Конкуренція на фармринку: що показав звіт АМКУ за 2017 р.

Розпорядженням Антимонопольного комітету України (далі — АМКУ) від 28.02.2018 р. № 5–рп затверджено звіт діяльності органу за 2017 р. (далі — Звіт). Структура документа включає 6 розділів. 15 березня 2018 р. голова АМКУ Юрій Терентьєв представить Звіт у рамках VII Щорічного міжнародного форуму з конкуренційної політики. Окремий підрозділ Звіту присвячений стану конкуренції на фармацевтичному ринку.

«Від статистики про кількість вжитих дій ми перейшли до аналізу стану основних ринків та ідентифікації проб­лем, що заважають їх розвитку. Головна увага приділяється тому, яким саме чином активні дії органів АМКУ призвели до вирішення таких проблем. Отже, можна простежити проблематику і пріоритети АМКУ з року в рік», — коментують у відомстві підготовлений Звіт.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Ринки лікарських засобів, на відміну від багатьох інших галузей, жорстко регулюються положеннями, які стосуються умов обігу товару, вимог щодо якісних характеристик продукції та дозволів, ціноутворення, а також захисту прав інтелектуальної власності.

Розглядаючи публічні закупівлі за державні кошти та/або кошти місцевого бюджету лікарських засобів та медичних виробів, можна стверджувати, що споживач (пацієнт) не приймає рішення про продукт, який він отримує. Таке рішення приймається замовником, який формує предмет закупівлі, базуючись на власному досвіді, існуючих протоколах лікування тощо.

При цьому в Україні система охорони здоров’я та її регулювання кардинально відрізняються від систем охорони здоров’я у країнах ЄС.

АМКУ визначає наступні особливості функціонування фармацевтичного ринку в Україні:

 • закупівля лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного бюджету шляхом встановлення граничних рівнів постачальницько-збутових та роздрібних надбавок;
 • декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти;
 • референтне ціноутворення та реімбурсація щодо визначеного переліку лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми (урядова програма «Доступні ліки»);
 • введення у визначених законодавством випадках спрощеної процедури реєстрації лікарських засобів;
 • діяльність щодо медичних виробів відповідно до затверджених КМУ технічних регламентів, розроблених на основі відповідних директив Ради ЄС;
 • відсутність закону щодо регулювання обігу медичних виробів;
 • скасування процедури декларування зміни оптово-відпускних цін на медичні вироби;
 • висока концентрація ринку дистрибуції лікарських засобів;
 • новий Національний перелік основних лікарських засобів.

Протягом останніх років АМКУ підтримує активний діалог з учасниками ринків і регуляторами.

АМКУ підтримав необхідність впровадження в Україні механізму відшкодування вартості найнеобхідніших лікарських засобів, який широко використовується в багатьох країнах світу.

Фактично запровадження механізму реферування вартості лікарських засобів призвело до її зниження, що підвищило доступність лікарських засобів для населення.

У 2017 р. прийнято ряд законів, які започаткували медичну реформу в Україні, зокрема:

Закон України від 06.04.2017 р. № 2002-VIII став першим кроком з впровадження реформи фінансування первинної ланки медицини. Також цим законом введено в обіг термін «послуга з медичного обслуговування населення (медична послуга)».

АМКУ брав активну участь в опрацюванні даного законопроекту (реєстраційний № 2309а-д), вносив свої зауваження та пропозиції, був членом робочої групи з підготовки до другого читання прийнятого Верховною Радою України за основу проекту зазначеного закону.

За ініціативою та пропозицією АМКУ в законодавстві України з’явилося визначення поняття «медична послуга». «Фактично положення закону надають закладам охорони здоров’я більшу фінансову та господарську самостійність. Зокрема, надходження, які отримуватимуть державні та комунальні заклади охорони здоров’я від пацієнтів за надані їм платні медичні послуги, стануть офіційним додатковим джерелом фінансування постачальників послуг», — йдеться у Звіті. Тому в АМКУ прогнозують розвиток ринків платних медичних послуг та, відповідно, підвищення рівня конкуренції на них, у тому числі цінової.

На переконання АМКУ, проведення дієвої, виваженої та комплексної реформи у сфері охорони здоров’я для забезпечення цінової доступності лікування, зокрема, можливе за умови:

 • створення конкурентного середовища на ринках медичних послуг;
 • забезпечення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання при здійсненні ними господарської діяльності;
 • створення системи якісного та ефективного управління у сфері охорони здоров’я.

Відповідно до повноважень АМКУ зазначене може бути досягнуто шляхом:

 • усунення перешкод для розвитку конкурентних ринків;
 • розвитку конкуренції на монополізованих ринках;
 • усунення адміністративних бар’єрів вступу на ринки та підвищення ефективності їх регулювання.

Проте прийняття ключових законів щодо медичної реформи не може вирішити всі проблеми системи охорони здоров’я без:

 • прийняття низки підзаконних актів (що спрямовані на реалізацію законів);
 • належного рівня фінансування (що може бути вирішено, зокрема, шляхом запровадження загальнообов’язкового медичного страхування).

Протягом 2017 р. АМКУ звертався з ініціативними листами до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України із зауваженнями та пропозиціями щодо ряду проектів нормативно-правових актів, реалізація яких на практиці може впливати на відповідні ринки у сфері фармації та охорони здоров’я.

Зокрема, зауваження та пропозиції до Закону України «Про лікарські засоби» стосувалися таких питань: державне регулювання у сфері обігу лікарських засобів; введення в обіг лікарських засобів; узгодженість понять «фармацевтична допомога», «фармацевтична послуга» та «фармацевтична практика» та їх застосування; оптова торгівля лікарськими засобами.

Щодо оптової торгівлі лікарськими засобами протягом тривалого часу на загальнодержавному ринку надання послуг з постачання оптових партій лікарських засобів та медичних виробів у широкоасортиментному наборі сформувалася стала структура ринку, за якої невеликій кількості суб’єктів господарювання (3–4 суб’єкти господарювання) належить значна ринкова влада порівняно з іншими наявними конкурентами.

Такий ринок має обмежені можливості доступу на нього для нових учасників, зокрема, за рахунок існування таких бар’єрів вступу на ринок:

 • адміністративних, встановлених Ліцензійними умовами впровадження господарської діяльності;
 • економічних, що пов’язані із суттєвими витратами або значними обсягами інвестицій;
 • організаційних, що напряму пов’язані зі стратегіями поведінки значущих суб’єктів господарювання, що діють на ринках.

Наявна на теперішній час структура ринку в сукупності з бар’єрами входження на нього створює умови, за яких розвиток конкуренції є складним. З метою сприяння розвитку конкурентного середовища на загальнодержавному ринку надання послуг з постачання оптових партій лікарських засобів та медичних виробів у широкоасортиментному наборі АМКУ вважає за необхідне дозволяти суб’єктам оптової торгівлі виконувати діяльність зі зберігання та транспортування лікарських засобів іншим суб’єктам господарювання на підставі відповідних договорів з дотриманням кожною стороною вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами, крім лікарських засобів, придбаних за бюджетні кошти або отриманих у вигляді гуманітарної допомоги, а також належної дистриб’юторської практики та належної практики зберігання, затверджених уповноваженим органом.

УРЯДОВА ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Згідно з конкурентним законодавством України підходи органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, що мають представляти інтереси територіальних громад, мають бути однаковими до всіх учасників регіо­нальних ринків роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Як свідчить практика, органами місцевого самоврядування можуть прийматися рішення, реалізація яких може безпосередньо впливати на стан конкуренції на регіональному ринку.

Зокрема, органами місцевого самоврядування може встановлюватися різний розмір орендної ставки для аптечних закладів залежно від їх форми власності, а саме: для аптечних закладів комунальної форми власності орендна ставка знач­но нижча, ніж для аптечних закладів приватної форми власності.

Соціальні заходи Уряду передбачають залучення до їх реалізації якомога більшої кількості аптечних закладів, що має сприяти дієвій конкуренції, спрямованій на покращання задоволення потреб населення в отриманні життєво необхідних лікарських засобів.

Жодна урядова програма або захід не визначають залежність від форми власності або підпорядкування аптечного закладу та не надають будь-яких преференцій окремим суб’єктам господарювання.

Отже, встановлення окремим комунальним аптечним закладам нижчої порівняно з конкурентами орендної ставки створює для них більш сприятливі умови для конкуренції, у той час як для інших аптечних закладів умови залишаються незмінними.

Від дій органів місцевого самоврядування напряму залежить питання допущення чи недопущення аптечних закладів до участі в реалізації всіх перелічених заходів та ініціатив Уряду в регіонах. Деякі органи місцевого самоврядування штучно створюють адміністративні бар’єри для розвитку конкуренції на регіональних ринках роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

З метою адвокатування конкуренції, ефективного та дієвого розвитку конкуренції на регіо­нальних ринках роздрібної торгівлі лікарськими засобами, для підвищення доступності лікарських засобів для населення 30 листопада 2017 р. АМКУ надав рекомендації обласним радам.

23 обласним радам та Київській міській раді надано обов’язкові для розгляду наступні рекомендації:

 • вживати заходів щодо встановлення рівних умов здійснення господарської діяльності для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які є учасниками регіональних ринків роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
 • запровадити прозорий та недискримінаційний підхід до встановлення орендних ставок за використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад області та міста Київ.

З метою усунення ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції і умов, що їм сприяють, АМКУ надав Полтавській обласній раді обов’язкові для розгляду рекомендації від 09.11.2018 р. № 27-рк щодо скасування відповідних рішень, які встановлюють нерівні умови для конкуренції для аптечних закладів у Полтавській обл., та застосувати прозорий та недискримінаційний підхід до визначення орендних ставок за використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад Полтавської обл.

З метою усунення причин виникнення порушень законодавства про захист економічної конкуренції і умов, що їм сприяють, АМКУ надав Кагарлицькій районній раді та Кагарлицькій районній державній адміністрації обов’язкові для розгляду рекомендації від 07.12.2018 р. № 29-рк щодо забезпечення рівних умов участі в програмі «Доступні ліки» для всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами в Кагарлицькому районі Київської обл.

ПОЗИЦІЯ АМКУ ЩОДО ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ ПАЦІЄНТІВ

АМКУ вітає програми підтримки пацієнтів та рекомендує при цьому дотримуватися таких принципів:

 • загальнодоступність інформації про можливість участі у відповідній програмі як для всіх хворих, так і для всіх задіяних суб’єктів господарювання (аптеки, дистриб’ютори), а також про період тривалості такої програми. Мають бути єдиний рівний підхід, однакові умови;
 • недопущення встановлення мінімального рівня ціни на лікарський засіб на всіх рівнях дистрибуції або фіксування конкретного рівня цін. Перевагою має бути встановлення максимально можливого рівня ціни;
 • недопущення нав’язування супутніх товарів та послуг як умови участі в акції (для всіх учасників ланцюга продажу);
 • при застосуванні фінансових стимулів, наприклад, знижок або бонусів — зазначати ці знижки безпосередньо в інвойсі.

ПОЗИЦІЯ АМКУ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ

Під час мотивування продажу у відносинах з дистриб’юторами необхідно уникати:

 • застосування різних підходів до рівнозначних угод залежно від дистриб’юторів;
 • розподілу ринків за територією, колом покупців, асортиментом товарів тощо;
 • надання непрозорих знижок, зокрема, ретроспективним способом, що не враховуються в подальшому ціноутворенні та дозволяють підтримувати завищений рівень цін;
 • обмеження конкуренції на ринках, де вже є генерики;
 • обмеження завдяки такому стимулюванню паралельного імпорту (особливо в умовах дії патентного захисту);
 • нав’язування через методи стимулювання асортименту лікарських засобів.

ПОЗИЦІЯ АМКУ ЩОДО ЗВІТУВАННЯ МІЖ ВИРОБНИКОМ ТА ДИСТРИБ’ЮТОРОМ

Питання необхідно аналізувати в сукупності з іншими суттєвими умовами контрактів на поставку та маркетингових контрактів. Звітування може мати місце у відносинах виробника та дистриб’ютора. Мають бути дотримані, зокрема, наступні принципи:

 • адекватної періодичності звітування;
 • адекватної актуальності інформації, що є об’єктом звітування;
 • розумності обсягу інформації, що є об’єктом звітування;
 • збереження конфіденційності щодо товарів конкурентів;
 • вичерпності змісту та обсягу інформації, що є предметом звітування, у договірних відносинах;
 • перевага має надаватися звітуванню стосовно кількісних показників.

У 2018 р. у фокусі уваги АМКУ серед іншого залишаються антиконкурентні дії органів місцевого самоврядування на регіональних ринках роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»,
за матеріалами www.amc.gov.ua
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті