Проект розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року»

13 Квітня 2017 3:15 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року», розроблений на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я».

Метою проекту розпорядження є організація впровадження положень Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я шляхом виконання плану заходів з її реалізації.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України оприлюднено через розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту розпорядження просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, E-mail: karpinska@moz.gov.ua.

Консультант: Карпінська Леся Григорівна (044) 226 23 31.

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року» розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту розпорядження є організація впровадження положень Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я шляхом виконання плану заходів з її реалізації (далі – план заходів).

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року № 333-р.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування є державний та місцеві бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Для виконання Плану заходів пропонується залучати міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги.

Фінансування Плану заходів здійснюється в межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання, у бюджетах областей, міста Києва, інших джерел.

Фінансово-економічні розрахунки до державних цільових програм, зазначених у підпунктах 3 – 5 пункту 1 плану заходів, буде здійснено під час підготовки проектів актів про їх затвердження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з НАМН України, Мінфіном, Мінекономрозвитку, Мінрегіоном, Мінінформполітики, Держкомтелерадіо, Держспезв’язку, ДРС та проведення правової експертизи Мін’юстом.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація плану заходів дозволить вирішити більшість проблем та забезпечити усім громадянам України доступ до гідного європейської держави рівня медичного обслуговування передбачається здійснити шляхом переходу системи охорони здоров’я України до фінансування на основі моделі обов’язкового державного медичного страхування громадян з використанням для цього коштів, акумульованих у державному бюджеті, об’єднавши для цього зусилля усього суспільства.

В.о. Міністра Уляна Супрун

ПРОЕКТ

винесено на громадське обговорення МОЗ України 12.04.2017 р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013 (Офіційний вісник України 2017 №2 ст.175) (далі – план заходів), що додається.

2. Міністерствам, центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам, відповідальним за виконання плану заходів, подавати щоквартально Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання до 15 числа першого місяця наступного кварталу Кабінетові Міністрів України.

3. Міністерству охорони здоров’я, центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування
системи охорони здоров’я

Зміст завдання Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за виконання
1. Створення правових основ для нової системи фінансування охорони здоров’я 1) Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу» України щодо створення умов для запровадження нових механізмів фінансування медичної допомоги ІІ квартал 2017 року МОЗ, Мінфін, Мінекономрозвитку
2) Розроблення проекту Закону України “Про державні гарантії надання медичної допомоги та лікарських засобів”, який визначатиме модель державного гарантованого пакету медичної допомоги, механізм здійснення співоплати за надані медичні послуги, порядок надання медичних послуг на платній основі ІІ квартал 2017 року МОЗ
3) Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо створення умов для запровадження нової моделі фінансування первинної медичної допомоги ІІ квартал 2017 року МОЗ
4) Забезпечення супроводження у Верховній Раді зазначених проектів законів до прийняття законів України МОЗ, Мінфін, Мін’юст (відповідно до компетенції)
5) Спрощення умов отримання ліцензії для медичної практики за спеціальністю “Первинна медична допомога” шляхом внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України №285 від 2 березня 2016 р. “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики” ІІ квартал 2017 року МОЗ, Мінекономрозвитку, Мін’юст,

ДРС

6) Розроблення та подання на затвердження Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо деталізованого складу державного гарантованого пакета медичної допомоги, структури та рівня єдиних національних тарифів на відповідні послуги та порядку їх оплати з державного бюджету щороку відповідно до вимог бюджетного процесу МОЗ, Мінфін
2. Створення єдиного національного замовника медичних послуг 1) Утворення у структурі МОЗ структурного підрозділу для забезпечення фінансування медичної допомоги в межах гарантованого пакета медичної допомоги. ІІ квартал 2017 року МОЗ
2) Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про утворення Національної служби здоров’я України і затвердження положення про цей орган IІ квартал 2017 року МОЗ
3. Автономізація бюджетних закладів охорони здоров’я 1) Розроблення і затвердження нормативно-правових актів для функціонування закладів охорони здоров’я в умовах фінансової і управлінської автономії ІI квартал 2017 року МОЗ, Мінфін, Мін’юст
2) Розроблення та запровадження навчальних програм підвищення кваліфікації для працівників закладів охорони здоров’я щодо функціонування в умовах фінансової і управлінської автономії протягом 2017 року МОЗ
4. Створення єдиної електронної системи обміну медичною інформацією 1) Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження електронної системи обміну медичною інформацією ІІ квартал 2017 року МОЗ, НАМН
2) Забезпечення реєстрації закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та медичних працівників цих закладів в єдиній електронній системі обміну медичною інформацією перше півріччя 2017 року МОЗ
3) Забезпечення реєстрації пацієнтів в єдиній електронній системі обміну медичною інформацією з 1 травня 2017 року МОЗ, НАМН
4) Запровадження видачі електронних рецептів за програмою реімбурсації вартості лікарських засобів, які входять до Національного переліку лікарських засобів ІІІ квартал 2017 року МОЗ
5) Запровадження електронної системи міжнародної класифікації звернень за первинною медичною допомогою ICPC-2 ІІІ квартал 2017 рок МОЗ, НАМН, обласні державні адміністрації
6) Отримання експертного висновку та атестату відповідності щодо готовності комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі обміну медичною інформацією до 1 січня 2018 року МОЗ, Держспецзв’язку
7) Розроблення та запровадження навчальних програм для підвищення кваліфікації медичних працівників щодо використання електронної системи обміну медичною інформацією у закладах, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу друге півріччя 2017 року МОЗ
8) Забезпечення використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією в закладах, що надають стаціонарну медичну допомогу протягом 2018 року МОЗ, НАМН
5. Перегляд уніфікованих клінічних протоколів для переліку найбільш поширених медичних станів та спрощення вимог до ведення паперової звітності в медичних закладах 1) Забезпечення доступу до джерел міжнародних уніфікованих клінічних протоколів для переліку найбільш поширених медичних станів ІІ квартал МОЗ
2) Здійснення перекладу та адаптації міжнародних уніфікованих клінічних протоколів для України ІІІ квартал 2017 року МОЗ
3) Переклад і адаптація міжнародної класифікації звернень за первинною медичною допомогою ICPC-2 ІІ квартал 2017 року МОЗ
4) Розроблення та запровадження навчальних програм для підвищення кваліфікації лікарів, що надають первинну медичну допомогу, щодо використання міжнародних уніфікованих клінічних протоколів та міжнародної класифікації звернень за первинною медичною допомогою ICPC-2 друге півріччя 2017 року МОЗ
5) Спрощення вимог до ведення паперової звітності в медичних закладах, що надають первинну медичну допомогу, у зв’язку з переходом на використання електронної системи обміну медичною інформацією друге півріччя 2017 року МОЗ
6) Розроблення та запровадження навчальних програм для лікарів, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, щодо використання міжнародних уніфікованих клінічних протоколів протягом 2018 року МОЗ
7) Спрощення вимог до ведення паперової звітності в медичних закладах, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, у зв’язку з переходом на використання електронної системи обміну медичною інформацією протягом 2018 року МОЗ
6. Запровадження нової моделі фінансування для первинної медичної допомоги 1) Розроблення та затвердження форм документів для здійснення вибору громадянами надавачів первинної медичної допомоги, інструкцій щодо їх використання, а також Порядку надання первинної медичної допомоги ІІ квартал 2017 року МОЗ
2) Проведення загальнонаціональної комунікаційної кампанії для здійснення вільного вибору громадянами медичних працівників первинної медичної допомоги, включно з поширенням відповідної інформації серед населення та медичних працівників ІІ – IV квартали 2017 року МОЗ, Мінрегіон, обласні державні адміністрації, Мінінформполітики, Держкомтелерадіо
3) Розроблення та запровадження навчальних програм для медичних працівників, що надають послуги первинної медичної допомоги протягом 2017 року МОЗ
4) Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України про Державний бюджет на 2017 рік з метою переходу на новий механізм оплати послуг первинної медичної допомоги з ІІ півріччя 2017 року до 1 квітня 2017 року МОЗ, Мінфін
5) Забезпечення переходу на новий механізм оплати послуг первинної медичної допомоги з 1 липня 2017 року друге півріччя 2017 року МОЗ, Мінфін, Мінрегіон
7. Запровадження нової моделі фінансування медичної допомоги для вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги 1) Запровадження методики аналізу витрат закладів охорони здоров’я, пов’язаних з їх утриманням та наданням медичної допомоги перше півріччя 2017 року МОЗ, НАМН
2) Пілотна апробація системи електронного збору та аналізу статистичних даних про випадки стаціонарної медичної допомоги та даних про пов’язані з цими випадками витрати у лікарнях вторинного та третинного рівнів у форматі, що забезпечує можливість подальшого використання діагностично-споріднених груп для обліку та фінансування медичної допомоги у стаціонарах. протягом 2017 року МОЗ, НАМН
3) Розроблення та затвердження нормативно-правових актів для запровадження нової моделі фінансування стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги для вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги Протягом 2017-2018 років МОЗ, Мінфін
4) Проведення загальнонаціональної інформаційної кампанії для роз’яснення змін у системі фінансування вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги ІV квартал 2017 року –протягом 2018 року МОЗ, Мінінформполітики, Держкомтелерадіо
5) Розроблення та запровадження навчальних програм щодо нових методів фінансування для медичних працівників та керівників закладів охорони здоров’я, що надають послуги вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги протягом 2017-2018 рр. МОЗ
6). Затвердження методики використання діагностично-споріднених груп для обліку наданої медичної допомоги в закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу. протягом другого півріччя 2017 року МОЗ, НАМН
7) Запровадження методики використання діагностично-споріднених груп для обліку наданої медичної допомоги у пілотних закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу протягом 2018 року МОЗ, НАМН
8) Запровадження методики використання діагностично-споріднених груп для обліку наданої медичної допомоги у всіх закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу протягом 2019 року МОЗ, НАМН
9) Забезпечення переходу на оплату послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої) медичної допомоги за новим методом у повному обсязі в межах гарантованого пакета медичної допомоги для всіх закладів охорони здоров’я з 2020 року МОЗ, Мінфін
10. Створення госпітальних округів
1) Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів розпоряджень щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів в областях та м.Києві перше півріччя 2017 року МОЗ, Мінрегіон, Мінфін, обласні державні адміністрації
2) Розроблення та затвердження рамкових вимог щодо функціональної спроможності лікарень інтенсивного лікування І та ІІ рівнів ІІ квартал 2017 року МОЗ
3) Забезпечення методологічної підтримки органів місцевої влади та місцевого самоврядування в процесі створення госпітальних округів, започаткування діяльності госпітальних рад та розробки багаторічних планів розвитку госпітальних округів протягом 2017 року МОЗ, Мінрегіон, інші центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування (за згодою)
4) Розроблення та затвердження програми інвестиційної підтримки розвитку госпітальних округів ІІІ квартал 2017 року МОЗ, Мінфін, Мінрегіон
11. Запровадження національної системи реімбурсації лікарських засобів для визначеного переліку медичних станів 1) Розроблення та затвердження методики обчислення граничного обсягу відшкодування вартості та визначення граничної ціни лікарських засобів, вартість яких відшкодовується. Проведення розрахунків згідно із затвердженою методикою та оприлюднення їх результатів перше півріччя 2017 року МОЗ, Мінекономрозвитку
2) Надання рекомендацій щодо організації запровадження відшкодування вартості лікарських засобів (зокрема, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед пацієнтів, лікарів, працівників аптечних закладів) структурним підрозділам з питань охорони здоров’я Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або іншим розпорядникам коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети згідно із законодавством ІІ – IV квартали 2017 року МОЗ
3) Розроблення та затвердження порядку відшкодування вартості ЛЗ, включених до Національного переліку лікарських засобів, аптечним закладам з чітко визначеними термінами та гарантіями здійснення відшкодування І квартал 2017 року МОЗ, Мінекономрозвитку, Мінфін
4) Розроблення та введення в експлуатацію електронного інструменту (рішення на основі інформаційних технологій) що забезпечує проведення відкритих конкурсів цінових пропозицій у форматі електронного редукціону з метою обчислення граничного обсягу відшкодування вартості та визначення граничної ціни лікарських засобів, вартість яких відшкодовується за кошти державного бюджету протягом першого півріччя 2017 року МОЗ, Мінекономрозвитку (ДП «Прозорро»)
5) Розроблення та затвердження Порядку здійснення моніторингу запровадження відшкодування вартості лікарських засобів. І півріччя 2017 року МОЗ
12. Проведення моніторингу реалізації реформи 1) Проведення базового дослідження і подання нульового звіту про ситуацію Кабінетові Міністрів України протягом першого півріччя 2017 року МОЗ, Держстат
2) Налагодження оперативної діяльності зі збору та аналізу даних для моніторингу реалізації реформи 2017-2019 роки МОЗ, Держстат
3) Підготовка та подання щорічних звітів про динаміку основних показників реалізації реформи Кабінетові Міністрів України. протягом 2017-2020 років МОЗ, Держстат

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті