РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2018 РІК

Витяг з додатку № 3

до Закону України «Про Державний бюджет

України на 2018 рік»

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2018 РІК

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
ВСЬОГО: 906 650 267,4 820 669 865,1 140 170 798,5 7 545 483,5 84 480 402,3 81 984 067,1 31 251 337,6 3 796 785,3 1 372 534,7 50 732 729,5 988 634 334,5
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 22 313 926,7 20 900 625,3 2 940 820,5 350 309,2 1 413 301,4 4 228 883,9 3 618 816,8 214 851,8 91 848,1 610 067,1 26 542 810,6
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 13 938 737,5 12 541 336,1 2 712 347,5 341 092,1 1 397 401,4 4 228 883,9 3 618 816,8 214 851,8 91 848,1 610 067,1 18 167 621,4
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 84 300,1 84 300,1 65 519,8 2 021,7 2 198,5 2 198,5 901,6 86 498,6
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 67 073,5 67 073,5 80 276,3 80 276,3 147 349,8
2301040 0740 Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 1 284 890,7 1 284 728,7 993 096,3 54 225,0 162,0 386 101,8 359 931,2 109 642,2 63 647,9 26 170,6 1 670 992,5
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 193 009,4 1 193 009,4 3 314 829,4 2 857 713,2 457 116,2 4 507 838,8
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги 292 436,9 292 436,9 199 903,4 5 131,9 140 301,2 136 276,2 82 686,7 19 429,9 4 025,0 432 738,1
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 2 259,0 2 259,0 1 850,5 2 259,0
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 952 392,8 952 392,8 505 977,6 109 059,2 9 092,5 8 690,7 2 486,8 1 412,8 401,8 961 485,3
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 1 413 677,2 1 225 877,2 539 663,1 101 892,0 187 800,0 29 426,3 26 897,8 9 173,3 3 283,1 2 528,5 1 443 103,5
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 420 100,0 420 100,0 228 501,7 57 005,6 11 486,9 9 824,4 778,1 2 180,0 1 662,5 431 586,9
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 133 288,4 133 288,4 98 138,8 6 740,3 16 854,0 15 319,7 9 458,6 586,9 1 534,3 150 142,4
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 357 045,8 357 045,8 357 045,8
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 139 095,9 94 995,9 51 662,7 3 553,5 44 100,0 867,0 867,0 200,6 59,3 139 962,9
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 389 948,9 389 948,9 389 948,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 5 949 019,0 5 949 019,0 5 949 019,0
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 35 764,7 35 764,7 28 033,6 1 462,9 2 450,0 1 920,0 425,5 346,6 530,0 38 214,7
2301510 0763 Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч 14 154,0 14 154,0 14 154,0
2301550 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 112 015,3 112 015,3 112 015,3
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 235 000,0 199 178,1 35 821,9 235 000,0
2301810 0732 Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 929 619,9 929 619,9 929 619,9
2301850 0731 Реконструкція і розширення Національного інституту раку 168 646,0 168 646,0 168 646,0
2307000 Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 109 670,7 109 670,7 82 515,0 3 187,8 109 670,7
2307010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками 109 670,7 109 670,7 82 515,0 3 187,8 109 670,7
2308000 Національна служба здоров’я України 8 265 518,5 8 249 618,5 145 958,0 6 029,3 15 900,0 8 265 518,5
2308010 0763 Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення 211 000,9 195 100,9 145 958,0 6 029,3 15 900,0 211 000,9
2308020 0763 Надання первинної медичної допомоги населенню 8 054 517,6 8 054 517,6 8 054 517,6
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 58 673 681,9 58 523 681,9 150 000,0 1 745 800,0 142 615,4 1 603 184,6 60 419 481,9
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 58 673 681,9 58 523 681,9 150 000,0 1 745 800,0 142 615,4 1 603 184,6 60 419 481,9
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18 972,6 18 972,6 18 972,6
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137 992,3 137 992,3 137 992,3
2311410 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 57 366 717,0 57 366 717,0 57 366 717,0
2311450 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання 150 000,0 150 000,0 150 000,0
2311460 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0
2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 1 745 800,0 142 615,4 1 603 184,6 1 745 800,0
6560000 Національна академія медичних наук України 2 257 895,4 1 981 646,8 622 650,3 100 101,5 276 248,6 167 072,6 85 257,0 14 485,8 18 596,4 81 815,6 2 424 968,0
6561000 Національна академія медичних наук України 2 257 895,4 1 981 646,8 622 650,3 100 101,5 276 248,6 167 072,6 85 257,0 14 485,8 18 596,4 81 815,6 2 424 968,0
6561040 0750 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 229 564,7 229 564,7 77 628,8 77 628,8 307 193,5
6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України 1 377 814,2 1 363 698,3 612 791,8 99 748,7 14 115,9 87 931,8 83 745,0 14 485,8 18 596,4 4 186,8 1 465 746,0
6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України 17 948,5 17 948,5 9 858,5 352,8 12,0 12,0 17 960,5
6561160 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України 600 000,0 600 000,0 1 500,0 1 500,0 601 500,0
6561840 0732 Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ» 26 000,0 26 000,0 26 000,0
6561860 0732 Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32 6 568,0 6 568,0 6 568,0