Проект урядової постанови «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту постанови Кабінету Міністрів України
 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів».

Проектом постанови передбачається впровадження з 1 квітня 2017 року реімбурсації (відшкодування) лікарських засобів, що призначаються хворим для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу (інсулінонезалежний цукровий діабет), бронхіальної астми за відповідним переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів (який затверджується додатком до постанови).

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: moz@moz.gov.ua.

Контактний телефон 200-06-68.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів»

1.Обґрунтування необхідності прийняття акта

Раціональне використання фармацевтичних продуктів є невід’ємною частиною поточних зусиль з реформування охорони здоров’я. Належне застосування технологій для лікування і запобігання хвороб можна розглядати як інвестиції в людський капітал. Раціональна фармакотерапія в поєднанні із зусиллями в галузі суспільної охорони здоров’я, розглядається в якості важливого компонента пакета реформ, щоб скоротити різницю в середній тривалості життя серед місцевих жителів (Україна в середньому 70,76 джерело ООН) і сусідніх країнах (Польща в середньому 77,14 джерело ООН). Крім того, використання фармацевтичних продуктів на первинному рівні може перерозподілити ресурси, щоб зменшити залежність від надмірної інфраструктури лікарні і впровадити клінічні протоколи та алгоритми лікування (США і ЄС) відповідно до технологій, заснованими на фактичних даних для запобігання / управляти захворювання (гіпертонія, серцево-судинних захворювань, діабет 2 типу) з високою смертністю.

Враховуючи обмежене фінансування необхідно оптимізувати перелік лікарських засобів для відшкодування, сфокусувавшись на першочерговому забезпеченні основними лікарськими засобами. З цією метою пропонується перелік лікарських засобів для відшкодування, сформований на основі 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачається запровадження відшкодування вартості лікарських засобів, для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета проекту постанови — запровадження механізму відшкодування вартості лікарських засобів, перелік міжнародних непатентованих назв, відповідає переліку міжнародних непатентованих назв та сили дії лікарських засобів з 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ, аптечним закладам для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови потребує додаткові фінансові витрати з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики, Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом та Міні­стерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не потребує погодження з обласними та Київською міською державними адміністраціями.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному сайті МОЗ України (http://www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Прийняття проекту постанови дозволить запровадити механізм відшкодування вартості лікарських засобів.

11. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці України.

12. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить запровадити механізм відшкодування вартості лікарських засобів, перелік міжнародних непатентованих назв, відповідає переліку міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії лікарських засобів з 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ, аптечним закладам для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми, а також підвищити доступність лікарських засобів для різних верст населення.

В.о. Міністра
У. Супрун

Проект

оприлюднено на сайті МОЗ України

17.11.2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо запровадження з 1 квітня 2017 р. програми державного відшкодування вартості лікарських засобів при амбулаторному лікуванні хворих на серцево-судинні хвороби, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму згідно з переліком міжнародних не патентованих назв (далі — МНН) лікарських засобів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню (далі — Перелік), що додається;

2. Затвердити порядок державного відшкодування вартості лікарських засобів, що додається;

3. Установити, що дія постанови поширюється:

1) на лікарські засоби, що в установленому порядку зареєстровані в Україні та внесені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906);

2) на лікарські засоби включені до Переліку застосовуються постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 5 (п’ять) відсотків від оптово-відпускної ціни, з урахуванням податків та зборів, або регресивні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 20 (двадцять) відсотків, що нараховуються від оптово-відпускної ціни, в порядку встановленому МОЗ;

3) лікарські засоби, включені до Переліку, виписуються на рецептурних бланках згідно з формою № 1 із зазначенням МНН лікарського засобу, дозування та форми випуску;

4. Міністерству охорони здоров’я за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі у місячний строк з дня набрання чинності цієї постанови:

1) затвердити Порядок визначення розміру державного відшкодування на лікарські засоби;

2) встановити та оприлюднити розмір державного відшкодування на лікарські засоби;

5. Державне відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

6. Міністерству охорони здоров’я, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям провести роз’яснювальну роботу серед населення та здійснювати контроль за виконанням цієї постанови;

7. Міністерству охорони здоров’я розробити та подати на затвердження до Кабінету Міністрів України проект акту щодо затвердження Ліцензійних умов на виробництво лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю лікарських засобів, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), передбачивши обов’язковість наявності в аптечних закладах лікарських засобів, включених до Переліку.

Прем’єр-міністр України
В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ________ 2016 р. №_______

ПЕРЕЛІК
міжнародних непатентованих назв (МНН) лікарських засобів, вартість котрих підлягає відшкодуванню

Міжнародна непатентована назва
Серцево-судинні хвороби
1. Аміодарон (Amiodarone)
2. Амлодипін (Amlodipine)
3. Атенолол (Atenolol)
4. Верапаміл (Verapamil)
5. Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)
6. Спіронолактон (Spironolactone)
7. Фуросемід (Furosemide)
8. Дигоксин (Digoxin)
9. Еналаприл (Enalapril)
10. Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
11. Карведілол (Carvedilol)
12. Клопідогрель (Clopidogrel)
13. Метопролол (Metoprolol)
14. Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
15. Симвастатин (Simvastatin)
16. Бісопролол (Bisoprolol)
Бронхіальна астма
17. Беклометазон (Beclometasone)
18. Будесонід (Budesonide)
19. Сальбутамол (Salbutamol)
Цукровий діабет ІІ типу
20. Метформін (Metformin)
21. Гліклазид (Gliclazide)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ________ 2016 р. №_______

ПОРЯДОК
державного відшкодування вартості лікарських засобів

1. Цей Порядок визначає механізм державного відшкодування вартості лікарських засобів при амбулаторному лікуванні пацієнтів, суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі — суб’єкти господарювання);

2. Державне відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється по всіх торговельних назвах, ціни препаратів котрих знаходяться між найнижчою в України ціною та медіаною цін між найнижчою ціною та оптово-відпускною ціною в України, в розмірі найнижчої ціни лікарського засобу відповідно до Переліку, дозування та форми випуску лікарських засобів, що призначаються для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми, та включених до програми державного відшкодування вартості та яка переглядається раз в рік;

3. В разі наявності на ринку лише двох препаратів, державне відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється для обох препаратів в розмірі затвердженої МОЗ відповідно до Переліку;

4. Відпуск лікарських засобів вартість яких підлягає державному відшкодуванню, здійснюється суб’єктами господарювання, що мають Ліцензію на виробництво лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю лікарських засобів, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), на підставі рецептів на лікарські засоби за програмою державного відшкодування вартості, виписаних лікарями закладів охорони здоров’я за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках форми № 1 (далі — рецепти);

5. Різниця між фактичною роздрібною ціною, встановленою на момент придбання лікарського засобу, та розміром державного відшкодування, затвердженого МОЗ, сплачується споживачем;

6. Строк дії рецепту становить 30 календарних днів з моменту його видачі, крім випадків, передбачених законодавством, та зберігається у суб’єкта господарювання протягом п’яти років починаючи з 01 січня року наступного за роком видачі рецепта;

7. Суб’єкт господарювання щомісяця складає звіт про лікарські засоби програми державного відшкодування вартості, відпущені за цінами державного відшкодування, в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна не патентована назва, торговельна назва, дозування, форма випуску, кількість доз, розмір державного відшкодування, найменування закладу охорони здоров’я, та сума, що підлягає державному відшкодуванню за звітний період;

8. Суб’єкт господарювання подає в паперовій формі копії рецептів на лікарські засоби та вищезазначений звіт про відпущені за цінами державного відшкодування лікарські засоби, котрі сповнюють вимоги програми державного відшкодування вартості, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця, розпорядникам коштів місцевих бюджетів для державного відшкодування суб’єктові господарювання в установленому МОЗ порядку розміру державного відшкодування протягом 15 робочих днів з дня отримання звіту.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті