Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін у додаток 1 до Положення про застосування Національного переліку основних лікарських засобів під час організації процесу забезпечення населення лікарськими засобами в закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

20 Грудня 2017 9:05 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ НАКАЗУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОДАТОК 1 ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ ОСНОВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ В ЗАКЛАДАХ І УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ»

Проект наказу розроблено на виконання підпункту 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів Украї­ни від 16 березня 2017 р. № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» та у відповідності до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів».

Метою проекту наказу є приведення додатку 1 «Особливості медичного застосування лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів» до Положення про застосування Національного переліку основних лікарських засобів під час організації процесу забезпечення населення лікарськими засобами в закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 липня 2017 року № 801, у відповідність до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів».

Проект наказу, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України: 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: gritsenko@moz.gov.ua; Гріценко Олександр Володимирович; Лясковський Тарас Михайлович, e-mail: tlyaskovsky@moz.gov.ua; тел.: (044) 200-07-93.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОДАТОК 1 ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ ОСНОВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ В ЗАКЛАДАХ І УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено на виконання підпункту 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» та у зв’язку з проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів», який було винесено на публічне обговорення 17 листопада 2017 р. на офіційному веб-сайті МОЗ України.

Зазначеним проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено доповнити Національний перелік основних лікарських засобів новими позиціями, а саме: лікарськими засобами, що включені до Державних програм та субвенцій на інгаляційні засоби для наркозу, та рекомендовані до включення за процедурою «fast-track»; лікарськими засобами, які можуть закуповуватись за кошти медичної субвенції для надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги, примірний табель (перелік) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги, що рекомендовані до включення за процедурою «fast-track»; лікарськими засобами, що включені до 20-го видання Базового Переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я; лікарськими засобами, які вже наявні у Національному переліку, але можуть бути додані інші форми та дози за процедурою взаємозамінності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є приведення додатку 1 «Особливості медичного застосування лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів» до Положення про застосування Національного переліку основних лікарських засобів під час організації процесу забезпечення населення лікарськими засобами в закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 липня 2017 року № 801, у відповідність до вищезазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів».

А саме, проектом наказу пропонується затвердити особливості медичного застосування лікарських засобів, що позначені позначками «☑», «(*)» та «(**)». Тобто, лікарських засобів, які потребують деталізації стосовно їх медичного застосування, зокрема, щодо обмежень за віком або масою тіла.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту наказу.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері відносин регулюються наступними нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України «Про лікарські засоби», постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 р. № 84 «Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів та Положення про Експертний комітеті з відбору та використання основних лікарських засобів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.2016 р. № 690 «Про затвердження складу членів експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2016 р. № 1050 «Про затвердження Положення про здійснення відбору лікарських засобів для внесення до Національного переліку основних лікарських засобів», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17 липня 2017 року № 801 «Про затвердження Положення про застосування Національного переліку основних лікарських засобів під час організації процесу забезпечення населення лікарськими засобами в закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу дозволить оптимізувати витрати бюджетних коштів, які витрачаються на потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, при закупівлі лікарських засобів та відшкодуванні їх вартості.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, а також державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень і не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить оптимізувати систему фармацевтичного забезпечення потреб закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниРоман Ілик

Проект
оприлюднений на сайті
МОЗ України 18.12.2017 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОДАТОК 1 ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ ОСНОВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ В ЗАКЛАДАХ І УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», підпункту 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни у додаток 1 до Положення про застосування Національного переліку основних лікарських засобів під час організації процесу забезпечення населення лікарськими засобами в закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 липня 2017 р. № 801, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за № 952/30820, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник МіністраОлександр Лінчевський

Додаток 1
до Положення про застосування
Національного переліку основних
лікарських засобів під час організації
процесу забезпечення населення
лікарськими засобами в закладах
і установах охорони здоров’я, що
повністю або частково фінансуються
з державного та місцевих бюджетів
(пункт 3)

ОСОБЛИВОСТІ
МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ ОСНОВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовами Особливості медичного застосування
І. Анестетики
2. Місцеві анестетики
Додатковий перелік
Ефедрин (Ephedrine) *Для спинномозкової анестезії під час пологів з метою профілактики гіпотензії
ІІ. Лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги
1. Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НПЗЗ)
Ібупрофен (Ibuprofen) ☑ Не призначати дітям до 3 місяців.
Парацетамол (Paracetamol) *Не рекомендується застосовувати як нестероїдний протизапальний засіб
2. Опіоїдні анальгетики
Фентаніл (Fentanyl) *Для купування больового синдрому прионкологічних захворюваннях та усуненняпериопераційного болю
Додатковий перелік
Метадон (Methadone) *Для лікування онкологічного болю
3. Лікарські засоби для симптоматичної фармакотерапії у паліативній допомозі/Лікарські засоби для усунення інших поширених симптомів у паліативній допомозі
Флуоксетин (Fluoxetine) ☑ >8 років
Ондансетрон (Ondansetron) ☑ >1 місяця
ІІІ. Протиалергічні лікарські засоби та лікарські засоби, що використовуються при анафілаксії
Лоратадин (Loratadine) *H1-гістаміноблокатори першого покоління. Не рекомендується застосовувати при анафілаксії
V. Протисудомні/протиепілептичні засоби
Магнію сульфат (Magnesium sulfate) *Для медичного застосування при еклампсії та важкій пре еклампсії. Не застосовується при інших видах судом
Мідaзoлам (Midazolam) *Ампула: 1 мг/мл; 10 мг/мл Для букального введення у випадку, коли оромукозний розчин недоступний
Ламотриджин (Lamotrigine) *Як додаткова терапія для лікування резистентних часткових або генералізованих судом
VІ. Протиінфекційні лікарські засоби
1. Антигельмінтні лікарські засоби
Додатковий перелік
Оксамніхін (Oxamniquine) *Призначається у разі, якщо лікування празиквантелом не є ефективним
2. Антибактеріальні лікарські засоби
Бета-лактамні антибіотики
Цефазолін (Cefazolin) *Для хірургічної профілактики.
☑ >1 місяця
Цефіксим (Cefixime) *Рекомендовано для лікування однією дозою неускладненої аногенітальної гонореї
Цефтріаксон (Ceftriaxone) *Не призначається з кальцієм та новонародженим з гіпербілірубінемією.
☑ >41 тиждень гестаційного віку
Прокаїну бензилпеніцилін (Procaine benzylpenicillin) *Не рекомендований як лікарський засіб першої лінії терапії для лікування неонатального сепсису, окрім як за умови високої смертності новонароджених під професійним наглядом у випадках, коли лікування у лікарні неможливе
Піперацилін+Тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor) ПРЕПАРАТ ПЕРШОГО ВИБОРУ
– ускладнені внутрішньочеревні інфекції (тяжкі)
– високий ризик фебрильної нейтропенії
– госпітальна пневмонія
*Група антибіотиків, що використовуються з обережністю
Додатковий перелік
Цефотаксим (Cefotaxime) *Цефалоспорини 3-го покоління є лікарськими засобами вибору для медичного застосування у госпіталізованих новонароджених
Іміпенем+Циластатин (lmipenem+Cilastatin) *Лише для лікування внутрішньолікарняних інфекцій, що загрожують життю, через підозрювану або доведену інфекцію, резистентну до комбінованої терапії
Меропенем (Meropenem) >3 місяців.

*Іміпенем+циластатин як альтернатива, окрім гострих бактеріальних менінгітів, при яких препаратом вибору є меропенем
*Група антибіотиків, що використовуються з обережністю
ПРЕПАРАТ ДРУГОЇ ЛІНІЇ
– гострий бактеріальний менінгіт у новонароджених [cп]
– ускладнені внутрішньочеревні інфекції (тяжкі)
– високий ризик фебрильної нейтропенії

Даптоміцин (Daptomycin) *Резервний антибіотик
Лінезолід (Linezolid) *Резервний антибіотик
Колістим (Сolistin) *Резервний антибіотик
Фосфоміцин (Fosfomycin) *Резервний антибіотик
Цефепім (Cefepime) *Резервний антибіотик
Інші антибактеріальні лікарські засоби
Азитроміцин (Azithromycin) *в тому числі для лікування трахоми одноразовою дозою
Хлорамфенікол (Chloramphenicol) *Олійна суспензія для ін’єкцій по 0,5 г (у вигляді натрію сукцинату)/мл по 2 мл в ампулах Лише для пробного лікування епідемічного менінгіту у дітей >2 років
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) *Для дорослих та дітей віком від 14 років
Кларитроміцин (Clarithromycin) *також для комбінованої терапії з метою ерадикації H. Pylori у дорослих
Доксициклін (Doxycycline) ☑ Використання у дітей віком до 8 років допустиме лише для лікування інфекцій, що загрожують життю, за відсутності альтернатив
Протитуберкульозні лікарські засоби
Рифабутин (Rifabutin) *Лише для медичного застосування у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, які застосовують інгібітори протеази
Рифапентин (Rifapentine) *Лише для лікування латентної форми туберкульозу
3. Протигрибкові лікарські засоби
Вориконазол (Voriconazole) *Для лікування хронічного легеневого аспергільозу та гострого інвазивного аспергільозу
Ітраконазол (Itraconazole) *Для лікування хронічного легеневого аспергільозу, гістоплазмозу, споротріхозу, паракокцидіоідомікозу, мікозів, викликаних T. marneffei та хромобластомікозом; та профілактика гістоплазмозу та інфекцій, викликаних T. marneffei у хворих на СНІД
4. Противірусні лікарські засоби
Антиретровірусні лікарські засоби
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
Ефавіренз (Efavirenz) ☑ >3 років або >10 кг
Інгібітори протеази
Атазанавір (Atazanavir) ☑ >25 кг
Саквінавір (Saquinavir) ☑ >25 кг
*Застосовується у разі неможливості медичного застосування інших лікарських засобів
Інгібітори інтегрази
Ралтегравір (Raltegravir) *Для використання у вагітних жінок, а також у терапії другої лінії відповідно до клінічних настанов
Інші противірусні засоби
Озельтамівір (Oseltamivir) *Для лікування потенційно важких або ускладнених захворювань у разі підтвердженої або передбачуваної вірусної інфекції грипу відповідно до основних принципів лікування
Рибавірин (Ribavirin) *Для лікування вірусної геморагічної лихоманки і в поєднанні з пегільованим інтерфероном для лікування гепатиту С
Лікарські засоби проти гепатиту
Інші противірусні засоби
Рибавірин (Ribavirin) *Для лікування вірусної геморагічної лихоманки і в поєднанні з пегільованим інтерфероном для лікування гепатиту С
Додатковий перелік
Пегільований інтерферон альфа (2а або 2b) (Pegylated interferon alfa (2a or 2b)) *Для медичного застосування в комбінації з рибавірином
5. Засоби для лікування протозойних інфекцій
Засоби для лікування амебіазу та лямбліозу
Дилоксанід (Diloxanide) ☑ >25 кг
Засоби для лікування малярії
Амодиахін (Amodiaquine) *Для медичного застосування у комбінації з артесунатом 50 мг
Артеметер (Artemether) *Для лікування важкої малярії
Артеметер+Лумефантрін (Artemether+Lumefantrine) *Не рекомендований у першому триместрі вагітності або дітям вагою до 5 кг
Артезунат (Аrtesunate) *Для медичного застосування в комбінації з амодиахіном, або мефлохіном, або сульфадоксином+піриметаміном
Ін’єкції *Для лікування тяжкої форми малярії
Ректальна лікарська форма *Лише для попереднього лікування важкої малярії; пацієнти повинні бути направлені до відповідного медичного закладу для подальшого спостереження
Артезунат+Амодиахін(Аrtesunate+Amodiaquine) *Комбінації, що забезпечують необхідні цільові дози, такі як 153 мг або 200 мг (у вигляді гідрохлориду) разом з 50 мг артезунату, можуть бути альтернативою
Хлорохін (Chloroquine) *Лише для лікування інфекції, спричиненої P.vivax (у вигляді фосфату або сульфату)
Доксициклін (Doxycycline) *Для медичного застосування лише в поєднанні з хініном
Мефлохін (Mefloquine) *Для медичного застосування у комбінації з артезунатом 50 мг
Примахін (Primaquine) *Використовується впродовж 14 днів лише для лікування інфекції, спричиненої P.vivax та P.ovale
Хінін (Quinine) *Лише для лікування тяжкої малярії при медичному застосуванні у комбінації з доксицикліном
Сульфадоксин+Піриметамін (Sulfadoxine+Pyrimethamine) *Для медичного застосування лише у комбінації з артезунатом 50 мг
Для профілактики малярії
Хлорохін (Chloroquine) *Для лікуваня інфекції, що спричинена P.vivax
Доксициклін (Doxycycline) ☑ >8 років
Мефлохін (Mefloquine) ☑ >5 кг або >3 місяців
Прогуаніл (Proguanil) *Для медичного застосування тільки у комбінації з хлорохіном
VIII. Антинеопластичні та імуносупресивні лікарські засоби
1. Імуносупресивні лікарські засоби
Додатковий перелік
Такролімус (Tacrolimus) * Для використання в трансплантології
2. Цитотоксичні та ад’ювантні лікарські засоби
Додатковий перелік
Повністю трансретиноєва кислота (All-trans retinoid acid (ATRA)) Третиноїн (Tretinoin) *Для лікування гострої промієлоцитарної лейкемії
Бендамустин (Вendamustine) *Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії, фолікулярної лімфоми
Блеоміцин (Bleomycin) *Для лікування лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок
Кальцію фолінат (Calcium folinate) *Для лікування ранньої стадії раку товстої кишки, ранньої стадії раку прямої кишки, гестаційної трофобластичної неоплазії, метастатичного колоректального раку, остеосаркоми, лімфоми Беркітта
Капецитабін (Сapecitabine) *Для лікування ранньої стадії раку товстої кишки, ранньої стадії раку прямої кишки, метастатичного раку молочної залози, метастатичного колоректального раку
Карбоплатин (Carboplatin) *Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, епітеліального раку яєчників, раку носоглотки, недрібноклітинного раку легень, остеосаркоми, ретинобластоми.
Хлорамбуцил (Chlorambucil) *Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії
Цисплатин (Сisplatin) *Для лікування раку шийки матки (як радіо-сенсибілізатор), раку голови і шиї (як радіо-сенсибілізатор), раку носоглотки (як радіо-сенсибілізатор), недрібноклітинного раку легень, остеосаркоми, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок
Циклофосфамід (Cyclophosphamide) *Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії, дифузної В-великоклітинної лімфоми, ранньої стадії раку молочної залози, гестаційної трофобластичної неоплазії, лімфоми Ходжкіна, фолікулярної лімфоми, рабдоміосаркоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, лімфоми Беркітта, метастатичного раку молочної залози
Цитарабін (Cytarabine) *Для лікування гострої мієлобластної лейкемії, гострої лімфобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії, лімфоми Беркітта
Дакарбазин (Dacarbazine) *Для лікування лімфоми Ходжкіна
Дактиноміцин (Dactinomycin) *Для лікування гестаційної трофобластичної неоплазії, рабдоміосаркоми, пухлини Вільмса
Даунорубіцин (Daunorubicin) *Для лікування гострої мієлобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії, гострої лімфобластної лейкемії
Доцетаксел (Docetaxel) *Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози, метастатичного раку передміхурової залози
Доксорубіцин (Doxorubicin) *Для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, ранньої стадії раку молочної залози, лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, фолікулярної лімфоми, метастатичного раку молочної залози, остеосаркоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, пухлини Вільмса, лімфоми Беркітта
Етопозид (Etoposide) *Для лікування зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок, гестаційної трофобластичної неоплазії, лімфоми Ходжкіна, недрібноклітинного раку легень, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, ретинобластоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, лімфоми Беркітта
Флударабін (Fludarabine) *Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії
Фторурацил (Fluorouracil) *Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, ранньої стадії раку товстої кишки, ранньої стадії раку прямої кишки, метастатичного колоректального раку, раку носоглотки
Філграстим (Filgrastim) *Для первинної профілактики у пацієнтів з високим ризиком розвитку фебрильної нейтропенії, пов’язаної з мієлотоксичністю хіміотерапії; вторинної профілактики пацієнтів, у яких розвинулась нейтропенія, пов’язана з мієлотоксичністю хіміотерапії; полегшення введення дози подальшого курсу хіміотерапії
Гемцитабін (Gemcitabine) *Для лікування епітеліального раку яєчників, недрібноклітинного раку легень
Іфосфамід (Ifosfamide) *Для лікування зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, остеосаркоми, рабдоміосаркоми, саркоми Юінга
Іматиніб (Іmatinib) *Для лікування хронічної мієлоїдної лейкемії, гастроінтестинальної стромальної пухлини шлунка
Іринотекан (Іrinotecan) *Для лікування метастатичного колоректального раку
Меркаптопурин (Mercaptopurine) *Для лікування гострої лімфобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії
Метотрексат (Methotrexate) *Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, гестаційної трофобластичної неоплазії, остеосаркоми, гострої лімфобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії
Оксаліплатин (Оxaliplatin) *Для лікування ранньої стадії раку товстої кишки, метастатичного колоректального раку
Паклітаксел (Paclitaxel) *Для лікування епітеліального раку яєчників, ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози, саркоми Капоші, раку носоглотки, недрібноклітинного раку легень, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників
Ритуксимаб (Rituximab) *Для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, хронічної лімфоцитарної лейкемії, фолікулярної лімфоми
Вінбластин (Vinblastine) *Для лікування лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників
Вінкристин (Vincristine) *Для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, гестаційної трофобластичної неоплазії, лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, фолікулярної лімфоми, ретинобластоми, рабдоміосаркоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, пухлини Вільмса, лімфоми Беркітта
Вінорелбін (Vinorelbine) *Для лікування недрібноклітинного раку легень, метастатичного раку молочної залози
Бортезоміб (Bortezomib) *Множинна мієлома
Гозерелін (Goserelin) Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії: 3,6 мг * Рак молочної залози та рак передміхурової залози
Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії: 10,8 мг * Рак передміхурової залози
Екземестан (Exemestane) *Рак молочної залози
Епірубіцин (Epirubicin) *Рак сечового міхура, рак молочної залози, рак шлунку, злоякісні лімфоми

>18 років

Ідарубіцин (Idarubicin) *Гостра мієлоїдна лейкемія, гостра лімфобластна лейкемія у дорослих
Капсули: 10 мг ☑ Лише для дорослих
Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b) *Меланома, саркома Капоші, асоційована з ВІЛ, метастатичний рак нирки, нейроендокринні пухлини
Лейпрорелін (Leuprorelin) Порошок для приготування розчину для підшкірних ін’єкцій: 7,5 мг; 22,5 мг; 45 мг Імплантат: 3,6 мг; 5 мг *Рак передміхурової залози
Ліофілізат для суспензії для ін’єкцій: 3,75 мг *Рак молочної залози
Летрозол (Letrozole) *Рак молочної залози
Мелфалан (Melphalan) *Множинна мієлома; істинна поліцитемія; ІV стадія нейробластоми у дітей
Мітоксантрон (Mitoxantrone) *Поширений гормонорефрактерний рак передміхурової залози, гостра мєлоїдна лейкемія (ГМЛ), неходжкінські лімфоми та гострий нелімфобластний лейкоз (ГНЛ)
Темозоломід (Temozolomide) *Злоякісна гліома (мультиформна гліобластома або анапластична астроцитома при наявності рецидиву або прогресування захворювання після стандартної терапії)

>3 років

Топотекан (Topotecan) *Метастатичний рак яєчників, рецидивний дрібноклітинний рак легені, рецидивний рак шийки матки

>18 років

Трипторелін (Triptorelin) *Рак передміхурової залози
Золедронова кислота (Zoledronic acid) *Захворювання кісток, пов’язані із злоякіснимим пухлинами
3. Гормони та антигормони
Додатковий перелік
Анастрозол (Аnastrozole) *Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози
Бікалутамід (Bicalutamide) *Для лікування метастатичного раку передміхурової залози
Дексаметазон (Dexamethasone) *Для лікування гострої лімфобластної лейкемії
Гідрокортизон (Hydrocortisone) *Для лікування гострої лімфобластної лейкемії
Метилпреднізолон (Methylprednisolone) *Для лікування гострої лімфобластної лейкемії
Преднізолон (Prednisolone) *Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії, дифузної В-великоклітинної лімфоми, лімфоми Ходжкіна, фолікулярної лімфоми, гострої лімфобластної лейкемії, лімфоми Беркітта
Тамоксифен (Tamoxifen) *Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози
Х. Лікарські засоби, що впливають на кров
1. Антианемічні лікарські засоби
Заліза сіль+Фолієва кислота (Ferrous salt+Folic acid) *Для медичного застосування у вагітних
Фолієва кислота (Folic acid) Таблетки: 400 мкг *Для профілактики та лікування перших проявів дефектів нервової трубки
ХІ. Препарати крові та плазмозамінні лікарські засоби людського походження
2. Препарати на основі (похідні) плазми крові
Додатковий перелік
Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin) Внутрішньом’язове введення: 16% розчин протеїну.
Підшкірне введення: 15%, 16% розчин протеїну
*Призначений для первинного імунодефіциту (підшкірне та внутрішньом’язове введення)
Внутрішньовенне введення: 5%, 10% розчин протеїну **Призначений для первинного імунодефіциту та хвороби Кавасакі (внутрішньовенне введення)
ХІІ. Лікарські засоби для лікування серцево-судинної системи
3. Антигіпертензивні лікарські засоби
Гідралазин (Hydralazine) *Лише для лікування тяжкої гіпертензії, індукованої вагітністю. Не рекомендується при ессенціальній гіпертензії через наявність суттєвіших доказів ефективності та безпеки інших лікарських засобів
Метилдопа (Methyldopa) *Лише для медичного застосування при гіпертензії у вагітних. Медичне застосування при лікуванні гіпертонічної хвороби не рекомендується через наявність значної кількості даних про вищу ефективність і безпеку інших лікарських засобів
Дилтіазем (Diltiazem) *Для лікування пацієнтів із легеневою гіпертензією
Силденафіл (Sildenafil) *Для лікування пацієнтів із легеневою гіпертензією
6. Гіполіпідемічні лікарські засоби
Симвастатин (Simvastatin) *Для медичного застосування у пацієнтів з високим ступенем ризику
ХІІІ. Дерматологічні лікарські засоби (місцевого застосування)
2. Антибактеріальні лікарські засоби
Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine) ☑ >2 місяців
3. Протизапальні та протисвербіжні лікарські засоби
Бетаметазон (Betamethasone) ☑ Не рекомендується немовлятам
5. Лікарські засоби для лікування педикульозу
Бензилбензоат (Benzyl benzoate) ☑ >2 років
6. Лікарські засоби для лікування ран та виразкових уражень
Декспантенол (Dexpanthenol) *Загоєння та епітелізація шкіри у пацієнтів з бульозним епідермолізом
XIV. Лікарські засоби для діагностики
2. Рентгеноконтрасні лікарські засоби
Йопамідол (Iopamidol) *Хворим із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями
ХVІІ. Лікарські засоби, що впливають на функцію шлунково-кишкового тракту
3.Антиеметики
Додатковий перелік
Метоклопрамід (Metoclopramide) ☑ Не застосовується для новонароджених
Ондансетрон (Ondansetron) ☑ >1 місяця
6. Лікарські засоби, що застосовуються при діареї
Лікарські засоби від діареї
Сульфат цинку (Zinc sulfate) *При гострій діареї застосовується як доповнення до солей для пероральної регідратації
ХVІІІ. Гормони, інші лікарські засоби, що використовуються при ендокринних захворюваннях
3. Контрацептиви
*Для жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю (стосується всіх МНН з групи)
Інтравагінальні контрацептиви
Прогестеронове вагінальне кільце (Progesterone vaginal ring) *Для жінок, що годують грудьми не менше 4 разів на день
5. Інсуліни та інші ліки, які використовуються для лікування діабету
Глібенкламід (Glibenclamide) може бути використаний як альтернатива Гліклазиду (Gliclazide) *Не застосовується у пацієнтів старше 60 років
XIX. Імунобіологічні лікарські засоби
2. Сироватки та імуноглобуліни
Протиотрутний імуноглобулін (Anti-venom immunoglobulin) *Точний тип визначається залежно від клінічної ситуації
4. Інтерферони
Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b) *Меланома, саркома Капоші, асоційована з ВІЛ, метастатичний рак нирки, нейроендокринні пухлини
Ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 3 млн. МО, 6 млн. МО **Для лікування дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит
Інтерферон бета 1-а (Interferon beta-1a) *Для лікування хворих на розсіяний склероз
Інтерферон бета 1-b (Interferon beta-1b) *Для лікування хворих на розсіяний склероз
ХХІ. Офтальмологічні лікарські засоби
3. Місцеві анестетики
Тетракаїн (Тetracaine) ☑ Не показаний для недоношених новонароджених
5. Мідріатики
Атропін (Аtropine) ☑ >3 місяців
ХХІІ. Лікарські засоби, що впливають на міометрій
Додатковий перелік
Міфепристон (Мifepristone) — Мізопростол (Мisoprostol) *Медичне застосування потребує ретельного медичного нагляду
XXIV. Лікарські засоби для лікування психічних і поведінкових розладів
2. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування порушення настрою
Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах
Флуоксетин (Fluoxetine) ☑ >8 років
XXVIII. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа
Ксилометазолін (Xylometazoline) ☑ Не застосовується для дітей віком до 3 місяців
XXXІ. Лікарські засоби, що застосовуються при наданні екстреної (невідкладної) медичної допомоги
Метамізол натрію (Metamizole sodium) *Для однократного введення при наданні невідкладної медичної допомоги
Ондансетрон (Ondansetron) ☑ ☑ >1 місяця
Ранітидин (Ranitidine) *Як альтернатива омепразолу
Терліпресин (Terlipressin) *Кровотечі з розширених вен стравоходу

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті