Постанова КМУ від 15.07.1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15.07.1997 р. № 765
«Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я»

З метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню України та відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок державної акредитації закладу охорони здоров’я, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я у двомісячний термін створити Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров’я України та забезпечити формування акредитаційних комісій при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Установити, що державну акредитацію фармацевтичних (аптечних) закладів проводять Головна акредитаційна комісія, що утворюється при Державному департаменті з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Перша акредитація закладу проводиться не пізніше ніж через два роки від початку здійснення діяльності.

3. Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити проведення державної акредитації всіх закладів охорони здоров’я до 2000 року.

Державному департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення провести протягом 2001 року акредитацію аптечних закладівфармацевтичних (аптечних) закладів.

31. Установити, що:

на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, перелік яких затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, акредитація закладу охорони здоров’я не проводиться протягом періоду тимчасової окупації, бойових дій та шести місяців з визначеної дати припинення бойових дій на відповідних територіях;

акредитаційний сертифікат закладів охорони здоров’я, строк дії якого закінчився у період воєнного стану або за три місяці до дня введення воєнного стану, продовжує діяти до завершення 12 місяців з визначеної дати припинення бойових дій на відповідних територіях, перелік яких затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

на період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров’я не проводиться;

акредитаційні сертифікати, строк дії яких закінчується в період дії воєнного стану або закінчився за три місяці до дня введення воєнного стану, продовжують діяти протягом 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем’єр-міністра України Кураса І.Ф.

Виконуючий обов’язки
Прем’єр-міністра України

В. Дурдинець

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1997 р. № 765

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2012 р. №  1216)

ПОРЯДОК
державної акредитації закладу охорони здоров’я

1. Державна акредитація закладу охорони здоров’я (далі — акредитація) — це офіційне визнання статусу закладу охорони здоров’я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльностіАкредитація закладу охорони здоров’я (далі — акредитація) — це офіційне визнання наявності у закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

2. Заклади охорони здоров’я (далі — заклади) незалежно від форми власності, в тому числі аптечні, можуть добровільно проходити акредитацію.

Акредитація закладу проводиться після отримання ним ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів.Акредитації підлягають незалежно від форми власності усі заклади охорони здоров’я (далі — заклади)Акредитації підлягають всі заклади охорони здоров’я (далі — заклади) незалежно від форми власності, крім аптечних, акредитація яких може здійснюватися на добровільних засадах.

Акредитація проводиться один раз на три роки. Перша акредитація закладу проводиться не пізніше ніж через два роки від початку здійснення діяльності.

Перша акредитація закладу проводиться через два роки від початку провадження діяльності.

Наступні акредитації проводяться кожні три роки.

У випадку тимчасового припинення діяльності акредитованим закладом на строк понад один рік його наступна акредитація проводиться через два роки з моменту поновлення діяльності у сфері охорони здоров’я.

3Акредитацію закладів здійснюють Головна акредитаційна комісія при МОЗ (далі – Головна акредитаційна комісія) та акредитаційні комісії при МОЗ Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – акредитаційні комісії). Акредитацію закладів охорони здоров’я проводить Головна акредитаційна комісія, що утворюється при МОЗ, а фармацевтичних (аптечних) закладів — Головна акредитаційна комісія, що утворюється при Державному департаменті з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі — головні акредитаційні комісії), а також акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — акредитаційні комісії)Акредитацію закладів охорони здоров’я, крім фармацевтичних (аптечних) закладів, проводить Головна акредитаційна комісія, а акредитацію фармацевтичних (аптечних) закладів — Головна комісія з акредитації фармацевтичних (аптечних) закладів, що утворюються при МОЗ (далі — головні акредитаційні комісії), а також акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінні охорони здоров’я обласної, Севастопольської міської держадміністрації та Головному управлінні охорони здоров’я Київської міської держадміністрації (далі — акредитаційні комісії).

3. Акредитацію закладів, крім аптечних закладівфармацевтичних (аптечних) закладів, проводить Головна акредитаційна комісія, а акредитацію аптечних закладівфармацевтичних (аптечних) закладів — Головна комісія з акредитації аптечних закладівфармацевтичних (аптечних) закладів, що утворюються при МОЗ (далі — головні акредитаційні комісії), та акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — акредитаційні комісії).

4. Головна акредитаційна комісія Головні акредитаційні комісії та акредитаційні комісії в своїй діяльності керуються Конституцією України, іншими актами законодавства.4. Положення про головні акредитаційні комісії та типове положення про акредитаційні комісії затверджуються МОЗ.

5. Головна акредитаційна комісія Головні акредитаційні комісії проводить проводять акредитацію закладів державної, (в тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) і приватної форми власності.

5. Головна акредитаційна комісія при МОЗ проводить акредитацію закладів державної форми власності, комунальної форми власності, що надають третинну медичну допомогу, та приватної форми власності, що надають вторинну та третинну медичну допомогу.

Акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів комунальної форми власності (за винятком тих, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій).Акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів, крім аптечних закладівфармацевтичних (аптечних) закладів, комунальної форми власності, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, та приватної форми власності, що надають первинну медичну допомогу.

Головна комісія з акредитації аптечних закладівфармацевтичних (аптечних) закладів при МОЗ проводить акредитацію аптечних закладівфармацевтичних (аптечних) закладів усіх форм власності.

5. Головна акредитаційна комісія при МОЗ проводить акредитацію закладів:

приватної, змішаної, державної форми власності, які надають спеціалізовану медичну допомогу та паліативну допомогу;

комунальної форми власності, які перебувають в управлінні виконавчих органів Київської та Севастопольської міських, міських (міст обласного значення) рад і надають екстрену, спеціалізовану медичну допомогу та паліативну допомогу;

комунальної форми власності, засновниками яких є обласні ради і які надають екстрену, спеціалізовану медичну допомогу та паліативну допомогу.

Акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів (крім аптечних закладів):

комунальної форми власності, які перебувають в управлінні виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) селищних та сільських рад і надають первинну, спеціалізовану медичну допомогу, паліативну допомогу;

комунальної форми власності, засновниками яких є районні ради і які надають первинну, спеціалізовану медичну допомогу, паліативну допомогу;

приватної форми власності, які надають первинну медичну допомогу.

Головна комісія з акредитації аптечних закладів при МОЗ проводить акредитацію аптечних закладів незалежно від форми власності.

6. Для проходження акредитації заклад подає документи згідно з переліком (додаток № 1) до відповідної акредитаційної комісії, яка у тримісячний термін повинна провести його акредитацію, а для державної акредитації фармацевтичний (аптечний) заклад подає документи згідно з переліком, який визначає Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення. МОЗ.Для проходження акредитації заклад подає заяву про проведення акредитації (додаток 1) та документи згідно з переліком обов’язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації (додаток 2).

Відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія у двомісячний строк з дня подання закладом заяви про проведення акредитації здійснює розгляд поданих закладом документів на предмет їх відповідності переліку, визначеному цим Порядком, та формує експертні групи для проведення оцінки відповідності закладу стандартам акредитації (далі — експертна оцінка).

Стандарти акредитації закладів затверджуються МОЗ.

7. На підставі аналізу наданих закладом документів та висновків експертів Головна акредитаційна комісія відповідна акредитаційна комісія приймає рішення щодо проведення акредитації та віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища категорії), або про відмову у цьомуРезультати проведеної експертної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації (далі — експертний висновок), в якому зазначаються пропозиції щодо акредитації закладу та присвоєння останньому на підставі затверджених МОЗ критеріїв акредитації відповідної акредитаційної категорії (друга, перша, вища) або відмови в акредитації.

Рішення акредитаційних комісій затверджується відповідною головною акредитаційною комісією і повідомляється закладу у 10-денний термін.

У разі прийняття рішення про віднесення закладу до відповідної категорії акредитаційна комісія, яка проводила акредитацію, видає йому акредитаційний сертифікат (додаток № 2).

Термін дії акредитаційного сертифіката визначається відповідною головною акредитаційною комісією, але він не повинен перевищувати трьох років.

8. Позачергова акредитація може проводитись з ініціативи медичного закладу з метою підвищення категорії, але не раніше, ніж через один рік після проведення попередньої акредитаціїНа підставі розгляду поданих закладом документів, експертних висновків відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія у місячний строк приймає рішення або про акредитацію закладу та присвоєння закладу певної акредитаційної категорії (друга, перша, вища), або про відмову в акредитації, або про необхідність проведення у місячний строк повторної експертної оцінки.

В такому ж порядку проводиться акредитація закладу, якому в ній було відмовленоВідповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія протягом 10 робочих днів інформує заклад про прийняте рішення.

Порядок проведення експертної оцінки, у тому числі повторної експертної оцінки, відповідності закладу стандартам акредитації, а також положення про експертну групу затверджуються МОЗ.

9. Акредитовані заклади вносяться до Державного реєстру, який ведеться Головною акредитаційною комісієюРішення головних акредитаційних комісій затверджуються наказом МОЗ.

Рішення акредитаційних комісій після погодження з Головною акредитаційною комісією при МОЗ затверджуються наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

10. У разі порушення умов надання закладом якісної медико-санітарної допомоги, а також недостовірного інформування про свою діяльність за поданням акредитаційної комісії Головна акредитаційна комісія відповідна головна акредитаційна комісія може прийняти рішення про анулювання або зниження категорії закладуУ разі прийняття рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія безоплатно видає йому акредитаційний сертифікат (додаток 3).

У разі анулювання ліцензії у суб’єкта господарювання за повідомленням органу ліцензування, який видав ліцензію, відповідна Головна акредитаційна комісія приймає рішення про анулювання акредитаційного сертифіката.

Протягом десяти днів з дня ухвалення рішення про анулювання або зниження категорії заклад зобов’язаний повернути акредитаційний сертифікат до акредитаційної комісії, яка його видалаСтрок дії акредитаційного сертифіката не повинен перевищувати трьох років і визначається відповідною головною акредитаційною комісією або акредитаційною комісією з урахуванням рекомендацій, зазначених в експертному висновку.

Строк дії акредитаційних сертифікатів, виданих закладам охорони здоров’я, що провадять діяльність у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або які розташовані на лінії зіткнення, згідно з переліками, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 36, ст. 1090), продовжується на період проведення антитерористичної операції.

11. Бланк акредитаційного сертифіката є документом суворої звітності, має облікову серію і номер, виготовляється друкарським способом. У акредитаційному сертифікаті зазначається найменування акредитаційної комісії, що його видала, повна адреса закладу, реєстраційний номер, дата видачі, термін дії та категорія. Після закінчення терміну дії акредитаційний сертифікат вважається недійснимПротягом строку дії акредитаційного сертифіката заклад несе відповідальність за дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

12. Облік, зберігання акредитаційних сертифікатів покладається на Головну акредитаційну комісію та акредитаційні комісіїБланк акредитаційного сертифіката виготовляється друкарським способом, має облікову серію і номер.

Документи, на підставі яких проводиться акредитація закладу, зберігаються протягом 10 років в акредитаційній комісії, яка видала акредитаційний сертифікатВ акредитаційному сертифікаті зазначається найменування акредитаційної комісії, що його видала, акредитаційна категорія, назва закладу, адреса (адреси) закладу, строк дії, дата та номер рішення про акредитацію закладу, реєстраційний номер та дата видачі.

Акредитаційний сертифікат підлягає постійному зберіганню у закладі.

13. Акредитовані заклади вносяться до реєстру акредитованих закладів, що ведеться МОЗ.

14. У разі прийняття рішення про відмову в акредитації головна акредитаційна комісія або акредитаційна комісія повинна повідомити про це відповідний орган ліцензування протягом 10 робочих днів після затвердження зазначеного рішення.

Заклад, якому відмовлено в акредитації, може подати заяву про проведення акредитації не раніше ніж через один рік після прийняття головною акредитаційною або акредитаційною комісією рішення про відмову в акредитації.

15. Позачергова акредитація може проводитися з ініціативи закладу з метою підвищення категорії, проте не раніше ніж через один рік після затвердження МОЗ рішення про попередню акредитацію.

За результатами проведеної позачергової акредитації головна акредитаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії, зниження категорії закладу або анулювання акредитаційного сертифіката.

15. Позачергово акредитація може проводитись:

з ініціативи закладу з метою підвищення категорії, проте не раніше ніж через один рік після затвердження МОЗ рішення про попередню акредитацію;

за рішенням головної акредитаційної комісії — у випадках: несвоєчасного і неякісного забезпечення надання медичної допомоги та/або провадження фармацевтичної діяльності закладом, недостовірного інформування закладу про свою діяльність, що виявлено, в тому числі під час проведення планової (позапланової) перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я.

За результатами проведеної позачергової акредитації головна акредитаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії, зниження категорії закладу або анулювання акредитаційного сертифіката.

16. У разі анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідна головна акредитаційна комісія приймає рішення про анулювання акредитаційного сертифіката.

У разі прийняття головною акредитаційною комісією рішення про анулювання акредитаційного сертифіката або зниження акредитаційної категорії раніше виданий закладу сертифікат анулюється.

17. У разі незгоди з експертним висновком керівник закладу будь-якої форми власності може подати протягом 10 робочих днів з дати ознайомлення з експертним висновком апеляцію до МОЗ з вимогою провести повторну експертну оцінку експертною групою у новому складі або безпосередньо оскаржити експертний висновок у судовому порядку. Якщо керівник закладу не погоджується з експертним висновком, підготовленим за результатами повторної експертної оцінки, він може оскаржити його у судовому порядку.

18. Бланк акредитаційного сертифіката підлягає переоформленню у разі:

  • зміни назви закладу;, якщо зміна назви не пов’язана з реорганізацією закладу;
  • зміни найменування суб’єкта господарювання, структурним підрозділом якого є заклад;
  • зміни адреси закладу, якщо така зміна пов’язана з перейменуванням населеного пункту, вулиці або зміною нумерації будинку.

У разі виникнення підстав для переоформлення акредитаційного сертифіката заклад подає відповідній головній акредитаційній або акредитаційній комісії заяву про переоформлення акредитаційного сертифіката (додаток 4), копію сертифіката, який підлягає переоформленню, та відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни.

19. У разі втрати або пошкодження бланка акредитаційного сертифіката головна акредитаційна комісія або акредитаційна комісія видає закладу на підставі відповідної заяви дублікат акредитаційного сертифіката та приймає рішення про анулювання бланка акредитаційного сертифіката, який було втрачено або пошкоджено.

20. Ведення обліку, зберігання бланків акредитаційних сертифікатів покладається на головні акредитаційні та акредитаційні комісії.

Документи, на підставі яких проводиться акредитація закладу, зберігаються протягом п’яти років у МОЗ або Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Додаток № 1
до Порядку
державної акредитації
закладу охорони здоров’я

ПЕРЕЛІК
обов’язкових документів, що додаються до заяви на проведення державної акредитації закладу охорони здоров’я

ЗАЯВА

про проведення акредитації закладу охорони здоров’я

Заклад охорони здоров’я ___________________________________________

_________________________________________________________________

Форма власності та відомче підпорядкування __________________________

_________________________________________________________________

Адреса (адреси) закладу охорони здоров’я _____________________________

_________________________________________________________________

______________________ телефон (телефакс) _________________________

в особі ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника закладу охорони здоров’я)

просить провести акредитацію відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я

Додаток 1

до Порядку

ЗАЯВА

про проведення акредитації закладу охорони здоров’я

Заклад охорони здоров’я___________________________________________________________

Форма власності та відомче підпорядкування_________________________________________

Адреса (адреси) закладу охорони здоров’я____________________________________________

___________________________ телефон (телефакс)____________________________________

в особі__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника закладу охорони здоров’я)

просить провести акредитацію відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я

Найменування документа Кількість аркушів
1.

Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку

Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку (крім статуту, що оприлюднений на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»)

2.

Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Копії документів, що підтверджують речові права на нерухоме майно, в якому розташований заклад охорони здоров’я, та копії документів, що підтверджують право користування обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку

3.

Копії документів, що підтверджують право користування приміщенням та обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку

Затверджена структура закладу

4.

Затверджена структура закладу

Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)

5.

Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)

Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації – за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)

6.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи,  виданий за місцем провадження діяльності, про відповідність закладу, крім аптечних закладівфармацевтичних (аптечних) закладів, вимогам санітарних норм і правил

Результати аналізу діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

7. Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)
8. Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки
9. Копія свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та/або контрольно-аналітичних та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності у структурі закладу)
10. Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися

«___»______________ 20__ р.                       _____________________                      ___________________

                                                                          (підпис)                           (прізвище, ініціали керівника закладу)(підпис керівника закладу)

МП

Копія положення (статуту) закладу охорони здоров’я, засвідчена у нотаріальному порядку.

Копія ордера або угоди на оренду приміщень, інші документи на право користування, в тому числі обладнанням, яке необхідне для надання лікувально-профілактичної допомоги.

Відомості про чисельність працюючих у закладі спеціалістів та їх кваліфікаційна характеристика.

Затверджена структура закладу охорони здоров’я.

Висновок державного санітарно-епідеміологічного нагляду про епідемічний стан закладу.

Висновок державного протипожежного нагляду про стан пожежної безпеки в закладі.

Висновок спеціалістів про стан техніки безпеки та експлуатації споруд у закладі.

Фінансовий звіт за попередній рік, затверджений державним фінансовим органом за місцем знаходження закладу.

Звіт закладу про участь у виконанні територіальних медичних програм.

Звіт закладу про лікувальну роботу, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останні два роки.

Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та критерії її оцінки.

Звіт закладу про наукову та педагогічну діяльність закладу (за умови її наявності).

Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися.

Примітка. Головна Акредитаційна комісія при МОЗ України може у разі потреби доповнити перелік документів.

Зразок

Додаток № 2
до Порядку державної акредитації
закладу охорони здоров’я

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

серія ______ № ______________

АКРЕДИТАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

категорія _______________

_____________________________________________________________

(назва акредитаційної комісії, що видала сертифікат)

_____________________________________________________________

назва закладу охорони здоров’я

_____________________________________________________________

адреса закладу охорони здоров’я

Термін дії сертифіката _________________________

«____» ____________________ 19__ р. дата видачі сертифіката

Реєстраційний № ____________

Голова акредитаційної комісії                                         ________________________

                                                                                                                     (підпис)

Секретар акредитаційної комісії                                    ________________________

                                                                                                                     (підпис)

МП

ПЕРЕЛІК 
обов’язкових документів, що додаються до заяви про 
проведення акредитації закладу охорони здоров’я

Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку

Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Копії документів, що підтверджують право користування приміщенням та обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку

Затверджена структура закладу

Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий за місцем провадження діяльності, про відповідність закладу, крім аптечних закладівфармацевтичних (аптечних) закладів, вимогам санітарних норм і правил

Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)

Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

Копія свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та/або контрольно-аналітичних та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності у структурі закладу)

Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися

ПЕРЕЛІК

обов’язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я

Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку (крім статуту, що оприлюднений на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

Копії документів, що підтверджують речові права на нерухоме майно, в якому розташований заклад охорони здоров’я, та копії документів, що підтверджують право користування обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку.

Затверджена структура закладу.

Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ).

Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації – за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу).

Результати аналізу діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки.

Додаток 3
до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

серія ___________    № ______________

АКРЕДИТАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

______________________ категорія

_________________________________________________________________

(найменування комісії, що видала сертифікат)

_________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

_________________________________________________________________

(адреса (адреси) закладу охорони здоров’я)

Строк дії сертифіката _________________________

Дата та номер рішення про акредитацію
закладу __________________________

(дата та номер наказу)

«____» ____________________ 20__ р.

                   (дата видачі сертифіката)

Реєстраційний номер ______________________

Голова комісії              _______________________

(підпис)

Секретар комісії         _______________________

(підпис)

МП

Додаток 4
до Порядку

ЗАЯВА
про переоформлення акредитаційного сертифіката

Заявник _________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Форма власності та відомче підпорядкування __________________________

_________________________________________________________________

Адреса (адреси) закладу охорони здоров’я _____________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________ телефон (телефакс) ________________________

в особі ___________________________________________________________

 (прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника закладу охорони здоров’я)

просить переоформити акредитаційний сертифікат серії ______ № ________

строком дії до ________________,

виданий _________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

у зв’язку із зміною

_________________________________________________________________

з «______________________________________________________________»

на «_____________________________________________________________»

Перелік документів, що додаються до заяви:

________________________________________________________________

«___»______________ 20__ р.         _______________________________».

(підпис керівника закладу)

МП

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті