Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ДО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ВІД 17 СЕРПНЯ 1998 Р. № 1303»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303», якою впорядковано безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.

Метою даного проекту постанови є врегулювання питання відпуску лікарських засобів для пацієнтів які отримують безоплатно та на пільгових умовах препарати за бюджетні кошти у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303.

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303, які пропонується передбачають, що з 01 січня 2018 року безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому законом порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України, 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: [email protected]; Гріценко Олександр Володимирович; Лясковський Тарас Михайлович, e-mail: [email protected]; тел.: (044) 200-07-93.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВ И КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ВІД 17 СЕРПНЯ 1998 Р. № 1303»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 718 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів») закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, повинні здійснюватись у відповідності до Національного переліку основних лікарських засобів з 1 січня 2018 року. Крім того, відповідно до цієї постанови з 1 січня 2018 року за умови задоволення потреби в лікарських засобах, зареєстрованих в Україні в установленому законом порядку та включених до Національного переліку основних лікарських засобів, замовники можуть закуповувати лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не включені до зазначеного Національного переліку. При цьому перевага надається лікарським засобам, включеним до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 718 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів») з 01 січня 2018 року безоплатно і на пільгових умовах повинні відпускатись лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Відповідна норма в січні наступного року може створити обмеження для відпуску пацієнтам на безоплатних та пільгових умовах препаратів в рамках тих, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Разом з цим з 1 січня 2018 року за умови задоволення потреби в лікарських засобах, зареєстрованих в Україні в установленому законом порядку та включених до Національного переліку основних лікарських засобів, замовники можуть закуповувати лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не включені до зазначеного Національного переліку. При цьому перевага надається лікарським засобам, включеним до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Слід зазначити, що безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування пацієнтів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 впорядковано, зокрема відповідно до низки законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» тощо.

Враховуючи, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» з 01 січня 2018 року після задоволення в повному обсязі потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку основних лікарських засобів заклади охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів будуть закуповувати лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не включені до зазначеного Національного переліку та внесені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, МОЗ України розроблені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303, які передбачають, що з 01 січня 2018 року безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому законом порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного проекту постанови є врегулювання питання відпуску лікарських засобів для пацієнтів які отримують безоплатно та на пільгових умовах препарати за бюджетні кошти у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері відносин регулюються наступними нормативно-правовими актами: Законом України «Про лікарські засоби» Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»; постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 718 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1 Запобігання дискримінації

У Проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10.1 Вплив реалізації акта на ринок праці.

Вплив акта на ринок праці відсутній.

Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови надасть можливість врегулювати питання відпуску лікарських засобів для пацієнтів які отримують безоплатно та на пільгових умовах препарати за бюджетні кошти у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУляна Супрун

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 06.11.2017 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ВІД 17 СЕРПНЯ 1998 Р. № 1303

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1241; 2017 р., № 28, ст. 815, № 80, ст. 2447) викласти в такій редакції: «Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому законом порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.».

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2018 року.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті