Спільний наказ МОЗ України та Мінфіна від 04.07.2016 р. № 663/574

29 Липня 2016 6:40 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 04.07.2016 р. № 663/574
Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2016 рік

Відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року № 928-VІІI «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми па 2016 рік Міністерства охорони здоров’я України за КПКВК 2301400, що додається.

В.о Міністра охорони здоров’я України
В. Шафранський
Міністр фінансів України
О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

від 04.07.2016 р. № 663/574

Паспорт
бюджетної програми на 2016 рік

1.  230                 Міністерство охорони здоров’я України  

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2.  2301000    Апарат Міністерства охорони здоров’я України

(КПКВК ДБ)   (найменування відповідального виконавця)

3.     2301400    0763   Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

(КПКВК ДБ)    (КФКВК)    (найменування відповідального виконавця)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4 149 019,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду — 4 149 019,0 тис. гривень.

та із спеціального фонду — тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 19.11.1992 № 2802-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

Закон України від 24.02.1994 № 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закон України від 06.04.2000 № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Закон України від 16.07.1999 № 1007-ХIV «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини»

Закон України від 12.12.1991 № 1972-ХІІ «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СПІД) та соціальний захист населення»

Закон України від 20.10.2014 № 1708-VІІ «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки»

Закон України від 23.12.2009 № 1794-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»

Закон України від 23.06.1995 № 239/95-ВР «Про донорство крові та її компонентів»

Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

Закон України від 16.10.2012 № 5451- VI «Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки»

Закон України від 15.04.2014 № 1213 «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань»

Закон України від 20.10.2015 № 1708-VІІ «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-Інфекції/СНІДу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298 (зі змінами) «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2000 № 1389 «Про заходи щодо забезпечення дітей повноцінними продуктами харчування і виробами дитячого асортименту, стимулювання вітчизняного виробництва та реалізації зазначених товарів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 637 «Державна цільова соціальна програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 160 « Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 407-р «Про фінансування медикаментозного забезпечення дітей, хворих на гіпофізарний нанізм»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 889-р «Про фінансування медикаментозного лікування у дітей хвороби Гоше»

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п Стратегічна ціль
1. Збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та медичними виробами.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1. Забезпечення закладів охорони здоров’я:
2. імунобіологічними препаратами для проведення профілактичних щеплень населення та виробами медичного призначення для температурного контролю під час транспортування та зберігання вакцин;
3. медикаментами та виробами медичного призначення хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації;
4. протитуберкульозними лікарськими засобами І та II ряду та тестами та витратними матеріалами для діагностики туберкульозу;
5. антиретровірусними препаратами для дорослих, дітей та підлітків та тест-системами для тестування в повному обсязі донорської крові та її компонентів, тест-систем для двократного планового обстеження вагітних на ВІЛ-інфекцію, тест-систем дтя діагностики ВІЛ-інфекції у дітей народжених ВІЛ-інфікованими матерями, та інших тест-систем, реагентів;
6. хіміотерапевтичними препаратами, радіофармпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічними хворими та препаратами та виробами медичного призначення для проведення хіміотерапії в комплексному лікування дітей з онкологічною патологією;
7. лікарськими засобами і виробами медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та крові та її компонентів;
8. медикаментами та виробами медичного призначення для дітей, хворих на нанізм різного походження, первинний (вроджений) імунодефіцит, муковісцидоз, дитячий церебральний параліч, хронічні вірусні гепатити, гемофілію, гостру ниркову недостатність, на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту;
9. медикаментами та виробами медичного призначення для громадян, які страждають на хворобу Гоше, мукополісахаридоз, бульозний епідермоліз, легенева артеріальна гіпертензія, рідкісні (орфанні) метаболічні захворювання;
10. факторами згортання крові дорослих хворих на гемофілію;
11. необхідними медичними препаратами, виробами медичного призначення для збереження репродуктивного здоров’я населення;
12. необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями;
13. виробами медичного призначення для скринінгу на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз;
14. лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію;
15. медикаментами і виробами медичного призначення нефрологічних хворих;
16. медикаментами хворих на розсіяний склероз;
17. ендопротезами і наборами інструментів для їх імплантації дія оперативного лікування хворих;
18. хворих на цукровий діабет вагітних та дітей віком до 18-ти років, в тому числі і тих, які вперше захворіли на цукровий діабет, витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів для контролю рівня глюкози в крові та витратними матеріалами для закладів охорони здоров’я для вимірювання глікованого гемоглобіну для дітей та дорослих з метою своєчасної корекції дози інсуліну, визначення стану компенсації цукрового діабету та зменшення розвитку хронічних ускладнень хвороби (нефропатії, ретинопатії, невропатії тощо);
19. медикаментами хворих на вірусні гепатити В і С;
20. цифровими рентгенівськими мамографічними комплексами та ультразвуковими діагностичними приладами вітчизняного виробництва.

9. напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1. 1. Централізовані заходи з імунопрофілактики
2. 1.1. Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів 590 416,8 590 416, 8
3. 2. Централізовані заходи з трансплантації
4. 2.1. Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до-та післяопераційний період з трансплантації 84 714,2 84 714,2
5. 3. Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки
6. 3.1. Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу 216 235,7 216 235,7
7. 3.2. Централізована закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу 12 892,7 12 892,7
8. 4. Загальнодержавна соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
9. 4.1. Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей 265 867,8 265 867,8
10. 4.2. Централізована закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень 101 091,5 101 091,5
11. 5. Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями
12. 5.1. Централізована закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих 397 065,7 397 065,7
13. 6. Централізовані заходи з лікування онкохворих дітей
14. 6.1. Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей хворих па онкологічні та онкогематологічні захворювання 353 000,0 353 000,0
15. 7. Централізовані заходи розвитку донорства крові та її компонентів
16. 7.1. Централізована закупівля лікарських засобів і виробів медичною призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів 160 915,3 160 915,3
17. 8. Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини
18. 8.1. Централізована закупівля продуктів кувального харчування для дітей, хворих па фенілкетонурію 15 994,8 15 994,8
19. 8.2. Централізована закупівля реактивів для проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз 30 000,0 30 000,0
20. 8.3. Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз 32 227,7 32 227,7
21. 8.4. Централізована закупівля медикаментів для дітей хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити 16 000,0 16 000,0
22. 8.5. Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч 7 000,0 7 000,0
23. 8.6. Централізована закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда 168 624,7 168 624,7
24. 8.7. Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит 8 000,0 8 000,0
25. 8.8. Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження 30 045,6 30 045,6
26. 8.9. Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму 18 667,3 18 667,3
27. 8.10. Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для дитячого діалізу 35 591,0 35 591,0
28. 8.11. Централізована закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих па резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту 42 060,0 42 060,0
29. 9. Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на хворобу Гоше 74 635,8 74 635,8
30. 10. Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на мукополісахаридоз 205 770,3 205 770,3
31. 11. Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання 24 103,3 24 103,3
32. 12. Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз 26 433,9 26 433,9
33. 13. Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію 76 176,3 76 176,3
34. 14. Централізовані заходи з охорони репродуктивного здоров’я нації
35. 14.1. Централізована закупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених 51 115,7 51 115,7
36. 14.2 Централізована закупівля антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених 1 963,2 1 963,2
37. 14.3. Централізована закупівля препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах 16 625,0 16 625,0
38. 14.4. Централізована закупівля контрацептивів для жінок з тяжкими захворюваннями 1 237,8 1 237,8
39. 15.1 Централізована закупівля медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій 6 600,0 6 600,0
40. 16 Централізована закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на гемофілію 119 688,0 119 688,0
41. 17. Централізована заходи із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань
42. 17.1. Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями 357 222,3 357 222,3
43. 18. Централізована заходи щодо розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю
44. 18.1. Централізована закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу 143 795,0 143 795,0
45. 19. Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації 44 886,0 44 886,0
46. 20. Централізована закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз 71 056,5 71 056,5
47. 21. Централізовані заходи з надання допомоги хворим на цукровий діабет
48. 21.1. Централізована закупівля витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну 19 740,3 19 740,3
49. 22. Державна цільова соціальна програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року
50. 22.1. Централізована закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С 121 558,8 121 558,8
51. 23. Придбання цифрових рентгенівських мамографічних комплексів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва 200 000,0 200 000,0
Всього 4 149 019,00 0,00 4 149 019,00

10.1 Перелік державних цільових програм, що викопуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
459 Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року 397 065,7 397065,7
497 Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 — 2016 роки 229 128,4 229 128,4
506 Державна цільова соціальна програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року 121 558,8 121558,8
520 Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії В1Л-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки 366 959,3 366959,3

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 затрат
1. Кількість закладів служби крові, що отримають вироби медичного призначення для діагностики ВІЛ-інфекцію/СНІД од. Статистична звітність Форма № 47- здоров 35.0 35.0
2. Кількість установ, підпорядкованих МОЗ України, з діагностики та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, що отримають медикаменти та вироби медичного призначення од. Статистична звітність Форма № 47- здоров 2,0 2,0
3. Кількість складів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, які отримають лікарські засоби та вироби медичного призначення для забезпечення лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями од. Щорічні накати МОЗ України 2,0 2,0
2. продукту
1. Кількість закуплених АДП вакцин тис.од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 847,8 847,8
2. Кількість закуплених АДП-м вакцин тис.од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 4 254.2 4 254,2
3. Кількість закуплених вакцин проти кору, паротиту, краснухи тис.од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 1 689,5 1 689,5
4. Кількість закупленої поліомієлітної вакцини пероральної тис.од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 3 092.7 3 092,7
5. Кількість закупленої поліомієлітної вакцини інактивованої тис.од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 25,4 25.4
6. Кількість закуплених БЦЖ-вакцини тис.од.. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 2 715,9 2 715.9
7. Кількість закуплених АКДП вакцин (ацелюлярна) тис.од Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 949,3 919,3
8. Кількість закуплених АКДП вакцин (цільноклітинна) тис.од Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 1 015,8 1 Ш5,8
9. Кількість закуплених вакцин проти гепатиту В (для новонароджених) тис.од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 1 298,3 1 298,3
10. Кількість закуплених комбінованої вакцини для профілактики кашлюку (ацелюлярної), дифтерії, правця, гемофільної інфекції типу В та поліомієліту (інактивована) тис.од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 1 087,6 1 087,6
11. Кількість закупленої комбінованої вакцини для профілактики кашлюку (ацелюлярної). дифтерії, правця та поліомієліту (інактивованої) тис.од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 81,9 81,9
12. Кількість закуплених вакцин для профілактики гемофільної інфекції типу b тис.од Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 301,0 301,0
13. Кількість закуплених вакцин для профілактики сказу тис.од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 142,6 142,6
14. Кількість операцій з трансплантації протягом року од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 140,0 140,0
15. Кількість хворих, яким проводиться імуносупресивна терапія протягом року осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 1 350,0 1 350,0
16. Кількість закладів та відділень служби крові, для яких буде придбано вироби медичного призначення од. Щорічні накази МОЗ України 28,0 28,0
17. Кількість обстежень донорської крові та компонентів на маркери інфекційних захворювань тис.од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 157,2 157.2
18. Кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. які отримають антиретровірусну терапію осіб Статистична звітність Форма №56 40 497,0 40 497,0
19. Кількість проведених курсів постконтактної профілактики осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 781,0 781,0
20. Кількість пролікованих хворих на туберкульоз (1,2.3,4 категорії) осіб Реєстр хворих на туберкульоз 39 779,0 39 779,0
21. Кількість дорослих хворих, які отримають онкопрепарати осіб Статистична звітність Форма № 35-здоров 134 483,0 134 -183.0
22. Кількість дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, які будуть забезпечені медикаментами осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 1 400,0 1 400,0
23. Кількість дітей до 3 років, хворих на фенілкетонурію, які отримають медикаменти (лікувальне харчування) осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 248,0 248,0
24. Кількість новонароджених, які будуть охоплені скринінгом на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 512 482,0 512 482,0
25. Кількість дітей-інвалідів, хворих на дитячий церебральний параліч, які будуть забезпечені медикаментами осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 1 556.0 1 556,0
26. Кількість дітей з хронічними вірусними гепатитами В і С, які будуть забезпечені медикаментами осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 272.0 272,0
27. Кількість дітей. хворих на нанізм річного походження, які отримають медикаменти осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 1 387,0 1 387,0
28. Кількість дітей хворих на муковісцидоз, які отримають медикаменти осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 593.0 593,0
29. Кількість дітей, хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, яких буде забезпечено витратними матеріалами для діалізу осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 175,0 175.0
30. Кількість дітей, хворих па розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, які будуть забезпечені медикаментами осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 2 469,0 2 469,0
31. Кількість дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити, які будуть забезпечені медикаментами осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 110,0 110.0
32. Кількість дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, які будуть забезпечені лікарськими засобами осіб Щорічні накази МОЗ України 380,0 380,0
33. Кількість громадян, які страждають на хворобу Гоше, які будуть забезпечені медикаментами осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 21,0 21,0
34. Кількість громадян, хворих на мукополісахаридоз, які будуть забезпечені медикаментами осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 20,0 20,0
35. Кількість громадян, хворих па орфанні метаболічні захворювання, які будуть забезпечені медикаментами осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 9,0 9,0
36. Кількість громадян, хворих на бульозннй епідермоліз, яких забезпечено лікуванням осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 78,0 78,0
37. Кількість громадян, хворих на легеневу артеріальну гіпертензію, яких забезпечено лікуванням осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 193,0 19.3,0
38. Кількість новонароджених з синдромом дихальних розладів, які будуть-забезпечені медичними препаратами осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 2 939.0 2 939,0
39. Кількість вагітних жінок, які будуть забезпечені антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 1 964.0 1 964,0
40. Кількість жінок, які будуть забезпечені препаратом згортання крові, у разі виникнення акушерських кровотеч осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 270,0 270,0
41. Кількість жінок з тяжкими соматичними захворюваннями, вагітність у яких загрожує здоров’ю та життю, які будуть забезпечені контрацептивами осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 976,0 976,0
42. Кількість хворих на гемофілію, які будуть проліковані осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 2 435,0 2 435,0
43. -в т.ч. дітей осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 533,0 53.3.0
44. Кількість спроб лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 387,0 387,0
45. Кількість хворих на розсіяний склероз, які будуть забезпечені лікуванням осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 5 533,0 5 533,0
46. Кількість дорослих, хворих на ниркову недостатність, які отримають лікування методом перитонеального діалізу осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 902,0 902,0
47. Кількість оперативних втручань у хворих із серцево-судинною патологією од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 13 480,0 13 480,0
48. Кількість оперативних втручань у хворих із судинно-мозковою патологією од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 2 7S3.0 2 783,0
49. Кількість хворих на гострий інфаркт міокарда, яким проведено реперфузійну терапію осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 5 460,0 5 460,0
50. Кількість дітей, віком до 18 років та вагітних, хворих та вперше виявлених на цукровий діабет, які будуть забезпечені витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 9 846,0 9 846,0
51. Кількість хворих на вірусні гепатити В І С, які будуть забезпечені медикаментами 10 осіб Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 13 628.0 13 628,0
52. Кількість цифрових рентгенівських мамографічних комплексів вітчизняного виробництва, що будуть придбані. од. Щорічні накази МОЗ України 53І0 ‘ 53,0
53. Кількість ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва, що будуть придбані. од. Щорічні накази МОЗ України 83,0 83,0
3. ефективності
1. Середні витрати на закупівлю продуктів лікувального харчування для однієї дитини, хворої на фенілкетонурію тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 64
2. Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на муковісцидоз тис. гри. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 54,4
3. Середні витрати на закупівлю реактивів для однієї новонародженої дитини, якій буде проведено скринінг на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 0,1
4. Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на первинний (вроджений) імунодефіцит тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 145,5
5. Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на дитячий церебральний параліч тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 4,5
6. Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 316,4
7. Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на нанізм різного походження тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 21,7
8. Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на хронічний вірусний гепатит тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 29,4
9. Середні витрати на закупівлю витратних матеріалів для однієї дитини, хворої на хронічну хворобу нирок V стадії тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 203.4
10. Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на розлади психіки і поведінки із спектру аутизму тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 7,5
11. Середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, хворої на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 110,7
12. Середні втрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на хворобу Гоше тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 3 554,1
13. Середні втрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на мукополісахаридоз тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 10 288,5
14. Середні втрати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на орфанне метаболічне захворювання тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 2 678,1
15. Середні втрати на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення для одного громадянина, хворого на бульозний епідермоліз тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 338,8
16. Середні ви грати на закупівлю медикаментів для одного громадянина, хворого на легеневу артеріальну гіпертензію тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 394,7
17. Середні витрати на закупівлю медикаментів для одного дорослого хворого на гемофілію тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 62.9
18. Середня вартість закупівлі цифрового рентгенівського мамографічного комплексу вітчизняного виробництва тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 1 903,8
19. Середня вартість закупівлі ультразвукового діагностичного приладу вітчизняного виробництва тис.грн. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 1 193,9
4. якості
1. Рівень зниження протипоказань до щеплення у дітей до 6% відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 6.0
2. Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b та поліомієліту відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 95,0
3. Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти поліомієліту відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 95,0
4. Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти туберкульозу (БЦЖ) відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 95,0
5. Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей у віці до 1 року проти кору, паротиту та краснухи відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 95,0
6. Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту В відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 95,0
7. Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярна) відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 95,0
8. Рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку (цільноклітинна) відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 95,0
9. Рівень підвищення виявленості на злоякісні захворювання І та II стадії (від вперше захворівших) відс. Національний канцер-реєстр України 1,0
10. Рівень зниження показника смертності від туберкульозу відс. Статистична звітність Форма №8 1,0
11. Рівень зниження захворюваності на туберкульоз Статистична звітність Форма №8 1,0
12. Рівень прогнозованого показнику 5-річного виживання дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями відс. Національний канцер-реєстр України 55,5
13. Рівень зниження показника дорокової летальності онкологічних хворих відс. Національний канцер-реєстр України 0,2
14. Відсоток випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 2,5
15. Рівень зниження показника смертності від онкологічних захворювань (хворих на 100000 населення) відс. Статистична звітність Форма №7 1,5
16. Рівень підвищення охоплення спеціальним лікуванням онкохворих «від вперше захворівших» відс. Національний канцер-реєстр України 1,5
17. Рівень збільшення кількості хворих на гострий інфаркт міокарда, яким проведено реперфузійну терапію відс. Статистична звітність Форма № 12 3,0
18. Рівень збільшення кількості оперативних втручань у хворих із судинно-мозковою патологією відс. Статистична звітність Форма №12 2,0
19. Рівень збільшення кількості оперативних втручань у хворих із серцево-судинною патологією відс. Статистична звітність Форма №12 2,0
20. Рівень зменшення летальності від гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента SТ відс. Статистична звітність Форма № 12 0,5
21. Рівень забезпечення хворих на серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначеного, від запланованого відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 10(3,0
22. Рівень збільшення кількості, хворих, яких рівень глікованого гемоглобіну не перевищує 8.0% відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 5,0
23. Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на туберкульоз (з урахуванням динамічного запасу протитуберкульозних препаратів) відс. Статистична звітність Форма №3З-здоров 68Й ~ ‘
24. Рівень забезпечення витратними матеріалами для проведення діагностики туберкульозу відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік зтП ‘
25. Рівень забезпечення антиретровірусними лікарськими засобами дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік іпод «
26. Рівень забезпечення антиретровірусними лікарськими засобами дорослих, підлітків, хворих на ВІЛ-інфекцію /СНІД відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 54,0
27. Рівень забезпечення тест-системами па ВІЛ-інфекцію/СНІД установ для діагностики та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 41.0
28. Рівень забезпечення тест-системами на ВІЛ-інфекцію/СНІД закладів служби крові відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
29. Рівень -забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення дітей від 0 до 18 років, хворих на онкогематологічні та онкологічні захворювання, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 66.3
30. Рівень забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих на онкологічні захворювання, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 74,6
31. Рівень забезпечення заготівлі крові у пластикову тару відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 38,0
32. Рівень охоплення обстеження донорської крові на гемотрансмісивні інфекції відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 38.0
33. Рівень забезпечення лікуванням вперше виявлених хворих на розсіяний склероз відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
34.. Рівень стабілізації первинної інвалідності хворих на розсіяний склероз відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 0,2
35. Виживання трансплантата протягом року відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік (звіти центрів (відділень)) 93,0
36. Кількість трансплантатів, що функціонують протягом першого року після операції, порівняно з попереднім роком од. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 135,0
37. Рівень забезпечення дієтотерапією хворих на фенілкетонурію дітей від 0 до 3-х років, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
38. Рівень забезпечення охоплення новонароджених дітей обстеженням на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 95.9
39. Рівень забезпечення дітей хворих на муковісцидоз медикаментами, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
40. Рівень забезпечення дітей хворих на первинні імунодефіцити, медикаментами, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
41. Рівень забезпечення дітей-інвалідів. хворих на спастичну форму ДЦП. медикаментами, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 80,6
42. Рівень забезпечення медикаментами дітей хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 60,3
43. Рівень забезпечення дітей, хворих на хронічні вірусні гепатити В і С, медикаментами, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
44. Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих на нанізм різного походження, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
45. Рівень забезпечення дітей, хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, витратними матеріалами для діалізу, від погреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
46. Рівень забезпечення медикаментами дітей від 0 до 18 років, хворих розлади психіки за поведінки із спектру аутизму, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
47. Рівень зменшення кількості дітей з порушеннями адаптивної поведінки, яка не дозволяє дитині відвідувати спеціальні та загальноосвітні дошкільні та шкільні заклади та яких забезпечено лікарськими засобами відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 20,0
48. Рівень зменшення частоти епілептичних нападів у дітей з коморбідними епілепсіями, яких забезпечено лікарськими засобами відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 50,0
49. Рівень забезпечення медикаментами дітей, хворих па резистентну форму ревматоїдного артриту, лікарськими засобами, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100.0
50. Рівень забезпечення громадян з хворобою Гоше медикаментозним лікуванням, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
51. Рівень забезпечення медикаментами громадян, хворих па мукополісахаридоз, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
52. Рівень забезпечення громадян, які хворіють на орфанні метаболічні захворювання, лікарськими засобами, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
53. Рівень забезпечення громадян на легеневу артеріальну гіпертензію, лікарськими засобами, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
54. Рівень забезпечення хворих на бульозннй епідермоліз, яких забезпечено медикаментами та виробами медичного призначення, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 100,0
55. Рівень забезпечення профілактикою та лікуванням новонароджених з синдромом дихальних розладів, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 70,0
56. Рівень забезпечення вагітних антирезусним імуноглобуліном, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 46,7
57. Рівень забезпечення роділь та породіль з кровотечами препаратами згортання крові, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 76,8
58. Рівень забезпечення жінок з тяжкими соматичними захворюваннями контрацептивами, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 4,7
59. Рівень забезпечення дітей та вагітних, хворих та вперше виявлених на цукровий діабет, витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 31,5
60. Рівень забезпечення медикаментами дорослих хворих на гемофілію, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 27,1
61. Рівень забезпечення жінок з абсолютними показами лікуванням за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 46,0
62. Рівень забезпечення лікуванням хворих дорослого віку, які отримають лікування методом перитонеального діалізу, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 46,4
63. Рівень забезпечення хворих ендопротезами, від потреби відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 28,6
64. Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на вірусні і гепатити В і С відс. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 9,4

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Код Назва адміністративно-територіальної одиниці Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
01 Автономної Республіка Крим
02 Вінницька область 119285,2 119285,2
03 Волинська область 76570,9 76570,9
04 Дніпропетровська область 304522,5 304522,5
05 Донецька область 243196,9 243196,9
06 Житомирська область 85718,2 85718,2
07 Закарпатська область 87540,1 875-10,1
08 Запорізька область 141443,6 141443,6
09 Івано-Франківська область 103147,9 103147,9
10 Київська область 135983,9 135983,9
11 Кіровоградська область 74760,6 74760.6
12 Луганська область 126695,3 126695,3
13 Львівська область 181370,3 181370,3
14 Миколаївська область 115440,6 1154-10.6
15 Одеська область 226936,1 226936,1
16 Полтавська область 111564,8 111564,8
17 Рівненська область 98305,8 98305,8
18 Сумська область 72352,6 72352,6
14 Тернопільська область 69989,6 69989.6
20 Харківська область 175144,2 175144,2
21 Херсонська область 88761,7 88761,7
22 Хмельницька область 103383,7 103383,7
23 Черкаська область 85025,5 850253
24 Чернівецька область 55508,0 55508,0
25 Чернігівська область 75705,6 75705.6
26 Місто Київ 266330,7 266330,7
27 Місто Севастополь
Всього 3 224 684,3 3 224 684,3

Заступник Міністра Міністерства охорони здоров’я України _____________       Р. Ілик

(найменування головного розпорядника                                 (підпис)     (прізвище та ініціали)

коштів державного бюджету)

Погоджено:

Заступник Міністра / директор

Департаменту Міністерства фінансів України ___________       С.О. Діденко

(підпис)     (прізвище та ініціали)

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті