіката акредитації від отриманої категорії. Розширено перелік підстав для проведення позачергової акредитації, та скорочено перелік обов’язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я.

Водночас проект увійде в систему нормативно-правових актів, які запроваджують норми регуляторної політики у сфері охорони здоров’я та дозволить запровадити норми права.

Реалізація проекту акта вплине на:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання +

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою прийняття акта є удосконалення механізму акредитації закладів охорони здоров’я усіх форм власності, а також для можливості ефективного використання результатів акредитації на шляху реалізації реформи медичного обслуговування.

Зазначена мета досягається шляхом прийняття проекту.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.
Збереження ситуації, яка існує на цей час
За відсутності відповідних змін суб’єкти господарювання (юридичні особи), що здійснюють господарську діяльність у сфері охорони здоров’я, які створили заклад не зможуть підтвердити дотримання закладом охорони здоров’я галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, наявності у ньому умов для ефективного і доступного медичного обслуговування населення, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.Зазначене може призвести до ускладнення ситуації у технічному регулюванні в цій сфері. Таким чином, запровадження цієї альтернативи є недоцільним.
Альтернатива 2.
Прийняття Проекту наказу
Реалізація Проекту наказу дозволить удосконалити механізм акредитації закладів охорони здоров’я усіх форм власності, а також надасть можливість ефективного використання результатів акредитації на шляху реалізації реформи медичного обслуговування.Крім того, прийняття проекту забезпечить об’єктивну та належну оцінку встановлення якості надання медичної допомоги пацієнтам в закладах охорони здоров’я.

Інші способи, що не передбачають розроблення та затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.
Збереження ситуації, яка існує на цей час
Додаткові витрати держави на проведення акредитації закладу охорони здоров’я.
Альтернатива 2.
Прийняття Проекту наказу
Удосконалить механізм акредитації закладів охорони здоров’я усіх форм власності, а також надасть можливість ефективно використовувати результати акредитації. Зменшаться витрати держави

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.
Збереження ситуації, яка існує на цей час
Альтернатива 2.
Прийняття Проекту наказу
Надасть можливість на якісне надання медичної допомоги пацієнтам в закладах охорони здоров’я всіх форм власності.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.
Збереження ситуації, яка існує на цей час
Альтернатива 2.
Прийняття Проекту наказу
1) врегулюються права суб’єктів господарювання, які надають медичну допомогу пацієнтам;
2) скоротити термін розгляду документів, формування експертних груп та затвердження відповідних рішень щодо акредитації закладу охорони здоров’я.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за 4-бальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1.
Збереження ситуації, яка існує на цей час
1 За відсутності нормативно-правового акта не надасть ефективно досягнути поставленої мети.Це призведе до ускладнення ситуації щодо технічного регулювання в цій сфері.
Альтернатива 2.
Прийняття Проекту наказу
4 Удосконалить механізм акредитації закладів охорони здоров’я усіх форм власності, а також надасть можливість ефективного використання результатів акредитації на шляху реалізації реформи медичного обслуговування.Крім того, прийняття проекту забезпечить об’єктивну та належну оцінку встановлення якості надання медичної допомоги пацієнтам в закладах охорони здоров’я.
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1.
Збереження ситуації, яка існує на цей час
За відсутності відповідних змін суб’єкти господарювання (юридичні особи), що здійснюють господарську діяльність у сфері охорони здоров’я, які створили заклад не зможуть підтвердити дотримання закладом охорони здоров’я галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, наявності у ньому умов для ефективного і доступного медичного обслуговування населення, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.Зазначене може призвести до ускладнення ситуації у технічному регулюванні в цій сфері.
Альтернатива 2.
Прийняття Проекту наказу
Реалізація державної політики в сфері охорони здоров’я Зазначена мета досягається шляхом розроблення проекту
Рейтинг Аргументи щодо обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1.
Збереження ситуації, яка існує на цей час
Х Х
Альтернатива 2.
Прийняття Проекту наказу
У разі прийняття проекту акта буде:
1) збільшено термін дії акредитаційного сертифіката;
2) розширено перелік підстав для проведення позачергової акредитації, та скорочено перелік обов’язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я;
3) передача ряд повноважень на місцевий рівень.
Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблематики, є прийняття проекту.

Проектом пропонується затвердити Порядок акредитації закладів охорони здоров’я в новій редакції.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття проекту сприятиме удосконаленню акредитації закладів охорони здоров’я всіх форм власності.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності відповідно до законодавства. Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати в часі.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності запровадження регуляторного акта є кількість проведених акредитацій, присвоєних акредитаційних категорій, розглянутих заяв на проведення акредитації.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання — високий. Проект та цей аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у розділі «Громадське обговорення».

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим актом, але не пізніше дня з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись показники, наведені у попередньому розділі.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міністерством охорони здоров’я України.

В.о. Міністра охорони здоров’я України
В. Шафранський
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті