Несолодке життя українців з діабетом: від перепон до можливостей

Щороку 14 листопада світ відзначає Всесвітній день діабету. З цього приводу в різних країнах проводиться ряд інформаційно-просвітницьких заходів, головна увага під час яких привертається до проблеми поширеності цукрового діабету. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2030 р. цукровий діабет займатиме 7-ме місце серед причин смертності. В Україні програмні заходи з нагоди Всесвітнього дня діабету почалися 9 листопада 2017 р. Про поточний стан справ у напрямку піклування про українців з цукровим діабетом ми писали в рамках публікації «Всесвітньому дню боротьби з діабетом присвячується. Жінки та діабет: право на здорове майбутнє». 12 листопада НСК «Олімпійський» став майданчиком для проведення Українською діабетичною федерацією ДіаФоруму 2017, який цього року присвячений темі «Жінка та діабет». Генеральним партнером заходу виступила компанія «Санофі-Авентіс Україна». Центральною подією Всесвітнього дня діабету 2017 в Україні і ДіаФоруму 2017 стали громадські слухання «Наше право на здорове майбутнє», у рамках яких обговорено нагальні питання забезпечення українців з цукровим діабетом необхідним лікуванням і необхідність затвердження Національного плану дій щодо діабету до 2030 р.

Відриваючи захід, голова ради Української діабетичної федерації Валентина Очеретенко повідомила, що наразі у світі налічується 415 млн хворих на цук­ровий діабет. І кожен з нас так чи інакше має відношення до цієї проблеми: у когось є близькі чи знайомі з таким діагнозом, хтось лікує осіб з цукровим діабетом, а хтось займає активну соціальну позицію, допомагаючи у реалізації проектів та програм.

За даними Міжнародної діабетичної федерації (International Diabetes Federation — IDF), у 2040 р. у світі налічуватиметься більше 600 млн осіб з цукровим діабетом.

Заступник директора Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» з наукових питань Олена Ковзун передала вітання від директора інституту, доктора медичних наук, професора, академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України Миколи Тронька.

«Наш інститут брав безпосередню участь у виконанні двох національних програм, остання з яких закінчилася у 2013 р. На жаль, на рівні держави підтримки подальшого розвитку програми в цьому напрямку не було. Безумовно, є економічні, політичні проблеми. Проте від того, чи буде прийнята програма «Цукровий діабет», залежать здоров’я пацієнтів, профілактика цього захворювання. І тому я думаю, що головною метою нашого зібрання має бути спільне рішення звернутися у тому числі до Президента України з тим, щоб це питання було врегульовано на державному рівні», — підкреслила О. Ковзун.

За словами українського актора театру і кіно, телеведучого, народного артиста України, почесного президента Української діабетичної федерації Богдана Бенюка, багато українців навіть не підозрюють про те, що у них може бути цукровий діабет. «Ми, українці, належимо до тієї нації, яка, на жаль, не слідкує за своїм здоров’ям», — констатував він.

14 листопада — Всесвітній день діабету, який відзначається з метою нагадати нам усім про те, що проблеми осіб з цукровим діабетом потребують уваги та підтримки як з боку суспільства, так і в першу чергу з боку держави.

Політичні та економічні проблеми в Україні відштовхують на другий план питання здоров’я українців, у той час як у розвинених країнах збереження здоров’я та підвищення якості життя громадян є пріоритетним і першочерговим завданням.

10 років тому, 14 листопада 2007 р., делегація Української діабетичної федерації у складі В. Очеретенко, Б. Бенюка, М. Тронька і колишнього народного депутата Володимира Шевчука взяла участь в офіційних заходах з приводу Всесвітнього дня діабету в Генеральній асамблеї ООН, Нью-Йорк. «У черговий раз ООН буде збирати всіх, світові проблеми будуть вирішуватися. Але ви зрозумійте, що проблеми, які є в нашій державі, ніяка інша країна не вирішить», — зауважив Б. Бенюк.

Ірина Власенко, заступник голови ради Української діабетичної федерації, представляє Україну в IDF, яка наразі об’єднує більше 200 організацій національного рівня. Серед пріоритетів IDF: лобіювання і захист прав пацієнтів; партнерство на різних рівнях; молодіжний рух; доступність допомоги.

Наявність державної програми «Цукровий діабет», стратегії її реалізації і фінансування за рахунок бюджетних коштів, на думку І. Власенко, сприятимуть підвищенню доступності допомоги для пацієнтів з цукровим діабетом.

«Цукровий діабет — це не проблема хворого, це — проблема держави. Держава в першу чергу має розуміти, скільки вона втрачає, не надаючи вчасно допомогу тим, хто захворів, не допомагаючи інформувати тих, хто не знає, що в нього є ця патологія. Саме навколо цього ми маємо зосередити свої зусилля», — зауважила депутат Київської міської ради, голова ГО «Соціальна справедливість» Алла Шлапак.

У багатьох країнах світу приділяють належну увагу своєчасній діагностиці цукрового діабету та моніторингу захворювання завдяки запровадженим національним програмам. Відсутність діючої Національної політики щодо цукрового діабету в Україні створює передумови для вкрай негативних наслідків.

Влітку 2017 р. представниками ГО «Соціальна справедливість» і Української діабетичної федерації підписано меморандум про співпрацю, основною метою якого є створення робочої групи у складі експертів з розробки Національного плану дій щодо цукрового діабету. «Завдання цього документа, в першу чергу, — провести аудит тієї допомоги, яка вже надається, визначити проб­леми, які виникають у системі, з метою їх мінімізації», — зазначила А. Шлапак.

Завідувач центру контролю за соціально небезпечними захворюваннями Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» Яна Терлеєва повідомила, що Центр створено з метою поширення і пропаганди здорового способу життя, надання інформації щодо того, яким чином можна уникнути розвит­ку захворювань. «Не завжди ми знаємо про симптоми захворювань і до яких наслідків це може призвести», — зауважила вона.

Розпорядженням КМУ від 18 серпня 2017 р. № 560-р затверджено план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я. Одним з його пунктів визначено необхідність затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку. «Тому ми підтримуємо ініціативу розробки і прийняття Національного плану дій щодо цукрового діабету, незважаючи на заборону Уряду щодо підготовки проектів нових державних цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету», — підкреслила фахівець.

Президент Українського медичного клубу, член Громадської ради при МОЗ України Іван Сорока виступив з рядом конкретних пропозицій, спрямованих на боротьбу з поширеністю цукрового діабету в Україні.

Так, на його переконання, доцільно створити потужну інформаційну сторінку в соціальних мережах, яка б об’єднала представників виробників лікарських засобів, пацієнтських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Крім того, під час останнього засідання Громадської ради при МОЗ України І. Сорока як голова медико-фармацевтичного комітету ініцію­вав включення до порядку денного питання про необхідність розбудови і створення Національного плану дій щодо цукрового діабету. Громадська рада одноголосно підтримала пропозицію, і наразі очікується створення робочої групи при Міністерстві з опрацювання цього питання.

Усі ініціативи необхідно озвучувати широкому загалу, здійснюючи масштабну інформаційну кампанію. Зусилля усіх сторін необхідно об’єднувати, підкріпивши відповідним меморандумом про співпрацю.

«Задача пацієнтських, громадських організацій, лікарських асоціацій, представників влади — зробити діа­бет способом життя, щоб людина не почувала себе хворою, була соціально активною», — наголосила Любов Соколова, керівник відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», доктор медичних наук, лікар вищої категорії. Доповідач акцентувала увагу на тому, що в Україні велика кількість осіб, які живуть з цукровим діабетом і не знають про те, що мають таке захворювання. «Наше завдання — знайти тих осіб, у яких є порушення вуглеводного обміну, щоб попередити розвиток ускладнень внаслідок цукрового діабету», — зауважила Л. Соколова, додавши, що поширеність ускладнень також досить знач­на. Так, кількість госпіталізацій пацієнтів з цукровим діабетом, пов’язаних із серцево-судинними захворюваннями, практично у 2 рази більша порівняно з пацієнтами без цієї патології.

Ще одна проблема, яка тісно переплітається з цукровим діабетом, — це надмірна маса тіла й ожиріння. Тому тут також важливу роль мають відігравати ЗМІ, громадські і пацієнтські організації у пропагуванні здорового способу життя.

«Пацієнт з цукровим діабетом потребує багатофакторного підходу до терапії: це і психологічна підтримка, й адекватне лікування, і конт­роль лікування ускладнень, постійний контроль глікемії, зміни способу життя», — підкреслила Л. Соколова.

У цьому контексті дуже важливо ухвалити Національний план дій щодо цукрового діабету, який зможе об’єднати зусилля усіх партнерів та ланок у боротьбі із захворюванням. Основна ідея державної програми — знизити захворюваність і смертність від серцево-судинних, ниркових, онкологічних захворювань, інших тяжких ускладнень цукрового діабету.

Представники громадських організацій та лікарі з різних областей України звернули увагу присутніх на ряд проблем, з якими вони стикаються на місцях. Зокрема, це недостатнє фінансування, перебої з наявністю витратних матеріалів та препаратів інсуліну. Крім того, лікарі недостатньо поінформовані щодо медичної реформи, запровадження якої розпочнеться навесні наступного року.

Наостанок В. Очеретенко зачитала текст звернення до Президента України.

ЗВЕРНЕННЯ
ПРО «НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНИМ РІВНЕМ ДОПОМОГИ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ»

Вельмишановний пане Президенте!

Визнаючи загрозу, яку становить епідемія цукрового діабету для всього людства, 20 грудня 2006 р. Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Резолюцію 61/25 про Всесвітній день діабету, де закликає уряди всіх держав — членів ООН розвивати націо­нальні політики щодо профілактики та лікування цукрового діабету. У світі 415 млн осіб з цукровим діабетом. Україна не є винятком. За офіційними даними, стан в Україні критичний: зареєстровано 1 246 117 хворих на цукровий діабет (2016 р.); за оцінками експертів, реальна цифра вища щонайменше вдвічі. За даними «Глобального звіту по діабету ВООЗ, 2016 р.», щорічно фіксується 3,7 млн випадків смерті, пов’язаних з підвищеним рівнем глюкози в крові.

Сьогодні в Україні спостерігається постійне зростання рівня смертності, і цукровий діабет робить значний внесок в цей процес. Пояснити такий стан лише економічною кризою неможливо. Аналіз демографічного та економічного розвитку України з огляду на крос-національну перспективу показує, що є десятки країн з меншим ВВП на душу населення, проте з більш позитивною ситуацією відносно смертності та тривалості життя осіб з цукровим діабетом. Це зумовлено тим, що в цих країнах належну увагу приділяють своєчасній діагностиці та моніторингу захворювання завдяки запровадженим національним програмам «Цукровий діабет».

Ситуація, що склалася зараз в Україні, вкрай небезпечна. Відсутність діючої програми, яка б забезпечувала чітку систему та дієвий, економічно обґрунтований механізм надання діабетичної допомоги і координацію процесу на центральному і регіональному рівнях, створює передумови для вкрай негативних наслідків. Накопичується значна кількість невирішених проблем. Регулювання практичних заходів в сегменті допомоги особам із цукровим діабетом відбувається відповідно до невиважених, спонтанних ініціатив. Недооцінюються значення та економічна доцільність ранньої діагностики цукрового діабету та його ускладнень (діа­бетична ретинопатія, діабетична стопа та ін.). Як наслідок, створено передумови для неефективного використання цільових коштів для допомоги пацієнтам із цукровим діабетом І та ІІ типів. Це все є наслідком відсутності централізованої політики щодо цукрового діабету.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність внесення цукрового діабету до числа пріоритетів охорони здоров’я України та прийняття Національної політики щодо профілактики цукрового діабету та забезпечення сучасним рівнем допомоги хворих на цукровий діабет на період до 2030 р.

Головна мета політики, насамперед:

  • знизити рівень смертності та інвалідизації від цукрового діабету та його ускладнень;
  • забезпечити гарантований доступ населення до сучасної діабетичної допомоги;
  • забезпечити науково обґрунтовані розрахунки для максимально ефективного використання виділених коштів.

Шановний пане Президенте!

Просимо Вас ретельно розглянути звернення громадськості та виважено поставитися до наших пропозицій. Розраховуємо на розуміння проблеми і прийняття своєчасних та ефективних рішень відносно розробки та впровадження Національної політики щодо профілактики цукрового діабету та забезпечення сучасним рівнем допомоги хворих на цукровий діабет на період до 2030 р. і втілення її у життя задля боротьби з наслідками цукрового діабету та покращення якості життя наших громадян.

м. Київ, НСК «Олімпійський»
12 листопада 2017 року

Підтримано одностайно.
Список зареєстрованих учасників громадських слухань додається

У рамках ДіаФоруму проходила виставка-продаж товарів для осіб з цукровим діабетом. Усі охочі могли відвідати майстер-класи, під час яких спеціалісти надали вичерпну інформацію щодо збалансованого раціону дітей, здорового харчування осіб з цукровим діабетом, можливості займатися спортом, догляду за ротовою порожниною і зубами тощо.

Маленькі моделі з цукровим діабетом влаштували fashion-show, продемонструвавши, що це захворювання не має бути перепоною для повноцінного життя.

Якщо у вас цукровий діабет — у вас немає обмежень для занять спортом. На своєму прикладі це продемонстрували учасники збірної спортсменів з цукровим діабетом DiaEuroUkraine. Слід тільки грамотно підійти до питань управління інсулінотерапією, обрати хорошого тренера, відмовитися від суворих і шкідливих дієт, дізнатися, які тренування підвищують або знижують рівень глюкози в крові і як це вигідно використовувати.

Під час ДіаФоруму відбулася церемонія нагородження збірної спортсменів з цукровим діабетом DiaEuroUkraine, які зайняли почесне II місце на турнірі з футзалу «Ukrainian Diabetes Cup 2017», який вперше в Україні відбувся 11 листопада 2017 р. у спорткомплексі «Наука». Крім команди DiaEuroUkraine, участь у змаганнях взяли ще 3 команди: збірна лікарів України (Українська футбольна асоціація медиків — УФАМ), команда фармацевтичної компанії «Фармак» та збірна лікарів подологів-діабетологів.

Програмні заходи в Україні, присвячені Всесвітньому дню діабету, продовжилися і 13–14 листопада.

Ювілей проведення Всесвітнього дня боротьби з діабетом

В 2017 р. відзначається 10-та річниця проведення Всесвітнього дня боротьби з діабетом як офіційної події ООН. З цієї нагоди 14 листопада в Українському кризовому медіа-центрі відбулася прес-конференція за участю В. Очеретенко, І. Власенко та Ольги Донцової, партнера проекту ДіаФорум.

В. Очеретенко провела екскурс в історію запровадження Всесвітнього дня боротьби з діабетом та окреслила мету його щорічного проведення, акцентувавши увагу на важливості поширення інформації про те, що всі держави світу мають прийняти національні програми з цукрового діабету — план дій щодо профілактики хвороби та забезпечення адекватної допомоги усім хворим. «На жаль, в Україні поки що немає такого плану дій, але ми наполягаємо на тому, щоб він був прийнятий», — наголосила спікер.

В. Очеретенко також повідомила, що 90% усіх хворих на цукровий діабет становлять пацієнти з цукровим діабетом ІІ типу. Це переважно дорослі люди, особи похилого віку. Загалом кожна 11-та людина у світі хворіє на цукровий діабет. Порівнюючи з даними 2016 р., кількість осіб з цукровим діабетом зросла на 10 млн.

І. Власенко зазначила, що кожного року IDF обирає тематику Всесвітнього дня боротьби з діабетом, бо ця хвороба доволі багатогранна і до її контролю треба підходити комплексно. В минулі роки увага цього міжнародного дня акцентувалася на поширенні інформації про хворобу та контролі способу життя хворих, в першу чергу харчування тощо. Цьогоріч в фокусі уваги — жінки, бо на їх плечі в першу чергу лягає піклування про осіб з цукровим діабетом. Окрім того, кожна 7-ма жінка в світі має гестаційний цукровий діабет.

О. Донцова додала, що і боротьба з пандемією цукрового діабету, і проведення профілактичних заходів для попередження цієї хвороби безпосередньо пов’язані з поінформованістю людей про таку проблему, як цукровий діабет. Щоб поширити інформацію про методи профілактики та контролю цукрового діабету серед українців, в цьому році було організовано ДіаФорум.

Разом з прес-конференцією в Українському домі відбулася виставка медичної та дієтичної продукції компаній-виробників, безкоштовне тестування на визначення рівня глюкози у крові, а також вимірювання артеріального тиску, консультації лікарів: офтальмолога, ендокринолога, лікаря діабетичної стопи, психолога, майстер-класи для пацієнтів та лікарів, лекції та ляльковий театр для дітей. Організаторами заходів виступили Міжнародна діабетична асоціація України, Науково-популярний журнал «Діабетик», Київський благодійний фонд «Діабетик», Київський міський ендокринологічний центр.

Раннє виявлення цукрового діабету — запорука запобігання ускладненням

Тему необхідності регулярного проведення скринінгу на цукровий діабет та важливості раннього виявлення хвороби з метою запобігання ускладненням було розкрито під час прес-конференції в інформаційному агентстві «Інтерфакс». Учасниками заходу стали завідувач відділення ендокринології Київського міського эндокринологічного центру, кандидат медичних наук Костянтин Зуєв, медичний директор фармацевтичної компанії «Фармак» Віталій Усенко, керівник відділу медичного маркетингу фармацевтичної компанії «Фармак» Павло Довгошея, громадський діяч та пацієнт з цукровим діабетом Ігор Дідик та директор з маркетингу компанії «Бізнес Кредит» Олена Карчевська.

О. Корчевська представила огляд ринку продукції для пацієнтів з цукровим діабетом, зокрема лікарських засобів (рецептурних, безрецептурних), глюкометрів, тест-смужок для глюкометрів, а також визначила лідерів серед виробників рецептурних препаратів, що застосовуються при цукровому діабеті, за обсягами продажу в натуральному та грошовому вираженні, додатково визначивши компанії — драйвери цього сегменту ринку. Спікер акцентувала увагу на тому, що порівняно з минулим роком цьогоріч дещо збільшився попит на тест-смужки для глюкометрів, що вказує на гарну тенденцію — бажання пацієнтів з цукровим діабетом уважніше ставитися до контролю захворювання.

К. Зуєв додав, що обізнаність людей щодо проблеми цукрового діабету загалом покращилася завдяки популяризації цієї теми, що відображається у поліпшенні ситуації щодо профілактики цього захворювання, а також контролю хвороби у пацієнтів з цукровим діабетом. «Збільшилася частка осіб, у яких цукровий діабет виявляють у незапущеній стадії», — підкреслив спікер, акцентувавши увагу на важливості зусиль держави у вирішенні проблеми цукрового діабету в нашій країні.

«Завдяки програмі «Доступні ліки» вперше пацієнти з цукровим діабетом ІІ типу мають можливість отримати метформін безкоштовно або з невеликою доплатою. Щоб отримати ліки, пацієнт має звернутися за рецептом до свого лікаря. Як відомо, пацієнти з цукровим діабетом часто мають ускладнення з боку серцево-судинної системи, наприклад, атеросклероз, тому важливою є можливість отримання на безкоштовній основі або з невеликою доплатою препаратів для зниження холестерину в крові за цією державною програмою», — зауважив К. Зуєв, назвавши цю програму великим досягненням з боку держави щодо піклування про пацієнтів з цукровим діабетом за роки незалежності України. «Сподіваємося, що перелік препаратів, які пацієнти з цукровим діабетом зможуть отримувати в рамках цієї програми, в майбутньому збільшиться за рахунок сучасних ліків», — підсумував спікер.

В. Усенко зазначив, що успішність реалізації програми «Доступні ліки» відрізняється у регіонах України і багато в чому залежить від органів місцевої влади. Підбити підсумки її реалізації буде можливо на початку 2018 р. При цьому можна буде не тільки оцінити суму витрачених коштів на цю програму, але й проаналізувати інші об’єктивні показники її успішності, порівняти успіх програми в різних регіонах нашої країни.

Спікер повідомив, що загалом цукровий діабет є одним з найпоширеніших неінфекційних захворювань у світі. За даними ВООЗ, у 4,6% населення розвинених країн відмічають цукровий діабет. За прогнозами цієї організації, до 2030 р. смертність від цукрового діабету при відсутності профілактичних заходів може підвищитися більше ніж на 60%.

Що ж до України станом на 1 січня 2016 р. зареєстровано 1 246 117 хворих на цукровий діабет, що становить близько 2,9% населення. На думку спеціалістів з Асоціації ендокринологів України, різниця між показниками захворюваності на цукровий діабет в нашій країні та розвинених країнах може полягати в недостатній діагностиці хвороби шляхом скринінгу. Тому наразі тема необхідності проведення скринінгу на цукровий діабет серед населення України є широко обговорюваною в професійній спільноті, адже раннє виявлення цукрового діабету — запорука попередження тяжких ускладнень. Наразі близько 500 тис. хворих на цукровий діабет в Україні мають ускладнення хвороби.

Про соціальну відповідальність компанії «Фармак» та програми, що реалізуються компанією для раннього виявлення та контролю цукрового діабету, розповів П. Довгошея.

І. Дідик закликав пацієнтів з цукровим діабетом уважно ставитися до свого здоров’я та регулярно контролювати рівень глюкози в крові задля попередження ускладнень. «1 дол. США, витрачений на попередження ускладнень цукрового діабету, може зекономити в майбутньому 60–100 дол. на їх лікуванні», — підкреслив спікер, додавши, що це велика мотивація для нього та інших активних людей, що живуть з цукровим діабетом. Життя людини з цукровим діабетом складається зі звичок, зокрема щодо контролю харчування, фізичної активності тощо. Дотримуватися цих звичок вкрай важливо для контролю стану здоров’я та продовження активного життя, зазначив спікер.

Таким чином, вирішення проблеми цукрового діабету має бути комплексним і поєднувати заходи щодо профілактики цієї хвороби, її раннього виявлення та контролю стану здоров’я пацієнтів. Щоб досягти цілі стосовно зменшення тягаря захворюваності та смертності від цукрового діабету, мають об’єднати зусилля громадськість та держава.

Катерина Горбунова, Світлана Шелепко,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті