Доопрацьований проект постанови КМУ щодо запровадження механізму повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів

19 Серпня 2016 2:53 Поділитися

Текст проекту постанови КМУ «Про запровадження механізму повного/часткового відшкодування лікарських засобів», який виносився на обговорення 2 липня

Проект

Доопрацьований робочою групою з референтного ціноутворення

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про запровадження механізму повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо запровадження з 1 жовтня 2016 р. повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, відповідно до порядку повного та часткового відшкодування вартості лікарських засобів.

2. Затвердити зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (Офіційний вісник України, 1998, № 33, ст. 1241), що додаються.

3. Установити, що:

1) дія постанови поширюється перелік на лікарські засоби, що зареєстровані в Україні в установленому порядку та внесені до Державного реєстру лікарських засобів (далі — Лікарські засоби для відшкодування), що додається;

2) ціни на Лікарські засоби для відшкодування не підлягають державному регулюванню, яке здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825);

3) Лікарські засоби для відшкодування виписуються на рецептурних бланках за формою 1 із зазначенням міжнародної непатентованої назви та виду відшкодування (повне або часткове).

4. Затвердити:

1) порядок повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, що додається;

2) Перелік лікарських засобів для повного / часткового відшкодування, що додається.

5. Установити на Лікарські засоби для відшкодування постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни.

6. Міністерству охорони здоров’я за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цієї постанови затвердити порядок розрахунку референтних цін Лікарських засобів для відшкодування (цін відшкодування);

2) у місячний строк з дня набрання чинності порядку розрахунку референтних цін лікарських засобів (цін відшкодування) установити та оприлюднити референтні ціни (ціни відшкодування) Лікарських засобів для відшкодування;

3) здійснювати контроль за реалізацією повного / часткового відшкодування вартості Лікарських засобів для відшкодування та інформування Кабінету Міністрів України про стан справ.

7. Обсяги фінансування для запровадження повного / часткового відшкодування вартості Лікарських засобів для відшкодування забезпечити за рахунок субвенції з державного бюджету/коштів місцевого бюджету.

Прем’єр-міністр України
В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. № 1303

1. У назві та тексті постанови:

1) слово «безоплатний» у всіх відмінках замінити словами «повне відшкодування» у відповідних відмінках;

2) слово «пільговий» у всіх відмінках замінити словами «часткове відшкодування» у відповідних відмінках;

3) слово «відпуск» у всіх відмінках вилучити.

2. Абзац другий пункту 1 викласти у наступній редакції:

«Повне та часткове відшкодування здійснюється згідно Порядку повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів та Переліку лікарських засобів для повного / часткового відшкодування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ______ 2016 р № ______.».

3. Абзац перший пункту 2 викласти у наступній редакції:

«2. Відпуск лікарських засобів у разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за повним / частковим відшкодуванням за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб».

4. Абзац перший пункту 3 викласти у наступній редакції:

«3. Обсяги фінансування для запровадження повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів для відшкодування забезпечити за рахунок субвенції з державного бюджету/коштів місцевого бюджету».

5. У абзаці другому пункту 2 додатку 1 до постанови слово «шести» замінити «вісімнадцяти».

6. Доповнити пунктом 41, виклавши його в такій редакції:

«41. Відшкодування вартості лікарських засобів відбувається згідно порядку повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від _______ № ____».

7. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (Офіційний вісник України, 1998, N 33, ст. 1241) викласти в наступній редакції:

«Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 серпня1998 р. № 1303

Перелік категорій захворювань,
за лікування яких лікарські засоби повністю / частково відшкодовуються

Гематологічні захворювання, окрім онкогематологічних захворювань

Нецукровий діабет

Діабет 2 типу

Ревматизм

Ревматоїдний артрит

Пухирчатка

Системний гострий вовчак

Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри

Сифіліс

Лепра

Аддісонова хвороба

Шизофренія

Епілепсія

Психічні захворювання

Стан після операції протезування клапанів серця

Тяжкі форми бруцельозу

Дизентерія

Бронхіальна астма

Хвороба Бехтерєва

Міастенія

Хвороба Паркінсона

Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози

Гіпопаратиреоз

Серцево-судинні захворювання»

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК
повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів

1. Цей Порядок визначає механізм повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, перелік яких визначено цією постановою, суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі — суб’єкти господарювання).

Повне / часткове відшкодування вартості лікарських засобів, перелік яких визначено цією постановою, здійснюється на рівні затвердженої МОЗ референтної ціни (ціни відшкодування) на лікарський засіб.

2. Відпуск лікарських засобів, перелік яких визначено цією постановою, здійснюється суб’єктами господарювання, перелік яких визначається структурними підрозділами з питань охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або розпорядниками коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети згідно із законодавством, на рівних умовах, відповідно до укладених договорів, на підставі рецептів на лікарські засоби, перелік яких визначено цією постановою, виписаних закладами охорони здоров’я за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках форми № 1 (далі — рецепти).

Строк дії рецепту становить 30 календарних днів з моменту його видачі, крім випадків, передбачених законодавством, та зберігається у суб’єкта господарювання протягом трьох років починаючи з 1 січня наступного року.

3. Повне / часткове відшкодування лікарських засобів здійснюється відповідно до переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (Офіційний вісник України, 1998, N 33, ст. 1241).

Групи населення, визначені пунктом 2 переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (Офіційний вісник України, 1998, N 33, ст. 1241), сплачують суб’єкту господарювання різницю між референтною ціною повного відшкодування та референтною ціною часткового відшкодування лікарських засобів.

4. Суб’єкт господарювання щомісяця складає звіт про лікарські засоби, перелік яких визначено цією постановою, та відпущені за референтними цінами (цінами повного / часткового відшкодуванням), в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна непатентована та торговельна назви, сила дії, форма випуску, кількість відпущених упаковок, референтна ціна повного або часткового відшкодування, найменування закладу охорони здоров’я, та сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період.

Суб’єкт господарювання подає звіт про відпущені за референтними цінами (цінами повного / часткового відшкодуванням) лікарські засоби, перелік яких визначено цією постановою, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця розпорядникам коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства, для здійснення цільових видатків місцевих бюджетів на пільгове забезпечення населення, визначених рішеннями про такі видатки відповідно до законодавства, для відшкодування суб’єктові господарювання зазначеної в реєстрі суми протягом 15 днів з дня отримання звіту.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

Перелік лікарських засобів для повного / часткового відшкодування

Міжнародна непатентована назва Лікарська форма Сила дії
Азатіоприн (Azathioprine) порошок для приготування ін’єкцій 100 мг
Азатіоприн (Azathioprine) таблетки 50 мг
Аміодарон (Amiodarone) таблетки 200 мг
Амлодипін (Amlodipine) таблетки 5 мг
Амітриптилін (Amitriptyline) таблетки 10 мг, 25 мг, 75 мг
Атенолол (Atenolol) таблетки 50 мг; 100 мг
Ацетилсаліцилова кислота (Аcetylsalicylic acid) таблетки 100 мг — 500 мг
Беклометазон (Beclometasone) аерозоль для інгаляцій 100 мкг/доза
Беклометазон (Beclometasone) аерозоль для інгаляцій 50 мкг/доза
Беклометазон (Beclometasone) аерозоль для інгаляцій 250 мкг/доза
Бензатину бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin) порошок для приготування суспензії для ін’єкції 2 400 000 МО
Бензилпеніцилін (Benzylpenicilline) порошок для приготування ін’єкцій 1 000 000 ОД, 5 000 000 ОД
Бензоїлу пероксид (Benzoyl peroxide) лосьйон, крем 5%, 10%
Бетаметазон (Betamethasone) крем, мазь 0,10%
Бісопролол (Bisoprolol) таблетки 2,5 мг; 3,125 мг; 5 мг; 6,25 мг; 10 мг; 12,5 мг; 25 мг; 50 мг
Будесонід (Budesonide) порошок для інгаляцій дозований 100 мкг/доза
Будесонід (Budesonide) порошок для інгаляцій дозований 200 мкг/доза
Будесонід (Budesonide) порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза
Будесонід (Budesonide) суспензія для розпилення 0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл
Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate) сироп 50 мг/мл, 200 мг/5 мл
Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate) капсули 300 мг, 500 мг
Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate) таблетки 100 мг, 200 мг, 500 мг
Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate) розчин для ін’єкцій 100 мг/мл
Варфарин (Warfarin) таблетки 2,5 мг; 3 мг; 5 мг;
Верапаміл (Verapamil) таблетки 40 мг, 80 мг
Верапаміл (Verapamil) таблетки пролонгованої дії 180 мг, 240 мг
Галоперидол (Haloperidol) розчин для ін’єкцій 5 мг/мл
Галоперидол (Haloperidol) таблетки 1,5 мг; 2 мг; 5 мг
Гепарин натрій (Heparin sodium) розчин для ін’єкцій 5000 МЕ/мл
Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide) капсули 500 мг
Гідрокортизон (Hydrocortisone) суспензія для ін’єкцій 25 мг
Гідрокортизон (Hydrocortisone) порошок для розчину для ін’єкцій 100 мг
Гідрокортизон (Hydrocortisone) мазь 1 мг/г
Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine) таблетки 200 мг
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) таблетки 25 мг; 100 мг
Гліклазид (Gliclazide) таблетки 80 мг
Гліклазид (Gliclazide) таблетки з модифікованим вивільненням 30 мг; 60 мг
Дексаметазон (Dexamethasone) таблетки 0,5 мг; 0,75 мг; 1,5 мг; 4 мг
Дексаметазон (Dexamethasone) рідина оральна 0,5 мг/5 мл; 2 мг/5 мл
Дексаметазон (Dexamethasone) розчин для ін’єкцій 4 мг
Десмопресин (Desmopressin) спрей назальний, краплі назальні 0,1 мг/мл, 0,1 мг/доза
Діазепам (Diazepam) розчин оральний 2 мг/5 мл
Діазепам (Diazepam) розчин ректальний 2,5 мг, 5 мг, 10 мг
Діазепам (Diazepam) розчин для ін’єкцій 5 мг/мл
Діазепам (Diazepam) таблетки 5 мг, 10 мг
Дигоксин (Digoxin) розчин для ін’єкцій 0,25 мг/мл
Дигоксин (Digoxin) розчин оральний 50 мкг/мл
Дигоксин (Digoxin) таблетки 62,5 мкг; 100 мкг; 250 мкг
Доксициклін (Doxycycline) таблетки 100 мг
Еналаприл (Enalapril) таблетки 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг
Еритроміцин (Erythromycin) таблетки 100 мг; 250 мг; 500 мг
Заліза сіль (Ferrous salt) таблетки 80 мг
Заліза сіль+Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid) таблетки 80 мг + 350 мг
Ібупрофен (Ibuprofen) суспензія оральна 200 мг/5 мл
Ібупрофен (Ibuprofen) таблетки 200 мг; 400 мг; 600 мг
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) таблетки 10 мг; 20 мг; 40 мг; 60 мг
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) таблетки сублінгвальні 5 мг
Калію перманганат (Potassium permanganate) порошок 3 г, 5 г
Карбамазепін (Carbamazepine) таблетки 100 мг, 200 мг
Карбамазепін (Carbamazepine) суспензія оральна 100 мг/5 мл
Карведілол (Carvedilol) таблетки 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг
Клозапін (Сlozapine) таблетки 25 мг, 100 мг
Кломіпрамін (Clomipramine) капсули 25 мг
Кломіпрамін (Clomipramine) таблетки 25 мг
Клопідогрель (Clopidogrel) таблетки 75 мг; 300 мг
Леводопа+ Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) таблетки 50 мг + 200 мг
Леводопа+ Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) таблетки 25 мг + 250 мг
Левотироксин (Levothyroxine) таблетки 25 мкг; 50 мкг; 75 мкг
Левотироксин (Levothyroxine) таблетки 100 мкг; 125 мкг; 150 мкг
Метилдопа (Methyldopa) таблетки 250 мг
Метопролол (Metoprolol) таблетки 25 мг; 50 мг; 100 мг
Метформін (Metformin) таблетки 500 мг
Міконазол (Miconazole) гель, крем 20 мг/г
Мупіроцин (Mupirocin) мазь назальна 2%
Мупіроцин (Mupirocin) крем 2%
Неостигмін (Neostigmine) розчин для ін’єкцій 2,5 мг/мл
Неостигмін (Neostigmine) розчин для ін’єкцій 0,5 мг/мл
Нітрогліцерин (glyceryl trinitrate) таблетки сублінгвальні 0,3 мг; 0,4 мг
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) таблетки пролонгованої дії 2,9 мг; 5,2 мг
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) таблетки сублінгвальні/несублігвальні 0,5 мг
Парацетамол (Paracetamol) таблетки, капсули 100 мг — 500 мг
Парацетамол (Paracetamol) супозиторії ректальні 100 мг
Парацетамол (Paracetamol) сироп 120 мг/5 мл
Пеніциламін (Penicillamine) таблетки 250 мг
Піридостигмін (Pyridostigmine) розчин для ін’єкцій 1 мг/мл
Піридостигмін (Pyridostigmine) таблетки 60 мг
Подофілотоксин (Podophyllum resin) розчин 10% — 25%
Подофілотоксин (Podophyllum resin) крем 1,5 мг/г
Преднізолон (Prednisolone) таблетки 5 мг
Рисперидон (Risperidone) таблетки 1 мг; 2 мг; 3 мг; 4 мг
Саліцилова кислота (Salicylic acid) розчин для зовнішнього застосування 2%, 5%
Сальбутамол (Salbutamol) аерозоль для інгаляцій 100 мкг/доза
Сальбутамол (Salbutamol) розчин для інгаляцій, небули 2,5 мг
Сальбутамол (Salbutamol) розчин для інгаляцій 1 мг/мл
Сальбутамол (Salbutamol) розчин для ін’єкцій 0,5 мг/мл
Симвастатин (Simvastatin) табл. п/о 10 мг 10 мг; 20 мг; 40 мг; 80 мг
Спіронолактон (Spironolactone) таблетки 25 мг; 50 мг; 100 мг
Сульфасалазин (Sulfasalazine) таблетки 500 мг
Тербінафін (Terbinafine) спрей нашкірний, розчин нашкірний 1%
Тербінафін (Terbinafine) крем, гель 1%
Транексамова кислота (Tranexamic acid) розчин для ін’єкцій 100 мг/мл
Фенітоїн (Phenytoin) таблетки 11,7 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг
Фенобарбітал (Phenobarbital) таблетки 0,05 г; 0,1 г
Фітоменадіон (Phytomenadione) розчин для ін’єкцій 10 мг/мл
Фолієва кислота (Folic acid) таблетки 400 мкг; 1 мг; 5 мг
Флудрокортизон (Fludrocortisone) таблетки 0,1 мг
Флуоксетин (Fluoxetine) капсули 20 мг
Флуфеназин (Fluphenazine) розчин для ін’єкцій 25 мг/1 мл
Фуросемід (Furosemide) розчин для ін’єкцій 10 мг/мл
Фуросемід (Furosemide) таблетки 40 мг, 80 мг
Хлорамфенікол (Chloramphenicol) порошок для приготування розчину для ін’єкцій 1 г
Хлорамфенікол (Chloramphenicol) суспензія олійна для ін’єкцій 0,5 г/мл
Хлорамфенікол (Chloramphenicol) капсули 250 мг
Хлорамфенікол (Chloramphenicol) розчин оральний 150 мг/5 мл
Хлорамфенікол (Chloramphenicol) таблетки 250 мг
Хлорохін (Chloroquine) таблетки 100 мг, 150 мг, 250 мг
Хлорпромазин (Chlorpromazine) розчин для ін’єкцій 25 мг/мл
Хлорпромазин (Chlorpromazine) таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг
Холекальциферол (Cholecalciferol) розчин оральний 375 мкг/мл (15000 МО/мл)
Холекальциферол (Cholecalciferol) розчин оральний 4000 МО/мл
Холекальциферол (Cholecalciferol) розчин оральний олійний 0,5 мг/мл (20 000 МО/мл)
Холекальциферол (Cholecalciferol) розчин оральний олійний 2400 МО/мл
Холекальциферол (Cholecalciferol) розчин оральний 375 мкг/мл (15000 МО/мл)
Цефтриаксон (Ceftriaxone) порошок для приготування розчину для ін’єкції 250 мг, 500 мг, 1 г, 2 г
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті