Розпорядження КМУ від 22.03.2017 р.№ 248-р

11 Травня 2017 4:05 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.03.2017 р. № 248-р

Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації

1. Схвалити Стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року, що додається.

2. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати щороку до 1 березня Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 1 квітня Кабінетові Міністрів України звіту про хід виконання схваленої цим розпорядженням Стратегії.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 22 березня 2017 р. № 248-р

СТРАТЕГІЯ

забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року

Проблема, яка потребує розв’язання

Україна і надалі залишається країною з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції та однією з п’яти країн з найвищим рівнем захворюваності на мультирезистентний туберкульоз у Східній Європі та Центральній Азії. Незважаючи на наявність значного досвіду у впровадженні найкращих міжнародних підходів і послуг у рамках протидії епідеміям туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, результати аналізу ситуації свідчать про наявність недоліків у відповідній сфері.

На сьогодні ситуація, що склалася з епідемією ВІЛ-інфекції в Україні, має такі характеристики: стабілізація епідемії, поширення інфекції серед груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ, нерівномірне поширення ВІЛ-інфекції в регіонах країни, зміна основних шляхів передачі ВІЛ-інфекції з переважним ураженням осіб працездатного віку. Лише кожна друга ВІЛ-інфікована особа знає свій позитивний ВІЛ-статус і звертається до медичного закладу; лише 30 відсотків людей, які живуть з ВІЛ, отримують антиретровірусне лікування; на сьогодні реєструються випадки передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, особливо серед вагітних жінок із груп ризику; рівень поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків залишається одним з найвищих в Європі (19,7 відсотка); високим є також відсоток позитивних результатів на тестування ВІЛ-інфекції серед донорів крові, насамперед первинних; більшої значущості у розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні набуває група чоловіків, які мають секс із чоловіками.

Протягом останніх п’яти років спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності на туберкульоз. Водночас у 2014 році Україна вперше увійшла до п’яти країн світу з найвищим рівнем захворюваності на хіміорезистентний туберкульоз. Особливо загрозливим є несвоєчасне звернення хворих по медичну допомогу, пізнє виявлення хвороби та хворих з ко-інфекцією (туберкульозом/ВІЛ-інфекцією/СНІДом), що зумовлює високий рівень смертності від туберкульозу та є наслідком відсутності комплексного підходу до поєднання профілактичних та лікувальних програм в єдину дієву систему протидії епідеміям.

З початку розвитку епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу значний обсяг послуг, зокрема з профілактики серед представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, хворих на туберкульоз, замісної підтримувальної терапії, надавався за кошти донорів громадськими, благодійними, релігійними та іншими організаціями з мінімальним фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету.

Законом України від 20 жовтня 2014 р. № 1708-VII затверджено Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. Завершилося виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, проте фінансування заходів, передбачених програмами, здійснюється не в повному обсязі, що призводить до невиконання завдань, отже, невиконання у повному обсязі цільових показників програм.

Крім того, в умовах соціально-економічної кризи, в тому числі пов’язаної з воєнними діями на сході України, прогнозується погіршення епідемічної ситуації, що склалася з поширенням туберкульозу, ВІЛ-інфекції та ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД).

Протягом 2001-2016 років Глобальний фонд для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) надав Україні понад 521,3 млн. доларів США для виконання програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, проте зміни у підходах Глобального фонду до виділення ресурсів країнам-реципієнтам вимагають від України готовності і здатності збільшити обсяг фінансування за рахунок коштів державного бюджету.

Результати проведеної оцінки стану готовності країни до переходу на фінансування програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу за рахунок коштів державного бюджету свідчать, що за відсутності ретельного планування та ефективного здійснення заходів для забезпечення переходу на зазначене фінансування сталість і досягнення у сфері охорони здоров’я, здобуті в рамках виконання програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, опиняться під загрозою. Результати аналізу ситуації, що склалася з поширенням туберкульозу, ВІЛ-інфекції та ко-інфекції (туберкульозу/ВІЛ-інфекції/СНІДу), дають змогу виявити критичні сфери, які потребують уваги для забезпечення сталої відповіді на епідемії.

З огляду на зазначене існує необхідність перегляду та зміни підходів до організації, планування і фінансування програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до нових глобальних стратегій та керівних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я та Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу щодо прискорення відповіді для зупинення епідемій, забезпечення фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також удосконалення стратегії залучення міжнародної технічної допомоги.

Мета і строки реалізації Стратегії

Метою Стратегії є посилення спроможності держави ефективно впроваджувати пріоритетні заходи для подолання епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу без припинення здійснення таких заходів чи погіршення якості їх виконання в умовах поступового переходу з 2017 року від фінансування за рахунок коштів донорів (переважно за рахунок коштів Глобального фонду) до фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Основні напрями і шляхи реалізації Стратегії

Удосконалення системи управління державними програмами протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

За зазначеним напрямом необхідно виконати такі основні завдання:

удосконалення законодавчої бази у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом:

– внесення змін до Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» у частині приведення державних гарантій у відповідність із новими глобальними стратегіями протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

– розроблення проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019-2023 роки відповідно до стратегії Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу «Прискорення заходів»;

– розроблення проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки відповідно до цільових орієнтирів Комплексного плану дій щодо боротьби з туберкульозом у Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2016-2020 роки;

посилення управління у сфері виконання державних програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом:

– передбачення у регіональних стратегіях розвитку питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу як компонента гуманітарної сфери, визначеного законодавством;

– розроблення та затвердження регіональних стратегій забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

– включення показника ефективності заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу до переліку показників соціально-економічного розвитку регіонів;

– запровадження планування та розподілу ресурсів міжнародної технічної та донорської допомоги регіонам відповідно до критеріїв епідемічних показників поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та ефективності використання таких ресурсів;

– забезпечення ефективної міжвідомчої та міжсекторальної координації виконання програм та заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в рамках ефективної роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також їх робочих органів;

зниження рівня стигматизації і дискримінації у сфері надання послуг хворим на туберкульоз, людям які живуть з ВІЛ, представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ з метою протидії поширенню туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом:

– внесення змін до законодавства у частині виключення дискримінаційних норм і положень щодо хворих на туберкульоз, людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ;

– розроблення і впровадження плану заходів щодо зниження рівня стигматизації і дискримінації хворих на туберкульоз, людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ (зокрема, передбачивши проведення інформаційних кампаній, навчання для надавачів послуг, розроблення інформаційно-навчальної літератури);

– забезпечення моніторингу дотримання прав пацієнтів та реагування на випадки стигматизації і дискримінації у сфері надання послуг хворим на туберкульоз, людям, які живуть з ВІЛ, представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ;

реформування та оптимізація системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню для підвищення ефективності державних витрат шляхом:

– розроблення і затвердження Стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню з урахуванням стану формування системи охорони громадського здоров’я, децентралізації, реформи системи охорони здоров’я та фінансування сфери охорони здоров’я з використанням досвіду та ресурсів міжрегіональних тренінгових центрів з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу;

– впровадження моделі надання допомоги пацієнтові, орієнтованої на лікування всіх випадків туберкульозу, включаючи мультирезистентний туберкульоз, у стаціонарних умовах – за наявності в нього бактеріовиділення, в амбулаторних умовах, оптимізацію протитуберкульозних закладів та їх кадрових ресурсів;

підвищення рівня прoзорості обміну інформацією про результати діяльності партнерських громадських об’єднань та органів влади шляхом удосконалення наявних механізмів обміну інформацією про програми і проекти протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і сприяння поширенню інформації щодо результатів їх виконання серед представників органів влади, громадських об’єднань, міжнародних партнерів, донорських структур, які долучаються до виконання та/або фінансування таких програм та проектів.

Фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням

За зазначеним напрямом необхідно виконати такі основні завдання:

збільшення обсягу фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням та підвищення ефективності поточних витрат шляхом:

– визначення принципів та методології ефективного розподілу ресурсів на здійснення заходів з протидії соціально небезпечним захворюванням, що дасть можливість компенсувати фінансування Глобального фонду, кошти інших донорів;

– застосовування під час бюджетного планування та підготовки бюджетних прогнозів на загальнодержавному і регіональному рівні принципів та методології ефективного розподілу ресурсів на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням;

– проведення аналізу формули розрахунку медичної субвенції для виділення цільових коштів, спрямованих на протидію поширенню соціально небезпечних захворювань, зокрема туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, виконання програм замісної підтримувальної терапії з урахуванням епідемічної ситуації та рівня поширеності зазначених захворювань;

– забезпечення пріоритетного планування централізованої закупівлі антиретровірусних та протитуберкульозних препаратів, препаратів замісної підтримувальної терапії за відповідною бюджетною програмою в межах наявних ресурсів;

– забезпечення в межах наявних ресурсів пріоритетного планування та виділення коштів з державного та місцевих бюджетів на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням, зокрема туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, виконання програм замісної підтримувальної терапії, передбачених загальнодержавними програмами, що фінансувалися за рахунок коштів донорів.

Удосконалення процесу організації та надання медичної допомоги і соціальних послуг

За зазначеним напрямом необхідно виконати такі основні завдання:

впровадження ефективного механізму планування, закупівлі та надання соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду і супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, шляхом забезпечення:

– збору, узагальнення інформації та визначення пріоритетів щодо потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду і супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ;

– планування і закупівлі за кошти місцевих бюджетів соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду та супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ;

оптимізацію клінічних протоколів для забезпечення якості та безперервності надання медичної допомоги шляхом:

– перегляду та оновлення медико-технологічної документації щодо здійснення заходів з профілактики, діагностики, лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб відповідно до міжнародних стандартів;

– оновлення і впровадження медико-технологічної документації з надання протитуберкульозної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів щодо забезпечення доступності діагностичних інструментів, застосування належних режимів лікування (включаючи використання нових коротких схем лікування мультирезистентного туберкульозу), а також профілактичного лікування з дотриманням науково обґрунтованих доз препаратів і тривалості режиму лікування;

посилення прихильності хворих до лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом включення соціальних працівників до штатних розписів протитуберкульозних закладів для формування прихильності хворих до лікування туберкульозу (за необхідності);

посилення взаємодії МОЗ, МВС, Мінсоцполітики, МОН, Мінмолодьспорту і Мін’юсту у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом:

– проведення аналізу відомчих і міжвідомчих нормативних актів щодо стану забезпечення безперервності надання медичної допомоги, соціальних та інших послуг для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ;

– підготовки пропозицій і рекомендацій щодо порядку організації взаємодії різних суб’єктів у наданні медичної допомоги, соціальних та інших послуг для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, з урахуванням процесу децентралізації.

Посилення кадрового потенціалу та підвищення професійного рівня

За зазначеним напрямом необхідно виконати такі основні завдання:

забезпечення кваліфікованими кадрами закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, а також представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, шляхом включення до програм підготовки та підвищення кваліфікації лікарів первинної медичної допомоги питань щодо інфекційних захворювань (у тому числі туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу) і навчання з добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію;

удосконалення та підвищення професійного рівня державних органів, розвиток потенціалу громадських об’єднань, закладів охорони здоров’я для сталого надання профілактичних послуг та інших послуг представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, у тому числі з урахуванням ґендерного підходу, шляхом:

– розроблення додаткових механізмів державної підтримки громадських об’єднань, які провадять діяльність у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

– організації та проведення, у тому числі за кошти донорів, навчання працівників медичної, соціальної, молодіжної сфери, а також керівників закладів, установ та організацій, які надають соціально-медичні послуги, щодо актуальних питань забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Удосконалення порядку здійснення епідеміологічного нагляду, моніторингу та оцінки заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

За зазначеним напрямом необхідно виконати такі основні завдання:

удосконалення та забезпечення подальшого розвитку системи здійснення епідеміологічного нагляду шляхом забезпечення:

– повного переходу до електронної системи збору та проведення аналізу даних;

– повноцінного впровадження інформаційної системи ведення єдиного електронного обліку заходів протидії туберкульозу;

– розроблення і впровадження інформаційної системи з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

– організації та проведення навчальних занять з підготовки фахівців до роботи з інформаційними системами з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

– розроблення та впровадження технічних рішень щодо забезпечення сумісності інформаційних систем з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою обміну даними щодо поширення зазначених захворювань, випадків їх лікування;

забезпечення проведення епідеміологічних та операційних досліджень за рахунок коштів державного бюджету шляхом:

– запровадження щорічного розроблення об’єднаного плану моніторингу і оцінки державних програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та виділення коштів державного бюджету на його виконання;

– розроблення механізму державного фінансування епідеміологічних та операційних досліджень з питань туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

забезпечення подальшого розвитку та вдосконалення системи збору та аналізу даних епідеміологічного нагляду та моніторингу і оцінки заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на загальнодержавному, регіональному рівні, а також на рівні закладу охорони здоров’я шляхом навчання фахівців з питань проведення аналізу даних з метою забезпечення планування та здійснення відповідних науково обґрунтованих заходів.

Удосконалення організаційного потенціалу

За зазначеним напрямом основним завданням є забезпечення розвитку та вдосконалення системи прогнозування потреб у медикаментах і закупівельних потужностях шляхом здійснення ефективного прогнозування необхідної кількості протитуберкульозних, антиретровірусних препаратів та препаратів замісної підтримувальної терапії з урахуванням епідеміологічних показників та відповідно до реформи системи охорони здоров’я і системи державних закупівель.

Очікувані результати

Реалізація Стратегії спрямована на досягнення таких результатів:

удосконалення державної політики протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до засад громадського здоров’я та міжнародних стандартів;

удосконалення системи управління, підвищення ефективності на національному рівні координації заходів протидії туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу;

зниження рівня залежності від зовнішнього фінансування для виконання програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, ефективне використання наявних ресурсів;

стимулювання залучення коштів міжнародної технічної допомоги;

оптимізація надання послуг, зокрема шляхом розширення охоплення отримувачів послуг, забезпечення безперервності і координації допомоги, підвищення її якості;

відповідне і безперервне кадрове забезпечення;

удосконалення системи підготовки кадрів з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

удосконалення системи моніторингу та оцінки, планування і реалізації політики, заснованої на фактичних даних;

зниження рівня стигматизації та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, осіб, хворих на туберкульоз, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ;

збільшення адміністративного та закупівельного потенціалу МОЗ, Центру громадського здоров’я МОЗ та місцевих органів охорони здоров’я;

забезпечення активної участі у виконанні програм і заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу громадських об’єднань, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ.

Реалізація Стратегії дасть змогу забезпечити досягнення цільових орієнтирів Комплексного плану дій щодо боротьби з туберкульозом в Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2016-2021 роки, а саме:

зниження смертності від туберкульозу на 35 відсотків;

зниження рівня захворюваності на туберкульоз на 25 відсотків;

підвищення показника успішності лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз як мінімум до 75 відсотків.

Також очікується досягнення Цілей Стратегії Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу «Прискорення заходів», а саме:

зменшення до 2030 року кількості нових випадків ВІЛ-інфекції на 90 відсотків порівняно з 2010 роком;

зменшення до 2030 року кількості смертей від СНІДу на 80 відсотків порівняно з 2010 роком;

мінімізація випадків дискримінації людей, які живуть з ВІЛ.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходів, коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 22.03.2017 р. № 248-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року

Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання Джерела фінансування Індикатор оцінки результатів виконання
I. Удосконалення системи управління державними програмами протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Удосконалення законодавчої бази у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
1. Розроблення проектів Законів України:«Про внесення змін до Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» у частині приведення державних гарантій у відповідність із новими глобальними стратегіями протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
«Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019-2023 роки» відповідно до стратегії Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу «Прискорення заходів»;«Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії туберкульозу на 2017-2021 роки» відповідно до цільових орієнтирів Комплексного плану дій щодо боротьби з туберкульозом у Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2016-2021 роки
I квартал 2017 р. МОЗ, заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій не потребує фінансування внесення розроблених проектів законів на розгляд до Верховної Ради України
Посилення управління у сфері виконання державних програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
2. Передбачення у регіональних стратегіях питань протидії поширенню туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу як компонента гуманітарної сфери II квартал 2017 р. обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування не потребує фінансування визначення завдання з протидії поширенню туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу як пріоритету регіональних стратегій розвитку на період до 2020 року
3. Розроблення та затвердження регіональних стратегій забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу -»- обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, благодійних, міжнародних організацій -»- розроблення та прийняття відповідних документів, у яких визначено регіональну та місцеву політику у сфері забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2021 року
4. Опрацювання питання щодо включення показника ефективності заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу до щорічної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 88, ст. 2926) II квартал 2017 р. МОЗ, Мінрегіон не потребує фінансування подання узгоджених пропозицій Кабінетові Міністрів України
5. Запровадження планування та розподілу ресурсів міжнародної технічної та донорської допомоги регіонам відповідно до критеріїв епідемічних показників поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та ефективності використання таких ресурсів IV квартал 2017 р. МОЗ за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій -»- здійснення розподілу між регіонами ресурсів міжнародної технічної та донорської допомоги відповідно до критеріїв епідемічної ситуації та ефективності використання таких ресурсів
6. Забезпечення залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги для підтримки роботи секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні I квартал 2017 р. -»- -»- забезпечення безперервного функціонування секретаріату
7. Розроблення плану забезпечення роботи секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу із визначенням джерел фінансування 2020 рік МОЗ за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій не потребує фінансування забезпечення ефективного і безперервного функціонування секретаріату після завершення фінансування грантів Глобального фонду
8. Забезпечення міжвідомчої та міжсекторальної координації виконання програм та заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом організації ефективної роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, регіональних та місцевих рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також їх робочих органів постійно МОЗ, обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій -»- проведення засідань Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, регіональних та місцевих рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також їх робочих органів
Зниження рівня стигматизації і дискримінації у сфері надання послуг хворим на туберкульоз, людям, які живуть з ВІЛ, представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ з метою протидії поширенню туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
9. Проведення аналізу законодавства з метою виявлення дискримінаційних норм і положень щодо хворих на туберкульоз, людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ 2017 рік МОЗ за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій -»- наявність аналітичного звіту
10. Розроблення на підставі результатів аналізу законодавства у частині виявлення дискримінаційних норм і положень щодо хворих на туберкульоз, людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ рекомендацій щодо внесення відповідних змін до законодавства та нормативно-правових актів, затвердження таких змін 2018 рік МОЗ, заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій не потребує фінансування внесення відповідних змін до законодавчих та нормативно-правових актів
11. Розроблення і виконання плану заходів щодо зниження рівня стигматизації та дискримінації хворих на туберкульоз, людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ (зокрема, шляхом проведення інформаційних кампаній, навчання для надавачів послуг, розроблення інформаційно-навчальної літератури) IV квартал 2017 р. МОЗ за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій за рахунок коштів благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством виконання плану заходів щодо зниження рівня стигматизації та дискримінації хворих на туберкульоз, людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ
12. Розроблення і затвердження Порядку взаємодії органів влади та громадських об’єднань для забезпечення моніторингу дотримання прав пацієнтів та реагування на випадки стигматизації і дискримінації у сфері надання послуг хворим на туберкульоз, людям, які живуть з ВІЛ, представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ 2017 рік -»- -»- здійснення моніторингу дотримання законодавства з метою реалізації прав пацієнтів розроблення і впровадження відповідної системи реагування
Реформування та оптимізація системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню для підвищення ефективності державних витрат
13. Розроблення і затвердження Стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню з урахуванням стану формування системи охорони громадського здоров’я, децентралізації, реформи системи охорони здоров’я та фінансування сфери охорони здоров’я з використанням досвіду та ресурсів міжрегіональних тренінгових центрів з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу II квартал 2017 р. МОЗ за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій за рахунок коштів благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством затвердження МОЗ відповідної Стратегії
14. Впровадження моделі надання допомоги пацієнтові, що орієнтована на лікування всіх випадків туберкульозу, включаючи мультирезистентний туберкульоз, у стаціонарних умовах – за наявності в нього бактеріовиділення, та в амбулаторних умовах IV квартал 2017 р. -»- -»- розроблення і затвердження наказом МОЗ у новій редакції клінічного протоколу лікування туберкульозу
Підвищення рівня прозорості обміну інформацією про результати діяльності партнерських громадських об’єднань та органів влади
15. Удосконалення наявних механізмів обміну інформацією про виконання програм і проектів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і сприяння поширенню інформації щодо результатів їх виконання серед представників органів влади, громадських об’єднань, міжнародних партнерів, донорських структур, які долучаються до виконання та/або фінансування таких програм і проектів 2017 рік МОЗ, Мінсоцполітики, Мін’юст за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій за рахунок коштів благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством оприлюднення не менше одного разу на рік протягом періоду виконання програми чи проекту звітів про результати їх виконання шляхом:
публікації таких звітів на інтернет-ресурсах (інтернет-сайтах проектів, програм, виконавців);
презентації результатів про виконання програм і проектів на тематичних зустрічах, конференціях, засіданнях робочих груп;публікації звітів про виконання програм і проектів у друкованому вигляді та поширення їх серед представників органів влади, громадських об’єднань, міжнародних партнерів, донорських структур
II. Фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням
Збільшення обсягу фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням та підвищення ефективності поточних витрат
16. Визначення принципів та методології ефективного розподілу ресурсів на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням, які дають змогу компенсувати фінансування Глобального фонду, кошти інших донорів 2017 рік МОЗ за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій не потребує фінансування визначення принципів і методології ефективного розподілу ресурсів на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням
17. Запровадження під час бюджетного планування та підготовки бюджетних прогнозів на загальнонаціональному і регіональному рівні принципів та методології ефективного розподілу ресурсів на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням 2018 рік МОЗ, Мінфін, обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування -»- здійснення планування бюджетних витрат на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням відповідно до визначених принципів та методології ефективного розподілу ресурсів у сфері соціально небезпечних захворювань підготовка бюджетних прогнозів з урахуванням поетапної компенсації фінансування Глобального фонду та інших донорів і зменшення фінансового дефіциту програм у сфері соціально небезпечних захворювань
18. Проведення аналізу формули розподілу обсягу медичної субвенції для виділення цільових коштів, спрямованих на протидію поширенню соціальних небезпечних захворювань, зокрема боротьбу з епідеміями туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, виконання програм замісної підтримувальної терапії з урахуванням епідемічної ситуації та рівня поширеності захворювань у частині доцільності внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 618 «Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2273) 2017 рік МОЗ, Мінфін не потребує фінансування підготовка аналітичної записки щодо доцільності внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 618 «Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2273)
19. Забезпечення пріоритетного планування централізованої закупівлі антиретровірусних та протитуберкульозних препаратів, препаратів замісної підтримувальної терапії за відповідною бюджетною програмою в межах наявних ресурсів постійно МОЗ, Мінфін у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік у державному бюджеті передбачені кошти на закупівлю антиретровірусних та протитуберкульозних препаратів, препаратів замісної підтримувальної терапії
20. Забезпечення в межах наявних ресурсів пріоритетного планування та виділення коштів державного та місцевих бюджетів на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням, зокрема на боротьбу з епідеміями туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, виконання програм замісної підтримувальної терапії, передбачених загальнодержавними програмами, що фінансувалися за рахунок коштів донорів -»- МОЗ, Мінфін, обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування у межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходів забезпечення фінансування відповідних загальнодержавних програм у повному обсязі
III. Удосконалення процесу організації та надання медичної допомоги і соціальних послуг
Впровадження ефективного механізму планування, закупівлі та надання соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ
21. Забезпечення збору, узагальнення інформації та визначення пріоритетів з урахуванням потреб населення у соціальних послугах з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ згідно з порядком визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 20 січня 2014 р. № 28 щороку до 1 лютого структурні підрозділи з охорони здоров’я разом із структурними підрозділами соціального захисту населення місцевих держадміністрацій за участю органів місцевого самоврядування не потребує фінансування розроблення регіональних/місцевих планів надання соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ з урахуванням потреб населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць
22. Забезпечення планування і закупівлі соціальних послуг з туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 324 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 36, ст. 1265) постійно обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування за рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу проведення щорічних конкурсів та виділення бюджетних коштів для закупівлі соціальних послуг з профілактики, туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ
Перегляд клінічних протоколів з метою оптимізації, забезпечення безперервності та якості медичної допомоги
23. Оновлення медико-технологічної документації щодо здійснення заходів з профілактики, діагностики, лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб відповідно до міжнародних стандартів IV квартал 2017 р. МОЗ за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій не потребує фінансування затвердження і впровадження оновлених клінічних протоколів
24. Оновлення і впровадження медико-технологічної документації з надання протитуберкульозної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів для забезпечення доступності діагностичних інструментів, застосування належних режимів лікування (включаючи використання нових коротких схем лікування мультирезистентного туберкульозу), а також профілактичного лікування з дотриманням науково обґрунтованих доз препаратів і тривалості режиму лікування -»- -»- -»- -»-
Посилення прихильності хворих до лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
25. Включення посад соціальних працівників до штатних розписів протитуберкульозних закладів для формування прихильності хворих до лікування туберкульозу (згідно з потребою) постійно обласні, Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій за рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходу включення посад соціальних працівників до штатних розписів протитуберкульозних закладів згідно з потребою
Посилення взаємодії МОЗ, МВС, Мінсоцполітики, МОН, Мінмолодьспорту та Мін’юсту у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу і туберкульозу
26. Проведення аналізу відомчих та міжвідомчих нормативних актів з питань забезпечення безперервності надання медичної допомоги, соціальних та інших послуг для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, і підготовка пропозицій, рекомендацій та відповідних нормативних актів щодо організації надання медичної допомоги, соціальних та інших послуг для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, з урахуванням процесу децентралізації 2017 рік МОЗ, Мінсоцполітики, МВС, Мін’юст за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій не потребує фінансування оприлюднення відповідного звіту та рекомендацій, розроблення та затвердження спільного наказу Мінсоцполітики і МОЗ щодо порядку організації планування та надання соціальних послуг для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ
IV. Посилення кадрового потенціалу та підвищення професійного рівня
Забезпечення кваліфікованими кадрами закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, а також представникам груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ
27. Включення до програм підготовки та підвищення кваліфікації лікарів первинної медичної допомоги питань щодо інфекційних захворювань (у тому числі туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу) і навчання з добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію 2018 рiк МОЗ, МОН не потребує фінансування внесення змін до програм підготовки та підвищення кваліфікації лікарів
Удосконалення та підвищення професійного рівня державних органів, розвиток потенціалу громадських об’єднань, закладів охорони здоров’я для сталого надання профілактичних послуг та інших послуг представникам груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, у тому числі з урахуванням ґендерного підходу
28. Розроблення додаткових механізмів надання державної підтримки громадських об’єднань, які провадять діяльність у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом підготовки пропозицій щодо організації та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917; 2013 р., № 64, ст. 2323) 2017-2018 роки МОЗ за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій за рахунок коштів благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством підготовка відповідного нормативно-правового акта МОЗ
29. Розроблення пропозицій щодо організації та проведення, у тому числі за фінансової підтримки донорських організацій, навчання працівників медичної, соціальної, молодіжної сфери щодо актуальних питань забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також керівників закладів, установ та організацій, які надають соціально-медичні послуги, за напрямами планування, організації та надання послуг, оцінка потреб отримувачів таких послуг, у тому числі з урахуванням ґендерного підходу, взаємодія з іншими закладами, установами та організаціями, що надають соціально-медичні послуги, завершення надання таких послуг та оцінка їх якості, управління, підготовка заявок на фінансування, представництво та захист інтересів, мобілізація ресурсів, стратегічне планування, протидія корупції 2017-2018 роки МОЗ, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій за рахунок коштів благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством кількість навчених осіб
V. Удосконалення порядку здійснення епідеміологічного нагляду, моніторингу та оцінки заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Удосконалення та подальший розвиток системи епідеміологічного нагляду
30. Забезпечення вдосконалення і розвитку системи епідеміологічного нагляду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом повного переходу до електронної системи збору та проведення аналізу даних відповідно до строків проведення реформи МОЗ за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій за рахунок коштів благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством впровадження електронної системи збору та аналізу даних
31. Удосконалення модулів інформаційної системи ведення єдиного електронного обліку заходів протидії туберкульозу і забезпечення їх повноцінного впровадження відповідно до наказу МОЗ від 19 жовтня 2012 р. № 818 «Про затвердження Порядку ведення реєстру хворих на туберкульоз» IV квартал 2017 р. МОЗ за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій за рахунок коштів благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством впровадження в усіх відповідних закладах охорони здоров’я інформаційної системи ведення єдиного електронного обліку хворих на туберкульоз
32. Розроблення і впровадження інформаційної системи з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу II квартал 2018 р. -»- -»- функціонування інформаційної системи в усіх відповідних закладах охорони здоров’я
33. Організація та проведення навчальних занять з підготовки фахівців до роботи з інформаційними системами з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу IV квартал 2017 р. -»- -»- стале функціонування системи підготовки фахівців
34. Розроблення та впровадження технічних рішень щодо забезпечення сумісності ведення інформаційних систем з питань протидії туберкульозу та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою обміну даними щодо поширення зазначених захворювань IV квартал 2017 р. МОЗ за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій за рахунок коштів благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством впровадження технічних рішень щодо забезпечення сумісності ведення інформаційних систем з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою обміну даними
Проведення епідеміологічних та операційних досліджень за рахунок коштів державного бюджету
35. Розроблення об’єднаного плану моніторингу і оцінки державних програм у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та підготовка розрахунків його бюджетного фінансування 2017 рік МОЗ не потребує фінансування затвердження об’єднаного плану моніторингу та оцінки державних програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і відповідних розрахунків
36. Розроблення механізму державного фінансування епідеміологічних та операційних досліджень з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу -»- -»- -»- розроблення і впровадження механізму державного фінансування зазначених досліджень
Розвиток і вдосконалення системи збору та аналізу даних
37. Проведення навчань з питань аналізу даних епідеміологічного нагляду та їх моніторингу і оцінки заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на загальнодержавному, регіональному рівні, а також на рівні закладу охорони здоров’я з метою забезпечення стратегічного планування у відповідній сфері 2017 рік МОЗ за участю громадських об’єднань, благодійних та міжнародних організацій за рахунок коштів благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством проведення аналізу даних епідеміологічного нагляду та їх моніторингу і оцінки заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на національному, місцевому рівні, результати якого використовуються для забезпечення стратегічного планування у відповідній сфері
VI. Удосконалення організаційного потенціалу
Розвиток системи прогнозування потреб у медикаментах і закупівельних потужностях
38. Розроблення, затвердження і впровадження методики прогнозування необхідної кількості протитуберкульозних, антиретровірусних препаратів та препаратів замісної підтримувальної терапії з урахуванням епідеміологічних показників та відповідно до реформи системи охорони здоров’я і системи державних закупівель I квартал 2017 р. МОЗ за рахунок коштів благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством затвердження методики прогнозування необхідної кількості протитуберкульозних, антиретровірусних та препаратів замісної підтримувальної терапії

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*