Коли час має значення: нові можливості зупинки кровотечі в екстреній медицині

Сьогодні травматизм є однією з основних причин смертності працездатного населення. Щорічно травми різної тяжкості (побутові, вуличні, в результаті ДТП і т.д.) отримують мільйони осіб. За даними світової статистики, травми різного ступеня тяжкості лише в результаті ДТП отримують щорічно понад 50 млн осіб (Меделец Н.А., 2012). Що ж стосується України, то за період 2006–2013 рр. травми на дорогах отримали близько 378 тис. осіб (Ландо Е.А., 2013). Такий значний масштаб проблеми свідчить про необхідність впровадження сучасних рішень у лікування осіб з травматичними ушкодженнями для підвищення рівня надання медичної допомоги, особливо це стосується екстреної медицини, коли час і рівень надання медичної допомоги відіграють ключову роль при гострій крововтраті травматичного генезу.

108218Кровотеча — одне з найважчих ускладнень різних захворювань і пошкоджень. З цією проб­лемою зазвичай стикаються хірурги, травматологи, ортопеди, урологи, акушери, анестезіологи та лікарі швидкої допомоги. Кровотечі часто становлять безпосередню загрозу життю хворого і практично завжди потребують негайних дій. І від того, наскільки грамотними будуть ці дії, залежить доля людини. У мирний час ушкодження тканин залишається розповсюдженим видом ураження, яке може виникати у побуті та на виробниц­тві, а частка пацієнтів з рановою патологією становить близько 35–45% в загальній структурі хірургічних хворих (Миронов В.И., Гилева И.И., 2009).

Тривала зовнішня кровотеча залишається однією з основних причин смерті поранених на догоспітальному етапі. У даний час основними засобами зупинки зовнішніх масивних кровотеч, якими оснащені лікарсько-фельдшерські бригади, є джгут і стискаюча пов’язка, які мають цілий ряд недоліків, викликаючи ускладнення як на місцевому, так і системному рівні (пошкод­ження нервів, м’язів, шкірних покривів, ішемічні та механічні некрози, блок мікроциркуляції, мікротромбози, пошкодження великих судин, реперфузійний синдром) (Бояринцев В.В. и соавт., 2015). Тому актуальності набуває використання сучасних гемостатичних засобів, що можуть використовуватися для зупинки різних видів кровотеч, в тому числі і масивних, та таким чином врятувати життя людини. До сучасних гемо­статичних засобів висуваються наступні вимоги (Апрятина К.В. и соавт., 2014):

  • зупинка кровотечі за мінімальний строк;
  • уникнення подразнення шкіри та рани;
  • висока конгруентність ранової поверхні;
  • біосумісність та швидка регенерація ушкод­жених тканин.

Проте не всі матеріали, які використовуються для кровоспинних засобів, відповідають цим вимогам. Перевагу слід надавати таким на основі хітозану (Бояринцев В.В. и соавт., 2015). У цьому контексті гарною новиною для спеціалістів, що в своїй щоденній практиці стикаються з кровотечами, є завершення сертифікації на новий гемостатичний перев’язувальний матеріал, що відповідає сучасним вимогам.

РЕВУЛ®: нове слово у зупинці кровотечі

У лютому 2017 р. отримав сертифікацію гемостатичний перев’язувальний матеріал РЕВУЛ®, що став розширенням лінійки кровоспинних засобів РЕВУЛ® від фармацевтичної корпорації «Юрія-Фарм».

Як користуватися перев’язувальним гемостатичним матеріалом РЕВУЛ®?

Візьміть пакет РЕВУЛ® матеріал перев’язувальний гемостатичний, перевірте цілісність упаковки, розкрийте пакет та вийміть матеріал з упаковки.

1. Виконайте щільну тампонаду рани, бажано до джерела кровотечі. Залишіть гемостатичний матеріал у порожнині рани. Залишки при необхідності можна відрізати або відірвати. НЕ ВИКИДАЙТЕ ПОРОЖНІЙ ПАКЕТ!

2. Щільно притисніть до рани марлевий тампон протягом 5 хв.

3. Накладіть на рану стискаючу пов’язку.

4. Якомога швидше зверніться за медичною допомогою до найближчого пункту першої медичної допомоги.

5. Передайте порожній пакет медичним працівникам.

Медичний виріб РЕВУЛ® може знаходитися у рані потерпілого протягом доби. Утворений ним згусток не розпадається та не змінює своїх властивостей. Хітозан через 24 год розщеплюється на полісахаріди та природним чином виводиться з рани.

108217

Гемостатичний перев’язувальний матеріал РЕВУЛ® являє собою сучасне рішення для ефективної зупинки кровотечі. Він здатензадовольнити потребу в високому рівні надання медичної допомоги в невідкладній медицині мирного часу. Гемостатичний перев’язувальний матеріал РЕВУЛ® виявляє гемо­статичний ефект незалежно від процесів згортання крові в організмі. Гемостатичний ефект обумовлений зв’язуванням позитивно заряджених елементів матеріалу з негативно зарядженими еритроцитами. При контакті з кров’ю РЕВУЛ® матеріал перев’язувальний гемостатичний сприяє поглинанню рідкої фракції крові та утворює єдину гелево-желеподібну масу, що призводить до зменшення кровотечі. Він підійде для зупинки зов­нішньої кровотечі різної інтенсивності, в тому числі при пошкодженні великих венозних і артеріальних судин, переважно на догоспітальному етапі. Гемостатичний перев’язувальний матеріал РЕВУЛ® складено Z-подібно задля полегшення його застосування. Особливу увагу викликає склад його матеріалу. Він виготовлений з натуральної природної речовини — хітозану, що має ряд корисних властивостей.

РЕВУЛ® гемостатичний перев’язувальний матеріал розроблено з урахуванням сучасних вимог щодо потреб у кровоспинних засобах в екстреній медицині

Широкий спектр властивостей хітозану

Хітозан — катіонний полісахарид з високими сорбційними властиво­стями. Широкомасштабні дослід­ження гемостатичних ефектів хітіну та хітозану було розпочато більше ніж 30 років тому. Механізм гомео­статичної дії хітозану пов’язаний із здатні­стю його позитивно заряджених молекул поєднуватися з негативно зарядженими мембранами клітин крові, спричиняючи їх адгезію, а також активацію плазмового гемостазу (Белозерская Г.Г. и соавт., 2006). Також відомо, що хітозан виявляє протимікробну активність, сприяє регенерації тканин, активізує загоєння поверхні рани чи опіку без утворення рубців, є гіпоалергенним. Є дані, які підтверджують, що хітозан виявляє також антиоксидантні, імунокоригуючі та противірусні властивості (Жанзаков А.Е., 2007).

Окрім того, макромолекули хітозану характеризуються високою адсорбційною здатні­стю та біологічною сумісністю та можуть бути з успіхом використані в якості матриць — носіїв поживних речовин, лікарських засобів, металів в іонній формі та їх наночастинок (Апрятина К.В. и соавт., 2014). Завдяки вищевказаним властивостям гемостатичні засоби на основі хітозану є одними із найсучасніших засобів для зупинки кровотечі як в мирний час, так і під час воєнних дій, що свідчить про актуальність оснащення кровоспинними засобами на основі хітозану медичних бригад для екстреної допомоги, а також військових аптечок для потреб тих, хто боронить нашу країну на сході.

Зупинка кровотечі в умовах воєнних дій: сучасний склад військової аптечки

Особливої актуальності зупинка кровотечі внаслідок травматичних уражень набула внаслідок зростання техногенних та природних катастроф, терористичних актів та воєнних конфліктів. Болючою ця тема є і для Украї­ни через воєнний конфлікт на сході країни, який визначив для системи вітчизняної охорони здоров’я додаткові виклики з необхідні­стю оперативно вирішувати завдання принципово нового формату. Так, наприклад, через те, що військові аптечки ще радянських часів «морально» застаріли, наказом МОЗ України від 5 січня 2017 р. № 6 затверджено нові переліки лікарських засобів та медичних виробів, які мають входити до складу аптечки медичної загальновійськової індивідуальної; аптечки автомобільної загальновійськової; наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора. Нова комплектація аптечок складається з лікарських засобів, перев’язувальних, шовних матеріалів, лейкопластирів, медичних предметів, хірургічних інструментів, санітарно-господарського майна та супровідної документації.

Під час розробки документа МОЗ України враховувало стандарти НАТО (North Atlantic Treaty Organization — NATO) та бойовий досвід у зоні проведення АТО. Не секрет, що натівська аптечка ґрунтується на найкращих досягненнях тактичної медицини. Вміст цих аптечок постійно переглядається і доповнюється сучасними та ефективними засобами та препаратами.

У цьому контексті слід зауважити, що матеріал перев’язувальний гемостатичний РЕВУЛ® відповідає сучасним вимогам загальновійськових індивідуальних, автомобільних та аптечок санінструктора.

Таким чином, матеріал перев’язувальний гемо­статичний РЕВУЛ® було розроблено з урахуванням сучасних вимог щодо потреб у кровоспинних засобах мирного та воєнного часу, адже коли мова йде про зупинку кровотечі, особливо масштабної, використання гемостатичного засобу має не тільки ефективно зупиняти кровотечу, але й знижувати ризик появи негативних ефектів у поранених осіб.

РЕВУЛ® , гемостатичний перев’язувальний матеріал — сучасне рішення для потреб країни!

В Україні РЕВУЛ® гемостатичний перев’язувальний матеріал можна замовити у дистриб’ютора «Медичний центр «М.Т.К» за тел.: (044) 246-83-83 або на сайті www.uf.ua .

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті