Проект урядової постанови щодо запровадження механізму повного/часткового відшкодування вартості лікарських засобів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження
механізму повного/часткового відшкодування лікарських засобів»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів».

Проектом постанови передбачається впровадження з 1 січня 2017 року механізму реімбурсації лікарських засобів, що призначаються хворим для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу (інсулінонезалежний цукровий діабет), бронхіальної астми за відповідним переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів (який затверджується додатком до постанови).

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: taras.lyaskovsky@gmail.com, Лясковський Тарас Михайлович; dumenko@dec.gov.ua, Думенко Тетяна Михайлівна; gritsenko@moz.gov.ua, Гріценко Олександр Володимирович

Контактний телефон 200-06-68.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження
механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Основним викликом сьогодення є низька економічна доступність лікарських засобів, що складається з багатьох причин, в тому числі девальвація національної валюти, зменшення обсягів фінансування системи охорони, висока вартість лікарських засобів та інші.

На даний час питання забезпечення економічної доступності окремим групам населення передбачено нормою постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». У чинній редакції постанови до переліку хвороб, пацієнти з якими підлягають пільговому забезпеченню лікарськими засобами, включено і такі, що забезпечуються за кошти державних програм.

Враховуючи обмежене фінансування необхідно оптимізувати перелік лікарських засобів для відшкодування, сфокусувавшись на першочерговому забезпеченні основними лікарськими засобами. З цією метою пропонується перелік лікарських засобів для відшкодування, сформований на основі 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів» передбачається запровадження відшкодування вартості лікарських засобів, для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета проекту постанови – запровадження механізму повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, перелік міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії яких відповідає переліку міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії лікарських засобів з 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ, аптечним закладам для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб’єктів господарювання.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики, Державною регуляторною службою, Антимонопольним комітетом та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не потребує погодження з обласними та Київською міською державними адміністраціями.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Прийняття проекту постанови дозволить запровадити механізм повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці України.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить запровадити механізм повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, перелік міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії яких відповідає переліку міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії лікарських засобів з 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ, аптечним закладам для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми, а також підвищити доступність лікарських засобів для різних верст населення.

В.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун

ПРОЕКТ

винесено на громадське обговорення МОЗ України 30.09.2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від ___________ 2016 р. №
Про запровадження механізму повного/часткового відшкодування вартості лікарських засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо запровадження з 1 січня 2017 р. повного/часткового відшкодування вартості лікарських засобів, відповідно до порядку повного та часткового відшкодування вартості лікарських засобів.

2. Затвердити:

1) порядок повного/часткового відшкодування вартості лікарських засобів, що додається;

2) перелік лікарських засобів для повного/часткового відшкодування, що призначається за лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми, що додається;

3) перелік лікарських засобів, що зареєстровані в Україні в установленому порядку та внесені до Державного реєстру лікарських засобів (далі — Лікарські засоби для відшкодування), що додається.

3. Установити, що:

1) дія постанови поширюється на перелік лікарських засобів, що зареєстровані в Україні в установленому порядку та внесені до Державного реєстру лікарських засобів затверджений цією постановою;

2) ціни на лікарські засоби для відшкодування не підлягають державному регулюванню, яке здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825);

3) лікарські засоби для відшкодування виписуються на рецептурних бланках за формою 1 із зазначенням міжнародної непатентованої назви та виду відшкодування (повне або часткове);

4) на лікарські засоби для відшкодування постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків від граничної оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та торговельних (роздрібних) надбавок не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни.

4. Внести до додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (Офіційний ­вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1241; 2015 р., № 79, ст. 2642) такі зміни:

1) абзац третій викласти у такій редакції: «Діабет (цукровий I типу і нецукровий)»;

2) абзац двадцять четвертий виключити.

5. Міністерству охорони здоров’я за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цієї постанови затвердити порядок розрахунку референтних цін на лікарські засоби для відшкодування (цін відшкодування);

2) у місячний строк з дня набрання чинності порядку розрахунку референтних цін лікарських засобів (цін відшкодування) установити та оприлюднити референтні ціни (ціни відшкодування) на лікарські засоби для відшкодування.

3) здійснювати контроль за реалізацією повного/часткового відшкодування вартості лікарських засобів для відшкодування та інформування Кабінету Міністрів України про стан справ.

6. Обсяги фінансування для запровадження повного/часткового відшкодування вартості лікарських засобів для відшкодування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Прем’єр-міністр України
В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ________ 2016 р. № ____

ПОРЯДОК
повного/часткового відшкодування вартості лікарських засобів

1. Цей Порядок визначає механізм повного/часткового відшкодування вартості лікарських засобів, перелік яких визначено цією постановою, суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі — суб’єкти господарювання).

Повне/часткове відшкодування вартості лікарських засобів, перелік яких визначено цією постановою, здійснюється на рівні затвердженої МОЗ референтної ціни (ціни відшкодування) на лікарський засіб.

2. Відпуск лікарських засобів, перелік яких визначено цією постановою, здійснюється суб’єктами господарювання, перелік яких визначається структурними підрозділами з питань охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або розпорядниками коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети згідно із законодавством, на рівних умовах, відповідно до укладених договорів, на підставі рецептів на лікарські засоби, перелік яких визначено цією постановою, виписаних закладами охорони здоров’я за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках форми № 1 (далі — рецепти).

Строк дії рецепту становить 30 календарних днів з моменту його видачі, крім випадків, передбачених законодавством, та зберігається у суб’єкта господарювання протягом трьох років починаючи з 1 січня наступного року.

3. Суб’єкт господарювання щомісяця складає звіт про лікарські засоби, перелік яких визначено цією постановою, та відпущені за референтними цінами (цінами повного/часткового відшкодуванням), в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна непатентована та торговельна назви, сила дії, форма випуску, кількість відпущених упаковок, референтна ціна повного або часткового відшкодування, найменування закладу охорони здоров’я, та сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період.

Суб’єкт господарювання подає вищезазначений звіт про відпущені за референтними цінами (цінами повного/часткового відшкодуванням) лікарські засоби, перелік яких визначено цією постановою, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця розпорядникам коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства, для здійснення цільових видатків місцевих бюджетів на пільгове забезпечення населення, визначених рішеннями про такі видатки відповідно до законодавства, для відшкодування суб’єктові господарювання зазначеної в реєстрі суми протягом 15 днів з дня отримання звіту.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ________ 2016 р. № ____

Перелік лікарських засобів для повного/часткового відшкодування, що призначається для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми

Міжнародна непатентована назва Лікарська форма Сила дії
1. Аміодарон (Amiodarone) таблетки 200 мг
2. Амлодипін (Amlodipine) таблетки 5 мг
3. Атенолол (Atenolol) таблетки 50 мг; 100 мг
4. Ацетилсаліцилова кислота (Аcetylsalicylic acid) таблетки 100 мг — 500 мг
5. Беклометазон (Beclometasone) аерозоль для інгаляцій 50 мкг/доза;100 мкг/доза;250 мкг/доза
6. Бісопролол (Bisoprolol) таблетки 2,5 мг; 5 мг; 10 мг
7. Будесонід (Budesonide) порошок для інгаляцій дозований 50 мкг/доза;100 мкг/доза;200 мкг/доза
8. Будесонід (Budesonide) суспензія для розпилення 0,25 мг/мл;0,5 мг/мл
9. Верапаміл (Verapamil) таблетки 40 мг; 80 мг
10. Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) таблетки 25 мг; 100 мг
11. Гліклазид (Gliclazide) таблетки 30 мг; 60 мг;80 мг
12. Дигоксин (Digoxin) розчин оральний 50 мкг/мл
13. Дигоксин (Digoxin) таблетки 62,5 мкг; 100 мкг; 250 мкг
14. Еналаприл (Enalapril) таблетки 5 мг; 10 мг;20 мг
15. Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) таблетки 10 мг; 20 мг;40 мг
16. Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) таблетки сублінгвальні 5 мг
17. Карведілол (Carvedilol) таблетки 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг
18. Клопідогрель (Clopidogrel) таблетки 75 мг; 300 мг
19. Метилдопа (Methyldopa) таблетки 250 мг
20. Метопролол (Metoprolol) таблетки 25 мг; 50 мг;100 мг
21. Метформін (Metformin) таблетки 500 мг,
22. Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) таблетки сублінгвальні 0,5 мг
23. Сальбутамол (Salbutamol) аерозоль для інгаляцій 100 мкг/доза
24. Сальбутамол (Salbutamol) розчин для інгаляцій, небули 2,5 мг
25. Симвастатин (Simvastatin) таблетки 10 мг; 20 мг;40 мг
26. Спіронолактон (Spironolactone) таблетки 25 мг; 50 мг
27. Фуросемід (Furosemide) таблетки 40 мг, 80 мг

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті