Проект Закону України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо переліку спеціалізованих організації, що здійснюють закупівлі)

20 Липня 2016 1:09 Поділитися

ПОДАННЯ
проекту Закону України
«Про внесення змін до статті 1 Закону України
«Про публічні закупівлі
»
(щодо переліку спеціалізованих організації, що здійснюють закупівлі)

Відповідно до статті 93 Конституції України та частини першої статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо переліку спеціалізованих організації, що здійснюють закупівлі).

Доповідати на пленарному засіданні законопроект буде народний депутат України Корчинська О.А. (посв. № 208).

Додатки:

1. Проект Закону України на 1 арк.

2. Пояснювальна записка на 4 арк.

3. Проект постанови Верховної Ради України на 1 арк.

4. Порівняльна таблиця на 1 арк.

5. Електронні копії зазначених документів.

Народні депутати України

СПИСОК АВТОРІВ
проекту Закону України «Про внесення змін до статті 1 Закону України
«Про публічні закупівлі
»
(щодо переліку спеціалізованих організації, що здійснюють закупівлі)

Богомолець О.В. — народний депутат України.

Корчинська О.А. — народний депутат України.

Народні депутати України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі»
(щодо переліку спеціалізованих організації, що здійснюють закупівлі)

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Проведення процедури закупівель лікарських засобів, медичних виробів і пов’язаних з цим послуг за рахунок коштів державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій мало на меті зменшення корупційних ризиків при проведенні тендерних процедур, здійснення закупівель вчасно та без затягувань, а найголовніше забезпечити населення необхідними і якісними лікарськими засобами і вакцинами.

Очікування позитивного результату від залучення таких організацій пояснювалось тим, що останні мають багаторічний досвід реалізації проектів із здійснення закупівель товарів та послуг від імені окремих держав або організацій, їх діяльність суворо регламентується з точки зору системи контролю, закупівельних процесів і процедур. Подолання корупційних ризиків унеможливлювалось тим, що діяльність таких міжнародних закупівельних організацій повинна була регулярно перевірятись, а вся інформація про результати такої діяльності мала бути публічно доступною.

Однак результати закупівель через Королівську Агенцію Великобританії (Crown Agents) виявились незадовільними.

Показники виконання плану закупівель є критичними:

  • лише 43% ліків від запланованого обсягу поставлено за напрямом «Онкологія доросла»;
  • заклади охорони здоров’я отримали лише 16% від профінансованого обсягу лікарських засобів та виробів медичного призначення за напрямом «Онкологія та онкогематологія дитяча»;
  • реагенти для діагностики онкозахворювань, на які було виділено 9,5 млн грн., взагалі не були закуплені (0%).

Дана організація не виконала План закупівель по жодному з напрямків, а це означає, що заклади охорони здоров’я недоотримали значні обсяги очікуваних ліків для онкохворих.

Більше того, в рамках закупівель через дану організацію були запропоновані ліки сумнівної якості, зокрема:

  • щодо препарату Вінкристин Мілі (виробництво компанії «Venus», Індія) відсутній досвід використання. Зазначимо, що в країнах Євросоюзу Вінкрістін цього виробника взагалі не використовують;
  • препарат Етопозид Мілі (виробництво компанії «Venus», Індія) також не застосовувався раніше ні в Україні, ні в країнах Євросоюзу та згідно інструкції не допускається для лікування дітей до 2 років;
  • замість якісного оригінального препарату Зівокс (виробництво компанії «Пфайзер») запропоновано Лінезолід (виробництво компанії «Юрія-фарм»), який має коротший строк придатності і щодо якого відсутні дані по біоеквівалентності.
  • замість замовленого препарату Фосміцин у флаконах за напрямом «Дитяча онкологія», Crown Agents поставила Фосміцин у іншому дозуванні та у іншій форму випуску, застосування якого не допускається для лікування дітей до 18 років.

В цілому, серед запропонованих організацією Crown Agents для затвердження Міністерством охорони здоров’я України ліків, значну частку складають лікарські засоби, які масово, взагалі, не використовувались в Україні та не представлені на ринку Євросоюзу. Більше того, якість та безпечність деяких препаратів не підтверджуються достатньою базою клінічних досліджень.

Це стало наслідком того, що умовами Угоди № 1 від 06.11.2015 р., підписаної з компанією Crown Agents (далі — Угода) взагалі не визначено вимог щодо якості товару, який буде поставлятися. Вказано лише, що приймання Товару по якості та кількості засвідчується в Акті про поставку та приймання Товару. Акт про поставку та приймання Товару підписується належним чином уповноваженим представником МОЗ, який засвідчує, що Товари поставлені належної якості, яка відповідає умовам Угоди.

Такі домовленості йдуть в розріз з нормами Закону України «Про лікарські засоби» (абз. 3 ст. 17), де чітко визначено, що документом, який засвідчує якість лікарських засобів, які підлягають закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, є сертифікат якості серії лікарського засобу, що видається виробником (для зареєстрованих лікарських засобів).

Окрім того, система торгів компанії Crown Agents виявилась дуже повільною, саме лише оголошення торгів і акцепт перших заявок зайняло близько 4 місяців, що значно затягнуло забезпечення медичних закладів необхідними препаратами. Безпідставному затягуванню поставок ліків також сприяли умови Угоди, адже ні умовами Додатку № 1 до Угоди № 1, ні умовами самої Угоди не було передбачено строків поставки Товару.

Варто зауважити, що положення даної Угоди також мали негативний вплив на закупівельну вартість препаратів. Через те, що в Угоді прямо зафіксовано, що компанія Crown Agents отримує від сплаченої МОЗ суми 5,5% для покриття непрямих витрат, пов’язаних з виконанням договору, вартість закуплених ліків для українських пацієнтів зросла відповідно на 5,5%. Вартість ліків зросла також через те, що в ціну препаратів закладена дистриб’юторська націнка. Виявилося, що на торги вийшли не безпосередньо іноземні виробники, а їх українські посередники, через яких було закуплено близько 70% ліків. Єдиним іноземним виробником, який брав участь в торгах безпосередньо, виявилася компанія Accord (Великобританія).

Такий безвідповідальний підхід до виконання програми закупівель поставив під загрозу життя онкохворих пацієнтів та продемонстрував неготовність організації брати на себе виконання таких проектів. Все викладене вище вказує на неефективність співпраці з компанією Crown Agents, в процесі якої не було досягнуто поставлених цілей, таких як скорочення тривалості процедур закупівель та забезпечення населення виключно якісними ліками за цінами іноземних виробників.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою цього законопроекту є запобігання в подальшому негативних наслідків при проведенні процедури закупівель лікарських засобів, медичних виробів і пов’язаних з цим послуг за рахунок коштів державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій. Лише виключення організацій, що проявили недобросовісність в ході закупівельних процедур, з переліку таких, що можуть надавати послуги з організації та проведення таких закупівель, може забезпечити досягнення цієї мети.

Відтак, законопроектом пропонується внести зміни до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо переліку спеціалізованих організації, що здійснюють закупівлі)», в якій пункт 24 частини першої викласти в редакції, що не містить словосполучення «Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents)».

3. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють ці питання, є: Закон України «Про здійснення державних закупівель», що діє до 01.08.2016 р., Закон України «Про публічні закупівлі», Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1153 «Про затвердження Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість» та Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України не потребуватиме витрат з державного бюджету.

5. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття проекту Закону

Реалізація законопроекту повинна сприяти розвитку в подальшому ефективної системи закупівель лікарських засобів, медичних виробів і пов’язаних з цим послуг за рахунок коштів державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій. В свою чергу, це має призвести до своєчасного забезпечення хворих якісними ліками, які так необхідні для підвищення рівня здоров’я та тривалості життя населення.

Народні депутати України

ПРОЕКТ

реєстр. № 4008а від 15.07.2016 р.

вносять

народні депутати України

Богомолець О.В.

Корчинська О.А.

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі»
(щодо переліку спеціалізованих організації, що здійснюють закупівлі)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст. 89), пункт 24 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:

«24) спеціалізовані організації, які здійснюють закупівлі, — спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management), які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій;».

ІІ. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі»
(щодо переліку спеціалізованих організації, що здійснюють закупівлі)

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акту
Закон України «Про публічні закупівлі»
Стаття 1. Визначення основних термінів

24) спеціалізовані організації, що здійснюють закупівлі, — спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management), Агенція НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency), які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг, а також товарів, робіт та послуг для забезпечення обороноздатності держави на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій;
Стаття 1. Визначення основних термінів

24) спеціалізовані організації, що здійснюють закупівлі, — спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management), Агенція НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency), які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг, а також товарів, робіт та послуг для забезпечення обороноздатності держави на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій;

 

Народні депутати України

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті